of 11 /11
 25 iunie 2015, 06:14  de  Ramona Găină (/profi l/5_50a0f154564 fa8e2961ae3e6) Top 30 cele mai frumoase destinaţii de  văzut în România - recomandările celui mai cunoscut portal de călătorii din lume Oraşul tău (/locale/) / Sibiu (/locale/sibiu/) Devino fan  Salvează în arhivă  Adresa ta de email  Abonare  Aboneaza-te la newsletter ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ 1.661 de persoane apreciază asta. Fii primul dintre prietenii tăi.  Î mi place Locuri dintre cele mai diferite, de la parcuri la castele, galerii de artă sau chiar un mall sunt în top 30 al destinaţiilor din România recomandate de site-ul tripadvisor.com, cea mai cunoscută platformă de călătorii din lume. Primele 30 de obiective din „Top things to do in Romania” sunt, potrivit tripadvisor.com (http://www.tripadvisor.com/Attractions-g294457- Activities-Romania.html) , următoarele: Galeria de Artă din Sighişoara „Art&Crafts este o galerie locală de artă cu produse sută la sută realizate manual. Sunt două locaţii importante, Galeria 1 este situată al subsolul „House of the Rock”, în piaţa principală a oraşului, iar Galeria 2 este într-una din cele mai importante clădiri din Sighişoara, Casa lui Vlad Dracul”, arată tripadvisor.com. Cetatea Alba Iulia „Niciun alt oraş din Transilvania nu a adunat la un loc atâtea 3 comentarii cuvinte cheie: sibiu, stiri din sibiu, tripadvisor romania, piata mare, sarmise getuza, gradina botanica cluj, sucevita, ch eile bicazului (http://adevarul.ro/continut/stiri/cheile-bicazului) share (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://adev.ro/nqhfdf) 459  0 Tweet 9 Share Live 35  Piata Mare din Sibiu este in topul destinatiilor recomandate de tripadvisor (/news/sport/peste200-luptatori- kempo-pregatesc-zile-venus- 1_558a7b96a332a8fe1602b085/index.html) Peste 200 de luptători de Kempo se pregătesc în aceste zile la  Venus..... (/news/sport/peste200- luptatori-kempo-pregatesc-zile-  venus- 1  2  3 RETELE SOCIALE (/CONNECT) TOP VIDEO (/cultura/istorie/cum-ajuns-bolsevicii-stalin- stapaneasca-romaniam- -8_558bb25ecfbe376e3597b8b0/index.html) Cum au ajuns bolşevicii lui Stalin să stăpânească România? (/cultura/istorie/cum-ajuns-  bolsevicii-stalin-s tapaneasca- romaniam- -8_558bb25ecfbe376e3597b8b0/index.html) acum 14 ore acum 9 ore acum 12 ore (/news/eveniment/ora-1600- eleva-15-ani-si-a-inregistrat-tatal- timp-viola- 8_558bf623cfbe376e3599a56d/index.html) Ora 16.00: O elevă de 15 ani şi-a înregistrat tatăl  în timp ce o viola... (/news/eveniment/ora- 1600-eleva-15-ani-si-a-inregistrat-tatal-timp-  viola- 8_558bf623cfbe376e3599a56d/index.html) (/educatie/scoala/bac-2015- subiecte-dau-bac-alte-tari- rezolva-subiecte-matematica-bac- ul-italian-german- -8_558bc61ac fbe376e35984f33/index.html) Bac 2015. Ce subiecte se dau la Bac în alte ţări. Cum se rezolvă subie... (/educatie/scoala/bac- 2015-subiecte-dau-bac-alte-tari-rezolva- subiecte-matematica-bac-ul-italian-german- -8_558bc61ac fbe376e35984f33/index.html) (http://www.romaniatv.net/alerta-de-la-bnr-ce- se-intampla-cu-banii-romanilor_228872.html)  ALERTĂ de la BNR! Ce se întâ mplă cu banii românilor. Vei fi de două ori mai atent cu ce ai în portofel +3  (3 voturi)  (/) News (/news/ ) Economie (/ economi e/ ) Internaţ ional (/international/) Educaţie (/educatie/) Tech (/tech/) Life&Style (/li fe-style/) Sănătate (/sanatate/)  Cultură (/cultura/) Entertainment (/entertainment/) sibiu (/locale  /sibiu/)  Cautare Despre noi Blogurile Adevărul (/blogs/index.html)  Oraşul meu (/locale/)  Abonamente (http://abonamente.adevarul.ro) Autentificare (/login) Creează cont 20:57 Dragnea ameninţă cu ieşirea PS... (/news/politica/dragnea-amenintacu-iesirea-psd- guvernare-nu-putem-ramane-conditii-nu-suntnici-orb- surd-prost-1_558c3a9fcfbe376e359b6a7f/index.html)

Top 30 Cele Mai Frumoase Destinaţii de Văzut În România - Recomandările Celui Mai Cunoscut Portal de Călătorii Din Lume _ Adevarul

Embed Size (px)

Text of Top 30 Cele Mai Frumoase Destinaţii de Văzut În România - Recomandările Celui Mai Cunoscut...

 • 25iunie2015,06:14 de RamonaGin(/profil/5_50a0f154564fa8e2961ae3e6)

  Top30celemaifrumoasedestinaiidevzutnRomniarecomandrileceluimaicunoscutportaldecltoriidinlume

  Oraultu(/locale/)/Sibiu(/locale/sibiu/)

  Devinofan Salveaznarhiv

  Adresatadeemail Abonare

  Aboneazatelanewsletter

  TIRIPEACEEAITEM

  1.661depersoaneapreciazasta.Fiiprimuldintreprieteniiti.miplace

  Locuridintrecelemaidiferite,delaparcurilacastele,galeriideartsauchiarunmallsuntntop30aldestinaiilordinRomniarecomandatedesiteultripadvisor.com,ceamaicunoscutplatformdecltoriidinlume.

  Primele30deobiectivedinTopthingstodoinRomaniasunt,potrivittripadvisor.com(http://www.tripadvisor.com/Attractionsg294457ActivitiesRomania.html),urmtoarele:

  GaleriadeArtdinSighioara

  Art&Craftsesteogalerielocaldeartcuprodusesutlasutrealizatemanual.Suntdoulocaiiimportante,Galeria1estesituatalsubsolulHouseoftheRock,npiaaprincipalaoraului,iarGaleria2estentrunadincelemaiimportantecldiridinSighioara,CasaluiVladDracul,arattripadvisor.com.CetateaAlbaIulia

  NiciunaltoradinTransilvanianuaadunatlaunlocattea

  3comentarii

  cuvintecheie: sibiu,stiridinsibiu,tripadvisorromania,piatamare,sarmisegetuza,gradinabotanicacluj,sucevita,cheilebicazului(http://adevarul.ro/continut/stiri/cheilebicazului)

  share(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://adev.ro/nqhfdf)

  459 0

  Tweet

  9

  Share

  Live

  35

  PiataMaredinSibiuesteintopuldestinatiilorrecomandatedetripadvisor

  (/news/sport/peste200luptatorikempopregatesczilevenus1_558a7b96a332a8fe1602b085/index.html)

  Peste200delupttorideKemposepregtescnacestezilelaVenus.....(/news/sport/peste200luptatorikempopregatesczilevenus

  1 2 3

  RETELESOCIALE(/CONNECT)

  TOPVIDEO

  (/cultura/istorie/cumajunsbolseviciistalinstapaneascaromaniam8_558bb25ecfbe376e3597b8b0/index.html)

  CumauajunsboleviciiluiStalinsstpneascRomnia?(/cultura/istorie/cumajunsbolseviciistalinstapaneascaromaniam8_558bb25ecfbe376e3597b8b0/index.html)acum14ore

  acum9ore

  acum12ore

  (/news/eveniment/ora1600eleva15anisiainregistrattataltimpviola

  8_558bf623cfbe376e3599a56d/index.html)Ora16.00:Oelevde15aniianregistrattatlntimpceoviola...(/news/eveniment/ora1600eleva15anisiainregistrattataltimpviola8_558bf623cfbe376e3599a56d/index.html)

  (/educatie/scoala/bac2015subiectedaubacaltetarirezolvasubiectematematicabaculitaliangerman

  8_558bc61acfbe376e35984f33/index.html)Bac2015.CesubiectesedaulaBacnalteri.Cumserezolvsubie...(/educatie/scoala/bac2015subiectedaubacaltetarirezolvasubiectematematicabaculitaliangerman8_558bc61acfbe376e35984f33/index.html)

  (http://www.romaniatv.net/alertadelabnrceseintamplacubaniiromanilor_228872.html)

  ALERTdelaBNR!Cesentmplcubaniiromnilor.Veifidedouorimaiatentcuceainportofel

  +3 (3voturi)

  (/) News(/news/) Economie(/economie/) Internaional(/international/) Educaie(/educatie/)

  Tech(/tech/) Life&Style(/lifestyle/) Sntate(/sanatate/) Cultur(/cultura/)

  Entertainment(/entertainment/)

  sibiu (/locale/sibiu/) Cautare

  Mobil(http://m.adevarul.ro/locale/sibiu/top30celemaifrumoasedestinatiivazutromaniarecomandarileceluimaicunoscutportalcalatoriilume1_558ab1aecfbe376e359163fb/index.html)

  AdevrulMoldova(/moldova/) Desprenoi

  BlogurileAdevrul(/blogs/index.html) Oraulmeu(/locale/) Abonamente(http://abonamente.adevarul.ro)

  Autentificare(/login)Creeazcont

  20:57 DragneaamenincuieireaPS...

  (/news/politica/dragneaamenintacuiesireapsd

  guvernarenuputemramaneconditiinusuntniciorb

  surdprost1_558c3a9fcfbe376e359b6a7f/index.html)

 • momentecrucialeisimboluri.Cumiiimiideanideistorie,AlbaIuliareprezintooglindfermectoarencarefiecaredintregrupurileetnicedinTransilvaniaipotdescoperivigoareaitradiiiledealtdat.InimaorauluioreprezintcetateaAlbaCarolina,ceamaireprezentativfortreabastiondinRomniaisudestulEuropei,aratportalul.

  CastelulPele

  AcestcastelcaredateazdinsecolulXIXafostconstruitderegeleCarolIiesteconsideratunuldincelemaifrumoasecastelealeEuropei,scrietripadvisor.PiaaMaredinSibiu

  PiaaMareseaflncentrulistoricalSibiului,undesuntdeasemeneamonumenteistoriceimportante,multedintreelepartedinpatrimoniulUNESCO,scrieportalul.MnstireaSucevia

  MnstireapictatdatnddinsecolulXVIsemndretecumiideimaginipictatepeunfundalnnuanedeverde,scrietripadvisor.

  1_558a7b96a332a8fe1602b085/index.html)

  (/locale/clujnapoca/paineaaromabereideefaimosuluijamieoliverdusamaiclujean1_558acc40cfbe376e3592280c/index.html)Pineacuaromdebere,oideeafaimosuluiJamieOliver,ested...(/locale/clujnapoca/paineaaromabereideefaimosuluijamieoliverdusamaiclujean1_558acc40cfbe376e3592280c/index.html)

  (/locale/bistrita/sporturiinterzisetimpulsarciniifelexercitiifizicepermisegravidelorsfaturilespecialistilor1_558abb28cfbe376e3591b560/index.html)Sporturiinterzisentimpulsarcinii.Cefeldeexerciiifiziceles...(/locale/bistrita/sporturiinterzisetimpulsarciniifelexercitiifizicepermisegravidelorsfaturilespecialistilor1_558abb28cfbe376e3591b560/index.html)

  vezimaimultestiridinrtv.net(http://rtv.net)

  SituaieALARMANT.Bucuretiul,SUFOCATdemaini.CeSOLUIIpropunePrimriaCapitalei

  (http://www.romaniatv.net/situatiealarmantabucurestiulsufocatdemasinitraficulrutiercu15prcmaimareintrunsingur_227658.html)

  SAINSTITUITCODULPORTOCALIU.Veziharta(http://www.romaniatv.net/codgalbensiportocaliude

  inundatiiinmaimultejudete_228867.html)

  vezimaimultestiridingsp.ro(http://gsp.ro)

  (http://www.gsp.ro/fotbal/liga1/reveniredemarcaladinamonoutatiledeazidincantonamentulciinilor452595.html)

  ReveniredemarclaDinamo!Noutiledeazidincantonamentul"cinilor"

  Zlatanmaiareosingurdorin,nsnicideaceastdatnurenunlaarogane

  (http://www.gsp.ro/international/campionate/zlatanmaiareosinguradorintainsanicideaceastadatanurenuntalaarogante452593.html)

  DetaliidincantonamentulSteleiRoalbatriiauun"adversar"comunsubcomandaluiRdoi(http://www.gsp.ro/fotbal/liga

  1/detaliidincantonamentulsteleirosalbastriiauunadversarcomunsubcomandaluiradoitrxul452591.html)

  (http://www.primatv.ro/stirifocus/aajunssacantareascadoar25dekilogrameuitecatdefrumoasaerainainte.html)

  Aceastafemeieaajunssacantareascadoar25dekilograme!Uitecumaratainainte

  Iaucrescutsaniifaraoprirepanala40deani,atuncicandunmedicaoperatodemila.Cumaratabustulfemeiiinaintesidupa

  operatie(http://www.primatv.ro/stirifocus/iaucrescutsaniifaraoprirepanala40deaniatuncicandunmedicaoperatodemilacumaratabustul.html)

 • BisericaStavropoleosdinBucureti

  Construitn1724,aceastfrumoasbisericesteunadincelemaivechidinBucureti,scrieportalul.DeltaDunrii

  Osuprafavast,culocaiiexcelentedeundepoiadmirapsrile.Canaledeap,lagune,stuf,frdrumuri,podurisaumaini.Folosiiobarcnchiriatcasajungeincelemaifrumoaselocuri,scrieunuldintreutilizatoriiportalului.MnstireaVorone

  Aceastmnstirepictat,locuitdemicue,esteadeseadenumitcapelaSixtinaEstului,noteazportalul.MemorialulVictimelorComunismuluiialRezisteneidelaSighet

  Ampetrecutctevaorenmuzeucughidulnostru.Neaexplicatlaceerafolositfiecarecamer,ineapovestitdinamintirilesaledinperioadacomunist.Perioadapetrecutnacestmuzeuplincufoartemultedetaliiafostsobrimemorabil,scrieunturistamericanpetripadvisor.

  ColeciademainiiriacdinOtopeni

  Ocolecieunicdemainidin1899ipnn2014incontinuactualizare,scrietripadvisor.PiaaSfatuluidinBraov

  Unlocminunatdevizitat,strziimagazinefrumoase,plcutpentruhoinreal,statncafenele.Puteicumpracovrigiismncaiprjituriexcelentecumecremnitulcuvaniliesauprofiterolulcuciocolatlaunadinpatiseriiledepestradnlocsfaceicumprturi,scrieunuldinutilizatoripeportal.

  1 2 3

  TOPBLOGURI

  WOWBIZ.RO

  (http://www.wowbiz.ro/nuauganditlafeldezvaluirilesotieiluirazvansimionamrenuntatlatotceaveamcasafacaelcarieraaiciamvenitlabucuresticu300deeur_153531.html)

  SotialuiRazvanSimionilfacepraf:Amrenuntatlatotceaveamcasafacaelcariera!Aveam300deeuroContinuareaesfasietoare(http://www.wowbiz.ro/nuauganditlafeldezvaluirilesotieiluirazvansimionamrenuntatlatotceaveamcasafacaelcarieraaiciamvenitlabucuresticu300deeur_153531.html)

  vezimaimultestiridinprimatv.ro(http://www.primatv.ro/)

  VIDEO/Descoperirebizarainsicriulunuiepiscopmortacum350deani.Cercetatoriinuaunicioexplicatie

  (http://www.primatv.ro/stirifocus/videodescoperirebizarainsicriulunuiepiscopmortacum350deanicercetatoriinuaunicioexplicatie.html)

  ieri

  acum16ore

  acum11ore

  CazulRarinca.Deceabiaachitareaantajisteiesteoeroarejudiciar...(/news/eveniment/cazulrarinca

  abiaachitareasantajisteieroarejudiciara1_558ae67bcfbe376e3592d77a/index.html)

  BucuriileitristeileelevilorgenialiaiRomniei(/locale/focsani/bucuriiletristetileelevilorgeniali

  romaniei1_558b9004cfbe376e3596d7a7/index.html)

  Armoniarasialaeuat.Ceurmeaz?(/international/stateleunite/armoniarasialaesuaturmeazaz

  1_558bd453cfbe376e3598be20/index.html)

  ntredouarestrilaDNA,svorbimidespreproblemeleCapitalei...

  (http://www.wowbiz.ro/fotoexclusiv7cavemprimelefotografiicubebelusulandreeimanteaesteincredibilcarede

  bineseamanacumamicaluicelebradavidandreiimpline_153590.html)ImaginiBOMBA!SedintaFOTOcubebelusulsiAndreeaMantea!Uitecatdebineseamanamicutulcuea(http://www.wowbiz.ro/fotoexclusiv7cavemprimelefotografiicubebelusulandreeimanteaesteincredibilcaredebineseamanacumamicaluicelebradavidandreiimpline_153590.html)

  (http://www.wowbiz.ro/primareactieoficialaaluirazvansimiondupadespartireadesotieamhotaratcacelmai

  binepentrunoiesaoluampecarari

 • CimitirulveseldelaSpna

  Ocoleciefascinantdecruciunicedinlemncareimortalizeazdetaliidespreceimori,noteazportalul.SalinaTurda

  Oexperiencamfriguroasdarfoartefrumoas.Dacajungeiacololuaivhainemaigroaselavoipentrucseafllaadncimedestuldemare.Sepotpracticadiverseactiviti,esteunlocpotrivitpentrufamiliilecucopii.Preamultescripentruceimainvrst.ioliniedetransportpublicdinalteoraemarisurprinztordebun.Distracieplcut,scrieunuldinutilizatoripeportal.

  OldfashionedCocktailBardinConstana

  Cocktailurilesuntuordefcut,daritrebuietalentipasiunescreeziungustunicnacordcupersonalitateata,felulncaretesimiichiarfigurata.Gsetiaiciatmosferprietenoasimuzicbun,printreoamenibuniibarmaniextraordinari.Chiarmiaplcutaici,scrieunuldinutilizatoriiportalului.CastelulCorvinilordinHunedoara

  Dacvreistiicumafostuncastelndiferitemomentealeistoriei,staecelmaibunlocncaresveziacestelucruri.Esteuncasteladevratundepoivizitafiecarelocdininterioriundesuntexplicaiiperfectepentrufiecaredintreobiective.Dacaiocaziasviiaici,artrebuisofaci,scrieunuldinutilizatoriiportalului.

  CramaServedinCeptura

  Amfostaicintrodupamiazcucivaprietenisvedemloculisgustmvinurile.Oexperienmemorabil,neaplcutfoartemult.Amvzutdeasemeneaopartedinviiledeundesuntfcute

  220.RO

  (http://www.220.ro/auto/DeCeSaNuParcheziInLocurilePentruHandicapati/Ck0ZxnReyF/)

  Decesanuparcheziinlocurilepentruhandicapati(http://www.220.ro/auto/DeCeSaNuParcheziInLocurilePentruHandicapati/Ck0ZxnReyF/)

  TOPGALERIIFOTO

  (/international/inlume/lumeaimaginifotografiilezilei25iunie7_558b941dcfbe376e3596f8e0/index.html)Lumeanimagini,fotografiilezileide25iunie(/international/inlume/lumeaimaginifotografiile

  binepentrunoiesaoluampecarariseparate_153536.html)RazvandelaNeataVORBESTEpentruprimadatadupaceaaparutcuAMANTA!(http://www.wowbiz.ro/primareactieoficialaaluirazvansimiondupadespartireadesotieamhotaratcacelmaibinepentrunoiesaoluampecarariseparate_153536.html)

  (http://www.wowbiz.ro/videoexclusiv7cimaginibombaastaee2809epaparazzealae2809danuluiandreeamanteasistefan

  standinnouimpreunatandrizambitoriconspirativi_153480.html)ImaginiBOMBA!AndreeaManteasiStefanStan,dinnouimpreuna!Uiteicumsesarutasicetandrisunt(http://www.wowbiz.ro/videoexclusiv7cimaginibombaastaee2809epaparazzealae2809danuluiandreeamanteasistefanstandinnouimpreunatandrizambitoriconspirativi_153480.html)

  (http://www.220.ro/funny/AiGrijaUndeTeAsezi/W8Eu6Bbu3z/)Aigrijaundeteasezi

  (http://www.220.ro/funny/AiGrijaUndeTeAsezi/W8Eu6Bbu3z/)

  (http://www.220.ro/fazetari/UnAmericanLAFilmatPeDumnezeuInCeruri/88liWvmJfD/)

  UnamericanlafilmatpeDumnezeuinCeruri(http://www.220.ro/fazetari/UnAmericanLAFilmatPeDumnezeuInCeruri/88liWvmJfD/)

  (http://www.220.ro/animale/UrsulAstaSareInPiscinaCaUnOm/YiGbVbTdWu/)Ursulastasareinpiscinacaunom(http://www.220.ro/animale/UrsulAstaSareInPiscinaCaUnOm/YiGbVbTdWu/)

 • vinurile.Degustareaaavutlocntrocsudinapropiere,nconjuratdeogrdinfoartefrumoas.Gazdanoastrbinedocumentatifoarteprietenoasneaajutatsavempartedeodupamiazminunat.inelegcsuntmultealteopiunipentruunweekendntreg,opiunipecarenevomntoarcesletestm,scrieunuldinutilizatoriiportalului.CastelulPoenaridinPiteti

  CastelulafostconstruitdinordinulluiVladepe,nsecolulalXIVlea,iseafllngArefu,laaproximativ30deminutedemerscumainadeCurteadeArge.OdatajunilaArefu,urcai1480descripentruavedearuinelecasteluluiipriveliteauimitoare.Urcatulnuesteuordarniciimposibil.Recomandnclmintecomod,osticldeapieventualcevadulcepentruafaceurcuulmaiuor.Biletulcost5leidepersoan,scrieunuldinutilizatoriiportalului.CuMocniapeValeaVaserului

  Suntaproximativ6vagoanetrasedeolocomotivpeaburi.Dacsuntmaimulipasagericareiaurezervatunloc,unaldoileatrenvaplecala20deminutedupprimulaactoatlumeasevabucuradeaceastuimitoarecltorie.Plimbareadureazaproximativ6ore,cuoorijumtatepauzlacaptulliniei.Sepoatecumpramncarelapunctuldeopriredarpreurilesuntdestuldemariaacunpacheeldeacasarfioideebun,scrieunuldinutilizatoriiportalului.

  CatedralaOrtodoxdinTimioara

  EunuldinlocurilepecareartrebuislevadoriceturistcareajungenTimioara.Eunuldinsimbolurileoraului.Dinnefericire,dacnuetiparteaunuigrupdeturiticughid,nuveiputeaaflafoartemultedespreistoriaiimportanaei,scrieunuldinutilizatoriiportalului.FootprintsofJoydinCernavod

  FootprinsofJoyesteunproiectcreatdeasociaiainternaionaldeprotecieaanimalelorSalvaiciniiialteanimale.Locaiaincludeunadpostmodernpentruciniiunspaiudestinatcailorimgarilor,noteazportalul.BisericaFortificatdinViscri

  BisericilefortificateprecumaceastasuntcevaspecificacesteipridinRomnia.Aceastbisericvecheoferoprivelitesplendidazoneiiareunmicmuzeucuartefactevechi,scrieunuldinutilizatoriiportalului,unturistdinAnglia.

  1 2 3

  zilei25iunie7_558b941dcfbe376e3596f8e0/index.html)acum16ore

  ieri

  ieri

  acum8ore

  Picturinuleicuanimaledecompanienfilmecelebre(/entertainment/film/picturiuleianimalecompaniefilmecelebre

  7_558ad5cccfbe376e359261ef/index.html)

  OpereleluiNicuCovaci(/locale/timisoara/operelenicucovaci

  7_558af13dcfbe376e35931526/index.html)

  AdevratrzboidegherillaParis,dupunprotestaltaximetritilo...(/tech/internet/adevaratrazboi

  gherilaparisprotesttaximetristilorfatauber7_558c0099cfbe376e3599f059/index.html)

  MisiunesalvarecopilnecatnrulBrlad(/locale/vaslui/misiunesalvarecopilinecatraulbarlad

  7_558ad31ecfbe376e359254f1/index.html)

 • ParculNicolaeRomanescudinCraiova

  AmvenitlaCraiovadinAmericacualtetreburi,daramauzitmultedespreacestparc.Suntfotografdepeisaje,amvzutctevapozecuacestparciamfostimpresionat.Esteuria,clasicibinentreinut,intenionezsrevin,scrieunuldinutilizatoriiportalului.BisericacuLunadelaOradea

  Foartefrumoasifoarteinteresantepicturileisculpturiledelemndininterior.Areoarhitecturfoartefrumoas,scrieunuldinutilizatoriiportalului.PalasIai

  Esteattdemare!IarIaiulesteunoranouicurat.Mulistudenidarmiafostteamntrafic.Dataviitoarevoivenicufamiliaiprietenii.Grozavora,scrieunulsinutilizatoriiportalului.CheileBicazului

  Defiecaredatcndvinaici,singursaucugrupuri,oprescmainaimergsmplimb.Nuimplicmareefort,iarpeisajulesteuimitor.Cndvinaicipurisimplumsimtliber,scrieunadinutilizatoareleportalului.

  MnstireaCurteadeArge

  EsterenumitpentrulegendameteruluiManoleiesteunadincelemaifrumoasemnstiri.Estenconjuratdeunparcfoartefrumos,scrieunuldinutilizatoriiportalului.

 • BisericafortificatdinPrejmer

  Eminunatcacestlocuimitorafostattdebinerestauratipstrat.Nurataiansadealvedea.Cemiaplcutestecspredeosebiredealtebisericifortificateaceastaafostproiectatsprotejezenudoarconductoriicintreagacomunitate,ideaceeafiecarefamilieiarepropriancperecuacelainumrcaicelalcaseidinsat.Dacputeiurcasvedeicamereleipeisajuldesusmeritefortul,scrieunuldinutilizatoriiportalului.GrdinaBotanicdinClujNapoca

  OgrdinfoartefrumoasncentrulClujului.Foarteieftinbiletuldeintrare,ampetrecut3oreplimbnduneineamsimitexcelentpentrudoar2lireijumtatebiletuldeintrare.Frumosparc,frumosora,scrieunuldinutilizatoriiportalului.SarmizegetusaRegia

  Multedevzutdacetipasionatdearheologie.Numergeivaracndefoartecaldiumezeal,scrieunutilizator.

  VulcaniiNoroioidelaBerca

  Ecevadiferitdetotceamvzutpnacum.ncnttoareexperieniextraordinartimpulpetrecutaici,darfrtoaletenzon,scrieunuldinutilizatoriiportalului.Vmairecomandm:

  Povesteafascinantamediculuiromncareareformatsistemuldestatfrunbandelabuget:LiviaOgnean,ngerulcopiilornscuidectevasutedegrame(http://adevarul.ro/locale/sibiu/povesteafascinantamediculuiromanreformatsistemulstatbanbugetliviaogneaningerulcopiilornascuticatevasutegrame1_5571a70dcfbe376e35f5f786/index.html)

  MediculneonatologLiviaOgnean(46deani)areuitsmobilizezecolegi,priniioameniobinuiipentruaschimbanbineviaaunorcopiidenumaictevasutedegrame,internailaterapieintensivneonatalncadrulSpitaluluiClinicJudeeandeUrgenSibiu.Totulprinforeproprii,independentdestatulromn.

  TiziisibieniaiunorpoliticienicelebristrungarulAdrianNstase,inginerulLudovicOrbanitmplarulMihaiUngureanu(http://adevarul.ro/locale/sibiu/tiziisibienipoliticienicelebristrungaruladriannastaseinginerulludovicorbantamplarulmihaiungureanu1_5571a20fcfbe376e35f5c9d9/index.html)

  Treisibienisuntposesoriiunornumecurezonannviaapolitic:AdrianNstase,LudovicOrbaniMihaiUngureanu.Oameniipovestescamuzaiceglumesefacpeseamalor,daricumivdcelebriitizidelaBucureti.

  Satulundenusamainscutnimenide27deani.Povesteacelor12oamenicaremaitriescnGherdeal:SaiiauplecatnGermania,romniisubbrazi(http://adevarul.ro/locale/sibiu/satulnusamainascut27anipovesteacelor12oamenimaitraiescgherdealsasiiplecatgermaniaromaniibrazi1_553a0e12cfbe376e35819de4/index.html)

  UltimanuntnsatulsibianGherdealaavutlocn1987,iarultimulcopilsanscutaicin1988.Dincomunitateanfloritoaredealtdat,carenumra300desufletederomniidesai,acumaumairmasdoar12locuitori,itoitrecuide50deani.Amintirileloraurmasnchisencutiicufotografiialbnegru

  citestetotuldespre:sibiu,stiridinsibiu,tripadvisorromania,piatamare,sarmisegetuza,gradinabotanicacluj,sucevita,cheilebicazului(http://adevarul.ro/continut/stiri/cheilebicazului)

 • 1 2 3

  TOPARTICOLE

  (/locale/vaslui/decesidezgroapamoldoveniimortiisapteaniadevarmitmotivulnuputrezimortiigasitifatajossicriu

  1_558a44e2452e970b1fa4be81/index.html)Deceidezgroapmoldoveniimoriidupapteani.Adevrsaumit:motivulpentrucarenuarputrezitoimoriisauarfigsiicufaanjosnsicriu(/locale/vaslui/decesidezgroapamoldoveniimortiisapteaniadevarmitmotivulnuputrezimortiigasitifatajossicriu1_558a44e2452e970b1fa4be81/index.html)acum23ore

  share(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://adev.ro/nqhfdf)

  459 0

  Tweet

  9

  Share

  Live

  35

  ieri

  acum9ore

  ieri

  acum19ore

  ianregistrattatlcutelefonulmobilntimpceoviola.Victimaare15aniiesteelevlaunliceudinTrguJiu(/locale/targujiu/Siainregistrattataltelefonulmobiltimpviolavictima15anielevaliceutargujiu1_558b0d54cfbe376e3593b1b0/index.html)

  Putiulde18anidinRomancareambuntitFacebook(/tech/retelesociale/pustiul18aniromanimbunatatitfacebook1_558bfb54cfbe376e3599bf67/index.html)

  Ponta:KlausIohannisneapclit.Voivenimultmairepedenar.NutiudacRomniamaieoardemocratic(/news/politica/pontaklausiohannisneapacalitvenimairepedetaranustiuromaniamaietarademocratica1_558b07cccfbe376e359399f5/index.html)

  Top30celemaifrumoasedestinaiidevzutnRomniarecomandrileceluimaicunoscutportaldecltoriidinlume(/locale/sibiu/top30celemaifrumoasedestinatiivazutromaniarecomandarileceluimaicunoscutportalcalatoriilume1_558ab1aecfbe376e359163fb/index.html)

  Treiziledevremecapricioas.Ctdemultsercete,undeseanunploiicezonevorfilovitedevijelii(/locale/calarasi/treizilevremecapricioasaracesteanuntaploizonevorlovitevijelii1_558b2377cfbe376e35946100/index.html)

  Oraultu(/locale/)

  Exerciiulpompierilorabgatspaimantrectoriiaflai...

  (/locale/targujiu/exercitiulpompierilorbagatspaimatrecatoriiaflatizonacentralaoameniisiasunatsperiaterudele1_558c6f49cfbe376e359c65fa/index.html)

  oferulunuicamionamuritncabinasa,ntroparcare,di...

  (/locale/hunedoara/Soferulunuicamionmuritcabinasaintroparcarecauzaepuizarii1_558c630bcfbe376e359c1df9/index.html)

  VIDEOLiviuDragneadespreprimarulOradei:"IlieBolojannu...

  (/locale/oradea/videoliviudragneadespreprimaruloradeiiliebolojannulecuiestemintecontinuare1_558c56d6cfbe376e359beae6/index.html)

  Designulunuiproiectestimatla10milioanedeeurocusali...

  (/locale/bistrita/designulunui

  Craukilogramedecocainnstomac.Reeauainternaional...

  (/locale/braila/caraukilograme

  +3 (3voturi)

 • proiectestimat10milioaneeurosalinaartificialaspafinalaworldarchitecturefestival1_558c4e6acfbe376e359bc7a6/index.html)

  cocainastomacreteauainternationalacarausidroguritraficantuluiemmaboematrimisainjudecata1_558c4d22cfbe376e359bc1c6/index.html)

  ScrisoaredeschisadresatdeONGuripreedinteluiIohanni...

  (/locale/vaslui/scrisoaredeschisaadresataonguripresedinteluiiohannisministruluijustitieicazuleliberariicelor7tineriviolatelevavaslui1_558c462ccfbe376e359ba4a0/index.html)

  Autentificarecucontuladevarul.ro AutentificarecucontuldeFacebook

  Sortare: Cronologic Dupapopularitate 0comentariiinasteptare

  Imagineaaceastaaparalizatazi

  TatlLidieiBuble:Fatameaestevirgin,

  ADAUGACOMENTARIUPentruacomenta,alegeunadintreoptiuniledemaijos

  3COMENTARII

  Login Login(https://www.facebook.com/v2.3/dialog/oauth?client_id=209742945804238&redirect_uri=http%3A%2F%2Fadevarul.ro%2Fauth%2Felogin%2Ffacebook%2F%3Fredirect%3Dhttp%253A%252F%252Fadevarul.ro&state=cdb9dcc1c6450dce5e1ed554d67e744c&sdk=php

  sdk4.0.23&scope=email%2Cpublic_profile%2Cuser_friends)

  DoraBlaie(/profil/5_558bbb96cfbe376e3597f29c)0fani

  0(0voturi)

  Share(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://adevarul.ro/locale/sibiu/top30celemaifrumoasedestinatiivazutromaniarecomandarileceluimaicunoscutportalcalatoriilume1_558ab1aecfbe376e359163fb/comment/907947.html) Permalink(/locale/sibiu/top30celemaifrumoasedestinatiivazutromaniarecomandarileceluimaicunoscutportalcalatoriilume1_558ab1aecfbe376e359163fb/comment/907947.html)

  LipsesteGradinaBotanicadinJibou,Salaj!EmultmaifrumoasadecatGradinaBotanicadinCluj!:)acum13ore

  Raspunde

  alexandrovicimihail(/profil/5_554ca138cfbe376e35fb1c82)4fani

  1

  0(0voturi)

  Share(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://adevarul.ro/locale/sibiu/top30celemaifrumoasedestinatiivazutromaniarecomandarileceluimaicunoscutportalcalatoriilume1_558ab1aecfbe376e359163fb/comment/908017.html) Permalink(/locale/sibiu/top30celemaifrumoasedestinatiivazutromaniarecomandarileceluimaicunoscutportalcalatoriilume1_558ab1aecfbe376e359163fb/comment/908017.html)

  AsmaiadaugacompexullagunarRazelmSinoe,inclusivminunataprivelesteasupraacestuiadelaCetateaArgamumCapDolosman.ArmaifiManastireaComanasiminunatarezervatienaturalacarecuprindeDeltaNeajlovuluicareseaflainapropiere.

  acum12ore

  Raspunde

  grupzeromaidanezi(/profil/5_529e4b78c7b855ff566ddb1b)0fani

  1

  0(0voturi)

  Share(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://adevarul.ro/locale/sibiu/top30celemaifrumoasedestinatiivazutromaniarecomandarileceluimaicunoscutportalcalatoriilume1_558ab1aecfbe376e359163fb/comment/908211.html) Permalink(/locale/sibiu/top30celemaifrumoasedestinatiivazutromaniarecomandarileceluimaicunoscutportalcalatoriilume1_558ab1aecfbe376e359163fb/comment/908211.html)

  LegatdeFootprintsofJoydinCernavod:SperamcainmaximunandezilesingurelelocuridinRomaniaundesevorvedeacainifarastapansafieadaposturilepentruacestia.Savinalumeacalamuzeu.acum9ore

  Raspunde

 • Click.ro(http://www.click.ro/)

  (http://www.click.ro/content/razvansimionconfirmadespartireadesotiasaveziaicideclaratia)

  RazvanSimionconfirmadespartireadesotiasa.Veziaicideclaratia!(http://www.click.ro/content/razvansimionconfirmadespartireadesotiasaveziaicideclaratia)

  Secreteleorgasmuluimultiplu.Cumpotaveapartefemeile...(http://www.click.ro/content/secreteleorgasmuluimultiplucumpotaveapartefemeiledemaimulteclipedeplacere)

  Cumpotiobtinegratuitocasadevacantaintrunorassi...(http://www.click.ro/content/cumpotiobtinegratuitocasade

  OKMagazine.ro(http://okmagazine.ro)

  Actoricelebricareaumuritdecancer(http://www.okmagazine.ro/sectiune/gossip/articol/actoricelebricareaumuritcancer)

  Vedetecareaugemeni(http://www.okmagazine.ro/sectiune/gossip/articol/vedetecareaugemeni)

  Barbaticelebricareaudivortatpentruamante(http://www.okmagazine.ro/sectiune/gossip/articol/barbaicelebricareaudivoramante)

  Clickpentrufemei.ro(http://clickpentrufemei.ro)

  Cefacemcuuleiulfolosit.Catderaufacemmediuluican...(http://www.clickpentrufemei.ro/Cefacemcuuleiulfolositcatderaufacemmediuluicandilaruncamlachiuveta_0_18944.html)

  Efecteleceaiuluidemusetelasupraparului(http://www.clickpentrufemei.ro/Efecteleceaiuluidemusetelasupraparului_0_18942.html)

  Lotiunepentrucrestereaparului:cumsepreparasicums...(http://www.clickpentrufemei.ro/Lotiunepentrucrestereaparuluicum

  Historia.ro(http://historia.ro)

  Radiografiauneilumidisparute.Oasezarepreistoricade...(http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/radiografiauneilumidisparuteoasezarepreistoricaacum6000ani)

  Manifestulcelor2000decuvinte(http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/manifestulcelor2000cuvinte)

  Cursuridistractivedeastronomie,arhitectura,benzides...(http://www.historia.ro/exclusiv_web/timpliber/articol/cursuridistractiveastronomiearhitecturabenzi

  FacebooknRomniaVIDEO

  (http://www.click.ro/vedete/romanesti/annaleskosaniigoisibronzatfundulbombatpeoplajapustievideo)

  nuumblcuRzvan

  Simion...(http://www.click.ro/vedete/romanesti/tatallidieibublefatameaestevirginanuumblacurazvansimionexclusiv)

  Aamestecatojacuap.Ceaieitnfinal

  (http://www.realitatea.net/aamestecatojacuapaceaieitinfinal_1729822.html)

  Secretetiutedepuinioamenicsaiosiluetdeinvidiattoatv...

  (http://www.realitatea.net/secretetiutedepuinioamenicasaaiosiluetadeinvidiattoataviaa_1729746.html)

  Steauaecriticatpentrucampaniadetransferuri:"Epreapuin"

  (http://www.gsp.ro/fotbal/liga1/steauaecriticatapentrucampaniadetransferuriepreaputin452588.html)

  EXCLUSIVFlorescualsatAstraiasemnatazicunouaechip

  (http://www.gsp.ro/fotbal/liga1/exclusivflorescualasatastrasiasemnatazicunouaechipa452584.html)

  Cumpoiaflaparolauneireelewireless.Emaiuordectaificrez...

  (http://www.romaniatv.net/aiuitatparoladelawirelessopotiaflafoarteusor_228826.html)

  SedaucaseGRATIS.Careestesinguracondiiepecaretrebuieson...

  (http://www.romaniatv.net/sedaucasegratisinsiciliainclusivstrainilorcareesteconditiapecaretrebuiesaoindeplin_228776.html)

  OVESTEBUNA:Sedaubani.BUCURIEMAXIMAPENTRUROMANI

  (http://www.romaniatv.net/taxadepoluarecalculeazatisingurdobandapecaretrebuiesaoprimestilarestituireataxeiauto_228614.html)

  ILUZIIOPTICEnemaintlnitecareivordacreierulpestecapFOTO...

  (http://www.romaniatv.net/iluziiopticenemaiintalnitecareitivordacreierulpestecapfoto_228639.html)

  (http://www.click.ro/vedete/romanesti/annaleskosaniigoisibronzatfundulbombatpeoplaja

  pustievideo)

  CLICK.RO(HTTP://CLICK.RO)

  (http://www.click.ro/vedete/romanesti/tatallidieibublefatameaestevirginanuumblacu

  razvansimionexclusiv)

  CLICK.RO(HTTP://CLICK.RO)

  (http://www.realitatea.net/aamestecatojacuapaceaieitinfinal_1729822.html)

  REALITATEA.NET(HTTP://REALITATEA.NET)

  (http://www.realitatea.net/secretetiutedepuinioamenicasaaiosiluetadeinvidiattoataviaa_1729746.html)

  REALITATEA.NET(HTTP://REALITATEA.NET)

  (http://www.gsp.ro/fotbal/liga1/steauaecriticatapentrucampaniadetransferuriepreaputin452588.html)

  GSP.RO(HTTP://GSP.RO)

  (http://www.gsp.ro/fotbal/liga1/exclusivflorescualasatastrasiasemnatazicunouaechipa452584.html)

  GSP.RO(HTTP://GSP.RO)

  (http://www.romaniatv.net/aiuitatparoladelawirelessopotiaflafoarteusor_228826.html)

  RTV.NET(HTTP://RTV.NET)

  (http://www.romaniatv.net/sedaucasegratisinsiciliainclusivstrainilorcareesteconditiapecaretrebuiesaoindeplin_228776.html)

  RTV.NET(HTTP://RTV.NET)

  (http://www.romaniatv.net/taxadepoluarecalculeazatisingurdobandapecaretrebuiesaoprimestilarestituireataxeiauto_228614.html)

  RTV.NET(HTTP://RTV.NET)

  (http://www.romaniatv.net/iluziiopticenemaiintalnitecareitivordacreierulpestecapfoto_228639.html)

  RTV.NET(HTTP://RTV.NET)

 • vacantaintrunorassicilian) sepreparasicumsefoloseste_0_18941.html)

  desenateistorie)

  Dilemaveche.ro(http://dilemaveche.ro)

  Socata,traseeghidateprinBucurestiulnecunoscut,Wimbl...(http://dilemaveche.ro/sectiune/dilemavechevarecomanda/articol/socatatraseeghidatebucurestiulnecunoscutwimbledon)

  AventurainIndonezia(IV)(http://dilemaveche.ro/sectiune/situaiunea/articol/aventuraindoneziaiv)

  Gargaragiiipoliticosi(http://dilemaveche.ro/sectiune/celumetraim/articol/gargaragiiipoliticosi)

  Clicksanatate.ro(http://www.clickpentrufemei.ro)

  Tratareaarsurilorcualbusdeou(http://www.clicksanatate.ro/Tratareaarsurilorcualbusdeou_0_12076.html)

  Beneficiilesauneifinlandeze.Sanatatesimpladelanord(http://www.clicksanatate.ro/Beneficiilesauneifinlandezesanatatesimpladelanordici_0_12075.html)

  Beneficiileceaiuluidebusuioc.Leaculcuaromaminunata(http://www.clicksanatate.ro/Beneficiileceaiuluidebusuiocleaculcuaromaminunata_0_12074.html)

  Regulicomentarii(http://adevarul.ro/intrebarifrecvente/#moderare)Contacteazne(mailto:contact[at]adevarul[dot]ro)Publicitate(mailto:octavian.maldaianu[at]adevarulholding[dot]ro)Ecusoane(http://adevarul.ro/intrebarifrecvente/#ecusoane)RSSStiriYahoo(http://www.adevarul.ro/ex/yrssv2)

  2015AdevarulHolding.Toatedrepturilerezervate.

  AdevarulHolding Vezireteauadesiteuri AdevarulHolding

  (http://www.sati.ro/index.php?

  page=filter&site_id=27&filter_on_period=3)

  (http://www.trafic.ro/?rid=adevarulro)

  (http://catalystww.com) (/iphone)

  News(/news/)

  Eveniment(http://adevarul.ro/news/eveniment/)

  Politica(http://adevarul.ro/news/politica/)

  Societate(http://adevarul.ro/news/societate/)

  Sport(http://adevarul.ro/news/sport/)

  Bucuresti(http://adevarul.ro/news/bucuresti/)

  Stiriciudate(http://adevarul.ro/news/stiriciudate/)

  Economie(/economie/)

  Stirieconomice(http://adevarul.ro/economie/stirieconomice/)

  Bani(http://adevarul.ro/economie/bani/)

  Afaceri(http://adevarul.ro/economie/afaceri/)

  BusinessInternational(http://adevarul.ro/economie/businessinternational/)

  International(/international/)

  Europa(http://adevarul.ro/international/europa/)

  Inlume(http://adevarul.ro/international/inlume/)

  Asia(http://adevarul.ro/international/asia/)

  StateleUnite(http://adevarul.ro/international/stateleunite/)

  Rusia(http://adevarul.ro/international/rusia/)

  Educatie(/educatie/)

  Prescolar(http://adevarul.ro/educatie/prescolar/)

  Scoala(http://adevarul.ro/educatie/scoala/)

  Universitar(http://adevarul.ro/educatie/universitar/)

  Tech(/tech/)

  Stiinta(http://adevarul.ro/tech/stiinta/)

  Mobile(http://adevarul.ro/tech/mobile/)

  Gadget(http://adevarul.ro/tech/gadget/)

  Internet(http://adevarul.ro/tech/internet/)

  Retelesociale(http://adevarul.ro/tech/retelesociale/)

  Gaming(http://adevarul.ro/tech/gaming/)

  Life&Style(/lifestyle/)

  Stildeviata(http://adevarul.ro/lifestyle/stildeviata/)

  Bucatarie(http://adevarul.ro/lifestyle/bucatarie/)

  Travel(http://adevarul.ro/lifestyle/travel/)

  Moda(http://adevarul.ro/lifestyle/moda/)

  Parinti(http://adevarul.ro/lifestyle/parinti/)

  Sanatate(/sanatate/)

  Politicisibani(http://adevarul.ro/sanatate/politicibani/)

  Medicina(http://adevarul.ro/sanatate/medicina/)

  Dietasifitness(http://adevarul.ro/sanatate/dietafitness/)

  Medicinanaturista(http://adevarul.ro/sanatate/medicinanaturista/)

  Mintesanatoasa(http://adevarul.ro/sanatate/mintesanatoasa/)

  Dormit(http://adevarul.ro/sanatate/dormit/)

  Cultura(/cultura/)

  Arte(http://adevarul.ro/cultura/arte/)

  Carti(http://adevarul.ro/cultura/carti/)

  Teatru(http://adevarul.ro/cultura/teatru/)

  Istorie(http://adevarul.ro/cultura/istorie/)

  Spiritualitate(http://adevarul.ro/cultura/spiritualitate/)

  Entertainment(/entertainment/)

  Celebritati(http://adevarul.ro/entertainment/celebritati/)

  Muzica(http://adevarul.ro/entertainment/muzica/)

  Film(http://adevarul.ro/entertainment/film/)

  TV(http://adevarul.ro/entertainment/tv/)