30
Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 12 Martie 2014 INTRODUCERE ÎN STATISTICĂ 1

INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

INTRODUCERE ÎN STATISTICĂ

1

Page 2: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

Cuprins

» Populaţie statistică

» Eşantioanul, metode de eşantionare

» Observații & Variabile

» Tipuri de variabile

» Relații dintre variabile

2

Page 3: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

» mulţime de elemente (obiecte sau subiecţi) care au anumite însuşiri (atribute sau caractere) comune, care formează obiectul unei analize statistice

» numărul elementelor populaţiei se numeşte volumul sau talia populaţiei

» Exemple: ˃ un grup de pacienţi

˃ o mulţime de obiecte

˃ un grup de fenomene sau evenimente …

3

Page 4: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

4

» Reprezentativ pentru populaţie:

˃ Talie

˃ Caracteristici

» Calculul taliei eşantionului:

˃ Riscul de a respinge ipoteza nulă dacă ea e adevărată (alfa, α = 5% = 0,05)

˃ Puterea studiului (probabilitatea de a respinge ipoteza nulă când nu este adevărată)

Page 5: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

» Acurateţe: valoarea reală + eroarea (cu cât volumul eşantionului e mai mare cu atât probabilitatea de eroare e mai mică)

» Cost (cu cât volumul eşantionului e mai mare cu atât costul cercetări e mai mare)

» Omogenitatea populaţiei (membrii populaţiei sunt similari în ceea ce priveşte caracteristica de studiat): cu cât variabilitatea în populaţie e mai mare cu atât volumul eşantionului trebuie să fie mai mare

» Alţi factori care pot influenţa: (a) există variabile pe care nu le putem controla; (b) se doreşte împărţirea eşantionului în subgrupe; (c) se prevede un număr mare de pierduţi din vedere; (d) se doreşte o putere statistică înaltă.

5

Page 6: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

6

Volumul/talia populaţiei Volumul/talia eşantionului (%)

0 – 100 100

101 – 1000 10

1001 – 5000 5

5001 – 10000 3

> 10000 1

Page 7: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

7

» Eşantionare:

˃ Simplu randomizată

˃ Sistematică

˃ Stratificată

˃ Cluster

˃ …

Page 8: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

8

» Subiecţi extraşi la întâmplare din populaţia statistică

» Fiecare subiect are aceiaşi şansă de a fi inclus în eşantion

˃ Tabele cu numere randomizate

˃ Folosirea funcţiilor Excel pentru generarea numerelor randomizate (RANDBETWEEN)

Page 9: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

9

» Este selectat pentru a fi inclus în eşantion fiecare al k-lea element din structura de eşantionare

» Numărul k se obţine împărţind talia populaţiei la talia dorită a eşantionului

˃ populaţie de 10000 – eşantion de 1000: k = 10

˃ Se selectează prin randomizare punctul de start (0 - 9)

» Nu este indicat să fie folosită atunci când în structura de eşantionare ar putea apare o periodicitate

Page 10: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

10

» Se împarte populaţia în mai multe subgrupe relevante numite straturi

» Se constituie eşantionul prin extrageri aleatoare din straturi

» Fiecare strat trebuie să fi reprezentat în eşantion în funcţie de importanţa sa în populaţie

Page 11: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

11

» Procedeu în două etape

˃ se împarte populaţia în clusteri

˃ se selectează aleator o submulţime de clusteri

˃ se selectează prin metoda simplu randomizată un număr de itemi din fiecare cluster selectat anterior

» În mod obişnuit alegerea clusterilor se bazează pe criterii geografice, iar acest procedeu este aplicat în special în studiile epidemiologice.

Page 12: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

» Eșantionare randomizată ⟶ generalizabilitate

12

» Asignare randomizată ⟶ cauzalitate Eșantion Populație

Eșantion

Tratament

Control

Page 13: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

ID Gen (F/M)

Fumat (Da/Nu)

Greutate (kg)

.... Domiciliu Stadiul patologiei maligne

001 F Da 56 ... Cluj 1

002 M Da 85 ... Cluj 0

003 M Da 120 ... Sălaj 4

... ... … … ... ... ...

199 M Nu 75 ... Maramureș 2

13

variabila

Observație / Caz

Valoarea mare indică estindere

mai mare

Page 14: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

Cantitative

» Cantitative (numerice): valori numerice care se pretează la adunare, scădere, medie, etc. ˃ Discrete: numărabile – iau valori numere întregi – nu pot lua valori

negative

˃ Continue: măsurabile – pot lua orice valoare

» Calitative (categorice): iau un număr limitat de valori

Calitative ˃ Ordinale: ordonarea are sens (starea la externare: vindecat,

ameliorat, agravat, stationar, decedat)

˃ Nominale: ordonarea nu are sens. Categorie aparte: dicotomiale (2 valori: adevărat/fals sau pozitiv/negativ)

14

Page 15: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

ID Gen (F/M)

Fumat (Da/Nu)

Greutate (kg)

.... Domiciliu Stadiul patologiei maligne

001 F Da 56 ... Cluj 1

002 M Da 85 ... Cluj 0

003 M Da 120 ... Sălaj 4

... ... … … ... ... ...

199 M Nu 75 ... Maramureș 2

15

variabila

Observație / Caz

Valoarea mare indică estindere

mai mare

Page 16: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

» Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

» Originea materialelor dentare: minerală, organică, mixtă

» Proteză parțială superioară – specii anaerobe izolate: S. Plurianimalium, Proteus mirabilis, Candida spp

» Tip edentație: parțială / totală

» Agenți de igienizare a mâinilor:

16

AGENT BACT. GRAM +

BACT. GRAM -

MYCOBACT. FUNGI VIRUSURI VITEZA DEACŢIUNE

Alcooli +++ +++ +++ +++ +++ Rapidă

Compuşi de iod

+++ +++ +++ ++ +++ Intermediară

Iodofori +++ +++ + ++ ++ Intermediară

Triclosan +++ ++ + _ +++ Intermediară

+++ =acţiune excelentă; ++ = bună dar nu include întreg spectrul bacterian; + = satisfăcătoare ; - = fără acţiune sau acţiune insuficientă

Page 17: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

17

» Constanta = un număr specific care rămâne acelaşi indiferent de condiţii ˃ Punctul de îngheţare al apei: în orice condiţii va fi 0ºC.

» Variabila = o entitate care poate lua diferite valori ˃ Greutatea: dacă măsurăm greutatea fiecărui student din încăpere

vom avea o serie de numere care vor varia de la un student la altul

» Variabila = caracteristică care poate prezenta variaţie de la un element la altul al unei colectivităţi

» Data = lucruri cunoscute, date, care stau la baza unui raţionament, a unei cercetări etc. ˃ Se mai numeşte şi UNITATE STATISTICĂ

˃ Valoarea pe care o ia variabila pentru un subiect dat

Page 18: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

18

» Care este procentul de studenţi fumători în cadrul Facultăţii de Ştiinţe pentru Sănătate?

˃ Variabila: FUMATOR

˃ Data: răspunsul de tip DA/NU (sau numărul de ţigări) dat de fiecare student în parte

» Studiile de cercetare şi analizele statistice: studiul variabilelor.

Page 19: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

19

Scala de măsură

Nominal Variabile clasificate în grupuri discrete pe baza unor caracteristici particulare

Grupurile nu pot fi ordonate

Ordinal Clasificare ordonată după ranguri (de la mare la mic ...)

Nu se specifică care este distanţa dintre ranguri

Interval Intervalul (sau distanţa) între două puncte pe scală are semnificaţie precisă

Raţie Diferă faţă de scala de tip interval doar prin existenţa punctului de zero cu semnificaţie

Page 20: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

20

Scala de măsură: proprietăţi

Ordinal » Elementele sunt clasate

conform unei ordini, preferinţe

» Entităţile pot fi comparate între ele în termeni de mai

mult, mai puţin sau egal.

Nominal Identitatea (exprimă

apartenenţa elementelor la o categorie)

Presupune o clasificare a variabilei fără a indica o anumită ordine ori cantitate

Pot fi notate cu cifre (0-feminin; 1-masculin) însă nu pot fi procesate în termeni de cantitate sau ordine.

Page 21: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

21

Scala de măsură: proprietăţi

Raţie » Folosită pentru variabile

cantitative

» Are un 0 absolut care înseamnă lipsa caracteristicii sau proprietăţii respective

» Ex:. De exemplu un venit de 0 lei înseamnă inexistenţa unui venit

Interval Pentru variabile cantitative

Identitate şi ordine

Intervalul între numere are un sens (permite compararea diferenţele între numere).

Punctul 0 (zero) este ales arbitrar.

Ex: temperatura 0 nu e lipsa temperaturii, e doar

punctul de îngheţ al apei.

Page 22: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

22

Scala de măsură

Nominal

Culoarea părului; Educaţia;

Starea civila (căsătorit, divorţat, văduv, necăsătorit) ...

Variabile dihotomiale: Gen

Ordinal

Locul ocupat de un concurenct la o competiţie (primul, al doilea, …, ultimul).

Interval

Temperatura (diferenţa dintre 50 ºC şi 60ºC este aceeaşi ca şi diferenţa dintre 100 ºC şi 110 ºC);

Raţie

Bani (venit); Masa (greutate); Lungimea (cm); Volumul; Timpul de reacţie (sec) ...

Page 23: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

23

Variabile cantitative vs variabile atribut (calitative)

Cantitative (măsurabile)

Continue

Exisă un număr infinit de valori posibile care se găsesc în intervalul a două valori observate

Discrete

Valori numere întregi

Atribut (calitative)

Nemăsurabile

Pot lua un număr finit de valori

Calculul mediei nu are sens

Statistica descriptivă: frecvenţe absolute şi relative

Page 24: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

24

Variabile cantitative vs variabile atribut (calitative)

Cantitative (măsurabile)

Mărimea este măsurabilă;

Poate lua o infinitate de valori (cele continue)

Calculul mediei are semnificaţie (continue)

Calculul medianei are semnificaţie (discrete)

Este necesară specificarea unităţii de măsură

Acurateţea unei măsurători !!!

Page 25: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

25

» Este posibilă transformarea scalelor de măsură tip interval şi raţie în scale de tip ordinal sau nominal dar întotdeauna se face cu pierdere de informaţie

˃ transformarea scalei asociată variabilei vârstă în scală ordinală “clase de vârstă“

» Nu este posibilă transformarea scalei de tip nominal sau ordinal în scală de tip interval sau raţie chiar dacă atribuim valori diferitelor clase

˃ Sex: M = 1, F = 0

Page 26: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

» Când două variabile au o legătură una cu cealaltă, ele se numesc variabile asociate sau dependente

˃ Asocierea poate să fie pozitivă sau negativă

» Dacă două variabile nu sunt asociate ele se numesc independente.

26

Page 27: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

» Care este tipul variabilei număr de bacterii identificate pe frotiu?

» Care este tipul variabilei nivelul educațional (gimnazial, liceal, postliceal, studii de licență, studii de master, studii de doctorat, studii postdoctorale)?

A. Numeric, continuu

B. Numeric, discret

C. Dicotomial

D. Calitative, ordonat

E. Calitativ, discret

27

Page 28: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

28

» Observaţia de câteva secole...

˃ Persoanele care sunt sănătoase au păduchi

˃ Persoanele care sunt bolnave nu au păduchi

Concluzia: Păduchii fac persoanele mai sănătoase!

» “Toţi care vor lua acest remediu se vor vindeca ... cu excepţia celor care vor deceda. Deci este clar că acest remediu este bun şi dă greş numai pentru cazurile incurabile. ”

Galen

Page 29: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

» Descriptiv (statistica descriptivă):

˃ Modalităţi de sumarizare a caracteristicilor importante ale unui set de date medicale

» Inferenţial (statistica inferenţială):

˃ Cum (şi când) generalizăm rezultatele obţinute pe un eşantion la populaţia generală

29

Page 30: INTRODUCERE ÎN - sorana.academicdirect.rosorana.academicdirect.ro/pages/doc/TD2014/Curs03.pdf · Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1 14 » Materiale dentare: provizorii, definitive, speciale

Sorana D. BOLBOACĂ Curs 1

12

Mar

tie

20

14

30

» Statistica descriptivă: descrierea unui fenomen de sănătate

» Statistica inferenţială: explicarea fenomenului, compararea cu alte rezultate.

» Nu ne putem baza întotdeauna pe intuiţie: ˃ Învaţă posibilele erori ale deciziei bazate pe intuiţie

» Nu ne putem baza întotdeauna pe rezultatele şi rapoartele statistice ˃ Învaţă cum să evaluezi rezultatele şi rapoartele

statistice rezultate din cercetarea medicală