35
1 MATERIALE DENTARE CURS NR.6 MATERIALE PENTRU TIPARE

Materiale Dentare -Curs 6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MATERIALE PENTRU TIPAREMateriale de confectionat tipare: definitie , clasificare

Citation preview

Page 1: Materiale Dentare -Curs 6

1

MATERIALE DENTARE CURS NR.6

MATERIALE PENTRU TIPARE

Page 2: Materiale Dentare -Curs 6

2

Definitia tiparului

Materiale de confectionat tipare: definitie Materiale de confectionat tipare: clasificare

Mase de ambalat pe baza de sulfatiMase de ambalat pe baza de fosfatiMase de ambalat pe baza de silicati

Alte tipuri de mase de ambalat

STRUCTURAREA CURSULUI

Page 3: Materiale Dentare -Curs 6

3

reprezintă o piesă intermediară, cavitară, utilizată în obţinerea protezelor dentare, prezentând caracteristici de formă şi volum identice cu cele ale machetei.

TIPARUL

Page 4: Materiale Dentare -Curs 6

4

= complex de substanţe care suportă prelucrarea plastică şi dobândeşte proprietăţi precum rigiditate, rezistenţă la temperatură ridicată, în urma reacţei de priză.

MASA DE AMBALAT

Page 5: Materiale Dentare -Curs 6

5

După scopul utilizării:1. Mase de ambalat pentru proteze acrilice;2. Mase de ambalat pentru proteze metalice3. Mase de ambalat pentru piesele protetice

ce necesită lipire cu loturi.

CLASIFICAREA MASELOR DE AMBALAT- criterii:

După criteriul chimic (funcţie de tipul de liant conţinut):1. Mase de ambalat pe bază de sulfaţi2. Mase de ambalat pe bază de fosfaţi3. Mase de ambalat pe bază de silicaţi.

Page 6: Materiale Dentare -Curs 6

6

MASE DE AMBALAT PE MASE DE AMBALAT PE BAZĂ DE SULFAŢIBAZĂ DE SULFAŢI

Se prezintă în general în sistem bicomponent:

• Pulbere cu granulaţie diferită• Lichid (apă sau lichid special)

FORMĂ DE PREZENTAREFORMĂ DE PREZENTARE

Page 7: Materiale Dentare -Curs 6

7

PRODUSE COMERCIALE

TIPARE PRODUS FIRMA

Pentru obţinerea protezelor parţiale acrilice

Gipsuri clasa a II-a şi clasa a III-a

Pentru obţinerea protezelor metalice:aliaje pe bază de Aualiaje pe bază de Pdaliaje pe bază de Ag-Pd

JELENCO COMPLETEEXPADENTAGLORIA SPECIALCRISTOBALITE-INLAYLUSTER-CASTNOVO-CASTSUPER-SPAN

SPOFA DENTALSPOFA DENTALKERRKERRWHIP MIXJELENCO

Pentru obţinerea pieselor protetice ce urmează a fi lipite cu loturi

HIGH HEATSPEED-EBELLATHERM (fosfatică)

WHIP MIXWHIP MIXBEGO

Page 8: Materiale Dentare -Curs 6

8

MASE DE AMBALAT PE MASE DE AMBALAT PE BAZĂ DE SULFAŢIBAZĂ DE SULFAŢI

COMPOZIŢIA CHIMICĂCOMPOZIŢIA CHIMICĂ

Page 9: Materiale Dentare -Curs 6

9

1. Materialele utilizate pentru confecţionarea tiparelor protezelor acrilice sunt gipsurile dure (α-hemihidrate);

Page 10: Materiale Dentare -Curs 6

10

2. Materialele utilizate pentru confecţionarea tiparelor protezelor metalice au în compoziţie:

Componenta refractară : substanţa de bază SiO2, care se prezintă în 4 forme alotropice:• Cuarţ amorf• Cuarţ cristalin• Tridimit• Cristobalit

Masele de ambalat specifice aliajelor de Au conţin 60-65% cuarţ sau cristobalit ori un amestec al acestor 2 componente în diferite proporţii. Agentul de legătură (liantul): gips dur (predominant α-

hemihidrat , dar se utilizează şi forme combinate α cu β) 20-30%;

Materiale de adaos: Agenţi de modificare: NaCl, KCl, LiCl, Na2SO4, acid boric – rol

în reglarea fenomenelor fizice de contracţie-dilatare a maselor de ambalat;

Agenţi reducători: pulberi de C, Cu – rol în crearea unui mediu antioxidant în interiorul tiparului, contribuind la stabilitatea termo-chimică a tiparului;

Coloranţi: rol de identificare.

Page 11: Materiale Dentare -Curs 6

11

DOZAREA.PREPARAREA. Se amestecă pulberea şi lichidul (lichid special sau apa distilată), respectând riguros proporţiilor şi instrucţiunile de lucru indicate de fabricant; Prepararea maselor de ambalat se va efectua prin:

• spatulare manuală• malaxare mecanică.

Page 12: Materiale Dentare -Curs 6

12

INDICAŢIIINDICAŢII1.Confecţionarea tiparelor

protezelor acrilice;2.Confecţionarea tiparelor

lucrărilor metalice realizate din aliaje nobile pe bază de Au;

3.Solidarizarea şi menţinerea în poziţie fixă a lucrărilor metalice care necesită lipire cu loturi;

4.Tehnologia modelului duplicat.

Page 13: Materiale Dentare -Curs 6

13

MASELE DE AMBALAT PE BAZĂ DE FOSFAŢI

Se prezintă în general în sistem bicomponent: pulbere cu granulaţie fină + lichid (în general se foloseşte un lichid special – soluţie coloidală de SiO2).

FORMĂ DE PREZENTARE

Page 14: Materiale Dentare -Curs 6

14

TIPURI DE MASE DE AMBALAT

PRODUS FIRMA

Pe bază de fosfaţi FINOVEST FINO

FINOVEST SPEED C&B FINO

WIROPLUS „N” BEGO

WIROVEST BEGO

AUROPLUS BEGO

SILIKAN SPOFA

BELLAVEST T BEGO

TANCOVEST BEGO

THERMOVEST KERR

DEGUVEST DEGUSSA

BIOSINT SUPRA DEGUSSA

CERAMIGOLD WHIP MIX

HERAVEST STAR, SUPER HERAEUS

PRODUSE COMERCIALE

Page 15: Materiale Dentare -Curs 6

15

Componenta refaractară: cristobalit, cuarţ;

Agentul de legătură (liantul): amestec de NH4 H2 PO4, MgO şi ZnO;

Materiale de adaos: oxizi de Cr, Zn, substanţe colorante.

Pentru aliajele nobile pe bază de Aur, masele de ambalat fosfatice au în compoziţie carbon; se contraindică adaosul de carbon în masele de ambalat utilizate pentru turnarea aliajelor de Ag-Pd şi nenobile. La temperaturi mai mari de 1500°C, carbonul se combină cu aliajul fluid.

COMPOZIŢIA CHIMICĂ

Page 16: Materiale Dentare -Curs 6

16

DOZAREA.PREPARAREA.Dozarea materialului se realizează în conformitate cu indicaţiile fabricantului respectând proporţiile indicate de acesta;Prepararea pastei se realizează prin amestecul pulberii cu lichidul fie prin metoda clasică (spatulare manuală în bolul de cauciuc), fie prin procedeele moderne ce utilizează vacuum-malaxorul.

Page 17: Materiale Dentare -Curs 6

17

INDICAŢIIConfecţionarea tiparelor în

tehnologia aliajelor care prezintă punct de topire ridicat, respectiv:

• Aliaje pe bază de Ag-Pd;• Aliaje nenobile: Ni-Cr, Co-Cr-Mo,

Fe-Ni-Cr;• Aliaje utilizate în tehnologia

metalo-ceramică.

Page 18: Materiale Dentare -Curs 6

18

PROPRIETĂŢIPROPRIETĂŢI• Dilatarea de priză – are valori cuprinse între 2,1-3,2% compensând coeficienţii de contracţie ai aliajelor nenobile în special;• Rezistenţa la şocul mecanic – este mare datorită componentei lichide pe bază de silice (soluţie coloidală);• Timpul de priză – este influenţat considerabil de:

- temperatura mediului. Cu cât temperatura este mai mare cu atât timpul de priză se scurtează;- tehnica de preparare – malaxarea prelungită a masei de ambalat scurtează timpul de priză;- raportul pulbere/lichid – când este favorabil componentei solide (pulberii) timpul de priză este micşorat.

Page 19: Materiale Dentare -Curs 6

19

AVANTAJE1. Plasticitatea,

fidelitatea pastei preparate – excelente

2. Dilatarea totală (de priză, termică, higroscopică) are valori mari, compensând coeficienţii de contracţie ai aliajelor;

3. Rezistenţă mecanică mare la şocul mecano-termic (temperaturi între 1000°C- 1350°C)

DEZAVANTAJE1. După priză,

produsele preparate cu lichidul special au o porozitate redusă;

2. Nu pot fi utilizate pentru obţinerea tiparelor în care se vor turna aliaje cu punct de topire mai mare de 1350°C;

3. Se contraindică supradozarea pulberii (se obţin tipare friabile, care se fisurează sau se sparg cu uşurinţă).

Page 20: Materiale Dentare -Curs 6

20

MASELE DE AMBALAT PE BAZĂ DE SILICAŢI

- sistem bicomponent: pulbere (cu granulaţie fină) şi lichid (apă sau lichid special)pulberea - livrată în ambalaje de hârtielichidul special – este ambalat în 2 flacoane diferite, unul conţinând o soluţie coloidală de SiO2 diluată corespunzător, iar celălalt, o soluţie acidă (HCl).

FORMĂ DE PREZENTARE

Page 21: Materiale Dentare -Curs 6

21

MASELE DE AMBALAT PE BAZĂ DE SILICAŢI

PRODUSE COMERCIALE: HARTEX, NOBILIUM, SWEDITHERM

COMPOZIŢIE CHIMICĂCOMPOZIŢIE CHIMICĂ1.Componenta refractară: cristobalit,

cuarţ;2.Agentul de legătură (liantul): gelul

de silice;3.Materiale de adaos: săruri de Cu, Ti,

coloranţi.

Page 22: Materiale Dentare -Curs 6

22

DOZARE.PREPARARE.DOZARE.PREPARARE.Proporţiile de dozare sunt indicate de fabricant în prospectul materialului şi trebuie respectate riguros;Iniţial se prepară lichidul prin amestecul cantităţilor indicate din fiecare flacon şi se aşteaptă o anumită perioadă de timp indicată de fabricant până la finalizarea reacţiei de hidroliză şi, în consecinţă, de formare a acidului silicic;Se adaugă pulberea şi se toarnă în tiparul plasat pe măsuţa vibratorie sub vibrare redusă, facilitând precipitarea rapidă a particulelor şi migrarea spre suprafaţă a excesului de lichid şi a particulelor cu granulaţie fină;Timpul de priză pentru zona precipitată este de circa 30 minute, după care se îndepărtează excesul de la suprafaţă.

Page 23: Materiale Dentare -Curs 6

23

INDICAŢIIINDICAŢII1. Confecţionarea tiparelor

infrastructurii metalice a protezelor scheletate realizate din aliaje de Co-Cr-Mo sau Ni-Cr-Mo;

2. Tehnologia modelului duplicat.

Page 24: Materiale Dentare -Curs 6

24

AVANTAJELE AVANTAJELE UTILIZĂRII:UTILIZĂRII:1. Plasticitate, fidelitate

asemănătoare maselor fosfatice;

2. Dilatarea totală are valori cuprinse între 1,7-2,1% compensând coeficientul de contracţie al aliajelor de Co-Cr;

3. Rezistenţa mecanică la şocul termic ridicat (temperaturi între 1430-1550°C;

4. Reproduc cu mare exactitate detaliile machetei, obţinându-se piese turnate de precizie.

DEZAVANTAJE:DEZAVANTAJE:1. În etapa iniţială au o

rezistenţă mecanică mică. După calcinare prezintă proprietăţile specifice cu valori maxime;

2. se indică o atenţie sporită în manipularea componentei lichidiene. După preparare se conservă în frigider;

3. tiparele din aceste mase de ambalat, incorect condiţionate termic (calcinare), sunt expuse fisurilor şi fracturilor.

Page 25: Materiale Dentare -Curs 6

25

ALTE TIPURI DE MASE DE AMBALAT

MASE DE AMBALAT SPECIALE (pentru restaurări integral ceramice)

MASE DE AMBALAT MAGNEZICE

Page 26: Materiale Dentare -Curs 6

26

MASE DE AMBALAT SPECIALE (pentru restaurări integral ceramice)

Sunt indicate în tehnologia sistemelor integral ceramice pentru confecţionarea modelelor duplicat pe care urmează a fi arsă- sinterizată direct- masa ceramică sau a tiparelor în care se va turna vitroceramică (DICOR SYSTEM).Cel mai cunoscut produs este NEOBRILLAT-ul (ambalat în flacoane de 90 g); alt produs comercial este STEINHART-ul.

Page 27: Materiale Dentare -Curs 6

27

PROPRIETĂŢI:PROPRIETĂŢI:1.Sunt mase de ambalat cu granulaţie

fină;2.Au plasticitate şi fidelitate excelente

după preparare;3.Rezistenţă mecano-termică la

temperaturile mari de ardere sau turnare a maselor ceramice;

4.Dilatarea termică – prezintă coeficienţi apropiaţi de cei ai maselor ceramice.

Page 28: Materiale Dentare -Curs 6

28

Sunt mase de ambalat pentru aliajele pe bază de titan.Masele de ambalat pentru turnarea aliajelor pe bază de titan au ca element component principal (liant şi masă refractară), oxidul de magneziu. Pentru aliajele pe bază de titan se contraindică masele de ambalat fosfatice sau silicatice deoarece titanul în stare topită se combină rapid cu siliciul din aceste mase de ambalat.

Masele de ambalat mai elaborate conţin şi alţi oxizi (augumentează proprietăţile produselor respective): •oxid de aluminiu•oxid ede zirconiu•oxid de titan.

MASE DE AMBALAT MAGNEZICE

Page 29: Materiale Dentare -Curs 6

29

SHERALÖTEINBETTMASSE LM 86

masa de ambalat pentru lipituri. Pentru aliaje de inalta fuziune. Pe baza de fosfat, fara gips. Nu formeaza strat de oxizi si nu apar probleme cauzate de sulf. Extrem de rezisttenta la caldura.furnizor: SHERA

Page 30: Materiale Dentare -Curs 6

30

Masele de ambalat magnezice au aproximativ aceeaşi rezistenţă (după priză) ca masele de ambalat fosfatice. După încălzire sunt de aproximativ 2 ori mai rezistente la compresiune. Expansiunea termică este de 80% din cea a maselor fosfatice (la 800°C).

Masele de ambalat magnezice au aproximativ aceeaşi rezistenţă (după priză) ca masele de ambalat fosfatice. După încălzire sunt de aproximativ 2 ori mai rezistente la compresiune. Expansiunea termică este de 80% din cea a maselor fosfatice (la 800°C).

Cele mai importante probleme care necesită atenţie sunt legate de: • obţinerea unei expansiuni suficiente pentru un maximum de exactitate,• preîntâmpinarea producerii fisurilor care apar pe stratul depus direct pe machetă, • obţinerea unei permeabilităţi crescute etc

Cele mai importante probleme care necesită atenţie sunt legate de: • obţinerea unei expansiuni suficiente pentru un maximum de exactitate,• preîntâmpinarea producerii fisurilor care apar pe stratul depus direct pe machetă, • obţinerea unei permeabilităţi crescute etc

Page 31: Materiale Dentare -Curs 6

31

PRODUSE COMERCIALE

TIPUL DE MASĂ DE AMBALAT

PRODUSUL FIRMA

Masă de ambalat magnezică

TITAVEST C.B. MORITA

TITAVEST SPINEL

MORITA

Page 32: Materiale Dentare -Curs 6

32

SHERACAST

masa de ambalat pentru aliaje pe baza de Crom. Preincalzire lenta, cat si la 800°. Suprafete foarte netede, precizie foarte mare. Oxizii raman pe suprafata la dezambalare

furnizor: SHERA

Page 33: Materiale Dentare -Curs 6

33

SHERACAST2000 Masa de ambalat pentru aliaje pe baza de Crom. Preincalzire lenta, cat si la 800°. Suprafete foarte netede, precizie foarte mare. Oxizii raman pe suprafata la dezambalare

furnizor: SHERA

Page 34: Materiale Dentare -Curs 6

34

SHERAFINA RAPID Masa de ambalat pentru coroane si punti din orice aliaje nenobile. Preincalzire lenta, cat si la 800°.Expansiune usor controlabila. Precizie foarte ridicata, granulatie foarte fina.

furnizor: SHERA

Page 35: Materiale Dentare -Curs 6

35

SHERA UNIVERSAL

Masa de ambalat universala pt. aliaje de Cr-Co si Cr-Ni

Pachet de 400gfurnizor: SHERA