13
Ана ФОТИЋ ОСВРТ НА БОГОСЛУЖБЕНЕ САСУДИ ЗА ДРЖАЊЕ ТЕЧНОСТИ У РАНОЈ ХРИШЋАНСКОЈ ПРАКСИ Сажетак: Рад се бави литургијским посуда за држање течности у раном хришћанском периоду користећи проекло назива, историјске изворе и археолошке налазе. Разноврсна терминологија се развила током времена, показујући колики значај су први хришћани поклањали том проблему. Потребно је узети у обзир изворе чије су прве верзије сачуване на латинском или неком оријенталном јетику. На основу описа богослужбене праксе, посуде за држање течности наводе се грчким, латинским и јеврејским изразима. Намера аутора је да се истраживањем текстова, колико је могуће, установити порекло и значење групе термина за богослужбене сасуди. Акценат је на употреби паганске и јудејске терминологије за коју се претпоставља да је извршила непосредан утицај на ранохришћанску, као и на избегавању појединих израза од стране хришчана. Цитати из Новог Завета, историјских извора или научних студија, често не садрже податке о литургијским посудама. Такође многе транскрибоване верзије и преводи садрже велики број различитих израза за исту врсту посуде. Понекад подаци из прва 3 века или нису доступни или се тумачење значења још увек развија, те је потребно размотрити каснију литературу, да би се разјаснило на који је начин древни назив уграђен у ранохришћанску лингвистичку праксу. Kључне речи: чаша, здела, путир, калеж, ама, амула, стакленица, алабастрон, кутлача, крчаг, крстионица, cup, jug, jar, bowl, flask, stag, ladle, spoon, urn, avσκός ποτήριον, φιάλη, hama, hamula, amalarius, ampulla, ambolla, ampularius, ampulaceus, olpa, ampel, calice, callice, chalice, κύλκζ, κρατήρ, χαλκίον, λέβης, qallatchath, σιτλίον, Sittela, χύτρα, κύτρα, ku,qra, ύδρία, λήκυθος, αρύβαλλος, νιπτήρ, mallavia, pelvis, concha, labrum, hand basen, baptismal font, Tauecken Taufstein, piscina, patera, super colum, λήκυθος, βομβύλιος, avλάβαστρος, alabastrum Постоји извесна конфузија код терминологије првих хришћанских богослужбених сасуда за држање течности наведене у историјским изворима, различитим верзијама Библије и научној литератури. Проблем је са једне стране насто

Bogosluzbene Sasudi Rane Hriscanske Prakse SCRIBID_noPW

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lingvisticki osvrt na neke bogosluzbene posude rane hriscanske prakse, rad prezentovan na simposionu 2011.god

Citation preview

: , . , . . , , . , , . , . , , . . 3 , , . K : , , , , , , , , , , , cup, jug, jar, bowl, fask, stag, ladle, spoon, urn, a , , hama, hamula, amalarius, ampulla, ambolla, ampularius, ampulaceus, olpa, ampel, calice, callice, chalice, , , , , qallatchath, , Sittela, , , sua, , , , , mallavia, pelvis, concha, labrum, hand basen, baptismal font, Taufecken Taufstein, piscina, patera, super colum, , , a, alabastrum , . , , . , , , , , . . , . : , : ( 22,20; 1 11,25).1 .2 , . , , , , ... ( 9,17; 2,22; 5,37) 3 ( 26,39; 1 10,16) 4 ( 7,85; 1 28,17; 5,8; 15,7). ( ). , 1. 2. , 4. , . 1 cup ( ). . 2 ( 40,11).3 , . : , , , , , , , Skyphos, Psykter, Kyathos, Kotyle Dinos. : Lebes Gamikos. . : , , , Kernos, Alabastron. : , , , , Stamnos. . ( 24,2). calathus. : (http://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_of_ancient_Greece 3,5,2011). , : 1. ( ), 2. ( , ) 3. ( , ). , , , . 4 . . , , . , : Didaskalia, Const. 2.35. I. 24 f. .5 . o , , , , , , , , , , (), , ... (domus ecclesiae). ,6 , , .7 , , . . , 8 , .9 , , , , , . : , ().10 . . 2. . , . M 11 , ,12 . 5 J. Braun, Das christliche Altargert in seinem Sein und seiner Entwicklung, Mnchen 1932, 105.6 Liber Pontif., Tertulain, St. Jerome7 Hefele, Beitrge, II, 323-5.8 .9 St. Chrisostom, Hom. I in Mat, : . 26,27.10 73.11 ( 10,39).12 , 3 , . . , 3 . (immersion) (afusion) , ... : Treatrise, De Sacramentis. afusion ( aspersion = ) 10. immersion , : W. Smith, Samuel Cheetham, Encyclopedic dictionary of Christian Antiquities, 169. fsion aspersion 3. (clinici grabatarii), (Church Fathers, Epistle 75, Cypriani of Chartage). 1. : , , , , 5. . 5. . , , .13 Ka 14 6. , , . , 5. , .15 . . , , .16 . . 4. , , ... 3. , ( ,17 ). ... : Didache in Te Ante-Nicene Fathers: Translations of the Writings of the Fathers down to A.D. 325. vol. . Roberts, . Donaldson, . Coxe, A. Cleveland, Eds. Grand Rapids: W. B. Erdmans Publishing Company, 1951. (original pub. in U.S. 1885). , , , , . , 2. (ertullian, De Bapt. C. 18). (Trad. ap. 3, Tertullian, Cor. 3). : .13 R. M. Jansen, Living water, Images, Symbols, and Settings of Early Christian Baptism, Brill, Leiden-Boston 2011, 56 (Suplements of Vigiliae Christiane, Texts and studies of Early Christian Life and Language, ed. J. den Boef, B. D. Ehrman, J. van Ort, C. Sholten, J. C. M. Winden, vol. 105).14 Campini, Monumenta Vetera, I, 16.15 R. Garrucci, Storia dell Arte Cristiana VI (1879), pl. 464. 1. .16 , : R. M. Jansen, , 137.17 1,6 1, 1. , . , . . , : C. Hopkins, Te Discovery of Dura-Europos, ed. Bernard Goldman,New Haven: Yale University Press, 1979; C. H. Kraeling, Te Christian Building: Excavations at Dura Europos, Final Report VIII.2, New Haven: Yale University Press, 1967; L. Michael White, Te Social Origins of Christian Architecture, vol. 2, Baltimore: Johns Hopkins Press, 1990, 12331. . . 4. , 18 , 19 , . .20 . , 4. (conha = ) , .21 , , - . . .1 22 , .23 8 .24 . 18 . baptismal basen, baptismal font, . Taufecken Taufstein, . piscina ( ) pelvis, , o . (vi-varium) (cisterna, castellum).19 4. . .20 4. , .21 K , .22 , , , . , ( ) , .23 Lib. Pontif. . 24 . 25 .26 . . . , 100 . 4. , - 1 2 3 . (pelvis), , . , 20 .27 5. III . , , 10 , , , 2,5 . . . , 4 , .28 : .29 () : .30 , (patera)31, , (pelvis)32 . 1. , 33 ( mula, hama, hamula, : hm, hme) .25 , Chiesa dei Pagani.26 .27 Lib. Pont. 34 (Sylvester), lib. xx.28 Lib. Pont. 46 (Xystus). See Van Dam, Book of Pontifs, 378.29 : Weitzmann, Age of Spirituality, 537, 603: H. Buschhausen, Ladle with Inscription. 6. Walters Art.30 , Pead. I. 30. I, cf. Storm. 3. 62,2, ap. Eus. Hist. 7. 5,5. 1 6,11 . , : J. Ysebaert, Greek baptismal terminology its origins and early development, Denker&Van de Vekt N. V.-Nijmegen, 1962, 66. 31 G. Bona, Rerum Liturgicarum 1. 25,3 (1972). : paterae chrismales ad usum baptismatis et confrmationis.32 60.33 Ama argentae (Ordo Romanus I, 5). . 471. .34 , , (callice maiorem)35 . , (amalarius)36 y (super colum) (chalice). 37 , . 33 . 4. . 17,78 5. 6. , . 4. .38 . (amulae onychiane)39 , . . , . , .40 2. . 3A41 . 34 Hamula oblatoriae (Charta Cornutiana, Mabillon de Re Dipl. vi. 262).35 W. Smith, S. Cheetham, Encyclopedic dictionary of Christian Antiquities, vol. 9 (http://books.google.ca/books?hl=sr&id=LTb6zWm5PMcC&q=vessels#v=onepage&q=kantharos&f=false,22.5.2011).36 Ecologa 554.37 : mam unam amullam ofertoriam (St. Adrian of Rome, Liber Pontifcialis 346). 38 Bianchini : Lib. Pontifcialis.39 Georgy the Great, Epist. I. 42 , 539.40 W. Smith, S. Cheetham, , 43.41 (ampulla olearia) ambi () olla42 (, ).43 ampulla,44 ambolla, ampularius,45 ampulaceus,46 olpa, ampel, ollen.47 , .48 . , .49 , 50 .51 , (leum, )52 , 53 .54 (ampulla cosmianae). T (ampullarius) (ampulla rubida). , . 42 lla ( ), , , : H. George Liddell, R. Scott, An In-termediate Greek-English Lexicon, revised and augmented throughout by. Sir H. Stuart Jones & R. Mc Kenzie, Oxford, Clarendon Press, 1889. , : T. Lewis, Charlton, An Elementary Latin Dictionary, New York, Cincinnati and Chicago, American Book Company, 1890. 43 obba , : S. Birch, History of ancient pottery: Egiptian, Asirian, Greek, Etruscian and Ro-man, reprint of J. Murrey book from 1873, 541: http://books.google.com/books?ei=zqeETv6nK4qB4AS9sMWzDw&ct=book-thumbnail&hl=sr&id=bCkkAAAAMAAJ&dq=lekitos&q=ampulla,3.5.2011.44 Walafrid Strabo, De Reb. Eccl. C.24.45 = .46 C. T. Lewis, C. Short, A Latin Dictionary, L.L.D. Oxford. Clarendon Press. 1879.47 , mpulla (Biaterim, Denkucrdigkeiten, iv. 1. 183).48 , .49 Lib. Pontif., III (559-573). , 4. (Kostof, Orthodox Baptistery, appendix I, 13943), 16. 17. .50 (C. T. Lewis, C. Short, ; W. Smith, S. Cheetham, ,78).51 . 2. : , A . ampullas, ampullor (Hor. A.P. 97; cf. Cic. Att. 1. 14). 52 , , , (Serapion, Evch. 17. 2; 29.1). 61. .53 Gregorian, Sacramentuary, Feria V. post Palmas.54 W. Smith, S. Cheetham, , 78. : ( 2 2,15) , : Ap. Const. 7. 44. . . 55 7. , . , N N . . 456 ,57 , , , . , balsamarium58 19. . ()59 .60 55 , (Didache, 10.7).56 , a ( ). , 15 , . . . lakrimariu, . , , , .57 , , ( 26,7).58 alsamarium 1400 , (http://ethnology.wordpress.com/2008/07/03/c-49-4-1/, 25.4.2011).59 26,7; 7,46.60 . . , ( 3,7). ( 19, 5-6). ( 7,33; 8,23). y ( 9,6). ( ) . , 2. , (T. Lampe, Seal of the Spirit, 80; : G. Dix, Te Seal in the Second Century, Teology 51 (1948) 712). . 4. . () , , . 61 ( = 13,5). : , , ( 13, 14), ()62 , . . 5 63 , ( ) .64 , ( . ) . () 2 1,21 . () () ( 16,1) . () ( 6,17). , . 2. , : L. de Maria, Gesti e atteggiamenti nelliconografa battesimale paleocristiana, ACIAC 8 (2001), 47796. , , ( 28,1320).61 malluvium = (http://books.google.com/books?ei=zqeETv6nK4qB4AS9sMWzDw&ct=book-thumbnail&hl=sr&id=bCkkAAAAMAAJ&dq=lekitos&q=ampulla, 2.5.2011), mallavia, , (II.xxiv.304). lappis manalis, (pelvis, pelluvia, pollubrum, , con-cha, labrum, , : . Danii, P. Budmani, T. Mareti, Rjenik hrvatskoga ili srpskoga jezika 6, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1910). labrum . 62 J , . , ( 7,3). (Cf. A. Friedrichsen, Bemerkungen yurr Fusswashung Joh. 13, ZNW 38 (1939) 94.63 Clem. Hom. 10. I. 2, cf. II. I.I; 14. I. 2,3. , : 8. 2,5, cf. 9. 23,3; 10,2; 6,2. , ( 7. 8,1) ( II. 30,I). ( 7.8.1).64 : , , , ( 30,20). . . : , ... ( , Apotegetieus, cap. 39, MPL. t. I, col. 468). y , . (), . .65 66 (, situla)67, .68 . . 2, , . . 665 . , , ( 2002) 187. , , : Cyprian, Ep. 70. 1,3, trans. author (CCL 3 C: 503. 2930).66 (), = , , Sittela, = ( 24,6), , = , , sua ( , : M 3:3; 13:2), , = orea, , psykter, stamnos ( , : http://www.perseus.tufs.edu/hopper/searchresults?q=hydria, 21.5.2011). (Plaut. Cas. ii. 5. 34; Liv. Xxv. 3.) ( ). . , , , . . (a a), a = ( ) , ( = ) (Plat., Hipp. Mai. p. 288. d), testa. , (Hom. Il. xxiii. 92). ( , : Petr. 34). . . , . , , , , (Hom. Il. xxiii. 170), , , , ... . (a ) (amphora quarantalis) .67 . G. Liddell, R. Scott, .68 10. , 2 a (http://collections.vam.ac.uk/search/?listing_type=imagetext&ofset=0&limit=15&narrow=0&q=basilewski+situla&commit=Search&quality=0&objectnamesearch=&placesearch=&afer=&afer-adbc=AD&before=&before-adbc=AD&namesearch=&materialsearch=&mnsearch=&locationsearch=, 23.5.2011).Kae69 () , . , , = caldron, cauderon,70 .71 ( 11,3), (1 2,14), qallatchath alice . 72 , . . . 7 , , , , - , , , .69 , . , . . rapezophora70 - cauderon, ( ), caldrium ( ) .71 at .:aa.| au| .t, e| .a e| .,a| .t, e ,aste| .t, | sua| :a| e .a| a|. .| s.a,.aa|.| .au. e t..u, saa ae. .:eteu| :a|t Ica et, .,e.|et, ucat sut. .| L. (1 2:14); : Jo 41: 20; 11:3, 11:7 11. , = (, sua) = .72 Et sic baptizatis et spiritum sanctum consecutis ad bibendum calicem domini pervenitur (Cyprian, Ep. 63.8). : 1. . (4. ) , . 2. (http://books.google.com/books?ei=zqeETv6nK4qB4AS9sMWzDw&ct=book-thumbnail&hl=sr&id=bCkkAAAAMAAJ&dq=lekitos&q=ampulla) 3. P (nastasios C. Antonaras,Early Christian Glass Vessels: Forms and Uses, Byzans-das Romerreisch in Mittelalter 1,RGZM,Wien,392) 4. (http://books.google.com/books?ei=zqeETv6nK4qB4AS9sMWzDw&ct=book- thumbnail&hl=sr&id=bCkkAAAAMAAJ&dq=lekitos&q=ampulla)5. B (http://books.google.com/books?ei=zqeETv6nK4qB4AS9sMWzDw&ct=book-thumbnail&hl=sr&id=bCkkAAAAMAAJ&dq=lekitos&q=ampulla)6. (http://collections.vam.ac.uk/search/?listing_type=imagetext&ofset=0&limit=15&narrow=0&q=basilewski+situla&commit=Search&quality=0&objectnamesearch=&placesearch=&afer=&afer-adbc=AD&before=&before-adbc=AD&namesearch=&materialsearch=&mnsearch=&locationsearch=)7. 6. (nastasios C. Antonaras,Early Christian Glass Vessels: Forms and Uses, Byz-ans-das Romerreisch in Mittelalter 1,RGZM, Wien, 392)Ana FoticREVIEW OF LITURGICAL VESSELS FOR HOLDING LIQUID IN EARLY CHRISTIAN USSAGEAbstract: Tis paper deals with etymology, historical sources and archeology concerning early Chris-tianity in order to refer ancient liturgical vessels. An extensive terminology develops trough a course of time which refects the importance attributed to them by the early Christians. We must resource to texts of which old versions have been preserved only, either in Latin or in oriental languages. On the basics of description of ritual acts, vessels for holding liquid are mentioned in Greek, Jewish, Latin terms. It is our intention, by as complete examination of the texts as possible, to determine the origins and meanings of these group of terms for liturgical vessels. Special attention is paid to the use of pagan and Jewish terminology which has been assumed exercised a direct infuence upon the early Christian usage. On the other hand there is an attempt to avoid some of these terms by early Christians. Quotations from the New Testament, historical sources or scientifc papers are sometimes in absence of the data related to the liturgical vessels as well as its translation versions due to many transcriptions and interpreters, consist a large number of diferent terms for each ves-sel. Sometimes the data from the frst three centuries are so or a meaning is still in such process of development that the later literature must be consulted in order to see how an early meaning has became established in early Christian linguistic usage. Key words: cup, jug, jar, bowl, fask, stag, ladle, spoon, urn, , , ama, mula, hama, hamula, amalarius, ampulla, ambolla, ampularius, ampulaceus, olpa, ampel, calice, callice, chalice, , , , qallatchath, , Sittela, sua, , , , , , , , mallavia, pelvis, concha, labrum, hand basen, baptismal font, Tauf-becken Taufstein, piscina, patera, super colum, , , , alabastrum