17
7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 1/17 Radio – curs 1 Diagnosticul cariei dentare Obiectivele cursului  Caria dentară: defniție, etiopatogenie, clasifcare  Diagnosticul radiologic al cariei dentare  Aspectul radiologic al cariilor în uncție de localizare  Carii secundare , recedivă de carie , carie de iradiere  Abrazia i atriția dentară  !actori care intererează cu diagnosticul radiologic al cariilor: "urnout #rtoradialitatea Contrastul fl$elor %ărirea i$aginii &nclinarea asciculului de radiații ' 1

Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 1/17

Radio – curs 1

Diagnosticul cariei dentareObiectivele cursului

  Caria dentară: defniție, etiopatogenie, clasifcare

  Diagnosticul radiologic al cariei dentare

  Aspectul radiologic al cariilor în uncție de localizare  Carii secundare , recedivă de carie , carie de iradiere

  Abrazia i atriția dentară

  !actori care intererează cu diagnosticul radiologic al cariilor:

"urnout

#rtoradialitatea

Contrastul fl$elor

%ărirea i$aginii

&nclinarea asciculului

de radiații '

1

Page 2: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 2/17

Caria dentară Defniție: process de de$ineralizare i distrucție a structurilor

dentare( )ste cea $ai recventă patologie diagnosticată i tratată în

cabinetul sto$atologic( Mecanism etiopatogenetic

&n $ecanis$ul etiopatogenetic al cariei dentare sunt i$plicați

$ai $ulți actori:

A. Organismul gazdă

1. Vârsta: copii sunt $ult $ai receptivi la caria dentară în cursul

dentiției te$porare i $i*te

2. Morfologia dentară: caria aectează $ai recvent anțurile i

osetele dinților laterală ață de dinții rontali3. Aportul de uor : eect benefc î$potriva cariilor+

. Expunerea rădăcinii : per$ite apariția cariilor radiculare(

)*punerea rădăcinii apare la pacienții cu boală parodontală

care prezintă resorbție orizontală a crestei alveolare(

!. Fluxul și compoziția salivară: *erosto$ia avorizează

prolierarea plăcii bacteriene(

". Alimentația

1. Tipul alimentației 2. onsumul alimentelor care favorizează autocurățirea

dinților 

3. onsumul de car!o"idrați : cel $ai periculor este consu$ul

de zaaroase aderente

. Frecvența meselor 

!. #giena post$alimentară

C. #actorul microbiologic

1. %ncărcarea !acteriană

are o individualitate de la un pacient la altul i poate f

in-uențată de scăderea -u*ului i p./ului salivar

la i$unodepri$ați, .0, radioterapie: prolierază -ora

bacteriană+

2. ompoziția plăcii dentare

3. Aciditatea dentară

. Fluorul din placă  e asociat cu aportul e*tern de ! sau

-uorizările locale(

!. #giena orală

Page 3: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 3/17

D. $impul necesar pentru demineralizare

  )voluția unei carii din s$alț p2nă în dentină se ace în decurs

de 3 ani 4depinde i de -uorizări, consu$ul de ali$ente, igienă

etc(5

%rincipiul terapiei minim invazive

6/a dovedit că e*istă un sc&imb de ioni la nivelul s$alțului i

a dentine adică că e*istă un proces de remineralizare conco$itant cu

procesul carios 7 eno$en de autoapărare(

)*istă i $ateriale restaurative care per$it realizarea unui

sci$b ionic cu structurile coroanei dentare, avoriz2nd re$ineralizarea

s$alțului i dentine(

%ateriale restaurative cu adeziune pe ter$en lung care$ăresc rezistența coronară i opti$izează înciderea $arginală(

!eno$en de autoapărare 8 $ateriale care avorizează

sci$bul de ioni 79 au dus la sci$area atitudinii terapeutice prin

adoptarea principiului terapiei $ini$ invazive astel c/a acu$ de e*e$plu

nu se $ai îndepărtează toată supraața carioase ci se pot lăsa zonele de

dentină dură pig$entată care se vor re$ineraliza(

Demineralizarea este graduală dinspre centrul leziunii spre

perierie(

Diagnosticul cariei dentare Diagnosticul cariei dentare presupune:

→ recizarea e*istenței cariilor 7 detectarea cariei

→  ;opografa 4localizarea5

→ Di$ensiunea i e*tinderea

→ rezența co$plicațiilor precu$ pulpite, parodontite apicale,

gangrenă<

Cum se poate pune 'n evidență o carie dentară(

). *+amen clinic

Are valoare li$itată pentru depistarea cariilor pro*i$ale(

)nspecție

0nspecția se realizează după o uscare prelungită pentru că pot e*ista

de$ineralizări ascunse de -uidul salivar

  =a inspecție se pot observa:

%odifcări de culoare ale s$alțului

Cavități la nivelul s$alțului i care pot interesa i dentina

Page 4: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 4/17

%alparea se realizează cu sonda(

)). Metode radiologice

ot evidenția carii pro*i$ale care nu se văd i nu sunt

evidențiabile clinic(

6e pot indica:a. ,adiografa bite-ing

Cuprinde a$bele arcade dentare

b. ,adiografa periapicală

6e indică c2nd pacientul are leziuni carioase prounde i vre$

să vede$ dacă e*istă proces periapical sau pulpită 4>5

c. Alte metode radiologice

,adiografa panoramică: nu se prea olosete pentru că

apar suprapuneri 4dinții rontali sunt acoperiți de aerul dincavitatea orală /9 la nivel incizal apare radiotransparență5

C"C$ : nu se indică datorită dozei $ari de radiații

%etode radiologice

,adiografa convențională , pe fl$

,adiografa digitală

/ ?u oeră avanta@ ață de radiografa convențională pe fl$+

/ 6ensibilitatea în detectarea cariilor pentru radiografa digitală

nu e $ai bună dec2t pentru radiografa convențională ,rezoluția i$aginiii digitale find in-uențate de rezoluția

senzorului digital i a $onitorului+

Metoda su!stracției :

presupune realizarea a 3

radiografi la un interval de

ti$p, după care se suprapun

i$aginile( rin su$area celor

3 i$agini o leziuni carioasă

devine $ult $ai evidentă(

Metoda en"ancement &lter   4fltru pentru

a$eliorarea<a$plifcarea i$g5

))). Alte metode de diagnostic a cariilor dentare

1. Metode care utilizează lumina vizibilă

  $ransiluminarea cu fbră optică i digital

  #luorescența cu lumină vizibilă

2. Metode cu laser: Diagnodent 4laser/-uorescență5

Page 5: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 5/17

3. Metode care utilizează curentul electric

  Măsurarea conductanței electrice

  Măsurarea impedanței electrice

. Optical co&erence tomograp& /OC$0

$ransiluminarea /diaanoscopia0 Defniție: reprezintă trecerea unui ascicul lu$inous puternic

prin țesuturile dentare(

?e a@ută doar în cazul cariilor pro*i$ale localizate la nivelul

dinților rontali care au o grosi$e $ai $ică(

entru cariile pro*i$ale localizate la

nivelul dinților laterali se preeră radiografa

biteing(

)ndicație: carii pro*i$ale ale dințilorrontali(

Avantae: non invazivă, neiradiantă( 

Diagnodent laser 4uorescența

6e olosee o sondă cu laser care se

proiectează la nivelul supraeței dentare( 6e înregistrează

un se$nal care e specifc țesuturilor sănătoase i un alt

se$nal pentru țesuturile aectate de caria dentară(

Metode care utilizează curentul electric

Măsurarea conductanței electrice

Bn gel care trans$ite curentul se

aplică pe dinte( )*istă o sondă care se plasează

pe acest gel( 6ubstanța sănătoasă trans$ite un

alt se$nal ață de țesutul de$ineralizat,

trans$iterea find di$inuată în cazul

de$ineralizărilor (rin înregistrarea se$nalului se

or$ează dierite curbe(

Măsurarea impedanței electrice

Optical Co&erence $omograp& /OC$0

#C; este o to$ografe care se olosete $ai $ult în

otal$ologie(

6tudiile arată că are o efciență crescută $ai ales pentru

depistarea fsurilor dentare(

Page 6: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 6/17

CO5C678))

Caria dentară poate f diagnosticată prin:

)*a$en clinic: inspecție, palpare

Radiografe  ;ransilu$inare

!luorescență

Diagnodent

%etode electrice

#C;

Diagnosticul radiologic al cariei dentare

Caria dentară apare radiologic ca o radiotransparență  deor$ă i di$ensiuni variabile( )ste $ai radiotransparentă deoarece

reprezintă o pierdere de substanță dură(

Caria dentară poate f evidențiată 'ntotdeauna

radiologic>

?u( entru a f vizibilă radiologic, o carie trebuie să producă o

de$ineralizare în s$alț de cel puțin E(

)*e$plu:

cariile ocluzale/ Acuratețea radiografilor pentru cariile ocluzale este oarte

$ică, e*a$enul clinic av2nd o acuratețe $ai $are(

/ &n zona ocluzală, cariile sunt $ascate de radioopacitatea

structurilor dure dentare a dinților laterali care au coroane

proe$inente( Radioopacitatea acoperă radiotransparența

deoarece radiografile sunt 3d si se vede

totul su$at

/ Aspect: radiotransparență, proiectată sub

nivelul cuspizilor( # carie incipientă

localizată în anțuri sau fsuri nu se

observă pe radiografe(

  cariile proximale

/ radiotransparentețe pro*i$ale de pe radiografi ridică

suspiciunea de carii $ici deoarece sunt $ascate de grosi$ea

# a coroanei dentare( rounzi$ea reală a cariei este $ai

$are clinic ață de radiologic(

Page 7: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 7/17

*+aminarea sistematică a radiografilor pentrudepistarea cariilor

1. Coroana

Marginea externă a smalțului 

 'oncțiunea smalț dentină 0dentifcarea oricărei (ntreruperi de contur 

0dentifcarea oricărei alterări a dentine: carii pro*i$ale,

ocluzale, , #

2. Camera pulpară

)imensiuni* dentină de reacție* calculi 

3. ,estaurații

. ,ădăcina

ontur 

+adiotransparența canalelor radiculare

!. 9(( :epte interdentare; lamina dura; spațiul periodontal

Diagnosticul radiologic al cariei dentare

  =ocalizarea

  Relația cu ca$era pulpară

  rezența dentinei de reacție

  Co$pliacții: %, A 4parodontită $arginală<apicală5

#actori care intererează cu diagnosticulradiologic al cariilor

0( "urnout

00( #rtoradialitatea

000( Contrastul fl$elor

0( %ărirea i$aginii

( &nclinarea asciculului de radiații

). #enomenul de burn<out

7 radiotransparență nivelul coletului dinților(

Page 8: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 8/17

)ste un arteact datorat aptului că la colet sunt structuri $ai

puțin dense(

=a nivelul coroanei ave$ s$alț care e dens, la nivelul rădăcinii

dintele e acoperit de osul alveolar dar în regiunea coletului nu ave$ nici

s$alț nici os alveolar i astel pe radiografe apare unaspect $ai radiotransparent( 

De unde ti$ că nu e carie>

Apare la $ai $ulți dinți

Are o li$ită netă

Dispare dacă se repetă radiografa din altă incidență

0ntensitatea radiotransparenței e $ai $ică

co$parativ cu a unei carii i di$inuă progresiv spre

centrul dintelui Apare radiotransparență $ai accentuat în caz de:

/ 6uprae*punere 4para$etrii de e*punere $ai $ari5

/ &n vecinătatea obturațiilor $etalice

)). Ortoradialitatea

#rtoradialitate 7 angulația în plan orizontal a razei(

Dacă raza respectă principiul ortoradialității, adică este în

continuarea razei cercului pe care se înscriu arcadele dentare ave$ anse

să observă$ caria pro*i$ală(  6ci$barea angulației poate să sci$e poziția cariei sau să o

$asceze(

))). Contrastul imaginii

Contrast 7 nivelurile de gri (

Contrast crescut însea$nă că:

)*istă doar c2teva nuanțe de grip e fl$+

redo$ină densitățile e*tre$e 4alb i negru5

 ;recerea de la alb la negru e bruscă

) oarte bun pentru detectarea cariilor  4apar ca radiotransparențe

pe ondul unei radioopacități pronunțate a s$alțului dentar5

Contrast scăzut însea$nă că:

)*istă $ulte nuanțe de gri pe i$aginea radiologică

 ;recerea de la alb la negru se ace treptat

!oarte bun pentru identi&carea leziunilor apicale sau pentru

,M

Page 9: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 9/17

entru detectarea cariilor ave$ nevoie de un contrast crescut(

Contrastul crescut se obține prin:

→ 6căderea F : se produc radiații ' cu o penetrabilitate $ai $ică care

traversează greu structurile aa că pe i$aginea radiologică apar

puține nuanțe de gri→ !olosirea fl$elor ), ! 4au granulație $are, sunt fl$e rapide5(

)=. Mărirea imaginii

=. >nclincarea asciculului de radiații ? angulația verticală

Dacă raza e perpendiculară pe a*ul dintelui se poate evidenția

o carie situată adiacent ca$erei pulpare(

Dacă raza e angulată, caria poate f acoperită de

radiotransparența ca$erei pulpare sau de o obturație(

79 se preeră radiografile realizate prin tenica paralelă saubiteing în locul radiografilor realizate prin tenica bisectoarei

4deor$area e $ini$ă5(

Concluzii

tenica paralelă 9 tenica izo$etrică(

Cariile sunt $ai bine vizibile pe biteing co$parativ cu radiografa

periapicală

6imitele e+amenului radiologic1. 6ocalizarea vestibulară?orală

Cariile de pe ața sau orală se văd clinic(

Radiologic se suprapun cu ca$era pulpară aadar nu

se poate stabili localizarea sau # pe o singură

radiografe( oziția sau # poate f evaluată

radiologic dacă se ac 3 incidențe – principiul

parala*ei 4dacă, caria e situată oral se va deplasa în aceeai direcție

cu tubul5(

3( Aprecierea prounzimii leziunii carioase

G( *valuarea radiologică a raportului cavității carioase cu

camera pulpară

H( 6ipsa evidențierii cariilor incipiente

din smalț prin sumarea

radiotransparenței carioase cu

radioopacitatea smalțului restant

Page 10: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 10/17

Aspectul radiologic al cariilor 'n uncție delocalizare

Caria ocluzală Caria ocluzală incipientă

!oarte rar este vizibilă radiologic în stadii incipiente, finddepistată de obicei atunci c2nd este penetrantă în dentina 4depăete

 @oncțiunea a$elo/dentinară5(

)ncidențe

Radiografe periapicală

!il$ bite/ing

Aspect radiologic: radiotransparență

liniară verticală în anțul unei osete i i$agine Iîn

bandăJ orizontală la @oncțiunea s$alț/dentină( Reacție de condensare dentinară între

transparența a$elo/dentinară i ca$era pulpară,

Caria ocluzală proundă

Aspect radiologic: radiotransparență ocluzală de di$ensiuni

variabile – distrucție coronară(

Apare dentina secundară ce duce la tasarea ca$erei pulpare(

Carie penetrantă în ca$era pulpară(

Caria pro+imală 6e poate diagnostice prin e*a$en clinic 4nu prea o

evidențiază5 8

 ;ransilu$inare: în cazul dinților rontali

%etode radiologice:

/ Radiografe bite/ing

/ Radiologie digitală

Caria pro+imală incipientă ? 'n smalț

Apare pe radiografe ca o anco@ă< depresiune pe

conturul e*tern al s$alțului eței pro*i$ale(

Caria pro+imală medie

Aspect radiologic

&n s$alț

< A@unge p2nă la @oncțiunea a$elodentinară(

< Are or$ă triungiulară , cu baza la perierie i v2rul

spre @oncțiunea s$alț/dentină

&n dentină

Page 11: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 11/17

/ Aria se lărgeste la nivelul @oncțiunii a$elo/dentinare, lu2nd

aspect de se$icerc 4B în poziție orizontală5

Caria pro+imală proundă

Cele 3 cavități se lărgesc, apare distrucția eței

pro*i$ale( ot f de@a :

/ Carii %# sau D#

/ Carii penetrante în ca$era pulpară

CO5C678))

Caria pro+imală incipientă 'n smalț apare pe radiografe ca

o ancoă sau o depresiune pe conturul e*tern al s$alțului eței pro*i$ale(

&n evoluție /9 caria pro+imală medie: se crează o cavitate

carioasă care radiologic are aspectul unui triungi situat în s$alț, av2ndbaza orientată către perierie i v2rul către @oncțiunea a$elo/dentinară( &n

evoluție, procesul carios va penetra în dentină unde va crea o altă

cavitate, de data aceasta de or$ă se$icirculară av2nd baza către

cavitatea triungiulară din s$alț( Cavitatea dentinată are dia$etrul $ult

$ai larg dec2t cavitatea triungiulară din s$alț, astel înc2t una dintre

caracteristicile cariilor pro*i$ale este desciderea lor perierică redusă dar

cu prezența unei cavități carioase largi în dentină( Acest apt e*plică i

accesibilitatea redusă a e*a$enului clinic pentru diagnosticul cariilorpro*i$ale i necesitatea utilizării radiografilor bite/ing sau periapicale(

&n azele $ai avansate /9 caria pro+imală proundă: cele 3

cavități, cea din s$alț i cea din dentină, se lărgesc i con-uează într/o

cavitate largă cu distrucția peretelui dentar pro*i$al i cu descidere

ocluzală sau cu distrucția ungiului incizal(

Caria vestibulară?orală Caria = sau O incipientă: este greu vizibilă radiologic

datorită suprapunerii ca$erei pulpare( Are contururi nete(

Caria radiculară #actori avorizanți

Retracție gingivală

Resorbția crestei alveolare

Dinți inclui

Caracteristici

< Are prounzi$e redusă

< )ste e*tinsă în supraață

< Are contur ItersJ

Page 12: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 12/17

?ecesită uneori radiografi dentare $ezio/ i disto/ e*centrice(

Caria secundară 6ocalizare: la perieria obturației(

Aspect radiologic: contur ters radiotransparent la $arginileobturației(

,ecidiva de carie 6e dezvoltă sub obturațiile coronare i evoluează spre ca$era

pulpară i<sau spre supraață(

Defniție: caria recidivă este o leziune carioasă dezvoltată sub

o obturație aparent corectă, cu o bună adaptare $arginală(

6ocalizare: între $aterialul de obturație i dentină(

Aspect radiologic: dacă $aterialul de obturație eradiotransparent : conturs ters( Dacă $aterialul de obturație e radioopac

apare ca o radioopacitate sub obturație(

?ecesită un trata$ent rapid instituit deoarece prezintă risc de

necroză pulpară(

Caria sub coroana de 'nveli@ 0dentifcare la nivelul coletului(

Caria de iradiere

0radierea are eect asupra glandelor salivare produc2nd+erostomie( &n condițiile unui -u* salivar di$inuat, prolierează -ora

bacteriană în cavitatea orală /9 apar leziuni carioase(

Caracteristicile cariilor de iradiere

< Aectează toți dinții

< 6unt superfciale, e*tinse(

< ot f radiculare, de colet, circu$erențiale, pro*i$ale(

,ecomandări: utilizarea gelurilor -uorurate i o igienă oarte

bună(

Abrazia @i atriția dentară

Atriția dentară Defniție: reprezintă uzura fziologică a dinților prin pierderea

structurii dure dentare de la nivel incizal i ocluzal 4zona contactelor

ocluzale5(

Aspect radiologic

lan ocluzal plan, ără cuspizi+

Coroanele sunt scurtate

Page 13: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 13/17

Depunere de dentină secundară /9 îngustarea ca$erei pulpare,

canalelor radiculare

=ărgirea spațiului periodontal /9 $obilitate dentară

±  iperce$entoză

Diagnostic dierențial: necesită recunoaterea or$eifziologie, caracterul a$ilial(

Abrazia dentară Defniție: este un eno$ nefziologic de uzură dentară prin

contactul dinților cu alte obiecte, substanțe străine(

#actori care pot provoca atriție

< Dietă abrazivă

< !actori salivari

< 6tressul< eria@ inte$pestiv, puternic

< )*punere ti$p îndelungat la pra 

/ 0nstru$ente de su-at

/ #nicoagie – roaderea ungiilor

/ ipa

Abrazia prin peria

Apare datorită $icărilor înainte/înapoi e*ercitate cu presiune

puternică( Aectează coletele dinților 4unde s$alțul e $ai subțire5 i lasă

dentina e*pusa 4ipersensibilitate dentară5(

6ocalizare

/ Koncțiunea a$elo/ce$entară

/ <# 

/ %ai ales la $a*ilar în zona %, C , 0 st2nga

Aectarea pulpară a dinților 4pulpite5 apare rar deoarece

find un proces lent per$ite depunerea de dentină secundară(

Aspect radiologic: radiotransparență cervicală, cu

contur se$ilunar, bine deli$itată, localizată $ai recvent la nivelul

%

Abrazia prin dental 4oss

6ocalizare: cervical, pe ețele pro*i$ale(

Aspect radiologic: transparență se$ilunară(

*roziunea dentară

Page 14: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 14/17

Defniție: este un proces de dezintegrare ci$ică superfcială

a substanțelor dure dentară cauzată de contactul prelungit cu substanțe

acide(

Cauze

< ărsături acide< Re-u* gastrointestinal

< Consu$ e*cesiv de băuturi acidulate, citrice

< roesii 4e*: degustători de vinuri5

< "uli$ice

Diagnostic dierențial: cu abrazia(

$ratament: -uorizări 8 îndepărtarea cauzei(

Clasifcarea cariilor dentare @i recomandăriimagistice

)CDA: international caries detection and assessment

: dinte sănătos 1: de$ineralizare vizibilă în s$alț doar după uscarea

prelungită

3: $odifcări vizibile de culoare în s$alț

G: lipsă de substanță în s$alț ără aectarea dentinei

H: dentină pig$entată

: cavitate vizibilă în dentină

L: cavitate e*tinsă i vizibilă în dentină

Clasifcarea :)?:$A

Criteriu de clasifcare: 60 4site5 6;A 4stage5 în uncție de

localizarea i e*tinderea leziunii:

:):$A

  De$ineralizare care poate a@unge p2nă în 1<G internă a s$alțului sau

să atingă @oncțiunea a$elo/dentinară

  R*: cu e*cepția cariilor pro*i$ale nu sunt detectabile radiologic+

  6e reco$andă alte $etode i$agistice: Diagnodent, =)D ca$era(

  0ntervenție $ini$ă, terapie non/invazivă, re$ineralizarea s$alțului

:):$A 1

Page 15: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 15/17

  De$ineralizare p2nă în 1<G e*ternă a dentinei

  R*: cu e*peția cariilor pro*i$ale e*a$enul radiologic are valoare

li$itată

   ;erapie $ini$ invazivă, restaurări ultraconservative

:):$A 2  De$ineralizare în 1<G $edie a dentinei, ără sub$inarea structurii

coronare

  R*: sunt evidente radiologic

   ;erapie $ini$ invazivă, restaurări ultraconservative

:):$A 3

  De$ineralizare în 1<G $edie a dentinei cu sub$inarea structurii

coronare

  ?ecesită restaurări coronare uncționale :):$A

  De$ineralizare în 1<G internă a dentinei, cu distrucție coronară

  R*: sunt evidente radiologic dar nu poate f apreciată corect

prounzi$ea cavității carioase i raportul ei cu ca$era pulpară

  ?ecesită restaurări uncționale cu reconstrucția relieului ocluzal

*valuarea riscului cariogen @i indicațiilee+amenului radiologic

)valuarea riscului cariogen se va ace în uncție de prezența

sau absența ur$ătorilor actori de predicție:

1. 6eziuni carioase noi: apariția în ulti$ii G ani de noi leziuni carioase

sau restaurații coronare

2. #actori orali

  igiena cavității orale,

aplicarea locală de $ateriale -uorurate

  prezența plăcii bacteriene

  s2ngerări gingivale

  p. salivar i sti$ulare salivară

  creterea concentrației de -oră bacteriană 46 $utans,

=actobacili5

3. #actori generali

  2rsta

Page 16: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 16/17

  ?utriția

  6tarea de sănătate a organis$ului

  #biceiuri ali$entare: buli$ie, obezitate

  DM, sarcină, *erosto$ie în boala 6@ogren

  Consu$ cronic de $edica$ente, ci$ioterapie, radioterapie  Risc proesional

  6tatus socio econo$ic

Riscul de apariție a cariei dentare trebuie evaluat la toți

pacienții noi i ulterior, la progra$ările ulterioare, pe $ăsură ce actorii de

risc sunt îndepărtați sau dacă apar noi actori de risc(

)valuarea riscului este i$portantă în deter$inarea $o$entului

radiograferii aa că trebuie ăcută la fecare e*a$inare ulterioară a

pacientului, ceea ce ne asigură că intervalul de ti$p dintre radiografidevine specifc pentru fecare pacient(

rin identifcaree pacienților cu cel $ai $are risc de carii,

clinicienii pot eectiv i$ple$enta tenici de prevenire pentru a $enține

c2t $ai $ic riscul de apariție a cariei dentare(

=eziunea ti$purie a s$alțului progresează relativ lent, find

nevoie de apro*i$ativ 3 ani pentru ca leziunea să a@ungă la dentină, ciar

dacă evoluția nu este inevitabilă(

)ste posibil ca adoptarea ur$ătoarelor reco$andări săconducă la eectuarea $ai $ultor radiografi( ;otui, acest lucru este

 @ustifcat deoarece conduce la o $ai bună îngri@ire a sănătății pacientului(

Controalele perioadice la copii

=a copiii cu risc ridicat de apariție a cariilor este de$onstrat

avanta@ul eectuării radiografei bite/ing la e*a$inarea inițială, ciar în

absența leziunilor detectabile clinic(

"enefciul raportat este între 1LN/OE din nivelul de

diagnosticare cu sau ără utilizarea ca$erelor video intraorale(

,ecomandarea e+amenului radiologic 6a adult

  Risc cariogen crescut: bite/ing la L luni

  Risc cariogen mediu: bite/ing la 13 luni

  Risc cariogen scăzut: bite/ing la 3 ani

Dentiție mi+tă

  Risc cariogen crescut : bite/ing la L luni

  Risc cariogen mediu: bite/ing la 13 luni

  Risc cariogen scăzut: bite/ing la 1O luni

Page 17: Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

7/23/2019 Curs 1 Diagnosticul Cariei Dentare

http://slidepdf.com/reader/full/curs-1-diagnosticul-cariei-dentare 17/17

Radiografile bite/ing nu trebuie eectuate $ai des i este

oarte i$portantă o reevaluare a riscului de apariție a cariilor pentru a

 @ustifca acest interval(