233

punti dentare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 1/233

PUNI DENTAREPUNI DENTARE

Page 2: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 2/233

DoctorulDoctorul(dentistul)(dentistul)

Page 3: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 3/233

TehnicianulTehnicianul

Page 4: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 4/233

Page 5: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 5/233

Page 6: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 6/233

Page 7: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 7/233

PUNTEA DENTARPUNTEA DENTAR

Reprezint o protez fix care stabileteReprezint o protez fix care stabileteintegritatea morfologic i funcional aintegritatea morfologic i funcional a

arcadelor dentare în edentaii intercalate,arcadelor dentare în edentaii intercalate,reduse, întinse i multiple.reduse, întinse i multiple.

Page 8: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 8/233

Page 9: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 9/233

Page 10: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 10/233

Page 11: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 11/233

Prile componentePrile componente

Corpul de punte (dinii intermediari)Corpul de punte (dinii intermediari)

Elementele de agregareElementele de agregare

Page 12: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 12/233

Crpul de punte:Crpul de punte:

Înlocuiete dintele sau dinii pierdui de peÎnlocuiete dintele sau dinii pierdui de pearcadarcad

Page 13: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 13/233

Page 14: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 14/233

Page 15: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 15/233

Elementele de agregareElementele de agregare

De acestea e solidarizat corpul de punte laDe acestea e solidarizat corpul de punte laextremiti i realizeaz fixarea (agregarea)extremiti i realizeaz fixarea (agregarea)prin cimentare pe dd stâlpi a întregii protezeprin cimentare pe dd stâlpi a întregii proteze

Sunt în nr de cel puin dou,Sunt în nr de cel puin dou,

aezate , în general, pe cei doiaezate , în general, pe cei doidini limitani ai breei edentatedini limitani ai breei edentate

Page 16: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 16/233

CARACTERISTICILE PUNILORCARACTERISTICILE PUNILORDENTAREDENTARE

1. Sunt fixate pe dinii stâlpi prin cimentarea1. Sunt fixate pe dinii stâlpi prin cimentareaelementelor de agregare, ceea le conferelementelor de agregare, ceea le conferstabilitate o lung perioad de timp,stabilitate o lung perioad de timp,reprezentat de cât mai muli ani.reprezentat de cât mai muli ani.

Page 17: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 17/233

2. Volumul pe care îl ocup în cavitatea2. Volumul pe care îl ocup în cavitatea

bucal este egal cu acela ocupat de diniibucal este egal cu acela ocupat de diniinaturalinaturali

Page 18: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 18/233

3.Formele suprafeelor vestibulare3.Formele suprafeelor vestibularei orale sunt asemntoare cu alei orale sunt asemntoare cu ale

dinilor naturalidinilor naturali

Page 19: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 19/233

Page 20: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 20/233

Page 21: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 21/233

4. Poziia în sens V4. Poziia în sens V--oral a corpuluioral a corpuluide punte e identic cu a dinilorde punte e identic cu a dinilor

abseniabseni

Page 22: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 22/233

5.Transmit presiunile masticatorii5.Transmit presiunile masticatoriifiziologic de la nivelul F ocl alefiziologic de la nivelul F ocl ale

corpului de punte i ale elem.decorpului de punte i ale elem.deagregare, prin parodoniul ddagregare, prin parodoniul dd

stâlpi, osului alveolarstâlpi, osului alveolar

Page 23: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 23/233

6.Sunt construcii rigide,6.Sunt construcii rigide,nedeformabile, rezistente la ruperenedeformabile, rezistente la rupere

i tocirei tocire

Page 24: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 24/233

Page 25: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 25/233

7.Se obin în laboratorul de tehnic7.Se obin în laboratorul de tehnicdentar în urma unor procesedentar în urma unor procese

tehnologice complexe.În scopultehnologice complexe.În scopulrealizrii, sunt necesare interveniirealizrii, sunt necesare intervenii

laborioase asupra câmpuluilaborioase asupra câmpuluiprotetic.protetic.

Page 26: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 26/233

8. Dpdv fizionomic pot fi:8. Dpdv fizionomic pot fi:

1. fizionomice1. fizionomice

Page 27: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 27/233

Page 28: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 28/233

Page 29: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 29/233

Page 30: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 30/233

2. Nefizionomice:2. Nefizionomice:

Page 31: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 31/233

3.Parial fizionomice:3.Parial fizionomice:

Page 32: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 32/233

Page 33: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 33/233

ISTORICISTORIC

Erau recuperai dd pacientului sau de laErau recuperai dd pacientului sau de lacadavre i legai de dinii restani prin fibrecadavre i legai de dinii restani prin fibrevegetale sau fire de aur.vegetale sau fire de aur.

Page 34: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 34/233

Page 35: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 35/233

Trus din 1913Trus din 1913

Page 36: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 36/233

Protez soperioar, sculptat dinProtez soperioar, sculptat dindini de hipopotamdini de hipopotam

Page 37: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 37/233

Scaun stomatologic din 1880 si 1890Scaun stomatologic din 1880 si 1890

Page 38: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 38/233

Scaun stomatologic din 1901Scaun stomatologic din 1901(130(130--150$)150$)

Page 39: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 39/233

Factorii care influeneaz concepereaFactorii care influeneaz concepereapunilor dentare:punilor dentare:

1.1. Topografia edentaieiTopografia edentaiei (frontal, lateral,(frontal, lateral,intercalat etc)intercalat etc)

2.2. Mrimea breei edentateMrimea breei edentate: putem înlocui: putem înlocuimaximum 4 dini la nivelul unei singure breemaximum 4 dini la nivelul unei singure breefrontale (4 incisivi) sau 3 dini laterali, dacfrontale (4 incisivi) sau 3 dini laterali, dacbrea e limitat de dini bine implantai, cubrea e limitat de dini bine implantai, curdcini voluminoase.rdcini voluminoase.

3.3. Condiiile tehnicoCondiiile tehnico--materialemateriale (procesul(procesultehnologic de realizare a punii dentare poatetehnologic de realizare a punii dentare poatefi complex).fi complex).

Page 40: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 40/233

Punile dentare pot fi:Punile dentare pot fi:

Metalice (din diferite aliaje)Metalice (din diferite aliaje)

NemetaliceNemetalice --ceramiceceramice--acrilice (provizorii)acrilice (provizorii)

Mixte:Mixte: --metalometalo--acriliceacrilice-- metalometalo--ceramiceceramice

Page 41: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 41/233

 AVANTAJELE RESTAURRII PRIN AVANTAJELE RESTAURRII PRINPUNI:PUNI:

1. Dpdv1. Dpdv masticatormasticator punile realizeaz opunile realizeaz omasticaie în limite fiziologice, asemntoaremasticaie în limite fiziologice, asemntoarecu cea efectuat de arcadele naturale (punteacu cea efectuat de arcadele naturale (punteae fix, relieful ocluzal favorizeaz masticaia)e fix, relieful ocluzal favorizeaz masticaia)

2. Dpdv2. Dpdv foneticfonetic (mai ales în zona frontal)(mai ales în zona frontal)punile permit acelai sprijin al limbii pe feelepunile permit acelai sprijin al limbii pe feele

orale ale dd. Nu sunt modificri de timbru iorale ale dd. Nu sunt modificri de timbru ide pronunie dac sunt conservate elementelede pronunie dac sunt conservate elementelede morfologie dentar i se respect volumulde morfologie dentar i se respect volumul

dddd

Page 42: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 42/233

3.3. ParodontoParodonto--profilacticprofilactic-- forele, presiunileforele, presiunileocluzale se transmit în axul lung al dd stâlpiocluzale se transmit în axul lung al dd stâlpi(stimul pt meninerea troficitii). Stimulii(stimul pt meninerea troficitii). Stimulii

sunt funcionali.sunt funcionali.

4.4. OcluzoOcluzo--funcionalfuncional -- se refac multiplelese refac multiplele

contacte dentocontacte dento--dentare, conducereadentare, conducereamandibulei.mandibulei.

5. Dpdv al5. Dpdv al confortuluiconfortului   punile sunt rapidpunile sunt rapidintegrate în funcionalitatea ADM i dpdvintegrate în funcionalitatea ADM i dpdvpsihosenzorial. Dup scurt timp pacientul nupsihosenzorial. Dup scurt timp pacientul numai simte existena punii în cav.bucalmai simte existena punii în cav.bucal

(datorit volumului, fixitii, fonaiei etc)(datorit volumului, fixitii, fonaiei etc)

Page 43: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 43/233

DEZAVANTAJELE RESTAURRIIDEZAVANTAJELE RESTAURRIIPRIN PUNI:PRIN PUNI:

1. Dpdv igienic1. Dpdv igienic-- exist suprafee, locuriexist suprafee, locuriascunse care nu se pot curaascunse care nu se pot curacorespunztor ( nici prin autocurire).corespunztor ( nici prin autocurire).

Page 44: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 44/233

Igien corespunztoare la purttoriiIgien corespunztoare la purttoriide puni, cu duuri bucale:de puni, cu duuri bucale:

Page 45: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 45/233

!!

2. Dpdv fizionomic:Punile din zona frontal sau2. Dpdv fizionomic:Punile din zona frontal saufrontofronto--lateral pt edentaii de 2lateral pt edentaii de 2--33--4 dd se4 dd seimpune s fie rezistente la rupere, nedeformabile,impune s fie rezistente la rupere, nedeformabile,capabile s suporte presiunile incizocapabile s suporte presiunile incizo--ocluzale aleocluzale aledd antagoniti.dd antagoniti.

Pt a reda culoarea natural, aliajele metalice sePt a reda culoarea natural, aliajele metalice seacopre cu lacuri opacizante. Structurile integralacopre cu lacuri opacizante. Structurile integralceramice nu au R suficient în cazul punilor cuceramice nu au R suficient în cazul punilor cumai mult de 3 elemente!mai mult de 3 elemente!

 Ar fi bine s poat fi redat transluciditatea din Ar fi bine s poat fi redat transluciditatea din

1/3

incizal (dpdv estetic, dar scade R!)1/3

incizal (dpdv estetic, dar scade R!)

Page 46: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 46/233

Este f greu de redat prin puni aspecteEste f greu de redat prin puni aspecteparticulare, individuale (treme, diasteme,particulare, individuale (treme, diasteme,

 înghesuiri, suprapuneri etc) înghesuiri, suprapuneri etc)

Page 47: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 47/233

Page 48: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 48/233

3. Dpdv al execuiei tehnice, dar i3. Dpdv al execuiei tehnice, dar iclinice:clinice:

Prepararea prin lefuire a bonturilor poate fiPrepararea prin lefuire a bonturilor poate fitraumatizant pentru pacient, de multe oritraumatizant pentru pacient, de multe orinecesit mai multe edine.necesit mai multe edine.

Pentru metaloPentru metalo--ceramic sacrificiul deceramic sacrificiul deesuturi dure dentare e mare, se ajungeesuturi dure dentare e mare, se ajungefrecvent la devitalizarea ddfrecvent la devitalizarea dd

Preul de cost trbuie s poat fi suportat (iPreul de cost trbuie s poat fi suportat (iachitat !) de pacient achitat !) de pacient 

Page 49: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 49/233

CORPUL DE PUNTECORPUL DE PUNTE

E reprezentat de dinii artificiali careE reprezentat de dinii artificiali care înlocuiesc dinii abseni de pe arcad.De înlocuiesc dinii abseni de pe arcad.Deaceea se mai numete dinii intermediariaceea se mai numete dinii intermediari

Transmite p masticatorii de la dd antagonitiTransmite p masticatorii de la dd antagonitila nivelul F ocluzale i le transmitela nivelul F ocluzale i le transmiteelementelor de agregareelementelor de agregare

Deoarece întreaga construcie e rigid,Deoarece întreaga construcie e rigid,nedeformabil i c d p trebuie s fie la fel.nedeformabil i c d p trebuie s fie la fel.

Page 50: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 50/233

Clasificarea corpurilor de punte:Clasificarea corpurilor de punte:

DupDup materialulmaterialul din care sunt realizate:din care sunt realizate:

--c d p masiv metalicc d p masiv metalic

-- c d p nemetalic (acrilic sau ceramic)c d p nemetalic (acrilic sau ceramic)

-- c d p mixt : metaloc d p mixt : metalo--acrilic sau metaloacrilic sau metalo--ceramicceramic

Page 51: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 51/233

Dup aspectul fizionomic:Dup aspectul fizionomic:

--nefizionomicenefizionomice

--fizionomicefizionomice

--parial fizionomiceparial fizionomice

Page 52: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 52/233

Page 53: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 53/233

Dup forma structurii aliajuluiDup forma structurii aliajuluimetalic:metalic:

C d p masiv metalicC d p masiv metalicC d p cu casete metalice i faete acriliceC d p cu casete metalice i faete acrilice

C d p cu semicasete metalice i faete acriliceC d p cu semicasete metalice i faete acriliceC d p cu casete metalice i faete de porelanC d p cu casete metalice i faete de porelanC d p cu cupe metalice i component acrilicC d p cu cupe metalice i component acrilic

C d p cu bar metalic acoperit de acrilat C d p cu bar metalic acoperit de acrilat C d p cu bar i bonturi metalice acoperite deC d p cu bar i bonturi metalice acoperite de

coroane acrilicecoroane acrilice

Page 54: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 54/233

Puntea cu bar metalicPuntea cu bar metalic

Dup raportul c d p cu creastaDup raportul c d p cu creasta

Page 55: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 55/233

Dup raportul c d p cu creastaDup raportul c d p cu creastaalveolar:alveolar:

C d p cu raport în aC d p cu raport în a

C d p cu raport în semiaC d p cu raport în semia

C d p cu raport tangent linear la maxilarC d p cu raport tangent linear la maxilar

C d p cu raport tangent linear la mabndibulC d p cu raport tangent linear la mabndibul

C d p cu raport punctiformC d p cu raport punctiform

C d p suspundat C d p suspundat 

Page 56: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 56/233

Elementele de agregareElementele de agregare

Sunt microprotezele (protezele unidentare)Sunt microprotezele (protezele unidentare)prin care puntea se fixeaz pe dd stâlpiprin care puntea se fixeaz pe dd stâlpi

Elementele de agregare sunt supuse unorElementele de agregare sunt supuse unorfore suplimentare, preluate de la corpul defore suplimentare, preluate de la corpul depunte, de aceea trebuie s fie f rezistente i f punte, de aceea trebuie s fie f rezistente i f bine fixate pe dd stâlpibine fixate pe dd stâlpi

Page 57: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 57/233

Elementele de agregare se aleg nElementele de agregare se aleg n

Page 58: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 58/233

Elementele de agregare se aleg nElementele de agregare se aleg nfuncie de urmtorii factori:funcie de urmtorii factori:

1.1. Topografia edentaieiTopografia edentaiei (frontal predomin criteriul(frontal predomin criteriulestetic, lateral predomin rezistena)estetic, lateral predomin rezistena)

2.2. Întinderea edentaieiÎntinderea edentaiei (la puni lungi,(la puni lungi,

microprotezele se pot deforma prin suprasolicitare)microprotezele se pot deforma prin suprasolicitare) 3.3. Caracteristicile mecaniceCaracteristicile mecanice ale microprotezeiale microprotezei

(rezistena mecanic la deformare elastic i la(rezistena mecanic la deformare elastic i larupere precum i retentivitatea sau fixitatea pe drupere precum i retentivitatea sau fixitatea pe d

stâlp; structura fizicostâlp; structura fizico--chimic a materialului din carechimic a materialului din caree realizat microproteza confer R la rupere dar ie realizat microproteza confer R la rupere dar igrosimea pereilor confer R i la deformare)grosimea pereilor confer R i la deformare)

Page 59: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 59/233

4.4. Morfologia coronarMorfologia coronar i nr dinilor stâlpii nr dinilor stâlpi(dd voluminoi asigur o retentivitate(dd voluminoi asigur o retentivitate

optim, cei mici nu asigur retentivitate)optim, cei mici nu asigur retentivitate)

5.5. Nr. dinilorNr. dinilor (poate influena alegerea(poate influena alegerea

tipului de microprotez)tipului de microprotez)

6.6. Condiiile tehnicoCondiiile tehnico--materialemateriale (în condiii(în condiii

optime se pot folosi ca elem. de agregareoptime se pot folosi ca elem. de agregarechiar i incrustaiile sau cor. mixt metalochiar i incrustaiile sau cor. mixt metalo--ceramic)ceramic)

Tipuri de microproteze care se potTipuri de microproteze care se pot

Page 60: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 60/233

Tipuri de microproteze care se pot Tipuri de microproteze care se pot utiliza ca elemente de agregare:utiliza ca elemente de agregare:

Coroana acrilic (punte provizorie)Coroana acrilic (punte provizorie)Coroana ceramicCoroana ceramic

IncrustaiiIncrustaiiCoroane parialeCoroane parialeCoroana mixt CMMP sau CMMCCoroana mixt CMMP sau CMMC

CSCSCoroane metaliceCoroane metalice

Page 61: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 61/233

FAZELE CLINICOFAZELE CLINICO--TEHNICE DETEHNICE DEREALIZARE APUNILOR DENTAREREALIZARE APUNILOR DENTARE

1. Examinarea pacientului i stabilirea indicaiei1. Examinarea pacientului i stabilirea indicaieitratamentului prin punitratamentului prin puni

2. Pregtirea câmpului protetic prin lefuirea dd2. Pregtirea câmpului protetic prin lefuirea ddstâlpistâlpi

3. amprentarea câmpului protetic3. amprentarea câmpului protetic 4. Turnarea modelului4. Turnarea modelului

5. Modelarea machetei elementelor de agregare i a5. Modelarea machetei elementelor de agregare i acorpului de puntecorpului de punte 6.Ambalarea cu confecionarea tiparului6.Ambalarea cu confecionarea tiparului 7.Turnarea metalului în tipar7.Turnarea metalului în tipar

Page 62: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 62/233

8. Dezambalarea i prerlucrarea8. Dezambalarea i prerlucrareacomponentei metalicecomponentei metalice

9. Proba în cavitatea bucal a scheletului9. Proba în cavitatea bucal a scheletuluimetalicmetalic

10. Realizarea componentei estetice (acrilice10. Realizarea componentei estetice (acrilicesau ceramice)sau ceramice)

11.Finisarea i lustruirea punii11.Finisarea i lustruirea punii12.Fixarea punii prin cimentare12.Fixarea punii prin cimentare

Î Î

Page 63: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 63/233

PRINCIPIILE URMRITE ÎNPRINCIPIILE URMRITE ÎNCONFECIONAREA PUNILORCONFECIONAREA PUNILOR

1. PRINCIPIUL BIOFUNCIONAL1. PRINCIPIUL BIOFUNCIONAL

2. PRINCIPIUL BIOMECANIC2. PRINCIPIUL BIOMECANIC

3. PRINCIPIUL PROFILACTIC3. PRINCIPIUL PROFILACTIC

Page 64: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 64/233

PRINCIPIUL BIOFUNCIONALPRINCIPIUL BIOFUNCIONAL

Urmrete restabilirea funciilor majore aleUrmrete restabilirea funciilor majore ale ADM:  ADM: --masticaiamasticaia

--fonaiafonaia

--fizionomiafizionomia

Page 65: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 65/233

Page 66: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 66/233

Page 67: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 67/233

MasticaiaMasticaia Trebuie s fie eficientTrebuie s fie eficient

i în limite fiziologicei în limite fiziologice F ocl s fie cuF ocl s fie cu

dimensiunidimensiuniasemntoare cu aleasemntoare cu ale

dd naturali idd naturali icuspidate,cucuspidate,cuindividualizare iindividualizare irapoarte ocluzalerapoarte ocluzale

corectecorecte TransmitereaTransmitereapresiunilor s se facpresiunilor s se fac

 în axul dd stâlpi în axul dd stâlpi

Page 68: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 68/233

Funcia fizionomicFuncia fizionomicÎn zona frontal i frontoÎn zona frontal i fronto--lateral c d p ilateral c d p ielementele de agregare restaureaz aceastelementele de agregare restaureaz aceast

funcie prin:funcie prin:--formele i dimensiunile FV în corelaie cuformele i dimensiunile FV în corelaie cu

arcada antagonistarcada antagonist--poziia fiecrui d atât unul faî de cellalt cât ipoziia fiecrui d atât unul faî de cellalt cât ipe o anumit curbur (e dificil de redat pe o anumit curbur (e dificil de redat suprapiunerea, înghesuirea, malpoziiile)suprapiunerea, înghesuirea, malpoziiile)--culoarea e elem. principal pt restaurareaculoarea e elem. principal pt restaurareaaspectului estetic, pt armonia dentoaspectului estetic, pt armonia dento--dentar identar identodento--facialfacial

Page 69: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 69/233

Page 70: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 70/233

Page 71: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 71/233

Punile , dup modul în care reuesc sauPunile , dup modul în care reuesc saunu s restaureze funcia fizionomic pot fi:nu s restaureze funcia fizionomic pot fi:

--fizionomicefizionomice--parial fizionomiceparial fizionomice--nefizionomicenefizionomice

U ii î i it ( i l f l U ii î i it ( i l f l

Page 72: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 72/233

Unii îi premit (i le face plcere sUnii îi premit (i le face plcere sle poarte!) lucrrile poarte!) lucrri

proteticeextravaganteproteticeextravagante(nefizionomice)(nefizionomice)

Page 73: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 73/233

FonaiaFonaia

Page 74: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 74/233

Elementele care restaureaz fonaia:Elementele care restaureaz fonaia:

Poziia corpului de punte în sens VPoziia corpului de punte în sens V--Or pt caOr pt cavârful limbii s se sprijine în acceai condiiivârful limbii s se sprijine în acceai condiii

Morfologia feelor orale ale dd s fie identicMorfologia feelor orale ale dd s fie identiccu a dd naturali concavcu a dd naturali concav--convex (cingulum)convex (cingulum)i cu crestele marginalei cu crestele marginale-- mai mult sau maimai mult sau maipuin exprimatepuin exprimate

Dimensiunea VDimensiunea V--Or a dd c d p i a elem. deOr a dd c d p i a elem. deagregare s nu produc modificri în + sauagregare s nu produc modificri în + sau

 în  în   ale spaiului fonetic ale spaiului  ale spaiului fonetic ale spaiului

fonetic pt limb i buzefonetic pt limb i buze

Page 75: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 75/233

PRINCIPIUL BIOMECANICPRINCIPIUL BIOMECANIC

Urmrete s asigure urmtoareleUrmrete s asigure urmtoarelecaracteristici:caracteristici:

1.Rezisten fizic1.Rezisten fizic

2.Inseria2.Inseria

3.Stabilitatea3.Stabilitatea

Page 76: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 76/233

Rezistena fizicRezistena fizic

Elementele de agregare i c d p s nu seElementele de agregare i c d p s nu sefractureze i s nu se deformeze elatic saufractureze i s nu se deformeze elatic sauplastic i nici s nu se abrazezeplastic i nici s nu se abrazeze

Materialele folosite în confecionarea punilorMaterialele folosite în confecionarea punilorsunt alese în vederea satisfaceeriisunt alese în vederea satisfaceeriinecesitilor mecanice, dup urmtoarelenecesitilor mecanice, dup urmtoarelecriterii: întinderea edentaiei, starea ddcriterii: întinderea edentaiei, starea ddantagoniti, dezvoltarea musculaturiiantagoniti, dezvoltarea musculaturiipacientuluipacientului

Page 77: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 77/233

InseriaInseria

E condiionat de preparaia dd stâlpiE condiionat de preparaia dd stâlpiparaleliparaleli

Examenul modelului arat dac dd au fost Examenul modelului arat dac dd au fost lefuii paralel sau nulefuii paralel sau nu

Page 78: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 78/233

StabilitateaStabilitatea

E asigurat de gradul de friciune ce seE asigurat de gradul de friciune ce seproduce între elem de agregare i dd stâlpiproduce între elem de agregare i dd stâlpi

Depinde de exactitatea microprotezei, deDepinde de exactitatea microprotezei, deagregare i de întinderea suprafeei deagregare i de întinderea suprafeei decontact contact 

P i i i l fil tiP i i i l fil ti

Page 79: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 79/233

Principiul profilactic:Principiul profilactic: Punile dentare sunt concepute i realizate aî s nuPunile dentare sunt concepute i realizate aî s nu

produc modificri patologice asupra dd stâlpi, ddproduc modificri patologice asupra dd stâlpi, ddantagoniti, parodoniu, creasdta alv., mucoasantagoniti, parodoniu, creasdta alv., mucoas

Se refer la urmtoarele elemente:Se refer la urmtoarele elemente:

--direcia c d pdirecia c d p--Relieful ocluzal i limea VRelieful ocluzal i limea V--Or a c d pOr a c d p--Raportul c d p cu creasta alvRaportul c d p cu creasta alv

--protecia papilei interdentareprotecia papilei interdentare--Calitile fizicoCalitile fizico--chimice ale materialelor ce intr închimice ale materialelor ce intr înalctuirea punii dentarealctuirea punii dentare

Page 80: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 80/233

Direcia corpului de punteDirecia corpului de punte

Este impus de condiiile mecanice iEste impus de condiiile mecanice itopograficetopografice

Presiunile trebuie s fie repartizate în axulPresiunile trebuie s fie repartizate în axul

lung al ddlung al ddPuntea trebuie s se încadreze înPuntea trebuie s se încadreze în

configuraia general a arcadelor dentareconfiguraia general a arcadelor dentarenaturalenaturale

Contactele interdentare ocluzale s fieContactele interdentare ocluzale s fiefuncionale cu dd antagonitifuncionale cu dd antagoniti

Relieful ocluzal i limea VRelieful ocluzal i limea V or aor a

Page 81: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 81/233

Relieful ocluzal i limea VRelieful ocluzal i limea V--or aor acorpului de puntecorpului de punte

Relieful ocluzal trebuie s asigure efectuareaRelieful ocluzal trebuie s asigure efectuareamasticaiei, o relaie ocluzal funcional cumasticaiei, o relaie ocluzal funcional cudd antagonioti i libertatea micrilor reflexedd antagonioti i libertatea micrilor reflexe

ale mandibuleiale mandibuleiDificulti pot s apar în edentaii vechi,Dificulti pot s apar în edentaii vechi,

neprotezate, cu dd migrai în sens vertical.neprotezate, cu dd migrai în sens vertical.De aceea, în aceste situaii se niveleaz întâiDe aceea, în aceste situaii se niveleaz întâiplanul de ocluzieplanul de ocluzie

Page 82: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 82/233

Dac dd antagoniti sunt reprezentai de oDac dd antagoniti sunt reprezentai de olucrare incorect ea ar trebui îndeprtatlucrare incorect ea ar trebui îndeprtati refcuti refcut

Page 83: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 83/233

a.Factori generali ce influeneaz retenia EA:a.Factori generali ce influeneaz retenia EA:

Lungimea spaiului edentatLungimea spaiului edentat ± ± capacitate retentiv a EA e direct proporional cucapacitate retentiv a EA e direct proporional culungimea corpului de puntelungimea corpului de punte

Tipul de punteTipul de punte

OcluziaOcluzia ± ± prin intensitatea i direcia forelor ocluzale inclueneaz capacitateaprin intensitatea i direcia forelor ocluzale inclueneaz capacitatearetentiv a punilor dentare.Cu cât forele ocluzale sunt mai mari,cu atât rezistena EAretentiv a punilor dentare.Cu cât forele ocluzale sunt mai mari,cu atât rezistena EAi a CP trebuie s fie mai mare. Interferenele ocluzale sau denivelarea planului dei a CP trebuie s fie mai mare. Interferenele ocluzale sau denivelarea planului de

ocluzi solicit suplimentar EA, ceea ce duce la decimentri.ocluzi solicit suplimentar EA, ceea ce duce la decimentri.

ELEMENTELE DE AGREGAREELEMENTELE DE AGREGARE

Page 84: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 84/233

Dinii naturali ce urmeaz a fi înlocuii determin tipul EA folosite, forma iDinii naturali ce urmeaz a fi înlocuii determin tipul EA folosite, forma ipoziia CPpoziia CP

Tipul masticator individual solicit retentivitatea EA, dar i parafunciileTipul masticator individual solicit retentivitatea EA, dar i parafunciile Starea parodoniuluiStarea parodoniului   cu cât dinii stâlpi sunt mai bine implantai, cu atât cu cât dinii stâlpi sunt mai bine implantai, cu atât 

EA trebuie s fie mai rezistenteEA trebuie s fie mai rezistente

Page 85: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 85/233

Factori speciali  car e influ en eaz  r et enia EAFactori speciali  car e influ en eaz  r et enia EA

Morfolo gia  coroan ei dint elui de suport Morfolo gia  coroan ei dint elui de suport 

 Valoar e ma xi m  valoar e mini m  Valoar e ma xi m  valoar e mini m 

MX   M1 M2 PM1 PM2 C IC ILMX   M1 M2 PM1 PM2 C IC ILMD M1 M2 PM2 PM1 C IL ICMD M1 M2 PM2 PM1 C IL IC

Un dint e cu  o  coroan de for m  conic sau  î n  for m de dalt est e m.puin  r et enti vUn dint e cu  o  coroan de for m  conic sau  î n  for m de dalt est e m.puin  r et enti vdec ât  c el  cilin dric  /trap ezoi dal dec ât  c el  cilin dric  /trap ezoi dal 

Suprafaa de contact  a EA cu dint el e de suport Suprafaa de contact  a EA cu dint el e de suport  Paral elis mul  p er eilor  a xiali Paral elis mul  p er eilor  a xiali  Ri gi ditat ea  p er eilor EA.Fl exi bilitat ea  p er eilor EA pro duc e deci mentri  Ri gi ditat ea  p er eilor EA.Fl exi bilitat ea  p er eilor EA pro duc e deci mentri  

fr ec vent e al e punilor .fr ec vent e al e punilor . Calitil e ci mentului de fi xar eCalitil e ci mentului de fi xar e

Mat erial el e din  car e s e conf  ecion eaz EAMat erial el e din  car e s e conf  ecion eaz EA

Raportul corpului de punte cuRaportul corpului de punte cu

Page 86: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 86/233

Raportul corpului de punte cuRaportul corpului de punte cucreasta alveolarcreasta alveolar

Forma c d p i mai ales raportul cu creastaForma c d p i mai ales raportul cu creastatrebuie s favorizeze autocurirea itrebuie s favorizeze autocurirea icurireacurirea

Faa c d p orientat spre Or i spre creastaFaa c d p orientat spre Or i spre creastaalv.(faa mucozal) trebuie s prezintealv.(faa mucozal) trebuie s prezinteforme i prelucrri prin lustruire cas nuforme i prelucrri prin lustruire cas nu

retenioneze resturile alimentare. Toateretenioneze resturile alimentare. Toatepunile retenioneaz resturi alim., depunile retenioneaz resturi alim., deaceea trebuie s ne preocupe obinereaaceea trebuie s ne preocupe obinereacelui mai corespunztor c d pcelui mai corespunztor c d p

Relaia sau contactul dintre faaRelaia sau contactul dintre faa

Page 87: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 87/233

Relaia sau contactul dintre faaRelaia sau contactul dintre faasau marginea mucozal a cdp isau marginea mucozal a cdp i

mucoas poate fi:mucoas poate fi: În aÎn a

În semiaÎn semia Tangenial liniar la mandibulTangenial liniar la mandibul Tangenial linear la maxilarTangenial linear la maxilar

PunctiformPunctiform Suspendat Suspendat Depind de topografia edentaiei, deDepind de topografia edentaiei, de

înlimea i de forma crestei edentateînlimea i de forma crestei edentate..

Page 88: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 88/233

Contact în aContact în a

Morfologia c d p e identic cu a dd naturaliMorfologia c d p e identic cu a dd naturali Prezint forma i volumul coroanelor naturalePrezint forma i volumul coroanelor naturale

Faa mucozal acoper versantul V i Or alFaa mucozal acoper versantul V i Or alcrestei alv, fiind în contact intim cu mucoasacrestei alv, fiind în contact intim cu mucoasa Funcional: exercitarea fonaiei, restaurareaFuncional: exercitarea fonaiei, restaurarea

fizionomieifizionomiei

Page 89: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 89/233

CONTACT ÎN ACONTACT ÎN A

-- Sunt CI astfel de corpuri de punteSunt CI astfel de corpuri de punte

Page 90: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 90/233

Contactul în aContactul în a

Dezavantaj:igiena deficitarDezavantaj:igiena deficitar

Page 91: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 91/233

Contactul în aContactul în a

E cel mai conforabil pentru pacient E cel mai conforabil pentru pacient 

Page 92: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 92/233

Page 93: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 93/233

Page 94: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 94/233

îî

Page 95: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 95/233

Corpul de punte în semiaCorpul de punte în semia

 Are dimensiuni mai mici i forma modificat, Are dimensiuni mai mici i forma modificat,pt c acoper numai versantul V al crestei ,pt c acoper numai versantul V al crestei ,pân la mijlocul cresteipân la mijlocul crestei

Suprafaa mucozal e redus la ½ i seSuprafaa mucozal e redus la ½ i se întâlnete cu F Or într întâlnete cu F Or într--un unghi larg deschis,un unghi larg deschis,rotunjit rotunjit 

Comparativ cu cel în a retenioneaz maiComparativ cu cel în a retenioneaz maipuin resturile alimentare, fiind asigurat opuin resturile alimentare, fiind asigurat oigien satisfctoareigien satisfctoare

ii

Page 96: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 96/233

SemiaSemia

Se creeaz un compromis între restaurareaSe creeaz un compromis între restaurareafunciilor: fizionomic, fonaie, igien.funciilor: fizionomic, fonaie, igien.

Corpul de punte cu contact tangentCorpul de punte cu contact tangent

Page 97: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 97/233

Corpul de punte cu contact tangent Corpul de punte cu contact tangent linear la maxilarlinear la maxilar

 Are o form caracteristic, rezultat prin reducerea feei mucozale Are o form caracteristic, rezultat prin reducerea feei mucozale

Contactul cu mucoasa se face pe versantul V al crestei sub form linear, laContactul cu mucoasa se face pe versantul V al crestei sub form linear, lanivelul la care marcheaz coletul dd, deoarece F mucozal e desfiinat, existândnivelul la care marcheaz coletul dd, deoarece F mucozal e desfiinat, existândfaa palatofaa palato--mucozal înclinat întrmucozal înclinat într--un unghi de 45un unghi de 45°° (de fapt înclinaia e variabil,(de fapt înclinaia e variabil,

depinde de distana dintre creasta alv. i planul de ocluziedepinde de distana dintre creasta alv. i planul de ocluzie))

Page 98: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 98/233

FV e modelat pt a crea individualizarea dd abseniFV e modelat pt a crea individualizarea dd abseni Se realizeaz atunci când în zona lateral maxilar dd stâlpiSe realizeaz atunci când în zona lateral maxilar dd stâlpi

au dimensiuni cervicoau dimensiuni cervico--ocluzale normale i creasta areocluzale normale i creasta arelime medie sau îngustlime medie sau îngust

Dac înlimea spaiului e mic i creasta e lat, nu seDac înlimea spaiului e mic i creasta e lat, nu sepoate realizapoate realiza

Prin contactul redus cu fibromucoasa, feele înclinate oblicPrin contactul redus cu fibromucoasa, feele înclinate oblicsunt bine toleratesunt bine tolerate

Recomandate în cazul punilor metaloRecomandate în cazul punilor metalo--ceramiceceramice

Corpul de punte tangent linear laCorpul de punte tangent linear la

Page 99: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 99/233

mandibulmandibul Nu e asemntor cu cel indicat la maxilarNu e asemntor cu cel indicat la maxilar Are 3 suprafee i o muchie mucozal Are 3 suprafee i o muchie mucozal Suprafaa ocluzal e modelat cuspidat, concordant Suprafaa ocluzal e modelat cuspidat, concordant 

cu dd antagoniticu dd antagoniti Suprafaa L e modelat uor convex în sens cervicoSuprafaa L e modelat uor convex în sens cervico--

ocluzal pt autocurire i curire artificial. În sensocluzal pt autocurire i curire artificial. În sensMM--D e neted , fr , fr depresiuniD e neted , fr , fr depresiuni

Supraf. V în 1/3 ocluzal prezint individualizarea ddSupraf. V în 1/3 ocluzal prezint individualizarea ddintermediari prin de descrcareintermediari prin de descrcareMuchia mucozal rezult prin unirea supraf.V cu ceaMuchia mucozal rezult prin unirea supraf.V cu cea

L, urmrind configuraia mijlocului crestei alv.L, urmrind configuraia mijlocului crestei alv.

Corpul de punte cu contactCorpul de punte cu contact

Page 100: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 100/233

Corpul de punte cu contact Corpul de punte cu contact punctiformpunctiform

Faa mucozal a fiecrui d artificial e redus la un punct ceFaa mucozal a fiecrui d artificial e redus la un punct cevine în contact cu mijlocul crestei alvvine în contact cu mijlocul crestei alv

Feele proximale, V i L sunt convergente spre zonaFeele proximale, V i L sunt convergente spre zonacervical; de aceea sub punctul de contact are formcervical; de aceea sub punctul de contact are form

conicconic Spaiile triunghiulare interdentare reprezint zone greuSpaiile triunghiulare interdentare reprezint zone greu

accesibile pt autocurareaccesibile pt autocurare Se realizeaz rar în zona lat. mandibularSe realizeaz rar în zona lat. mandibular

Corpul de punte fr contact cuCorpul de punte fr contact cu

Page 101: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 101/233

Corpul de punte fr contact cuCorpul de punte fr contact cucreasta alveolar (suspendat)creasta alveolar (suspendat)

E indicat în zona lateral mandibular cândE indicat în zona lateral mandibular cânddd stâlpi sunt înali i creasta e atrofiatdd stâlpi sunt înali i creasta e atrofiatexistând un spaiu de 7existând un spaiu de 7--8mm de la planul8mm de la planul

de ocluzie la creastde ocluzie la creast

C l d t d tC l d t d t

Page 102: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 102/233

Corpul de punte suspendat Corpul de punte suspendat 

 Are faa ocluzal modelat morfologic individulizat, FV i Oral schiate Are faa ocluzal modelat morfologic individulizat, FV i Oral schiate în 1/3 ocluzal cu de descrcare i de separare în 1/3 ocluzal cu de descrcare i de separare

Feele trec rotunjit spre faa mucozal care e rotunjit, convex, neted,Feele trec rotunjit spre faa mucozal care e rotunjit, convex, neted,fr delimitri sau , bine lustruitfr delimitri sau , bine lustruit

Trecerea spre elem de agregare se face rotunjit, aî din lateral are aspect Trecerea spre elem de agregare se face rotunjit, aî din lateral are aspect de podde pod

Existena spaiului de 3Existena spaiului de 3--4mm e obligatorie(sub punte) un spaiu mai mic4mm e obligatorie(sub punte) un spaiu mai micnu asigur igienanu asigur igiena

P t i il i i t d tP t i il i i t d t

Page 103: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 103/233

Protecia papilei interdentareProtecia papilei interdentare

Sunt afectate papilele de la extremitileSunt afectate papilele de la extremitileedentaiei (M a stâlpului distal i D aedentaiei (M a stâlpului distal i D astâlpului mezial)stâlpului mezial)

Macheta c d p e modelat la distan deMacheta c d p e modelat la distan depapil, aî spaiul respectiv s se pstrezpapil, aî spaiul respectiv s se pstrez

Tolerabilitatea i compoziiaTolerabilitatea i compoziiai l l l dii l l l di

Page 104: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 104/233

materialelelor din care ematerialelelor din care e

confecionat punteaconfecionat puntea Punile dentare se vor confeciona din aliajele unuiPunile dentare se vor confeciona din aliajele unuisingur metal. Dou metale pot produce diferen desingur metal. Dou metale pot produce diferen depotenial în mediul bucal (saliva prin coninutul depotenial în mediul bucal (saliva prin coninutul desruri i prin pH acioneaz ca un electrolit)sruri i prin pH acioneaz ca un electrolit)

Dac exist 2 metale diferite pot apare cureniDac exist 2 metale diferite pot apare curenigalvanici (i amalgamul dentar e un metal!).galvanici (i amalgamul dentar e un metal!).Galvanismul bucal se manifest prin senzaie deGalvanismul bucal se manifest prin senzaie de

arsur în limb, hiposalivaie, dureri, limb cu aspect arsur în limb, hiposalivaie, dureri, limb cu aspect poros (dar i avitaminoza B 12, menopauza, afeciuniporos (dar i avitaminoza B 12, menopauza, afeciuniendocrine pot determina aceleai simptome)endocrine pot determina aceleai simptome)

l i b l l i b l

Page 105: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 105/233

 galvanism bucal galvanism bucal

Alimentele introduse în cavitatea bucal laAlimentele introduse în cavitatea bucal la

Page 106: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 106/233

 Alimentele introduse în cavitatea bucal la Alimentele introduse în cavitatea bucal lat* foarte diferite fa de t*corpului pot t* foarte diferite fa de t*corpului pot 

afecta dinii, dac nu sunt protejai termic,afecta dinii, dac nu sunt protejai termic,metalele transmiând variaiile de t*metalele transmiând variaiile de t*

Îngheata 0*C sup 50Îngheata 0*C sup 50--60*C60*C

Page 107: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 107/233

Materialele folosite în confecionareaMaterialele folosite în confecionarea

punilor, prin procesul tehnologic depunilor, prin procesul tehnologic deprelucrare pot prezenta pori careprelucrare pot prezenta pori careretenioneaz resturile alimentareretenioneaz resturile alimentare(metale, acrilat)(metale, acrilat)

În plus, acrilatul preparat incorect poateÎn plus, acrilatul preparat incorect poateconine monomer rezidualconine monomer rezidual

(nepolimerizat) care nu e tolerat de(nepolimerizat) care nu e tolerat demucoasa gingival.mucoasa gingival.

F l d li il d tF l d li il d t

Page 108: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 108/233

Fazele de realizare a punilor dentareFazele de realizare a punilor dentare

1.Examenul pacientului i stabilirea1.Examenul pacientului i stabilireatratamentului prin puni dentare (Rtg, fia,tratamentului prin puni dentare (Rtg, fia,ajustri ocluzale etc)ajustri ocluzale etc)

Prepararea dd stâlpi specific pt fiecare tip dePrepararea dd stâlpi specific pt fiecare tip demicroprotez cu obinerea unui ax de inseriemicroprotez cu obinerea unui ax de inserieal punii aî toate elementele de agregare sal punii aî toate elementele de agregare s

ptrund simultan pe dd stâlpi 8modelul deptrund simultan pe dd stâlpi 8modelul destudiu poate fi de folos!)studiu poate fi de folos!)Punte provizorie?Punte provizorie?

Page 109: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 109/233

 Amprentarea Amprentarea

Realizarea modelului:Realizarea modelului:

Page 110: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 110/233

Realizarea modelului:Realizarea modelului:

Modelul se realizeaz din ghips dur, cuModelul se realizeaz din ghips dur, cubonturi mobilizabile. Modelul arcadeibonturi mobilizabile. Modelul arcadeiantagoniste se poate realiza din ghips alb.antagoniste se poate realiza din ghips alb.Modelele se monteaz în ocluzor sauModelele se monteaz în ocluzor sauarticulatorarticulator

Page 111: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 111/233

MACHETAMACHETA PUNILOR METALICEPUNILOR METALICE

Page 112: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 112/233

MACHETA MACHETA PUNILOR METALICEPUNILOR METALICE

Metoda directMetoda direct   în cav.bucal; nu se mai folosete (exc.inlaz,DCR) în cav.bucal; nu se mai folosete (exc.inlaz,DCR)

Metoda indirectMetoda indirect   din ceruri speciale, pe bonturile preparatedin ceruri speciale, pe bonturile preparate

Calitile cerurilor:Calitile cerurilor: S se lichefieze i s se solidifice rapid fr s sufere modif.volumetriceS se lichefieze i s se solidifice rapid fr s sufere modif.volumetrice S nu se deformeze în stare solid, sS nu se deformeze în stare solid, s--i pstreze rigiditateai pstreze rigiditatea

S poat fi sculptate în stare solid fr s se deformeze sau fracturezeS poat fi sculptate în stare solid fr s se deformeze sau fractureze

Clasificare A.D.A.(Americn Dental Association):Clasificare A.D.A.(Americn Dental Association): Tipul ATipul A   ceruri dure, cu curgere lent, rar folceruri dure, cu curgere lent, rar fol Tipul BTipul B   ceruri cu duritate medie i curgere obinuit, fol.i în tehn.directeceruri cu duritate medie i curgere obinuit, fol.i în tehn.directe

Tipul CTipul C   ceruri moi, folosite în tehn.indirecteceruri moi, folosite în tehn.indirecteSe prezint în culori diferite (albastru,verde,rou) pentru contrast coloristic faSe prezint în culori diferite (albastru,verde,rou) pentru contrast coloristic fade culorile gipsurilor de modele.de culorile gipsurilor de modele.

TRUS A P.K.THOMASTRUS A P.K.THOMAS : cuprinde 5 instr. (Nr.1: cuprinde 5 instr. (Nr.1   Nr.5)Nr.5)

Page 113: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 113/233

p (p ( ))

P K T N 1P K T N 1 f l it t li i t i i i d f l it t li i t i i i d

Page 114: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 114/233

P.K.T. Nr.1P.K.T. Nr.1   e folosit pt.aplicarea unor picturi mai mari de ceare folosit pt.aplicarea unor picturi mai mari de ceartopittopit

P.K.T. Nr.2 P.K.T. Nr.2   se fol.pt.aplicarea unor picturi m.mici. Partea m.subirese fol.pt.aplicarea unor picturi m.mici. Partea m.subireeste destinat pt.netezirea zonelor prin înclzirea i fluidizarea ceriieste destinat pt.netezirea zonelor prin înclzirea i fluidizarea cerii

P K T Nr 3P K T Nr 3 pt sculptarea anurilor ocluzale de pe suprafeelept sculptarea anurilor ocluzale de pe suprafeele

Page 115: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 115/233

P.K.T. Nr.3 P.K.T. Nr.3  pt.sculptarea anurilor ocluzale de pe suprafeelept.sculptarea anurilor ocluzale de pe suprafeeleocluzale ale dinilor lateraliocluzale ale dinilor laterali

P.K.T. Nr.4 P.K.T. Nr.4   sculptarea cerii în orice zonsculptarea cerii în orice zon

P.K.T. Nr.5 P.K.T. Nr.5   finisarea crestelor, anurilor i fisurilor ocluzalefinisarea crestelor, anurilor i fisurilor ocluzale

Page 116: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 116/233

Nr. 6 (D.P.T.)Nr. 6 (D.P.T.)   finisarea marginilor machetei, având marginilefinisarea marginilor machetei, având marginilerotunjite (DARBY rotunjite (DARBY--PERRY)PERRY)

Nr 7 (D P T )Nr 7 (D P T ) pentru depunerea sau netezirea straturilor subiri depentru depunerea sau netezirea straturilor subiri de

Page 117: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 117/233

Nr.7 (D.P.T.)Nr.7 (D.P.T.)   pentru depunerea sau netezirea straturilor subiri depentru depunerea sau netezirea straturilor subiri decearcear

M ACHETA ELEMENTELOR DE AGREGARE PT.DINII LATERALIM ACHETA ELEMENTELOR DE AGREGARE PT.DINII LATERALI

Page 118: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 118/233

a.a. Formarea capeiFormarea capei --capa este alc.dintrcapa este alc.dintr--un strat uniform de cear 0.5un strat uniform de cear 0.5--

1mm1mmse izoleaz bontul cu mat.izolant, pt.ase izoleaz bontul cu mat.izolant, pt.apermite adaptarea uniform a capei depermite adaptarea uniform a capei decear la nivelul feelor preparaiei.cear la nivelul feelor preparaiei.

Dup uscarea stratului izolant, se depune primul strat de cear.Acest Dup uscarea stratului izolant, se depune primul strat de cear.Acest lucru se poate realiza prin dou metode : imersie sau prin adaos delucru se poate realiza prin dou metode : imersie sau prin adaos decear topitcear topit

Realizarea capei prin procedeul de imersie a bontului în cear lichid:Realizarea capei prin procedeul de imersie a bontului în cear lichid:

Page 119: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 119/233

-- Ceara se menine lichid la o anumit temperaturCeara se menine lichid la o anumit temperatur-- Bontul se cufund în cear pân la 2 mm de limita marginal aBontul se cufund în cear pân la 2 mm de limita marginal a

preparaieipreparaiei-- Uniformitatea grosimii stratului de cear se obine prin cufundareUniformitatea grosimii stratului de cear se obine prin cufundare

rapidrapid-- Grosimea capei se real.prin imersii succesive, pân se formeaz unGrosimea capei se real.prin imersii succesive, pân se formeaz un

strat uniform al pereilor de 0.5 strat uniform al pereilor de 0.5   1 mm1 mm

Obinerea capei prin adaos de cear topit: cu instr.P.K.T.Nr.1 sau cuObinerea capei prin adaos de cear topit: cu instr.P.K.T.Nr.1 sau cu

Page 120: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 120/233

ajutorul spatulei de cear Nr.7ajutorul spatulei de cear Nr.7

 Adaptarea marginilor machetei.Stratul de cear al machetei, situat  Adaptarea marginilor machetei.Stratul de cear al machetei, situat infracervical de limita marginal, se înltur cu un instr.bont infracervical de limita marginal, se înltur cu un instr.bont (D.P.T.Nr.6) f.puin înclzit (D.P.T.Nr.6) f.puin înclzit 

Îndeprtarea i repunerea capei pe bont se face cu atenie, pt.a nu seÎndeprtarea i repunerea capei pe bont se face cu atenie, pt.a nu sedeformadeforma..

b. Formarea feelor axiale i ocluzaleb. Formarea feelor axiale i ocluzale

Page 121: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 121/233

Secvenele de realizare a modelrii machetei:Secvenele de realizare a modelrii machetei:

Modelarea conturului axialModelarea conturului axial Formarea conurilorFormarea conurilor Formarea crestelor marginale i a versanilor meziali i distali aiFormarea crestelor marginale i a versanilor meziali i distali ai

cuspizilorcuspizilor Modelarea contururilor feelor vestibulare i lungualeModelarea contururilor feelor vestibulare i lunguale Modelarea crestelor triunghiulareModelarea crestelor triunghiulare Completarea detaliilor i finisarea macheteiCompletarea detaliilor i finisarea machetei

Page 122: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 122/233

Pauza de masaPauza de masa

MODELAREA CONTURULUI AX IALMODELAREA CONTURULUI AX IAL

Page 123: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 123/233

-- ReproducereaReproducerea zonelor feelor axiale ale dinilor,între limita marginal azonelor feelor axiale ale dinilor,între limita marginal apreparaiei i punctele de contact interdentarepreparaiei i punctele de contact interdentare

--  Are ca scop formarea punctelor de contact interdentar Are ca scop formarea punctelor de contact interdentar-- Se contureaz forma i convexitile maxime ale feelor V i LSe contureaz forma i convexitile maxime ale feelor V i L

2 Formarea conurilor2 Formarea conurilor

Page 124: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 124/233

2. Formarea conurilor2. Formarea conurilor-- Cu scopul de a stabili locul i înâlimea vârfului cuspizilor, precum iCu scopul de a stabili locul i înâlimea vârfului cuspizilor, precum i

contactul acestora cu dinii antagoniticontactul acestora cu dinii antagonitiExist dou module ocluzale dup care se stabilete poziia cuspizilor deExist dou module ocluzale dup care se stabilete poziia cuspizilor de

suport ai dinilor laterali, în raport ocluzal cu dinii arcadei antagoniste:suport ai dinilor laterali, în raport ocluzal cu dinii arcadei antagoniste: modulul cuspizimodulul cuspizi -- creste marginale: se real.prin raport cuspidiancreste marginale: se real.prin raport cuspidian

ocluzal dintre un dinte cu doi dini. Se folosete m.frecvent ocluzal dintre un dinte cu doi dini. Se folosete m.frecvent 

modulul cuspizimodulul cuspizi   fosete: se real.prin contactul cuspizilor de suport fosete: se real.prin contactul cuspizilor de suport cu fosete antagonistecu fosete antagoniste

3. Formarea crestelor marginale i a versanilor M i D ai cuspizilor3. Formarea crestelor marginale i a versanilor M i D ai cuspizilorS f ii M i D i i il j t l i t P K T N 2S f ii M i D i i il j t l i t P K T N 2

Page 125: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 125/233

-- Se form.versanii M i D ai cuspizilor cu ajutorul instr.P.K.T.Nr.2,Se form.versanii M i D ai cuspizilor cu ajutorul instr.P.K.T.Nr.2,depunând câte o pictur de cear pe laturile M i D ale conurilordepunând câte o pictur de cear pe laturile M i D ale conurilor

-- Se form.crestele marginale,pân la înâlimea crestelor marginale aleSe form.crestele marginale,pân la înâlimea crestelor marginale aled.adiacenid.adiaceni

4. Modelarea crestelor triunghiulare4. Modelarea crestelor triunghiulare

Page 126: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 126/233

-- Se începe de la baz spre vârf.Cu Nr.2 sau 1 se aplic o pictur deSe începe de la baz spre vârf.Cu Nr.2 sau 1 se aplic o pictur decear la baza crestei, care se prelungete spre vf.cuspiduluicear la baza crestei, care se prelungete spre vf.cuspidului

creste triunghiulare formarea crestelor triunghiularecreste triunghiulare formarea crestelor triunghiulare

Prin forma lor, crestele triiunghiulare trebuie s asigure stabilitateaPrin forma lor, crestele triiunghiulare trebuie s asigure stabilitateafuncional a dinilor prin contacte tripodice ocluzale.funcional a dinilor prin contacte tripodice ocluzale.

5. Modelarea conturului FV i FL5. Modelarea conturului FV i FL

Page 127: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 127/233

5. Modelarea conturului FV i FL5. Modelarea conturului FV i FL-- Zonele feelor vestibulare i linguae situate deasupra niveluluiZonele feelor vestibulare i linguae situate deasupra nivelului

punctelor de contact interdentare formeaz versanii externi aipunctelor de contact interdentare formeaz versanii externi aicuspizilor de suport i de stabilizarecuspizilor de suport i de stabilizare

-- Se modeleaz conturul neted a.î. între poriunile de sub i de deasupraSe modeleaz conturul neted a.î. între poriunile de sub i de deasuprazonei ecuatorului anatomic al coroanelor, s nu fie denivelrizonei ecuatorului anatomic al coroanelor, s nu fie denivelri

modelarea conturului feelor vestibularemodelarea conturului feelor vestibulare

6. Completarea detaliilor i finisarea machetei6. Completarea detaliilor i finisarea machetei

Page 128: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 128/233

-- Dup formarea crestelor triunghiulare znele rmase se umplu cuDup formarea crestelor triunghiulare znele rmase se umplu cucearcear

-- Se formeaz fosetele i anurile intercuspidiene(P.K.T.Nr.3)Se formeaz fosetele i anurile intercuspidiene(P.K.T.Nr.3)

Modelarea fosetelor i anurilorModelarea fosetelor i anurilor

muchiile crestelor se rotunjesc(5)muchiile crestelor se rotunjesc(5)

Plasarea i realizarea contactelor ocluzale între dinii antagoniti se poatePlasarea i realizarea contactelor ocluzale între dinii antagoniti se poatef tf lf tf l

Page 129: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 129/233

face astfel:face astfel:-- La nivelul pantelor cuspidiene meziale sau distaleLa nivelul pantelor cuspidiene meziale sau distale

-- La nivelul crestelor triunghiulareLa nivelul crestelor triunghiulare

-- La nivelul crestelor marginaleLa nivelul crestelor marginale

Page 130: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 130/233

-- La nivelul versanilor externi ai cuspizilor vestibulari i lingualiLa nivelul versanilor externi ai cuspizilor vestibulari i linguali

Conturul cervical al feelor axiale se verific s nu prezinte convexitiConturul cervical al feelor axiale se verific s nu prezinte convexiti

Page 131: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 131/233

pronunate care comprim gingia marginal. Ceara se finiseaz i sepronunate care comprim gingia marginal. Ceara se finiseaz i selustruiete pt.a obine o suprafa cât mao netedlustruiete pt.a obine o suprafa cât mao neted

Se controleaz interiorul machetei,pt.a observa eventualele goluri sauSe controleaz interiorul machetei,pt.a observa eventualele goluri saustriaii fomate prin contacia cerii la modelarestriaii fomate prin contacia cerii la modelare

Se verific corectitudinea realizrii limitelor marginale ale preparaiei.Se verific corectitudinea realizrii limitelor marginale ale preparaiei.Când marginile machetei depesc în sens apical limitele preparaiei,Când marginile machetei depesc în sens apical limitele preparaiei,machetele se rup sau se lrgesc în momentul îndeprtrii de pe model,machetele se rup sau se lrgesc în momentul îndeprtrii de pe model,

devenind fie prea largi, fie franjurate.devenind fie prea largi, fie franjurate.

 Alegerea modului de plasare a cuspizilor într Alegerea modului de plasare a cuspizilor într--un caz clinic depinde de maiun caz clinic depinde de mai

Page 132: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 132/233

g p pg p p ppmuli factori:muli factori:

-- Poziia i aspectul morfologic ocluzal al dinilor antagonitiPoziia i aspectul morfologic ocluzal al dinilor antagoniti-- Dac reabilitarea se face simultan, la nivelul ambelor arcadeDac reabilitarea se face simultan, la nivelul ambelor arcade

antagonisteantagoniste-- Necesitatea orientrii transmiterii forelor ocluzale în axul lund alNecesitatea orientrii transmiterii forelor ocluzale în axul lund al

dinilordinilor-- Tipul masticator individual al pacientuluiTipul masticator individual al pacientului-- Tipul ghidajului dentar anterior i anterioTipul ghidajului dentar anterior i anterio--laterallateral

MachetaMacheta

Page 133: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 133/233

MachetaMacheta

Macheta scheletului metalic se poate obineMacheta scheletului metalic se poate obinedin cear, din elemente prefabricate. Are odin cear, din elemente prefabricate. Are oform specific tipului de corp de punteform specific tipului de corp de punte

Pregtirea pentru ambalarePregtirea pentru ambalare

Page 134: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 134/233

Pregtirea pentru ambalarePregtirea pentru ambalare

Page 135: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 135/233

Page 136: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 136/233

Page 137: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 137/233

Page 138: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 138/233

Page 139: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 139/233

Page 140: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 140/233

Page 141: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 141/233

Page 142: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 142/233

Page 143: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 143/233Puni specialePuni speciale

Page 144: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 144/233

p p

Sunt lucrri protetice fixe caracterizate deSunt lucrri protetice fixe caracterizate deanumite particulariti tehnologiceanumite particulariti tehnologice

Indicaiile sunt limitate de anumite forme deIndicaiile sunt limitate de anumite forme de

edentaie, parial redus sau întinsedentaie, parial redus sau întinsTehnologia de realizare poate fi complexTehnologia de realizare poate fi complexMetodele i tehnicile de lucru folosite sunt Metodele i tehnicile de lucru folosite sunt 

difereniate i specifice fiecrui tip de puntedifereniate i specifice fiecrui tip de puntespecial în partespecial în parte

Puni speciale:Puni speciale:

Page 145: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 145/233

p p

Puntea total (semicircular)Puntea total (semicircular)Puntea cu extensiePuntea cu extensiePuntea demontabil i mobilizabilPuntea demontabil i mobilizabilPuntea pe implantePuntea pe implantePuntea provizoriePuntea provizoriePuntea MarylandPuntea Maryland

Puntea provizoriePuntea provizorie

Page 146: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 146/233

pp

Reprezint o etap intermediar în cadrulReprezint o etap intermediar în cadrulunui tratament complex, de lung durat, iunui tratament complex, de lung durat, iare drept scop restabilirea, pân la aplicareaare drept scop restabilirea, pân la aplicarea

lucrrii protetice finite, a funciilor:lucrrii protetice finite, a funciilor:fizionomice,fizionomice, fonetice,fonetice, parial ceaparial ceamasticatorie i de meninere a rapoartelormasticatorie i de meninere a rapoartelorintermaxilare i are ointermaxilare i are o funciefunciebiologic:protecia plgii dentinare abiologic:protecia plgii dentinare abonturilor vitale lefuite.bonturilor vitale lefuite.

Page 147: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 147/233Puntea provizoriePuntea provizorie

Page 148: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 148/233

pp

Exist multe situaii când tratamentulExist multe situaii când tratamentulstomatologic protetic dureaz câtevastomatologic protetic dureaz câtevasptmâni sau luni.sptmâni sau luni.

În aceste situaii se pot confecionaÎn aceste situaii se pot confecionaextemporaneu de medic (metoda direct)extemporaneu de medic (metoda direct)sau în laborator (metoda indirect)sau în laborator (metoda indirect)

RAA(rina acrilic autopolimerizabil)RAA(rina acrilic autopolimerizabil)

Page 149: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 149/233

Page 150: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 150/233

Page 151: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 151/233Câmpul protetic este amprentat Câmpul protetic este amprentat 

Page 152: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 152/233

p p pp p p

i apoi se toarn modelele dei apoi se toarn modelele deghips:ghips:

Pe modelul de ghips se lipete cuPe modelul de ghips se lipete cu

Page 153: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 153/233

g p p g p p

cear dintele (dd)prefabricat,acriliccear dintele (dd)prefabricat,acrilic în brea edentat: în brea edentat:

Este verificat ocluzia:Este verificat ocluzia:

Page 154: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 154/233

E pregtit aparatul de foliiE pregtit aparatul de foliiîmpreun cu folia de celuloid:împreun cu folia de celuloid:

Page 155: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 155/233

 împreun cu folia de celuloid: împreun cu folia de celuloid:

Page 156: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 156/233

Page 157: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 157/233

Folia de celuloid plastifiat e depusFolia de celuloid plastifiat e depuspeste modelul de ghips:peste modelul de ghips:

Page 158: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 158/233

peste modelul de ghips:peste modelul de ghips:

Dup aplicare i rigidizare seDup aplicare i rigidizare sesecioneaz:secioneaz:

Page 159: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 159/233

secioneaz:secioneaz:

Page 160: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 160/233Se verific pe câmpul protetic:Se verific pe câmpul protetic:

Page 161: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 161/233

Se introduce RAA i se aplic peSe introduce RAA i se aplic pecâmpul protetic:câmpul protetic:

Page 162: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 162/233

câmpul protetic:câmpul protetic:

Page 163: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 163/233Modelul poate fi poziionat oricumModelul poate fi poziionat oricum

Page 164: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 164/233

Este îndeprtat puntea provizorieEste îndeprtat puntea provizoriedin amprenta de celuloid:din amprenta de celuloid:

Page 165: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 165/233

din amprenta de celuloid:din amprenta de celuloid:

Page 166: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 166/233

Page 167: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 167/233

În amprenta cheie a fost introdus acrilatulÎn amprenta cheie a fost introdus acrilatulautopolimerizabil (dup ce am ales culoareaautopolimerizabil (dup ce am ales culoareapotrivit), care face priz în 4potrivit), care face priz în 4--5 minute5 minute

(maximum) la temperatura cavitii bucale(maximum) la temperatura cavitii bucalePolimerizarea acrilatului are loc subPolimerizarea acrilatului are loc sub

presiunea digital a mediculuipresiunea digital a medicului

Dup polimerizare se face o prelucrare cuDup polimerizare se face o prelucrare cupietre, freze, discuri pt acrilat pietre, freze, discuri pt acrilat 

Page 168: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 168/233

Page 169: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 169/233

Page 170: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 170/233

Page 171: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 171/233

Page 172: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 172/233

Dup ce puntea provizorie a fost prelucrat,Dup ce puntea provizorie a fost prelucrat,se fixeaz provizoriu (cu un ciment se fixeaz provizoriu (cu un ciment provizoriu) în cavitatea bucal a pacientului.provizoriu) în cavitatea bucal a pacientului.

Puntea pe implante:Puntea pe implante:

Page 173: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 173/233

Implantul are scopul de a înlocui dd abseniImplantul are scopul de a înlocui dd abseniSe pot folosi diferite tipuri de implante dinSe pot folosi diferite tipuri de implante din

Page 174: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 174/233

Se pot folosi diferite tipuri de implante, dinSe pot folosi diferite tipuri de implante, din

diferite materiale. Se introduc prin interveniidiferite materiale. Se introduc prin interveniichirurgicale dup examinri locochirurgicale dup examinri loco--regionale iregionale igenerale minuioase i dup ce sgenerale minuioase i dup ce s--a elaborat a elaborat 

un plan de tratament corespunztor.un plan de tratament corespunztor.

Plan de tratament virtual, aplicat iPlan de tratament virtual, aplicat ila etapa chirurgical (ghidajla etapa chirurgical (ghidajchi u gical compute i at 3D)chi u gical compute i at 3D)

Page 175: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 175/233

chirurgical computerizat 3D)chirurgical computerizat 3D)

Page 176: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 176/233

Page 177: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 177/233

MiniimplanteMiniimplante

Page 178: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 178/233

Page 179: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 179/233

Page 180: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 180/233

Punte pe implantePunte pe implante

Page 181: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 181/233

Puntea total (semicircular)Puntea total (semicircular)

Page 182: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 182/233

Page 183: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 183/233

Puni totale fizionomice:Puni totale fizionomice:

Page 184: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 184/233

Punte total parial fizionomic:Punte total parial fizionomic:

Page 185: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 185/233

Puntea totalPuntea total

Page 186: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 186/233

Este proteza fix care restaureaz o arcadEste proteza fix care restaureaz o arcaddentar în totalitatedentar în totalitate

Edentaia este mixt întinsEdentaia este mixt întinsIndicaia clinic e condiionat de 2 factori:Indicaia clinic e condiionat de 2 factori:1.Factorul local 1.Factorul local : situaia morfo: situaia morfo--clinic aclinic acâmpului protetic, pe arcad e obligatoriu scâmpului protetic, pe arcad e obligatoriu s

fie prezeni minimum 4fie prezeni minimum 4--55--6 dd cu o dispoziie6 dd cu o dispoziietopografic favorabil (în planuri diferite) itopografic favorabil (în planuri diferite) icu valoare parodontal capabil s suportecu valoare parodontal capabil s suportesarcinile suplimentare transmise de punte.sarcinile suplimentare transmise de punte.

2.2. Factorul general Factorul general : starea de sntate i: starea de sntate ide funcionalitate a organismului.de funcionalitate a organismului.

Page 187: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 187/233

Clasic, este exemplul dat de topografia idealClasic, este exemplul dat de topografia ideala unui numr minim de dini stâlpia unui numr minim de dini stâlpireprezentai de existena caninilor i areprezentai de existena caninilor i amolarilor de 12 ani:molarilor de 12 ani:

M 2.CC..M 2M 2.CC..M 2

 Aceti dini pot susine o punte total! Aceti dini pot susine o punte total!

Page 188: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 188/233PunteaPuntea totaltotal

Page 189: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 189/233

PunteaPuntea totaltotalImpune un înalt grad de pregtireImpune un înalt grad de pregtire

profesional medicprofesional medic-- tehniciantehnician

Puntea cu extensiePuntea cu extensie

Page 190: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 190/233

Puntea cu extensiePuntea cu extensie

Page 191: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 191/233

E caracterizat de situarea elementelor deE caracterizat de situarea elementelor deagregare de o singur parte a c d p.agregare de o singur parte a c d p.

Pot fiPot fi pun i cu extensie M pun i cu extensie M : c d p e situat : c d p e situat 

M fa  de elementele de agregareM fa  de elementele de agregare sausau cucuextensie Dextensie D când c d p e situat D fa  decând c d p e situat D fa  deelem de agregare (dd stâlpi)elem de agregare (dd stâlpi)

Nu e admis de mul i autori (dispute înNu e admis de mul i autori (dispute înliteratura de specialitate)literatura de specialitate)

Sunt admise punile cu extensie înSunt admise punile cu extensie înurmtoarele situaii:urmtoarele situaii:

Page 192: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 192/233

 Atunci când se restaureaz prin extensie un Atunci când se restaureaz prin extensie unsingur d absent, solidarizat la cel puin 2 singur d absent, solidarizat la cel puin 2 elemente de agregareelemente de agregare

Dd stâlpi pe care sunt fixate elementele deDd stâlpi pe care sunt fixate elementele deagregare trebuie s prezinte coroaneagregare trebuie s prezinte coroanevoluminoase (suprefee întinse), cu o foartevoluminoase (suprefee întinse), cu o foartebun implantare parodontal, radicularbun implantare parodontal, radicular

 Arcada antagonist e scurtat sau e reprez. Arcada antagonist e scurtat sau e reprez.de o protez mobil sau mobilizabil, care nude o protez mobil sau mobilizabil, care nudezvolt pres. mari la masticaie i în IM dezvolt pres. mari la masticaie i în IM 

Page 193: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 193/233

Cel mai frecvent se folosete extensia înCel mai frecvent se folosete extensia încazul unei puni totale, fixat pe un nrcazul unei puni totale, fixat pe un nrcorespunztor de dd stâlpi când se face ocorespunztor de dd stâlpi când se face o

extensie D pentru ultimul molarextensie D pentru ultimul molar

Punte cu extensie D pt înlocuireaPunte cu extensie D pt înlocuireaIncisivului lateral superiorIncisivului lateral superior

Page 194: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 194/233

Puntea mobilizabil i demontabil:Puntea mobilizabil i demontabil:

Page 195: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 195/233

Execuia tehnic e dificil, necesit tehnicieniExecuia tehnic e dificil, necesit tehnicieniexperimentai, aparatur special, elementeexperimentai, aparatur special, elementeprefabricateprefabricate

Puntea cu croete (provizorie)Puntea cu croete (provizorie)

Page 196: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 196/233

Puntea cu croete:Puntea cu croete:

Page 197: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 197/233

Cu aceast lucrare se pot înlocui 1Cu aceast lucrare se pot înlocui 1--2 dd2 ddlips. legarea de dd stâlpi se face culips. legarea de dd stâlpi se face cucroete elastice. De obicei reprezint ocroete elastice. De obicei reprezint o

perioad de temporizare pân la realizareaperioad de temporizare pân la realizarealucrrii definitivelucrrii definitive

Elemente de stabilizare speciale:Elemente de stabilizare speciale:coroana telescopatcoroana telescopat

Page 198: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 198/233

Puntea cu telescoape:Puntea cu telescoape:

Page 199: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 199/233

Page 200: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 200/233

Coroana telescopat:Coroana telescopat:

Page 201: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 201/233

Reprezint elementul de legturReprezint elementul de legtur(infrastructura). Pe dd stâlpi se realizeaz o(infrastructura). Pe dd stâlpi se realizeaz ocap cimentat iar telescopul se suprapunecap cimentat iar telescopul se suprapune

etan peste cap, fr a lsa niciun spaiu înetan peste cap, fr a lsa niciun spaiu încare s ptrund resturile alimentare.care s ptrund resturile alimentare.De obicei se folosete aurDe obicei se folosete aur

Dar de multe ori se pierde în timpDar de multe ori se pierde în timpetanleitatea dintre cap i telescopetanleitatea dintre cap i telescop

Indicaii:Indicaii:

Page 202: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 202/233

În general sunt indicate în ocluzii joase careÎn general sunt indicate în ocluzii joase carepermit doar construcii protetice cu contact înpermit doar construcii protetice cu contact înea, la o distan f mic fa de creastaea, la o distan f mic fa de creastaalveolar. Meninerea igienei bucale se poatealveolar. Meninerea igienei bucale se poateefectua doar cu o punte mobilizabilefectua doar cu o punte mobilizabil

În cazul în care exist pierderi mari deÎn cazul în care exist pierderi mari desubstan osoas i ssubstan osoas i s--a construit o gingiea construit o gingie

artificialartificialDac exist leziuni de mucoas (leucoplazii)Dac exist leziuni de mucoas (leucoplazii)suscepibil s evolueze spre malignizaresuscepibil s evolueze spre malignizare

Puntea Maryland (puntea fixatPuntea Maryland (puntea fixatfizicofizico--chimic, puntea adeziv)chimic, puntea adeziv)

Page 203: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 203/233

Poate fi parial sau total fizionomicPoate fi parial sau total fizionomic Are 2 prelungiri metalice care sunt aplicate la Are 2 prelungiri metalice care sunt aplicate la

nivelul feelor proximale sau/i orale alenivelul feelor proximale sau/i orale ale

dinilor vecini (stâlpi)dinilor vecini (stâlpi)Se recomand mai ales frontal, atunci cândSe recomand mai ales frontal, atunci când

lipsete I lat suplipsete I lat sup

Puntea Maryland:Puntea Maryland:

Page 204: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 204/233

FrontalFrontal Lateral (variant)Lateral (variant)

Page 205: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 205/233

Page 206: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 206/233

Page 207: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 207/233

 Variante Maryland Variante Maryland

Page 208: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 208/233

Puntea pe incrustaiiPuntea pe incrustaii

Puntea Maryland:Puntea Maryland:

Page 209: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 209/233

Fixarea se face la nivelul prelungirilorFixarea se face la nivelul prelungirilormetalice. Aceste prelungiri se întind pemetalice. Aceste prelungiri se întind peminimum 180minimum 180°° pentru a obine o suprafapentru a obine o suprafa

cât mai mare de contact cât mai mare de contact esuturile dentare (smalul) e lefuit 0,1esuturile dentare (smalul) e lefuit 0,1

mm, fixarea fcândumm, fixarea fcându--se prin îmbinarese prin îmbinareadezivadeziv

Caracteristici:Caracteristici:Recomandat pt edentaii reduse în specialRecomandat pt edentaii reduse în special

Page 210: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 210/233

Recomandat pt edentaii reduse, în specialRecomandat pt edentaii reduse, în specialfrontal, cu sacrificii de es dur f micifrontal, cu sacrificii de es dur f mici

Prepararea dd stâlpi e f migloas, trebuiePrepararea dd stâlpi e f migloas, trebuieasigurat un paralelism perfect între suprafeeasigurat un paralelism perfect între suprafee

pt asigurarea inserieipt asigurarea inserieiTurntura trebuie s fie de mare precizie pt Turntura trebuie s fie de mare precizie pt 

a rezulta un contact intim între cele 2 a rezulta un contact intim între cele 2 

suprafee: dentar i metalicsuprafee: dentar i metalicÎn general dd preparai trebuie s fieÎn general dd preparai trebuie s fie

voluminoi, cilindrici (nu globuloi)voluminoi, cilindrici (nu globuloi)

Puntea pe incrustaiiPuntea pe incrustaii

Page 211: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 211/233

Page 212: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 212/233

E  tching  th e inn er  surfac es w ith  an  acid  g el befor e c ementation 

Page 213: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 213/233

Erori în confecionareaErori în confecionareapunilor dentarepunilor dentare

a.Erori din momentul conceperii punii dentarea.Erori din momentul conceperii punii dentare

b.Erori din etapele clinicob.Erori din etapele clinico--tehnice de execuietehnice de execuiea puniia punii

Instrumente pentru îndeprtat Instrumente pentru îndeprtat punile cimentate:punile cimentate:

Page 214: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 214/233

a.Erori de concepiea.Erori de concepie

Page 215: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 215/233

Sunt determinate de :Sunt determinate de :Întinderea spaiului edentat Întinderea spaiului edentat Morfologia i poziia dd stâlpiMorfologia i poziia dd stâlpiForma i direcia corpului de punteForma i direcia corpului de punteRaportul c d p cu creasta alveolarRaportul c d p cu creasta alveolar Aliajul sau materialul folosit pt realizarea Aliajul sau materialul folosit pt realizarea

puniipunii

Întinderea spaiului edentat:Întinderea spaiului edentat:

Page 216: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 216/233

Nu se restaureaz prin puni spaii edentateNu se restaureaz prin puni spaii edentate în care lipsesc 4 sau mai muli dd în care lipsesc 4 sau mai muli dd(suprasolicitarea dd stâlpi, deformarea(suprasolicitarea dd stâlpi, deformarea

elastic a punii, rupere, decimentare punte)elastic a punii, rupere, decimentare punte)

Morfologia i poziia dd stâlpi:Morfologia i poziia dd stâlpi:

Page 217: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 217/233

Exist situaii clinice în care dd stâlpi nu seExist situaii clinice în care dd stâlpi nu se

pot prepara corespunztor (volum redus alpot prepara corespunztor (volum redus aldd, abraziune, Vdd, abraziune, V--poziie, etc)poziie, etc)

Tipul elmentelor de agregareTipul elmentelor de agregare

Page 218: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 218/233

Dac se folosesc elem de agregareDac se folosesc elem de agregarenecorespunztoare acestea se pot rupe,necorespunztoare acestea se pot rupe,decimenta,se pierde efectul fizionomic îndecimenta,se pierde efectul fizionomic în

scurt timp (fee ocluzale acrilice descurt timp (fee ocluzale acrilice deexemplu)exemplu)

Direcia corpului de punte:Direcia corpului de punte:

Page 219: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 219/233

Se respect obligatoriu criteriile ocluzieiSe respect obligatoriu criteriile ocluzieifuncionale, cu un modelaj al reliefuluifuncionale, cu un modelaj al reliefuluiocluzal corespunztorocluzal corespunztor

Se restaureaz forma, dimensiunea, poziiaSe restaureaz forma, dimensiunea, poziiaarcadei, cu înscriere în configuraia generalarcadei, cu înscriere în configuraia generala arcadei respectivea arcadei respective

Raportul corpului de punte cuRaportul corpului de punte cucreasta alveolar:creasta alveolar:

Page 220: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 220/233

Trebuie s se in cont i de asigurarea uneiTrebuie s se in cont i de asigurarea uneiigiene corespunztoare (dezavantaj:igiene corespunztoare (dezavantaj:raportul în ea; !e interzis s se realizezeraportul în ea; !e interzis s se realizeze

raport intramucosraport intramucos-- cauzat de gravareacauzat de gravareamodelului de tehnicianul dentar)modelului de tehnicianul dentar)Se ine cont de zona edentaiei (frontal,Se ine cont de zona edentaiei (frontal,

lateral, maxilar, mandibul), de forma ilateral, maxilar, mandibul), de forma i înlimea crestei alveolare înlimea crestei alveolare

 Aliajele i materialele folosite: Aliajele i materialele folosite:

Page 221: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 221/233

Se ine cont la aliajele metalice i la cellalteSe ine cont la aliajele metalice i la cellaltemateriale (acrilat,ceramic): rezistena lamateriale (acrilat,ceramic): rezistena ladeformrile elastice, rezistena la abraziune,deformrile elastice, rezistena la abraziune,

de nr dd abseni, starea dd antagoniti,de nr dd abseni, starea dd antagoniti,tolerabilitatea organismului(atenie i latolerabilitatea organismului(atenie i laalergii, bimetalism), rezistena la coroziunealergii, bimetalism), rezistena la coroziune(la aliaje), îmbtrânirea acrilatului.(la aliaje), îmbtrânirea acrilatului.

b.Erori în etapele clinicob.Erori în etapele clinico--tehnice:tehnice:

Page 222: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 222/233

De precizia realizrii amprentei, modelului iDe precizia realizrii amprentei, modelului ia machetei poate s depind exactitatea ,a machetei poate s depind exactitatea ,longevitatea punii dentarelongevitatea punii dentare

 Adaptarea marginal a elem de agregare e f  Adaptarea marginal a elem de agregare e f imp pt a nu apare decimentrii, carii pe ddimp pt a nu apare decimentrii, carii pe ddstâlpistâlpi

Turnarea componentei metalice e f imp pt aTurnarea componentei metalice e f imp pt a

nu apare pori în structura metalicnu apare pori în structura metalic(afecteaz cromatica,R chimic, igiena)(afecteaz cromatica,R chimic, igiena)

Page 223: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 223/233

Componenta acrilic s nu traumatizezeComponenta acrilic s nu traumatizezegingia, parodoniulgingia, parodoniul

Modelajul ocluzal s fie neretentiv, frModelajul ocluzal s fie neretentiv, fr

muchii ascuite, tioase, s fie redate înmuchii ascuite, tioase, s fie redate înzona frontal elementele morfologice alezona frontal elementele morfologice aledd(creste marginale, cingulum)dd(creste marginale, cingulum)

O eroare mare o reprezint absenaO eroare mare o reprezint absenacontactului cu dd antagoniticontactului cu dd antagoniti

Page 224: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 224/233

Dac metalul turnat are un aspect mat dupDac metalul turnat are un aspect mat duplustruire, fie aliajul a fost supraînclzit, sau slustruire, fie aliajul a fost supraînclzit, sau s--aaoxidat sau soxidat sau s--a combinat cu masa de ambalat a combinat cu masa de ambalat 

La confecionarea componentei fizionomice pot La confecionarea componentei fizionomice pot s apar:s apar: ¸̧erorieroride culoarede culoare când aspectul cromatic e altul decât când aspectul cromatic e altul decât al dd vecini sau metalul transpare prinal dd vecini sau metalul transpare princomponenta fizionomiccomponenta fizionomic

¸̧ erori  d e form erori  d e form    nu se încadr eaz  înnu se încadr eaz  înarmo ni a d ent o armo ni a d ent o --d entar , nu a exi stat o  d entar , nu a exi stat o  ori entar e în f  unc i e d e dd veci ni ori entar e în f  unc i e d e dd veci ni 

Page 225: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 225/233

¸̧ erori  d e vol um erori  d e vol um  (f   fr ecvente!) dd sunt m ai  (f   fr ecvente!) dd sunt m ai  m ari sau m ai  mi ci com par at i v cu dd veci ni ,m ari sau m ai  mi ci com par at i v cu dd veci ni ,nu se înscri u în co nfi gur a i a gener al anu se înscri u în co nfi gur a i a gener al a

ar cad elor  d entar e (m ai al es în cazul  ar cad elor  d entar e (m ai al es în cazul  cani nilor , mod el a i  d e o bi cei  m ul t pr eacani nilor , mod el a i  d e o bi cei  m ul t pr eavol umi no i , t rd ând exi stena pun ii )vol umi no i , t rd ând exi stena pun ii )

¸̧ erori  d e st r uctur erori  d e st r uctur  cu supr af  ee poro ase,cu supr af  ee poro ase,l uci u d e i ntensi tate r ed us ,absenal uci u d e i ntensi tate r ed us ,absenavi vaci t   ii cer ami cii vi vaci t   ii cer ami cii 

Distibuia stresului ocluzal de la elemDistibuia stresului ocluzal de la elemde agr la c d p:de agr la c d p:

Page 226: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 226/233

Page 227: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 227/233

Punile dentare reprezint lucrrile proteticePunile dentare reprezint lucrrile proteticecel mai frecvent realizate în cabinetele decel mai frecvent realizate în cabinetele demedicin dentar!medicin dentar!

De aceea, s ne strduim, împreun cuDe aceea, s ne strduim, împreun cutehnicianul dentar s le realizm cât maitehnicianul dentar s le realizm cât mai

corect.corect.

Page 228: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 228/233

Page 229: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 229/233

Page 230: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 230/233

Page 231: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 231/233

Page 232: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 232/233

Page 233: punti dentare

5/10/2018 punti dentare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/punti-dentare-559dffa615489 233/233