curs salmoneloze mamifere

  • View
    22

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curs salmoneloze mamifere

Text of curs salmoneloze mamifere

Salmonelozele mamiferelorxSuinexBovinexOvinexCabalinePatogenezaSalmonella spp.(toate sunt poten ial patogene )Digestiv, OmbilicalA!"B#$Aerogen, ransplacentar %A&O!$ A'$ PAO($)"A"" ransovarian*"!#'$)A$)DOO+")$O+"C"A$ActivarecomplementCitoliza$fect piretogen$+OO+")$ $)$!OO+")ABlocare mecanismeBlocareenergetice celula gaz,a%#'"P'"CA!$ ")!AC$'#'A!Ainitial celulele epitelialeulterior in macrofageC"OO+")A$+!AC$'#'A!A"n-ibare sinteza proteica"n-ibare sinteza proteicacelula gaz,acelula gaz,aSin,rom gastroentericPlacile Pa.er BA' 'imfocentriilocoregionaliBacteriemie initiala(momentul exprimarii clinice)oate tesuturile limfaticeSplina, /icat#terul gestant (oi, iepe, vaci)Alte organeSemne ,e organOsteoarticularPulmonar %eningeal'ocalizari secun,are0Salmoneloza suinelor1Salmoneloza suinelorxxxSpecia cea mai frecvent afectat2(az,a celor mai numeroase serotipuri ,e salmonelePorta3 456 serotipuri7 Serotipurile patogene pentru porci structura lor antigenic2 888888888888S. ,erb.S. -ei,elbergS. remoS. saint paulS. t.p-imuriumS. aboniS. infantisS. bovismorbificansS. man-attanS. eimsbeutelS. panamaS. anatum etc.(,up2 $9ar,s:$9ing, ;specific nespecificS. parat.p-i CS. c-oleraesuis v.American2S. c-oleraesuis v. ?unsen,orfS. t.p-isuis S. t.p-isuisv. *ol,agsen*i@@@@*", *""*", *""*", *""*", *""*", *""cc@c@;, A, 5;, 1, A, 5;, 1, A, 5;, 1, A, 5;, 1, A, 5xxSerotipul infectant ,ominant la purcei S. c-oleraesuis,Serotipul infectant ,ominant la a,ulti S. t.p-isuisASalmoneloza suinelorx $pi,emiologie 8 /actori ,e risc78 *Brsta (;@1 luni)8 Sistemul ,e crestere (intensiv)8 Cooigienici7 suprapopulare, stresul ,e transport,,eficien e ,e eliminare a ,e3ecDiilor, DDD necorespunz2tor, EnD2rcare timpurie,alimentaDie ,eficitar2 F microbism crescut,en,o@ Gi ectoparazitismul8 Asocierea cu infectiile virale (PPC, variol2)5Salmoneloza suinelorx$pi,emiologie 8 Surse ,e infecDie78 PrimarexxxxScroafele Gi vierii (frecvent porta3)Purceii proveniDi ,in fermele contaminate!oz2toareleSuplimente proteice ,e origine animal28 Secun,arex /ura3ele, apa Gi obiectele ,in a,2post contaminate cu fecale En corelaDie cu rezistenDa crescut2 a salmonelelor En me,iuHSalmoneloza suinelorx $pi,emiologie 8 C2i ,e transmitere78 Digestiv27x fecalo@oral En efectivele cu porta3x consum fura3e contaminate (cu tulpini exotice)=Salmoneloza suinelorx$pi,emiologie 8 Dinamica epi,emiologic278 In sistemul in,ustrial7x uzual boal2 staDionar2 cu evoluDie spora,ic2 (exprimare clinic2)x en,emie @ En corelaDie cu factorii favorizanDi8 In sistemul tra,iDionalx en,emii En sezonul receJSalmoneloza suinelorxDiagnosticul clinic78 "ncubaDie 0@= zile @ la tineret pBn2 la ;5 zile8 Sunt mai multe clasific2ri78 Dup2 manifest2rile morfoclinice7 x /orma septicemic2 (frecvent sugari) x /orma gastroenteric2 (la gr2suni) x /orma entero@pulmonar2 x /orma ,ominant pulmonar2 (frecvent la En 2rcare) 8 Dup2 ,urata Gi gravitatea exprim2rii clinice x Supraacut2 8 sin,rom febril F cianoz2 cutanat2 moarte En H@J ore (forma septicemic2) x Acut2 8 A;@A0KC, inapetenta, abatere, poli,ipsie, ta-icar,ie si ta-ipneeL purcelul sta retras, in ,ecubit, este somnolentL uneori con3unctivit2 si rinit2 cataral2. x Subacut2 @ aceleasi semne, intensitate mai re,usa x Cronic2 @ ,iaree, piele pali,a, mur,ara, prezinta exantem crustos sau erupDii varioloi,eipertermiex Piele ,e culoare roGu Enc-is pBn2 la purpuriu, En special la nivelul urec-ilor Gi ab,omenuluix Semne nervoase manifestate prin incoor,on2ri En mers, tremur2turi, paralizii, convulsii, ,ecubit Gi moarte;6Salmoneloza suinelorxSemiotica8 Sin,romul enteric (frecvent laa,ulDi)x $nteritex >ipertermie ;0@0A orex Desc2rc2ri ,iareice severe Gi ,es-i,ratarex Pneumoniex $maciere M moartex O sec-el2 a enteritei salmonelice poate fi strictura anal2 M ,ilatare ab,ominal2 cu fecale spumoase pBn2 la p2stoase;;Salmoneloza suinelorx Diagnosticanatomopatologic78 Sin,romul septicemicx Cioanoza extremit2Dilorx 'imforeticulit2 -emoragic2x >emoragii, peteGii Gi ec-imoze epiglot2, stomac, intestin, vezica urinar2x Splenomegalie;0Salmoneloza suinelorxDiagnostic anatomopatologic78 Sin,romul acut entericxxxxxxxxxCianoz2 Gi -emoragii cutanateDiatez2 -emoragic2'imforeticulit2 -emoragic2,Splenit2 -iperplastic2, uneori cu focare-emoragico@necrotice>epatit2 no,ular2 necrotic2,(astrit2 Gi enterit2 cataral2 sau-emoragic2$nterit2 necrotic2 la nivelul ileonului Giintestinului gros (S. t.p-imurium)Congestie Gi -epatizaDie pulmonar2PeteGii renale proeminente pe suprafaD2;1Salmoneloza suinelorxDiagnosticanatomopatologic78 Sin,romul cronic entericx #lcere si arii ,e necroz2 En peretele cecumului Gi colonuluix %2rire En volum ln. mezentericix Pneumonie cronic2x 'eziuni -epatice, splenice, limfono,ulare, pulmonare Gi S)Cx DilataDie ab,ominal2 Gi peritonit2 mo,erat2 En cazul stricturii rectale;ASalmoneloza suinelorx Diagnostic ,iferenDial8 pesta porcin2,8 ru3et,8 pasteureloz28 ,izenteria spiroc-etic2 a porcului8 gastroenterita transmisibila;5Salmoneloza suinelorx Diagnostic ,e confirmarex #rm2re te En principal ,epistarea purt2torilor7 coprocultur2x Diagnostic bacteriologic8 "zolare Gi i,entificare serotip8 %e,iile cu selenit ,e so,iu Gi cele cu tetrationat suntin-ibante pentru S. c-oleraesuis;HSalmoneloza taurinelor;=Salmoneloza taurinelorxx/orma clinic manifest2 este frecvent ,escris2 la tineretul 4; lun2(paratifosul vi eilor)i mai rar la a,ulte (enterit2). Salmoneloza primar2 la taurine este pro,us2 ,e pu ine serotipuri7 8888888888888S. enteriti,isS. rostoNS. ,ublin 8 cel mai a,aptat la taurineS. saint@paulS. t.p-imurium 8 fagul D ;6A frecvente "A omfoarte rar S. bovismorbificansS. infantisS. oranienburgS. aber,enS. minesotaS. -avanaS. g.veS. ne9port etc.x Porta37x ulpinile ,e origine bovina frecvent "A la oameni.;JSalmoneloza taurinelorx$pi,emiologie 8 /actori ,e risc888888*Brst2 (;@H luni)Privare ,e colostru (imunitatea nu se transmitetransplacentar)Ostatus imun mam2"gien2 muls#tilizare nera ional2 a antibacterienelor En combaterea enteritelor colibacilareConcentrate pentru vi ei vs. !oz2toare A,ulte7xxxx/actorii ecologici7 ploi reci, c2l,uri tori,eransporturi lungi, epuizanterecerea brusc2 ,e la un regim alimentar la altulScoaterea la p2 unat 8 ransilvania inci,en 2 crescut2 (focalitate regional2P) ;ipertermie (A;@A0RC)Anorexie, inapeten 2, ta-icar,ie, ta-ipnee Decubit, com2Mmoarte8 Sin,romul acut septicemicx F ,iaree cu fecale feti,e, apoase, uneori muco-emoragicex Des-i,ratarei emaciere muscular2 x Albuminuriex Semne nervoase7 incoor,on2ri En mers, rigi,itate gBti cap, convulsii, ,ecubit Gi moarte (16@A6S ,in cazuri) En 5@ ;6 zile.x Cronicizare sau vin,ecare0ASalmoneloza taurinelorxSemiotica8 Sin,romul pulmonarxxxxxx*i eii ;@H luni #zual cronicizarea formei acute/ebr2 remitent2use, pozi ie ortopneic2, 3eta3 mucopurulent Poliartrite 3aret, genuc-i/recvent se suprainfecteaz2 cu streptococii corinebacterii05Salmoneloza taurinelorxSemiotica8 Sin,romul entericxxxxxxxA,ulteleSin,rom febrilDiaree cu fecale apoase feti,e uneori muco-emoragiceDes-i,ratarei emaciere mase musculare >ipo sau agalaxieAvort tar,iv%amite0HSalmoneloza taurinelorx abloul morfopatologic78 Asem2n2tor atBt la tineret cBti la a,ulte. 8 /orma supraacuta (septicemica)7x congestii si -emoragii pe mucoase, seroase, en,ocar,, epicar,.0=Salmoneloza taurinelorx abloul morfopatologic78 /orma acutax Des-i,ratarex Diateza -emoragicax $xsu,ate seroase in cavitatix >iperplazie splenic2i limfono,al2 x (astroenterit2i enterit2 cataral@-emoragic2 sau c-iar pseu,omembranoas2x Congestie renal2, unori nefrit2 -emoragic2x Bron-opneumonie cataral2, e,em pulmonar0JSalmoneloza taurinelorx abloul morfopatologic78 /orma cronic2x enterit2 fibrino@necrotic2x focare miliare necrotice En ficatx Splenomegaliex Pleurit2x Pneumonie fibrinoas2i fibrino@necrotic2 0 in faza specifica, XFYla unul ,intre seruriL in caz ,e reactie X@Y se rea,uce tulpina in fazaspecifica si se repeta reactiile8 'izotip7 tipizare fagica cu seturi ,e fagi specifici pentru unele specii sauserotipuri.A0Diagnostic ,e confirmarex $xamenul serologic8 evi,entiere Ac precipitanti prin !SA'8 #tilizabil2 la 1 saptamani postinfectie.A1Profilaxiex Profilaxia general27 baza profilaxiei8 Asigurarea con,iDiilor ,e zooigien28 "giena riguroas2 a maternit2 ii 8 'a vi ei7 toalet2 cor,on ombilicalFcolostrare 8 'otiz2ri omogene8 "giena a,2p2riii fura32rii 8 Control coprobaceriologic Engri3itoriAAProfilaxiex "munoprofilaxia8 "n functie ,e antece,entele epizootice7x vaccinarea animalelor clinic sanatoase pentru avortul salmonelic al oilor si iepelor in unitatile si localitatile cu antece,ente ,e boala in ultimele ;0 luni si ,in unitatile in care evolueaza boala, la oi in ultima luna ,e gestatie, respectiv, la iepe in ultimele 0 luni ,e gestatieLx la purcei, vaccinari pe fluxul te-nologic7 la sugari incepan, cu varsta ,e 06 zile, ,e 0 ori, la interval ,e ;A 8 0; zile.A5ProfilaxiexSupraveg-ere activ2 Gi pasiv28 Programul ,e control la animalele vii se efectueaz2conform normelor sanitare veterinare En vigoare(Or,inul A)S*SA nr.01O066H).8 Programul ,e control al c2rnii Gi organelor cuprin,erecoltarea ,e probe Gi analize, En con,iDiile legii7x se recolteaz2 probe ,e Desut (meto,a ,istructiva) sau probe tampon (meto,a ne,istructiva) ,e pe suprafaDa carcasei, ,e la fiecare lot, ran,omizatLx no,uli limfatici ileo@cecali recoltaDi ran,omizat la fiecare lotLx os lung ne,esc-is Gi Desut muscular (in cazul t2ierilor En abatorul sanitar).AHSupraveg-erea activ2 Supraveg-ere anatomopatologic2 Gi prin examene bacteriologice @ speciile receptive.x ineretul bovin Gi porcinele se supun inspecDiei ante Gi post mortem ,up2 cum urmeaz27x8 'a bovine7 lunar cBte o prob2 ,e fecale ,in a,2postul pentru tineretL;6S ,in bovinele t2iate vor fi examinate pe probe ,e limfono,uri.8 'a porcine7 lunar cBte o prob2 ,e fecale ,in -alele pentru purcei 0@Hluni Gi ,in maternitateL ;6S ,in porcii t2iaDi vor fi examinaDi pe probe,e limfono,uri. Se testeaz2 toate cazurile cu suspiciune clinic2 ,e salmoneloz2.x !ecoltarea probelor este