22
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL CONSTRUCŢII DE BETON ARMAT EXEMPLE PENTRU CALCULUL ELEMENTELOR DE BETON ARMAT - Pentru uzul studenţilor din anii II şi III ai Facultăţii de Hidrotehnică specializarea ISPM şi ACH - ing. Eugen Enache BUCUREŞTI 2013

Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

  • Upload
    tyzzzu

  • View
    129

  • Download
    26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Calcul Beton armat I

Citation preview

Page 1: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL CONSTRUCŢII DE BETON ARMAT

EXEMPLE PENTRU CALCULUL

ELEMENTELOR DE BETON ARMAT

- Pentru uzul studenţilor din anii II şi III ai Facultăţii de Hidrotehnică

specializarea ISPM şi ACH -

ing. Eugen Enache

BUCUREŞTI

2013

Page 2: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

NOTA : Acest material este destinat studenţilor de la specializările ISPM şi ACH din

cadrul Facultăţii de Hidrotehnică a UTCB şi va fi utilizat numai în scop didactic în cadrul

procesului de invăţământ. Folosirea lui în alte scopuri decât cele necesare procesului de

învăţământ implică numai răspunderea utilizatorului.

Page 3: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 1.1 - Secţiunea dreptunghiulară simplu armată –

Încovoiere - Verificare

Exemplu 1 - Să se determine momentul MRd al grinzii cu secţiunea din figură.

Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel S400.

1.Se stabilesc rezistenţele pentru beton şi oţel:

2

2

/83,34715,1

400

/33,135,1

20

mmNf

f

mmNf

f

s

yk

yd

c

ck

cd

2. Se calculează a=55 mm în funcţie de condiţiile de

durabilitate.

3. d = h – a=600-55=545 mm

4. mmfb

fAx

cd

yds97,204

33,1318,0250

83,3471571

5. xlim = mmd

ydcu

cu03,364545

1074,1105,3

105,3

33

3

unde 3

1074,1200000

83,347

s

yd

ydE

f

6. Se verifică x xlim 204,97 mm ≤ 364,03 mm DA 7

7. Se calculează : mmx

dz 01,4632

97,2048,0545

2

8. MRd = As fyd z=1571∙347,83∙463,01=253,01 kNm Stop

250

2 10

montaj

5 20

600

Page 4: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 1.2 - Secţiunea dreptunghiulară simplu armată –

Încovoiere - Dimensionare

Exemplu 1 - Să se armeze secţiunea unei grinzi cu dimensiunile 300x700 mm, solicitată

de un moment încovoietor MEd=240 kNm. Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel

S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa betonului şi tipul şi clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a în funcţie de condiţiile de durabilitate; valoarea a se estimează la

a 60 mm

3. d = h – a=700-60=640 mm

4. Se calculează MRd,lim =Fc zlim =1367,59∙0,47=642,77 kNm

considerând x = xlim , xlim = mmd

ydcu

cu48,427640

1074,1105,3

105,3

33

3

Fc = bxlim fcd = 300∙0,8∙427,48∙1∙13,33=1367,59 kN şi

zlim= mmmx

d 47,001,4692

48,4278,0640

2

lim

(vezi Schema 1.1)

5. Se verifică MEd MRd,lim 240 kNm 642,77 kNm DA 6

6. Se calculează momentul încovoietor al rezultantei Fc (a eforturilor de compresiune

din beton) faţă de armătura As :

b x fcd [d-(x/2)]=MEd (ecuaţie de gradul II în x)

300∙0,8∙x∙1∙13,33∙(640-2

8,0 x)=240∙10

6

7. Se calculează x din ecuaţia de la punctul 6. Rezultă x=127,35 mm

8. Cu valoarea x de la punctul 7 se calculează cantitatea de armătură necesară

231,1171

83.347

33,13135,1278,0300mm

f

fxbA

yd

cd

s

9. Se calculează As,min

As,min=2

56,274640300400

2,226,026,0 mmdb

f

f

yk

ctm

sau

As,min=2

6,2496403000013,00013,0 mmdb

Page 5: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Se alege pentru As,min cea mai mare valoare dintre cele două.

Rezultă As,min=274,56 mm2

10. Se verifică As As,min 1171,31 mm2 274,56 mm

2 NU: 11

11. As calculată la (8) este bună Stop

Obs. Se alege armătura reală respectând prevederile constructive pentru grinzi.

De exemplu se poate alege varianta 220+316, ceea ce înseamnă 628+603=1231 mm2

care acoperă necesarul de 1171,31 mm2.

300

210

montaj

2 20

3 16

700

Page 6: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 1.3 - Secţiunea dreptunghiulară simplu armată –

Încovoiere - Dimensionare secţiune de beton

Exemplu 1 - Să se dimensioneze secţiunea unei grinzi solicitată de un moment

încovoietor cu valoarea MEd=260 kNm. Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel

S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa betonului şi tipul şi clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se alege în funcţie de tipul elementului un coeficient de armare optim opt. De

exemplu pentru grinzi opt =0,01

3. Se alege b în funcţie de tipul elementului. Se alege b=250 mm

4. Se calculează

26,033,131

83,34701,0

cd

yd

optf

f

d

x

5. Se calculează

mm

d

x

d

xfb

Md

cd

Ed29,587

26,02

1126,033,131250

10260

2

11

6

6. Se alege o valoare pentru a în funcţie de condiţiile de durabilitate.

Se alege a 55 mm

7. Se calculează valoarea h prin rotunjire la 10 mm pentru plăci şi 50 mm pentru grinzi

h = d + a=587,29+55=642,29 mm Se rotunjeşte la h=650 mm

8. Pentru grinzi se recomandă ca:

2

1

3

1

h

b respectiv

2

1

650

250

3

1 inegalitate care se verifică.

În concluzie dimensiunile secţiunii grinzii vor fi b=250 mm şi h=650 mm (250x650 mm)

Page 7: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 2.1 - Secţiunea dreptunghiulară dublu armată –

Încovoiere - Verificare

Exemplu 1 – Să se determine momentul încovoietor MRd al grinzii cu secţiunea din

figură. Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa betonului şi tipul şi

clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a=60 mm şi a’=45 mm în funcţie de

condiţiile de durabilitate

3. d = h – a=550-60=490 mm

4. Se calculează mmfb

fAfAx

cd

ydsyds35,193

33,1318,0250

83,34740283,3471884'

5. Se calculează xlim = mmd

ydcu

cu29,327490

1074,1105,3

105,3

33

3

6. Se verifică x xlim 193,35 mm 327,29 mm DA 7 –8

7. Se calculează xmin = mma

ydcu

cu49,8945

1074,1105,3

105,3

33

3

'

unde s

yd

yd

E

f

8. Se verifică x xmin 193,35 mm 89,49 mm DA 9

9. ''

2adfA

xdfxbM

ydscdRd=

kNm94,2744549083,3474022

35,1938,049033,13135,1938,0250

250

2 16

6 20

550

Page 8: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 2.2 - Secţiunea dreptunghiulară dublu armată –

Încovoiere - Dimensionare

Exemplu 1 – Să se armeze secţiunea unei grinzi cu dimensiunile 300x700 mm pentru un

moment încovoietor MEd=450 kNm. Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel S400.

Armătura comprimată este alcătuită din 314.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa betonului şi tipul şi

clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a=60 mm şi a’=45 mm în funcţie de condiţiile

de durabilitate;valoarea a se estimează pentru că nu se

cunoaşte armătura dar a’ se poate calcula deoarece

armătura A’s este dată.

3. d = h – a=700-60=640 mm

Cazul în care armătura A’s este dată din alte considerente

4. MEd = A’s fyd (d-a’)=462∙347,83∙(640-45)=95,61 kNm

5. Se calculează M1=MEd - MEd=450-95,61=354,39 kNm

6. Se verifică M1 0 354,39 kNm 0 NU 8

8. Se calculează As1 numai cu momentul M1 =354,39 kNm cu Schema 1.2.(secţiune

dreptunghiulară simplu armată).

Rezultă As1=1816,07 mm2 (calculată cu acelaşi a=60 mm)

9. '

1 sssAAA =1816,07+462 =2278,07 mm

2

Se calculează As,min

As,min=2

56,274640300400

2,226,026,0 mmdb

f

f

yk

ctm

sau

As,min=2

6,2496403000013,00013,0 mmdb

Se alege pentru As,min cea mai mare valoare dintre cele două.

Rezultă As,min=274,56 mm2

Se verifică As As,min 2278,07 mm2 274,56 mm

2 NU: rezultă că aria

calculată la punctul 9 este bună Stop

300

314

700

Page 9: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Obs. Se alege armătura reală respectând prevederile constructive pentru grinzi.

De exemplu se pot alege 622, ceea ce înseamnă 2281 mm2

care acoperă necesarul de

2278,07 mm2.

300

314

6 22

700

Page 10: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 2.2 - Secţiunea dreptunghiulară dublu armată –

Încovoiere - Dimensionare

Exemplu 2 – Să se armeze secţiunea unei grinzi cu dimensiunile 300x700 mm pentru un

moment încovoietor MEd=670 kNm. Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa betonului şi tipul şi clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a=60 mm şi a’=45 mm în funcţie de condiţiile de durabilitate; ambele

valori sunt estimate pentru că nu se cunosc armăturile.

3. d = h – a=700-60=640 mm

Cazul în care armătura A’s nu este cunoscută

10. Se calculează xlim = mmd

ydcu

cu48,427640

1074,1105,3

105,3

33

3

11. Se calculează MRd,lim =Fc zlim =1367,59∙0,47=642,77 kNm

Fc = b xlim fcd = 300∙0,8∙427,48∙1∙13,33=1367,59 kN şi

zlim= mmmx

d 47,001,4692

48,4278,0640

2

lim (vezi Schema 1.1)

12. Se verifică MEd MRd,lim 670 kNm 642,77 kNm NU 13

13. MEd = MEd –MRd,lim=670-642,77=27,23 kNm

14. 2

6

'

'57,131

4564083,347

1023,27mm

adf

MA

yd

Ed

s

15. 2

6

'

lim

lim,66,407157,131

83,34701,469

1077,642mmA

fz

MA

s

yd

Rd

s

Se calculează As,min

As,min=2

56,274640300400

2,226,026,0 mmdb

f

f

yk

ctm

sau

As,min=2

6,2496403000013,00013,0 mmdb

Page 11: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Se alege pentru As,min cea mai mare valoare dintre cele două.

Rezultă As,min=274,56 mm2

Se verifică As As,min 4071,66 mm2 274,56 mm

2 NU: rezultă că aria

calculată la punctul 15 este bună Stop

Obs. Se alege armătura reală respectând prevederile constructive pentru grinzi.

De exemplu se pot alege 5 28+3 22 3079+1140=4219 mm2 pentru As şi 2 12

226 mm2

pentru A’s.

300

2 12

3 28

3 22+ 2 28

700

Page 12: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 3.1 - Secţiunea în formă de T – Încovoiere - Verificare

Exemplu 1 - Să se determine momentul MRd al grinzii cu secţiunea din figură.

Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa

betonului şi tipul şi clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a=50 mm în funcţie de

condiţiile de durabilitate

3. d = h – a=550-50=500 mm

4. Se calculează lăţimea activă de placă beff

=1000 mm

5. yd

cdfeff

s

f

fhbA

lim corespunzătoare la x=hf

2

lim80,4598

83,347

33,1311201000mm

f

fhbA

yd

cdfeff

s

6. Se verifică As As lim 763 mm2 4598,80 mm

2 NU:(x hf ) 7

7. Se calculează MRd ca pentru o secţiune dreptunghiulară simplu armată cu

b=beff=1000 mm cu Schema 1.1. La Schema 1.1 se trece direct la punctul 4, respectiv

calculul valorii x.

Rezultă în final o valoare a momentului încovoietor MRd=130,05 kNm.

120

250

1000

550

210

montaj

318

Page 13: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 3.1 - Secţiunea în formă de T – Încovoiere - Verificare

Exemplu 2 - Să se determine momentul MRd al grinzii cu secţiunea din figură.

Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa

betonului şi tipul şi clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a=75 mm în funcţie de

condiţiile de durabilitate

3. d = h – a=700-75=625 mm

4. Se calculează lăţimea activă de placă beff

=1000 mm

5. yd

cdfeff

s

f

fhbA

lim corespunzătoare la x=hf

2

lim87,3065

83,347

33,131801000mm

f

fhbA

yd

cdfeff

s

6. Se verifică As As lim 3927 mm2 3065,87 mm

2 DA: ( x hf ) 8

8. 2

40,229983,347

33,131802501000mm

f

fhbbA

yd

cdfeff

IIs

9. sIIsIs

AAA =3927-2299,40=1627,6 mm2

10. Se calculează MI cu Schema 1.1 şi cu AsI ca pentru o secţiune dreptunghiulară cu

dimensiunile b şi h

1 .Idem

2. a 50 mm deoarece AsI este mai mică decât As

3. d = h – a=700-50=650 mm

4. mmfb

fAx

cd

ydIs35,212

33,1318,0250

83,3476,1627

5. xlim = mmd

ydcu

cu16,434650

1074,1105,3

105,3

33

3

6. Se verifică x xlim 212,35 mm ≤ 434,16 mm DA 7

7. Se calculează : mmx

dz 06,5652

35,2128,0650

2

80

250

1000

700

210

montaj

825

Page 14: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

8. MRd =MI= AsI fyd z=1627,6∙347,83∙565,06=319,9 kNm

Se revine la Schema 3.1:

11. kNmh

dfAMf

ydIIsII88,467

2

8062583,34740,2299

2

12. MRd = M I + M II =319,9+467,88=787,78 kNm Stop

Page 15: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 3.2 - Secţiunea în formă de T – Încovoiere - Dimensionare

Exemplu 1 - Să se armeze secţiunea grinzii din figură solicitată de un moment

încovoietor MEd=200 kNm. Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa

betonului şi tipul şi clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a în funcţie de condiţiile de

durabilitate; valoarea a se estimează la

a 45 mm

3. d = h – a=500-45=455 mm

4. Se calculează lăţimea activă de placă beff=700

mm

5.

2lim

f

cdfeff

hdfhbM corespunzător la x = hf

kNmh

dfhbMf

cdfeff79,309

2

8045533,13180700

2lim

6. Se verifică MEd ≥ Mlim 200 kNm ≥ 309,79 kNm NU:(x hf ) 7

7. Se calculează As ca pentru o secţiune dreptunghiulară cu lăţimea beff =700 mm cu

Schema 1.2 şi MEd=200 kNm

Rezultă As = 1337,02 mm2

Se calculează As,min

As,min=2

13,130455200400

2,226,026,0 mmdb

f

f

yk

ctm

sau

As,min=2

30,1184552000013,00013,0 mmdb

Se alege pentru As,min cea mai mare valoare dintre cele două.

Rezultă As,min=130,13 mm2

Se verifică As As,min 1337,02 mm2 130,13 mm

2 NU: rezultă că aria

calculată la punctul 7 este bună Stop

Obs. Se alege armătura reală respectând prevederile constructive pentru grinzi.

80

200

700

500

Page 16: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

De exemplu se poate alege varianta 316+318, ceea ce înseamnă 603+763=1366 mm2

care acoperă necesarul de 1337,02 mm2.

80

200

700

500

210

montaj

316

318

Page 17: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 3.2 - Secţiunea în formă de T – Încovoiere - Dimensionare

Exemplu 2 - Să se armeze secţiunea grinzii din figură solicitată de un moment

încovoietor MEd=325 kNm. Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa

betonului şi tipul şi clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a în funcţie de condiţiile de

durabilitate; valoarea a se estimează la

a 70 mm

3. d = h – a=500-70=430 mm

4. Se calculează lăţimea activă de placă

beff=700 mm

5.

2lim

f

cdfeff

hdfhbM corespunzător la x = hf

kNmh

dfhbMf

cdfeff13,291

2

8043033,13180700

2lim

6. Se verifică MEd ≥ Mlim 325 kNm ≥ 291,13 kNm DA: (x hf ) 8

8.

kNmh

dfhbbMf

cdfeffII61,218

2

805050033,13180200700

2

Aici s-a considerat a=50 mm pentru a calcula d=h-a=500-50 la o secţiune cu mai

puţină armătură decât la secţiunea reală a grinzii.

9. MI =MEd - MII=325-218,61=106,39 kNm

10. Se calculează AsI cu Schema 1.2 şi cu momentul MEd=MI=106,39 kNm pentru o

secţiune dreptunghiulară cu dimensiunile b=200 mm şi h=500 mm

1. Idem

2. a 50 mm

3. d=h-a=500-50=450 mm

4. MRd,lim =Fc zlim =641,06∙0,33=211,55 kNm

considerând x = xlim , xlim = mmd

ydcu

cu57,300450

1074,1105,3

105,3

33

3

Fc = bxlim fcd = 200∙0,8∙300,57∙1∙13,33=641,06 kN şi

zlim= mmmx

d 33,077,3292

57,3008,0450

2

lim

(vezi Schema 1.1)

80

200

700

500

Page 18: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

5. Se verifică MEd MRd,lim 106,39 kNm 211,55 kNm DA 6

6. b x fcd [d-(x/2)]=MEd (MEd=MI=106,39 kNm)

200∙0,8∙x∙1∙13,33∙(450-2

8,0 x)=106,39∙10

6

7. Soluţia este x=124,67 mm

8. 244,764

83.347

33,13167,1248,0200mm

f

fxbA

yd

cd

sI

Se revine la Schema 3.2 la punctul 11:

11. 2

6

92,1532

2

805050083,347

1061,218

2

mmh

df

MA

f

yd

II

IIs

Şi aici s-a considerat a=50 mm pentru a calcula d=h-a=500-50 deoarece şi la

această secţiune este mai puţină armătură decât la secţiunea reală a grinzii.

12. As = As I As II =764,44+1532,92=2297,36 mm2

Stop

NOTĂ – În cazul x hf situaţia As As,min este rar întâlnită în practică , deci nu mai

este necesar verificarea condiţiei respective.

Se alege varianta de armare, de exemplu 320+325, ceea ce înseamnă 942+1473=

2415 mm2

care acoperă necesarul de 2297,92 mm2.

80

200

700

500

210

montaj

320

325

Page 19: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 4.3 - Secţiunea dreptunghiulară armată simetric –

Compresiune excentrică - Verificare

Exemplu 1 - Să se determine momentul MRd pentru secţiunea din figură; efortul axial

NEd=500 kN. Materialele utilizate sunt beton C20/25 şi oţel S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa

betonului şi tipul şi clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a=50 mm şi a’=50 mm în funcţie

de condiţiile de durabilitate

3. d = h – a=500-50=450 mm

4. mmfb

Nx

cd

Ed77,93

33,1318,0500

105003

5. xlim = mmd

ydcu

cu57,300450

1074,1105,3

105,3

33

3

6. Se verifică x xlim 93,77 mm 300,57 mm DA : 8

8. Suntem în cazul x = 93,77 mm ≤ 2a’=2∙50=100 mm

Deci

kNm

adfAad

NMydsEdc

75,2745045083,34712562

5045010500

'2

'

3

9. Se calculează excentricitatea adiţională ei =max {h/30 , 20 mm}=

=max{30

500;20}=20 mm

10. MRd = Mc – NEd ei =274,75-500∙0,020=264,75 kNm Stop

500

500

4 20

4 20

Page 20: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Schema 4.4 - Secţiunea dreptunghiulară armată simetric –

Compresiune excentrică - Dimensionare

Exemplu 1 - Să se armeze secţiunea din figură pentru care MEd=250 kNm şi efortul axial

NEd=400 kN. Se va utiliza armarea simetrică 'ss

AA . Materialele utilizate sunt beton

C20/25 şi oţel S400.

1. Se stabilesc toate datele legate de clasa betonului şi

tipul şi clasa oţelului folosite

fcd=13,33 N/mm2 respectiv fyd=347,83 N/mm

2

2. Se calculează a=50 mm şi a’=50 mm în funcţie de

condiţiile de durabilitate

3. d = h – a=500-50=450 mm

4. mmfb

Nx

cd

Ed02,75

33,1318,0500

104003

5. xlim = mmd

ydcu

cu57,300450

1074,1105,3

105,3

33

3

6. Se verifică x xlim 75,02 mm 300,57 mm DA : 8

8. Se calculează excentricitatea adiţională ei =max {h/30 , 20 mm}=

=max{30

500;20}=20 mm

9. Mc = MEd Nei =250+400∙0,02=258 kNm

10. Suntem în cazul x=75,02 mm ≤ 2a’ =2∙50=100 mm

Deci 2

36

36,12795045083,347

2

504501040010258

'

2

'

' mmadf

adNM

AA

yd

Edc

ss

11. Se verifică condiţia privind armarea minimă totală a secţiunii

As,min=2

3

11583,347

1040010,010,0mm

f

N

yd

Ed

sau

As,min=0,002 Ac=0,002∙500∙500=500 mm2

Se alege pentru As,min cea mai mare valoare dintre cele două.

Rezultă As,min=500 mm2

Se verifică As As,min 1279,36 mm2 500 mm

2 NU: rezultă că aria

calculată la punctul 10 este bună. Trebuie observat că aria de armătură calculată se

500

500

Page 21: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

referă doar la o latură a secţiunii transversale iar aria minimă se referă la toată aria de

armătură a secţiunii. Stop

De exemplu se poate alege varianta armării 2 22+2 20, ceea ce înseamnă

760+628=1388 mm2

care acoperă necesarul de 1279,36 mm2.

500

500

2 22

2 20

2 22

2 20

Page 22: Exemple de Calcul Beton armat IGhid 2013-2014

Bibliografie

1. *** - Notiţe de curs şi aplicaţii-anul II ACH şi anul II ISPM

2. E.Enache – Ghid pentru calculul elementelor de beton armat, UTCB 2013