of 123 /123
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI MOLDAVISTICA (EXTERIORICA) 2013 ISSN 1857-1522 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Chişinău • 2015

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ - bnrm.mdBIOGRAFIE. ISTORIE 91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A ŢĂRI - LOR. CĂLĂTORII. DESCRIEREA GENERALĂ A ŢĂRILOR. ... Peregrinus. Grigore

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ - bnrm.mdBIOGRAFIE. ISTORIE 91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A...

 • BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂA MOLDOVEI

  MOLDAVISTICA(EXTERIORICA)

  2013

  ISSN 1857-1522

  Biblioteca Naţionalăa Republicii Moldova

  Chişinău • 2015

 • CZU015 (478)

  Director general: Elena PINTILEIAlcătuitor: Larisa BULATCoperta: Dragoș POPA MIU

  Bibliografia Națională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica) 2013 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; dir. gen.: Elena Pintilei; alcăt. : Larisa Bulat. − Chișinău : Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2015 (Imprimeria BNRM). − 120 p. ; 20 cm : F. preț, 30 ex.

  ©Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2015

 • 3

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  ARGUMENT

  Bibliografia Moldavistica (Exteriorica) este una dintre seriile anuale ale Bibliografiei Naţionale a Moldovei.

  Lucrarea cuprinde descrierile bibliografice ale publicaţiilor semnate de autori din Republica Moldova şi editate peste hotare, precum şi descrierile bibliografice ale documentelor apărute în străinătate, ce vizează viaţa ştiinţifică, social-politică, economică, culturală şi alte domenii de activitate din Republica Moldova.

  Bibliografia Moldavistica (Exteriorica) conţine nu numai descrieri ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii Naţionale, ci şi din colecţiile altor centre bibliografice din republică (USM, ULIM etc.), precum şi informaţii despre apariţia lor în bibliografii şi diferite surse de informare mass-media.

  Descrierea bibliografică s-a efectuat în conformitate cu standardele naţionale în vigoare.

  Materialele sunt grupate conform diviziunilor CZU, iar în cadrul lor – în ordine alfabetică.

  Publicaţiile din anii precedenţi, intrate recent în colecţiile Bibliotecii Naţionale, sunt însoţite de un asterisc.

  Materialele din alte centre biblioteconomice din republică sau cele depistate numai din bibliografii sunt marcate cu două asteriscuri.

  Bibliografia conţine următorii indici auxiliari:• indice alfabetic al numelor de persoane; • indice alfabetic de surse;• indice toponimic al publicaţiilor.Lucrarea va fi utilă cercetătorilor ştiinţifici, specialiştilor din diverse

  domenii, altor categorii de beneficiari, precum şi bibliotecarilor la completarea fondurilor şi efectuarea lucrărilor bibliografice.

 • 4

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  TABEL PRESCURTAT DE INDICI CZU

  0 GENERALITĂŢI00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE. LISTE DE CĂRŢI02 BIBLIOTECONOMIE. BIBLIOTECI06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COLECTIVITĂŢI. ASO-CIAŢII. SOCIETĂŢI. INSTITUTE. EXPOZIŢII. MUZEE2 RELIGIE27 ISTORIA GENERALĂ A BISERICII CREŞTINE28 BISERICA CREŞTINĂ. COMUNITĂŢI. SECTE3 ŞTIINŢE SOCIALE32 POLITICĂ33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE34 DREPT. LEGISLAŢIE. JURISPRUDENŢĂ36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. VIAŢĂ SOCIALĂ. FOLCLOR5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE51 MATEMATICĂ53 FIZICĂ54 CHIMIE. MINERALOGIE55 GEOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ÎNRUDITE. METEOROLOGIE59 ZOOLOGIE6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ61 MEDICINĂ62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL63 AGRICULTURĂ ŞI DOMENII ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. CULTURA PLANTELOR. HORTICULTURĂ. CREŞTEREA ANI-MALELOR. VÂNĂTOARE. PESCUIT65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI TRANSPORT

 • 5

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  66 CHIMIE INDUSTRIALĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. FOTOGRAFIE. MUZICĂ. DIVER-TISMENTE. JOCURI. SPORT72 ARHITECTURĂ73 ARTE PLASTICE74 DESEN. ARTE DECORATIVE75 PICTURĂ77 FOTOGRAFIE78 MUZICĂ8 LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ81 LINGVISTICĂ ŞI LIMBI82 LITERATURĂ9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A ŢĂRI-LOR. CĂLĂTORII. DESCRIEREA GENERALĂ A ŢĂRILOR. DESCRIEREA GENRALĂ A UNEI ŢĂRI93 ISTORIE94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

 • 6

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  0 GENERALITĂŢI

  00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

  001 Ştiinţă şi cunoaştere în general. Erudiţie. Organizarea muncii intelectuale

  001.8 Metodologie generală. Metode ştiinţifice şi tehnice de stu-diu şi cercetare. Procedee ştiinţifice. Analiză şi sinteză ştiinţifică

  001.83 Colaborare ştiinţifică internaţională

  1. ** Сакович, В.А. Вклад белорусов в образование и науку Молдовы / В.А. Сакович // Белорусы в этнокультурном пространстве Молдовы – Минск, 2011. – P. 548-588.

  001.83Subiect: Colaborare ştiinţifică.

  2. ** Сакович, В.А. Сотрудничество в области науки [Молдовы и Беларуси] / В.А. Сакович // Белорусы в этнокультурном пространстве Молдовы. – Минск, 2011. – P. 772-781.

  001.83Subiect: Colaborare ştiinţifică.

  001.89 Organizarea ştiinţei şi a muncii ştiinţifice în general

  3. ** Science Opportunities in Moldova : Institute Profiles and Technology Profiles of Some Technical Universities and Scientific Institutes in Moldova / Science and Technology Center in Ukraine (STCU). – Kiev : STCU, 2011. – 114 p.

  001.89Subiect: Organizarea ştiinţei.

  4. ** Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Interdependence between investment risks and the innovation development of the country / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Scientific papers : ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2012. – Nr. 2. – P. 183-188. – Bibliogr. : 8 tit.

  001.89Subiect: Organizarea ştiinţei.

 • 7

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  5. ** Şuşu-Ţurcan, Aurelia. The reduction of human potential – risk for reduction of the scientific and innovative potential in Republic of Moldova / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Scientific papers : ser. Manage-ment, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2012. – Nr. 2. – P. 189-192. – Bibliogr. : 7 tit.

  001.89Subiect: Organizarea ştiinţei.

  ***

  6. Ганя, В. Оценкa и аккредитация науки как метод кон-центрирования финансовой поддержки на приоритетных направлениях исследований и разработок в научной сфере (опыт Республики Молдова) / В. Ганя, М. Пищенко // Наука : науч.-производ. журн. – 2011. – Nr. 2. – P. 3-9.

  001.89Subiect: Organizarea ştiinţei.

  7. ** Канцер, В.Г. Системa подготовки научных кадров в Республике Молдова и ее модернизация в контексте интегрирования в европейское научно-образовательное пространство / В.Г. Канцер, И.М. Холбан // Перемещение центров научно-технологической активности на европейском пространстве и межстрановая мобильность ученых и специалистов: современные тенденции = Contemporary Tendencies in Transference of Centers of Science and Technology Activity on the European Area and Cross-Country Mo-bility of Scientists and Specialists, Kyiv, Ukraine, 19-23 Oct. 2011. – Kyiv, 2011. – 7 p.

  001.89Subiect: Organizarea ştiinţei.

  8. ** Ксенофонтов, Ион. Академия наук – среда, претерпева-ющая изменения (Молдова, Украина, Беларусь) / Ион Ксенофон-тов // Перекрëстки : журн. исслед. восточноевроп. пограничья. – 2012. – Nr. 1-2. – P. 96-119. – Bibliogr. : 92 tit.

  001.89Subiect: Organizarea ştiinţei.

  9. ** Система информационной поддержки менеджмента научного учреждения / К.В. Гайндрик, С.К. Кожокару, Г.А. Магариу [et al.] // Информационные системы и технологии,

 • 8

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  ИCиТ’2011 : материалы Междунар. науч.-техн. Интернет-конф., Орел, апр.-май 2011. Т. 2. – Орел, 2011. – P. 19-25. – Bibliogr. : 5 tit.

  001.89Subiect: Organizarea ştiinţei.

  10. ** Шушу-Цуркан, А. Проблематика статистической оцен-ки и прогнозирование кадрового состава науки / А. Шушу-Цур-кан, О. Красовская // Статистика ХХІ столетия : новые вызовы, новые возможности : 2-я междунар. науч.-практ. конф., 29-31 мая 2013. – Киев, 2013. – P. 176-178.

  001.89Subiect: Organizarea ştiinţei.

  001.895 Inovaţii. Invenţii

  11. ** Balmuş, Victor. Diversificarea „4D” a surselor de finanţare a ştiinţei şi inovării în Republica Moldova / Victor Balmuş // Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane : studii şi cercetări. T. 17. – Cluj-Napoca : Agronaut, 2012. – P. 151-164.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  12. ** Todorova, Ludmila. Analiza strategiei inovaţionale în con-textul dezvoltării economiei naţionale / Ludmila Todorova (AŞM) // Cogito. – 2013. – Nr. 3. – P. 82-89.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  13. ** Todorova, Ludmila. The analysis of the innovation strategy in the context of the national economy development / Ludmila Todo-rova (AŞM) // Cogito. – 2013. – Nr. 3. – P. 96-103.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  ***

  14. ** Дука, Г.Г. Вклад науки и образования в инновации : [ма-териалы совместного заседания Совета Евразийской ассоциации университетов и Совета Международной ассоциации академий наук «Образование и наука в решении задач инновационного раз-вития на пространстве СНГ»] / Г.Г. Дука // Бюллетень Междуна-

 • 9

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  родной Ассоциации Академий Наук. – 2011. – Nr. 55. – P. 61-64.001.895Subiect: Inovaţii.

  15. ** Кaпсызу, Валерий. Инновационное развитие – необходимый элемент построения экономики, основанной на знаниях / Валерий Кaпсызу, Aурелия Цуркан // Россия и мир : в поисках инновационной стратегии : междунар. науч.-практ. конф. (Гайдаровский форум), 16-18 март. 2011. – Москва, 2011. – 8 р. – Bibliogr.: 19 tit.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  16. ** Новак, А. Интеллектуальная собственность как важный фактор инновационного развития Республики Молдова / А. Но-вак, Н.П. Перчинская // Инновации. – 2013. – Nr. 4. – P. 106-112. – Bibliogr.: 7 tit.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  17. ** Перчинская, Н.П. Барьеры на пути развития иннова-ционного предпринимательства и их преодоление в Республике Молдове / Н.П. Перчинская // Инновации. – 2011. – Nr. 7. – P. 39-44. – Bibliogr.: 6 tit.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  18. ** Перчинская, Н.П. ИКТ – основа инновационного развития в Молдове / Н.П. Перчинская // Инновации. – 2011. – Nr. 8. – P. 39-43. – Bibliogr.: 11 tit.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  19. ** Перчинская, Н.П. Инновационная модель взаимодей-ствия науки, государства и бизнеса в Республике Молдова / Н.П. Перчинская // Отношение общества и государства к науке в усло-виях современных экономических кризисов : тенденции, модели, поиск путей улучшения взаимодействия : междунар. симп., Киев, 2-5 июня 2013. – Киев, 2013. – P. 96-104.

  001.895Subiect: Inovaţii.

 • 10

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  20. ** Перчинская, Н.П. Инновационная политика Молдовы и стран СНГ – варианты сотрудничества / Н.П. Перчинская // Инновации. – 2011. – Nr. 10. – P. 65-69.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  21. ** Перчинская, Н.П. Инновационное предприниматель-ство в Молдове – ключ к новому этапу интеграционных процессов в Содружество стран СНГ / Н.П. Перчинская // Россия и мир : в поисках инновационной стратегии : междунар. науч.-практ. конф. (Гайдаровский форум), 16-18 марта 2011. – Москва, 2011. – 8 р. – Bibliogr.: 5 tit.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  22. ** Перчинская, Н.П. Инновационное предприниматель-ство в Молдове : проблемы и перспективы / Н.П. Перчинская // Инновации. – 2011. – Nr. 5. – P. 28-34. – Bibliogr.: 8 tit.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  23. ** Перчинская, Н.П. Опыт Молдовы в области развития инновационного предпринимательства : проблемы и противоре-чия / Н.П. Перчинская // Россия : тенденции и перспективы развития: ежегодник. – 2011. – Вып. 6, Ч. 1. – Р. 597-602.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  24. ** Пищенко, М.А. Инновационный подход к исследова-нию системы оценки и аккредитации научных организаций в Ре-спублике Молдова / М.А. Пищенко // Инновации. – 2012. – Nr. 2. – P. 84-88. – Bibliogr.: 7 tit.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  25. ** Цуркан, А. Моделирование инновационной деятельнос-ти как основа для формирования эффективной инновационной по-литики государства / А. Цуркан, О. Красовская (AŞM) // Вiстник Київського Нацiонального Унiверситету імені Тараса Шевченка. – Eкономiка. – 2013. – Nr. 4. – P. 37-40. – Bibliogr.: 13 tit.

  001.895Subiect: Inovaţii.

 • 11

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  26. ** Цуркан, Аурелия. Проблематика построения системы мониторинга инновационной деятельности Республики Молдова / Аурелия Цуркан // Россия и мир: в поисках инновационной стратегии : междунар. науч.-практ. конф. (Гайдаровский форум), 16-18 марта 2011. – Москва, 2011. – 9 p. – Bibliogr.: 15 tit.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  27. ** Цуркан, А. Проблематика создания системы статисти-ческой оценки науки и инноваций в Молдове / A. Цуркан // Отно-шение общества и государства к науке в условиях современных экономических кризисов : тенденции, модели, поиск путей улуч-шения взаимодействия : междунар. симп., Киев, 2-5 июня 2013. – Киев, 2013. – P. 260-268.

  001.895Subiect: Inovaţii.

  002 Scrieri în general. Documentare. Carte. Istoria cărţii. Informatică. Informarea tehnico-ştiinţifică

  28. * Cereteu, Igor. Cartea românească veche şi modernă în fon-durile din Chişinău : catalog : [418 titluri şi ediţii în 1126 exemplare, inclusiv 189 ediţii de carte românească veche (1643-1830) şi 229 de carte românească modernă (1830-1918)] / Igor Cereteu ; cuv. înainte : Iacob Mârza. – Iaşi : Tipo Moldova, 2011. – 430 p.

  002Subiect: Istoria cărţii.

  29. ** Chrustowicz, Maria. O nouă apariţie editorială Pantele-mon Halippa : Apostol al Basarabiei : [lansare de carte la Botoşani] / Maria Chrustowicz // Informatorul (Botoşani). – 2013. – 14 noiembr.

  002Subiect: Apariţii editoriale.

  30. Marcu, Emilian. Theodor Codreanu, Basarabia eminesciană, Editura Junimea, Iaşi, 2013, 244 p. : [apariţie de carte] / Emilian Mar-cu // Convorbiri literare. – 2013. – Nr. 10. – P. 186.

  002Subiect: Apariţii editoriale.

 • 12

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  31. * Mischevca, Vlad. Cărţi româneşti din biblioteca mănăstirii athonite Sfântul Pavel (1688 – 1984) // Vlad Mischevca, Florin Mari-nescu // Tabor. – 2011. – Nr. 7. – P. 77-83.

  002Subiect: Istoria cărţii.

  32. ** Mischevca, Vlad. Τα Ρουμανικά έντυπα της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγιου Ορους = Cărţi româneşti din biblioteca mânăstirii athonite Sfântul Pavel / Vlad Mischevca, Florin Marinescu. – Αθηνα, 2010. – 287 p., incl. pl. color, în lb. greacă şi română.

  002Subiect: Istoria cărţii.

  33. Peregrinus. Grigore Vieru. Bibliografie, ediţia a doua revăzută şi adăugită, ediţie alcătuită de Maria Ilievici, Tamara Maleru, îngrijită de Claudia Balaban, Editura „Baştina-Radog” S.R.L., Chişinău, 2011, 566 p. : [apariţie de carte] / Peregrinus // Convorbiri literare. – 2013. – Nr. 8. – P. 182.

  002Subiect: Apariţii editoriale.

  34. Peregrinus. Ianoş Ţurcanu, Cea mai frumoasă vară a iubirii, Bibliotheca Târgovişte şi Cartdidact Chişinău, 2010, 386 p. : [apariţie de carte] / Peregrinus // Convorbiri literare. – 2013. – Nr. 9. – P. 176.

  002Subiect: Apariţii editoriale.

  35. Peregrinus. Iulian Filip, Vorbitul de bine la românii basara-beni, Tipografia „Simbol-N.P”, Chişinău, 2013, 160 p. : [apariţie de carte] / Peregrinus // Convorbiri literare. – 2013. – Nr. 6. – P. 180.

  002Subiect: Apariţii editoriale.

  36. Peregrinus. Olesea Ciobanu, Lucian Blaga şi literatura din Ba-sarabia, editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 240 p. : [apariţie de carte] / Peregrinus // Convorbiri literare. – 2013. – Nr. 4. – P. 189.

  002Subiect: Apariţii editoriale.

 • 13

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  37. Pilchin, Maria. Posteritatea cărţii sau Evul Postlivresc / Maria Pilchin (Chişinău) // Dacia literară. – 2013. – Nr. 3-4. – P. 74-76.

  002Subiect: Istoria cărţii.

  003 Sisteme de scriere şi de notare

  38. * Mândruţ, Stelian. Un „Raport” şi contextul evoluţiei scrisului istoric din RSS Moldovenească (Bucureşti, august 1980) / Stelian Mân-druţ, Ottmar Traşcă // Archiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Societăţii de Studii Istorice din România. – Iaşi, 2012. – P. 403-425.

  003Subiect: Evoluţia scrisului.

  004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

  39. ** Bogatencov, Peter. Access to the regional scientific com-puting infrastructure for research community of Moldova / Peter Bo-gatencov, Grigore Secrieru, Nicolai Iluha // Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 2013), Kharkiv, Ukraine, 13-14 March 2013 : intern. conf. proc. – Kharkiv, 2013. – P. 44-49. – Bibliogr. : 6 tit.

  004Subiect: Prelucrarea datelor.

  40. ** Bogatencov, Peter. Computing infrastructure and services development for research community of Moldova / Peter Bogatencov, Grigore Secrieru, Nicolai Iliuha // 6th International Conference on Ap-plication of Information and Communication Technologies (AICT), Tbilisi, Georgia, 17-19 Oct. 2012 : proc. – Piscataway, 2012. – P. 1-5. – Bibliogr. : 4 tit.

  004Subiect: Prelucrarea datelor.

  41. ** Bogatencov, Peter. Network architecture for the develop-ment of scientific computing infrastructure in Moldova: Current state and prospects of evolution / Peter Bogatencov, Grigore Secrieru, Nicolai Iliuha // Networking in Education and Research : RoEduNet Intern. Conf., 12th ed., Constanţa, 26-28 Sept. 2013 : proc. – Piscat-away, 2013. – P. 1-7. – Bibliogr. : 11 tit.

  004Subiect: Prelucrarea datelor.

 • 14

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  42. ** Dragomirescu, Horatiu. Risks affecting the development of the information society in the Republic of Moldova: insights from a Delphi survey / Horatiu Dragomirescu, Ion Tighineanu // BCI’12 : proc. of the Fifth Balkan Conf. in Informatics, Novi Sad, Serbia, 16-20 Sept. 2012 : proc. – New York, 2012. – P. 82-87. – Bibliogr. : 16 tit.

  004Subiect: Informatizare.

  ***

  43. ** Рыбакин, Б.П. Параллельное программирование для графических ускорителей / Б.П. Рыбакин (АНМ) ; под ред. В.Б. Бетелин. – Москва : НИИСИ РАН, 2011. – 262 p. – Bibliogr. : 30 tit.

  004Subiect: Programarea paralelă.

  008 Civilizaţie. Cultură. Progres

  44. Bulat, Ludmila. Omul din preajmă / Ludmila Bulat. – Chişinău : Pontos, 2009. – 152 p.

  008Subiect: Cultură – Personalităţi.Rec. : Busuioc, Nicolae. Omul din preajmă / Nicolae Busuioc // Revista română.–

  2013. – Nr. 1. – P. 40.

  45. Dimitrie Cantemir – un principe la porţile Orientului şi Oc-cidentului : Pe urmele celui mai mare cărturar român din toate timpu-rile // Magazin. – 2013. – 24 oct. – P. 1.

  008Subiect: Cultură – Personalităţi – Dimitrie Cantemir.

  46. Petrescu, Dragoş-Ştefan. „Astra”, stindard al culturii române în Basarabia / Dragoş-Ştefan Petrescu // Revista română. – 2013. – Nr. 1. – P. 18-19.

  008Subiect: Cultură – Basarabia.

  47. Pracsiu, Teodor. Dimitrie Cantemir, spirit universal / Teodor Pracsiu // Tribuna învăţământului. – 2013. – 11-17 noiembr. – P. 14.

  008Subiect: Cultură – Personalităţi – Dimitrie Cantemir.

 • 15

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  48. * Vakulovski, Mihail. Portret de grup „generaţia 80” : [inter-viuri] / Mihail Vakulovski. – Bucureşti : Editura Tracus Arte, 2011. – 406 p.

  008Subiect: Cultură – Republica Moldova.

  49. Vartic, Andrei. Artă şi cultură românească în Basarabia ocu-pată de comuniştii sovietici / Andrei Vartic // Convorbiri literare. – 2013. – Nr. 3. – P. 61-65 ; Nr. 4. – P. 86-89.

  008Subiect: Cultură – Basarabia.

  01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE. LISTE DE CĂRŢI

  016 Bibliografii pe subiecte

  50. Anatol Ciocanu : o altfel de biobibliografie / Bibl. Munici-pală „B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită şi select. autoriz. de Elena Caldare ; alcăt. : Anatol Ciocanu, Elena Caldare ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; sub red. Lidiei Kulikovski. – Alba-Iulia : Gens Latina, 2013. – 192 p.

  016 Subiect: Bibliografii – Anatol Ciocanu (despre).

  51. Neamul Cantemireştilor : bibliografie / alcăt. : Andrei Eşanu [et al.] ; coord. : Andrei Eşanu. – Chişinău : Pontos, 2010. – 388 p. : il. – Antetitlu : Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

  016 Subiect: Bibliografii – Cantemireştii.* Rec. : Zach, Crista. Andrei Eşanu (coordonator), Neamul Cantemireştilor :

  Bibliografie, Chişinău, Editura Pontos, Academia Ştiinţe a Moldovei ; Institutul de Istorie, Stat şi Drept), 2010, 388 p. numeroase clişee în alb-negru / Crista Zach // Archiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Societăţii de Studii Istorice din Ro-mânia. – Iaşi, 2011. – P. 435-436.

  02 BIBLIOTECONOMIE. BIBLIOTECI

  52. Colesnic, Iurie. Alexe Rău, „paznic de far într-un ocean al căr-ţii” [ – Directorul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova] / Iurie Colesnic // Biblioteca. – 2013. – Nr. 12. – P. 357-358.

  02Subiect: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

 • 16

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  53. * Costin, Ludmila. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp / Ludmila Costin // Revista Română de Biblioteco-nomie şi Ştiinţa Informării. – 2012. – Nr. 2. – P. 11-16.

  02Subiect: Asociaţii.

  54. * Costin, Ludmila. Librarian’s Association in the Republic of Moldova in time / Ludmila Costin // Revista Română de Bibliotecono-mie şi Ştiinţa Informării. – 2012. – Nr. 2. – P. 17-22.

  02Subiect: Biblioteci

  55. Costiuc, Tatiana. Servicii noi pentru adolescenţi la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj / Tatiana Costiuc // Biblioteca. – 2013. – Nr. 10. – P. 299-300.

  02Subiect: Biblioteci.

  56. ** Harjevschi, Mariana. Law librarianship in Moldova / Ma-riana Harjevschi // The IALL international handbook of legal informa-tion management. – Farnham, 2011. – P. 143-148.

  02Subiect: Biblioteci.

  57. Mitea, Ioana. Sărbătoarea „Limba Noastră cea Română” la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova / Ioana Mitea, Dina Paladi // Biblioteca. – 2013. – Nr. 9. – P. 266-267.

  02Subiect: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

  58. Osoianu, Vera. Avantajele profesiei de bibliotecar şi „triun-ghiul cunoaşterii” / Vera Osoianu // Biblioteca. – 2013. – Nr. 8. – P. 233-234.

  02Subiect: Biblioteci - Profesia de bibliotecar.

  59. Osoianu, Vera. Biblioteca Naţională şi relaţiile cu bibliotecile ţării / Vera Osoianu // Biblioteca. – 2013. – Nr. 11. – P. 336-339.

  02Subiect: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

 • 17

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  60. Osoianu, Vera. Posibilităţi de eficientizare a activităţii de promo-vare a bibliotecii / Vera Osoianu // Biblioteca. – 2013. – Nr. 3. – P. 70-72.

  02Subiect: Activitatea bibliotecii.

  61. * Rogac, Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin ; cuv. înainte : Lidia Kulikovski, Florin Rotaru ; red. : Vlad Pohilă. – Bucureşti : Biblioteca Bucureşti-lor, 2012. – 432 p. – Bibliogr.: p. 432.

  02Subiect: Biblioteca „Onisifor Ghibu”.

  62. ** Savciuc, Oxana. Analysis of the information consumer be-havior of the researchers in the development of maintenance strategies in scientific libraries / Oxana Savciuc, Elena Railean // Globalizati-on and Higher Education in Economics and Business Administration, GEBA 2012 : 6th Intern. Conf., Iaşi, 18-20 oct. 2012. – Iaşi, 2012. – P. 342-345.

  02Subiect: Biblioteci ştiinţifice.

  63. * Ţurcan, Nelly. Revistele ştiinţifice electronice şi modelele alternative de comunicare ştiinţifică / Nelly Ţurcan // Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. – 2012. – Nr. 2. – P. 57-64. – Bibliogr.: 13 tit.

  02Subiect: Biblioteconomie.

  64. * Ţurcan, Nelly. The electronic scientific journals and the al-ternative patterns of the scientific communication / Nelly Ţurcan // Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. – 2012. – Nr. 2. – P. 65-72. – Bibliogr.: 13 tit.

  02Subiect: Biblioteconomie.

  65. ** Ţurcan, Nelly. Transformările sistemului comunicării şti-inţifice şi biblioteca academică / Nelly Ţurcan // Libraria : Studii şi cercetări de bibliologie. Vol. 9 : anuar / Bibl. Judeţeană Mureş. – Târ-gu-Mureş, 2010. – 18 p.

  02Subiect: Biblioteci.

 • 18

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  * * *

  66. ** Кожухарь, Е.C. Миссия этнической библиотеки в усло-виях диаспоры : (на примере библиотеки им. Леси Украинки, г. Кишинёв) / E.C. Кожухарь // Румянцевские чтения – 2013 = The Rumyantsev readings – 2013 : материалы междунар. науч. конф., 16-17 апр. 2013 : Ч. 1. – Москва, 2013. – Р. 291-297.

  02Subiect: Biblioteci –Republica Moldova.

  030 Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare

  67. ** Манолаке, К.М. Энциклопедические исследования в Республике Молдова на современном этапе / К.М. Манолаке, И.В. Ксенофонтов // Исторический опыт, актуальные проблемы разви-тия российской региональной энциклопедистики : всероссийской научно-практ. конф. с междунар. участием, 27-28 сент. 2012 : ма-териалы. – Уфа, 2012. – P. 41-47. – Bibliogr.: 9 tit.

  030Subiect: Enciclopedii.

  050 Periodice şi seriale. Reviste. Utilitate, teorie, administraţie, redacţie

  68. Balţatu, Ludmila. Revista „Viaţa Basarabiei” – factor impor-tant în promovarea creaţiei literare / Ludmila Balţatu // Revista româ-nă. – 2013. – Nr. 1. – P. 20-21.

  050Subiect: Revista „Viaţa Basarabiei”.

  69. Ciobanu, Mircea V. Revistele literare din Basarabia / Mircea V. Ciobanu // Dilema veche. – 2013. – 30 mai.-5 iun. – P. 19.

  050Subiect: Reviste literare.

  70. Ciobanu, Vitalie. Dispariţia revistelor de cultură din Basarabia finanţate de ICR [ – „Contrafort” şi „Semn”] / Vitalie Ciobanu // Ob-servator cultural. – 2013. – 4-10 iul. – P. 24.

  050Subiect: Revistele „Contrafort”, „Semn”.

 • 19

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  71. ** Negru, E. Presa periodică din RSR în contextul campaniilor propagandistice antiromâneşti din RSSM (anii 60-80 ai secolului XX) / E. Negru // Jurnalismul – o preocupare a elitei : studii şi cercetări de istorie a presei. – Bucureşti, 2013. – P. 209-218.

  050Subiect: Reviste literare.

  06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COLECTIVITĂŢI. ASOCIAŢII. SOCIETĂŢI. INSTITUTE. EXPOZIŢII. MUZEE

  06.07 Manifestări diverse. Ceremonial. Ritual. Reprezentaţii. Spectacole publice. Excursii. Vizite. Recepţii. Serbări diverse.

  Concerte. Banchete. Festivaluri etc.

  72. Filip, Corneliu. Tineri de la Nistru în vizită la Eminescu, En-escu şi Creangă, dar şi la Ştefan cel Mare şi Sfânt : Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la Noi”, ediţia a VII-a, Iaşi, iulie-august 2013 / Corneliu Filip // Revista română. – 2013. – Nr. 3. – P. 56.

  06.07Subiect: Tabăra de Cultură şi civilizaţie românească.

  73. Nestor, Claudia. „Deşteaptă-te române”... la Străşeni : [Ziua Naţională a României sărbătorită la Străşeni] / Claudia Nestor // Re-vista română. – 2013. – Nr. 1. – P. 48-49.

  06.07Subiect: Manifestări diverse.

  061 Organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. Asociaţii.Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetări

  061.4 Expoziţii temporare. Saloane. Târguri

  74. Agache, Catinca. Prezenţe ieşene şi voivodinene la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău, ediţia a XVIII-a / Catinca Agache // Lumina. – 2013. – Nr. 3-4. – P. 41-53.

  061.4Subiect: Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret.

  75. O impresionantă manifestare româno-română la Chişinău [ – Salonul Internaţional anual de carte pentru tineret la BNRM] // Porto-Franco. – 2013. – Nr. 203. – P. 35.

  061.4Subiect: Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret.

 • 20

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  070 Presă. Ziaristică. Utilitate, teorie, administrare, redacţie

  76. ** Negru, Gh. Ziarul „Moldovanul” (1907-1908) – o publica-ţie controversată / Gh. Negru // Jurnalismul – o preocupare a elitei : studii şi cercetări de istorie a presei. – Bucureşti, 2013. – P. 325-336.

  070Subiect: Istoria presei – ziarul „Moldovanul”.

  2 RELIGIE

  77. Ciobanu, Luminiţa. „Fără Înviere, nu este mântuire neamului românesc” : Dacă Hristos n-ar fi murit şi înviat pentru noi, zădarnică ar fi fost credinţa noastră / Luminiţa Ciobanu // Jurnalul naţional. – 2013. – 30 apr. – P. 3.

  2Subiect: Religie.

  78. Ciobanu, Luminiţa. Sărbătoare creştină : Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul / Luminiţa Ciobanu // Jurnalul naţional. – 2013. – 29 aug. – P. 13.

  2Subiect: Sărbători creştine.

  79. Cocoşilă, Adrian. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil / Adrian Cocoşilă // Tribuna învăţământului. – 2013. – 11-17 noiembr. – P. 9.

  2Subiect: Sărbători creştine.

  80. Condraticova, Liliana. Mănăstirea de maici Tabăra – destin sub soviete / Liliana Condraticova // Magazin istoric. – 2013. – Nr. 6. – P. 10-12.

  2Subiect: Mănăstirea Tabăra.

  81. * Constantinov, Valentin. Primul document original descope-rit din arhiva Mitropoliei Ţării Moldovei înstrăinată la 1986 / Valentin Constantinov // Archiva Moldaviæ: revistă publicată sub egida Socie-tăţii de Studii Istorice din România. – Iaşi, 2010. – P. 189-192.

  2Subiect: Mitropolia Ţării Moldovei.

 • 21

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  82. Stroescu Stânişoară, Nicolae. În amintirea reactivării Mitro-poliei Basarabiei / Nicolae Stroescu Stânişoară // Convorbiri literare. – 2013. – Nr. 3. – P. 28-30.

  2Subiect: Mitropolia Basarabiei.

  83. Teleanu, Bogdan-Aurel. Duminica Floriilor, Duminica Iertării / Bogdan-Aurel Teleanu // Tribuna învăţământului. – 2013. – 22-28 apr. – P. 9.

  2Subiect: Sărbători creştine.

  84. Teleanu, Bogdan-Aurel. Sfântul Gheorghe, purtătorul de biru-inţă / Bogdan-Aurel Teleanu // Tribuna învăţământului. – 2013. – 22-28 apr. – P. 8.

  2Subiect: Sărbători creştine.

  27 ISTORIA GENERALĂ A BISERICII CREŞTINE

  85. * Candu, Teodor. Clerul din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Registrul oficial din 1945-1948 / Teodor Candu, Oc-tavian Moşin // Archiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Socie-tăţii de Studii Istorice din România. – Iaşi, 2010. – P. 238-273.

  27Subiect: Istoria bisericii în RM.

  86. * Nikoliskaia, Tatiana. Protestantismul şi puterea în Rusia ţa-ristă şi URSS : interviu cu Tatiana Nikoliskaia, doctor în istorie, profe-sor la Universitatea Creştină din Sankt-Peterburg / consemnare Vasile Ernu // Archiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Societăţii de Studii Istorice din România. – Iaşi, 2011. – P. 223-244.

  27Subiect: Istoria bisericii.

  87. Parohia Herţa (din arhivele bisericii româneşti din oraşul Her-ţa, reg. Cernăuţi) // Porto-Franco. – 2013. – Nr. 203. – P. 67.

  27Subiect: Istoria bisericii româneşti din reg. Cernăuţi.

 • 22

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  88. Stahl, Henri H. „Popa Zamă [din Cornova (Basarabia)] folo-sea învăţăturile bisericii în cele mai neprevăzute forme” : Cercetătorul Henri H. Stahl despre preotul Ion Zamă [în cartea „Amintiri şi gânduri din vechea şcoală a „Monografiilor sociologice”, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, p. 165-170.] / Henri H. Stahl // Historia. – 2013. – Nr. 133. – P. 60-61.

  27Subiect: Istoria bisericii.

  89. Ţone, Florentina. Popa Zamă din Cornova (Basarabia) sau cum să modernizezi satul cu argumente religioase / Florentina Ţone // Historia. – 2013. – Nr. 133. – P. 55-59.

  27Subiect: Istoria bisericii.

  28 BISERICA CREŞTINĂ. COMUNITĂŢI. SECTE

  281 Biserici primitive. Biserici răsăritene

  281.9 Biserica ortodoxă răsăriteană

  90. Plugaru, Ştefan. Episcopia Huşilor şi Basarabia (1598 - 1949) : (istoric şi documente) / Ştefan Plugaru, Teodor Candu. – Iaşi : PIM, 2009. – 362 p. : il. – Bibliogr. : p. 349-354.

  281.9Subiect: Biserica ortodoxă răsăriteană.Rec. : Danilov, Maria. O carte dedicată „tuturor preoţilor din Basarabia” / Maria

  Danilov // Revista română. – 2013. – Nr. 1. – P. 38-39.

  3 ŞTIINŢE SOCIALE

  32 POLITICĂ

  91. Horasangian, Bedros. Patriotismul de vacanţă şi chestiunea basarabeană : [politică şi istorie] / Bedros Horasangian // Observator cultural. – 2013. – 15-21 aug. –P. 4.

  32Subiect: Politică.

  92.* Musteaţă, Sergiu. Dilemele Republicii Moldova / Sergiu Musteaţă // Archiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Societăţii

 • 23

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  de Studii Istorice din România. – Iaşi, 2012. – P. 103-124.32Subiect: Politică.

  323 Politică internă

  93. Ghinea, Cristian. Scandalurile din Moldova : [situaţia social-politică în Republica Moldova] / Cristian Ghinea // Dilema veche. – 2013. – 18-24 apr. – P. 12.

  323Subiect: Politică internă.

  94. Tudoran, Lavinia. Transnistria, enclava sovietică stăpânită de capitalişti / Lavinia Tudoran // Jurnalul naţional. – 2013. – 13 febr. – P. 19.

  323Subiect: Politică internă.

  95. Voinescu, Sever. Basarabia mea : [europenizarea Republicii Moldova] / Sever Voinescu // Dilema veche. – 2013. – 17 iun. - 23 oct. – P. 5.

  323Subiect: Politică internă.

  323.1 Mişcări naţionale. Probleme naţionale. Minorităţi naţionale

  96. Benz, Wolfgang. Holocaustul la periferie : Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944 / Wolfgang Benz, Brigitte Mihok ; trad. din germ. de Cristina Grossu-Chiriac. – Chişinău : Cartier, 2010. – 384 p. – (Cartier istoric). – Bibliogr. : p. 371-382.

  323.1Subiect: Minorităţi naţionale – evrei.* Rec. : Cărare, Liviu. Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie :

  Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944, traducere din limba germană de Cristina Grossu-Chiriac, Chişinău, Editura Cartier, 2010, 384 p. / Liviu Cărare // Archiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Societăţii de Studii Istorice din România. – Iaşi, 2012. – P. 505-511.

 • 24

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  97. * Ciubotaru, Nicolae. Societăţile naţional-culturale şi cauza naţională a românilor basarabeni în primele decenii ale secolului al XX-lea / Nicolae Ciubotaru // Archiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Societăţii de Studii Istorice din România. – Iaşi, 2012. – P. 73-89.

  323.1Subiect: Probleme naţionale.

  98. * Negură, Petru. Edificarea naţională şi culturală în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească : premisele unui „naţi-onalism” eşuat / Petru Negură // Archiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Societăţii de Studii Istorice din România. – Iaşi, 2012. – P. 73-89.

  323.1Subiect: Probleme naţionale.

  ***

  99. ** Болгары и гагаузы в многонациональной Молдове : история и современность : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 25 февр. 2010 / науч. ред. : Н.Д. Руссев ; Ассоц. „Союз болгарских общин”, Гагаузская община Респ. Молдова. – Варна : Славена, 2011. – 108 р.

  323.1Subiect: Minorități naționale

  100. ** Булгар, Степан. Болгары и гагаузы – деятели культуры и науки XIX – начала XX вв. / Степан Булгар // Болгары и гагаузы в многонациональной Молдове : история и современность : ма-териалы Междунар. науч.-практ. конф., 25 февр. 2010. – Варна, 2011. – P. 58-67. – Bibliogr.: 14 tit.

  323.1Subiect: Minorităţi naţionale – evrei.

  101. * Гагаузы / отв. ред. : М.Н. Губогло, Е.Н. Квилинкова ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ; Ин-т культурного наследия АН Молдовы. – Москва : Наука, 2011. – 614 р. – Bibliogr.: p. 518-607.

  323.1Subiect: Minorităţi naţionale – găgăuzi.

 • 25

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  102. ** Сакович, В.А. Белорусы в этнокультурном пространстве Молдовы / В.А. Сакович ; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы Нац. Акад. наук Беларуси. – Минск, 2011. – 848 p. – Bibliogr.: 343 tit.

  323.1Subiect: Minorităţi naţionale – beloruşi.

  103. ** Степанов, Вячеслав. В поисках идентичности : Украинцы Республики Молдова в 1989-2009 гг. / Вячеслав Степанов. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 426 p. – Bibliogr. în note: p. 210-267.

  323.1Subiect: Minorităţi naţionale – ucraineni.

  104. ** Степанов, Вячеслав. Поиск тропы согласия: Этногосударственные реалии в Республике Молдова на примере украинского меньшинства (1989-2009 гг.) / Вячеслав Степанов. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 466 p. – Bibliogr. în note: p. 463-466.

  323.1Subiect: Probleme naţionale.

  323.3 Rolul claselor şi grupurilor în clasa politică

  323.329 Intelectualitate

  105. ** Lisnic, Angela. Transformările identitare în mediul inte-lectualităţii din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească între anii ’50 – ’80 ai secolului al XX-lea / Angela Lisnic // La frontiere-le civilizaţiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios : conf. intern., Galaţi, 21-23 oct. 2010. – Galaţi, 2011. – P. 389-400.

  323.329Subiect: Intelectualitate.

  106. ** Palade, Gheorghe. Contribuţia Universităţii din Iaşi la pregătirea intelectualităţii basarabene, (1918-1940) / Gheorghe Palade // Istoria Universităţii din Iaşi. – Iaşi, 2010. – P. 461-471.

  323.329Subiect: Intelectualitate.

 • 26

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  327 Politică internaţională. Politică mondială. Politică externă. Relaţii politice internaţionale

  107. ** Cojocaru, Gheorghe E. Ieşirea din URSS. Republica Moldova: dezbateri parlamentare (1990-1991) / Gheorghe E. Cojo-caru ; Acad. Română, Inst. de Ştiințe Politice şi Relaţii Intern. ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Bucureşti : Ed. Inst. de Şţiinţe Politice şi Relaţii Intern., 2012. – 537 p. – (Politică şi diplomaţie).

  327Subiect: Politică externă.

  108. Constantinoiu, Marina. Băsescu merge la Chişinău : [vizita Preşedintelui României în Republica Moldova] / Marina Constantino-iu // Jurnalul naţional. – 2013. – 17 iul. – P. 5.

  327Subiect: Politică externă.

  109. Dinu, Dragoş. Cum cooperează instituţiile noastre : [coope-rarea dintre Republica Moldova şi România] / Dragoş Dinu // Dilema veche : supl. Dosar Dilema. – 2013. – 22-28 aug. – P. VII.

  327Subiect: Politică externă.

  110. Gamurari, Ludmila. Între două realităţi româneşti : Repu-blica Moldova între UE şi Uniunea Euroasiatică / Ludmila Gamurari // Dilema veche : supl. Dosar Dilema. – 2013. – 22-28 aug. – P. V.

  327Subiect: Politică externă.

  111. Ghinea, Cristian. Balet pe lângă urs : despre Transnistria, Chişinău, Bruxelles şi Moscova / Cristian Ghinea // Dilema veche. – 2013. – 27 iun.-3 iul. – P. 12.

  327Subiect: Politică externă.

  112. Ghinea, Cristian. Ce este, cu ce se mănâncă şi ce mahmurea-lă produce Uniunea Euroasiatică? [aderarea la UE a Republicii Mol-dova] / Cristian Ghinea // Dilema veche. – 2013. – 25-31 iul. – P. 12.

  327Subiect: Politică externă.

 • 27

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  113. Ghinea, Cristian. Indiferenţa strategică şi iniţiativa pentru Transnistria : între România, Rusia şi Moldova europeană / Cristian Ghinea // Dilema veche. – 2013. – 4-10 iul. – P. 12.

  327Subiect: Politică externă.

  114. Ghinea, Cristian. Mielul blând suge la două oi – dar nu pe termen lung : Republica Moldova între UE şi Uniunea Euroasiatică / Cristian Ghinea // Dilema veche : supl. Dosar Dilema. – 2013. – 22-28 aug. – P. I.

  327Subiect: Politică externă.

  115. Litră, Leonid. Cheia Moldovei europene e (şi) la Kiev : inter-viu cu Leonid Litră, cercetător la Institutul Politici Globale, Ucraina [despre aderarea la UE] / consemnare Cristian Ghinea // Dilema veche : supl. Dosar Dilema. – 2013. – 22-28 aug. – P. VIII.

  327Subiect: Politică externă.

  116. ** Moldova : arena of international influences / ed. : Mar-cin Kosienkowski, William Schreiber. – Lanham : Lexington Books, 2012. – 286 p.

  327Subiect: Politică externă.

  117. Milewski, Octavian. Cine sunt moldovenii euroasiatici : Repu-blica Moldova între UE şi Uniunea Euroasiatică / Octavian Milewski // Dilema veche : supl. Dosar Dilema. – 2013. – 22-28 aug. – P. III.

  327Subiect: Politică externă.

  118. Miting uriaş pentru integrarea în Europa la Chişinău // Jurnalul naţional. – 2013. – 4 noiembr. – P. 1.

  327Subiect: Politică externă.

  119. Nanoi, Ovidiu. Bătălia de la Est : Ucraina şi Moldova rezistă : [cele două state între Est şi Vest] / Ovidiu Nanoi // Dilema veche. – 2013. – 3-9 sept. – P. 5.

  327Subiect: Politică externă.

 • 28

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  120. Popescu, Nicu. „În Moldova, Ucraina, Georgia, se pot schim-ba multe peste noapte” : interviu cu Nicu Popescu, analist la Insti-tutul UE pentru Studii de Securitate, Paris [despre aderarea la UE] / consemnare Cristian Ghinea // Dilema veche : supl. Dosar Dilema. – 2013. – 22-28 aug. – P. II.

  327Subiect: Politică externă.

  121. Sandu, Maia. „Este un moment de oportunitate acum” : in-terviu cu Maia Sandu, ministrul Educaţiei de la Chişinău [despre ade-rarea la UE] / consemnare Lina Grâu // Dilema veche : supl. Dosar Dilema. – 2013. – 22-28 aug. – P. IV.

  327Subiect: Politică externă.

  122. Toma, Bianca. Poduri peste Prut – versiunea 2013 : Republica Moldova între UE şi Uniunea Euroasiatică / Bianca Toma, Cristian Ghi-nea // Dilema veche : supl. Dosar Dilema. – 2013. – 22-28 aug. – P. VI.

  327Subiect: Politică externă.

  328 Organele supreme ale puterii de stat. Parlamente. Reprezentanţi ai guvernului. Guverne

  123. Deak, Istvan. Guvernul Moldovei a fost demis. Instabilitate politică la Chişinău / Istvan Deak // Jurnalul naţional. – 2013. – 6 mart. – P. 10.

  328Subiect: Criză de guvern.

  124. Guvernare în moarte la Chişinău? // Jurnalul naţional. – 2013. – 15 februarie. – P. 10.

  328Subiect: Criză de guvern.

  329 Partide şi mişcări politice

  125. Ghinea, Cristian. Ghimpu. Mihai Ghimpu : [Partidul Liberal la Chişinău] / Cristian Ghinea // Dilema veche. – 2013. – 25 apr. - 2 mai. – P. 12.

  329Subiect: Partide politice.

 • 29

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

  126. ** Druţă, Inga. The Beginning of the Romanian Economic Terminology: the 19 th Century / I. Druţă, G. Ţaganean, S. Buruiană // Specialized Languages and Conceptualization. – Saarbrücken : Lam-bert Academic Publishing, 2013. – P. 64-77.

  33Subiect: Terminologie în economie.

  331 Muncă. Relaţii de muncă. Ştiinţa muncii. Economia muncii. Organizarea muncii

  127. ** Guceac, Ion. Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat în condiţiile societăţii civile contemporane / Ion Guceac, Ma-rian Foca. – Constanţa : Ex Ponto, 2011. – 312 p.

  331Subiect: Sindicate.

  336 Finanţe. Finanţe publice. Sistem bancar şi monetar.

  128. ** Cainarean, Nina. The impact of the global financial crisis on education and healthcare in the economies of the former Soviet Union – the case of Moldova / Nina Cainarean, Eugenia Veverita, Pe-tru Veverita. – Warsawa : CASE, 2011. – 86 p. – (CASE Network Reports ; Nr. 99). – Bibliogr.: p. 70-72.

  336Subiect: Criză financiară.

  129. ** Ştahovschi, Ada. Aspecte ale reglementării activităţii ban-care / Ada Ştahovschi, Ana Soltan, Gheorghiţă Dima (AŞM). – Bucu-reşti : Semne, 2012. – 274 p. – Bibliogr.: p. 267-271.

  336Subiect: Activitate bancară.

  336.2 Impozite. Taxe. Datorii. Contribuţii

  336.21 Sisteme fiscale după felul impozitelor

  130. ** Fiscalitatea brută, fiscalitatea netă. Studiu de caz: România şi Republica Moldova = Net Fiscality, Gross Fiscality. Case Study: Romania and Republic of Moldavia / coord. Elena Pădurean ;

 • 30

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  Inst. Naţional de Cercetări Econ. „Costin C. Kiriţescu”, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”. – Bucureşti : Edi-tura Academiei Române, 2013. – 158 p. – Bibliogr.: p. 155-157.

  336.21Subiect: Sisteme fiscale.

  338 Situaţie economică. Politică economică. Conducere şi planificare economică. Producţie. Servicii. Preţuri

  131. ** Перчинская, Н.П. Инновационное развитие агропро-мышленного комплекса в Республике Молдова / Н.П. Перчинская, В.С. Стич // Инновации. – 2012. – Nr. 2. – P. 78-83. – Bibliogr.: 5 tit.

  338Subiect: Planificarea agriculturii.

  338.4 Sectoare de producţie. Sectoare economice

  338.43 Agricultura ca ramură economică. Economie agrară

  132. ** Pistol, Z. Analiza situaţiei social-economice a sectorului agrar a Republicii Moldova / Z. Pistol // Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine: materialele conf. şt. in-tern., 19 oct. 2012. – Iaşi, 2012. – P. 79-86.

  338.43Subiect: Economie agrară.

  133. ** Şuşu-Ţurcan, Aurelia. The perspectives of the innovation development in the agroindustrial sector in the context of sustainable development of the country / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Scientific Papers: ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2011. – Nr. 2. – P. 227-231.

  338.43Subiect: Sectorul agroindustrial.

  134. ** Todorova, Ludmila. Development of the innovative eco-nomy of agroindustrial complex / Ludmila Todorova // Scientific Pa-pers : ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2012. – Nr. 3. – P. 183-188. – Bibliogr.: 6 tit.

  338.43Subiect: Economie agrară.

 • 31

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  135. ** Todorova, Ludmila. Features of realisation of agro-indus-trial integration in Moldova / Ludmila Todorova // Scientific Papers : ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2011. – Nr. 3. – P. 237-240.

  338.43Subiect: Sectorul agroindustrial.

  136. ** Vacarciuc, Elena. Actuality of the organic farming in a knowledge based economy and the perspectives of the Republic of Moldova in this direction / Elena Vacarciuc, Lucia Cavcaliuc, Aurelia Şuşu-Ţurcan // Scientific Papers : ser. Management, Economic Engi-neering in Agriculture and Rural Development. – 2011. – Nr. 2. – P. 250-252. – Bibliogr.: 5 tit.

  338.43Subiect: Economie agrară.

  339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

  137. ** Aculai, Elena. EU enlargement and SME development in Moldovan border regions / Elena Aculai, Adela Bulgac // Cross-Bor-der Entrepreneurship and Economic Development in Europe’s Border Regions. – Cheltenham, 2012. – P. 117-134. – Bibliogr.: 17 tit.

  339Subiect: Relaţii economice internaţionale.

  138. ** Belostecinic, Grigore. Economic competitiveness – pre-requisite to accelerate Moldova’s accession to the European Union / Grigore Belostecinic // Review of General Management. – 2012. – Vol. 16, Nr. 2. – P. 11-42. – Bibliogr.: 7 tit.

  339Subiect: Relaţii economice internaţionale.

  139. Blănaru, Vali. România va putea exporta gaze în Moldova : [gazoductul Iaşi – Ungheni] / Vali Blănaru // Jurnalul naţional. – 2013. – 28 aug. – P. 2.

  339Subiect: Relaţii economice internaţionale.

  140. Constantinoiu, Marina. Rogozin ameninţă voalat Moldova : „Sper că nu veţi îngheţa la iarnă” : [problema gazelor ruseşti şi vinuri-

 • 32

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  lor moldoveneşti] / Marina Constantinoiu // Jurnalul naţional. – 2013. – 6 dec. – P. 4.

  339Subiect: Relaţii economice internaţionale.

  141. Ponta [Victor, premierul României], la deschiderea lucră-rilor gazoductului Iaşi – Ungheni // Jurnalul naţional. – 2013. – 26 aug. – P. 5.

  339Subiect: Relaţii economice internaţionale.

  ***

  142. ** Перчинская, Н.П. Развитие научно-технического и инновационного сотрудничества Молдовы и стран Содружества / Н.П. Перчинская // Россия : тенденции и перспективы развития : ежегодник. – Москва, 2012. – Вып. 7, Ч. 1. – P. 249-252.

  339Subiect: Relaţii economice internaţionale.

  34 DREPT. LEGISLAŢIE. JURISPRUDENŢĂ

  341 Drept internaţional

  143. ** Осояну, Н.Г. Тенденции и перспективы развития международного частного права Республики Молдова / Н.Г. Осояну. – Москва, 2011. – 166 p. – Bibliogr.: 167 tit.

  341Subiect: Drept internaţional.

  342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

  342.7 Drepturi fundamentale. Drepturi cetăţeneşti. Drepturi politice

  144. Turcitu, Alina. Cu camera ascunsă printre traficanţii de cetă-ţenie : Cum se îmbogăţesc intermediarii de la Paşapoarte pe spinarea basarabenilor naivi / Alina Turcitu // Jurnalul naţional. – 2013. – 27 mai. – P. 1, 2.

  342.7Subiect: Cetăţenie română.

 • 33

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  342.725 Limbi. Limba naţională oficială

  145. Mazilu-Babel, Mihaela. Forţa juridică a denumirii de „limbă română” în Republica Moldova / Mihaela Mazilu-Babel, Teodor Pa-puc // Observator cultural. – 2013. – 24-30 oct. – P. 12-13.

  342.725Subiect: Limba oficială.

  347 Drept civil. Drept privat

  146. ** Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы : коллективная моногр. / О.А. Халабуденко, Е.О. Харитонов, Е.И. Харитонова [et al.] ; Междунар. Независимый Ун-т Молдовы, Нац. ун-т „Одесская юридическая академия”. – Одесса, 2012. – 295 p.

  347Subiect: Drept civil.

  36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

  369 Asigurare şi asistență socială

  369.5 Asigurări de bătrâneţe

  147. ** Рожко, Анатолий. Пенсионная система Республики Молдова: проблемы и решения / Анатолий Рожко, Зоя Стременов-ская. – Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2013. – 124 p.

  369.5Subiect: Sistemul de pensii.

  37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

  37.09 Istoria învăţământului

  148. Adam, Constantin. Primul abecedar cu grafie latină din Ba-sarabia / Constantin Adam // Magazin istoric. – 2013. – Nr. 6. – P. 13-12.

  37.09Subiect: Istoria învăţământului.

 • 34

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  149. Ardelean, Laviniu. Liceul „Lucian Blaga” din Tiraspol a îm-plinit 20 de ani. Miliţienii au asistat la careul solemn / Laviniu Arde-lean // Familia română. – 2013. – Nr. 1. – P. 133.

  37.09Subiect: Istoria învăţământului.

  150. Lazăr, Traian D. Învăţământul secundar din Basarabia după Marea Unire / Traian D. Lazăr // Magazin istoric. – 2013. – Nr. 3. – P. 37-39.

  37.09Subiect: Istoria învăţământului.

  151. Lazăr, Traian D. Oamenii şcolii basarabene după 1917 / Tra-ian D. Lazăr // Revista română. – 2013. – Nr. 1. – P. 22-23.

  37.09Subiect: Istoria învăţământului.

  152. ** Lisnic, Angela. Sistemul educaţional sovietic – pârghie de modificare a identităţii în rândul cadrelor didactice din Basarabia (anii ’50 – ’80 ai secolului al XX-lea) / Angela Lisnic, Nadejda Scobioală // La frontierele civilizaţiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios : conf. intern., Galaţi, 21-23 oct. 2010. – Galaţi, 2011. – P. 401-419.

  37.09Subiect: Istoria învăţământului.

  153. ** Mafteuţă, N. Învăţământul superior din Basarabia în peri-oada interbelică / N. Mafteuţă // In honorem Alexandru Moşanu. Stu-dii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor. – Cluj-Napoca, 2012. – P. 421-437.

  37.09Subiect: Istoria învăţământului.

  371 Organizarea educaţiei şi învăţământului. Organizare şcolară

  154. ** Teacher quality and teacher working conditions in Re-public of Moldova / Liudmila Lefter, Virginia Rusnac, Olesea Cruc [et al.] // Teachers : A Regional Study on Recruitment, Development and Salaries of Teachers in the CEECIS Region. – Geneva : United Nations Children’s Fund, 2012. – P. 25-36, 65-88.

  371Subiect: Pedagogie.

 • 35

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  155. * Ţvircun, Victor. Valorificarea criteriului istoricităţii în peda-gogie / Victor Ţvircun ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Bucureşti: Litera, 2012. – 310 p. – Bibliogr.: 271 tit.

  371Subiect: Pedagogie.

  ***

  156. ** Ботгрос, И.В. Куррикулярная реформа в Республике Молдова: достижения и перспективы / И.В. Ботгрос, Л.Г. Французан, В.Н. Боканча // Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения. – Запорожье, 2011. – P. 258-278.

  371Subiect: Organizarea educaţiei.

  157. ** Ботгрос, И.В. Куррикулярная реформа в Республике Молдова: приоритеты, достижения и перспективы / И.В. Ботгрос, Л.Г. Французан, В.Н. Боканча // Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Вып. 3 : Дидактика. Теорія та методика навчання. – Запорожье, 2011. – 23 p. – Bibliogr.: 26 tit.

  371Subiect: Organizarea educaţiei.

  373 Învăţământ de cultură generală. Învăţământ general.Educaţia şi învăţământul preşcolar

  158. Abandonul şcolar în România şi Republica Moldova : gra-niţe comune, soluţii comune : studiu comparativ / M. Vârlan, C. Perjan, A. Verdeş [et al.] ; coord. : Felicia Iuroaia, Liviu Adrian Măgu-rianu. – Iaşi, 2012. – 248 p.

  373Subiect: Învăţământ de cultură generală.

  159. * Mocanu, Angela. Calitatea învăţământului preuniversitar în Republica Moldova : aspecte sociale / Angela Mocanu // Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane: studii şi cercetări. Vol. 16. – Cluj-Napoca, 2011. – P. 379-385. – Bibliogr.: 5 tit.

  373Subiect: Învăţământ de cultură generală.

 • 36

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  378 Învăţământ superior. Universităţi. Academii

  160. ** Cotelnic, Ala. Quality in higher education: current situati-on and perspectives (case of the Republic of Moldova) / Ala Cotelnic // Review of General Management. – 2012. – Nr. 2. – P. 76-86. – Bi-bliogr.: 6 tit.

  378Subiect: Învăţământ superior.

  ***

  161. ** Балмуш, В. Синергия между высшим образованием и наукой. Противоречия в управлении образованием и наукой в Республике Молдова / В. Балмуш // Актуальные проблемы управления, экономики и права : межвуз. с междунар. участием сб. науч. трудов. Вып. 6. – Пермь : НОУ ВПО Западно-уральского института экономики и права, 2011. – P. 8-21.

  378Subiect: Învăţământul superior şi ştiinţa.

  162. ** Букос, Татьяна. Частное и государственное финанси-рование высшего образования : сравнительный анализ (Молдова, Украина, Беларусь) / Татьяна Букос // Перекрëстки : журн. исслед. восточноевроп. пограничья. – 2012. – Nr. 1-2. – P. 80-95. – Biblio-gr.: p. 15 tit.

  378Subiect: Învăţământ superior.

  163. ** Захария, Сергей. Комратский государственный университет – важный научно-образовательный центр юга Молдовы / Сергей Захария // Болгары и гагаузы в многонациональной Молдове : история и современность : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 25 февр. 2010. – Варна, 2011. – P. 68-74. – Bibliogr.: 6 tit.

  378Subiect: Învăţământ superior.

  164. ** Цвиркун, В.И. Высшее образование в Республике Молдова. Состояние и перспективы / В.И. Цвиркун // Вісник Луганського Нац. Унів. iм. Тараса Шевченка : педагогічні науки. – 2011. – Nr. 20. – Р. 276-281. – Bibliogr.: 7 tit.

  378Subiect: Învăţământ superior.

 • 37

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. VIAŢĂ SOCIALĂ. FOLCLOR

  165. Baraga, Victoria. Limbajul mitic al epopeii mayaşe Popol Vuh : reflecţii comparative / Victoria Baraga (UPS „Ion Creangă”) // Studii de ştiinţă şi cultură. – 2013. – Nr. 2. – P. 99-107.

  39Subiect: Folclor.

  166. Ciurea, Ana. Mărţişorul şi tradiţiile de 1 şi 8 Martie / Ana Ciurea // Tribuna învăţământului. – 2013. – 4-10 mart. – P. 13.

  39Subiect: Tradiţiile lunii martie.

  167. * Corobcean, Andrei. Sergiu Matveev, Procese etno-culturale în spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Chişinău, Editura Pontos, 2009, 232 p. + 5 tabele / Andrei Corobcean // Archiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Societăţii de Studii Istorice din România. – Iaşi, 2011. – P. 223-244.

  39Subiect: Procese etno-culturale.

  168. * Cozma, Elena. Rolul zestrei în contractarea căsătoriei în Moldova primei jumătăţi a secolului al XIX-lea / Elena Cozma // Ar-chiva Moldaviæ : revistă publicată sub egida Societăţii de Studii Isto-rice din România. – Iaşi, 2011. – P. 367-383.

  39Subiect: Rolul zestrei la moldoveni.

  169. ** Gorban, Anna. Ethnic and socio-cultural aspects of politi-cal culture in Moldova / Anna Gorban // Ethnicity and Intercultural Dialogue at the European Union Eastern Border. – Cambridge, 2013. – P. 120-139.

  39Subiect: Aspecte etnice.

  170. Işfănoni, Doina. Paştile românilor : Tradiţiile vorbesc despre identitatea şi unicitatea noastră / Doina Işfănoni // Jurnalul naţional. – 2013. – 30 apr. – P. 2.

  39Subiect: Tradiţii de Paşti.

 • 38

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  ***

  171. ** Лукянец, O. Этнографические исследования в РМ : история и современность / O. Лукянец // Епохи : историческо списание. – Велико Търново, 2012. – P. 56-65.

  39Subiect: Cercetări etnografice.

  398 Folclor propriu-zis

  172. ** Сырф, В.И. Гагаузская народная волшебная сказка / В.И. Сырф ; рец. : А.В. Образцов, Г.Г. Ботезату ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т культурного наследия. – Санкт-Петербург : Изд-во Русской Христианской гуманитарной акад., 2013. – 206 p.

  398Subiect: Poveşti populare.

  5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

  502 Natura. Studiul naturii. Conservarea şi protecţia naturii

  173. * Aculinin, A. Diagnosticarea mediilor dispersate / A. Ac-ulinin, G. Bălan, M. Bologa (AŞM) // Electrotehnologii : protecţia mediului, procesarea de materiale şi control nedistructiv. – București, 2012. – P. 687-712.

  502Subiect: Protecţia mediului.

  174. * Electrotehnologii : protecţia mediului, procesarea de materiale şi control nedistructiv / Florin Teodor Tănăsescu, Mircea Bologa, Radu Cramariuc [et al.]. – Bucureşti : AGIR, 2012. – 764 p.

  502Subiect: Protecţia mediului.

  175. ** Sarbu, Olga. Correlative aspects of the ecological situa-tion and of the sustainable development in the Republic of Moldova / Olga Sarbu // Scientific Papers : ser. Management, Economic Engi-neering in Agriculture and Rural Development. – 2011. – Nr. 1. – P. 193-196.

  502Subiect: Ecologie.

 • 39

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  176. ** Vulnerability of the Danube Delta to climate change / O. Dyakov, N. Zakorchevnaya, V. Morozov (AŞM) [et al]. – Galaţi : „Text 2012”, 2012. – 45 p.

  502Subiect: Protecţia apelor Dunării.

  ***

  177. ** Быкова, Е.В. Актуальные вопросы экологической безопасности Молдовы / Е.В. Быкова, Т.И. Кириллова // Экология плюс. – 2012. – Nr. 27. – P. 17-26.

  502Subiect: Ecologie.

  51 MATEMATICĂ

  178. Cheban, David N. Lyapunov Stability of Non-Autonomous Dynamical Systems / David N. Cheban. – Hauppauge, New York : Nova Science Publishers, 2013. – XII, 275 p. – (Mathematics Re-search Developments). – Bibliogr.: p. 255-268.

  51Subiect: Matematică.

  53 FIZICĂ

  179. ** Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics / ed. : Anatolie Sidorenko (AŞM). – Berlin-Heidelberg : Springer-Ver-lag, 2011. – 326 p. – (Nanoscience and Technology). – Bibliogr.: 19 tit.

  53Subiect: Fizică.

  180. ** Geru, Ion. Resonance Effects of Excitons and Electrons : Basics and Applications / Ion Geru (AŞM), Dieter Suter. – Berlin-Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. – 283 p. – Bibliogr. : 600 tit.

  53Subiect: Fizică.

  181. ** Gudima, Andrei. Energy potential of biomass characteristic for the Republic of Moldova / Andrei Gudima, Gregore Marian // Engi-neering for Rural Development: 12-th Intern. Sci. Conf., Jelgava, Lat-

 • 40

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  via, 23-24 mai 2013. – Jelgava, 2013. – P. 194-197. – Bibliogr.: 15 tit. 53Subiect: Fizică.

  182. ** Resilient Energy Systems. Renewables : Wind, So-lar, Hydro / Ion Bostan, Adrian Gheorghe, Valeriu Dulgheru [et al.] (UTM). – Dordrecht : Springer, 2013. – 507 p. – (Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality ; Vol. 19).

  53Subiect: Fizică.

  ***

  183. ** Белявская, Галина. Квазигруппы. Тождества с под-становками, линейность и ядра / Галина Белявская (АНМ). – Saarbrücken : Lambert Academic Publishing. – 2013. – 80 p.

  53Subiect: Fizică.

  184. ** Быкова, Е. Анализ текущей ситуации по использованию ВИЭ в Молдове с учетом региональных аспектов / Е. Быкова // Возобновляемые источники энергии : потенциал, достижения, перспективы : материалы Междунар. семинара экспертов, 22-24 февр. 2011. – Минск : Беларуская навука. 2011. – P. 33-50.

  53Subiect: Fizică.

  54 CHIMIE. MINERALOGIE

  185. ** Cojocaru, Corneliu. Chemical kinetic model for methy-lurea nitrosation reaction: Computer-aided solutions to inverse and direct problems / Corneliu Cojocaru, Gheorghe Duca, Maria Gonța // Chemical Engineering Journal. – 2013. – Vol. 217. – P. 385-397.

  54Subiect: Chimie.

  186. ** Determination of the phthalates content levels in alco-holic beverages by gas chomatographymass spectrometry : [ma-terials of Intern. conf. Food Science, Engineering and Technologies 2011, Plovdiv, Bulgaria, 14-15 Oct. 2011] / Gheorghe Duca, Rodica A. Sturza, Boris S. Gaina [et al.] // Scientific Works / Univ. of Food

 • 41

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  Technologies. – 2011. – Nr. 1. – P. 433-438. 54Subiect: Chimie.

  187. ** Duca, Gh. Fotocatalytic degradation of dyes (direct red) and auxiliary compounds (etylenglycol) present in textile wasteeater / Gh. Duca, M. Gonţa, N. Lazari // International „Eco Impuls 2012 – Conference Environmental Research and Technology”, October 25-26, 2012. – Timisoara, 2012. – P. 43.

  54Subiect: Chimie.

  188. ** Duca, Gheorghe. From the Post-Soviet Space to the Euro-pean Research Area: Moldovan Association to the Seventh Research Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) / Gheorghe Duca, Diana Stah // Russian-American Education Forum. – 2013. – Nr. 1-2. – P. 46-47. – Bibliogr.: 15 tit.

  54Subiect: Chimie.

  189. ** Duca, Gheorghe. Homogeneous Catalysis with Metal Complexes : Fundamentals and Applications / Gheorghe Duca. – Hei-delberg ; New York : Springer, 2012. – 479 p. : 276 il. – (Springer Series in Chemical Physics ; Vol. 102).

  54Subiect: Chimie.

  190. ** Gonţa, M. Treatment of textile wastewater containing di-rect and active dyes in the presence of anionic surfactants and Ethyl-ene glycol / M. Gonţa, Gh. Duca, V. Matveevici [et al.] // International Symposium „The Enviroment and Industy” Simi 2012, Bucharest : ed. a 8-a, 25 - 26 oct. 2012. – Bucureşti, 2012. – P. 80.

  54Subiect: Chimie.

  191. ** Hydrogen sulphide removal from underground waters / T. Lupașcu, R. Nastas, V. Rusu [et al.] // Innovation Processes in IC-STI community. Production of clean water : challenges and innovative solutions. – Moscow, 2011. – P. 101-104.

  54Subiect: Chimie.

 • 42

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  192. ** Kinetic Study of the Tartaric Acid Separation from Aqueous Solution with a New Impregnated Ion Exchanger / Na-talia Marchitan, Gheorghe Duca, Aliona Mereuţa [et al.] / Bul. Inst. Politehnic din Iaşi. Secţia Chimie şi Inginerie Chimică. – 2010. – Nr. 1. – P. 99-107.

  54Subiect: Chimie.

  193. ** Macaev, F. Antioxidant Activity of Dihydroxyfumaric Acid and its Derivatives: an Analysis by the ABTS+· Decolorization Assay / F. Macaev, N. Secara, Gh. Duca // Chemistry & Biology Inter-face. – 2013. – Nr. 4. – P. 253-263.

  54Subiect: Chimie.

  194. * Mathematical Models on Thermodynamic Equilibrium and Kinetics of an Ion Exchange Process / Ilie Siminiceanu, Natalia Marchitan, Gheorghe Duca [et al.] // Revista de Chimie (Bucharest). – 2010. – Nr. 7. – P. 623-626. – Bibliogr.: 22 tit.

  54Subiect: Chimie.

  195. ** New derivatives of dihydroxyfumaric acid with poten-tial use in antiradicalic applications / N. Secara, L. Bets, Gh. Duca [et al.] // Новые материалы, химические технологии и реагенты для промышленности, медицины и сельского хозяйства на осно-ве нефтехимического и возобновляемого сырья : Всероссийская науч.-практ. конф. с междунар. участием, Уфа, 25-26 февр. 2011. – Уфа, 2011. – P. 253-256.

  54Subiect: Chimie.

  196. ** Study of processes of groundwater treatment from hy-drogen sulfide / T. Lupașcu, R. Nastas, V. Rusu [et al.] // 6th Inter-national Conference on Environmental Engineering and Management ICEEM-06, 1-4 Sept. 2011. – Balatonalmádi (Hungary), 2011. – P. 103-104.

  54Subiect: Chimie.

 • 43

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  197. ** Şofransky, Zina. Cromatica tradiţională românească: ter-minologia, modalitate de dobândire şi funcţionalitate a coloranţilor naturali în spaţiul carpato-danubiano-pontic / Zina Şofransky, Valen-tin Şofransky ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultu-ral, Inst. de Chimie. – Bucureşti : Etnologica, 2012. – 454 p.

  54Subiect: Chimie.

  ***

  198. ** Лупашку, Т.Г. Синтез, исследование пористой структу-ры, адсорбционных свойств и применение новых косточковых активных углей / Т.Г. Лупашку, Р.И. Настас // Адсорбция, адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых материалах. – Москва, 2011. – P. 425-446. – Bibliogr. : 8 tit.

  54Subiect: Chimie.

  199. ** Пространственно-временная изменчивость ион-ного состава молдавского участка среднего Днестра / Н.В. Горячева, В.И. Гладкий, Г.Г. Дука [et al.] // Екологiчнi проблеми Чорного моря : зб. докл. мiжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовтня 2011. – Одесса, 2011. – Р. 270-273.

  54Subiect: Chimie.

  200. * Совершенствование электрохимических процессов водородной энергетики / О.В. Ковалева, В.В. Ковалев, Г.Г. Дука // Problemele energeticii regionale. – 2011. – Nr. 1. – P. 7-20. – Bibli-ogr.: 20 tit.

  54Subiect: Chimie.

  55 GEOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ÎNRUDITE. METEOROLOGIE

  201. ** Lungu, Alexandru. Faunal assemblages, stratigraphy and taphonomy of the Late Miocene localities in the Republic of Moldova / Alexandru Lungu (geograf); Barbara Rzebik-Kowalska. – Kraków : Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, 2013. – 64 p. : il.

  55Subiect: Geologie istorică – Republica Moldova.

 • 44

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  556 Hidrosferă. Apă (în general). Hidrologie

  202. ** Braga, Diana. The dynamic of using the rivers energy from Republic of Moldova territory / Diana Braga // Aerul şi apa – componente ale mediului = Air and Water – Components of the Envi-ronment : conf. dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei şi Zilei Mon-diale a Apei, Cluj-Napoca, 18-19 mar. 2011. – Cluj-Napoca, 2011. – P. 327-332. – Bibliogr.: 7 tit.

  556Subiect: Hidrologie.

  556.3 Hidrologia apelor subterane. Geohidrologie. Hidrogeologie

  203. ** Second Assessment of transboundary rivers, lakes and groundwaters / Economic Commission for Europe, Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and Interna-tional Lakes ; [contributors from Rep. of Moldova : Tatiana Belous, Gennadiy Syrodoev, Ilya Trombitsky [et al.]. – Geneva : United Nati-ons, 2011. – 429 р.

  556.3Subiect: Ape subterane.

  ***

  204. ** Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод / Европейская Экономическая Комиссия, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер ; [участники от Респ. Молдова : Татьяна Белоус, Геннадий Сыродоев, Илья Тромбицкий и др.]. – Женева : Организация Объединенных Наций, 2011. – 429 р.

  556.3Subiect: Ape subterane.

  556.5 Hidrologia apelor de suprafaţă. Hidrologie continentală

  556.53 Râuri, fluvii, canale

  205. Днестр без границ : Результаты проекта «Транс-граничное сотрудничество и устойчивое управление в бассейне реки Днестр: фаза III – реализация программы действия»

 • 45

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  «Днестр III» / авт. глав. : Т. Кутонова, Б. Либерт, И. Тромбицкий [et al.] ; коорд. проекта : Б. Либерт, Е. Кутонова, Н. Денисов. – Киев : Ваитэ, 2013. – 172 р.

  556.53Subiect: Râul Nistru.

  59 ZOOLOGIE

  591 Zoologie generală

  591.9 Zoologie geografică. Geografie animală. Faună. Repartizarea geografică a animalelor

  206. ** Lungu, Alexandru. Faunal assemblages, stratigraphy and taphonomy of the Late Miocene localities in the Republic of Moldova / Alexandru Lungu, Barbara Rzebik-Kowalska. – Kraków : Institute of Systematic and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, 2011. – 62 p. – Bibliogr.: p. 50-53.

  591.9Subiect: Faună.

  598.2 Aves. Păsări în general. Ornitologie

  207. ** Timuş, Asea M. Păsări insectivore. Inspiraţii enciclopedi-ce / Asea M. Timuş ; consult. şt. : Ion Toderaş, Horia Bunescu ; red. şt. : Andrei Munteanu ; Inst. de Zoologie, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Bucureşti : Ed. Geea, 2011. – 218 p. – Bibliogr.: p. 217.

  598.2Subiect: Păsări.

  6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

  61 MEDICINĂ

  208. Podovei, Petronela. Boli şi epidemii în Moldova medievală / Petronela Podovei // Historia. – 2013. – Iun. (Nr. 137). – P. 52-53.

  61Subiect: Istoria medicinii.

  209. ** The XIX-th session of the Balkan medical days and the second Congress of emergency medicine of the Republic of Mol-

 • 46

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  dova, 22-24 Sept. 2013 : art. / intern. sci. com. : Y. Popa [et al.] ; nat. sci. com. : V. Prisăcaru [et al.] // Archives of the Balkan Medical Uni-on. – 2013. – Nr. 3. – P. 3-488.

  61Subiect: Medicină

  613 Igienă. Îngrijirea sănătăţii

  613.2 Igiena alimentaţiei

  210. ** Organisme modificate genetic – soluţie în asigurarea securităţii alimentare? / Maria Duca, Iudith Ipate, Dan Zgardan [et al.] (AŞM). – Viena : Osterreichish Rumanischer Akademisher Verein, 2011. – 181 p.

  613.2Subiect: Securitatea alimentelor.

  211. ** Rolul ştiinţelor şi tehnologiilor în siguranţa alimentară în corelaţie cu alimentaţia sănătoasă şi rolul său în prevenirea unor boli metabolice / Cornelia Purcărea, Amorin Popa, Iudith Ipate [et al.] (AŞM) ; ref. şt. : Alexandru Bogdan, Nicolae Manolescu. – Viena : Os-terreichish Rumanischer Akademisher Verein, 2012. – 187 p.

  613.2Subiect: Securitatea alimentelor.

  619 Medicină comparată. Medicină veterinară. Patologie

  212. ** Красочко, П.А. Продукты пчеловодства в ветеринарной практике / П.А. Красочко, Н.Г. Еремия (АНМ) ; рец. : А.И. Ерошов, А.П. Медведев. – Минск : ИВЦ Минфина, 2013. – 669 p. – Bibliogr.: p. 620-665.

  619Subiect: Medicină veterinară.

  62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

  213. ** Berzan, V. Power engineering in Republic of Moldova: Challenges of development / V. Berzan, E. Bicova, V. Postolati // FO-REN 2012 : Forumul Energiei pentru Europa Centrala şi de Est, Nep-tun-Olimp, România, 17-21 iun. 2012. – Neptun-Olimp, 2012. – 5 p.

  62Subiect: Inginerie.

 • 47

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  620 Încercarea materialelor. Cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică

  620.9 Economie energetică generală

  214. ** Berzan, V. P. Renewable energy sources in Republic of Moldova and estimation of its energy potential / V. P. Berzan, E. Bi-cova, V. Postolati // FOREN 2012: Forumul Energiei pentru Europa Centrală şi de Est, Neptun-Olimp, România, 17-21 iun. 2012. – Nep-tun-Olimp, 2012. – 6 p.

  620.9Subiect: Energetică.

  215. ** Comendant, I. Reaching the energy security in the con-ditions of limited capacity to pay for energy consumed (R. Moldova case) / I. Comendant, A. Sula // FOREN 2012 : Forumul Energiei pen-tru Europa Centrală şi de Est, Neptun-Olimp, România, 17-21 iun. 2012. – Neptun-Olimp, 2012. – 10 p.

  620.9Subiect: Energetică.

  216. ** Conversion of renewable kinetic energy of water: synthesis, theoretical modeling, and experimental evaluation / Ion Bostan, Adrian V. Gheorghe, Valeriu Dulgheru [et al.] (UTM) // Energy security : International and Local Issues, Theoretical Perspec-tives, and Critical Energy Infrastructures. – Dordrecht, 2011. – P. 125-176. – Bibliogr.: p. 173-176.

  620.9Subiect: Energetică.

  217. ** Optoelectronics - Advanced Materials and Devices / ed-ited by Sergei L. Pyshkin (AŞM), John M. Ballato. – Rijeka : InTech, 2013. – 485 p.

  620.9Subiect: Energetică.

  629 Tehnica mijloacelor de transport

  218. ** Kolesnik, Alexander D. Stochastic Models of Transport Processes / Alexander D. Kolesnik // International Encyclopedia of Statistical Science / Miodrag Lovric. – Berlin- Heidelberg : Springer-

 • 48

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  Verlag, 2011. – P. 1531-1534. 629Subiect: Modele de tranport.

  63 AGRICULTURĂ ŞI DOMENII ÎNRUDITE. SILVICULTU-RĂ. CULTURA PLANTELOR. HORTICULTURĂ. CREŞTEREA

  ANIMALELOR. VÂNĂTOARE. PESCUIT

  63.09 Istoria agriculturii

  219. Budişteanu, Zinovie. 1918. Reforma agrară în Basarabia / Zinovie Budişteanu // Magazin istoric. – 2013. – Nr. 6. – P. 14-17.

  63.09Subiect: Istoria agriculturii.

  631 Probleme generale ale agriculturii

  220. ** Botezatu, Diana. The premises of ecological agriculture development in the Republic of Moldova / Diana Botezatu // Scientific Papers : ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2011. – Nr. 1. – P. 18-21. – Bibliogr.: 5 tit.

  631Subiect: Agricultură.

  221. ** Certan, Simion. Agriculture in the Republic of Moldova : present and future / Simion Certan, Ion Certan // Scientific Papers : ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2012. – Nr. 4. – P. 65-73. – Bibliogr.: 6 tit.

  631Subiect: Agricultură.

  222. ** Cimpoieş, Liliana. Agricultural subsidizing policy and its efficiency: the case of Moldova / Liliana Cimpoieş // Scientific Papers : ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Deve-lopment. – 2012. – Nr. 4. – P. 74-77. – Bibliogr.: 5 tit.

  631Subiect: Agricultură.

  223. ** Geoecological risk analysis for sustainable development of agriculture of the Republic of Moldova / Tatiana Constantinov, Maria Nedealcov, Ghennadi Sârodoev [et al.] // Geographica Timisi-

 • 49

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  ensis. – 2011. – Nr. 2. – P. 13-18. – Bibliogr.: 7 tit. 631Subiect: Agricultură.

  224. ** Perju, Mariana. Support forms of Moldova’s agriculture and rural development in European integration perspective / Mariana Perju // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2012. – Nr. 3. – P. 143-148. – Bibliogr.: 7 tit.

  631Subiect: Agricultură.

  225. ** Stratan, Alexandru. Evolution of the agricultural systems in the Republic of Moldova / Alexandru Stratan, Victor Moroz, Euge-nia Lucasenco // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engi-neering in Agriculture and Rural Development. – 2012. – Vol. 12, Nr. 1. – P. 233-238. – Bibliogr.: 6 tit.

  631Subiect: Agricultură.

  631.4 Ştiinţa solului. Prospectarea solului

  226. ** Krupenikov, Igori. The Black Earth. Ecological Princi-ples for Sustainable Agriculture on Chernozem Soils / Igori Krupe-nikov, Boris Boincean, David Dent. – Dordrecht : Springer, 2011. – 144 p. – (International Year of Planet Earth ; Vol. 10).

  631.4Subiect: Cernoziomuri.

  633 Cultura plantelor de câmp

  633.7 Plante narcotice şi stimulente

  634 Horticultură, în general. Pomicultură

  634.8 Viticultură. Viţă de vie. Podgorii. Vii

  227. ** Дерендовская, А.И. Физиологические особенности привитых растений винограда / А.И. Дерендовская, А.В. Штирбу. – Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2013. – 133 p.

  634.8Subiect: Viticultură.

 • 50

  Moldavistica (Exteriorica) 2013

  228. ** Savin, Gheorghe. Viticulture and Winemaking in Mol-dova / Gheorghe Savin // Caucasus and Northern Black Sea Region Ampelography. – Siebeldingen, 2012. – P. 236-267.

  634.8Subiect: Viticultură.

  636 Creşterea animalelor, în general. Creşterea mamiferelor şi a păsărilor. Creşterea vitelor. Animale domestice şi creşterea lor

  229. ** Физиологические основы проявления стрессов и пути их коррекции в промышленном животноводстве : [В 2-х ч.] / Ф.И. Фурдуй, П.А. Красочко (АНМ), И.П. Шейко [et al.] ; науч. ред. : П.А. Красочко ; Мин. сельского хоз-ва и продоволь-ствия Респ. Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская гос. с.-х. акад. – Горки : БГСХА, 2013. –

  Ч. 1. – 2013. – 492 p.Ч. 2. – 2013. – 564 p.636Subiect: Creşterea animalelor.

  65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI TRANSPORT

  655 Industrii grafice. Tipografie. Imprimerie. Edituri. Librării

  2