32
AMALGAMELE DENTARE

Amalgame dentare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Scurta prezentare a amalgamelor dentare

Citation preview

Page 1: Amalgame dentare

AMALGAMELE DENTARE

Page 2: Amalgame dentare

AMALGAMELE DENTARE

Sunt aliaje dentare in care unul din elementele de aliere este mercurul in stare lichida, iar ceilalti constituenti sunt in principal Ag si Sn.

Page 3: Amalgame dentare

SCURT ISTORIC

Amalgamul dentar a fost folosit prima dată în America, cu mai bine de 150 de ani în urmă.

Sigur că în această lungă perioadă de utilizare, amalgamul a suferit nenumărate îmbunătățiri care i-au conferit calitate și siguranță în utilizare.

Există mai multe tipuri de amalgame dentare în funcție de elementele metalice din compoziție. Cel mai folosit este amalgamul de argint.

Page 4: Amalgame dentare

CLASIFICARE

A. După CRAIG: Aliaje cu conţinut mic de Cu (<6%):

Pilitură, Particule sferice.

Aliaje cu conţinut mare de Cu (>6%): Pilitură, Particule sferice, Faze dispersate amalgame moderne non-γ2

Page 5: Amalgame dentare

CLASIFICARE

B. DUPĂ NUMĂRUL METALELOR: Binare: Hg + Cu Ternare: Hg + Cu + Sn Cuaternare: Hg + Ag + Sn + Zn Cu cinci sau şase elemente

Page 6: Amalgame dentare

CLASIFICARE

C. DUPĂ GENERAŢIA LOR: convenţionale: cu conţinut redus de Cu. Pot fi

ternare sau cuaternare. Aliaje cu fază dispersată (bifazice)= amestec

de pilitură convenţională cu particule sferice Ag-Cu.

Cu conţinut mare de Cu (moderne, cele mai indicate)- amestec de pilitură cu particule sferice.

Page 7: Amalgame dentare

FORMA DE PREZENTARE

PULBEREA:• pilitură: particule cu formă neregulată, sferice sau

lamele ce se obțin prin frezare industrială(Ag-Sn) după ce s-u tratat in prealabil

• particule sferice: se obțin prin atomizare

Page 8: Amalgame dentare

FORMA DE PREZENTARE

Lichidul: Mercurul (Hg)• singurul metal lichid la temperatura mediului

ambiantSe solidifică la -38oC

• se combină relativ uşor cu metale ca Au, Ag, Cu, Sn, Zn

• se combină dificil cu metale ca Ni, Cr, Co, Fe

Page 9: Amalgame dentare

DENUMIRI COMERCIALE

Sistem P/L:

HARPER’S (Dr. Harper)

OPTALLOY (CAULK Co)

INDILOY (SHOFU DENTAL)

LUXALOY (DEGUSSA)

Page 10: Amalgame dentare

Sistem predozat:

AMALCAP (VIVADENT)

VENTURA CAP (MADESPA)

Page 11: Amalgame dentare

DOZARE ȘI PREPARARE

DOZARE

EXTEMPORANEE: părțile reactante se aplică în mojar/pistil

INDUSTRIALĂ: în capsule, se măsoară greutatea foarte exact; componentele sunt separate de un disc din staniol sau material plastic; capsulele se introduc în amalgamatoare

Page 12: Amalgame dentare

DOZARE ȘI PREPARARE

Page 13: Amalgame dentare

DOZARE ȘI PREPARARE

Page 14: Amalgame dentare

DOZARE ȘI PREPARARE

PREPARARE METODA CLASICĂ (în mojar):

Dozare în funcţie de mărimea cavităţii pistilul impregnarea piliturii şi amalgamarea Mişcare circulară pastă cu plasticitate de adaptare şi lucru

necesare obturaţiei coronare Triturarea=amestecul aliajului cu Hg in vederea obținerii unei mase

omogene Rezultatul unei triturări corespunzătoare este eliminarea peliculei de

oxid prezente la suprafața aliajului

Page 15: Amalgame dentare

DOZARE ȘI PREPARARE

METODA MODERNĂ: cu amalgamatoare

o DEZAVANAJE: Cantitate mai mare decât cea necesară

o AVANTAJE: părţile reactive nu se contaminează nu ne contaminăm cu Hg plasticitate optimă

Page 16: Amalgame dentare

DOZARE ȘI PREPARARE

Page 17: Amalgame dentare

MECANISMUL DE PRIZĂ

A. Dizolvarea particulelor datorită mercurului

B. Impregnare

C. Amalgamare

D. Cristalizare (priză)

Page 18: Amalgame dentare

MECANISMUL DE PRIZĂ

A. Ag3Sn + Hg Ag2Hg3 + Sn7-8Hg + Ag3Sn

B. Faza γ + Hg γ1+ γ2+ γ nereacţionat

C. γ1+ γ2=matrice de care se leagă particulele γ nereacţionate

D. Rezistenţa la coroziune: γ>γ1>γ2

E. Cu cât proporţia de γ1, γ2 este mai mică, creşte rezistenţa mecanică

Page 19: Amalgame dentare

TIMPUL DE PRIZĂ

DEPINDE DE:

a. Faza aliajului

b. Proporția pilitură/Hg; Hg> priză>

c. Dimensiunea particulelor: particulele sferice priză scurtă

d. Presiunea de condensare

Page 20: Amalgame dentare
Page 21: Amalgame dentare
Page 22: Amalgame dentare

FORMULE COMPOZIȚIONALE

CONVENȚIONALE: • Ag 67-74%

• Sn 25-27%

• Cu 6%,

• Zn 2%

ÎMBOGĂȚITE CU CUPRU:• Ag 69%,

• Sn 17%,

• Cu 13%,

• Zn 1%.

Page 23: Amalgame dentare

ROLUL ELEMENTELOR COMPONENTE

Argintul: rezistență mecanică, culoare, micșorarea fluajului

Staniu: crește viteza de amalgamare, scade rezistența mecanică

Cuprul: crește duritatea, crește rezistența, scade fluajul

Zincul: crește viteza de fuzionare, crește dilatarea amalgamului, crește rezistența la coroziune

Page 24: Amalgame dentare

TEHNICA DE LUCRU

Instrumentar exclusiv metalic:

• Portamalgame

• Fuloare

• Spatule

• Benzi metalice (matrici)

• Portmatrice Anterior inserării, tratarea cavităţilor: parapulpar sau plaga dentinară este

condiţionată cu lineri (termolineri), lacuri. Obturaţie de bază necesară pentru blocarea transmiterii variaţiilor

termice.

Page 25: Amalgame dentare

PROPRIETĂȚI FIZICE

1. Stabilitatea dimensională: în prima fază se contractă absorbția Ag3Sn4

în faza a doua: dilatarea formarea fazelor γ1 și γ2

faza a treia: contracție ușoară, datorită particulelor de Hg neincorporate

Factorii care influențează stabilitatea dimensională: Compoziția aliajului: Ag, Cu, Sn, Zn

Dimensiunea particulelor

Proporția pilitură/Hg

Condensarea

Intervalul de la preparare la condensare: 3-3,5 minute

Page 26: Amalgame dentare

PROPRIETĂȚI FIZICE

2. Dilatarea tardivă (5-7 zile)

3. Dilatarea termică

4. Rezistența la compresiune (stratul subțire se fracturează)

5. Rezistența la tracțiune (mai mică decât cea de compresiune)

6. Fenomenul de întindere (deformare lentă progresivă și ireversibilă)

7. Fluajul (deformarea sub acțiunea unei presiuni a amalgamului evaluată la 7 zile)

8. Duritatea (110 unități Knoope)

9. Conductibilitatea termică (bune conductoare de căldură)

10.Etanșeitatea (nu este asigurată, nu prezintă integritate marginală, nu au stabilitate)

Page 27: Amalgame dentare

PROPRIETĂȚI CHIMICE

COROZIUNEA-factorii: Compoziția aliajului Dimensiunea particulelor: mai mici structuri omogene Factorul pacient: igiena precară Calitatea obturației

Page 28: Amalgame dentare

INDICAȚII

• Obturarea cavităților de clasa I, a II-a și a V-a

• Reconstituiri coronare simple (suprafețe ocluzale etc.)

• Obturații armate

Page 29: Amalgame dentare

RECOMANDĂRI

Închiderea ermetică a flaconului cu Hg (eventual incasabil)

Necontaminarea elementelor Utilizarea sistemului capsulat Preparare electro-mecanică Utilizare mănuşi de protecţie, mască, aerisirea

cabinetului Deşeurile se aruncă în flacoane speciale Evaluarea periodică a Hg din cabinet

Page 30: Amalgame dentare
Page 31: Amalgame dentare
Page 32: Amalgame dentare

Prezentare realizată de:

Luca Andrada Roxana

Grupa 15

Seria II