28
8/10/2019 Calcul cadre din beton armat http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 1/28 UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚII C.C.I.A. IV PROIECT LA BETON ARMAT II DEPOZIT DE MĂRFURI ÎNDRUMĂTOR: Ing. COZAC CRISTINA STUDENT: OLAH MARCEL SEBASTIAN ORADEA 2011

Calcul cadre din beton armat

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 1/28

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚII

C.C.I.A. IV

PROIECT LA BETON ARMAT IIDEPOZIT DE MĂRFURI

ÎNDRUMĂTOR: Ing. COZAC CRISTINASTUDENT: OLAH MARCEL SEBASTIAN

ORADEA2011

Page 2: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 2/28

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de capăt

2. Borderou

3. Tema de proiectare

4. Note de calcul

B. PIESE DESENATE1. Armare placă 1:50

2. Armare grindă secundară 1:50

3. Armare stâlp 1:50

Page 3: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 3/28

TEMA DE PROIECTARE

Să se proiecteze în gruparea fundamental ă structura de rezisten ță a structuriisupraetajate parter + etaj cu destina ția depozit de m ărfuri:

Construc ția este amplasat ă în localitatea Oradea.

Datele proiectului sunt:

H = 5 m

L = 8 m

T = 9 m

pn = 10 kN/m 2

beton C16/20

oțel PC52

Page 4: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 4/28

Note de calcul

I. Predimensionarea elementelor:

a) Predimensionarea planșeului peste parter:

=2 = − =2−0,25=1,75

- condiția de rigiditate:

ℎ=35=175035=50

- condiția tehnologică:

ℎ≥80

- condiția de rezistență:=1,35·ℎ· · +1,35·ℎ· · +1,35·ℎ· · +1,5··=1,35·0,08·25·1+·1+1,5·10·1=2,7+=19,32 /

=·14=19,32·1,7514=4,23 ·

ℎ= ·· · 1−2= 4,23·101000·12,5·0,10,1922=44,15

= ·=0,008·30012,5=0,192

=100=0,008

=0,8%

ℎ=ℎ+ =44,15+15=59=80

=10+2=15

Page 5: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 5/28

b) Predimensionarea grinzii secundare:

- condiția de rigiditate:

ℎ=20=900020=450

- condiția tehnologică:≥150 ⇒=250

- condiția de rezistență:= ă· +1,35·ℎ−ℎ· ·=19,32·2+1,35·(0,45−0,08)·25·0,25=38,64+2,4975=

=·11=41,76·911=307,5 ·

ℎ= · · · 1−2= 307,5·10250·12,5·0,40,42=554,5

= ·=0,0167·30012,5=0,4

=100=0,0167

ℎ=ℎ+ =554,5+35=58

=25+202=35

ℎ=2…3⇔ℎ=600250=2,4

c) Predimensionarea grinzii principale:

- condiția de rigiditate:

ℎ=15=533,3≈550

- condiția tehnologică:≥200 ⇒ =350

- condiția de rezistență:

= ă· +1,35··ℎ−ℎ· · ·+

1,35··ℎ−ℎ· =19,32·9+1,35

Page 6: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 6/28

(0,6−0,08)·25·98+1,35·0,35·(0,7

=3

=·11=196·811=1140,4 ·

ℎ= · · · 1−2= 1140,4·10350·12,5·0,40,42=902,5

= ·=0,0167·30012,5=0,4

=100=0,0167

ℎ=ℎ+ =902,5+35=93

=25+202=35

ℎ=2…3⇔ℎ=1000350=2,86

d) Predimensionarea stâlpilor:- condiția tehnologică:

ℎ≥250

≥250

=ℎ≥=350 ⇒=ℎ=400

- condiția de flexibilitate:

ℎ≤25⇔ℎ=5000400=12,5

≤25⇔=5000400=12,5

=

- condiția de rezistență:- evaluarea incărcărilor aferente stâlpilor marginali:

- din încărcări transmise de acoperiș:

=2 /

Page 7: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 7/28

= ·0,5· · ·=1,35·0,5·8·9

- din incărcările transmise de planșeu:

=·0,5· · =19,32·0

- din greutatea grinzii secundare:

=1,35·· ·ℎ−ℎ· ·=

=1,35·2,5·0,25·(0

- din greutatea grinzii principale:

=1,35··ℎ−ℎ·2· =1,35·0,35(1−0,08)·4·25=43,47

- din greutatea proprie a stâlpului:

=1,35··ℎ·2· −ℎ·=1,35·0,4·0,4·(10−0,08)·25=53,5

=++++==97,2+695,52+9

- evaluarea încărcarilor aferente stâlpului central:

- din încărcări transmise de acoperiș:

=2 / = · · ·=1,35·8·9·2=1

- din incărcările transmise de planșeu:

=· · =19,32·8·9=

- din greutatea grinzii secundare:

=1,35·· ·ℎ−ℎ· ·=

=1,35·4·0,25·(0,6

- din greutatea grinzii principale:

=1,35··ℎ−ℎ· ·=1,35·0,35(1−0,08)·8·25=86,94

- din greutatea proprie a stâlpului:

Page 8: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 8/28

=1,35··ℎ·2· −ℎ·=1,35·0,4·0,4·(10−0,08)·25=53,5

=++++==194,4+1391,04+=1883,9

=0,85→

- stalp marginal:

=ℎ= 0,3·· = 988,48·100,3·0,85·12,=556,8≈

- stalp central:

=ℎ= 0,4·· = 1883,9·100,4·0,85·12,=665,8≈

e) Predimensionarea fundațiilor:

- condiții constructive:≥400

ℎ≥300

=(0,55…0,65)·

- fundația stâlpului marginal:

= 1,2·1,3·= 1,2·988,481,3·300=1,74

=300 /

=1,3· =1,3·1,74=2

=(0,55…0,65)· =0,6· =0,6·1

=(0,55…0,65)· =0,6· =0,6·2,

=500 ș

=−2≥1⇔ =5002260−13562 =1,1⟹ =

=ℎ−ℎ2≥1⇔ =4001356−6002 =1,06⟹

Page 9: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 9/28

≥ −2· ;400

ℎ≥−ℎ2· ;300

- fundația stâlpului central:

= 1,2·1,3·= 1,2·1883,91,3·300=2,4

=300 /

=1,3· =1,3·2,4=3,

=(0,55…0,65)· =0,6· =0,6·2

=(0,55…0,65)· =0,6· =0,6·3,

=650 ș

=−2≥1⇔ =6503130−18782 =1,04⟹

=ℎ

−ℎ2≥1⇔ =600

1878−6002 =1,02⟹

Page 10: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 10/28

II. Dimensionarea elementelor:

a) Dimensionarea planșeului peste parter:

- evaluarea încărcărilor:

- încărcări permanente:

- greutatea proprie a plăcii:

=ℎ· ·=0,08·25·1=2

= ·=1,35·2=2,7 /

- greutatea șapei:

=ℎ· ·=0,03·24·1=0,7

= ·=1,35·0,72=0,97

- greutatea mozaicului:

=ℎ· ·=0,02·24·1=0,4

= ·=1,35·0,48=0,64

=2,7+0,972+0,648=

- încărcări variabile:

- încărcarea utilă:

· =10 /

= ·=1,5·10=15 /

=+=4,32+15=19,32

- calculul static:

- în prima deschidere avem:

=·11=19,32·1,7511=5,38 ·

- în primul reazem intermediar:

=−·14=−19,32·1,75

14=−4,23 ·

- în celelalte deschideri și în celelalte reazeme intermediare:

Page 11: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 11/28

====·16=−19,32·1,7516=3,7 ·

===−·16=−

19,32·1,7516=−3,7 ·

= −=2000−250=1750

= =0,65··=0,65·19,32·1

- determinarea armăturilor de rezistență:

a) dimensionarea la moment încovoietor:

ℎ=ℎ− =80−14=66

=10+2≈8 ⇒ =14

- dimensionarea armăturilor în câmpul 2:

- determinarea momentului redus:

=·ℎ· =3,7·101000·66·12,5=0,06<=0,4

- determinarea procentului de armare:

=·1−√ 1−2··100=12,5300·1− 1−2·0,06·100=0,25%

- determinarea cantității necesare de armătură:

=100· ·ℎ=0,25100·1000·66=165=1,65

⇒=1,89 ⇒∅6/15

- dimensionarea armăturilor în câmpul 1:

- determinarea momentului redus:

=·ℎ· =5,38·101000·66·12,5=0,1<=0,4

- determinarea procentului de armare:

Page 12: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 12/28

=·1−√ 1−2··100=12,5300·1− 1−2·0,1·100=0,44%

- determinarea cantității necesare de armătură:

=100· ·ℎ=0,44100·1000·66=294=2,94

ă=1,892=0,95

=2,9−0,95=1,95 ⇒∅8/15

- dimensionarea armăturilor în reazeme:

- determinarea momentului redus:

=·ℎ· =−3,7·101000·66·12,5=−0,06<=0,4

- determinarea procentului de armare:

=·1−√ 1−2··100=12,5300·1− 1+2·0,06·100=0,243%

- determinarea cantității necesare de armătură:

=100· ·ℎ=0,243100·1000·66=160=1,60

ă=1,892=0,95

=1,60−0,95=0,65 ⇒∅6/15

b) verificarea la forță tăietoare:

= =0,65··=0,65·19,32·1

= ·ℎ· =22·101000·66·12,5=0,4<0,75

b) Dimensionarea grinzii secundare:

- evaluarea încărcărilor:

- încărcări permanente:

- greutatea proprie a nervurii:

Page 13: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 13/28

=1,35··ℎ−ℎ· =250·(600−80)·25·1,35=4,3875 /

- încărcarea transmisă de șapă:

= · ă=2·4,32=8,64

=4,3875+8,64=13,0

- încărcări variabile:

- încărcarea utilă:

· ·1,5=2·10·1,5=3

=+=13,03+30=43,03

= −=9000−350=8650

- calculul static:

- determinarea momentelor pozitive:

=·( +)· =0,091·43,03·8=293 ·

= =·( +)· =0,0625·43,0=201,22 ·

- determinarea momentelor negative în reazeme:

=·( +)· =−293 ·

=·( +)· =−201,22 ·

- determinarea momentelor negative din câmp:

=·( +)· =−0,024·43,03·=−77,27

=·( +)· =−0,018·43,03·=−58 ·

=·( +)· =−0,007·43,03·=−22,54

- forțele tăietoare maxime:

=0,45·( +)· =0,45·43,03·8,6

=−0,65·( +)· =−0,65·43,03·8

=−==0,55·( +)· =0,55·43,03=204,72 ·

Page 14: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 14/28

Verificăm raportul plăcii la moment încovoietor:

ℎ>0,05·ℎ⇒80>30

- determinarea armăturilor de rezistență:

a) dimensionarea la moment încovoietor în câmp:

- înălțimea utilă a grinzii secundare:

ℎ=ℎ− =600−(25+8+16/2)=600−41=

- câmpul 1:

- se determină lățimea activă a plăcii ( ):

⎩≤+0,8·3=2556 ≤+12·ℎ=1210 ≤ =2000 ⇒=1210

- se calculează momentul capabil al plăcii de beton

=·ℎ· ·ℎ−0,5·ℎ=628 ·

>⇒ ă

⇒ <ℎ ·ℎ( ț- determinarea momentului redus:

=·ℎ· =293·101210·559·12,5=0,06<=0,4

- determinarea procentului de armare:

=·1−√ 1−2··100=12,5300·1− 1−2·0,06·100=0,2

- determinarea cantității necesare de armătură:

=100· ·ℎ=0,26100·1210·559=1=17,58

⇒=19,64 ⇒4∅25

- câmpul 2:

Page 15: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 15/28

- se determină lățimea activă a plăcii ( ):

≤+0,6·3=1980 ≤+12·ℎ=1210 ≤ =2000 ⇒=1210

- se calculează momentul capabil al plăcii de beton

=·ℎ· ·ℎ−0,5·ℎ=628 ·

>⇒ ă

⇒ <ℎ ·ℎ( ț- determinarea momentului redus:

=·ℎ· =201,22·101210·559·12,5=0,04<=0,4

- determinarea procentului de armare:

=·1−√ 1−2··100=12,5300·1− 1−2·0,04·100=0,1

- determinarea cantității necesare de armătură:

=100· ·ℎ=0,17100·1210·559=1=11,5

⇒=12,56 ⇒4∅20

- :

ℎ=ℎ− =600−40=56

=+2+∅=25+142+8=40

- determinarea momentului redus:

=·ℎ· =77,27·10250·560·12,5=0,08<=0,4

- determinarea procentului de armare:

Page 16: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 16/28

=·1−√ 1−2··100=12,5300·1− 1−2·0,08·100=0,3

- determinarea cantității necesare de armătură:

=100· ·ℎ=0,35100·250·560=49=4,9

⇒=5,08 ⇒2∅18

- câmpul 3:

- se determină lățimea activă a plăcii ( ):

⎩≤+0,6·3=1980 ≤+12·ℎ=1210 ≤ =2000 ⇒=1210

- se calculează momentul capabil al plăcii de beton

=·ℎ· ·ℎ−0,5·ℎ=628 ·

> ⇒ ă

⇒ <ℎ ·ℎ( ț- determinarea momentului redus:

=·ℎ· =201,22·101210·559·12,5=0,04<=0,4

- determinarea procentului de armare:

=·1−√ 1−2··100=12,5300·1− 1−2·0,04·100=0,1

- determinarea cantității necesare de armătură:

=100· ·ℎ=0,17100·1210·559=1=11,5

⇒=12,56 ⇒4∅20

- :

ℎ=ℎ− =600−40=56

Page 17: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 17/28

Page 18: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 18/28

=·1− 1−2··100==12,5300·1− 1−2·0,22·100=1,0

- determinarea cantității necesare de armătură:

=100· ·ℎ=1,05100·250·534,5==14,03

= − ă=14,03−(6,28+9,82)=−2,07

Armătura necesară este acoperită de armătura deja existentă.

- reazemul C:

ℎ=ℎ− =600−(25+8+20+25)=600−6=534,5

- determinarea momentului încovoietor preluat de armăturacomprimată:

=· ·(ℎ−)=628·300·(534,5−43)=92,6 ·

=628

=25+8+202=43

- determinarea momentului încovoietor preluat de armătura întinsă:

=−=201,22−92,6

- determinarea momentului redus:

=·ℎ· =108,62·10250·534,5·12,5=0,12<=0,4

- determinarea procentului de armare:

=·1− 1−2··100==12,5300·1− 1−2·0,12·100=0,5

- determinarea cantității necesare de armătură:

=100· ·ℎ=0,53100·250·534,5==7,08

Page 19: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 19/28

= − ă=7,03−(6,28+6,28)=−5,53

Armătura necesară este acoperită de armătura deja existentă.

- dimensionarea la forță tăietoare:

- reazemul A:

- determinăm nivelul de solicitare la forță tăietoare:

=·ℎ· =167,5·10250·554,5·0,95=1,27

ℎ=ℎ− =600−(25+8+25/2)=600−45,

0,5<=1,27< =4

ț î

- procentul de armare longitudinală (în zona întinsă):

= ·ℎ·100=982·100250·554,5=0,71%

=9,82 (2∅25)

- distanța dintre etrieri:

100 ≤≤300 →

≤·ℎ· · · =344,15 ≤15· =240 ≤34·ℎ=450 ⇒=100

∅=6

=1

=16

= ·· · =2·28,3·0,8·21100=95,1 /

=2· ·ℎ· · · · =2· 250·554,5·1·1,1·95,1·

<⇔148,1<167,5⇒

Page 20: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 20/28

ă ă

- aria armăturii înclinate:

= −· · 45°=(167,5−148,1)·100,8·300·0,70=114,3 =1,14

=0,45·=0,45·8650=389

=−(ℎ+ +50)· =3892,5−(559+43+)3892,5·167,5=139,5

<⇔139,5<148,1⇒

î ă

Alegem∅ din câmp:

ℎ=ℎ− =600−(25+6+25/2)=600−43,

- alegem =200

- procentul de armare longitudinală (în zona întinsă):

= ·ℎ·100=628·100250·556,5=0,45%

= ·· · =2·28,3·0,8·21200=47,54

=2· ·ℎ· · · · =2· 250·556,5·1·1

=0,45·=0,45·8650=389

=· 1−=1440,23

- reazemul B st:

- determinăm nivelul de solicitare la forță tăietoare:

=·ℎ·

=242·10250·556,5·0,8

=1,56

ℎ=ℎ− =600−(25+6+25/2)=600−43,

Page 21: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 21/28

0,5<=1,56< =4

ț î

- procentul de armare longitudinală (în zona întinsă):

= ·ℎ·100=982·100250·561=0,71%

=9,82 (2∅25)

- distanța dintre etrieri:

100 ≤≤300 →

⎩≤·ℎ· · · =240 ≤15· =240 ≤34·ℎ=450 ⇒=100

∅=6

= ·· · =2·28,3·0,8·21100=95,1 /

=2· ·ℎ· · · · =2· 250·556,5·1·1,1·95,1 0,71=1

<⇔148,6<242⇒ă ă

- aria armăturii înclinate:

= −· · 45°=(242−148,6)·100,8·300·0,70=550 =5,5

=0,65·=0,65·8650=562

=−(ℎ+ +50)· =5622,5−(556,5+39)5622,5·242=214

<⇔214<242⇒

î ă

Page 22: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 22/28

Page 23: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 23/28

≤·ℎ· · · =220 ≤15· =210 ≤34·ℎ=450

⇒=150

∅=6

= ·· · =2·28,3·0,8·21150=63,4 /

=2· ·ℎ· · · · =2· 250·559·1·1,1·63,4·

<⇔121<204,72⇒

ă

- aria armăturii înclinate:

= −· · 45°=(204,72−121)·100,8·300·0,70=454 =4,54

=0,55·=0,55·8650=475

=−(ℎ+ +50)· =4757,5−(559+41+)4757,5·204,7=176,7

<⇔176,7<204,72⇒

ă ă î

Alegem

din câmp:

∅=6

ℎ=ℎ− =600−(25+6+20/2)=600−41=

- alegem =200

- procentul de armare longitudinală (în zona întinsă):

= ·ℎ·100=

628·100250·559=0,45%

Page 24: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 24/28

= ·· · =2·28,3·0,8·21200=47,54

=2· ·ℎ· · · · =2· 250·559·1·1,1·47,54

=0,55·=0,55·8650=475

=· 1−=1903

=−=

c) Dimensionarea stâlpilor:

- armare longitudinală:

a) stâlpul marginal:

=0,85·∗=0,85·12,5=10,63

=176,5

=121 ·

=ℎ=600

=

=5000600=8,23⇒ țăț

- se calculează excentricitățile:

=max 20 ;ℎ30⇒=20

=+=121176,5+20=705

==25+6+122=37

ℎ=ℎ− =600−37=56

Page 25: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 25/28

Page 26: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 26/28

==· ·−ℎ2+2· ··(ℎ−)=365,65·10· 1·77,4−7002+365,65·12·700·10300·(663−37)=−5,78

= ·+ℎ2−=77,4+7002−37=390,4

= / ă100· ·ℎ=0,25100·700·663=1

==−5,78 < =11,60 ⇒===12,56 ⇒4∅20

ă=12· =12·0,5=0,25%

- armare transversală:

a) stâlpul marginal:

=36,072

,=(1+0,5·)· =(1+0,5·0,031)·0,95=0,96

=·ℎ·=176,489·10600·600·10,63=0,031

= ·ℎ· =36,072·10600·563·0,965=0,11<0,5⇒

≤300 ≤15· =15·12=180 ⇒=150

= ·· ·100=28,3·2+28,3·1,4150·600=0,11%>=0,1%

∅=6

Pe lungimile de înădire pe suprapunere a armăturii longitudinale la toategrupele de stâlpi etrierii trebuie îndesiți astfel:

Page 27: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 27/28

=8· =8·12=96 ≥100 ≥ℎ5=6005=120 ⇒=120

b) stâlpul central:

=5,95

,=(1+0,5·)· =(1+0,5·0,03)·0,95=0,983

=·ℎ·=365,65·10700·700·10,63=0,07

= ·ℎ· =5,95·10

700·663·0,983=0,013<0,5⇒

≤300 ≤15· =15·12=180 ⇒=150

= ·· ·100=50,3·2+50,3·1,4150·700=0,16%>=0,1%

∅=8

Pe lungimile de înădire pe suprapunere a armăturii longitudinale la toategrupele de stâlpi etrierii trebuie îndesiți astfel:

=8· =8·12=96 ≥100 ≥ℎ5=7005=140 ⇒=140

Page 28: Calcul cadre din beton armat

8/10/2019 Calcul cadre din beton armat

http://slidepdf.com/reader/full/calcul-cadre-din-beton-armat 28/28