of 17 /17
Zajednice prakse Doc.dr.sc. Mihaela Banek Zorica Diplomski studij - Upravljanje informacijama i znanjem

zajednice prakse

Embed Size (px)

DESCRIPTION

knowledge management

Text of zajednice prakse

Page 1: zajednice prakse

Zajednice prakse

Doc.dr.sc. Mihaela Banek ZoricaDiplomski studij -

Upravljanje

informacijama i znanjem

Page 2: zajednice prakse

“Zajednice prakse”•

Lave i Wenger

(1991)

“legitimate

peripheral participation”

Communities

of Practice

– CoP

Brown

and Duguid

(1991)–

Povezuju pripravništvo i organizacijsko učenje

Page 3: zajednice prakse

Pojmovi vezani uz ZP

Situacijsko prepoznavanje

Organizacijsko učenje•

Zajednice prakse

Upravljanje znanjem•

Tehnologija

Page 4: zajednice prakse

ZP•

Mreža pojedinaca s zajedničkim interesima ili problemom

Okupljaju se zbog–

Istraživanja

Identifikacije zajedničkih rješenja–

Razmjene ideja i rješenja

Page 5: zajednice prakse

Elementi zajednice prakse

Zajednica ljudi koji rade na sličnim

procesima ili u sličnim disciplinama (strukama),

Sastaju se osobno ili virtualno, kako bi razvijali i dijelili svoje znanje iz nekog područja u vlastitu korist, ali i korist organizacije u kojoj rade, da bi svi skupa lakše „preživjeli“.

Članovi međusobno uče jedni od drugih.

Wenger

What

are CoP http://www.youtube.com/watch?v=63rQ3S8EHoA

Page 6: zajednice prakse

5 svojstava ZP

1.

Grupa stručnjaka2.

Razvoj zajedničkog znanja

3.

Neformalne društvene mreže4.

Kultura podrške

5.

Uključivanje u stvaranje znanja

Page 7: zajednice prakse

Uloga elemenata zajednice prakseSTRUČNO

POLJE•Stvara zajedničku osnovu (okvir djelovanja)•Stvara osjećaj zajedničkog identiteta•Legitimira zajednicu•Inspirira članove na učestvovanje i suradnju•Stvara putokaz za učenje i daje smisao djelima•Određuje članovima područje koja znanja vrijedi dijeliti•Učesnicima omogućuje prepoznavanje mogućnosti u nepotpunim idejama

ZAJEDNICA •Osigurava tkivo za učenje u zajednici•Potpomaže interakcije i veze na temelju uzajamnog poštovanja i povjerenja•Ohrabruje obznanjivanje ideja, otkrivanje nedostataka, formuliranje teških pitanja•Pospješuje sposobnost slušanja drugih•Osjećaj pripadanja zajednici podstiče učenje

PRAKSA •Skup zajedničkih okvira, ideja, sredstava, informacija, stilova i dokumenata koji se dijele među članovima zajednice•Specifično znanje razvijeno, ažurirano i dijeljeno od strane zajednice•Osigurava efikasnost zajedničkog rada

2008-12-10 T. Tóth: Zajednice

prakse

(ZP) -

Communities of Practice(CoP) 7

Page 8: zajednice prakse

5-stupnjeva razvoja ZP

Potencijal•

Sjedinjavanje

Sazrijevanje•

Vođenje

Transformacija

Page 9: zajednice prakse

ZP prema organizaciji•

Male ili velike

Kratkog života ili dugotrajne•

Članovi

prostorno

blizu ili udaljeno

Sastav je homogen ili heterogen•

Članovi unutar organizacijske jedinice ili “prekogranično”

Spontane

ili namjerno•

Neprepoznate, piratske ili

legitimne,

potpomognute i institucionalizirane

Page 10: zajednice prakse

7 temeljnih principa ZP

Dizajn za evoluciju•

Otvaranje dijaloga između vanjske i unutrašnje perspektive

Poziv za različite stupnjeve sudjelovanja•

Razvoj javnih i privatnih prostora

Usmjerenost na vrijednost•

Kombinacija poznatoga i uzbuđenja

Stvaranje ritma zajednice

Wenger

et al.

Page 11: zajednice prakse

http://masters.bilbea.com/extras/Chinese_teacher_PD/Chinese_teacher_PD_final.html

Page 12: zajednice prakse

Primjer ZP –

javni branitelj

1.

Samostalni “učenici”

žele postati bolji javni branitelj2.

Zajednička baza znanja

3.

Profesionalni ponos4.

Štetni utjecaji

5.

Jedinstvena kultura u uredu

Page 13: zajednice prakse

Zajednice prakse: tipovi prema APQC American Productivity & Quality Center

Tip Strateška namjera, glavni cilj

Zajednice pomoći Razvoj dobrih veza među kolegama

Zajednice najbolje prakse Validirati

i širiti najbolju praksu

Zajednice za organizaciju znanja

Pronalaženje, strukturiranje –

organizacija i dijeljenje informacija unutar zajednice

Inovacijske zajednice Poticanje inovativnog razmišljanja i osiguranje mogućnosti realizacije

Hibrid Kombinacija sva

4 navedena

tipa

13

Page 14: zajednice prakse

Koordinator zajednice•

Identificira važna pitanja u domeni zajednice

Planira i omogućuje događaje u zajednici•

Neformalno povezuje članove prelazeći granice organizacijskih jedinica, funkcionira kao broker između aktive znanja

Potiče razvoj članova zajednice•

Upravlja granicom između zajednice i formalne organizacije (timovi i organizacijske jedinice)

Pomaže u razvoju prakse (baza znanja, naučene lekcije, alati, metode, studije slučaja i sl.)

Procjenjuje stanje zajednice i vrednuje njen doprinos prema članovima i organizaciji

Page 15: zajednice prakse

Zajednice prakse: članovi (Wenger)

dobrovoljno –

samoorganizirajuća

zajednica•

bazirano na interesu

1 član –

više zajednica•

nepisana

pravila

regrutacija iz različitih organizacijskih jedinica •

ponekad mogu imati članove i izvan organizacije

neodređeno trajanje•

malen broj vrlo aktivnih, prema periferiji su manje aktivni

Page 16: zajednice prakse

Razlika između ZP i ostalih struktura

Svrha Članstvo Granic Poveznica trajanje Zajednice prakse

Stvoriti, proširiti i razmijeniti znanje. Razviti vještine, osposobiti se

Samoorganizirajuće, kriterij – stručnost ili strast za određenom temom

Mutna Strast, odgovornost i identifikacija s grupom i njenom stručnošću

Evoluiraju i traju dok su tema, vrijednost i interes učenja relevantni

Formalni Odjeli

Isporučiti proizvod ili uslugu

Svatko tko odgovara grupi menadžera

Jasna Zahtjevi posla i zajednički ciljevi Namjera im je biti trajne, no traju do iduće reorganizacije

Operacijski timovi

Brinuti o trenutnom procesu ili operaciji

Članove određuje menadžment Jasna Zajednička odgovornost Namjera im je biti tekuće, no traju dok postoji potreba

Projektni timovi

Riješit određeni zadatak Osobe koje su direktno uključene u zadatak

Jasna Projektni ciljevi i koraci Prethodno definiran kraj

Interesne zajednice

Informiranost Zainteresirani pojedinci Mutna Pristup informacija i osjećaj istog mišljenja

Evoluiraju i traju ovisno o relevantnosti

Neformalne mreže

Primiti i pružiti informacije, znati tko je tko

Prijatelji i poslovni poznanici, prijatelji prijatelja

Nedefinirana Međusobna potreba i odnosi Nemaju pravi početak ni kraj – ovise o održavanju kontakata među članovima

Page 17: zajednice prakse

Kratkoročna i dugoročna vrijednost za organizaciju i članove zajednice

Kratkoročno Dugoročno Poboljšati poslovne rezultate Razviti organizacijske sposobnosti

Korist za organizaciju

Prostor za rješavanje problema Brzi odgovor na pitanje Reducirano vrijeme i trošak Poboljšana kvaliteta odluka Više perspektiva u rješavanju problema Koordinacija, standardizacija i sinergija između jedinica Izvori za implementaciju strategija Pojačano osiguranje kvalitete Sposobnost preuzimanja rizika uz podršku zajednice

mogućnost provedbe strateškog plana mjerodavnost prema klijentima povećano zadržavanje talenta sposobnost za projekte razvoja znanja forum za „benchmarking“ s ostatkom industrije udruživanje temeljeno na znaju pojava neplaniranih sposobnosti sposobnost predviđanja tehnološkog razvoja sposobnost preuzimanja prednosti nad novo nastalim tržišnim mogućnostima

Poboljšati radni doživljaj Potaknuti profesionalni razvoj Korist za članove zajednice

pomoći u izazovima pristup stručnosti bolja mogućnost doprinosa timu samouvjerenost u rješavanju problema radost druženja s kolegama suvislije sudjelovanje osjećaj pripadnosti

forum za proširenje stručnosti i vještina mreža za održavanje ažurnost u području proširenje profesionalnog ugleda povećana mogućnost zapošljavanja i položaja na tržištu jak osjećaj profesionalnog identiteta