#Curs 6_aliaje Dentare

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  1/23

  Universitatea POLITEHNICA din BucuretiUniversitatea POLITEHNICA din BucuretiFacultatea INGINERIE MEDICALFacultatea INGINERIE MEDICAL

  !TIIN"A!TIIN"A

  MATERIALELORMATERIALELORMETALICEMETALICE

  Titular curs: S.L.dr.ing. ANTONIAC IulianTitular curs: S.L.dr.ing. ANTONIAC IulianVasileVasile

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  2/23

  tiina Materialelor Metalicetiina Materialelor Metalice

  CUR# $CUR# $

  ALIAJE DENTAREALIAJE DENTARE

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  3/23

  Aliaje dentareAliaje dentare

  Aliajele utilizate n stoatologie tre!uie s" nde#lineasc" celAliajele utilizate n stoatologie tre!uie s" nde#lineasc" cel#uin c$te%a condiii& n %ederea eliin"rii oric"rui risc #entru#uin c$te%a condiii& n %ederea eliin"rii oric"rui risc #entrus"n"tatea #acienilor:s"n"tatea #acienilor:

  co#oziia c'iic" nu tre!uie s" ai!" e(ecte )ziologice nicico#oziia c'iic" nu tre!uie s" ai!" e(ecte )ziologice nici

  asu#ra #acientului *i nici asu#ra o#eratorului+asu#ra #acientului *i nici asu#ra o#eratorului+ tre!uie s" reziste la coroziune *i la odi)c"rile )zice ntre!uie s" reziste la coroziune *i la odi)c"rile )zice n

  ,uidele orale+,uidele orale+ #ro#riet"ile )zico-ecanice s" )e satis("c"toare *i %aria!ilero#riet"ile )zico-ecanice s" )e satis("c"toare *i %aria!ile&

  n (uncie de utilizare+n (uncie de utilizare+

  s" )e relati% u*or de (a!ricat *i de #relucrat n la!oratoareles" )e relati% u*or de (a!ricat *i de #relucrat n la!oratoarelede te'nic" dentar"+de te'nic" dentar"+

  s" )e u*or de #rocurat& c$t ai ie(tine *i u*or accesi!ile.s" )e u*or de #rocurat& c$t ai ie(tine *i u*or accesi!ile.

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  4/23

  AurulAurul Toate condiiiToate condiiile necesarele necesaresunt nde#linite n cea ai are asur" de aliajele desunt nde#linite n cea ai are asur" de aliajele de

  aur.aur.

  AURULAURUL a (ost (olosit de (oarte ult" %ree n stoatologie ca ateriala (ost (olosit de (oarte ult" %ree n stoatologie ca aterialrestaurati% su! (or" de s$r" *i !enzi din etal #ur& a!ia ai t$rziu )indrestaurati% su! (or" de s$r" *i !enzi din etal #ur& a!ia ai t$rziu )indutilizat n co!inaie cu alte etale& su! (or" de aliaje.utilizat n co!inaie cu alte etale& su! (or" de aliaje.

  Aurul #ur este un etal oale& alea!il *i ductil& care #rezint" o areAurul #ur este un etal oale& alea!il *i ductil& care #rezint" o arerezisten" la oidare n ediul o!i*nuit. Are o culoare gal!en intens&rezisten" la oidare n ediul o!i*nuit. Are o culoare gal!en intens&

  str"lucitoare du#" lustruire& *i o te#eratur" de to#ire de /0123C. 4reutateastr"lucitoare du#" lustruire& *i o te#eratur" de to#ire de /0123C. 4reutateas#eci)c" a aurului #ur este cu#rins" ntre /5&20-/5&22 g6c2& ceea ce-l (ace s"s#eci)c" a aurului #ur este cu#rins" ntre /5&20-/5&22 g6c2& ceea ce-l (ace s")e unul din cele ai grele etale. Cristalizeaz" n sisteul cu!ic& (oreaz")e unul din cele ai grele etale. Cristalizeaz" n sisteul cu!ic& (oreaz"aliaje cu ulte etale& are o a)nitate redus" (a" de oigen *i este (oartealiaje cu ulte etale& are o a)nitate redus" (a" de oigen *i este (oarterezistent la acizi. Aurul are cea ai are rezisten" la condiiile ediului !ucal&rezistent la acizi. Aurul are cea ai are rezisten" la condiiile ediului !ucal&co#arati% cu alte etale sau aliaje.co#arati% cu alte etale sau aliaje.

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  5/23

  Coninutul n aur al unui aliaj nobil se exprim prin trei sisteme. Cele maicunoscute sunt: caratajul i titlul aliajului respectiv, ambele sisteme de evaluarefiind relative.

  Caratulsemnific numai coninutul n aur al aliajului i este egal cu a 24-aparte din greutatea total. Aurul pur prezint caratajul maxim i se noteaz cu24K. Sistemul are o larg utilizare n industria bijuteriilor.

  Titluleste un sistem de evaluare mai exact i mai practic, de uz curent nstomatologie, semnificnd numrul de pri aur la o mie pri aliaj.

  Carate % Au &ur Titlul '%()

  *+ ,-- ,---

  ** .,/$ .,$

  *- 01/1 011

  ,0 23 23$

  ,$ $$/2 $$$

  ,+ 30/1 301

  Tabel 1. Corespondena sistemelor de evaluare carat/titlu

  Sistemul procentualeste sistemul cel mai indicat pentru evaluarea aurului i acelorlalte metale nobile din compoziie. Procentele de metal nobil (Au, Pt, Pd) definesc

  tipul de aliaj, iar acestea sunt tiprite pe ambalajele n care se livreaz aliajulrespectiv.

  AurulAurul

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  6/23

  AurulAurul

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  7/23

  Aurul #ur este utilizat su! di(erite (ore: at& s#ongios& cristalin& dar ai alesAurul #ur este utilizat su! di(erite (ore: at& s#ongios& cristalin& dar ai ales

  su! (or" de (olie. Aurul at are o #uritate ridicat"& se o!ine electrolitic *isu! (or" de (olie. Aurul at are o #uritate ridicat"& se o!ine electrolitic *ieste utilizat la o!turarea dinilor. Aurul cristalin se o!ine #rin etodeeste utilizat la o!turarea dinilor. Aurul cristalin se o!ine #rin etodeelectrolitice& dar ca *i aurul s#ongios& este ai greu de ani#ulat *i nu seelectrolitice& dar ca *i aurul s#ongios& este ai greu de ani#ulat *i nu se(olose*te n od curent& )ind #re(erat aurul at.(olose*te n od curent& )ind #re(erat aurul at.

  7lo!ele dentare din aur sunt introduse #rin dou" odalit"i:7lo!ele dentare din aur sunt introduse #rin dou" odalit"i:

  turnare+turnare+ #resare.#resare.

  Restaurrile prin turnareRestaurrile prin turnare #resu#un n #riul rnd& un ulaj din cear" a#resu#un n #riul rnd& un ulaj din cear" aca%it"ii dentare& cu ajutorul c"ruia se con(ecioneaz" o (or" de turnareca%it"ii dentare& cu ajutorul c"ruia se con(ecioneaz" o (or" de turnaredintr-un aterial re(ractar& n aceast" (or" turn$ndu-se ulterior aurul to#it.dintr-un aterial re(ractar& n aceast" (or" turn$ndu-se ulterior aurul to#it.

  Restaurrile prin presareRestaurrile prin presare se realizeaz" #rin #resarea n ca%itatea dentar" ase realizeaz" #rin #resarea n ca%itatea dentar" aunor straturi succesi%e de (oie de aur #ur& cu grosii ce %ariaz" ntre 0.00/ *iunor straturi succesi%e de (oie de aur #ur& cu grosii ce %ariaz" ntre 0.00/ *i0&008. 9oiele sunt degazate nainte de utilizare n sco#ul e%a#or"rii0&008. 9oiele sunt degazate nainte de utilizare n sco#ul e%a#or"riii#urit"ilor. Straturile de#use succesi%& #rin #resare& se %or suda ntre ele lai#urit"ilor. Straturile de#use succesi%& #rin #resare& se %or suda ntre ele late#eratura caerei datorit" #roceselor de di(uzie atoic" dintre straturi.te#eratura caerei datorit" #roceselor de di(uzie atoic" dintre straturi.

  AurulAurul

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  8/23

  Aliaje dentareAliaje dentare

  7entru a se o!ine i#lanturi dentare sau alte structuri necesare n7entru a se o!ine i#lanturi dentare sau alte structuri necesare nstoatologie coroane& #uni sau restaur"ri dentare; este necesar"stoatologie coroane& #uni sau restaur"ri dentare; este necesar"co!inarea ai ultor etale& #entru a se o!ine aliaje cu #ro#riet"ico!inarea ai ultor etale& #entru a se o!ine aliaje cu #ro#riet"isu#erioare.su#erioare.

  Aceste aliaje se o!in n are #arte din co!inarea aurului cu alte etaleAceste aliaje se o!in n are #arte din co!inarea aurului cu alte etaleno!ile *i anuite etale coune& #recu C&res#ecti% /8==>C;.res#ecti% /8==>C;.

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  9/23

  Aliaje dentareAliaje dentare PLATINAPLATINAinflueneaz duritatea, punctul de topire, rezistena la coroziune. Este inertinflueneaz duritatea, punctul de topire, rezistena la coroziune. Este inertchimic, modific culoarea aliajului i i confer o structur cristalin fin.chimic, modific culoarea aliajului i i confer o structur cristalin fin.

  PALADIULPALADIULse combin uor cu Au i cu metalele din grupa Pt. n multe aliaje nlocuietese combin uor cu Au i cu metalele din grupa Pt. n multe aliaje nlocuieteplatina, influeneaz culoarea, punctul de topire i densitatea aliajului. Prezena paladiului nplatina, influeneaz culoarea, punctul de topire i densitatea aliajului. Prezena paladiului naliaj inhib coroziunea argintului n mediu bucal.aliaj inhib coroziunea argintului n mediu bucal.

  ARGINTULARGINTULeste un metal maleabil i ductil,care se aliaz rapid cu Au, fiind un component deeste un metal maleabil i ductil,care se aliaz rapid cu Au, fiind un component debaz al aliajelor de Au. Influeneaz culoarea, densitatea i proprietile mecanice, mrindbaz al aliajelor de Au. Influeneaz culoarea, densitatea i proprietile mecanice, mrind

  rezistena la rupere, alungire, incovoiere. Este protejat n amestec de platin i paladiu.rezistena la rupere, alungire, incovoiere. Este protejat n amestec de platin i paladiu.

  INDIULINDIUL este un etal oale& cu #unct de to#ire sc"zut /=1>C;& care se (olose*te neste un etal oale& cu #unct de to#ire sc"zut /=1>C;& care se (olose*te ncantit"i ici n aliajele de aur ca nlocuitor al zincului.cantit"i ici n aliajele de aur ca nlocuitor al zincului.

  STANIULSTANIULeste un etal str"lucitor& al! *i care se co!in" cu 7t *i 7d #entru a #roduce uneste un etal str"lucitor& al! *i care se co!in" cu 7t *i 7d #entru a #roduce une(ect de nt"rire *i de cre*tere a casa!ilit"ii. ?n aliajele de aur& nu tre!uie s" de#"*easc"e(ect de nt"rire *i de cre*tere a casa!ilit"ii. ?n aliajele de aur& nu tre!uie s" de#"*easc"=@.=@.

  ZINCULZINCUL este #rezent n ulte aliaje de aur& n cantit"i ici& #entru c" acioneaz" caeste #rezent n ulte aliaje de aur& n cantit"i ici& #entru c" acioneaz" cadezoidant n ti#ul turn"rii aliajelor& scade %aloarea te#eraturii de to#ire a aliajului *idezoidant n ti#ul turn"rii aliajelor& scade %aloarea te#eraturii de to#ire a aliajului *ieliin" totodat" oizii (orai n ti#ul turn"rii.eliin" totodat" oizii (orai n ti#ul turn"rii.

  CUPRULCUPRULeste un metal flexibil, ductil i maleabil, se aliaz curent cu aurul. Modific culoareaeste un metal flexibil, ductil i maleabil, se aliaz curent cu aurul. Modific culoareaaurului i confer proprieti mecanice aliajului (duritate), micoreaz punctul de topire.aurului i confer proprieti mecanice aliajului (duritate), micoreaz punctul de topire.

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  10/23

  Aliaje dentareAliaje dentare O clasi)care a aliajelor cu coninut de aur se #oate (ace #e !aza coninutului de etal no!il:O clasi)care a aliajelor cu coninut de aur se #oate (ace #e !aza coninutului de etal no!il:

  nalt no!ilnalt no!il cu B0@ Au cu B0@ Au cu B10@ etale no!ile cu B10@ etale no!ile

  Au& 7t& 7d;Au& 7t& 7d;

  nno!ilo!il cu BD=@ etale no!ile Au& 7t& 7d; cu BD=@ etale no!ile Au& 7t& 7d;

  #redoinant de !az"#redoinant de !az" cu ED=@ etale no!ile Au& 7t& 7d; cu ED=@ etale no!ile Au& 7t& 7d;

  Fin #unct de %edere al sco#ului n care sunt (olosite& aliajele de aur se #ot clasi)ca n:Fin #unct de %edere al sco#ului n care sunt (olosite& aliajele de aur se #ot clasi)ca n: aliaje de aur oialiaje de aur oi;; aliaje de aur ediu-tarialiaje de aur ediu-tari;; aliaje tarialiaje tari;; aliaje etradure #entru #roteze #arialealiaje etradure #entru #roteze #ariale;; aliaje de aur al!aliaje de aur al!

  Principalele avantaje :

  Rezistena la coroziune ;Biocompatibilitatea ;Operaiile de topire i turnare sunt uoare ;

  Capacitate de compensare total n cazul contraciei la rcire.

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  11/23

  Aliaje dentareAliaje dentare Aliajele dentare de aur& a%$nd iniu 8=@ etale no!ile Au& 7t& 7d;& au (ostAliajele dentare de aur& a%$nd iniu 8=@ etale no!ile Au& 7t& 7d;& au (ost

  #"rite n #atru ti#uri care aco#er" toat" gaa restaur"rilor dentare:#"rite n #atru ti#uri care aco#er" toat" gaa restaur"rilor dentare: aliaje de ti# I oi;aliaje de ti# I oi; #entru ncrustaii care sunt su#use la #resiuni ici+ #entru ncrustaii care sunt su#use la #resiuni ici+ aliaje de ti# II ediu-dure;aliaje de ti# II ediu-dure; #entru toate ti#urile de ncrustatii turnate& #entru #entru toate ti#urile de ncrustatii turnate& #entru

  restaur"ri dentare+restaur"ri dentare+ aliaje de ti# III dure;aliaje de ti# III dure; #entru #uni& coroane& reconstituiri turnate a dinilor #entru #uni& coroane& reconstituiri turnate a dinilor;; aliaje de ti# IV etradure;aliaje de ti# IV etradure; #entru #roteze #arial o!ile& culise& coroane. #entru #roteze #arial o!ile& culise& coroane.

  Fig.4. Coroan dentar

  realizat din aliaj de turnaredin aur tip II

  Fig.5. Coroan dentar completrealizat din aliaje de turnare de aur

  tip III

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  12/23

  Clasa de aliaj Au % Cu % Ag % Pd % Pt % Zn %

  Clasa I a (SOFT) 87 4 9 - - -

  Clasa II a (MEDIUM) 76 8,8 13 2,5 - 0,5

  Clasa III a (HARD) 70 10 15 3 1 1

  Clasa IV a (EXTRA

  HARD)66 15 12 3 2 2

  Tabelul 2. Compoziia aliajelor cu baz de aur

  Aliajele nobile cu coninut ridicat de aur fac parte din Clasa I (soft) i au orezisten mecanic redus. Ele au o indicaie de utilizare restrns, fiinddestinate restaurrilor de mic amploare (inlay-uri). Celelalte aliaje de aur au, deasemenea, proporii crescute de aur, dar elementele de aliere utilizate le modificsensibil proprietile mecanice. Astfel, aliajele de clasa a III-a i a IV-a suntindicate n tehnologia de obinere a coroanelor i punilor dentare.

  Aliaje dentareAliaje dentare

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  13/23

  Aliaje dentareAliaje dentareTabelul 3.Tabelul 3.Proprietile mecanice ale aliajelor cu baz de aurProprietile mecanice ale aliajelor cu baz de aur

  Tabelul 4. Clasificarea aliajelor dentare pe baza compoziiei chimiceTabelul 4. Clasificarea aliajelor dentare pe baza compoziiei chimice

  Clasa aliajului

  Temperatura de

  topire

  (C)

  Rezistenta la

  tractiune,

  Rm (daN/mm2)

  Alungire,

  A (%)

  Duritatea

  (HB)

  Clasa I a (SOFT) 1005-1070 30-45 20-35 47-70

  Clasa a-II a

  (MEDIUM)900-970 45-55 20-35 8-90

  Clasa a-III a (HARD) 875-100048-5760-82

  20-356-20

  95-115115-165

  Clasa a-IV a (EXTRAHARD)

  875-1000 60-75100-1000

  4-251-6

  130-160210-235

  Tip de aliaj Sistem Grupa

  Aliaje nobile

  Au-Pt-PdAu-Pd-Ag >67%Ag

  0-33%AgAu-PdPd-Ag

  >67%PdCoCu

  Ag-Au

  Aliaje de baza

  Ni-Cr cu Beriliu (Be)fara Beriliu (Be)

  Co-CrAlte sisteme

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  14/23

  AAliaje nobile utilizate n stomatologieliaje nobile utilizate n stomatologie

  ALIAJELE Au-Pd-AgALIAJELE Au-Pd-Agau fost primele aliaje elaborate ca o alternativ la aliajeleau fost primele aliaje elaborate ca o alternativ la aliajelecu coninut crescut de metal nobil (Au+Pt+Pd).cu coninut crescut de metal nobil (Au+Pt+Pd). Prin introducerea n compoziie a Ag(10-15%) i a Pd(20-30%) sau amelioratPrin introducerea n compoziie a Ag(10-15%) i a Pd(20-30%) sau amelioratproprietile mecanice (duritatea, rezistena la ndoire, modulul deproprietile mecanice (duritatea, rezistena la ndoire, modulul deelasticitate).elasticitate).

  Aceste aliaje au n compoziie: Au(39-54%), Pd(26,5-45%), Ag(8,5-18%), iAceste aliaje au n compoziie: Au(39-54%), Pd(26,5-45%), Ag(8,5-18%), imicro-procente de metale oxidoformatoare: Sn(2,3-3%).micro-procente de metale oxidoformatoare: Sn(2,3-3%).

  CARACTERISTICI:CARACTERISTICI: Din aceste aliaje se obin cape rigide, nedeformabile, fr modificriDin aceste aliaje se obin cape rigide, nedeformabile, fr modificrivolumetrice n timpul arderii masei ceramice;volumetrice n timpul arderii masei ceramice;

  Rezistena la coroziune n mediul bucal este bun;Rezistena la coroziune n mediul bucal este bun;

  Se toarn i se prelucreaz asemntor aliajelor Au-Pt-Pd;Se toarn i se prelucreaz asemntor aliajelor Au-Pt-Pd; Prezena Ag n compoziie, prin oxizii formai, poate modifica culoarea maseiPrezena Ag n compoziie, prin oxizii formai, poate modifica culoarea maseiceramice; se indic aplicarea de bondinguri pe baz de aur pe componentaceramice; se indic aplicarea de bondinguri pe baz de aur pe componentametalic;metalic;

  Preul de cost este inferior aliajelor Au-Pt-Pd.Preul de cost este inferior aliajelor Au-Pt-Pd.

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  15/23

  AAliaje nobile utilizate n stomatologieliaje nobile utilizate n stomatologie

  ALIAGHLH Au-7dALIAGHLH Au-7dse consider" ca )ind o alternati%" ideal" #entru aliajele Au-7t-7d *i Au-7d-se consider" ca )ind o alternati%" ideal" #entru aliajele Au-7t-7d *i Au-7d-Ag& #entru c" eliin" dou" deza%antaje i#ortante: odi)c"rile de culoare datorit" Ag; *iAg& #entru c" eliin" dou" deza%antaje i#ortante: odi)c"rile de culoare datorit" Ag; *icoe)cientul are de dilatare teric". Co#oziia aliajelor Au-7d: Au =/&=-=2&D@;& 7d 2=-coe)cientul are de dilatare teric". Co#oziia aliajelor Au-7d: Au =/&=-=2&D@;& 7d 2=-0@;& iar ca eleente de ec'ili!rare: In 1&=-@;& 4a D-&=@;.0@;& iar ca eleente de ec'ili!rare: In 1&=-@;& 4a D-&=@;.

  CAJACTHJISTICI:CAJACTHJISTICI: Au #ro#riet"i ecanice duritate& odul de elasticitate; su#erioare aliajelor Au-7t-7d+Au #ro#riet"i ecanice duritate& odul de elasticitate; su#erioare aliajelor Au-7t-7d+ Se o!in lucr"ri dentare eacte& rigide nede(ora!ile n grosii ici+Se o!in lucr"ri dentare eacte& rigide nede(ora!ile n grosii ici+

  Jezistena la "tuire *i la coroziune sunt ecelente+Jezistena la "tuire *i la coroziune sunt ecelente+ 9a%orizeaz" adeziunea (er" a aselor ceraice+9a%orizeaz" adeziunea (er" a aselor ceraice+ Valorile densitaii sunt ai ici ca la celelalte aliaje+Valorile densitaii sunt ai ici ca la celelalte aliaje+ Feza%antaj: coe)cientul de dilatare teric" este inco#ara!il cu cel al unor aseFeza%antaj: coe)cientul de dilatare teric" este inco#ara!il cu cel al unor ase

  ceraice.ceraice.

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  16/23

  AAliaje nobile utilizate n stomatologieliaje nobile utilizate n stomatologie ALIAGHLH 7d-AgALIAGHLH 7d-Ag sunt #riele aliaje care nu au n co#oziie Au. Sunt ela!orate ca osunt #riele aliaje care nu au n co#oziie Au. Sunt ela!orate ca o

  alternati%" la aliajele cu coninut are de etal no!il& care sunt (oarte scu#e. Aliajele 7d-alternati%" la aliajele cu coninut are de etal no!il& care sunt (oarte scu#e. Aliajele 7d-

  Ag au n co#oziie: 7d =2&=-10@;& Ag D-28&=@;& iar ca eleente de ec'ili!rare *iAg au n co#oziie: 7d =2&=-10@;& Ag D-28&=@;& iar ca eleente de ec'ili!rare *igeneratoare de oizi conin: Sn =-5@;& In sau

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  17/23

  AAliaje nobile utilizate n stomatologieliaje nobile utilizate n stomatologie

  ALIAGHLH 7d-CuALIAGHLH 7d-Cusunt aliaje #e !az" de #aladiu& *i au (ost ela!orate #entru #ria oar" n aniisunt aliaje #e !az" de #aladiu& *i au (ost ela!orate #entru #ria oar" n anii0. 7aladiul& ca etal #rinci#al de !az"& #oate ) aliat cu Co& Cu *i Au n cantit"i ici.0. 7aladiul& ca etal #rinci#al de !az"& #oate ) aliat cu Co& Cu *i Au n cantit"i ici.

  Co#oziia aliajelor 7d-Cu: 7d 82-0@;& Cu =-/2&=@;& Sn D-1&=@;& In 0-=@;& 4a =&=-5@;&Co#oziia aliajelor 7d-Cu: 7d 82-0@;& Cu =-/2&=@;& Sn D-1&=@;& In 0-=@;& 4a =&=-5@;&Au /&1-D@;. Se o!ser%" #rocentul ridicat de cu#ru res#onsa!il n alte aliaje de (orareaAu /&1-D@;. Se o!ser%" #rocentul ridicat de cu#ru res#onsa!il n alte aliaje de (orareaunui strat #rea gros de oizi& care ic*oreaz" %aloarea leg"turii etalo-ceraice *iunui strat #rea gros de oizi& care ic*oreaz" %aloarea leg"turii etalo-ceraice *iin,ueneaz" negati% culoarea asei ceraice.in,ueneaz" negati% culoarea asei ceraice.

  CAJACTHJISTICI:CAJACTHJISTICI: 7rezint" #ro#riet"i )zico-c'iice *i ecanice !une duritate& odul de elasticitate;+7rezint" #ro#riet"i )zico-c'iice *i ecanice !une duritate& odul de elasticitate;+ Se toarn" *i se #relucreaz" relati% u*or& o!in$ndu-se lucr"ri dentare de #recizie curg aiSe toarn" *i se #relucreaz" relati% u*or& o!in$ndu-se lucr"ri dentare de #recizie curg ai

  greu n ti#ar ca aliajele Au-7d;+greu n ti#ar ca aliajele Au-7d;+ Nu se de(oreaz" la te#eratura de ardere a aselor ceraice+Nu se de(oreaz" la te#eratura de ardere a aselor ceraice+ Sunt co#ati!ile cu orice ti# de ase ceraice+Sunt co#ati!ile cu orice ti# de ase ceraice+ Hste contraindicat" to#irea n creuzete de gra)t deoarece se containeaz" etalul de !az"Hste contraindicat" to#irea n creuzete de gra)t deoarece se containeaz" etalul de !az"

  #aladiul;+#aladiul;+ Dezavantaj:Dezavantaj:n zona de inter(a" se #roduce un strat #rea gros de oizi.n zona de inter(a" se #roduce un strat #rea gros de oizi.

  Fin aceasta gru#" ai (ac #arteFin aceasta gru#" ai (ac #arte aliajele 7d-Coaliajele 7d-Co *i*i 7d-Ag-Au7d-Ag-Au. Aceste aliaje conin: 7d 8=-. Aceste aliaje conin: 7d 8=-1@;& Co -/0@; *i Au D-1@;& Ag /-8@;& 7t& In& 4a. Au caracteristici ase"n"toare1@;& Co -/0@; *i Au D-1@;& Ag /-8@;& 7t& In& 4a. Au caracteristici ase"n"toarealiajelor 7d-Cu& ns" nu au o utilizare #e teren lung.aliajelor 7d-Cu& ns" nu au o utilizare #e teren lung.

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  18/23

  AAliaje nobile utilizate n stomatologieliaje nobile utilizate n stomatologie

  AMAL4AMHLH FHNTAJHAMAL4AMHLH FHNTAJH re#rezint" aliaje n care unul dintre co#oneni estere#rezint" aliaje n care unul dintre co#oneni esteercurul;. Moti%ul utiliz"rii aalgaului ca aterial #entru #lo!ele dentareercurul;. Moti%ul utiliz"rii aalgaului ca aterial #entru #lo!ele dentarese datoreaz" (a#tului c" ercurul este lic'id la te#eratura caerei *i #oatese datoreaz" (a#tului c" ercurul este lic'id la te#eratura caerei *i #oatereaciona cu alte etale& #recu argintul sau staniul& (or$nd o as" #lastic"reaciona cu alte etale& #recu argintul sau staniul& (or$nd o as" #lastic"ce #oate ) u*or introdus" n ca%itatea dentar"& duri)c$ndu-se n ti#.ce #oate ) u*or introdus" n ca%itatea dentar"& duri)c$ndu-se n ti#.

  Co#oziia c'iic" a aalgaelor dentare:Co#oziia c'iic" a aalgaelor dentare: Aalgaul con%entional: Ag 1=-80@;& Sn D=-20@;& Cu 0-1@;&

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  19/23

  Un implant dentareste un dispozitiv medical realizat dintr-un biomaterial de naturbiologic sau aloplastic, care este inserat chirurgical n esuturile moi sau dure ale

  cavitii orale n scopuri funcionale sau fizionomice.

  Este utilizat noiunea de os disponibil, definit prin cantitatea de os n zona edentat,

  n care se va introduce implantul. Aceasta este msurat n lime, nlime, nclinare,

  raportul coroan/corpul implantului, i st la baza descrierii implantelor de ctre

  productori.

  I#lante dentareI#lante dentare

  Exemple: a) Implantele urub cilindric

  Implantul Branemark

  Implantul I.M.Z.Implantul Bonefit ITI

  Implantul stabilizator endodontic

  b) Implante lam

  c) ispoziti!e de sus"inere subperiostale sau transosteale

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  20/23

  I#lante dentareI#lante dentare-clasi)care--clasi)care-

  o Din punct de vedere al profunzimii cmpului proteticDin punct de vedere al profunzimii cmpului protetic afectatafectatimplantrii, implantele pot fi !implantrii, implantele pot fi !

  implante endoosoase"se introduc n profunzimea osului ma#ilar iimplante endoosoase"se introduc n profunzimea osului ma#ilar i

  partea superioar se folosete ulterior la montarea supraprotezei$partea superioar se folosete ulterior la montarea supraprotezei$

  implante subperiostale" se monteaz pe creasta dentoma#ilar, subimplante subperiostale" se monteaz pe creasta dentoma#ilar, submucoperiost i constau n principiu dintr-un schelet, de regulmucoperiost i constau n principiu dintr-un schelet, de regulmetalic, ce prezint la partea superioar st%lpi metalici caremetalic, ce prezint la partea superioar st%lpi metalici caretraverseaz mucoasa i ies n afara acesteia petraverseaz mucoasa i ies n afara acesteia pe creasta alveolar,creasta alveolar,servind ulterior pentru montarea supraprotezei$servind ulterior pentru montarea supraprotezei$

  implante mi#te"o combinaie ntre implanturile endoosoase iimplante mi#te"o combinaie ntre implanturile endoosoase iimplanturile subperiostale$implanturile subperiostale$

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  21/23

  o Din punct de vedere al formei constructiveDin punct de vedere al formei constructive , implantele se pot, implantele se pot

  clasifica n!clasifica n! implante cilindrice,implante cilindrice,

  implante tip urub,implante tip urub,

  implante tip spiral sau ac,implante tip spiral sau ac,

  implant lamimplant lam implant n form de diapazonimplant n form de diapazon

  o Din punct de vedere al construcieiDin punct de vedere al construciei bontului pentrubontului pentrusupraprotezaresupraprotezare , implantele pot fi!, implantele pot fi!

  implante cu bont monobloc, care se numesc implante ntr-unimplante cu bont monobloc, care se numesc implante ntr-unsingur timpsingur timp

  implante cu bont demontabil, cu sau fr inde#are pentruimplante cu bont demontabil, cu sau fr inde#are pentruprevenirea rotirii, implante care se numesc implante n doi timpi.prevenirea rotirii, implante care se numesc implante n doi timpi.

  I#lante dentareI#lante dentare-clasi)care--clasi)care-

  l d

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  22/23

  o Din punct de vedere al formei i construciei bontului proteticDin punct de vedere al formei i construciei bontului proteticimplantele pot fi!implantele pot fi!

  cu bonturi prevzute cu canale de retenie pentru fi#area princu bonturi prevzute cu canale de retenie pentru fi#area princimentare a protezelor fi#e.cimentare a protezelor fi#e.

  cu bonturi prevzute cu gaur filetat pentru fi#area protezelorcu bonturi prevzute cu gaur filetat pentru fi#area protezelormobilizabile.mobilizabile.

  cu bonturi prevzute cu magnet tip &'(A pentru fi#areacu bonturi prevzute cu magnet tip &'(A pentru fi#areaprotezelor mobilizabile.protezelor mobilizabile.

  cu bonturi prevzute cu articulaie sferic pentru orientarea icu bonturi prevzute cu articulaie sferic pentru orientarea ialiniereaaliniereasupraprotezei la diferite unghiuri.supraprotezei la diferite unghiuri.

  cu bonturi prevzute cu elemente elastice pentru amortizareacu bonturi prevzute cu elemente elastice pentru amortizareaocurilor transmise la ma#ilar.ocurilor transmise la ma#ilar.

  I#lante dentareI#lante dentare-clasi)care--clasi)care-

 • 7/25/2019 #Curs 6_aliaje Dentare

  23/23

  V mulumesc pentru atenie !V mulumesc pentru atenie !

  Va urma:Va urma:

  CURSUL 7CURSUL 7