of 16 /16
Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 1 - Curriculu m vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume MARCU Mihaela Adresă(e) Craiova, str. Gh.Donici, nr.29, Craiova, cod 200624, Dolj, România Telefon(oane) (0040)251521930 Mobil: (0040) 744887729 Fax(uri) E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(- tăţi) Română Data naşterii 27.03.1967 Sex Femeiesc Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesional ă Perioada 1/03/2009 - prezent Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare: comunicare şi structuri organizaţionale (curs şi seminar); campanii în RP; (curs şi seminar) teoria comunicării; sintaxa latină (curs şi seminar); modele străine ale primelor gramatici româneşti (curs şi seminar); personalităţi ale culturii române, savanţi români (curs şi seminar). Activităţi de cercetare (vezi anexa 1) Activităţi de management al proiectelor (vezi anexa 1) Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de litere, Catedra de limbi clasice şi moderne

Curriculu m vitae Europass...Design interior Alte competenţe şi aptitudini Spirit de echipă, determinare, inițiativă, perseverență Hobbyuri: arheologia, călătorii, lectură

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Curriculu m vitae Europass...Design interior Alte competenţe şi aptitudini Spirit de echipă,...

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 1

  -

  Curriculum vitae

  Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume

  MARCU Mihaela

  Adresă(e) Craiova, str. Gh.Donici, nr.29, Craiova, cod 200624, Dolj, România

  Telefon(oane) (0040)251521930 Mobil: (0040) 744887729

  Fax(uri)

  E-mail(uri) [email protected]

  Naţionalitate(-tăţi)

  Română

  Data naşterii 27.03.1967

  Sex

  Femeiesc

  Locul de muncă vizat

  / Domeniul ocupaţional

  Experienţa profesional

  ă

  Perioada 1/03/2009 - prezent

  Funcţia sau postul ocupat

  Conferenţiar universitar doctor

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  Activităţi de predare: comunicare şi structuri organizaţionale (curs şi seminar); campanii în RP; (curs şi seminar) teoria comunicării; sintaxa latină (curs şi seminar); modele străine ale primelor gramatici româneşti (curs şi seminar); personalităţi ale culturii române, savanţi români (curs şi seminar). Activităţi de cercetare (vezi anexa 1) Activităţi de management al proiectelor (vezi anexa 1)

  Numele şi adresa

  angajatorului

  Universitatea din Craiova, Facultatea de litere, Catedra de limbi clasice şi moderne

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 2

  Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Învăţământ superior 1.03.2009 pana in prezent Conferentiar universitar doctor

  Perioada 1/10/2002 – 1/03/2009

  Funcţia sau postul ocupat

  Lector universitar doctor

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  Activităţi de predare: comunicare şi structuri organizaţionale (curs şi seminar); civilizaţie romană (curs şi seminar); sintaxa latină (curs şi seminar); modele străine le primelor gramatici româneşti (curs şi seminar); personalităţi ale culturii române, savanţi români (curs şi seminar). Activităţi de cercetare (vezi anexa 1) Activităţi de management al proiectelor (vezi anexa 1)

  Numele şi adresa

  angajatorului

  Universitatea din Craiova, Facultatea de litere, Catedra de lingvistică generală şi limbi clasice

  Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Învăţământ superior

  Perioada 01/10/1993 – 1/10/2002

  Funcţia sau postul ocupat

  Asistent universitar doctorand

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  Activităţi de predare: comunicare organizațională, instituții europene Activităţi de cercetare (vezi anexa 1)

  Numele şi adresa

  angajatorului

  Universitatea din Craiova, Facultatea de litere, Catedra de comunicare și relații publice

  Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Învăţământ superior

  Experienţă în

  managementul

  proiectelor

  Perioada 2006-2008

  Descriere Membră în colectivul de cercetare al grantului CNCSIS cu titlul Editarea unor scrieri lingvistice ale lui Ion Budai-Deleanu aflate în manuscris. Ediţia modernă a unor scrieri ale lui August Treboniu Laurian, nr. Contract 51GR/04.05.06, tema 10, cod CNCSIS 199, 16C, perioada 2006-2008: -anul 2006, cercetare finalizată cu volumul Studii şi articole. Contribuţii filologice, I, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 973-742-565-0; 978-973-742-565-2 (coordonatori: Katalin Dumitraşcu, Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu). -anul 2007, cercetare finalizată cu volumul Studii şi articole. Contribuţii filologice, II, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 978-606-510-023-7 (coordonatori: Katalin Dumitraşcu, Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu). -anul 2008 cercetare finalizată prin publicarea volumul III din Studii şi articole. Contribuţii filologice, (coordonatori: Katalin Dumitraşcu, Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu) şi prin apariţia lucrării despre activitatea lingvistică a lui August Treboniu Laurian.

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 3

  Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale

  dobândite

  Metode de traducere şi interpretare a textelor româneşti scrise în limba română din secolul al XIX-lea; transliteraţia din alfabet chirilic în alfabet latin

  Numele şi tipul instituţiei

  coordonatoare a proiectului

  Universitatea din Craiova

  Perioada

  2007

  Descriere Director al contractului de cercetare obţinut prin competiţie cu titlul Personalităţi ale culturii române de expresie latină, nr. 36C/19.09.2007, perioada 2007, proiect finalizat prin volumul Personalităţi ale culturii române de expresie latină, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 978-973-742-900-1 (coordonatori Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu) .

  Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale

  dobândite

  Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la cultura română, la comunicare organizațională studii de caz.

  Numele şi tipul instituţiei

  coordonatoare a proiectului

  Universitatea din Craiova

  Perioada

  2008-2009

  Descriere Director al contractului obţinut prin competiţie cu titlul Valori clasice în cultura română, nr. 53C/25.11.2008, proiect finalizat prin volumul Valori clasice în cultura română, Craiova, Editura Universitaria, 2009, ISBN 978-606-510-617-8.

  Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale

  dobândite

  Obiectul contractului de cercetare îl constituie apariţia unui volum de studii şi articole prin care dovedim cum valorile antichităţii greco-latine au influenţat destinul culturii române. Perioada de finalizare: sfârşitul anului 2009.

  Numele şi tipul instituţiei

  coordonatoare a proiectului

  Universitatea din Craiova

  Perioada 2008-2009

  Descriere Director al contractului de cercetare şi formare profesională cu titlul Comunicare organizaţională şi relaţii publice, nr.52C/25.11.2008, proiect finalizat prin elaborarea volumului Comunicare şi structuri organizaţionale, Craiova, Editura Universitaria, 2009, 140 p, ISBN 978-606-510-597-3.

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 4

  Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale

  dobândit Perioada

  Obiectivele prezentului contract constau în predarea unor cursuri de perfecţionare pe tema Comunicare şi relaţii publice colegilor din învăţământul preuniversitar, precum şi elaborarea a două volume extrem de utile studenţilor de la secţia de Comunicare (anii I, II), pe tema mai sus-menţionată. Perioada de finalizare: sfârşitul anului 2009.

  1 iulie-30 decembrie 2015

  Numele şi tipul instituţiei

  coordonatoare a proiectului

  EXPERT 7 GRUP ȚINTĂ în cadrul proiectului „Pregătiți pentru performanță pe piața

  muncii” POSDRU/189/2.1/G/155806

  Perioada recrutare grupului tinta colectarea si verificarea dosarelor de înscriere

  participarea la sesiuni de informare

  monitorizare grupului țintă

  Descriere Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Str.A.I. Cuza, nr 13, Craiova, Dolj, Romania, 200585

  Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale

  dobândite

  Recrutare, selecție, comunicare grup tinta

  Numele şi tipul instituţiei

  coordonatoare a proiectului

  Universitatea din Craiova

  Nivelul în clasificarea

  naţională sau internaţională

  8

  Perioada

  Perioada

  Iunie 2013, am urmat cursurile de didactică pregătite prin Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63709 Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Certificat de atestare a competențelor profesionale, Seria B nr. 0001594, emis de Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele educației

  2008-2010

  Calificarea / diploma obţinută

  Absolvent, masterul Paradigme ale comunicării organizaţionale

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 5

  Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale

  dobândite

  Comunicare şi structuri organizaţionale, terminologie de specialitate, campanii publicitare, sociologie organizaţională, marketing organizaţional, management organizaţional.

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Universitatea din Craiova

  Nivelul în clasificarea

  naţională sau internaţională

  7

  Perioada 1985-1989

  Calificarea / diploma obţinută

  Diplomă de licenţă, Facultatea de Litere, specializarea Limba si Literatura Română - Limba şi Literatura Latină

  Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale

  dobândite

  Limba si Literatura Română Limba şi Literatura Latină

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Univeristatea din Craiova, Facultatea de Litere

  Nivelul în clasificarea

  naţională sau internaţională

  6

  Burse de cercetare

  Perioada 1.03.2000-1.06.2000

  Calificarea / diploma obţinută

  Bursă de cercetare doctorală la Universitatea Aristotel, Grecia, Salonic

  Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale

  dobândite

  Terminologie, stilistică, pragmatică, lingvistică aplicată

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Universitatea Aristotel, Grecia, Salonic

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 6

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 7

  Aptitudini şi competenţe

  personale

  Limba(i) maternă(e) Limba română

  Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

  Discurs oral Exprimare scrisă

  Franceză C1

  Utilizator competent

  C1 Utilizat r compet nt

  C1 Utilizator competent

  C1 Utilizator independent

  C1 Utilizator independent

  Spaniolă B1

  Utilizator independent

  B1 Utilizator independent

  A2 Utilizator elementar

  A2 Utilizator elementar

  A2 Utilizator elementar

  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

  Competenţe şi abilităţi sociale

  Spirit de echipă Abilităţi de comunicare

  Capacitate de lucru şi de socializare în medii culturale diferite

  Competenţe şi aptitudini

  organizatorice

  Experienţă în managementul proiectelor, în organizarea şi administrarea proiectelor Atenţie la detalii Spirit organizatoric

  Competenţe şi aptitudini tehnice

  -

  Competenţe şi aptitudini de utilizare

  calculatorului

  Microsoft Office Utilizarea internetului

  Competenţe şi aptitudini artistice

  Design interior

  Alte competenţe şi aptitudini

  Spirit de echipă, determinare, inițiativă, perseverență Hobbyuri: arheologia, călătorii, lectură

  Permis(e) de cond cere

  -

  Apartenenţa la societăţi ştiinţifice,

  recunoaşterea prestigiului

  -membru în cadrul Centrului de Cercetare Limba română în context romanic şi balcanic, acreditat MEC-CNCSIS 2005; -membru în cadrul Centrului de cercetare Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie; -membru al Societăţii de studii clasice, Filiala Craiova

  -evaluator în cadrul Agenţiei de Burse, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Informaţii suplimentare

  Persoane de contact: Prof.univ.dr. Katalin Dumitraşcu Conf.univ,dr. Alexandra Iorgulescu

  Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Anexa 1 include lista de publicaţii ştiinţifice, participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, alte informaţii cu privire la apartenenţa la societăţi ştiinţifice, precum şi alte detalii cu privire la activităţile de cercetare şi management al proiectelor)

  http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 8

  Anexa 1

  EXPERIENŢA ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

  - Membru în colectivul de cercetare al grantului CNCSIS cu titlul Editarea unor scrieri lingvistice ale lui Ion Budai-Deleanu aflate în manuscris. Ediţia modernă a unor scrieri ale lui August Treboniu Laurian, nr. Contract 51GR/04.05.06, tema 10, cod CNCSIS 199, 16C, perioada 2006-2008: -anul 2006, cercetare finalizată cu volumul Studii şi articole. Contribuţii filologice, I, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 973-742-565-0; 978-973-742-565-2 (coordonatori: Katalin Dumitraşcu, Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu). -anul 2007, cercetare finalizată cu volumul Studii şi articole. Contribuţii filologice, II, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 978-606-510-023-7 (coordonatori: Katalin Dumitraşcu, Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu). -anul 2008 s-a finalizat prin publicarea volumul III din Studii şi articole. Contribuţii filologice, (coordonatori: Katalin Dumitraşcu, Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu) şi prin apariţia lucrării despre activitatea lingvistică a lui August Treboniu Laurian. - Director al contractului de cercetare obţinut prin competiţie cu titlul Personalităţi ale culturii române de expresie latină, nr. 36C/19.09.2007, perioada 2007, proiect finalizat prin volumul Personalităţi ale culturii române de expresie latină, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 978-973-742-900-1 (coordonatori Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu) .

  -Director al contractului obţinut prin competiţie cu titlul Valori clasice în cultura română, nr. 53C/25.11.2008, finalizat prin volumul Valori clasice în cultura română, Craiova, Editura Universitaria, 2009, ISBN 978-606-510-617-8 . Obiectul contractului de cercetare l-a format apariţia unui volum de studii şi articole prin care dovedim cum valorile antichităţii greco-latine au influenţat destinul culturii române. Perioada de finalizare: sfârşitul anului 2009.

  -Director al contractului de cercetare şi formare profesională cu titlul Comunicare organizaţională şi relaţii publice, nr.52C/25.11.2008. Obiectivele prezentului contract constau în predarea unor cursuri de perfecţionare pe tema Comunicare şi relaţii publice colegilor din învăţământul preuniversitar, precum şi elaborarea a două volume extrem de utile studenţilor de la secţia de Comunicare (anii I, II), pe tema mai sus-menţionată. Perioada de finalizare: sfârşitul anului 2009. -Director al proiectului de cercetare Comunicarea, persuasiune, management instituţional, nr. 9C/ 18.03.2011. -1 iulie-30 decembrie 2015 – membru în cadrul proiectului Pregătiți pentru performanță pe piața muncii POSDRU/189/2.1/G/155806, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

  APARTENENŢA LA SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE -membru în cadrul Centrului de Cercetare Limba română în context romanic şi balcanic, acreditat MEC-CNCSIS 2005; -membru în cadrul Centrului de cercetare Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie;

  RECUNOASTEREA PRESTIGIULUI -membru în comitetul ştiinţific al Colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia I (2007); -membru în comitetul ştiinţific al Colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia II (2008);

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 9

  -membru în comitetul ştiinţific al Colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia II (2009); -coordonator al volumului colectiv Studii şi articole. Contribuţii filologice, vol. I, ISBN 973-742-565-0; 978-973-742-565-2, Craiova, Editura Universitaria; -coordonator al volumului colectiv Studii şi articole. Contribuţii filologice, vol. II, ISBN 978-606-510-023-7, Craiova, Editura Universitaria; -coordonator al volumului colectiv Personalităţi ale culturii române de expresie latină, ISBN, 978-973-742-900-1, Craiova, Editura Universitaria; -redactor-coordonator al AUC, Seria Ştiinţe filologice, Limbi şi literaturi clasice, 2004; -redactor-coordonator al AUC, Seria Ştiinţe filologice, Limbi şi literaturi clasice, 2005; -redactor-coordonator al AUC, Seria Ştiinţe filologice, Limbi şi literaturi clasice, 2006; -redactor-coordonator al AUC, Seria Ştiinţe filologice, Limbi şi literaturi clasice, 2007; -redactor-coordonator al AUC, Seria Ştiinţe filologice, Limbi şi literaturi clasice, 2008; -redactor-coordonator al AUC, Seria Ştiinţe filologice, Limbi şi literaturi clasice, 2009; -redactor-coordonator al AUC, Seria Ştiinţe filologice, Limbi şi literaturi clasice, 2010; -biografia şi principalele contribuţii ştiinţifice au fost preluate şi publicate în cea de-a 4-a ediţie din Enciclopedia Personalităţilor din România – noiembrie 2009. -2011- prezent - Membru în comitetul de redacţie al revistei Analele Universităţii din Craiova. Seria Comunicare. Media -2015- prezent - Membru în comitetul de redacţie al revistei Annals of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management, ISSN 2501-3313, aucjc.ro Indexare BDI: RePEc, Google Scholar

  Programe de mobilitate academică: Mobilitate Socrates martie-iunie 2000 la Universitatea Aristotel, Salonic, Grecia

  LISTA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE - Observaţii asupra terminologiei gramaticale la Timotei Cipariu, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Universităţii ,,Petru Maior”, Târgu-Mureş, 26-27 octombrie 2000. -Împrumuturi în terminologia gramaticilor scrise în limba română din perioada 1757-1877, Universitatea din Craiova, Societatea de Studii clasice, iunie 2001. -Universul imaginar plautin, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de studii anglo-americane, Conferinţa internaţională ,,Language, literature and cultural policies”, Craiova, 5-6 noiembrie 2004. -Calcuri lexicale în terminologia primelor gramatici româneşti, Cercul Pedagogic al profesorilor de Limbi clasice, Liceul ,,Traian Demetrescu”, Craiova, 20 noiembrie 2004. - Moduri nepersonale (participiu, gerunziu, supin) în gramaticile româneşti din perioada 1787-1877, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi străine aplicate, Sesiune ştiinţifică ,,Limbă, cultură şi civilizaţie”, 23 februarie 2006. - Contribuţia lui Ion Budai-Deleanu la formarea metalimbii româneşti, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice, Colocviul internaţional Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene, 23 noiembrie 2007. -Terminologia primelor gramatici ale limbii române: D.E.Braşoveanul şi ieromonahul Macarie, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice, Colocviul internaţional Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene, 23 noiembrie 2007.

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 10

  -Elegiile erotice ovidiene, un veritabil roman de dragoste, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi străine aplicate, Sesiune ştiinţifică ,,Limbă, cultură şi civilizaţie”, 29 februarie 2008. -Modele latine ale primelor gramatici româneşti, Universitatea Valahia din Târgovişte, Simpozionul internaţional Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact. Perspective istorice şi contemporane, 1-2 noiembrie 2008. -Arta discursului sallustian în De bello Iugurthino, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice, Colocviul internaţional Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene, Secţiunea Literatură, 21 noiembrie 2008. -Primele gramatici ale limbii române, modelele lor străine, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice, Colocviul internaţional Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene, Secţiunea Lingvistică, 21 noiembrie 2008. -Evoluţia prozei latine ilustrate prin scrierile lui Cato, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi străine aplicate, Colocviu internaţional ,,Limbă, cultură şi civilizaţie”, 3-5 martie 2009. -Ecouri ale creaţiei ovidiene, Simpozionul internaţional Întoarcerea în Ithaca. Literatura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire, Drobeta Turnu-Severin, 16-17 mai 2009 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu). -Conceptul ciceronian de humanitas în cultura română din secolul al XVII-lea, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice, Colocviul internaţional Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene, Secţiunea cultură, istorie şi civilizaţie, 9-10 octombrie 2009. -Cultură națională versus cultură organizațională: ideologii, valori, personalități, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi străine aplicate, Colocviu internaţional ,,Limbă, cultură şi civilizaţie”, 27 septembrie 2012.

  -Criza de comunicare și efectele ei asupra imaginii organizațiilor; Asociația Vasile Pogor, Simpozionului internațional ,,Universul științelor”, ediția a IV-a, Iași, septembrie 2013. -Cadre generale ale relației organizațiilor cu presa în situații de criză, Asociația Vasile Pogor, Simpozionului internațional ,,Universul științelor”, ediția a V-a, Iași, septembrie 2014. -Valori ale culturii naționale reflectate în cultura organizatională, Asociația Vasile Pogor, Simpozionului internațional ,,Universul științelor”, ediția a VI-a, Iași, septembrie 2015. -Mesajul în comnicarea corporativă, Asociația Vasile Pogor, Simpozionului internațional ,,Universul științelor”, ediția a VII-a, Iași, septembrie 2016. -Characteristics of the language of Communication and Journalisn. Polysemia la Conferinţa internaţională Creativitate. Imaginar. Limbaj Craiova, 20-21 mai 2016. -Cultura corporativă parte integrantă a culturii naționale, Asociația Vasile Pogor, Simpozionului internațional ,,Universul științelor”, ediția a VIII-a, Iași, septembrie 2017. -Business negotiation in cultural context la conferinţa internaţională Creativitate. Imaginar. Limbaj Craiova, 19-20 mai 2017.

  LISTA DE PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

  CĂRŢI PUBLICATE -Antologie de proză latină, Craiova, Editura Universitaria, 2004, 336p (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), ISBN 973-8043-496-6, cod CNCSIS 130. -Teatrul latin, Craiova, Editura Universitaria, 2005, 230 p (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), ISBN 973-742-045-4, cod CNCSIS 130. -Evoluţia terminologiei gramaticale româneşti în perioada 1757-1877, Craiova, Editura Universitaria, 2005, 240p, ISBN 973-742-099-3, cod CNCSIS 130.

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 11

  -Noţiuni de sintaxă a limbii latine, Craiova, Editura Universitaria, 2006, 168 p, ISBN 973-742-448-4; 978-973-742-448-8, cod CNCSIS 130. -Aspecte de civilizaţie romană. Personalităţi ale Romei antice, Craiova, Editura Universitaria, 2008, 146 p, ISBN 978-606-510-007-7, cod CNCSIS 130. -Comunicare şi structuri organizaţionale, Craiova, Editura Universitaria, 2009, 140 p, ISBN 978-606-510-597-3, cod CNCSIS 130. CĂRŢI COORDONATE, AVÂND N COORDONATORI -Personalităţi ale culturii române de expresie latină, Craiova, Editura Universitaria, 2007, ISBN 978-973-742-900-1 (coordonatori Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu) . -Valori clasice în cultura română, Craiova, Editura Universitaria, 2009, 182 p., ISBN 978-606-510-617-8 (coordonatori Mihaela Marcu, Mihai Dragu). -Comunicare, persuasiune, management instituțional, Editura Universitaria, 2012, 282 p., ISBN 978-606-14-0414-8 (coordonatori Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu . -Creative Imagination in Social Sciences, Editura Sitech, Craiova, 2016 (246 p), ISBN978-606-11-5707-5, coordonatori Alexandra IORGULESCU, Mihaela MARCU, Alexandru STRUNGĂ, Davian VLAD - Studia linguistica et philologica, Editura Universitaria, Craiova, 2015 (309 p.), ISBN 978- 606-14-0947-1, coordonatori Nina BĂLAN, Alexandra IORGULESCU, Mihaela MARCU.

  ARTICOLE ARTICOLE ÎN REVISTE COTATE ISI CU FACTOR DE IMPACT F ≤0,1 SAU ÎN

  REVISTE INDEXATE ÎN CEL PUŢIN 3, RESPECTIV 2 DINTRE BAZELE DE DATE

  INTERNAŢIONALE RECUNOSCUTE SAU REVISTE CARE AU AVUT O COTAŢIE

  NAŢIONALĂ B SAU B+ ÎNAINTE DE 2011, CAPITOLE ÎN VOLUME PUBLICATE LA

  EDITURI CU PRESTIGIU INTERNAŢIONAL (A1) SAU LA EDITURI CU PRESTIGIU

  RECUNOSCUT

  1. Marcu, Mihaela (2015),,,The relationship between national culture and organizational culture” in Social Sciences and Education Research Review, p.93-99, volume 2, Issue 2, 2015 Online ISSN 2393-1264, ISSN-L 2392-9863, Print ISSN: 2392-9863, ISSN-L: 2392-9863, pp. 93-99. sserr.ro/wp-content/uploads/2016/12/3-2-120-125.pdf https://ideas.repec.org/a/edt/jsserr/v3y2016i2p120-125.html DOAJ, RePEc, Google Scholar, Erih Plus, Miar, ViXra,Scientific Indexing Services (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu).

  2. Marcu, Mihaela (2016),,,How to discover the Culture of an Organisation” in Social Sciences and Education Research Review, p.115-119, 3 (1), 2016, Online ISSN 2393-1264, ISSN-L 2392-9863, Print ISSN: 2392-9863, ISSN-L: 2392-9863, pp. 115-119. sserr.ro/wp-content/uploads/2016/12/3-2-120-125.pdf https://ideas.repec.org/a/edt/jsserr/v3y2016i2p120-125.html DOAJ, RePEc, Google Scholar, Erih Plus, Miar, ViXra, Scientific Indexing Services

  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE CNCSIS TIP BDI - Marcu, Mihaela (2003), ,,Calcuri lexicale (semantice şi de structură) în terminologia primelor gramatici româneşti”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXV, nr.1-2, p.136-141, revistă categoria B+, cod CNCSIS 12, ISSN 1224-5712.

  https://ideas.repec.org/a/edt/jsserr/v3y2016i2p120-125.htmlhttps://ideas.repec.org/a/edt/jsserr/v3y2016i2p120-125.html

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 12

  -Marcu, Mihaela (2005), ,,Începuturile teatrului roman”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXVII, nr.1-2, p.144-150 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), revistă categoriaB+, cod CNCSIS 12, ISSN 1224-5712. -Marcu, Mihaela (2005), ,,Universul imaginar plautin”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXVII, nr.1-2, p.390-394 revistă categoria B+, cod CNCSIS 12, ISSN 1224-5712. -Marcu, Mihaela (2006), ,,Glosar de termeni gramaticali din perioada 1757-1877 (substantivul şi adjectivul) ”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXVIII, nr.1-2, p.161-169, revistă categoria B+, cod CNCSIS 12, ISSN 1224-5712. -Marcu, Mihaela (2007), ,,Împrumuturi şi calcuri în terminologia lucrărilor normative ale lui Timotei Cipariu”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXVIII, nr.1-2, p.152-157, revistă categoria B+, cod CNCSIS 12, ISSN 1224-5712. -Marcu, Mihaela (2008), ,,Gramatici ale limbii române din perioada 1840-1877”, în Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinte Filologice. Lingvistică, Anul XXXI, nr. 1-2, p.82-91, revistă categoria B+, cod CNCSIS 12, ISSN 1224-5712. -Marcu, Mihaela (2008), ,,Teatrul antic, model al dramaturgiei universale”, în Arhivele Olteniei, nr.22, serie nouă, Editura Academiei Române, 2008, p.243-253, revistă categoria B+, ISSN 1015-9118 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu). -Marcu, Mihaela (2009), ,,Moduri nepersonale (participiu, gerunziu, supin) în gramatici româneşti din perioada 1757-1877” în Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinte Filologice. Lingvistică, Anul XXXI, nr. 1-2, p.334-341, revistă categoria B+, cod CNCSIS 12, ISSN 1224-5712 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu). -Marcu, Mihaela (2011), ,,Lexic comun – lexic specializat în diacronie. Termeni gramaticali românești din secolele XVIII-XIX” ” în Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinte Filologice. Lingvistică, Anul XXXIII, nr. 1-2, p.193-199, revistă categoria B+, cod CNCSIS 12, ISSN 1224-5712.

  -Marcu, Mihaela (2012), Natural Culture vs. Organisational Culture: Ideologies, Values, Personalities, p. 200-206, Analele Universitatii din Craiova, Seria Știinte filologice, Limbi străine aplicate, Anul VIII, Nr. 1/2012, ISSN: 1841-8074. -Marcu, Mihaela (2013), ,,Structura morfologică a limbii române în Gramatica rumânească (1757) a lui Dimitrie Eustatievici Brașoveanul” în Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinte Filologice. Lingvistică, Anul XXXV, nr. 1-2, p.292-300, revistă categoria B+, cod CNCSIS 12, ISSN 1224-5712.

  -Marcu, Mihaela (2014), ,Morfologia limbii române în Gramatica lui Ienăchiță Văcărescu”, în Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXVI, nr. 1-2, p. 254-262, revistă categoria CNCS B, ISSN 1224-5712.

  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE CNCSIS TIP C

  -Marcu, Mihaela (2005), ,,Tragediile lui Seneca” în Scrisul Românesc, nr.7-8, p.24 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), revistă categoria C. -Marcu, Mihaela (2006), ,,Retorica cantemiriană” în Scrisul Românesc, nr.5-6, p.20 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), revistă categoria -Marcu, Mihaela (2006), ,,Împrumuturi şi calcuri în terminologia gramaticii lui Constantin Diaconovici Loga”, în Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica, 7, tom 1, p. 253-259 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), revistă categoria C, cod CNCSIS 511, ISSN 1582-5523 -Marcu, Mihaela (2008), ,,Gramatici ale limbii române scrise în limba română din perioada 1757-1828”, Academia Română, Anuarul Institutului de cercetări socio-umane ,,C.S. Nicolăescu- Plopşor, Craiova, nr. IX, Editura Aius, 2008, ISSN 1841-0898, p. 265-279, revistă categoria C. -Marcu, Mihaela (2004), ,,Modele latine ale primelor gramatici româneşti”, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi literaturi clasice, anul I, nr.1-2, p.148-154, revistă categoria C, cod CNCSIS 15, ISSN 1841-1258.

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 13

  -Marcu, Mihaela (2004), ,,Arta discursului sallustian în De coniuratione Catilinae”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi literaturi clasice, anul I, nr.1-2, p.79-83, revistă categoria C, cod CNCSIS 15, ISSN 1841-1258. -Marcu, Mihaela (2005), ,,Întemeierea Romei, legenda lui Eneas”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi literaturi clasice, anul I, nr.1-2, p.42-48, revistă categoria C, cod CNCSIS 15, ISSN 1841-1258. -Marcu, Mihaela (2005), ,,Reformele fraţilor Tiberius şi Caius Gracchus”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi literaturi clasice, anul I, nr.1-2, p. 48-52, revistă categoria C, cod CNCSIS 15, ISSN 1841-1258. -Marcu, Mihaela (2006), ,,Comedia latină preclasică”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi literaturi clasice, anul III, nr.1-2, p.87-98 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), revistă categoria C, cod CNCSIS 15, ISSN 1841-1258. -Marcu, Mihaela (2007), ,,Începutul prozei latine ilustrate prin scrierile lui Cato”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi literaturi clasice, anul IV, nr.1-2, p.100-105, revistă categoria C, cod CNCSIS 15, ISSN 1841-1258. -Marcu, Mihaela (2010), ,,Dinicu Golescu, limba jurnalului de călătorie”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi literaturi clasice, anul VII, nr.1-2, p.202-206, revistă categoria C, cod CNCSIS 15, ISSN 1841-1258. STUDII/CAPITOLE, AVÂND N AUTORI, ÎN VOLUME COLECTIVE (VOLUME CU ISBN) -Contribuția lui Timotei Cipariu la modernizarea limbii române literare în vol. STUDIA LINGUISTICA ET PHILOLOGICA IN HONOREM PROF.UNIV.DR. CORNELIA CÎRSTEA (COORD. NINA BĂLAN, ILONA BĂDESCU, ILONA DUȚĂ, CARMEN BANȚA) Editura Universitaria, Craiova, 2017 , ISBN 978- 606-14-1072-9, p. 191-196. -Originalité et modeles dans l`evolution de l`etude de la grammaire roumaine în vol. STUDIA LINGUISTICA ET PHILOLOGICA IN HONOREM PROF.UNIV.DR. KATALIN DUMITRAȘCU, EMIL DUMITRAȘCU, (COORD. NINA BĂLAN, ALEXANDRA IORGULESCU, MIHAELA MARCU), Editura Universitaria, Craiova, 2015 , ISBN 978- 606-14-0947-1, p.185-193. - Elements de jargon, une forme de manifestation de la culture organisationelle în vol. STUDIA LINGUISTICA ET PHILOLOGICA IN HONOREM PROF.UNIV.DR. MICHAELA LIVESCU (BĂDESCU, ILONA / POPESCU, MIHAELA (ED.), CRAIOVA, EDITURA UNIVERSITARIA, 2014, ISBN 978-606-14-0845-0, P. 173-179. -Comunicarea organizațională – concept, obiective, trăsături în volumul COMUNICARE, PERSUASIUNE, MANAGEMENT INSTITUȚIONAL (ALEXANDRA IORGULESCU, MIHAELA MARCU COORD.), CRAIOVA, EDITURA UNIVERSITARIA, 2012, ISBN 978-606-14-0414-8, P. 118-125. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE (CU ISBN) INDEXATE ÎN CEL PUŢIN UNA DINTRE BAZELE DE DATE INTERNAŢIONALE RECUNOSCUTE, TRADUCERI ALE UNOR LUCRĂRI FUNDAMENTALE DIN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIALE - Marcu, Mihaela (2017),,,Business negotiation in cultural context” in Creative Imagination in Social Sciences, Ed. Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-5707-5, 2017 http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/01/CIL_CONFERENCE_2016_final_B5_final_corectat.pd

  http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/01/CIL_CONFERENCE_2016_final_B5_final_corectat.pdhttp://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/01/CIL_CONFERENCE_2016_final_B5_final_corectat.pd

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 14

  - Marcu, Mihaela (2016),,,Characteristics of the language of Communication and Journalisn. Polysemia” (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu) in Creative Imagination in Social Sciences, Ed. Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-5707-5, 2016, p.9-15 http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/01/CIL_CONFERENCE_2016_final_B5_final_corectat.pd - Marcu, Mihaela (2015),,,The Press of Romanians in the Diaspora, a Manifestation of the Contact between Two Cultures ” in Bunaiasu, C. M., Opran, E.R., Voinea, D. editors, Creativity in Social Sciences, The Proceedings of CIL 2015: Second Edition of International Conference of Humanities and Social Sciences - Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 15-16 May 2015, SITECH, ISBN 978-606-11-4798-4, 2015, pp. 15-21 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu). http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/V1833/pdf ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE SAU ORGANIZATE DE SOCIETĂŢI PROFESIONALE - Marcu, Mihaela (2005), ,,Retorică şi interdisciplinaritate”, Lucrările simpozionului ştiinţific internaţional, Dezvoltarea naţională sub impactul globalizării, Universitatea ,,Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş, Editura ,,Dimitrie Cantemir”, p.225-233 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), ISBN 973-8042-63-1. - Marcu, Mihaela (2005), ,,Împrumuturi latino-romanice în terminologia primelor gramatici româneşti (1757-1877)”, Lucrările simpozionului ştiinţific internaţional Dezvoltarea naţională sub impactul globalizării, Universitatea ,,Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş, Editura ,,Dimitrie Cantemir”, p. 233-241 (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), ISBN 973-8042-63-1. -Marcu, Mihaela (2006), ,,Scrierile lingvistice ale lui Timotei Cipariu”, în volumul Studii şi articole. Contribuţii filologice, I, Craiova, Editura Universitaria, p. 108--112, ISBN 973-742-565-0; 978-973-742-565-2. -Marcu, Mihaela (2006), ,,Modele străine ale primelor gramatici româneşti”, în volumul Studii şi articole. Contribuţii filologice, I, Craiova, Editura Universitaria, p. 113-118, ISBN 973-742-565-0; 978-973-742-565-2. -Marcu, Mihaela (2006), ,,Observaţii asupra terminologiei gramaticale a lui Ienăchiţă Văcărescu şi Iordache Golescu” volumul. Studii şi articole. Contribuţii filologice, I, Craiova, Editura Universitaria, p.119-125, ISBN 973-742-565-0; 978-973-742-565-2.

  -Marcu, Mihaela (2006), ,,Gramatica rumânească(1757), prima gramatică a limbii române” (ediţie revizuită), volumul Studii şi articole.Contribuţii filologice, I, Craiova, Editura Universitaria, p.126-131, ISBN 973-742-565-0; 978-973-742-565-2. -Marcu, Mihaela (2006), ,,Scrierile normative ale lui Ion Budai-Deleanu”, în volumul Studii şi articole.Contribuţii filologice, I, Craiova, Editura Universitaria, p. 132-137, (în colaborare cu Alexandra Iorgulescu), ISBN 973-742-565-0; 978-973-742-565-2. -Marcu, Mihaela (2006), ,,Rolul lui Radu Tempea în evoluţia studiului gramatical românesc”, în volumul omagial Gh.Bolocan, Craiova, Editura Universitaria, p.260-264, ISBN 978-973-742-596-6. -Marcu, Mihaela (2007), ,,Gramatici româneşti din anul 1848, Nicolau Bălăşescu şi P.M.Cîmpeanu”, în volumul Personalităţi ale culturii române de expresie latină, Craiova, Editura Universitaria, p.137-147, ISBN 978-973-742-900-1. -Marcu, Mihaela (2007), ,,Gheorghe Săulescu, un latinist românizant”, în volumul Personalităţi ale culturii române de expresie latină, Craiova, Editura Universitaria, p.147-151, ISBN 978-973-742-900-1. -Marcu, Mihaela (2007), ,,Concepţia lui Ion Budai-Deleanu despre formarea poporului român şi a limbii române”, în volumul Studii şi articole.Contribuţii filologice, II, Craiova, Editura Universitaria, p. 74-83, ISBN 978-606-510-023-7. -Marcu, Mihaela (2007), ,,Modernitatea Gramaticii româneşti a lui Ion Heliade Rădulescu”, în volumul Studii şi articole.Contribuţii filologice, II, Craiova, Editura Universitaria, p. 104-111, ISBN 978-606-510-023-7. -Marcu, Mihaela (2007), ,,Acordul gramatical şi după înţeles în limba latină”, volumul omagial Marius Sala, Craiova, Editura Universitaria, 2007, p.410-416, ISBN 978-606-510-022-0.

  http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/01/CIL_CONFERENCE_2016_final_B5_final_corectat.pdhttp://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/01/CIL_CONFERENCE_2016_final_B5_final_corectat.pdhttp://www.diacronia.ro/en/indexing/details/V1833/pdf

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 15

  -Marcu, Mihaela (2008), ,,Contribuţia lui Ion Budai-Deleanu la formarea metalimbii româneşti”, în volumul colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene, Craiova, Editura Universitaria, p.381-388, ISBN 978-606-510-033-6. -Marcu, Mihaela (2008), ,,Terminologia primelor gramatici ale limbii române: Dimitrie Eustatievici Braşoveanul şi ieromonahul Macarie”, în volumul colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene, Craiova, Editura Universitaria, p.389-395, ISBN 978-606-510-033-6. -Marcu, Mihaela (2009), ,,Arta discursului sallustian în De bello Iugurthino”, în volumul Colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene, Craiova, Editura Universitaria, p.389-395, ISBN 978-606-510-603-1. -Marcu, Mihaela (2009), ,,Primele gramatici ale limbii române, modelele lor străine”, în volumul Colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-romane în culturile europene, Craiova, Editura Universitaria, p.389-395, ISBN 978-606-510-603-1. -Marcu, Mihaela (2009), ,,Ovidiu şi poezia erotică a începuturilor”, în volumul Interferenţe ovidiene, Studii, note, texte şi (pre)texte ovidiene, Muzeul de istorie naţională şi arheologie, Constanţa, ISBN 978-973-644-902-4, p.75-79. -Marcu, Mihaela (2009), ,,Ecouri ale artelor poetice clasice în poezia română interbelică”, în volumul Valori clasice în cultura română, Craiova, Editura Universitaria, p.85-105, ISBN 978-606-510-617-8. -Marcu, Mihaela (2009), ,,Glosar de termeni gramaticali din perioada 1757-1877 (verbul) ”, în Studii de limba română în memoria profesorului Radu Popescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 101-109.

  -Marcu, Mihaela (2013),,,Criza de comunicare și efectele ei asupra imaginii organizațiilor” în vol. Simpozionului internațional ,,Universul științelor”, ediția a IV-a, Iași, septembrie 2013, ISBN volum 978-606-576-688-4. - Marcu, Mihaela (2014), ,,Cadre generale ale relației organizațiilor cu presa în situații de criză”, în vol. Simpozionului internațional ,,Universul științelor”, ediția a IV-a, Iași, septembrie 2014. -Marcu, Mihaela (2015), Valori ale culturii naționale reflectate în cultura organizatională, ”, în vol. Simpozionului internațional ,,Universul științelor”, ediția a V-a, Iași, septembrie 2014.

  - Marcu, Mihaela (2016), Mesajul în comnicarea corporativă, în vol. Simpozionului internațional ,,Universul științelor”, ediția a VI-a, Iași,septembrie 2016.

  ALTE REVISTE

  -Marcu, Mihaela (2007), ,,Cârcea- Dolj, cea mai veche aşezare neolitică de la sud de Carpaţi”, volumul Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, Seria a III-a, an XI, 2007, nr.1, Craiova, Editura Alma, p.9-14, ISSN 1842-6166, cod CNCSIS118.

  Alte activităţi ştiinţifice şi administrative -23-24 noiembrie 2007 - membru în comitetul de organizare a Colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene; -21-22 noiembrie 2008 - membru în comitetul de organizare a Colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene; -9-10 octombrie 2009 - membru în comitetul de organizare a Colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene; -7-8 mai 2010 – membru în comitetul de organizare a Simpozionului naţional A.T.Laurian şi contemporanii săi. .membru în comisii de doctorat 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. -membru în Consililul profesoral al Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova. -membru în Comisia naţională de evaluare a Concursului Naţional de Creaţie Literară „Marin Preda”; tipul proiectului: naţional, aprobat de M.E.C.T. şi organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman; diplomă de excelenţă pentru calitatea jurizării concursului, 25-31 mai 2010, 2017. -evaluator burse limbă şi literatură, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, adeverinţă nr.328 din 18.03. 2010.

 • Curriculum vitae Mihaela Marcu Page 16