of 18 /18
Sediul central: Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513, Bucureşti, România Capital social subscris şi vărsat: 345.757.050 lei; CUI 6291812; RC: J40/2857/2010; Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (C.S.A.) sub nr. RA – 009; Operator de date cu caracter personal 10152; Alo Groupama 0374 110 110; Fax: 0040 21 310 99 67; www.groupama.ro; [email protected] Groupama Asigurări S.A. Asigurăm tot ce contează pentru tine. Pg. 1/18 ANEXA 1 - CONDIŢII GENERALE DE ASIGURARE PRIVIND ASIGURAREA DE GRUP PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE A DEŢINĂTORILOR (PERSOANE FIZICE) DE CARDURI BANCARE ACTIVE EMISE DE BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. În cuprinsul prezentelor condiţii se adoptă următoarele definiţii: Asigurător: GROUPAMA ASIGURĂRI S.A., societate de asigurare-reasigurare cu sediul social în Bucureşti, Str. Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, telefon 021.305.80.00, fax. 021.310.99.67, înregistrată la registrul Comerţului sub nr. J40/2857/2010, cod unic de înregistrare 6291812, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA – 009/10.04.2003, denumită în continuare şi GROUPAMA; Asigurat: Persoană fizică deţinătoare a unui Card Bancar activ emis de BRD sau persoana fizică angajată a unei persoane juridice, client BRD care deţine un Card Bancar emis de BRD, cu domiciliul sau reședința în România, cu vârsta minimă de intrare în asigurare de 18 ani, vârsta maximă la sfârsitul perioadei de asigurare fiind de 65 de ani, precum și rude ale Asiguratului deținător de card bancar Gold și Platinum, soț, soție, copil (cu varsta minimă de 1 an și vârrsta maximă de 18 ani) . Prin excepţie, pentru deţinătorii de carduri Gold şi Platinum (persoane fizice), asigurarea expiră la împlinirea vârstei de 70 de ani; Accident: Eveniment datorat unei cauze neprevăzute, externe, violente, fortuite şi absolut independente de voinţa Asiguratului şi care-i produce acestuia vătămări corporale; Beneficiar: Persoana fizică, deţinătoare a Certificatului de asigurare/Cardului de asigurare precum şi moştenitorii acesteia, ce încasează Indemnizaţia de asigurare în cazul producerii Riscului asigurat sau beneficiază de asistenţă medicală conform asigurării; Boală: Stare anormală a organismului detectabilă medical care afectează fie întregul organism, fie orice parte a acestuia şi-i determină deteriorarea funcţionării normale; Compania de asistenţă: Persoană juridică împuternicită de Asigurător pentru a acorda asistență Asiguratului, care acţionează în numele Asigurătorului şi este solidară cu acesta pentru îndeplinirea condiţiilor de asigurare, astfel cum sunt reglementate în prezentele Condiţii Generale de Asigurare; Contractant: Persoana juridică, care semnează Contractul de asigurare cu Asigurătorul şi se angajează să plătească prima de asigurare pentru fiecare Asigurat inclus în asigurarea de grup, respectiv BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (denumit în continuare BRD), instituţie de credit organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comertului Bucureşti sub numărul J40/608/1991, cod unic de înregistrare nr. 361579, înregistrată în Registrul Băncilor sub numărul RB-PJR-40-007/1999 şi înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr. 1788; Contract de asigurare: Actul juridic bilateral prin care Contractantul asigurării se obligă să plătească o primă Asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii Riscului asigurat, să plătească Asiguratului sau Beneficiarului Indemnizaţia de asigurare, în limitele şi în termenele convenite prin Contractul de Asigurare. Din Contractul de asigurare fac parte integrantă: Formularul de aderare, Condiţiile Generale de asigurare, Certificatul de asigurare/Cardul de asigurare şi celelalte Anexe ale Contractului de Asigurare, respectiv Contractul de asigurare de grup E 3411; Card Bancar: Instrument de plată electronică emis de BRD pentru persoane fizice și juridice având următoarele denumiri: Standard (PF), Gold (PF), Platinum (PF), Silver (PJ), Corporate Credit Card (PJ); Card bancar activ: Card cu care s-a efectuat cel puțin o tranzacție în ultimele 12 (douăsprezece) luni; Card de asigurare: Document emis de Asigurător în care sunt înscrise datele de contact ale Asigurătorului si ale Companiei de asistenţă, datele de identificare ale Asiguratului şi Durata asigurarii; Certificat de asigurare Document emis de Asigurător în care sunt înscrise datele de contact ale Asigurătorului, ale Contractantului, ale Companiei de asistenţă, datele de identificare ale Asiguratului precum şi Durata asigurării; Călătorie în străinătate: O călătorie în scop turistic sau de busines în afara graniţelor teritoriale ale României, ţării de cetăţenie/ ţării de reşedinţă a Asiguratului, din momentul părăsirii acestor graniţe, până în momentul reîntoarcerii în cadrul acestor graniţe, nu mai mult de 30 de zile calendaristice consecutive; Condiţii pre-existente: Orice boală sau vătămare corporală a Asiguratului care a fost diagnosticată de un medic înainte de data contractării asigurării; Data producerii unui eveniment asigurat: Data producerii riscului asigurat; în cazul îmbolnăvirii va fi prima zi a stabilirii diagnosticului sau data la care Asiguratul constată pentru prima dată existenţa bolii; în caz de accident va fi data producerii accidentului; Daună (pagubă): Prejudiciul efectiv suferit de Asigurat în urma producerii Evenimentului asigurat; Durata asigurării: Durata de valabilitate a Contractului de asigurare în condiţiile achitării primei de asigurare pentru fiecare Asigurat inclus în asigurarea de grup; Eveniment asigurat: Producerea riscului asigurat, care are drept consecinţe apariţia unei Daune; Franşiză/Perioadă deductibilă: Suma stabilită/durata de timp pentru care Asigurătorul nu-şi va asuma obligaţia de plată, dacă indemnizaţia de asigurare se situează sub această sumă fixă/durată de timp; Indemnizaţie de asigurare (despăgubire): Suma datorată de Asigurător Asiguratului/Beneficiarului, în cazul producerii Evenimentului asigurat; Limita maximă de indemnizaţie/eveniment: Suma maximă plătibilă de Asigurător, în legătură cu producerea Evenimentului asigurat (Accident) indiferent de numărul de Asiguraţi implicaţi în acesta. În cazul producerii unui Eveniment asigurat (Accident) care duce la depăşirea Limitei maxime pe eveniment, aceasta va fi distribuită tuturor Asiguraţilor, în mod egal, ţinându-se cont de sumele maxime asigurate pentru secţiunea respectivă; Limita maximă de indemnizaţie pe familie: Suma maximă plătibilă de Asigurător, în legătură cu producerea unui Eveniment asigurat (Accident) pentru Asigurat şi familia acestuia. În cazul producerii unui Eveniment asigurat (Accident) care duce la depăşirea Limitei maxime pe familie, aceasta va fi distribuită tuturor membrilor familiei, în mod egal, ţinându-se cont de sumele maxime asigurate pentru secţiunea respectivă;

Condiții de asigurare călătorii

Embed Size (px)

Text of Condiții de asigurare călătorii

 • Sediul central: Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513, Bucureti, Romnia Capital social subscris i vrsat: 345.757.050 lei; CUI 6291812; RC: J40/2857/2010; Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiar (C.S.A.) sub nr. RA 009; Operator de date cu caracter personal 10152; Alo Groupama 0374 110 110; Fax: 0040 21 310 99 67; www.groupama.ro; [email protected]

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Pg. 1/18

  ANEXA 1 - CONDIII GENERALE DE ASIGURARE PRIVIND ASIGURAREA DE GRUP PENTRU CLTORII N STRINTATE A DEINTORILOR (PERSOANE FIZICE) DE CARDURI BANCARE ACTIVE EMISE DE BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

  n cuprinsul prezentelor condiii se adopt urmtoarele definiii: Asigurtor: GROUPAMA ASIGURRI S.A., societate de asigurare-reasigurare cu sediul social n Bucureti, Str. Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, telefon 021.305.80.00, fax. 021.310.99.67, nregistrat la registrul Comerului sub nr. J40/2857/2010, cod unic de nregistrare 6291812, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiar sub nr. RA 009/10.04.2003, denumit n continuare i GROUPAMA; Asigurat: Persoan fizic deintoare a unui Card Bancar activ emis de BRD sau persoana fizic angajat a unei persoane juridice, client BRD care deine un Card Bancar emis de BRD, cu domiciliul sau reedina n Romnia, cu vrsta minim de intrare n asigurare de 18 ani, vrsta maxim la sfrsitul perioadei de asigurare fiind de 65 de ani, precum i rude ale Asiguratului deintor de card bancar Gold i Platinum, so, soie, copil (cu varsta minim de 1 an i vrrsta maxim de 18 ani) . Prin excepie, pentru deintorii de carduri Gold i Platinum (persoane fizice), asigurarea expir la mplinirea vrstei de 70 de ani; Accident: Eveniment datorat unei cauze neprevzute, externe, violente, fortuite i absolut independente de voina Asiguratului i care-i produce acestuia vtmri corporale; Beneficiar: Persoana fizic, deintoare a Certificatului de asigurare/Cardului de asigurare precum i motenitorii acesteia, ce ncaseaz Indemnizaia de asigurare n cazul producerii Riscului asigurat sau beneficiaz de asisten medical conform asigurrii; Boal: Stare anormal a organismului detectabil medical care afecteaz fie ntregul organism, fie orice parte a acestuia i-i determin deteriorarea funcionrii normale; Compania de asisten: Persoan juridic mputernicit de Asigurtor pentru a acorda asisten Asiguratului, care acioneaz n numele Asigurtorului i este solidar cu acesta pentru ndeplinirea condiiilor de asigurare, astfel cum sunt reglementate n prezentele Condiii Generale de Asigurare; Contractant: Persoana juridic, care semneaz Contractul de asigurare cu Asigurtorul i se angajeaz s plteasc prima de asigurare pentru fiecare Asigurat inclus n asigurarea de grup, respectiv BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (denumit n continuare BRD), instituie de credit organizat i funcionnd conform legilor din Romnia, cu sediul social n Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureti, nregistrat la Registrul Comertului Bucureti sub numrul J40/608/1991, cod unic de nregistrare nr. 361579, nregistrat n Registrul Bncilor sub numrul RB-PJR-40-007/1999 i nregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 1788; Contract de asigurare: Actul juridic bilateral prin care Contractantul asigurrii se oblig s plteasc o prim Asigurtorului, iar acesta din urm se oblig ca, n cazul producerii Riscului asigurat, s plteasc Asiguratului sau Beneficiarului Indemnizaia de asigurare, n limitele i n termenele convenite prin Contractul de Asigurare. Din Contractul de asigurare fac parte integrant: Formularul de aderare, Condiiile Generale de asigurare, Certificatul de asigurare/Cardul de asigurare i celelalte Anexe ale Contractului de Asigurare, respectiv Contractul de asigurare de grup E 3411; Card Bancar: Instrument de plat electronic emis de BRD pentru persoane fizice i juridice avnd urmtoarele denumiri: Standard (PF), Gold (PF), Platinum (PF), Silver (PJ), Corporate Credit Card (PJ); Card bancar activ: Card cu care s-a efectuat cel puin o tranzacie n ultimele 12 (dousprezece) luni; Card de asigurare: Document emis de Asigurtor n care sunt nscrise datele de contact ale Asigurtorului si ale Companiei de asisten, datele de identificare ale Asiguratului i Durata asigurarii; Certificat de asigurare Document emis de Asigurtor n care sunt nscrise datele de contact ale Asigurtorului, ale Contractantului, ale Companiei de asisten, datele de identificare ale Asiguratului precum i Durata asigurrii; Cltorie n strintate: O cltorie n scop turistic sau de busines n afara granielor teritoriale ale Romniei, rii de cetenie/ rii de reedin a Asiguratului, din momentul prsirii acestor granie, pn n momentul rentoarcerii n cadrul acestor granie, nu mai mult de 30 de zile calendaristice consecutive; Condiii pre-existente: Orice boal sau vtmare corporal a Asiguratului care a fost diagnosticat de un medic nainte de data contractrii asigurrii; Data producerii unui eveniment asigurat: Data producerii riscului asigurat; n cazul mbolnvirii va fi prima zi a stabilirii diagnosticului sau data la care Asiguratul constat pentru prima dat existena bolii; n caz de accident va fi data producerii accidentului; Daun (pagub): Prejudiciul efectiv suferit de Asigurat n urma producerii Evenimentului asigurat; Durata asigurrii: Durata de valabilitate a Contractului de asigurare n condiiile achitrii primei de asigurare pentru fiecare Asigurat inclus n asigurarea de grup; Eveniment asigurat: Producerea riscului asigurat, care are drept consecine apariia unei Daune; Franiz/Perioad deductibil: Suma stabilit/durata de timp pentru care Asigurtorul nu-i va asuma obligaia de plat, dac indemnizaia de asigurare se situeaz sub aceast sum fix/durat de timp; Indemnizaie de asigurare (despgubire): Suma datorat de Asigurtor Asiguratului/Beneficiarului, n cazul producerii Evenimentului asigurat; Limita maxim de indemnizaie/eveniment: Suma maxim pltibil de Asigurtor, n legtur cu producerea Evenimentului asigurat (Accident) indiferent de numrul de Asigurai implicai n acesta. n cazul producerii unui Eveniment asigurat (Accident) care duce la depirea Limitei maxime pe eveniment, aceasta va fi distribuit tuturor Asigurailor, n mod egal, inndu-se cont de sumele maxime asigurate pentru seciunea respectiv; Limita maxim de indemnizaie pe familie: Suma maxim pltibil de Asigurtor, n legtur cu producerea unui Eveniment asigurat (Accident) pentru Asigurat i familia acestuia. n cazul producerii unui Eveniment asigurat (Accident) care duce la depirea Limitei maxime pe familie, aceasta va fi distribuit tuturor membrilor familiei, n mod egal, inndu-se cont de sumele maxime asigurate pentru seciunea respectiv;

 • Pg. 2/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  Limita rspunderii: Limita maxim pn la care Asigurtorul rspunde n cazul producerii Evenimentului asigurat n perioada de valabilitate a Contractului de Asigurare; Medic: Persoan posednd o diplom de specialitate eliberat de autoritile n domeniu, care profeseaz n baza unei autorizaii valabile de liber practic; Mijloc de transport public: Orice mijloc de transport pe uscat, ap sau n aer, care opereaz pe baza unei licene de transport pasageri i care are doar rute fixe, prestabilite; Prim de asigurare: Sum de bani datorat de ctre Contractant n schimbul prelurii riscului de ctre Asigurtor (preul asigurrii), astfel cum este reglementat n Contractul de Asigurare; Risc asigurat: Eveniment viitor, neprevzut i independent de voina Asiguratului, descris n prezentele Condiii de asigurare i pentru ale crui urmri/consecine se ncheie Contractul de asigurare. Rude ale Asiguratului So, soie, copii, Asiguratului,; Spital: Unitate sanitar, public sau privat, care dispune de personal medical i auxiliar calificat n acordarea de asisten medical de specialitate, de faciliti i echipamente medicale de specialitate pentru acordarea de ngrijiri medicale i servicii de diagnostic i tratament n regim permanent pacienilor internai. Infirmeriile pentru narcomani sau alcoolici, azilurile de btrni i n general casele de odihn i cabinetele fizioterapeutice nu se consider spitale; Sport de agrement: Activitate fizic sportiv practicat ocazional n scop recreativ, ca amator n condiii de normalitate i siguran, avnd un grad mediu de risc de producere a unui accident (ex.: ski, ski nautic, snowboard, patinaj (inclusiv role), surfing, clrie, carting, fotbal, tenis, baschet, handbal, volei, tir agrement, scufundri sub 30 metri, ciclism, golf, biliard, bowling, paintball etc.). Enumerarea de mai sus nu este limitativ i nici exhaustiv; pentru alte sporturi de agrement se procedeaz prin asimilare; Suma asigurat: limita maxim a indemnizaiei de asigurare pe care Asigurtorul o pltete n cazul producerii Riscului asigurat i care este nscris n prezentele Condiii de asigurare; 1. CONTRACTUL DE ASIGURARE 1.1. n baza Contractului de asigurare a carui incheiere se constata prin Certificatul de asigurare/Card de asigurare Contractantul se oblig s plteasc o prim de asigurare Asigurtorului, iar acesta preia asupra sa riscul producerii Evenimentului asigurat aa cum este prevzut n prezentele Conditii Generale de Asigurare obligndu-se ca la producerea Evenimentului asigurat, s plteasc Asiguratului/Beneficiarului , Indemnizaia de asigurare, n limitele i termenele convenite in Contractul de Asigurare. 1.2. Asigurtorul nu i va asuma obligaia de plat a Indemnizatiei de asigurare pentru o franiz stabilit in Contractul de asigurare de grup E 3411, aceasta fiind suportat de Asigurat. 2. NCHEIEREA ASIGURRII 2.1. Asigurarea intr n vigoare la ora 00:00 a datei de intrare n asigurarea de grup, nscris pe Certificatul de asigurare/Cardul de asigurare. 2.2. Acoperirea prin asigurare ncepe astfel: - pentru deintorii Cardurilor Bancare active la data intrrii n vigoare a Contractului de asigurare de grup E 3411cu condiia achitrii de ctre Contractant a primei de asigurare trimestrial, potrivit clauzelor contractuale; - pentru persoanele fizice pentru care Contractantul va emite Cardurile Bancare pe perioada de derulare a Contractului de asigurare de grup E 3411 de la ora 00:00 a zilei urmtoare n care se activeaz Cardul Bancar, sub rezerva pliii primei de asigurare potrivit clauzelor contractuale. 3. TERITORIALITATE 3.1. Teritorialitatea este prezentat n cadrul fiecrei Seciuni. 4. SUMA ASIGURAT 4.1. Suma asigurat este specificat n cadrul fiecrei Seciuni. 4.2. Cuantumul total al indemnizaiilor pltite de Asigurtor n decursul perioadei de asigurare nu poate depi suma asigurat menionat n Contractul de asigurare, cu respectarea limitei maxime a Indemnizaiei de asigurare/eveniment sau pe familie. 4.3. Suma asigurat pe perioada de asigurare/Asigurat se diminueaz cu valoarea Indemnizaiilor de asigurare datorate i/sau pltite de Asigurtor, n ordinea cronologic a producerii Evenimentelor asigurate. 5. OBLIGAIILE ASIGURATULUI 5.1. Asiguratul trebuie s ia toate msurile de prevedere rezonabile, ale unei persoane responsabile i prudente, pentru a prentmpina producerea Riscului asigurat i se va conforma tuturor exigenelor legale i prevederilor contractuale, ca o condiie precedent rspunderii Asigurtorului. 5.2. Asiguratul este obligat s nu fac sau s nu admit modificri care ar duce la mrirea Riscului asigurat. 5.3. n cazul producerii Evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat: a) s ia msuri pentru limitarea daunelor, atunci cnd situaia o permite; b) s ntiineze Asigurtorul despre producerea Evenimentului asigurat n maxim 48 ore de la producerea acestuia, furniznd date cu privire la natura i ntinderea Daunei. Dac din cauza nerespectrii acestui termen nu s-a putut stabili cauza producerii Evenimentului asigurat i evalua Dauna, Asigurtorul poate refuza plata Indemnizaiei de asigurare; c) s permit Asigurtorului s fac investigaii cu privire la cauza i mrimea Daunei, precum i la mrimea Indemnizaiei de asigurare pe care o are de pltit; d) s ia toate msurile, pentru conservarea dreptului de regres al Asigurtorului, astfel dac Asiguratul renun la drepturile sale sau dac din vina lui, exercitarea dreptului de regres nu mai este posibil, Asigurtorul este eliberat de obligaia de a plti Indemnizaia de asigurare. n acest sens, Asiguratul trebuie s se abin de la ncheierea oricrei tranzacii, renunarea de a ncasa sau ncasarea oricrei indemnizaii fr acordul prealabil al Asigurtorului.

 • Pg. 3/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  5.4. S ntiineze imediat, n cazul producerii unor Evenimente asigurate, dup caz, poliia, pompierii, organele medicale, cernd acestora ntocmirea de acte cu privire la cauzele i mprejurrile producerii Evenimentului asigurat. 6. OBLIGAIILE ASIGURTORULUI 6.1. Asigurtorul are obligaia de a presta serviciile prevzute n Contractul de Asigurare i Anexele aferente ale acestuia cu profesionalism i promptitudine. 6.2. n cazul n care consider necesar, Asigurtorul poate colabora cu un expert/specialist care s analizeze cauzele producerii evenimentului, circumstanele care ar fi putut s modifice riscul i care nu fuseser comunicate Asigurtorului, s cerceteze dac Asiguratul i-a respectat obligaiile i s ajute la stabilirea valorii Daunei i lichidarea acesteia. Indemnizaiile de asigurare se pltesc de Asigurtor n termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii ultimului document solicitat de Asigurtor in legtur cu Riscul asigurat i Dauna, cu condiia ca prin mplinirea acestui termen s nu se depeasc 2 ani de la data producerii Evenimentului asigurat. 7. NCETAREA ASIGURRII I A CONTRACTULUI DE ASIGURARE Protecia prin asigurare nceteaz: 7.1. La ora 24:00 a datei de expirare nscris n Certificatul de asigurare/Cardul de asigurare. 7.2. La data ncetrii Contractului de Card Bancar din orice motiv. 7.3. Prin denunare unilateral din partea Contractantului sau din partea Asigurtorului n termenele i condiiile prevzute n Contractul de asigurare de grup E 3411. 7.4. Prin denunare unilateral din partea Asiguratului, oricnd pe perioada de derulare a Contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice att al Asigurtorului ct i al Contractantului, transmis prin curier sau pot cu confirmare de primire. Denunarea asigurrii reprezint scoaterea Asiguratului din asigurarea de grup ce formeaz obiectul Contractului de asigurare. Termenul de denunare ncepe s curg de la data cnd partea destinatar a luat la cunotin sau ar fi putut lua la cunotin de intenia de denunare transmis de cealalt parte i/sau asigurat. Dac notificarea nu se poate transmite din cauz c partea destinatar i-a schimbat adresa de notificare, fr s comunice acest lucru celeilalte pri, sau n cazul respingerii sau refuzului de a primi notificarea (inclusiv n cazul lipsei de la domiciliu/reedin/sediu i/sau al expirrii termenului de pstrare a corespondenei), notificarea respectiv se consider primit la data la care se constat imposibilitatea transmiterii acesteia sau, dup caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea. 7.5. Prin reziliere: a) Oricare dintre parti poate notifica celeilalte pri rezilierea Contractului de asigurare de grup E 3411ca urmare a nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a obligaiilor asumate prin contract. Rezilierea opereaz de drept, de la data comunicrii notificrii; b) n cazul n care rezilierea Contractului de Asigurare intervine ca urmare a constatrii de ctre Asigurtor a faptului c Asiguratul a dat declaraii inexacte anterior producerii Evenimentului asigurat, Contractul de Asigurare poate fi reziliat doar la mplinirea unui termen de 10 zile calculate de la data primirii notificrii de ctre Asigurat. 7.6. Prin decesul Asiguratului. 7.7. La plata ntregii indemnizaii de asigurare pentru cel puin un Asigurat sau mai muli, conform Sumelor asigurate i Limitei indemnizaiei de asigurare. 8. PROCEDURA DE ASISTEN 8.1. La producerea Riscului asigurat, Asiguratul sau reprezentantul acestuia trebuie: - s anune telefonic Compania de asisten colaboratoare cu GROUPAMA, la numrul nscris pe Certificatul de asigurare/Cardul de asigurare, n maxim 48 de ore de la producerea evenimentului; - s furnizeze informaii referitoare la evenimentul produs; - s urmeze indicaiile Companiei de asisten. Dac Asiguratul nu respect procedura de mai sus sau indicaiile Companiei de asisten, Asigurtorul poate s refuze plata Indemnizaiei de asigurare dac din acest motiv nu a putut stabili responsabilitile care i revin conform Contractului de Asigurare. Refuzul de plat a Indemnizaiei de asigurare va fi comunicat n scris Asiguratului de ctre Asigurtor. 9. ALTE PREVEDERI 9.1. Prezentele Condiii Generale de Asigurare sunt guvernate, se interpreteaz i se completeaz cu dispoziiile legale n materie din Romnia. Legea aplicabil prezentelor condiii de asigurare este legea romn. n raporturile ce izvorsc din asigurare, termenul de prescripie este conform legilor n vigoare. 9.2. Asigurtorul este ndreptit: a) s amne acordarea Indemnizaiei de asigurare, dac n legtur cu Dauna a fost instituit mpotriva Asiguratului o anchet de ctre poliie sau o procedur penal, pn la finalizarea anchetei respectiv a procedurii penale; b) s nu plteasc Indemnizaia de asigurare n cazul n care cererea de despgubire este frauduloas ori are la baz declaraii false, sau dac Asiguratul sau orice alt persoan acionnd n numele lui a contribuit n mod deliberat ori prin neglijen grav la producerea Daunei. 9.3. n cazul existenei mai multor asigurri ncheiate pentru acelai risc asigurat, fiecare Asigurtor este obligat la plata proporional cu suma asigurat i pn la concurena acesteia, fr ca Asiguratul s poat ncasa o Indemnizaie de asigurare mai mare dect prejudiciul efectiv, consecin direct a riscului. 9.4. Dac este necesar pentru scopul i natura Contractului de asigurare, exist posibilitatea ca prile contractante s introduc, de comun acord, prevederi diferite de cele menionate n prezentele Condiii de Asigurare, acestea trebuind s fie n acord cu legislaia n vigoare. 9.5. n cazul denunrii sau rezilierii Contractului de asigurare, prevederile acestuia se aplic pentru toate cazurile de Daun survenite nainte de denunare sau reziliere, pn la lichidarea definitiv a acestora. 9.6. Orice litigiu decurgnd din sau n legtur cu prezentele conditii de asigurare, inclusiv referitor la ncheierea, executarea ori desfiinarea lor, se va soluiona pe cale amiabil iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus spre soluionare instanelor judectoreti competente.

 • Pg. 4/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  9.7. Fora major exonereaz prile de rspundere n cazul nendeplinirii totale sau pariale a obligaiilor ce le revin conform prezentului Contract, cu condiia dovedirii acesteia prin certificat constatator, eliberat de Camera de Comer i Industrie a Romniei. Prile nu sunt exonerate de rspundere n cazul neexecutrii, executrii necorespunztoare sau cu ntrziere a unei obligaii dac, nainte de producerea evenimentului de for major, se aflau n ntrziere cu privire la ndeplinirea obligaiei respective. Prin for major se nelege acel eveniment, independent de voina prilor, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, aprut dup intrarea n vigoare a Contractului i care mpiedic prile s-i execute total sau parial obligaiile contractuale. Asemenea evenimente, fr ca enumerarea s fie limitativ, sunt: calamiti naturale, incendii, rzboaie etc. Att apariia ct i ncetarea cazului de for major se vor notifica celeilalte pri n termen de 90 zile calendaristice de la apariie, respectiv de la ncetarea acestuia i se va prezenta certificatul de constatare a cazului de for major eliberat de autoritile competente n termen de 90 zile lucrtoare de la apariia acestuia. Partea care nu notific n termen apariia, respectiv ncetarea cazului de for major va plti celeilalte pri contravaloarea prejudiciilor produse, fiind deczut din dreptul de a fi exonerat de rspundere. Dac fora major dureaza mai mult de .90. de zile calendaristice, Contractul poate nceta din iniiativa oricreia dintre Pri, printr-o simpl notificare transmis celeilalte Pri prin curier sau pot cu confirmare de primire. Insolvena, dizolvarea, lichidarea, greva (inclusiv greva spontan) nu sunt considerate cazuri de for major. Prile stabilesc c rspunderea Asigurtorului nu este nlturat n situaia apariiei unui caz fortuit, astfel cum acesta este definit in conditiile legii. 9.8. n cazul constatrii insolvabilitii Asigurtorului, Asiguratul/Beneficiarul asigurrii se poate adresa Fondului de garantare conform art. 60 din Legea 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile din Romnia. 10. PROTECIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 10.1. Asigurtorul i BRD garanteaz respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Asigurailor i prelucreaz aceste date n calitate de operatori n conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. 10.2. Asigurtorul i BRD se angajeaz s prelucreze datele cu caracter personal de care au luat cunostin pe parcursul derulrii Contractului de asigurare, strict n scopul stabilit n acesta, fiind interzis utilizarea de ctre acetia a acestor date n alte scopuri dect cele stabilite prin Contractul de asigurare sau prezentele condiii de asigurare. 10.3. Fiecare persoan care este implicat n executarea activitilor ce fac obiectul prezentelor condiii de asigurare va avea acces numai la datele cu caracter personal necesare pentru ndeplinirea obligaiilor sale ce i revin pentru executarea corespunztoare a respectivelor activiti.

  A) Tabelul riscurilor asigurate pentru Asiguraii persoane fizice clieni ai BRD Riscuri Asigurate

  Sume Asigurate/ Asigurat (eur)

  Tip acoperire Standard

  Tip acoperire Gold

  Tip acoperire Platinum

  1.Servicii de asisten medical 24h/24h Accident i mbolnvire a) cheltuieli medicale (tratamente ambulatorii, medicamente, diagnosticare radiografic, spitalizare, intervenii chirurgicale de urgen); b) transport medical de urgen; c) repatriere medical; d) repatrierea corpului nensufleit; e) rambursarea costului sicriului; f) tratament dentar de urgen

  Max. 20 000

  c) Max. 2 000 euro d) si e)Max.5 000 euro f) Max 200 euro

  Max. 100 000 a) Max 50 000 euro /ev. c) Max. 2 000 euro d) si e) Max. 7 000 euro f) Max 200 euro

  Max. 100 000 a) Max 50 000 euro /ev. c) Max. 2 000 euro d) si e) Max. 7 000 euro f) Max 200 euro

  Servicii gratuite : a) vizita unei rude (printe, soie,etc.) n cazul spitalizrii pe o perioad mai mare de 10 zile a Asiguratului, reprezentnd decontarea cheltuielilor de transport, la clasa economic; b) repatrierea minorilor n ar n cazul spitalizrii pe o perioad mai mare de 10 zile a Asiguratului, la clasa economic; c) efectuarea convorbirilor telefonice urgente ale Asiguratului, n cazul spitalizrii acestuia pe o perioad de timp mai mare de 10 zile, cu familia i medicul de familie, n limita sumei de 20 EUR.

  gratuit gratuit gratuit

  Apelarea 00361 465 36 60 Ofera consultana i organizarea serviciilor medicale necesare n cazul urgenelor medicale

  Franiz 50 50 50

  Limit indemnizaie/eveniment/an 100 000 500 000 500 000

  2. ntrzierea bagajelor nregistrate (contravaloarea efectelor personale necesare, cumprate, dovedite cu documente originale de achiziie (facturi, chitane) ntrziere nregistrat peste 4 ore)

  - Max. 1 000 Max. 1 000

  3. ntrzierea cursei aeriene (contravaloarea cheltuielilor pentru cumprturi eseniale (alimente, mbrcminte, cazare etc.). ntrziere nregistrat peste 4 ore)

  - Max. 500 Max. 500

  4. Anularea cltoriei (rambursarea cheltuielilor cauzate de ntreruperea cltoriei, pe care

  Max. 300 Max. 6 000 Max. 6 000

 • Pg. 5/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  Asiguratul va fi nevoit s le suporte suplimentar (telefon, hran, tax de schimbare a biletului de avion pentru ntoarcere), dovedite cu documente (chitane, facturi), peste cheltuielile ocazionate de ntoarcerea n Romnia)

  5. Deces i Invaliditate Permanent Parial/Total Accident

  5.1 Deces Accident * Accident n transport public

  Max.10 000 -Max. 200 000 deintor card -Max. 100 000 + so-soie deintor card -Max. 10 000 copil deintor card -* Max. 100 000- deintor card -Max. 50 000 + so-soie deintor card -Max. 10 000 + copil deintor card

  -Max. 200 000 deintor card -Max. 100 000 + so-soie deintor card -Max. 10 000 copil deintor card -* Max. 100 000- deintor card -Max. 50 000 + so-soie deintor card -Max. 10 000 + copil deintor card

  5.2 Invaliditate Permanent Parial/Total Accident * Accident n transport public

  Max.10 000 -Max. 250 000 deintor card -Max. 125 000 + so-soie deintor card -Max. 10 000 + copil deintor card -* Max. 100 000- deintor card -Max. 50 000 + so-soie deintor card -Max. 10 000 + copil deintor card

  -Max. 250 000 deintor card -Max. 125 000 + so-soie deintor card -Max. 10 000 + copil deintor card -* Max. 100 000- deintor card -Max. 50 000 + so-soie deintor card -Max. 10 000 + copil deintor card

  Limit indemnizaie/familie/an - 400 000 400 000

  Limit indemnizaie/eveniment/an 400 000 2 000 000 2 000 000

  6. Rspundere civil valabil pe teritoriul Europei - 100 000 100 000

  7. Protecia cumprturilor - - 1 000

  8. Asisten juridic n caz de accident auto - 10 000 10 000

  9. Utilizarea frauduloasa a cardurilor (indemnizaii de asigurare pentru pierderile financiare nregistrate de Asigurat n cazul operaiilor frauduloase de plat i retragere de numerar efectuate de ctre un utilizator neautorizat prin utilizarea cardului pierdut sau furat, n msura n care aceste operaiuni frauduloase au fost efectuate ntre momentul pierderii/furtului cardului i momentul avizrii de ctre posesorul de card, n vederea blocrii contului de card.)

  Limita/card: 500 EUR

  Limita/card: 500 EUR

  10. Asigurarea documentelor (Cartea de identitate sau Buletinul de identitate, Paaportul, Permisul de conducere, Legitimaii de cltorie, de serviciu)

  Max 400 EUR Max 400 EUR

  B) Tabelul riscurilor asigurate pentru Persoane fizice, angajai ai persoanelor juridice (PJ) sau persoanelor fizice autorizate conform legii s desfoare activiti economice (PFA/PL) clieni BRD care ndeplinesc condiiile pentru a avea calitatea de Asigurai Riscuri Asigurate

  Sume Asigurate/ Asigurat (eur)

  Tip acoperire Silver

  Tip acoperire Corporate Credit

  1.Servicii de asisten medical 24h/24h Accident i mbolnvire a) cheltuieli medicale (tratamente ambulatorii, medicamente, diagnosticare radiografic, spitalizare, intervenii chirurgicale de urgen); b) transport medical de urgen; c) repatriere medical; d) repatrierea corpului nensufleit; e) rambursarea costului sicriului; f) tratament dentar de urgen Servicii gratuite : a) vizita unei rude (printe, soie etc.) n cazul spitalizrii pe o perioad mai mare de 10

  Max. 20 000

  c) Max. 2 000 euro d) si e) Max. 5 000 euro f) Max 200 euro

  Max. 100 000

  a) Max 50 000 euro /eveniment c) Max. 2 000 euro d) si e) Max. 7 000 euro f) Max 200 euro

 • Pg. 6/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  zile a Asiguratului, reprezentnd decontarea cheltuielilor de transport, la clasa economic; b) repatrierea minorilor n ar n cazul spitalizrii pe o perioad mai mare de 10 zile a Asiguratului, la clasa economic; c) efectuarea convorbirilor telefonice urgente ale Asiguratului, n cazul spitalizrii acestuia pe o perioad de timp mai mare de 10 zile, cu familia i medicul de familie, n limita sumei de 20 EUR.

  Apelarea 00361 465 36 60 Ofer consultan i organizarea serviciilor medicale necesare n cazul urgenelor medicale

  Franiz:

  50 50

  Limit indemnizaie/eveniment/an 200 000 1 000 000

  2. ntrzierea bagajelor nregistrate (contravaloarea efectelor personale necesare, cumprate, dovedite cu documente originale de achiziie (facturi, chitane) ntrziere nregistrat peste 4 ore)

  Max. 500 Max. 1 000

  3. ntrzierea cursei aeriene (contravaloarea cheltuielilor pentru cumprturi eseniale (alimente, mbrcminte, cazare etc.) ntarziere nregistrat peste 4 ore)

  Max. 750 Max. 2 000

  4. Deces i Invaliditate Permanent Parial/Total Accident

  4.1 Deces Accident Disparitie ** Nota: ** risc asigurat doar pentru tipurile de acoperire Corporate Credit i numai dac au trecut mai mult de 12 luni de la data declarrii evenimentului ctre Autoriti.

  Max. 50 000 Max. 100 000

  4.2 Invaliditate Permanent Parial/Total Accident Max. 50 000 Max. 100 000

  Limit indemnizaie/eveniment/an 400 000 1 000 000

  5. Rspundere civil valabil pe teritoriul Europei - 10 000

  6. Asisten juridic n caz de accident auto 2 500 10 000

  Asigurarea acoper cltorii multiple sau unice formate din maxim 30 de zile consecutive n scop turistic sau business. Seciunea I

  ASIGURAREA PENTRU CLTORII N STRINTATE PENTRU DEINTORII DE CARDURI BANCARE ACTIVE EMISE DE BRD

  = Condiii Speciale = 1. RISCURILE ASIGURATE Riscurile asigurate sunt prevzute n Tabelul riscurilor asigurate pentru fiecare tip de Card Bancar. 1.1. n urma unui accident sau a mbolnvirii subite a Asiguratului, survenite n cadrul Duratei de asigurare, pe timpul Cltoriei n strintate, Asigurtorul se oblig s plteasc Asiguratului Indemnizaia de asigurare cuvenit conform condiiilor contractuale pentru: 1.1.1. - tratamentul medical ambulatoriu; 1.1.2. - medicamentele i materialele sanitare prescrise de medic; 1.1.3. - diagnosticarea medical; 1.1.4. - tratamentul staionar ntr-o instituie medical (numai spital) sub supravegherea direct a unui medic, folosindu-se numai metode medicale recunoscute i aprobate. Se va folosi cel mai apropiat spital unde exist posibilitatea aplicrii tratamentului adecvat. Cheltuielile cu spitalizarea sau interveniile chirurgicale de urgen se vor acoperi numai pn cnd starea medical a Asiguratului va permite repatrierea sau externarea acestuia; 1.1.5. - intervenii chirurgicale de urgen; 1.1.6. - transportul de urgen al Asiguratului efectuat de serviciile de ambulan pn la cel mai apropiat spital sau cel mai apropiat medic; 1.1.7. - transportul n Romnia al Asiguratului n localitatea de domiciliu sau la cel mai apropiat spital unde poate primi tratamentul recomandat de medic (repatrierea medical); 1.1.8. - transportul corpului nensufleit la domiciliul avut n Romnia, inclusiv costul sicriului, n cazul decesului Asiguratului; 1.1.9. - tratamentul dentar de urgen n limita sumei de 200 Eur (pentru ndeprtarea durerilor acute i datorate unor accidente), inclusiv o eventual radiografie dentar; 1.1.10. - vizita unei rude (printe, soie, etc.) n cazul spitalizrii n strintate a Asiguratului pe o perioad mai mare de 10 zile, reprezentnd decontarea cheltuielilor de transport, la clasa economic; 1.1.11. - repatrierea minorilor n cazul spitalizrii n strintate a Asiguratului pe o perioad mai mare de 10 zile, la clasa economic; 1.1.12. - efectuarea convorbirilor telefonice urgente ale Asiguratului, n cazul spitalizrii acestuia pe o perioad de timp mai mare de 10 zile, cu familia i medicul de familie, n limita sumei de 20 EUR. 1.2. GROUPAMA va acoperi i cheltuielile pentru:

 • Pg. 7/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  - achiziionarea unor bunuri de prim necesitate ca urmare a ntrzierii bagajelor nregistrate de ctre societatea de transport aerian i predate la cal n momentul mbarcrii, pentru mai mult dect perioada deductibil prevzut, n limita sumei asigurate. ntrzierea trebuie s fie dovedit prin documente eliberate de societatea de transport (facturi, chitane). Asigurtorul i va rambursa Asiguratului costurile de achiziie a bunurilor de prim necesitate (efecte vestimentare i de toalet, medicamente etc.) care i permit Asiguratului s fac fa indisponibilitii temporare a bunurilor din bagajul ntrziat. 1.3. GROUPAMA va acoperi i cheltuielile legate de: cumprturile efectuate n cazul ntrzierii cursei aeriene, n limita sumei asigurate, cu respectarea perioadei deductibile stabilite. Dac n timpul perioadei de valabilitate a Asigurrii, cursa aerian cu care Asiguratul trebuia s cltoreasc sufer o ntrziere care depete perioada deductibil/de ntrziere fa de ora iniial programat pe bilet, Asigurtorul va rambursa Asiguratului pn la valoarea maxim a Sumei Asigurate, contravaloarea cheltuielilor pentru cumprturi eseniale pentru mas, rcoritoare, mbrcmintea n cazul n care ntrzierea este mai mare de 4 ore, transferul de la i napoi spre aeroport/gar/port, prima noapte de cazare la hotel, plus costuri telefonice efectuate n aceast perioad, cauzate de: a) ntrziererea zborului rezervat i confirmat; b) refuzul de a permite mbarcarea din cauza numrului prea mare de rezervri fcute la zborul rezervat i confirmat; c) sosirea cu ntrziere a cursei de legtur, cu mai mult de o or, avnd ca rezultat pierderea avionului cu care s continue cltoria; Toate cumprturile reprezentnd efecte personale necesare trebuie dovedite cu documente originale de plat (facturi, chitane). 1.4. GROUPAMA va acoperi i cheltuielile legate de: cumprturile efectuate n cazul anulrii cursei aeriene, n limita sumei asigurate. Dac n timpul perioadei de valabilitate a asigurrii, cursa aerian cu care Asiguratul trebuia s cltoreasc a fost anulat, Asigurtorul va rambursa Asiguratului pn la valoarea maxim a Sumei Asigurate, contravaloarea cheltuielilor pentru telefon, hran, tax de schimbare a biletului de avion pentru ntoarcere, dovedite cu documente (chitane, facturi), peste cheltuielile ocazionate de ntoarcerea n Romnia. 1.5. GROUPAMA va plti Indemnizaiile de asigurare pentru decesul sau invaliditatea permanent (total sau parial) ca urmare a unui accident produs pe durata Cltoriei n strintate, produs n perioada de valabilitate a asigurrii. n aceste situaii, Asigurtorul va plti Indemnizaia de asigurare Asiguratului/Beneficiarului astfel: a) n cazul n care Asiguratul va deceda ca urmare a accidentului, GROUPAMA va plti motenitorilor Asiguratului suma asigurat pentru deces mai puin cheltuielile efectuate n baza condiiilor de asigurare legate de acest eveniment (repatrierea corpului nensufleit i rambursarea costului sicriului); b) n cazul n care Asiguratul va suferi ca urmare a accidentului o invaliditate permanent, GROUPAMA va plti Asiguratului, n funcie de invaliditatea dobndit, pn la 100% din suma asigurat pentru invaliditate permanent total, conform tabelului procentelor de indemnizare de mai jos:

  PIERDERE ANATOMIC SAU FUNCIONAL Procente de indemnizare

  dreapta stnga

  - pierderea total a membrului superior (minii) 70% 60%

  - pierderea total a palmei sau antebraului 60% 50%

  - pierderea total a unui membru inferior deasupra genunchiului 60%

  - pierderea total a unui membru inferior la nlimea sau sub genunchi 50%

  - pierderea total a unui picior (laba piciorului) 40%

  - pierderea total a degetului mare al minii 18% 16%

  - pierderea total a degetului arttor 14% 12%

  - pierderea total a degetului mic al minii 12% 10%

  - pierderea total a degetului mijlociu al minii 8% 6%

  - pierderea total a inelarului 8% 6%

  - pierderea total a degetului mare de la picior 10%

  - pierderea total a oricrui alt deget de la picior 3%

  - scurtarea piciorului cu cel puin cinci (5) centimetri (cm) 15%

  - pierderea total a splinei 10%

  - pierderea total a unui rinichi 20%

  - pierderea total a facultii vizuale a unui ochi 50%

  - pierderea total a facultii vizuale a ambilor ochi 100%

  - micorarea (reducerea) la jumtate a vederii la ambii ochi 25%

  - trei degete, n afara degetului mare sau a arttorului 12% 8%

  - pierderea complet a trei degete, n afara degetului mare sau a arttorului 25% 20%

  - pierderea complet a degetului mare i a nc unui deget, n afara arttorului 25% 20%

  - pierderea complet a degetului arttor i a nc unui deget, n afara degetului mare 20% 15%

 • Pg. 8/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  - pierderea complet a dou dintre ultimele degete (mijlociu, inelar, mic) 15% 12%

  - pierderea complet a posibilitii de micare a oldului sau a genunchiului 20%

  - pierderea complet a capacitii de micare a umrului 25% 20%

  - pierderea complet a capacitii de micare a cotului sau ncheieturii minii 20% 15%

  - pierderea complet a capacitii de micare a degetului mare sau i a arttorului 35% 25%

  - fractur nesudat a tibiei sau a peroneului 25%

  - fractur nesudat a rotulei 20%

  - fractur nesudat a oaselor tarsului 15%

  - pierderea complet i irecuperabil a auzului la ambele urechi 100%

  - fractur nesudat a maxilarului de jos 25%

  - anchilozarea unui segment (sector) al coloanei vertebrale, cu deformare 40%

  - fractura coastelor cu deformarea toracelui i cu anomalii organice 20%

  Demena total incurabil 100%

  Pierderea maxilarului inferior 100%

  Pierderea total a vorbirii 100%

  Pierderea de substan osoas a craniului n toat grosimea sa:

  - suprafaa de cel puin 6 cm 40%

  - suprafaa de 3 pn la 6 cm 20%

  - suprafaa mai mic de 3 cm 10%

  Pierderea parial a maxilarului inferior, a seciunii ascendente n ntregime sau a jumtate din osul maxilarului 40%

  Pierderea total a auzului la o ureche 30%

  Pierderea considerabil de substan osoas a braului (leziune permanent i incurabil) 50% 40%

  Paralizia total a membrului superior (leziune ireversibil a nervilor) 65% 55%

  Paralizia total a nervului circumflex 20% 15%

  Pierderea masiv de substan osoas a celor dou oase ale antebraului (leziune definitiv i incurabil) 40% 30%

  Paralizia total a nervului median 45% 35%

  Paralizia total a nervului radial la arcul de torsiune 40% 35%

  Paralizia total a nervului radial al antebraului 30% 25%

  Paralizia total a nervului radial al minii 20% 15%

  Paralizia total a nervului cubital 30% 25%

  Pierderea parial a degetului mare (falanga distal) 10% 5%

  Anchiloza total a degetului mare 20% 15%

  Amputarea total a degetului arttor 15% 10%

  Amputarea simultan a degetului mare i a degetului arttor 35% 25%

  Anchiloza oldului 40%

  Anchiloza genunchiului 20%

  Pierderea de substan osoas din coaps sau din ambele oase ale piciorului (condiie incurabil) 60%

  Pierderea de substan osoas din rotula genunchiului cu separarea considerabil a fragmentelor i dificultate considerabil de mobilitate la ntinderea piciorului

  40%

  Pierderea de substan osoas din rotula genunchiului cu pstrarea mobilitii 20%

  Scurtarea membrului inferior cu 3 pn la 5 cm 20%

  Scurtarea membrului inferior cu 1 pn la 3 cm 10%

  1.5.1. GROUPAMA va plti Indemnizaiile de asigurare pentru decesul sau invaliditatea permanent (total sau parial) a Asiguratului ca urmare a unui accident, survenite n calitate de pasager care cltorete, se mbarc sau coboar dintr-un mijloc de transport n comun, n perioada de valabilitate a asigurrii n timpul Cltoriei n strintate. 1.5.2. n cazul dispariiei Asiguratului n urma unei aterizri forate, euri, scufundri sau naufragiu al unui mijloc de transport cu care se tia c Asiguratul cltorea ca pasager n timpul cltoriei, dup 12 luni, GROUPAMA va plti Indemnizaia de asigurare pentru decesul ca urmare a unui

 • Pg. 9/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  accident. Dac la un moment dat, dup plata Indemnizaiei pentru Decesul din Accident, se descoper c Asiguratul este nc n via, toate plile vor fi rambursate Asigurtorului, la ntreaga lor valoare. Riscul este asigurat doar pentru tipurile de acoperire Corporate Credit. 1.6. Acordarea procentului de indemnizare i plata Indemnizaiilor de asigurare se va face numai dup terminarea tratamentului, n termen de 1 an de la data accidentului, dar nu mai devreme de 3 luni. n cazul n care invaliditatea permanent este incontestabil, acordarea procentului de indemnizare i plata Indemnizaiilor de asigurare se poate face nainte de terminarea tratamentului. 1.6.1. Valoarea total de plat n caz de mai multe situaii de invaliditate rezultate n urma aceluiai accident se stabilete prin nsumarea diverselor procente prevzute n Tabelul Procentelor de Indemnizare dar nu va depi Suma Asigurat. 1.6.2. Dac Asiguratul este stngaci procentele prevzute mai sus pentru diversele cazuri de invaliditate ale membrelor stngi i drepte vor fi inversate. 1.6.3. n ceea ce privete orice cerere de despgubire pentru invaliditate permanent total, survenit n urma unui accident, nu se va plti nicio Indemnizaie de asigurare nainte ca invaliditatea s fie recunoscut ca definitiv i permanent de ctre un medic agreat de ctre Asigurtor. 1.6.4. n cazul n care Asiguratul a primit deja o indemnizaie de asigurare pentru invaliditate cauzat de un Accident, iar ulterior acelai Accident duce la decesul Asiguratului, orice indemnizaii pltite n contul indemnizaiei pentru invaliditate cauzat de Accident vor fi sczute din cuantumul indemnizaiei datorat pentru Deces din acelai Accident. 2. CRITERII DE ELIGIBILITATE 2.1. Indemnizaia de asigurare/acoperirea costurilor privind riscurile asigurate se efectueaza n condiiile ndeplinirii criteriilor de eligibilitate. 2.2. Pentru ca o persoan s fie considerat eligibil trebuie ndeplinite urmtoarele condiii: a) respectiva persoan s fie deintoare de Card Bancar activ, emis de BRD; pot avea calitatea de Asigurat rude ale deintorului de Card Bancar Gold i Platinium (so / soie, copii ai deintorului de card) conform tabelului riscurilor asigurate; n prezentele condiii de asigurare prin Rude ale Asiguratului se nelege: so, soie, copii ai deintorului de card; b) s aib vrsta de minimum 18 ani la nceputul perioadei de asigurare, maximum 65 de ani la sfritul perioadei de asigurare acoperirea prin asigurare expir la mplinirea vrstei de 65 ani. Prin excepie, pentru deintorii de carduri Gold i Platinum (persoane fizice), asigurarea expir la mplinirea vrstei de 70 ani. Vrsta rudelor copii trebuie s se ncadreze ntre 1 i 18 ani, iar pentru a fi asigurate i rudele, este necesar s fi cltorit cu deintorul de card pe aceeai perioad, n acelai scop. c) s fie achitat prima de asigurare de ctre Contractant ctre GROUPAMA. conform prevederilorContractului de Asigurare; d) s se deplaseze n strintate n scop turistic sau business, n cltorii multiple sau unice formate din maxim 30 de zile calendaristice consecutive. 3. TERITORIALITATE Asigurarea este valabil n ntreaga lume cu excepia Romniei, rii de cetenie sau rii de reedin a Asiguratului. 4. EXCLUDERI SPECIALE 4.1. GROUPAMA nu acord Indemnizaia de asigurare pentru cheltuieli ocazionate de: a) orice condiie pre-existent nainte de data de intrare n vigoare a asigurrii; se acoper un prim serviciu organizat exclusiv de Compania de asisten medical (organizarea vizitei medicului la domiciliul Asiguratului , transportul sanitar al Asiguratului la instituia medical) pentru msuri de urgen, neprevzute, pentru salvarea vieii Asiguratului sau pentru calmarea durerilor acute n limita sumei de 500 euro; b) consultaia, investigaia medical, tratamentul determinat de boli sau accidente care sunt n legtur direct sau indirect, total sau parial cu: - evenimente de rzboi de orice fel (declarat sau nu), revolte, rebeliuni, revoluii, acte de terorism, evenimente militare, tulburri civile; - acte de violen petrecute cu prilejul unei adunri publice/ demonstraii sau orice aciuni ntreprinse pentru a preveni, controla sau suprima unul dintre evenimentele enumerate mai sus; c) mbolnvirea/accidentarea produs ca urmare a participrii Asiguratului la orice tip de curse, sporturi de agrement/profesioniste, sau activiti considerate periculoase cum ar fi: alpinismul, parautismul, planorismul, acrobaia, cascadoria. Enumerarea de mai sus nu este limitativ i nici exhaustiv; d) asistena medical acordat n cazul comiterii sau ncercrii de a comite, cu intenie, de ctre Asigurat a unor aciuni violente, sau pedepsite de legea penal n ara n care a avut loc evenimentul; e) asistena medical acordat n cazul mbolnvirilor i/sau accidentelor ca urmare a consumului de alcool, droguri, medicamente nerecomandate de medic; f) sinucidere, asisten medical n cazul tentativei de sinucidere, vtmrilor sau mbolnvirilor produse prin aciunea proprie a Asiguratului; g) ndeprtarea defectelor fizice (tratamente cosmetice, operaii estetice etc.) i a anomaliilor congenitale; h) orice boal pshic sau psiho-somatic; i) recuperare, convalescen i fizioterapie; j) asistena medical pentru graviditate, naterea prematur, avortul (inclusiv avort terapeutic), ntreruperea voluntar a sarcinii, examinarea i tratamentul mpotriva sterilitii, precum i fecundarea artificial. Se vor plti numai cheltuielile medicale de urgen n scopul salvrii vieii mamei i/sau copilului, dac gravida nu a depit 38 de ani i/sau 16-a saptmn de sarcin. Dup aceste termene, se vor acoperi numai cheltuieli medicale de urgen n scopul salvrii mamei i/sau copilului n limita maxim de 500 euro numai primul serviciu este organizat exclusiv de Compania de asisten medical; k) tratarea bolilor cu transmitere sexual, a infeciei cu HIV, SIDA i consecinele acestora; l) asistena medical acordat de rudele Asiguratului; m) asistena medical acordat de homeopai, medici naturiti, proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetrii medicale, precum i consecinele acestora; n) transplantul de organe; o) achiziionarea de: ochelari, lentile de contact, proteze auditive, proteze dentare, proteze ale membrelor, scaune/crucioare invalizi; p) vaccinri i complicaiile acestora;

 • Pg. 10/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  q) controalele medicale de rutin; r) asistena medical acordat Asiguratului n cazul infestrii radioactive ca urmare a radiaiilor provocate de accelerarea artificial a particulelor atomice, accident nuclear sau explozie atomic; s) asistena medical datorat unei epidemii sau pandemii recunoscut oficial n ara/rile n care cltorete Asiguratul; t) cltoriile n scopul obinerii unor tratamente, ngrijiri, intervenii chirurgicale, cereri abuzive; u) boli sau accidente rezultate n urma desfurrii unor activiti ce nu corespund cu scopul declarat al cltoriei; v) refuzul Asiguratului de a urma recomandarea medicului de repatriere medical; w) zborul n calitate de pasager, pilot sau membru al echipajului unui aparat de zbor, altul dect cel aparinnd unei societi autorizate de transporturi aeriene de persoane; x) evenimentele produse n urma practicrii sportului profesionist; y) vizita ntr-o ar n care exist o situaie de for major. 4.2. GROUPAMA nu va acorda Indemnizaia de asigurare, n cazul refuzului Asiguratului de a respecta instruciunile echipei medicale, acest lucru ducnd la pierderea dreptului la serviciile garantate prin Certificatul de asigurare/Cardul de asigurare i implicit pierderea drepturilor sale n calitate de Asigurat. 4.3. GROUPAMA nu va plti Indemnizaia de asigurare n cazul n care Asiguratul a necesitat asisten medical ca urmare a: a) desfurrii unor activiti cu caracter militar n strintate; b) unor activiti sub nivelul apei. 4.4. GROUPAMA nu va plti Indemnizaia de asigurare n cazul n care Asiguratul a avut un accident rezultat din practicarea oricrui sport cu titlu de profesionist sau n cadrul unor competiii, manifestri sau antrenamente sau practicarea unui sport de agrement. 4.5. GROUPAMA nu va despgubi Asiguratul pentru bagajele ntrziate din urmtoarele cauze: a) zboruri charter, dac aceste zboruri nu sunt nregistrate n sistemul internaional de date; b) confiscarea bagajelor de ctre autoritatea vamal sau orice autoritate guvernamental; c) cumprturile fcute dup sosirea la destinaia final menionat pe biletul companiei aeriene; d) bagajele i/sau efectele personale care au fost expediate cu scrisoare de transport aerian sau scrisoare de trsur; e) nu se va accepta nicio cerere de despgubire dac ntrzierea se datoreaz unei greve sau conflict de munc existent sau anunat naintea nceperii cltoriei; f) nu se va accepta nici o cerere de despgubire dac ntrzierea se datoreaz retragerii mijlocului de transport n comun din serviciu de ctre autoritatea de aviaie civil i acest lucru a fost anunat naintea nceperii cltoriei. 4.6. GROUPAMA nu va avea nicio obligaie cu privire la o cerere de despgubire cu privire la anularea/ntrzierea cursei aeriene: a) generat de sau ca urmare a unor curse charter, dac aceste zboruri nu sunt nregistrate n sistemul internaional de date; b) dac s-a pus la dispoziie un mijloc de transport alternativ similar n decurs de 4 ore de la ora de plecare programat sau n decurs de 4 ore de la ora de sosire a unui avion de legtur; c) dac Asiguratul nu se prezint la controlul pentru acces n avion (check-in) conform itinerariului furnizat, exceptnd dac acest lucru se datoreaz unei greve; d) dac anularea/ntrzierea se datoreaz unei greve sau conflict de munc existent sau anunat naintea nceperii cltoriei; e) dac anularea/ntrzierea se datoreaz retragerii aparatului de zbor din serviciu de ctre autoritatea de aviaie civil i acest lucru a fost anunat naintea nceperii cltoriei; f) dac ntrzierea mijlocului de transport este de mai puin de 4 ore; g) imposibilitatea ndeplinirii obligaiilor contractuale n timp ale transportatorului aerian/agentul acestuia din cauza cazurilor de for major. 5. PROCEDURA DE DESPGUBIRE 5.1. n cazul n care nu este urmat procedura de la Capitolul 8 - Procedura de asisten, din Condiiile Generale de Asigurare i exist o justificare pentru nerespectarea ei, GROUPAMA va despgubi numai dup ce Asiguratul/Beneficiarul: - va proba legitimitatea de a obine Indemnizaia de asigurare; - va declara dac, i ce asigurri a ncheiat pentru acelai risc i ce indemnizaii de asigurare aferente a ncasat deja; - va preda Asigurtorului toat documentaia in legtura cu Evenimentul asigurat i Dauna, n original, cerut de acesta. Documentele emise ntr-o limb strin vor fi nsoite de traducere, costul traducerii fiind suportat de ctre Asigurat. Toate certificatele, informaiile i probele solicitate de Asigurtor vor fi furnizate acestuia pe cheltuiala deintorului Certificatului de Asigurare/Cardului de Asigurare i/sau Asiguratului n forma i de natura solicitat de ctre Asigurtor. La cererea Asigurtorului i pe cheltuiala acestuia, Asiguratul se va supune unei examinri medicale n legtur cu orice pretenie de despgubire. 5.1.1. Notele de plat/chitanele pentru tratamentul medical trebuie s cuprind: - numele persoanei tratate; - diagnosticul stabilit; - detalii asupra tratamentului medical administrat sau a serviciului medical prestat i data efecturii acestora. 5.1.2. Reetele medicale prescrise trebuie s fie nsoite de documentele doveditoare ale plii medicamentelor achiziionate. 5.1.3. n cazul spitalizrii se va prezenta i fia de externare alturi de notele de plat pentru tratamentul administrat; n cazul despgubirii costurilor adiacente spitalizrii, se vor prezenta documente doveditoare a contractrii acestor servicii. 5.1.4. Dac riscul asigurat a fost cauzat de un accident se va prezenta i procesul-verbal ncheiat de organele competente, dac un astfel de document a fost ntocmit. 5.1.5. n cazul transportului Asiguratului inclusiv la domiciliul stabil, cheltuielile se vor justifica pe baza chitanelor (biletelor) precum i a declaraiei medicului cu precizarea diagnosticului i a necesitii, din punct de vedere medical, a efecturii transportului.

 • Pg. 11/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  5.2. n cazul de deces din accident, Beneficiarul va prezenta urmtoarele acte: certificatul de deces, certificatul medico-legal de constatare al decesului, procesul-verbal ncheiat de organele competente i legitimitatea de a obine Indemnizaia de asigurare. 5.3. Dac cererea de despgubire este frauduloas sau n mod evident exagerat, ori contractul are la baz declaraii false, GROUPAMA are dreptul s refuze plata Indemnizaiei de asigurare i va informa n acest sens Asiguratul. 5.4. Nu se iau n consideraie declaraiile medicale fcute de rudele Asiguratului n calitate de medici. 5.5. nceperea procedurii de stabilire i evaluare a Indemnizaiilor de asigurare nu constituie o recunoatere a obligaiei de a despgubi. 5.6. n cazul plii Indemnizaiei de asigurare ctre Asigurat sau Beneficiar, aceasta se va face n euro sau lei la cursul de schimb BNR al zilei n care s-a emis chitana/nota de plat, dup cel mult 30 zile de la data depunerii documentaiei complete de ctre Compania de asisten medical sau Asigurat, dup caz. 5.7. Valoarea total de plat n caz de mai multe situaii de invaliditate rezultate n urma aceluiai accident se stabilete prin nsumarea diverselor procente prevzute n Tabelul Procentelor de Indemnizare dar nu va depi Suma Asigurat. 5.8. Dac Asiguratul este o persoana stngace procentele prevzute mai sus pentru diversele cazuri de invaliditate ale membrelor stngi i drepte vor fi inversate. 5.9. Pe cheltuiala sa, Asigurtorul va avea dreptul i posibilitatea s examineze Asiguratul al crui Accident, Vtmare Corporal sau mbolnvire constituie motivul unei cereri de despgubire, ori de cte ori se poate cere acest lucru n mod rezonabil, n perioada n care se analizeaz cererea de despgubire. 5.10. n cazul n care compania de asisten nu este contactat sau nu exist documente care s justifice imposibilitatea contactrii acesteia n cazul producerii unui Eveniment Asigurat, Asigurtorul nu este rspunztor n nici un fel pentru cheltuielile ocazionate. 5.11. n ceea ce privete orice cerere de despgubire pentru invaliditate permanent total, survenit n urma unui accident ntr-un mijloc de transport n comun, nu se va plti nicio Indemnizaie de asigurare nainte ca invaliditatea s fie recunoscut ca definitiv i permanent de ctre un medic agreat de ctre Asigurtor. 5.12. n cazul n care Asiguratul a primit deja o indemnizaie de asigurare pentru invaliditate cauzat de un accident, iar ulterior acelai accident duce la decesul Asiguratului, orice indemnizaii pltite n contul indemnizaiei pentru invaliditate cauzat de Accident vor fi sczute din cuantumul indemnizaiei datorat pentru Deces din acelai Accident. 5.13. n cazul n care, pentru oricare din riscurile acoperite din Tabelul riscurilor asigurate, au fost pltite indemnizaii de asigurare de ctre GROUPAMA pn la limita sumei asigurate, obligaiile de plat ale acesteia nceteaz pentru asiguraii respectivi. 5.14. Cu acordul Asigurtorului, Indemnizaia de asigurare cuvenit conform condiiilor Contractului de asigurare poate fi acordat Asiguratului de ctre compania de asisten, urmnd ca Asigurtorul s acorde acestuia din urm contravaloarea indemnizaiilor de asigurare achitate Asiguratului. 6. OBLIGAIILE SPECIALE ALE ASIGURATULUI 6.1. Cererea de plat a Indemnizaiei de asigurare privind rambursarea cheltuielilor efectuate n strintate trebuie transmis Asigurtorului cel mai trziu dup 30 de zile de la terminarea tratamentului sau de la revenirea n ar a Asiguratului. 6.2. Asiguratul sau motenitorii legali sunt obligai s furnizeze Asigurtorului toate datele i documentele necesare stabilirii cuantumului Indemnizaiei de asigurare. 6.3. Prin Contractul de asigurare, Asiguratul mputernicete Asigurtorul s obin de la medicii curani datele privind istoricul medical, starea de sntate i tratamentul aplicat, dezlegndu-i de secretul profesional. 6.4. Asiguratul, rudele sale, reprezentanii legali, trebuie s consimt la examinarea medical a Asiguratului de ctre medicii agreai de Asigurtor. 6.5. Persoanele Asigurate trebuie s ia toate msurile de prevedere rezonabile, ale unei persoane responsabile i prudente, pentru a prentmpina producerea de Accidente i pentru a evita mbolnvirile i se vor conforma tuturor exigenelor legale i prevederilor contractuale, ca o condiie precedent rspunderii Asigurtorului. 6.6. Asiguratul trebuie s se informeze despre vaccinurile obligatorii pentru zona n care urmeaz s cltoreasc, precum i cele recomandate ca necesare de autoritile locale i s le efectueze. 6.7. n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 6.1-6.6 GROUPAMA poate s refuze plata Indemnizaiei de asigurare. Seciunea II

  ASIGURAREA DE RSPUNDERE CIVIL LEGAL - condiii speciale -

  1. OBIECTUL ASIGURRII 1.1. n conformitate cu prezentele condiii de asigurare, n limita rspunderii asumate prin contract i n schimbul primei de asigurare ncasate, GROUPAMA asigur deintorii de Carduri Bancare active, menionate n Tabelul riscurilor asigurate pentru Asiguraii clieni persoane fizice ai BRD conform tabelelor A i B, pentru riscurile prevzute la Cap.Riscuri acoperite din prezentele condiii speciale, acordnd despgubiri pentru urmtoarele daune materiale de a cror producere Asiguraii rspund n faa legii, fa de tere persoane pgubite: a) vtmrile corporale suferite de o ter persoan fizic i care, urmare a incapacitii temporare de munc, a invaliditii sau decesului au cauzat pagube bneti, inclusiv rezultnd din pierderea parial sau total a unui venit, dac aceste pagube sunt consecina direct a vtmrii corporale; b) prejudiciile materiale constnd n avarierea sau distrugerea unui bun sau vtmarea unui animal; 1.2. Respectarea riguroas i ndeplinirea condiiilor prevzute n aceast poli, n msura n care se refer la obligaiile care-i revin Asiguratului vor fi condiiile care preced asumarea rspunderii de ctre GROUPAMA. 1.3. n baza contractului de asigurare GROUPAMA se oblig, urmare a producerii evenimentului asigurat, s despgubeasc terele persoane pgubite pn la limita rspunderii prevzut n Poli. 1.4. Prezenta poli este valabil pe teritoriul Europei.

 • Pg. 12/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  2. RISCURI ACOPERITE 2.1. n baza contractului de asigurare de rspundere civil, GROUPAMA acoper prejudiciile provocate de Asigurat terelor persoane, consecina direct a unor fapte svrite accidental, din neglijen sau impruden, pentru care acesta rspunde n baza legii. GROUPAMA acord despgubiri pentru: a) sumele pe care Asiguratul este obligat s le plteasc terelor persoane pgubite, cu titlu de daune materiale ca urmare a producerii, din culpa proprie, precum i din culpa altor persoane pentru care acesta este obligat s rspund n baza legii, de vtmri corporale i/sau pagube la bunuri; b) sumele pe care Asiguratul este obligat n baza legii s le plteasc terelor persoane pgubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii prejudiciilor cauzate de lucruri i animale aflate n paza juridic a Asiguratului, precum i de ruina edificiului; c) cheltuieli de judecat fcute de cel prejudiciat n scopul obligrii Asiguratului la plata despgubirilor, dac Asiguratul a fost obligat prin hotrre judectoreasc la plata acestora; d) cheltuielile de judecat fcute de Asigurat n procesul civil, cu acordul prealabil al Asigurtorului, dac Asiguratul a fost obligat prin hotrre judectoreasc la plata despgubirilor. 3. n situaiile prevzute la Cap. Riscuri acoperite se acord despgubiri numai dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii: a) prejudiciul suferit de tere persoane s fi fost cauzat de o fapt culpabil a unei persoane care are calitatea de Asigurat sau de un bun aflat n paza juridic a Asiguratului; b) ntre fapta culpabil i prejudiciul terei persoane s existe o legatur de cauzalitate; c) prejudiciul s fie indemnizabil, adic s aib un caracter cert, actual, s fie personal i direct ; d) prejudiciul s fie cauzat i s se manifeste n perioada de valabilitate a poliei; e) prejudiciul s nu fi fost cunoscut de ctre Asigurat la data emiterii poliei; d) cererea de despgubire s fie formulat fie n perioada de valabilitate a poliei, fie n perioada de prescripie, dar nu mai trziu de 3 ani de la data expirrii poliei de asigurare. 4. EXCLUDERI SPECIALE 4.1. GROUPAMA nu acord despgubiri pentru: - Vtmri corporale sau deces suferite de ctre orice persoan care are calitatea de Asigurat (Asiguratul nominalizat n contractul de asigurare sau orice alt persoan pentru care Asiguratul rspunde potrivit legii) i/sau preteniile aferente pagubelor aduse bunurilor mobile sau imobile ori animalelor, proprietate a Asiguratului sau care i-au fost ncredinate acestuia n orice mod i cu orice titlu: ngrijire, pstrare, reparare, prelucrare, curare, vopsire, expediere, ntrebuinare etc.; - Preteniile de despgubiri formulate mpotriva Asiguratului de ctre soul (soia) acestuia, de persoane care locuiesc mpreun cu acesta sau de ctre persoane pentru care Asiguratul rspunde potrivit legii; - Preteniile de despgubiri formulate de orice persoan care are calitatea de Asigurat fa de alt persoan cuprins n asigurare; - Prejudicii cauzate cu intenie de ctre Asigurat (persoanele pentru care Asiguratul rspunde potrivit legii) sau pretenii de despgubire formulate pentru cazuri n care Asiguratul (persoanele pentru care Asiguratul rspunde potrivit legii) a contribuit la producerea faptului prejudiciabil prin neglijen grav, culp grav sau repetat i/sau cu rea - credin; - Preteniile de despgubiri rezultnd din daune morale, chiar dac acestea sunt rezultatul unei sentine civile, contravaloarea pecuniar a traumei psihice cauzate ca urmare a vtmrilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale; - Pretenii de despgubire pentru acte de calomnie i/sau defimare; - Rspunderea n legtur cu vindecri, sfaturi profesionale sau de orice natur, tratamente sau operaii (altele dect tratamentele medicale de prim ajutor) acordate, administrate, executate sau omise; - Preteniile de despgubiri decurgnd din consultaii, proiecte, schie, reete, devize i altele asemenea, date n schimbul unor onorarii; - Daune aprute ca urmare a nerespectrii planurilor, drepturilor de autor, drepturilor exclusive, mrcii de comer sau siglei nregistrate; - Preteniile privitoare la rspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunztoare a unui raport contractual (orice rspundere contractual), precum i orice pretenii ce decurg din exercitarea de ctre Asigurat a unei meserii, profesii sau activiti comerciale, respectiv ce decurg din efectuarea, de ctre Asigurat de acte juridice; - Prejudiciile cauzate de produsele Asiguratului, i anume de orice bun vndut sau furnizat, produs, prelucrat, modificat, reparat ori renovat, proiectat, testat, montat, nchiriat ori construit de Asigurat i care nu se mai afl n proprietatea ori sub controlul acestuia; - Orice pretenii pentru pierderi financiare pure, care nu sunt consecina unor vtmri corporale sau a unor pagube aduse bunurilor (pierderi financiare indirecte, ca de exemplu: lipsa folosinei bunurilor avariate sau distruse, pierderi de profit, ntrzieri, etc.); - Orice pierdere financiar cauzat oricrei alte persoane, alta dect cea care a suferit n mod direct prejudiciul corporal sau material; - Preteniile de despgubiri pentru pagube de care rspunde Asiguratul n legtur cu:

  a) orice autovehicul sau vehicul (inclusiv remorca tras de acesta), autorizat s circule pe drumurile publice sau pentru care este prevzut prin lege obligativitatea ncheierii asigurrii de rspundere civil, proprietate a Asiguratului, mprumutat, nchiriat sau condus de acesta;

  b) orice ambarcaiune, nav, planor, avion sau un astfel de mijloc de transport, dac Asiguratul este proprietar, l-a nchiriat, mprumutat, condus sau pilotat;

  c) ncrcarea sau descrcarea mijloacelor de transport menionate mai sus. - Amenzi de orice fel, cheltuieli judiciare penale, pedepse, penaliti, pli compensatorii (ex. reclamantul va primi de trei ori despgubirea normal) i orice alte indemnizaii rezultate din multiplicarea daunelor compensatorii; - Preteniile referitoare la prejudicii produse n urma unor explozii atomice, radiaii sau infestri radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, precum i cele referitoare la prejudiciile cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioctive, ionizate, inflamabile, explozive, corozive, combustibile); - Orice pretenii de despgubiri pentru vtmri corporale sau daune materiale sau pierderi de folosin avnd drept cauz direct sau indirect

 • Pg. 13/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  infiltraiile, orice form de poluare accidental sau gradual sau contaminare a aerului, pmntului, apei sau a oricrei alte proprieti ct i costul ndeprtrii, anulrii sau currii ca urmare a polurii sau contaminrii; - Rspunderea provenind din mbolnvirea avnd drept cauz azbestul sau rspunderea pentru orice alte boli rezultate din existena, exploatarea, manevrarea, procesarea, fabricarea, vnzarea, distribuirea, depozitarea sau folosirea azbestului, produselor ce conin azbest sau orice alte substane cancerigene; - Prejudicii aprute ca urmare a introducerii i/sau rspndirii bolilor contagioase (incluznd HIV, Hepatit, BSE) n rndul persoanelor, animalelor sau plantelor; - Daune datorate riscurilor politice; preteniile referitoare la pagube provocate n caz de rzboi (declarat sau nu), invazie sau aciune a unui duman extern, rzboi civil, revoluie, rebeliune, insurecie, grev, grev patronal, tulburri civile, dictatur militar, conspiraie, confiscare, expropriere, naionalizare, rechiziionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricrui guvern de drept sau de fapt sau oricrei autoriti publice; pretenii de despgubire ca urmare a unor acte de terorism, vandalism sau sabotaj ; - Preteniile referitoare la rspunderea Asiguratului pentru pagube produse hrtiilor de valoare, documenteleor, registrelor sau titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe, obiectelor de platin, aur sau argint, mrcilor potale, coleciilor, tablourilor, sculpturilor, esturilor sau altor obiecte avnd o valoare artistic, tiinific sau istoric, precum i pentru dispariia sau distrugerea banilor ; - Daunele rezultate din participarea Asiguratului (persoanelor pentru care acesta este rspunztor), n calitate de organizator sau concurent la pariuri, curse sau orice alte competiii sportive ori la alte activiti pregtitoare pentru aceste manifestri; - Daune acoperite n mod normal de seciunea de rspundere civil din cadrul polielor tip toate riscurile pentru lucrrile de construcii-montaj i rspunderea constructorului, incluznd rspunderea civil ncruciat (cross liability) ; - Rspunderea decenal (Inherent defect insurance) ; - Orice cereri de despgubire care provin, direct sau indirect, din:

  planificarea, producerea, administrarea, distribuirea, instalarea, integrarea i orice fel de servicii de consultan n legtur cu, sau

  analiza IT, organizarea IT, instruirea IT, training-ul IT n legtur cu, sau

  alterarea,pierderea ori paguba asupra, sau

  o reducere n funcionarea, disponibilitatea sau operarea: a) internetului sau ofertei de internet, sistemelor de computere, reelelor, prilor hard i soft, programelor,datelor, repertoriilor

  de informaii, microcipurilor, circuitelor integrate sau a unor dispozitive similare din echipamentele computerizate sau nu, care sunt sau nu proprietatea Asiguratului ;

  b) devierea, furtul de informaii sau date care sunt sau nu proprietatea Asiguratului ; c) utilizarea sau design-ul unui site web, e-mail sau altor servicii de internet n orice scop de ctre Asigurat sau o ter parte.

  - Orice cereri de despgubire n legtur cu construirea sau punerea n funciune a tunelelor, podurilor, digurilor i batardourilor, i lucrrilor subacvatice; - Orice cereri de despgubire ca urmare a activitii de minerit, lucrri de carier, lucrri de excavaie; - Ci ferate, linii de metrou, troleibuz sau tramvai; - Fabricarea, depozitarea, umplerea, distrugerea i transportul:

  a) Artificiilor, muniiei, fitilurilor, cartuelor, prafului de pusc, nitro-glicerinei sau a oricrui alt exploziv; b) Gazelor sau altor gaze ce produc presiune n recipiente, altele dect butanul sau recipiente sub presiune mic; c) Armamentului i armelor.

  - Prospectarea, extragerea, rafinarea, producerea, depozitarea sau distribuirea carburanilor; - Puncte de colectare a deeurilor; - Orice prejudicii avnd drept cauz direct sau indirect expunerea la cmpuri magnetice sau electromagnetice i/sau radiaii cauzate sau generate. - Franiza pentru daunele materiale, prevzut n Poli, care urmeaz s fie suportat de ctre Asigurat, pentru fiecare Eveniment asigurat. 4.2. Nu se acord despgubiri dac prejudiciul a fost produs: a) dintr-un caz de for major (mprejurare extern, imprevizibil, extraordinar i invincibil, fr relaie cu lucrul care a provocat paguba sau cu nsuirile sale naturale) cum ar fi trsnetul, inundaiile, avalane de zpad, uragan sau alte evenimente naturale; b) din culpa exclusiv a persoanei pgubite; c) din culpa exclusiv a unei tere persoane, pentru care Asiguratul nu are rspundere n baza legii. 4.3. Asigurtorul nu va despgubi pe Asigurat pentru pierderile cauzate direct sau indirect de disfuncionalitile oricrui computer, echipament de procesare a datelor, circuit integrat sau alte echipamente similare, aflat n proprietatea sau uzul Asiguratului. 5. LIMITA RSPUNDERII 5.1. Limita rspunderii per eveniment i n agregat este de 100.000 EUR/card bancar. 6. OBLIGAIILE SPECIALE ALE ASIGURATULUI 6.1. S comunice, n scris, preteniile formulate de cei pgubii i s depun orice acte primite n legtur cu producerea evenimentului asigurat. 6.2. S nu fac nici o ofert, promisiune sau plat, fr acordul scris al Asigurtorului, n caz contrar acestea nefiind opozabile Asigurtorului. 6.3. S se apere n proces innd seama i de eventualele recomandri ale Asigurtorului, inclusiv n ceea ce privete angajarea unui aprtor att n prim instan ct i n cile de atac. 7. CONSTATAREA, EVALUAREA I PLATA DAUNELOR 7.1. Constatarea, evaluarea i plata despgubirilor se fac de ctre GROUPAMA, direct sau prin mputernicii, mpreun cu Asiguratul sau mputerniciii acestuia. Se poate conveni, de comun acord, ca aceste operaiuni s fie fcute i cu participarea experilor. 7.2. Despgubirile se stabilesc pe baza conveniei dintre Asigurat, persoana pagubit i Asigurtor (pe cale amiabil) sau prin hotrre judectoreasc, conform legislaiei din Romnia.

 • Pg. 14/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  7.3. n cazul pagubelor produse la bunuri, despgubirile nu pot depi valoarea acestora la data producerii even imentului asigurat. Astfel, despgubirile reprezint costul reparaiei, refacerii ori restaurrii bunurilor avariate sau costul procurrii unor bunuri asemntoare celor avariate (din punct de vedere tehnic i al vechimii) din care se scade uzura i/sau valoarea resturilor care se pot valorifica. 7.4. Urmare ntmplrii evenimentului asigurat, Asiguratul va prezenta Asigurtorului: - devizul lucrrilor de reparaii a pagubelor produse la cldiri sau alte construcii, maini, instalaii, utilaje etc., inclusiv cheltuielile de demontare i montare necesare acestor lucrri; - proiectul cldirii sau construciei avariate sau distruse; - inventarul bunurilor existente nainte de producerea evenimentului i al celor r mase dup producerea evenimentului precum i gradul de avariere; - alte acte: procese verbale de recepie, facturi, documente de transport. 7.5. Cuantumul despgubirii nu va depi limita rspunderii pe eveniment indiferent dac paguba nregistrat este total sau parial. n situaia n care evenimentul asigurat a avut drept urmare att pagube materiale ct i vtmarea de persoane, ntietate va avea despgubirea persoanelor vtmate, n timp ce despgubirea pentru pagubele materiale se va efectua pn la concurena limitei rspunderii pe eveniment. 7.6. n cazul vtmrilor corporale despgubirile reprezint, n limita rspunderii asumate de Asigurtor, cheltuielile necesare restabilirii sau ameliorrii strii de sntate, neacoperite de sistemele de asigurare social, efectuate de persoana prejudiciat, precum i pierderile de venit net suferite de persoana respectiv pe perioada de la producerea accidentului pn la refacerea capacitii de munc. 7.7. n cazul decesului despgubirile vor acoperi, n limita rspunderii asumate de Asigurtor: a) cheltuielile de nmormntare, pe baza nscrisurilor doveditoare; b) cheltuielile de transport, justificate cu acte, din localitatea unde a avut loc decesul pn la localitatea ncare se face nmormntarea; c) veniturile nete nerealizate i eventualele alte cheltuieli fcute (dac au fost cauzate de accident) n perioada de la data producerii evenimemtului asigurat pn la data decesului; d) prestaii bneti periodice (pensii de ntreinere) celor ndreptii, potrivit legii. 7.8. Dac se stabilete, printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv, ca despgubirea s fie achitat sub form de prestaii bneti periodice (pensii de ntreinere), Asigurtorul va plti suma stabilit n aceste condiii. Dac ulterior intrrii n vigoare a obligaiilor de plat ale GROUPAMA i pn la epuizarea sumei asigurate starea persoanei vtmate s-a mbuntit iar cuantumul despgubirii iniiale nu se mai justific, Asigurtorul poate fie s reduc despgubirea fie s nceteze a o plti. 7.9. Dac la data producerii evenimentului asigurat exist i alte polie de asigurare ncheiate de Asigurat la asigurtori diferii, care acoper prejudicii ce intr sub incidena prezentei asigurri, Asigurtorul pltete despgubiri n baza prezentului contract proporional cu raportul dintre limita rspunderii pe eveniment stipulat n poli i totalul limitelor rspunderii pentru toate poliele de asigurare n curs, n baza crora este ndreptit s primeasc despgubire. 7.10. Dac bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaz despgubiri, au fost asigurate de deintorul lor (tera persoan pagubit), Asigurtorul va acorda acestuia despgubiri n limita diferenei dintre cuantumul pagubei i despgubirile acordate potrivit asigurrilor ncheiate (dac aceste despgubiri au fost ncasate). 7.11. Cuantumul despgubirilor se stabilete fie pe baza nelegerii dintre prti, fie prin hotrre judectoreasc definitiv. nelegerea se poate face ntre Asigurat i persoanele pgubite, cu privire la preteniile acestora, cu acordul Asigurtorului. Stabilirea despgubirilor pe baza nelegerii dintre pri, cu acordul Asigurtorului, se face n toate cazurile n care rezult cu certitudine rspunderea civil a Asiguratului n producerea pagubei i persoana pagubit face dovada prejudiciului material suferit. 7.12. Dup fiecare despgubire pltit i n situaia n care nu a fost atins limita rspunderii pe perioada asigurat, aceasta se va reduce cu ncepere de la data evenimentului asigurat cu suma cuvenit drept despgubire, prima de asigurare restant rmnnd neschimbat. La cererea Asiguratului, limita rspunderii poate fi completat prin plata unei prime de asigurare suplimentar. 7.13. n cazul n care o pagub a fost produs ca urmare a aciunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fr s se poata stabili c paguba a fost produs sau c nu putea fi produs prin fapta numai a uneia din persoane, acestea rspund mpreun, avnd calitatea de coautori, fa de pgubit. n cazul n care cel pgubit a contribuit din culp la producerea evenimentului sau mrirea pagubei, cel chemat a rspunde va fi rspunzator numai pentru acea parte din pagub pe care a produs-o (culpa comun). n astfel de situaii msura rspunderii fiecrei persoane va fi cea rezultat din acte. Dac din acte nu rezult msura rspunderii fiecrei persoane, aceasta se va stabili n cote egale, n raport cu numrul prilor implicate n accident. n orice situaie Asigurtorul rspunde numai n limita i pentru partea din pagub pe care a produs-o Asiguratul, prile convenind ca rspunderea Asigurtorului s fie divizibil. 7.14. GROUPAMA i poate da acordul ca despgubirea s se stabileasc i pe baza nelegerii dintre pri (pe cale amiabil), dac aceasta este mai mic dect limita rspunderii pe eveniment i dac prin aceasta evenimentul asigurat se consider ncheiat. Mrimea despgubirii se poate stabili i prin hotrre judectoreasc sau arbitral, aceasta neputnd ns depi limita rspunderii pe eveniment. 7.15. Nu se pot stabili despgubiri prin nelegerea prilor n urmtoarele situaii: a) accidentul face obiectul unui proces penal. Dac ns procesul penal poate fi stins prin mpcarea prilor (vtmri corporale svrite din culp dar pentru a cror vindecare ngrijirile medicale nu depesc 60 de zile) sau dac hotrrea instanei penale este definitiv ns stabilirea despgubirilor civile cade n sarcina instanelor civile GROUPAMA preia n sarcina sa obligaiile de despgubire; b) nu se cunoate cu precizie persoana rspunztoare pentru producerea pagubei, cauzele sau mprejurrile producerii evenimentului asigurat sau cuantumul pagubei. 7.16. Actele doveditoare privind cauzele, mprejurrile i pagubele provocate vor fi ntocmite de organele de cercetare n drept (poliie, pompieri, alte organe de cercetare). n lipsa acestora, probele pot fi procurate prin alte mijloace legale de prob. 7.17. Actele de umanitate fa de tere persoane care au suferit vtmri corporale care ar putea fi imputabile Asiguratului nu se consider ca o recunoatere a rspunderii lui i nici ca un nceput de ntelegere ntre pri. Aceste cheltuieli nu vor putea fi acoperite prin prezenta poli. 7.18. Despgubirea se pltete nemijlocit persoanei pgubite, ntiinndu-se n scris Asiguratul, n msura n care cel pgubit nu a fost

 • Pg. 15/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  despgubit de Asigurat. Despgubirea poate fi pltit i Asiguratului n msura n care acesta dovedete c a despgubit el nsui, n prealabil, persoana pagubit iar aceste dovezi sunt agreate de GROUPAMA. Prin plata despgubirii se sting orice pretenii ulterioare ale Asiguratului fa de Asigurtor. 7.19. Termenul de plat a despgubirii este de 30 zile calendaristice de la data depunerii la Asigurtor a ultimului document necesar n vederea efecturii acesteia. 8. DISPOZIII FINALE SPECIALE 8.1. n limita despgubirilor pltite Asiguratului, GROUPAMA este subrogat n toate drepturile acestuia contra celor rspunztori de producerea sau mrirea pagubelor, cu condiia ca acetia s nu fie Asiguratul sau prepuii si. Asiguratul rspunde ns fa de GROUPAMA pentru prejudiciile aduse prin acte care ar mpiedica realizarea dreptului prevzut mai sus. 8.2. Tera persoan pgubit i poate valorifica drepturile mpotriva Asiguratului sau direct impotriva Asigurtorului n termenul general de prescripie de trei ani, care curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia s cunoasc att despre producerea pagubei, ct i despre persoana rspunztoare de producerea ei. Dac Asiguratul a pltit despgubirea terului pgubit, atunci dreptul la aciune al Asiguratului n vederea obinerii despgubirilor de la Asigurtor se prescrie n termen de doi ani de la data pltii despgubirii ctre terul pgubit. Seciunea III

  ASIGURAREA DE ASISTEN JURIDIC N CAZ DE ACCIDENT AUTO - condiii speciale -

  1. OBIECTUL ASIGURRII 1.1. n conformitate cu prezentele condiii de asigurare, n limita rspunderii asumate prin contract i n schimbul primei de asigurare ncasate, GROUPAMA, n calitate de Asigurtor, asigur deintorii de carduri bancare active, menionate n Tabelul riscurilor asigurate pentru Asiguraii clieni persoane fizice ai BRD conform tabelelor A i B, pentru riscurile prevzute la Cap.Riscuri asigurate din prezentele condiii speciale. 2. RISCURI ASIGURATE 2.1. n baza contractului de asisten juridic n caz de accident auto, GROUPAMA acord despgubiri pentru onorarii de asisten juridic i alte cheltuieli (taxe, cauiuni, expertize etc.) efectuate n strintate i aferente unei proceduri judiciare n care este implicat Asiguratul ca urmare a comiterii, n timpul cltoriei n strintate, a unei infraciuni din culp (cu excepia uciderii din culp), a unei contravenii sau a unei fapte cauzatoare de prejudicii savarit din culp, n urmtoarele condiii, ntrunite cumulativ: a) Asiguratul a produs fapta conducnd un vehicul; b) mpotriva Asiguratului s-a declanat o aciune (procedur) civil, penal sau contravenional, iar acesta a ntiinat imediat Asigurtorul, transmind, n copie, toate documentele primite; c) nainte de a face orice cheltuial legat de caz sau de a angaja servicii de asisten legal, Asiguratul va obine acordul scris al societii de asigurare (dac reprezentantul legal propus de Asigurat nu este agreat de societatea de asigurare, aceasta va propune unul, neacceptarea de ctre Asigurat dnd dreptul Asigurtorului s refuze suportarea onorariului reprezentantului ales). 3. EXCLUDERI SPECIALE 3.1. GROUPAMA nu va avea nicio obligaie cu privire la o cerere de despgubire cu privire cheltuielile legate de asistena juridic n urma unui accident de automobil: a) Asigurtorul nu deconteaz amenzile, penalitile de ntrziere, daunele-interese sau cheltuielile de judecat efectuate de partea advers i la care este obligat Asiguratul. b) Sunt excluse din aceasta asigurare cazurile n care Asiguratul a fost implicat ntr-un accident auto i conducea un autovehicul neasigurat de rspundere civil obligatorie, nu avea consimmntul proprietarului, nu poseda permis de conducere valabil pentru categoria respectiv sau nu avea asupra sa certificatul de nmatriculare al autovehiculului. c) Sunt excluse din asigurare i greelile flagrante de asisten judiciar, precum i cazurile n care evenimentul asigurat este acoperit printr-o asigurare de protecie legal (de acest tip) ncheiat anterior. 4. TERITORIALITATE 4.1. Aceast Seciune este valabil pe teritoriul Europei. 5. SUMA ASIGURAT 5.1. Limita de indemnizaie pe eveniment i n agregat pentru cheltuieli legate de asisten juridic la care Asiguratul este obligat n urma unui accident de automobil este de 10.000 EUR/deintor de card bancar. Limita de indemnizaie n agregat pe an de asigurare se diminueaz cu valoarea despgubirilor datorate i/sau pltite, n ordinea cronologic a producerii evenimentelor asigurate. Seciunea IV

  ASIGURAREA DOCUMENTELOR, CARDURILOR I A BUNURILOR ACHIZIIONATE CU ACESTEA - condiii speciale -

  1. RISCURI ASIGURATE 1.1. Riscurile asigurate sunt cele prezentate n cadrul fiecrei Sub-seciuni n parte: Sub-seciunea 1: Utilizarea frauduloas a cardurilor bancare Sub-seciunea 2: Asigurarea documentelor Sub-seciunea 3: Asigurarea bunurilor achiziionate cu cardul bancar, Sub-seciuni ce fac parte din Condiiile Generale.

 • Pg. 16/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  2. EXCLUDERI SPECIALE 2.1. Bunuri excluse Orice alt bun cu excepia cardurilor bancare, documentelor i bunurilor achiziionate cu cardul bancar, menionate n Sub-seciunile 1, 2 i 3. 2.2. Riscuri excluse Orice daun, direct sau indirect, cauzat, provenit sau agravat de: 2.2.1. Orice alt risc dect cele menionate n Sub-seciunile 1, 2 i 3 din Condiiile specifice privind asigurarea documentelor, cardurilor i a bunurilor achiziionate cu acestea; 2.2.2. Intenia ca form a vinoviei, a: - Asiguratului, Beneficiarului sau Contractantului; - persoanelor fizice care convieuiesc n mod statornic cu Asiguratul, Beneficiarul sau Contractantul; - reprezentanilor legali ai Asiguratului, Beneficiarului, Contractantului i/sau Prepuilor acestora. 2.2.3. Rzboi (chiar nedeclarat), rzboi civil sau operaiuni de rzboi, invazie, ocupaie militar, insurecie, sabotaj, dictatur militar sau uzurpare de putere, aciunea unor grupuri de persoane ruvoitoare sau persoane care acioneaz n numele sau n legtur cu orice organizaie politic, conspiraie, confiscare, naionalizare, expropriere, rechiziionare, distrugere sau avariere sau alte acte similare din ordinul oricrui guvern de drept sau de fapt sau oricrei autoriti publice. 2.2.4. Confiscare, capturare sau distrugere dintr-un ordin guvernamental sau al unei autoriti publice. 2.2.5. Explozii sau emanaii de cldur sau radiaii provenite din fuziunea sau fisiunea nuclear, precum i de radiaiile provocate de accelerarea artificial a particulelor, radiaii ionice, dezintegrarea atomic. 2.2.6. Asigurtorul nu va fi rspunztor n cadrul prezentului contract pentru pagubele sau pierderile de consecin cauzate, provenite sau mrite, direct sau indirect, de: a) orice virus electronic de computer sau altele de acest gen ce ar putea produce anomalii n modalitatea de funcionare a ATM-urilor; b) orice atac efectuat de hackeri asupra serverului bncii, prin care acetia reuesc s obin informaii despre posesorii de carduri bancare; c) cardurile bancare care au fost pierdute sau furate mpreuna cu codul PIN al cardului bancar; d) pagube indirecte i daune de consecin. 2.2.7. Daune cauzate direct sau indirect de folosirea bunurilor n alt scop dect destinaia lor. 2.2.8. Daune cauzate direct sau indirect de terorism, prin care se nelege actul comis prin folosirea violenei, intenionat i nejustificat, de o persoan sau grup de persoane prin care se aduc pagube materiale unor bunuri sau vieii, cu intenia de a influena orice administrare politic sau cu scopul inducerii fricii n populaie sau n unele segmente ale populaiei. 3. OBLIGAIILE SPECIALE ALE ASIGURATULUI 3.1. Asiguratul este obligat s ntrein bunul asigurat n condiii corespunztoare, n scopul prevenirii producerii riscului asigurat. 3.2. Asigurtorul are dreptul de a diminua despgubirea sau chiar de a refuza acordarea acesteia daca a intervenit unul sau mai mu lte dintre urmtoarele cazuri:

  a) Asiguratul nu a fcut comunicarea privind modificarea circumstanelelor riscului sau privind alte date care ar fi putut influena riscul; b) Asiguratul i-a adus aportul la mrirea riscului producerii unei daune; c) Interesul Asiguratului nu mai exist.

  3.3. Asiguratul va lua toate msurile necesare pentru a asigura securitatea cardului bancar sau/i a codului PIN aferent, va pstra acest cod strict confidenial, nu-l va face cunoscut altei persoane i nu-l va nscrie pe cardul bancar sau pe alt document, n caz contrar, Asiguratul neavnd dreptul de a solicita plata unei indemnizaii. 3.4. n cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat: a) s anune imediat banca i s solicite blocarea contului de card. Avizarea nu trebuie fcut mai trziu de 12 ore de la momentul pierderii, furtului sau de cnd a luat cunotin de utilizarea frauduloas a datelor de pe cardul bancar de ctre o ter parte; b) s cear de la banc situaia contului i confirmarea anulrii cardului bancar. c) s ntiineze, n scris, Asigurtorul despre producerea evenimentului asigurat n maxim 48 ore de la producerea evenimentulu i asigurat, furniznd date cu privire la natura i ntinderea daunei. Dac din cauza nerespectrii acestui termen nu s-a putut stabili cauza produceri evenimentului asigurat i evalua dauna, Asigurtorul poate refuza plata indemnizaiei; d) s ntiineze, imediat, n caz de incendiu, explozie sau furt Asigurtorul i organele competente (poliie, pompieri etc.) cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitnd ntocmirea de acte cu privire la cauzele i mprejurrile producerii daunei i pagubele provocate; e) s pun la dispoziia Asigurtorului toate actele ntocmite de organele competente precum i cele necesare pentru verificarea existenei bunurilor i a valorii lor n vederea stabilirii dreptului de indemnizare. f) s permit Asigurtorului s fac investigaii cu privire la cauza i mrimea daunei, precum i la mrimea indemnizaiei pe care o are de pltit; g) s ia toate msurile, pentru conservarea dreptului de regres al Asigurtorului, astfel dac Asiguratul renun la drepturile sale sau dac din vina lui, exercitarea dreptului de regres nu mai este posibil, Asigurtorul este eliberat de obligaia de a plti despgubirea. n acest sens Asiguratul trebuie s se abin de la ncheierea oricrei tranzacii, renunarea de a ncasa sau ncasarea oricrei indemnizaii fr acordul prealabil al Asigurtorului. 3.5. n cazul n care Asiguratul constat efectuarea unor operaiuni frauduloase va contacta Banca i Asigurtorul i i va pune la dispoziie toate datele cerute: a) actul constatator emis de Poliie prin care se certific producerea evenimentului asigurat, n cazul furtului actelor; b) confirmarea bncii cu privire la anunarea evenimentului asigurat; c) extrasul de cont pentru ultimele 30 de zile, n care se vor marca tranzaciile neautorizate efectuate n mod abuziv de teri; d) copii dup documentele justificative pentru cheltuielile fcute;

 • Pg. 17/18

  Groupama Asigurri S.A.

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Condiii de asigurare cltorii n strintate BRD, Anexa 1 la Contractul nr. E 3411

  e) orice alte acte ntocmite de organele competente; 3.6. Dac Asiguratul simuleaz producerea evenimentului asigurat sau exagereaz cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modific sau altereaz cu intenie urmele i resturile rezultate n urma producerii evenimentului asigurat sau faciliteaz agravarea pagubei, Asiguratul decade din orice drept la despgubire, iar contractul de asigurare