CURS 1 Stiluri de Invatare

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  1/36

  INSTRUIRE

  nvare

  bazat peprocesarea

  informaiilor iconstruciaintelectual.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  2/36

  DIDACTICA TRADITIONALA

  Didactica poate fi considerat att "arta

  de a-i nva pe alii", "arta de a preda", "artauniversal de a-i nva pe toi totul" ("omnesomnia docendi artificium" scria J. .!omenius, creatorul didacticii, ct i "un

  sistem de prescripii verificabile" (dup De!orte, #$%&.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  3/36

  Didactica constructivista

  'mportanta invatarii autonome, autooranizate)

  *e-constructia invatarii, descoperireasensurilor)

  Dez-invatare, a invata din reseli)

  sumarea si infruntarea diversitatii, aincertitudinii, a riscului, a conflictelor)

  +entalitate descisa)centrare pe elev etc.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  4/36

  Modelele procesului de invatamant

  modelul interactiv,model care pune accentul pe interaciuneapredare-nvare-evaluare;

  modelul sistemic; modelul inorma!ional, bazat pe valorificarea aciziiilor teorieiinformaiei n procesul de nvmnt)

  modelul ci"ernetic,model care pune n eviden mecanismele defeed-bac, relarea-autorelarea n procesul instructiv-educativ)

  modelul comunica!ional,care studiaz procesul de nvmntca proces de comunicare)

  modelul c#mpului educa!ional, un spaiu descis, comple ncare acioneaz un ansamblu de variabile, determinnd specificrezultatele nvrii)

  modelul situa!iilor de instruire(vezi i *. /. 'ucu, &00#.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  5/36

  Teorii ale invatarii$modele de instruire

  modelulstructurilorsocio%culturaleale instruirii, promovatde 1ev 2.3iotsi, model aat pe socio-eneza culturala a

  invatarii) modelul instrurii bazate pe inteligentelemultipleal lui 4o5ard6ardner, model specific postmodernitatii, model descis spreresursele competentei conitive umane, a diverselor sistemede codare a informatiei si de concretizare simbolica)

  modelul instruiriicomplexeal lui David 7.usubel, aat peparadigmainvatariiconstiente)

  modelul lui Daniel 6oleman, model aat pe valorificareainteligenteiemotionale, pe educatia emotionala a elevilor sipe competenta emotionala a profesorilor

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  6/36

  A&ORDARILE IN'ATARII

  /834'9*'2+

  !96:';'3'2+

  !9:2;*

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  7/36

  Metaora ais"er(%)*+*Ricard

  J.=.*'!4*D este autorul unui tratat depsioloie conitiva)

  2e refera la activitatile mintale)*8;818 28+:;'!8, cunostinte relationale si

  cunostinte procedurale.

  7*9!828 !96:';'38> inductia, deductia,anticiparea) analiza, planificarea) 2;*;86'' !96:';'38> deductive, inductive,

  creative, dialectice

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  8/36

  metaco(nitie

  !unoasterea proprieicunoasteri

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  9/36

  metaco(nitie

  Cunostintele metaco(nitive@

  cunostinte despre modul propriu de aandi, de a intelee, de a invata)

  Comportamentul metaco(nitiv

  @strateiile si capacitatile folositepentru a planifica, oraniza si relapropriile activitati de cunoastere.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  10/36

  Didactica constructivista

  8levul@constructor al invatarii si

  propriei cunoasteri7rofesorul@manaer al

  situatiilor de instruire, spriAinaactiv si incuraAeaza autonomia

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  11/36

  Strate(ii de instruire

  Strategiaeste o form specific i

  superioar a normativitiipedagogice, care asigur activitiiinstructiv-educative coeren

  intern, compatibilitate cuobiectivele i complementaritateaefectelor

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  12/36

  caracteristici

  !aracter normativ( se bizuie pe precriptii si reuli care tin depredare-invatare-evaluare)

  *eprezinta structurarea si inlantuirea situatiilor deinvatare?instruire)

  'nteralitatea(vizeaza ansamblul instruirii) !aracterul probabilistic, dinamic, perfectibil) spectul metaconitiv(profesorul este model si mediator al

  cunoasterii.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  13/36

  Structura strate(iei

  +etodele de instruire)

  +iAloacele de instruire) =ormele de oranizare a instruirii)

  'nteractiuni si relatii instructionale)

  Decizia instructionala)+odul de oranizare si de abordare a

  invatarii.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  14/36

  strate(ie%criterii

  Criterii decizionale n selecia i utilizarea strategiilor: Orientarea predarii, fundamentul epistemologic; natura disciplinei de nvmnt; tipurile de obiective; nivelul de colaritate; particularitile grupului clas; timpul; personalitatea profesorului

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  15/36

  Orientarea (enerala a strate(iei

  se poate asocia cu> nvarea prin receptare?ascultare pasiv (model

  lo(ocentric, nvarea prin descoperire, n plan empiric, factual

  (modelempiriocentric, nvarea prin aciune practic direct, din eperien

  (modele-perien!ial,

  nvarea prin Aoc (simulare, nvarea prin eperimentare, prin repetiie ori prin imitaie.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  16/36

  constructivism

  .aradi(ma interpretativaaduce in prim planstrate(iile "a/ate pe

  construirea structurilorcognitive ale invatarii *

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  17/36

  Strate(iile constructiviste

  Trecerea dela hambarul

  empiricla hambarulconstructiv(evolutiacalitativa a invatarii0%1ardner

  Autoor(ani/are siautoo"servare a invatarii*

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  18/36

  constructivism

  7luralism)

  *efleivitate)!ooperare)

  7ermanenta revizuire asensurilor, prin eperiente directe.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  19/36

  constructivism

  !entrarea pe subiect)

  +anaementul cunoasterii)

  area pe relativitatea

  cunoasterii)7erceptia diferentei.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  20/36

  Tipuri de strate(ii

  n funcie de radul de diriAare a nvrii>

  loritmice (diriAare semnificativ,direct)

  2emialoritmice)

  8uristice)!reative.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  21/36

  Tipuri de strate(ii

  n funcie de particularitile ndirii la care fac

  apel>'nductive)

  Deductive)

  naloice (transductive)+ite (combinate.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  22/36

  Strate(ii de instruire pentru

  supradotati

  De accelerare a instruirii)

  De rupare)

  De imboatire.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  23/36

  .eda(o(ie dierentiata

  diferentiem

  procese structuri continuturi

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  24/36

  .REDAREA

  %COMUNICAREADIDACTICA,

  %.RO1RAMAREADIDACTICA,

  %TE2NOLO1IAELA&ORARIILECTIEI,

  -ELA&ORAREAAU3ILIARELOR2' MATERIALELORCURRICULARE2!;'

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  25/36

  .REDAREA

  transmitere de cunostinte si mediere a

  cunoasterii;management al instruirii! asigurand

  convertirea metodelor de predare in metodede invatare";

  oferta de e#periente de invatare; in relatiile sale cu invatarea si evaluarea

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  26/36

  predarea

  7redarea convertesteinformarea in formare,mediazaconstructia

  cunoasterii individuale

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  27/36

  caracteristici

  !aracter transformator)

  !aracter formativ)

  !aracter interactionist)!aracter comple.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  28/36

  $trategiilepredariinu coincid

  deplin cu strategiileinvatarii,deoarece elevii invata si

  independent de conducereainvatarii prin predare.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  29/36

  Modele de predare

  C

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  30/36

  Modele de predare

  modelulmathetic( analiza sarcinii de instruire,ordonareaobiectivelor, construirea repertoriului de informatii, elaborarea

  prescriptiilor de invatare sub forma unor operatii simple sielaborarea proiectului de comunicare, modelulbazatpeprogramare-simulare, modelulLanda! bazat pe algoritmi didactici de predare", modelulbazatpecomunicare-dezbatere,

  modelul predarii dirijate, modelul bazat pe instruirea programata cu calculatorul

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  31/36

  %upa & 'o(ce si ) *eil,modelele predarii ar fi:

  modelele bazate pe procesarea informatiei!invatareaconceptelor, gandirea inductiva, gandirea investigativa, invatarea

  prin organizatori anticipativi, modelul psi+ologiei cognitive si alcercetarii stiintifice";

  modele centrate pe persoana!predarea nondirectiva,reuniunile clasei, predarea constientizata etc";

  modele axate pe dimensiunea sociala!ocul de rol,laboratorul social, interactiunea rezolutiva in cadrul grupului

  etc"; modele comportamentale!invatarea deplina,invatarea prin

  simulare, invatarea controlului personal, a strategiilor self-managementului de catre elevi, invatarea prin afirmare etc"!&'o(ce, )*eil, .//0"

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  32/36

  Comportamente de predare

  comportamente de organizare a activitatii; de impunere! de informatii, sarcini, opinii"; de dezvoltare! stimulare, solicitare de opinii din

  partea elevului"; de personalizare! incitare la e#primarea propriei

  opinii, la folosirea e#perientei personale a elevului";

  de interpretare! de individualizare si interpretare asituatiei personale";

  de feed-bac1 pozitiv ori negativ

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  33/36

  Stil de predare

  C 2tilul este asociat comportamentului, se

  manifesta sub forma unor structuri deinfluenta si actiune, prezinta o anumitaconsistenta interna, stabilitate relativa siapare ca produs al C personalizarii E

  principiilor si normelor care definescactivitatea instructiv-educativa E(Dan7otolea.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  34/36

  Stiluri de predare

  Dupa pozitia partenerilor in instruire, eista>

  stil centrat pe profesor?institutor)stil centrat pe elevi)

  stil centrat pe interactiuneaprofesor?institutor-elev.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  35/36

  Stiluri de predare

  Dupa radul de implicare>

  stil apropiat-stil distant)stil metodic, sistematic- stil

  neoranizat)stil stimulativ-stil rutinar.

 • 7/25/2019 CURS 1 Stiluri de Invatare

  36/36

  Dupa sursele (enerative ale stilurilor

  2tilul@produs al personalitatii(conceptiaideorafica)

  2tilul@determinat de normativitatea interiorizatasi eteriorizata in predare(conceptianomotetica)

  2tilul@determinat de contet(conceptiasituationala

  2@f(7:+, ipoteza triplei proveniente,conceptia ideotetica(interativa.