Asaimen Ku Jantung CRHD

Embed Size (px)

Text of Asaimen Ku Jantung CRHD

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  1/82

  SELANGOR INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE

  FACULTY OF NURSING AND ALLIED HEALTH SCIENCES

  HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN,

  KELANTAN

  ARTIKEl SATU:

  WAD OTOPEDIK 2 ZAMRUD SELAMA 2 HARI

  ARTIKEL DUA:

  ( WAD MEDIKAL 7 UTARA )

  KES KAJIAN

  CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE

  DARIPADA;

  SITI ATHIRAH BINTI MOHD AZLAN

  ( 0701079 )

  KEPADA:

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  2/82

  Isi Kandungan

  Muka Surat

  Sekapur Sirih / Prakata

  ARTIKEL 1LAPORAN PRAKTIS KLINIKAL

  1.1. Pengenalan

  1.2. Leadership

  1.2.1.Definisi

  1.2.2.Tugas-tugas

  1.3. Laporan Sensus

  1.3.1.Laporan Sensus 1 Syif

  1.3.2. Laporan Sensus 24 Jam

  1.4. Statistik

  1.4.1. Statistik Mengikut Penyakit

  1.4.2. Statistik Mengikut Laporan Sensus

  1.5. Penutup

  1.5.1. Kesimpulan

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  3/82

  1.5.2. Cadangan

  ARTIKEL 2KES KAJIAN

  2.1. Pengenalan

  2.2. Definisi

  2.3. Anatomi & Fisiologi

  2.4. Patofisiologi

  2.5. Etiologi

  2.6. Manifestasi Klinikal

  2.7. Penyiasatan

  2.8. Rawatan

  2.9. Komplikasi

  2.10. Kes Kajian Mengikut Proses Kejururawatan

  (Nursing Proses)References

  Lampiran

  SEKAPUR SIRIH

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  4/82

  Assalamualaikum, terima kasih saya ucapkan kepada Pn Siti Awa Abu Bakar di atas segala didikan

  yang telah beliau berikan kepada saya selaku anak didiknya,tanpa mengenal erti penat lelah ,jiwa

  pendidik sungguh mekar di dalam hati beliau,apatah lagi beliau sering memberi kata-kata semangat

  kepada saya pada tika diri saya hampir jatuh,dialah yang telah membakar semangat saya untuk bangkit

  dalam meneruskan perjuangan dalam bidang ilmu ini.Pn Siti Awa juga mempunyai sikap keibuan yang

  saya sukai,walaupun beliau kadang-kadang marah,tapi niatnya hanyalah satu, iaitu untuk membetulkan

  kesalahan anak didiknya,pada pandangan saya dia adalah seorang ibu yang misali.Di samping itu saya

  ucapkan ribuan terima kasih diatas kesudian Pn Noraini Mokhtar dalam membantu pelajar semester

  enam menghadapi praktikal di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian dengan memberi

  nasihat dan didikan yang sungguh bermakna bagi saya.Selain itu terima kasih saya ucapkan kepada

  Encik Suko Wibowo dan Encik Arieff Handoko ,tanpa bantuan daripada mereka ,diri saya akan

  terumbang-ambing tanpa arah tujuan yang benar,terima kasih di atas didikan Encik Suko dan Encik

  Arieff kerana sanggup menghabiskan masa rehat mereka dalam membantu para pelajar semester enam

  termasuk diri saya yang lemah ini,merekalah yang selalu memberi kata semangat ,tunjuk ajar pada

  saya tanpa rasa jemu,seterusnya terima kasih saya ucapkan kepada anggota-anggota wad 2 zamrud dan

  7 utara yang sentiasa memberi peluang kepada saya untuk melakukan prosedur kejururawatan dan

  pengurusan di dalam wad tersebut,banyak pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat temui dan

  pelajari daripada staff nurse yang bertugas,dengan sikap mereka yang tegas tetapi beramah

  mesra,membuatkan saya lebih suka untuk melakukan praktikal saya di dalam wad tersebut.Dengan ini

  saya berharap kehidupan anda semua sentiasa berada di dalam rahmat dan perlindungan daripada yang

  maha kuasa lagi maha besar.semoga anda semua lebih sihat,bahagia dan diberkati Allah s.w.t.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  5/82

  Seorang pemimpin adalah seorang individu yang layak untuk menjalankan satu organisasi dalam

  aktiviti berkumpulan,dalam bidang pengurusan adalah sesuatu proses mengarah dalam mengawal satu

  ahli kumpulan yang mempunyai satu tekad atau tujuan dalam mengkoordinasikan serta mengatur ahli

  kumpulan untuk mencapai matlamat yang telah dirangcang sebelumnya.Di dalam satu pengurusan

  ,seorang pemimpin mempunyai kuasa mutlak untuk memberi arahan dan mempengaruhi ahli

  kumpulan untuk melaksanakan sesuatu tugasan,seorang ketua perlu memastikan ahli-ahli di bawah

  kepimpinanya melaksanakan tugasan yang telah diberikan bagi memastikan klien mendapat penjagaan

  yang terbaik dan rapi.Selain itu,ketua perlu berfikiran kehadapan dan pantas semasa berlaku sesuatu

  kecemasan,ketua perlu melaksanakan perancangan dan tindakan segera bagi mengawal dan perlu

  memastikan perawatan dapat diberikan kepada klien dengan cepat, cekap, dan selamat.

  1.2 ) LEADERSHIFF

  Leadershiff merupakan seorang individu yang menggunakan kuasa yang ada pada dirinya dengan

  memberi arahan kepada ahli kumpulan dalam melaksanakan sesuatu tugasan,leadershiff perlu

  menggunakan gaya kepimpinan yang belbagai bagi menghasilkan satu pengurusan yang

  cekap,diantara gaya kepimpinan tersebut adalah:

  1) Autokratik

  -Iaitu seorang pemimpin yang menggunakan kuasanya untuk memberi arahan kepada pengikutnya

  tanpa mengambil kira pandangan dan kehendak daripada ahli-ahli yang berada dibawah

  pengawasannya.

  -ianya digunakan pada masa yang terhad,dan telah memiliki maklumat yang mencukupi dan memiliki

  ahli kumpulan yang bermotivasi tanpa menggunakan bahasa atau perkataan yang kesat atau kasar.

  2)Demokratik

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  6/82

  - kepimpinan yang dilakukan disertakan dengan mengadakan perbincangan diantara ahli kumpulan

  dalam membuat sesuatu keputusan dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau mencurahkan

  pandangan.

  -Gaya demokratik biasanya berlaku apabila ketua mempunyai sedikit maklumat dan anggota yang lain

  juga mempunyai sedikit maklumat,maka maklumat diantara mereka dapat bergabung dan dikongsi

  bersama,ketua masih berhak untuk memberikan keputusan,tetapi bagi mendapatkan faedah kepada

  kumpulan maka,gaya demokratik adalah pilihan yang baik.

  3)Laissez-faire

  - ianya digunakan apabila ada diantara ahli kumpulan mampu untuk membuat sesuatu keputusan,dan

  ketua masih mempunyai kuasa dalam membenarkan sesuatu keputusan itu dapat diterima atau

  tidak,pemimpin bertanggungjawab untuk mendeligasikan tugasan kepada setiap ahli kumpulan dan

  menetapkan keutamaan(Prioriti)dalam setiap perkara yang dibincangkan atau dicadangkan dan selaku

  seorang,pemimpin juga perlu bijak dalam melaksanakan gaya laissez-faire ini bagi mendapatkan

  keputusan yang terbaik.

  1.2.1) DEFINISI TEAM LEADER:

  Pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat yang telah

  ditetapkan dengan menggunakan kemahiran interpersonal yang mempunyai matlamat dan hala tuju

  yang jitu dalam menguruskan sesuatu bidang . Selain itu juga,pemimpin ataupun ketua kumpulan

  dapat menjadikan orang lain merasakan diri mereka amat diperlukan untuk melakukan sesuatu

  tugasan.,iaitu ahli kumpulan tersebut tidak terasa diri mereka terabai bagai gantung tidak

  bertali,apabila team leader memberi harapan dan semangat dan dorongan kepada ahli-ahli dibawahnya.

  Selain daripada itu,seorang pemimpin perlu merancang dengan baik sebelum melaksanakan satu

  tugasan,sebagai contoh,team leader perlu merancang dalam mengatur pembahagian katil kepada

  pesakit mengikut diagnosis dan kadar keterukan penyakit agar perawatan dapat dilaksanakan dengan

  berkesan dan bagi kes-kes yang acute dapat menerima rawatan daripada doctor-doktor pakar dengan

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  7/82

  bagi kes-kes kecemasan atau kes-kes yang berada di luar jangkaan,contohnya kes yang berkaitan

  dengan kes medical iaitu kes ini terpaksa dimasukkan di wad otopedik akibat tiada kekosongan katil

  di wad medical,jadi wad otopedik terpaksa memikul tugasan dalam memberi perawatan kepada pesakit

  medical buat sementara waktu sehingga di wad medical ada kekosongan,dan barulah klien itu akan

  dipindahkan ke wad medical,dan inilah perkara yang pernah diperkatakan oleh John Erksine iaitu

  seorang pemimpin adalah seorang individu yang tahu kemana hendak dituju ( John Erksine) bagi

  mencapai sesuatu sasaran untuk mendapatkan kualiti dalam sebuah kepimpinan ,antaranya adalah;

  (1)Kualiti Kepimpinan:

  -IQ: intelectual intelligent

  -EQ:emotional intelligent

  - SQ:spiritual intelligent.

  (2) Berinovasi:

  - melaksanakan praktis baru

  - membuat sesuatu perubahan dalam melakukan sesuatu perubahan untuk mempertingkatkan

  mutu praktis yang sedia ada.

  Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemimpin:

  - memberi tunjuk ajar pada anggota di bawahnya.

  - Bekerjasama daripada ahli kumpulan.

  - Seorang yang fleksibel

  - Cepat dalam membuat sesuatu keputusan

  - Sikap berpasukan

  - Dapat menguruskan diri sendiri dengan baik.

  - Menganggap ahli dibawahnya sebagai harta.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  8/82

  - Seorang individu yang berfikiran jauh dan memandang jauh kehadapan untuk mencapai satu

  matlamat.

  - Dapat mempengaruhi ahli kumpulan dalam melaksanakan tugasan yang telah diarahkannya.

  - Mengutamakan misi,visi,nilai dan motivasi

  - Bijak dalam politik dan mampu menangani masalah yang dihadapi dengan cekap.

  - Dapat berfikiran mantap dalam melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam kumpulan

  bagi menambahbaikkan sebuah organisasi atau kumpulan yan dipimpinya.

  1.2.2) TUGASAN SEBAGAI LEADERSHIF

  Antara tugas-tugas selaku leadershifadalah :

  1) Datang awal ke wad sekurang-kurangnya 30 minit awal sebelum waktu bertugas untuk tujuan

  assessmen dan menyediakan perancangan kerja kita,ini adalah agar team leader lebih bersedia dan

  dapat mengumpul maklumat baru tentang progres perkembangan pesakit di wad tersebut agar team

  leader dapat menilai dan membuat tindakan bagi melaksanakan perawatan kepada para pesakit,Selain

  itu team leader dapat mengenalpasti daripada awal apa sahaja keperluan yang diperlukan dalam wad

  contohnya stokgauge,bandage,cotton,set dressing mencukupi atau tidak,jika tidak mencukupi maka

  pesanan barangan daripada awal dapat dilakukan,maka kerja-kerja dalam wad dapat dilaksanakan

  dengan segera tanpa perlu menunggu masa yang lama bagi menunggu barang-barang ,sebagai contoh

  untuk melakukan dressing kepada para pesakit.

  -Selaku team leader,ia akan membahagikan tugasan kepada setiap ahli (rakan-rakan)di bawahnya

  dengan meletakkan seorangstaf nursebagi menjaga satu cubikel,jika ada 4staf nurse,maka setiap staf

  nurse menjaga satu cubikel,jika ada staf dan pelajar kejururawatan,team leaderakan memastikan

  pembahagian tugasan kepada mereka adalah adil dan seimbang.

  -Dengan menjalankan tugas selaku ketua kumpulan,team leaderperlu memantau gerak-geri ahli-

  ahlinya pada setiap masa dan tindakan tegas perlu diambil jika ada diantara ahli-ahli nya tidak

  bekerjasama bagi memastikan pesakit mendapat perawatan yang mencukupi pada hari tersebut.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  9/82

  -merekodkan status kemasukan ,discharge,pindah masuk dan pindah keluar serta kematian

  menggunakan borang yang telah disediakan.

  -menyediakan statistik mengenai perkara di dalam bentuk grafik.

  -mengambil dan menyampaikan laporan klien diantara syif,laporan ini adalah penting bagi

  menunjukkan bukti bahawa sesuatu tindakan telah dilakukan,dan dapat mengenalpasti apa sahaja

  tindakan yang mungkin tercicir dapat segera dilakukan sebelum ia mendatangkan kemudratan kepada

  klien.

  -mengkritik report yang diberikan oleh seorang jururawat terlatih berdasarkan senarai semak yang

  telah disediakan,yakni team leader boleh menengur dan memberi nasihat kepada staf tersebut dengan

  memberi tunjuk ajar tentang cara penulisan report,maka kesalahan kedua dapat dielakkan daripada

  berlaku.

  -Team leaderperlu indentubat dari unit farmasi apabila stok ubat habis dan untuk pemeriksaan troly

  ubat oleh bahagian farmasi.

  -mengemaskini borang-borang dalam wad bagi memastikan borang-borang penting tersedia,agar tidak

  perlu mengambil masa panjang untuk hanya menunggu borang atau mencari borang.

  -melakukansponjing,dressingbagi klien yang tidak mempu untuk menguruskan diri sendiri,di

  samping membantustaf nurse yang incharge agar bebanan tugasannya berkurang.

  -mengira ubat DDA (Dengerous Drung Administration),pengiraan ubat DDA adalah penting,dan ia

  perlu dilakukan dengan teliti agar tiada kesilapan dan pastikan setiap kali penggunaaan ubat DDA

  kepada klien dicatat di dalam buku yang telah disediakan agar tiada kes kehilangan ubat berlaku tanpa

  adanya bukti-bukti yang jelas.

  -tranfer un dan tranfer out patient adalah tugasan yang biasa bagi team leader,kerana stsf nurse yang

  menjaga cubikel tidak boleh keluar dengan sewenang-wenangnya,tanpa keizinan.Maka team leader

  yang bertanggungjawab untuk membuat tranfer in dan tranfer outklien.

  -melakukan pemeriksaan untukemergency troly.&defrilitormesin,pemeriksaan ini dilakukan agar

  barang-barang di emergency troly masih dalam keadaan yang baik dan berfungsi,ini adalah selaku

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  10/82

  -Memberi ubat STAT,diberi setelah menerima arahan daripada doktor apabila selesai doktor membuat

  pemeriksaan kepada klien.

  -Merekod spesimen yang telah diambil di dalam buku khas untuk pengambilan spesimen.

  -mengira barangan UPAS ( alat pensterilan alatan steril ).ini penting agar tiada barangan yang

  hilang,dan prosedur dapat dilaksanakan tanpa ada halangan dan mengambil tempoh yang lama.

  -memberi ubatan klien yang perlu diberi diantara pukul 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari .

  1.3) LAPORAN CENCUS

  1.3 .1) LAPORAN CENCUS SATU SHIFF PADA ( 5/1/2010 )

  SHIFF PAGI

  Pada 5/1/2010 ,saya telah ditugaskan untuk menjadi team leaderdi wad 2 zamrud.pada hari tersebut

  terdapat 5 orangstaff nurse yang bertugas,manakala pelajar kejururawatan kolej universiti islam

  antarabangsa selangor seramai 3 orang termasuk saya,di awal pagi selepas rakan-rakan saya tiba di

  wad 2 zamrud,saya meminta mereka untuk menandatangani borang kedatangan harian,selepas itu,saya

  menentukan cubikel untuk mereka,oleh kerana kami bertiga,rakan saya Nur Asmida telah ditugaskan

  untuk menjaga cubikel yang ketiga,manakala rakan saya seorang lagi iaitu Mohd Ghani Mohamad

  menjaga cubikel yang keempat,manakala saya menjaga cubicel pertama dan kedua,oleh kerana pada

  hari itu,klien di kubikel pertama hanya seorang dan di cubikel kedua adalah 3 orang ,jadi jumlah

  mereka tidaklah terlampau ramai.Manakalastaff nurse yang bertugas ,iaitu seorangstaff nurse di

  setiap cubikel,melainkan 2 orang staff nurse di cubikel acute.rutin harian kami di wad tersebut lebih

  kurang sama dengan wad yang lain,pada waktu pagi kami membuat bed making,sponjing,memberi

  ubatan,dan selepas doctor sudah membuat rondaan merawat pesakit,kami akan melakukan

  dressing,selepas itu mengambil vital sign,bagi team leader saya akan melakukan pemeriksaan

  DDA,indentbarang,indent ubatan,memeriksa emergency troly dan sebagainya,dalam pukul 10 pagi,di

  cubikel acute mempunyai seorang klien yang memerlukan feeding,jadi saya akan memberikan feeding

  8 scoop Glucerna 300cc ditambah dengan air kosong sebanyak 50cc.selepas itu saya memantau kerja-

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  11/82

  saya memang rajin bekerja sampai lupa waktu mereka untuk berehat,di samping itu kami bertiga saling

  tolong -menolong dalam melakukan perawatan pada klien,sebagai contoh jika kami melakukan

  dressing pada klien yang agak teruk keadaanya,kami akan melakukan dressingbersama-sama,dan

  begitu jugalah dengan prosedur-prosedur yang lain,pada 5/1/2010 ini,dari segi pemantauan saya

  keadaan wad tidak terlampau sibuk sangat,tiada kes kematian ,tiada kemasukan klien dan pindah

  masuk klien pada waktu pagi,namun pada waktu petang saya mendapati hanya 2 orang klien,seorang

  klien daripada ICUdan seorang lagi daripada wad 1 mutiara dimasukkan ke dalam wad 2 Zamrud,serta

  seorang pesakit dipindah keluar ke wad 1 mutiara.

  SHIFF PAGI PADA 5/1/2010

  CUBIKEL JUMLAH PESAKIT NAMA DIAGNOSIS

  Cubicel pertama ( A ) 1 1) Nurul Nasuha Mohd

  Anuar.

  RN: B418764

  DOA:2/1/010

  Pernah berada di ICU

  Open bimalleolar

  fracture,dislocation of

  right ankle,degloving

  injury of Right anterior

  shin.

  Cubikel Kedua ( B )

  ACUTE

  3

  1) Hassan Ibrahim

  RN:B421099

  DOA: 19/12/10

  Right leng cellulites

  DM,IHD,HPT,ARF.

  2) Wong Kim Yee

  RN:B415616

  DOA:3/12/10

  Left upper brachial

  plexus injury.

  3) Fakhrulzaman

  Mamat.

  RN:B422392

  DOA:3/1/10

  Closed fracture right

  femur,open fracture left

  radius,ulna,left hip

  dislocation.

  Cubikel Krtiga ( C )

  5

  1) Shukri Rahman.

  RN:B310427

  DOA: 30/12/10

  Chronic ,left tibia

  complicated left anule

  septic arthritis

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  12/82

  Mat Desa.

  RN:B42371

  DOA:2/1/10

  left ring finger +

  tendon,involvenant

  neurovascular

  blunddle(radial side)3)Wan muhd mukhriz

  RN:B422385

  DOA:3/1/10

  Open fracture 2 ,left

  femur,closed fracture

  left olecrangon.

  4)Mohamad Shafiq

  Mohd Noor

  RN:B42039

  DOA:12/12/09

  Tro soft tissue

  carcinoma.

  5)Yusoff salleh

  RN:A927332

  DOA:4/11/09

  Allerged falls with

  spinal shock,frontal

  bone fracture,bill

  maxillary fracture

  sustened servical injury

  at level C5.

  Cubikel Keempat ( D) 4 1)Azman Mamat

  RN:A023095

  DOA:25/12/09

  Open fracture rigt

  femur and closed

  communiuted fracture

  left radius.

  2) Gan Guan Seng

  RN:A136601

  DOA:4/1/10

  Total amputation

  proximal left index

  finger.

  3)Azmi Osman.

  RN:B422365

  DOA:2/1/10

  Allerged crush injury

  4)Mat Salleh Said

  RN:B42368

  Laceration wound left

  thumb and middle

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  13/82

  DOA:2/1/10 finger

  5)Ismail Daud

  RN: B23567

  DOA: 31/12/2009

  Open fracture right

  femur,left fracture tibia.

  1.3.1) RINGKASAN BANCIAN HARIAN PESAKIT (5/1/2010)

  Baki dari semalam 14

  Kemasukan 1

  Balik dari bercuti 0

  Pindah masuk 1

  JUMLAH 16

  Discaj Hidup 0

  Discaj Mati 0

  Pindah keluar 1

  Bercuti 0

  JUMlAH 1

  * Bilangan pesakit di wad 2 zamrud pada 5/1/2010 pada jam 12 malam ialah 15 orang.

  1.3.1) LAPORAN CENCUS SATU SHIFF PADA ( 6/1/2010 )

  SHIFF PAGI

  Pada 6/1/2010 ,merupakan hari yang kedua saya menjadi team leaderdi wad 2 zamrud,seperti biasa

  selepas rakan-rakan saya hadir ke dalam wad,saya akan meminta mereka untuk menandatangani

  borang kedatangan,pada hari tersebut terdapat 3 orang pelajar kolej ialam antarabangsa selangor

  termasuk saya,saya membahagikan tugas iaitu Mohd Ghani Mohamad menjaga cubikel yang

  ketiga,manakala Fasihah sapuani menjaga cubikel kedua iaitu acute, dan saya menjaga cubikel

  pertama.Pada hari tersebut 5 orangstaf nurse yang bertugas,selepas laporan report dibacakan, kami

  mula menyediakan linen dan melakukan bed making,sponjing dan selepas itu, kami akan melakukan

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  14/82

  emergency troly,periksa barsng-barang ,indentbarang-barang,indent ubat,membawa klien ke unit

  pembedahan sebagainya,seterusnya selepas doctor membuat rondaan rawatan keatas pesakit,kami akan

  bekerjasama dalam melakukan dressing pada klien,memberi feeding,memantau keadaan

  klien,membantu klien yang memerlukan bantuan dan sebagainya,seterusya ,saya akan memantau

  keadaan semasa rakan-rakan saya melakukan tugasan,dan alhamdulillah mereka memang rajin dalam

  memberi perawatan kepada para pesakit sampai lupa untuk pergi berehat .Pada 6/1/2010,melalui

  pemerhatian saya,saya mendapati bahawa tiada kemasukan klien,tiada pindah masuk,dan tiada

  discharge,tiada kematian dilaporkan sama seperti di waktu pagi semalam,dan saya mendapati keadaan

  wad dalam keadaan yang masih dapat dikawal,dan tiada aduan daripada ahli keluarga tentang aduan

  berkaitan dengan masalah dalam perhidmatan kami kepada pesakit di dalam wad 2 zamrud,semuanya

  berada dalam keadaan yang baik.

  1.3.1) SHIFF PAGI PADA 6/1/2010

  CUBIKEL JUMLAH PESAKIT NAMA DIAGNOSIS

  Cubikel pertama ( A )

  3

  1)Hazura Saidi

  RN:B428864

  DOA:26/1/09

  DARI :ICU

  -Mva with

  polytrauma,lung

  contusion,fracture renal

  pelvis,fracture femur

  ,mandible cerebral

  edema with pneumonia

  sepsis compartment

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  15/82

  syndrome.

  2)Nurul Nasuha

  M.Anuar

  RN:B418764

  DOA:25/1/09

  DARI:ICU

  Open bimalleolar

  ,dislocation of right

  ankle injury of anterior

  right shin.

  3)Wan Munah Wan

  Chik

  RN:B123496

  DOA:5/1/10

  Open fracture of right

  radius.

  Cubikel kedua ( B)

  ACUTE

  4

  1)Hassan Ibrahim

  RN:B421099

  DOA:19/12/09

  Right leng

  cellulites,DM,IHD,HPT

  ARF.

  2)Mohd harryzam

  Moha Rahim.

  RN:B84698

  DOA:3/1/10

  Fracture right hand

  3)Wong Kim Yee

  RN:B415616

  DOA:3/12/09

  Left upper brachial

  plexus injury.

  3)Wan muhd mukhriz

  RN:B422385

  DOA:3/1/10

  Open fracture 2 ,left

  femur,closed fracture

  left olecrangon.

  Cubikel Ketiga ( C )

  5

  1)Azman Mamat

  RN:A023095

  DOA:25/12/09

  Open fracture rigt

  femur and closed

  communiuted fracture

  left radius

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  16/82

  2) Gan Guan Seng

  RN:A136601

  DOA:4/1/10

  Total amputation

  proximal left index

  finger.

  3)Azmi Osman.

  RN:B422365

  DOA:2/1/10

  Allerged crush injury

  4)Mat Salleh Said

  RN:B42368

  DOA:2/1/10

  Laceration wound left

  thumb and middle

  finger

  5)Yusoff salleh

  RN:A927332

  DOA:4/11/09

  Allerged falls with

  spinal shock,frontal

  bone fracture,bill

  maxillary fracture

  sust

  ened servical injury

  at level C5. .

  Cubikel keempat ( D) 4

  1)Wan muhd mukhriz

  RN:B422385

  DOA:3/1/10

  Open fracture 2 ,left

  femur,closed fracture

  left olecrangon.

  2)Mohamad Shafiq

  Mohd Noor

  RN:B42039

  DOA:12/12/09

  Tro soft tissue

  carcinoma.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  17/82

  3) Shukri Rahman.

  RN:B310427

  DOA: 30/12/10

  Chronic ,left tibia

  complicated left anule

  septic arthritis.

  4) Asfandi Azlim Mat

  Desa.

  RN:B42371

  DOA:2/1/10

  Open fracture phalanx

  left ring finger +

  tendon,involvenant

  neurovascular

  blunddle(radial side)

  1.3.1) RINGKASAN BANCIAN HARIAN PESAKIT (6/1/2010)

  Baki dari semalam 14

  Kemasukan 1

  Balik dari bercuti 0

  Pindah masuk 1

  JUMLAH 16

  Discaj Hidup 0

  Discaj Mati 0

  Pindah keluar 1

  Bercuti 0

  JUMlAH 1

  * Bilangan pesakit di wad 2 zamrud pada 6/1/2010 pada jam 12 malam ialah 15 orang.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  18/82

  1.3.2) LAPORAN CENCUS SELAMA 24 JAM

  Tarikh Jumlah klien

  awal

  Jumlah klien

  awal

  (Admission

  Jumlah

  Klien

  Pindaan

  (Tranfer

  In)

  Jumlah klien

  dipinda

  (Tranfer

  out)

  Dipulangkan Jumlah

  Klien A

  5/1/2010 14 1 1 1 0 15

  6/1/2010 14 1 1 1 0 15

  Pengiraan Statistik klien di wad 2 zamrud selama 2 hari perawatan;

  1) BOR (Bed occupancy Rate)

  Jumlah klien tinggal dalam wad

  X 100% =

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  19/82

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  20/82

  (Bilangan hari X Jumlah katil) Jumlah klien dalam wad

  Jumlah klien keluar

  = ( 2 hari X 25 katil) 28 klien

  2 klien

  = 50 28 klien

  2 klien

  = 22 klien

  2 klien

  = 11 hari( Normal 1 hingga 2 hari )

  1.4.1) STATISTIK MENGIKUT JENIS KUMPULAN RAWATAN PENYAKIT

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  Sport Hand Arthro Spinal Ooru Pead

  Jumlah klien

  HAND UNIT : Perawatan yang diberi kepada klien dengan masalah pada bahagian tangan sahaja.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  21/82

  Kemalangan dan sukan.

  ARTHROPLAST : perawatan yang diberi untuk membaik pulih tulang,klien dengan prothesis

  Dan pembedahan plastik.

  SPINAL : klien dengan masalah vertebral colum(Spinal).

  OORU(Ooruorthopedic oncology reconstruction unit): klien dengan masalah tumor atau kanser.

  PEADIATRIC : Kes kepatahan tulang berkaitan dengan kanak-kanak.

  1.4.2) STATISTIK MENGIKUT LAPORAN CENCUS

  SHIFF PAGI PADA ( 5/1/2010 )

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Cubicel A Cubicel B Cubicel C Cubicel D

  Jumlah klien

  ,

  SHIFF PAGI PADA ( 6/1/2010 )

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  22/82

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Cubicel A Cubicel B Cubicel C Cubicel D

  Jumlah klien

  1.4.3) Statistik cencus dalam masa 24 jam selama 2 hari

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Jumlah

  klien awal

  Jumlah

  kemasukan

  Jumlah

  Tranfer out

  Tranfer in Jumlah

  Klien Akhir

  Jumlah klien awal

  Jumlah kemasukan

  Jumlah Tranfer out

  Tranfer in

  Jumlah Klien Akhir

  1.5 ) PENUTUP

  Sebagai kesimpulan daripada pengurusan di wad 2 zamrud,iaitu wad 2 zamrud merupakan

  wad khusus dalam memberi perawatan kepada klien dengan kepatahan dan surgeri,melalui

  pemerhatian saya keadaan persekitaran wad 2 zamrud tidaklah terlampau penuh seperti di

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  23/82

  wad medikal yang jumlah klien terlampau ramai,di dalam wad ini terdiri daripada campuran

  pesakit lelaki dan wanita,bagi pesakit wanita,mereka akan ditempatkan di cubikel A iaitu di

  bahagian paling hadapan berdekatan dengan pintu masuk utama,namun begitu jika wad 2

  zamrud ada memerima klien acute wanita,pesakit ini akan ditempatkan barsama pesakit

  lelaki dibahagian tengah iaitu acute,dan ada penghadang diletakkan bagi memisahkan

  antara pesakit lelaki dan wanita bagi memberi keselesaan kepada pesakit selama mereka di

  bahagian acute cubikel,di setiap cubikel team leaderakan menggunakan kuasanya dalam

  memberi tugasan kepada ahli yang berada dibawahnya,pembahagian tugas dilakukan

  dengan menempatkan seorang hingga dua orang untuk menjaga satu buah cubikel,bagi staff

  nurse yang baru bertugas,team leaderakan mengarahkanya untuk bekerja dengan staff

  nurse yang sudah lama bekerja dan berpengalaman,manakala,saya selaku pelajar menjadi

  team leaderpada hari itu,saya akan sentiasa bersama dengan staff nurse yang menjadi

  team leaderjuga pada hari itu dengan melakukan tugasan selaku seorang team leader

  bersama dengan staff nurse tersebut.Oleh kerana di wad 2 zamrud ini sentiasa berkait rapat

  dengan unit pembedahan,maka ramai klien akan diarah untuk pergi ke unit pembedahan

  sama ada untuk melakukan pembedahan kecil,besar,membuat amputasi atau membaiki

  struktur anggota badan,maka team leader akan membantu staff nurse untuk pergi

  menghantar klien ke unit pembedahan,selain itu team leader akan mengindentbarang-

  barang atau ubatan yang telah kehabisan stok pada unit farmasi dan unit-unit pembekal

  barangan yang lain,tugas selaku team leader bagi pandangan saya adalah penting kerana

  sesuatu benda atau perkara yang tidak dapat dilakukan oleh staf nurse yang incharge

  cubikel dapat dilakukan oleh team leader,oleh itu satu pengurusan dalam wad tidak akan

  huru-hara dan klien tidak akan terabai begitu sahaja dan pengurusan wad akan berjalan

  dengan lancar serta bermatlamat.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  24/82

  Kesimpulanya seorang team leader perlu memiliki sikap yan bertanggungjawap dan

  sanggup menanggung risiko di atas apa yang terjadi sepanjang dia bertugas selaku team

  leader,seorang team leader perlu cekap dalam mengatur dan mendeligasikan tugasan

  kepada ahli kumpulan,kerana jika team leaderselaku ketua mempunyai sikap yang

  buruk,maka organisasi atau kumpulan yang dipimpimnya itu akan jatuh kebelakang dan

  sukar untuk mencapai kecemerlangan,team leaderperlu tegas dalam menguruskan

  ataumengarah sesuatu perkara agar segala perancangan yang telah dirancang dapat

  dilaksanakan dengan segera,maka dengan ini seorang ketua merupakan tulang belakang

  pada ahli bawahanya,jika ketua itu adalah individu yang berdisiplin dan tegas,maka

  kecemerlangan akan pasti dapat dicapai dan sekiranya seorang ketua adalah pemalas dan

  tidak berdisiplin,maka hancur musnahlah ahli kumpulanya itu,oleh itu jika hendak menjadi

  seorang ketua,buatlah penilaian sendiri sama ada layak atau tidak kita memegang

  tanggungjawab selaku seorang ketua dengan baik,jika mampu teruskanlah,jika tidak pilihlah

  sama ada tidak atau belajar cara-cara untuk menjadi seorang ketua,jawapanya ada di dalam

  diri kita semua.

  1.5.2) CADANGAN

  Cadangan saya untuk wad 2 zamrud adalah,bagi staf nurse perlu sentiasa memantau

  keadaan klien baik pada shif pagi,shif petang atau shif malam,selain itu saya rasa wad 2

  zamrud perlu membaik pulih atau menukar katil yang sudah lama dengan yang baru agar

  dapat memberi keselesaan kepada klien,serta bantal dan tilam yang sudah bertukar warna

  dari putih kepada kuning dan hampir manjadi hitam perlu ditukar dengan yang baru agar

  kebersihan dan risiko infeksi dapat dikurangkan.seterusnya,warga 2 zamrud perlu

  memastikan bahawa barangan keperluan untuk prosedur adalah benar-benar mencukupi

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  25/82

  SELANGOR INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE

  FACULTY OF NURSING AND ALLIED HEALTH SCIENCES

  HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN,

  KELANTAN

  ARTIKEL DUA:

  ( WAD MEDIKAL 7 UTARA )

  KES KAJIAN

  CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  26/82

  DARIPADA;

  SITI ATHIRAH BINTI MOHD AZLAN

  ( 0701079 )

  DISEDIAKAN UNTUK:

  PN SITI AWA ABU BAKAR

  KAJIAN KES DI WAD 7 UTARA PADA ( 22/12/09-23/12/09)

  TAJUK:

  PENYAKIT RHEUMATIK JANTUNG KRONIK(CRHD)

  2.1) PENGENALAN

  Penyakit rheumatic jantung kronik(CRHD) adalah terjadi disebabkan oleh infeksi

  Streptococcus hemoliticus tipe A (contoh: Streptococcus pyogenes),dan ia boleh

  mendatangkan benyak komplikasi pada seseorang individu yang telah dijangkiti.

  2.2 ) DEFINISI PENYAKIT RHEUMATIK JANTUNG KRONIK

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  27/82

  Penyakit jantung reumatik (PJR) adalah salah satu komplikasi yang membahayakan

  daripada demam reumatik. Penyakit jantung reumatik adalah keadaan dimana terjadi

  kerosakan pada injap-injap jantung yang disebabkan oleh demam reumatik. Injap-injap

  jantung yang mengalami kerosakan disebabkan oleh, infeksi daripada bakteria

  Streptococcus hemoliticus tipe A (contoh: Streptococcus pyogenes), bakteria yang boleh

  menyebabkan demam rheumatic.Kebanyakan individu yang mendapat demam rheumatic

  menyebabkan jantung mereka mengalami masalah dan masalah tersebut dimulai dengan

  gangguan kegagalan injap jantung,perikarditis,dan turut membawa maut,bagi individu

  kronik ,injap individu itu menjadi stenosis,pembesaran ruang atrium,gangguan dalam aritmia

  jantung,dan gangguan dalam fungsi pada ventrikal jantung.

  Manakala, Komplikasi demam rheumatic boleh menghasilkan parut dan inflamasi kronik

  pada jantung serta injap-injap jantung tersebut.Ini boleh menyebabkan kegagalan

  jantung,deruan jantung dan kerosakan pada injap jantung.

  2.3) ANATOMI DAN FISIOLOGI

  APAKAH ITU JANTUNG

  Jantung merupakan organ ciptaan allah s.w.t, yang amat unik dan ianya sangat penting

  kepada setiap insan di dunia ini,tanpa adanya jantung yang sihat,penghantaran darah

  kepada seluruh badan akan mengalami masalah.

  Jantung merupakan sebuah organ yang memiliki empat ruang dan ruang tersebut boleh

  disifatkan sebagai sebuah pam yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh

  dan juga untuk mengekalkan alirannya di sepanjang masa tanpa henti.

  Seterusnya,jantung terletak di ruang toraks,iaitu di belakang sternum diantara dua paru-

  paru,yang dikenalpasti sebagai ruang mediasternum.Bahagian bawahnya pula terletak di

  atas permukaan otot diafragma.saiz jantung adalah sebesar saiz penumbuk dan

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  28/82

  dasarnya pula menghala ke atas.Jantung kita mempunyai empat ruang dan ia dapat mengisi

  sebanyak 90 hingga 120 ML jumlah darah.

  Terdapat empat ruang di dalam jantung,iaitu ventrikel kiri,ventrikel kanan,atrium kiri dan

  atrium kanan.Manakala bahagian kanan dan kiri jantung dipisahkan oleh septum.Atrium

  kanan dan ventrikel kanan dipisahkan oleh injap trikuspid,sementara atrium kiri dan ventrikel

  kiri dipisahkan oleh injap bikuspid/mitral.

  Fungsi utama jantung adalah untuk mengepam darah yang beroksigen ke seluruh bahagian

  tubuh badan. Jantung menguncup sebanyak 60 hingga 90 kali bagi setiap minit. dengan

  setiap penguncupan, ruang jantung akan mengepam darah samada ke venrikel atau salur

  darah arteri. dalam masa 24 jam jantung mampu berdenyut lebih daripada 100,000 kali,

  7,000 liter darah dipam melalui jarak beribu batu di dalam sistem saluran darah badan kita.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  29/82

  EDARAN DARAH DI DALAM JANTUNG

  Edaran pusingan jantung bermula dibahagian kanan jantung. Salur darah vena[vena kava

  bawah] menyalurkan semula aliran darah yang rendah kandungan oksigen ke dalam ruang

  atrium kanan. Aliran darah tadi akan mengalir dari atrium kanan ke dalam ventrikel kanan di

  mana ia dipam ke dalam sistem saluran darah paru-paru melalui arteri pulmonari dan, ia

  akan menyerap oksigen serta melepaskan karbon dioksida. Darah yang tinggi kandungan

  oksigen ini akan memasuki jantung semula dimana ia akan mengalir ke dalam atrium kiri

  melalui dua vena pulmonari dari paru-paru kanan dan kiri. Daripada atrium kiri ,darah

  tersebut akan memasuki ventrikel kiri dan dipam keluar ke dalam aorta untuk disalurkan di

  setiap tubuh badan manusia.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  30/82

  LAPISAN JANTUNG

  Lapisan perikardium:

  Merupakan membran yang melapisi bahagian organ jantung pada bahagian luar iaitu terdiri

  daripada lapisan berfiber dan lapisan serosa yang terdiri daripada dua lapisan membran,ia

  menghasilkan bendalir yang jernih untuk mengelakkan daripada berlaku geseran semasa

  terjadinya pergerakan serta denyutan jantung.

  Lapisan Miokardium

  Lapisan miokardium terhasil daripada otot jantung yang istimewa,ototnya berjalur,dan ianya

  tebal pada bahagian ventrikel terutamanya ventrikel kiri dan nipis pada bahagian atrium.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Diagram_of_the_human_heart_(cropped).svg
 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  31/82

  Lapisan Endokardium:

  Ianya terbina daripada tisu epitelium skuamous iaitu merupakan satu lapisan yang nipis serta

  licin,ianya berlanjutan daripada salur darah,ia berfungsi untuk memulakan dan

  menyelaraskan denyutan jantung secara otonomik dan berterusan.

  INJAP-INJAP JANTUNG

  Atrium dan ventrikel dipisahkan injap-injap jantung. injap-injap ini akan mengarahkan atau

  membenarkan aliran darah diantara ruang-ruang jantung. Injap ini membenarkan aliran

  sehala dengan menyalurkan darah tanpa mengalami proses darah berpatah balik.

  Di bahagian kanan jantung, darah mengalir melalui injap trikuspid yang terletak di antara

  atrium kanan dan ventrikel kanan,Manakala di sebelah kiri jantung pula, darah mengalir di

  antara atrium kiri dan ventrikel kiri melalui injap mitral. injap mitral juga dikenali sebagai injap

  http://3.bp.blogspot.com/_u337ThvlyDw/SLG2fgoNpHI/AAAAAAAABAY/geIr1n9rnqw/s400/Rheumatic+Heart+Disease.jpg
 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  32/82

  Bagi membolehkan darah mengalir dari ruang atas ke dalam ruang bawah, injap-injap tadi

  mesti dalam keadaan terbuka. injap-injap ini dikawal oleh perubahan tekanan darah di dalam

  setiap ruang jantung.

  Injap juga terdapat di antara ventrikel dan saluran darah yang menyalurkan darah keluar

  daripada jantung. Darah akan mengalir melalui injap pulmonari yang memisahkan ventrikel

  kanan dengan arteri pulmonari. Manakala di sebelah kiri pula darah mengalir daripada

  ventrikel kiri ke dalam aorta melalui injap aorta.Dan seterusnya dari aorta darah akan

  dihantar ke seluruh badan manusia.

  SISTEM KONTRA KSI JANTUNG

  Jantung kita mempunyai struktur yang sangat istimewa,di mana ia merangsang kontraksi

  jantung tanpa mendapat rangsangan daripada otak.Ianya berlaku secara automatik dan

  berterusan dengan kadar yang sekata.sistem konduksi jantung adalah seperti berikut:

  1) Nodus sinoatria(SA Node)

  - Tisu ini terletak di dinding atrium kanan dekat dengan liang vena kava superior.Ia

  disifatkan sebagai Pace Makerjantung kerana keupayaanya dalam memulakan

  impuls kontraksi jantung yang utama.

  2) Nodus Atrioventrikel(Av Node)

  - tisu ini terletak di dinding septum atrium dekat dengan injap trikuspid.Nodus ini

  akan terangsang oleh kontraksi.Ia membantu dalam penghantaran impuls dan

  juga berupaya untuk memulakan kontraksi sendiri tetapi lebih perlahan.

  3) Berkas Atrioventrikel(Bundle Of His)

  - tisu ini terletak di septum dan bercabang dua untuk membekalkan

  saraf ke seluruh otot jantung melalui cabangan kanan dan kiri.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  33/82

  - saraf ini pula,menjadi fiber yang lebih kecil untuk dibekalkan ke otot

  supaya jantung dapat melakukan pengempangan dengan sempurna.

  BEKALAN DARAH KE JANTUNG

  Jantung kita mendapat bekalan darah dari arteri koronari.

  BEKALAN SARAF KE JANTUNG

  Selain daripada sel saraf yang istimewa yang merangsang penguncupan tanpa

  rangsangan dari luar,jantung juga turut dibekalkan dengan saraf simpatetik dan para

  simpatetik. Ini membolehkan jantung dapat mengucup dengan lebih cepat atau

  lambat mengikut keadaan seseorang individu.

  2.4) PATOFISIOLOGI

  Demam rheumatic adalah disebabkan oleh Streptococcus hemoliticus tipe A (contoh:

  Streptococcus pyogenes.

  Penyakit ini bermula dengan tanda gejala infeksi pada salur pernafasan selama 1 hingga 3

  http://3.bp.blogspot.com/_G6ho6YshrHc/SpHAHJoTSNI/AAAAAAAACG0/vzqAjk7Fn9g/s1600-h/heart.jpg
 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  34/82

  Pada peringkat selanjutnya,ia akan mula menyerang bahagian jantung,sendi,membrane

  basal glomerulus,system saraf pusat,tisu subkutan dan sebagainya.

  Apabila infeksi dari streptococcus terjadi pada tubuh badan ,bacteria ini akan mengeluarkan

  streptokinase,proteinase,streptolisin,toksin eritrogenik dan lain-lain lagi,maka menyebabkan

  badan kita terpaksa mengeluarkan antibody untuk menentang bacteria tersebut.

  Demam Rheumatik turut menyerang bahagian miokardium,endokardium,dan

  pericardium,terutamanya pda injap mitral dan injap aorta.

  Streptolisin itu pula bersifat toksik kepada sel miokardium,ia bertindakbalas dengan protein

  ( M ),menyebabkan antibody untuk streptokokus menyerang bahagian jantung pada

  bahagian injap jantung.

  Apabila streptokokus menyerang bahagian injap jantung,injap jantung dan korda tendinea

  menjadi edema,fibrosis dan menebal, ini menunjukkan bahawa demam rheumatic

  merupakan penyakit autoimun, di mana, riaksi bersilang yang terjadi dintara streptokokus

  dengan bahagian tubuh badan dapat mengakibatkan kerosakan kepada tubuh badan kita

  secara imunulogik.

  2.5) Penyebab(etiologi)

  Penyebab terjadinya penyakit jantung reumatik adalah reaksi autoimun (ketahanan tubuh)

  yang disebabkan oleh demam reumatik. Infeksi streptococcus hemolitikus group A .

  2.6) MANIFESTASI KLINIKAL

  1) (infeksi dan radang jantung) adalah komplikasi paling teruk dan umum pada individu

  yang berumur,pesakit mengalami sesak nafas,dada tidak selesa,sakit

  dada,edema,batuk dan ortopnea iaitu sesak nafas ketika baring

  2) Takikardia(jantung berdenyut lebih 100 kali/minit,keradangan jantung,dan demam.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  35/82

  4) Bunyi Murmur pada jantung baru atau perubahan bunyi murmur. Iaitu kerana injap

  jantung mendapat gangguan.

  5)Gagal jantung kongestif

  6)Perikarditis

  7)Manifestasi klinikal yang lain:

  -Kesakitan perut

  - epitaksis(hidung berdarah)

  -penyumbatan pada pembuluh darah kerana gangguan pada injap jantung.

  -Anemia akibat berlaku pemecahan sel darah merah kerana mengalami geseran

  dengan injap jantung yang berinfeksi, serta kerosakan pada sel trombosit turut

  terjadi.

  -Aritmia pada atrium(gangguan irama jantung) berlaku kerana pembesaran pada

  atrium kiri kerana mengalami gangguan pada injap mitral jantung.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  36/82

  2.7) PENYIASATAN

  TEST VALUES CHARACTERISTIC OF

  RHEUMATIC HEART DISEASE

  White Blood Cell(WBC)Count Greater than 10,000/mm3Red Blood Cell(RBC) Count Less than 4 million/mm3

  Erythrocyte Sedimentation Rate(ESR) More than 20mm/h

  http://4.bp.blogspot.com/_G6ho6YshrHc/SpKbRqbRIWI/AAAAAAAACHk/YYW-_c78SYU/s1600-h/symptoms.gifhttp://3.bp.blogspot.com/_G6ho6YshrHc/SpKbRXY1doI/AAAAAAAACHc/Gg3BpKOxmKg/s1600-h/55PJ35JA.jpg
 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  37/82

  Antistreptolysin(ASO)titer Above 250 international unit/ml

  Throat culture Usually positive for group A beta-

  hemolytic streptococci

  Cardiac enzymes Elevated in severe carditis

  ECG changes Prolong PR interval

  Chest X-Ray May show enlargement Echocardiogram May show valvular damage,enlarged

  chambers,decreased ventricular

  function, or pericardial effusion

  Diagnosis

  Ianya diperolehi daripada sejarah penyakit dan pemeriksaan fizikal,jumlah pemeriksaan

  makmal dan ujian diagnosis yang dilakukan adalah ke atas pesakit yang disyaki dengan

  deman rheumatic,antara diagnosis tersebut adalah:

  Completeblood Count(CBC) dan Erythrocyte sedimentation rate(ESR) adalah

  indikasi untuk proses inflamasi.manakala WBC Count adalah meningkat,dan

  jumlah RBCs akan rendah.ESR adalah punca peningkatan inflamasi .

  C-reactive protein(CRP) adalah positive di dalam proses inflamasi.

  Antistreptolysin(ASO)titer adalah ujian untuk streptococcal antibodies.Dalam

  tempoh permulaan 2 bulan adalah positive di dalam kebanyakan pesakit

  rheumatic fever.

  Throat culture adalah positive untuk kumpulanA beta-hemolytic streptococcus

  hanya 25% hingga 40% pada pesakit dengan acute rheumatic fever.

  2.8) UBATAN

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  38/82

  Apabila pesakit didiagnosakan mendapat rheumatic fever,ubat antibiotik akan dimulakan

  untuk mengawal infeksi streptococcal,dan Penicillin akan dipilih untuk mengawal kumpulan

  A streptococci.Antibiotik akan diberikan kepada pesakit selama 10 hari.

  Erythromycin atau Clindamycin digunakan jika pesakit mengalami alahan kepada

  penicillin, seterusnya prophylactic terapi antibiotic akan diteruskan lagi untuk 5 hingga 10

  hari.Penicillin G,1.2 million units suntikan intramaskular setiap 3 hingga 4 minggu,selain itu,

  oral penicillin, amoxicillin, sulfadiazine, atau erythromycin boleh juga digunakan

  UBATAN YANG DIPEROLEHI OLEH KLIEN

  JENIS UBATAN KLASIFIKASI INDIKASI KONTARAINDIKASI

  ACETAMONOPHEN,

  PARACETAMOL

  Nonnarcotic

  analgesic,antipyr

  etic.

  -Merawat penyakit

  sederhana dan teruk

  tahap kesakitan

  -Merawat demam.

  -Hypersentivity kepada

  acetaminophen

  ASPIRIN

  (Acetylsalicylic Acid)

  Analgesic,salicyla

  te

  antipyretic,antipla

  telet

  -mengurangkan

  kesakitan yang ringan

  dan sederhana.

  -mengurangkan

  inflamasi,demam.

  -mengurangkan jumlah

  pembekuan darah.

  -sejarah Hypersensitivity

  kepada salicylates termas

  methyl salicylate.

  -sensitivity bagi NSAID,kli

  dengan aspirin,nasal

  polyps,asthma,

  Peningkatan

  ICP,kekurangan vitamin

  K,GI disease.

  FUROSEMIDE

  (lasix)

  Electrolytic and

  water balance

  agent,loop

  diuretic,antihypert

  ensive

  -mengurangkan edema

  dan tekanan

  intravascular,

  cirrhosis

  liver hypertension hype

  -Sejarah hypersentivity

  pada frosemide atau

  sulfonamides,peningkatan

  oliguria,anuria,fluid and

  electrolyte hepatic coma

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  39/82

  rcalcemia dan eclampsia.

  OMEPRAZOLE

  (losec)

  Proton pump

  inhibitor

  Suppresses gastric

  acid secretion relieving

  gastrointestinal

  distress dan

  menggalakkan

  penyembuhan

  luka(ulcer)

  -rawatan yang lama untuk

  gastroesophageal reflux

  disease( GERD),duodena

  ulcers,proton pump

  inhibitor,hypersentivity,vo

  ing,GI

  bleeding,hypocalcemia.

  DIGOXIN Cardiac

  glycoside,antiarrh

  ythmic.

  Meningkatkan

  contraktiliti pada otot

  jantung(positive

  inotropic effect).

  Digitalis hypersentivity.

  Sick sinus syndrome

  Wolff-parkinson-white

  syndrome

  Ventricular fibrillation

  Ventricular tachycardia.

  ENALAPRIL

  MALEATE

  (vasotec)

  Angiotensin

  converting

  enzyme(ACE)inhi

  bitor,antihyperten

  sive

  Antihypertensive effect

  berkaitan dengan

  suppression of rennin-

  angiotensin-

  aldosterone system

  berpunca daripada

  vasodilatasi tekanan

  darah yang rendah.

  Menggalakkan dalam

  pengeluaran kardiak

  dan meningkatkan

  exercise tolerance.

  Hypersentivity kepada

  enalapril atau

  captopril,hypotension

  PENICILLIN G

  POTASSIUM

  Beta-lactam

  Antibiotik,

  Peringkat sederhana

  hingga teruk infeksi

  Hypersensitivity pada

  kebanyakan penicillin atau

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  40/82

  berpunca dari

  penicillin-sensitive

  microorganisma.

  Daripada infeksi

  staphylococcal,infeksi

  streptococcal

  Rawatan untuk

  rheumatic atau

  congenital heart

  disease.

  ing,gastric dilatation.

  2.9) Komplikasi

  Komplikasi yang sering terjadi pada Penyakit Jantung Reumatik (PJR) diantaranya adalah

  mengalami masalah kegagalan jantung, perikarditis (infeksi dan peradangan di seluruh

  bahagian jantung), infeksi pada paru-paru, embolism atau sumbatan pada paru, perubahan

  pada injap jantung, dan infark( kematian otot tisu jantung).

  Penyakit ini juga boleh menyebabkan terjadinya kerosakan pada injap jantung, iaitu jantung

  mengalami penyempitan atau kebocoran, terutamanya pada injap mitral (stenosis injap

  mitral) .

  Demam rematik merupakan suatu penyakit sistemik yang bersifat akut, subakut, kronik, dan

  dapat berlaku setelah infeksi Streptococcus beta hemolyticus group A pada saluran

  pernafasan pada bahagian atas.Demam reumatik terdapat pada individu yang berusia 5-15

  tahun, penyakit ini jarang dijumpai pada kanak-kanak dibawah usia 4 tahun dan individu

  berusia 50 tahun dan keatas.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  41/82

  SELANGOR INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE

  FACULTY OF NURSING AND ALLIED HEALTH SCIENCES

  CASE STUDY

  NURSING PROCESS

  Name : SITI ATHIRAH BINTI MOHD AZLAN

  Matrix No : 0701079

  Semester : SEM 6

  Hospital : HOSPITAL UNIVERSITI SAINSMALAYSIA

  Ward : 7 UTARA

  Date/Week : 22/12/09

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  42/82

  SELANGOR INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE

  FACULTY OF NURSING AND ALLIED HEALTH SCIENCES

  NURSING ASSESSMENT2.10)

  PERSONAL DATA

  Name : Pn ZIC/ Passport No : 8807xxxxxxxxAge : 22 tahunGender : Perempuan

  Date of Birth : 13/7/88Race : MelayuNationality : MalaysiaReligion : IslamOccupation : Tidak bekerjaMarital Status : berkahwin( sudah bercerai)Language Spoken: bahasa melayuAddress : Chabang empat,Tumpat,Kelantan.Next of Kin : PN M ( ibu kandung)Phone Number : 013xxxxxxxxxx

  ADMISSION DATA

  1. Date of Admission : 12/12/09 Arrival Time 8.00am2. Register Number : B420xxxxx .Ward: 7 utara3. Admitted via Referal Source

  Clinic

  ER

  Specialist Clinic

  General Practitioner

  4. Mode of Arrival Wheelchair Stretcher Walking

  5. Source of Information Patient And

  family6. Hospitalization History

  a Last Hospitalization

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  43/82

  2) Reason : Tiadab. Past Medical History Hypertension

  Diabetes

  Mellitus

  Stroke

  Arthritis

  Seizures

  Glaucoma

  Heart Disease

  c. Surgical History

  1) Tiada .date Tiada2) Tiada date Tiada

  7. Previous Medication

  Medication Dose Frequency

  Tiada tiada tiada

  8.Main Complain(s)

  -Klien mengadu sakit dada dan susah untuk bernafas.

  8. Medical Diagnosis

  - Chronic Rheumatic Heart Disease.(CRHD)

  PSIKO SOSIAL SPIRITUAL ECONOMIC

  1. Stress : No, Yes

  2. Recent Stress : Masalah sumber pendapatan yang tidak mencukupi untuk menyara duaorang

  Anaknya.

  3. Coping Mechanism :Withdrawal

  No

  Yes, - agar kehidupanya dan kelurga lebih baik dengan berusaha untuk

  mencari pekerjaan setelah dia sembuh.

  4. Support System : Ahli keluarga dan melalui bantuan zakat RM 200 sebulan.

  5. Problems with religion / spiritual activities : tiada masalah

  6. Problems with finance No

  Yes, kerana klien tidak bekerja dan hanya mendapat bantuan zakat sahaja.

  7. Perception client related to illness and hospitalization

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  44/82

  klien hendak cepat sembuh dan Pulang ke rumahnya dalam masa yang terdekat.

  HEALTH MAINTENANCE PERCEPTION PATTERN

  1. USE OFa. Tobacco

  No

  Yes

  b. AlcoholNo

  Yes

  c. DrugsNo

  Yes

  2. ALLERGYa. Drug : Tiadab . Reaction : Tiadac Food : Tiada

  Reaction : Tiada Others : Tiada

  Reaction : Tiada

  RESPIRATORY

  1. Objective Dataa. Nose : Symmetry Asymmetry

  Nasal Cavity Septum Deviated

  Red Mucosa

  Purulent Drainage

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  45/82

  Normal Abnormal

  b. Lips / Mouth Cyanosis Pale

  c. Chest1) Breathing Pattern Shallow

  Deep

  Dyspnea

  Orthopnea

  Respiration Rate

  .bpm.2) Breath Sounds..Clear..Abnormal Sounds

  Wheez

  ing

  Ron

  chi

  Crackles

  3) Secretions No Yes

  4) Cough None

  Productive

  Non Productive

  Haemoptysis

  5) Expansion Optima

  Symmetry

  Asymmetry

  6) Retraction (Use of accessory muscle) No

  Yes

  7) Percussion Resonance

  Dullness

  Hyper Resonance

  2. Subjective DataKlien mengadu mengalami kesukaran untuk bernafas dan klien mengadu rasa penat.

  CARDIOVASCULAIR / CIRCULATION

  1. Objective Dataa. BP : 144/71 .mmHgb. Pulse Apical Rate : 113 .x/minute Regular Irregular

  c. Heart Sounds Normal

  Abnormal

  Murmur Gallops

  d. Perfusion Warm Diaphoretic Clubbing

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  46/82

  e. Capillary Refills : < 2 .secondf. Pain No

  Yes (specify.. Pain Scale)

  g. Edema Absent

  Present Site ..

  2. Subjective DataTiada

  MUSCULOSKELETAL

  1. Objective Dataa. ROM : Full/Optimal, .Limitedb. Balance and Gait : .Steady, .Un Steadyc. Hand Grasps Equal/Normal

  Weakness ..Right, .Left.

  Paralysis .Right, .Left

  .

  d. Upper Extremities Normal/Equal

  Weakness ..Right, .Left.

  Paralysis.Right, .Left.

  .e. Lower Extremities

  Normal/Equal

  Weakness

  ..Right, .Left.

  Paralysis

  .Right, .Left.

  .f. Muscle Strength

  0 1 2 3 4 5

  Right Arm

  Left Arm

  Right Leg

  Left Leg

  Note : 0 = No visible or palpable contraction (Paralysis)1 = Slightly palpable contraction (Paresis, Severe Weakness)2 = Passive ROM maneuvers when gravity is removed (Moderate

  Weakness)

  3 = Active ROM against gravity (Mild to Moderate Weakness)4 = Active ROM against light resistance (Mild Weakness)5 = Active ROM against full resistance (Normal)

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  47/82

  g. Pain No

  Yes (specify .. Pain Scale.)

  g. Edema Absent

  Present Site di kedua-dua belah kaki klien

  h. Surgery Procedure POP, date Tiada

  Traction, skeletal/skin, date : Tiada

  Tiada .date : Tiada Tiada .date : Tiada

  2. Subjective Data: Tiada

  NEUROLOGICAL

  1. Objective Data

  a. Mental Status Confused

  Delirium

  Sedated

  Alert

  Restless

  Lethargic

  Comatose

  b. ..Oriented, Disoriented Person

  Place

  Time

  c. Pupil Equal

  Un Equal

  Reactive

  Sluggish

  d. GCS score ( Glascow Coma Scale) :Eyes :4(Spontaneously)Motor response :6( Obey command)Verbalresponse :5(Orientated)

  2. Subjective DataKlien mengadu lemah anggota badan untuk bergerak.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  48/82

  1. Objective Dataa. Weight : 50 kg, High : 168 cm.b. General Appearance Well Nourished Emaciated

  c. Appetite

  Good Fair Poord. Meal Pattern : 4 x/day, amount sedikit sahajae. Diet Normal Diet

  f. Drinking : 800 ml/dayg. Abdominal Symmetry Asymmetry

  Pain No

  Yes, site/areaPain Scale

  h. Liver/Hepar Hepatomegali

  i. Gaster/Stomach Nausea

  Vomit Haematomisis

  j. Assistive Devices NGT ; Tiada

  k. Bowel Sounds / Peristaltik, Yes/ 17 x/minute

  No,

  l. Bowel Habits WNL (Within Normal Limit)

  Constipation, .day

  Diarrhea, .x/day

  Incontinence

  Ostomy

  Mellena

  ......................................

  2. Subjective DataKlien mengadu kurang selera untuk makan.

  GENITOURINARY

  1. Objective Dataa. Bladder Habits WNL (Within Normal Limit)

  Frequency

  Dysuria

  Nocturia

  Haematuria

  Polyuria

  Oligouria

  Anuria

  Retention

  b. Incontinence No

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  49/82

  Total

  Daytime

  Nighttime

  Occasional

  c. Assistive Devices Intermittent

  Catheterization....

  Indwelling Catheter

  External,Catheter

  d. Anatomic Deminished

  Hypospadia Hydrocel Varycocele. Edema Absent

  Present Site

  f. Pain No

  Yes (specify.., Pain Scale)

  2. Subjective Data- Tiada

  INTEGUMENTORY

  1. Objective Data

  SKINa. Color Within Normal Limit (WNL)

  Pale

  Cyanosis

  Jaundice

  b. Edema No

  Yes Site :

  c. Lessions No Yes,Site

  d. Bruisses No Yes, Site

  e. Scar No

  Yes, Site .

  f. Temperature 38 .OC at .(Date/Time) 22/12/09

  2. Subjective Data-Klien mengadu badannya panas.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  50/82

  SELF CARE ABILITY

  1. Objective Data

  Subject 0 1 2 3 4

  Eating/Drinking /

  Bathing /Dressing/Grooming /

  Toileting /

  Mobility /

  0 = Independent, 1 = Assistive Device, 2 = Assistance from Others,3 = Assistance from Person and Equipment, 4 = Dependent/Unable

  SPECIAL ASSISTIVE DEVICES :/ .Wheelchair

  2. Subjective Data- Klien mengatakan bahawa dia perlu dibantu untuk bergerak kerana tubuh badanya rasatidak kuat lagi.

  SLEEP REST PATTERN

  1. Objective Dataa. Habits : 5 .hrs/day.

  b. Feel rested after sleep : Yes

  No, why?

  c. Problems during sleep: Early waking

  Insomnia

  Nightmares

  ..

  Subjective Data-

  MEDICATIONS

  1. Orala. T.Aspirin 900 mgb. Oral Frusemide 40mgc. Oral omeperazole40mg

  d. T.Digoxin 0.125mg

  d. T.Enalapril 5mg

  e. T Paracetemol 1 g

  2. Injectionsa. Im benzyl penicillin 1.2g 3. Other

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  51/82

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  52/82

  INVESTIGATIONS

  LaboratoryEkokardiogram (Echo) merupakan pilihan utama untuk

  mendiagnoskan sesuatu penyakit Kaedah ini merupakan imbasan

  ultrasound jantung yang menghasilkan profil struktur dalaman jantung

  dalam bentuk dua dimensi. Ia adalah cara yang terbaik untuk mengesan

  dan mengesahkan sesuatu kecacatanjantung.

  X-ray dada akan menunjukkan imej jantung bagi mengesah

  kebengkakanjantung dan kewujudan edema pulmonari.

  Ekokardiogram (ECG) menggunakan sejenis mesin yang dipanggil

  elektrograf yang mampu mengesan aktiviti jantung secara elektronik. Ia

  akan memaparkan pembesaran saiz ruangjantung atau hipertropi.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  53/82

  ANALISA DATA

  NO DATA ETIOLOGY PROBLEM

  1

  2

  3

  4

  Subjective Data :

  - Tiada

  Objective Data :

  - Klien menunjukkan tandapengurangan hasil kardiak iaitukesukaran nafas,dan bacaan kapilarikurang 2 saat.

  Subjective Data :

  - Klien mengadu badannya berasapanas.

  Objective Data :

  - Suhu badan klien 38c dan bacaanWBC adalah 12.8.

  Subjective Data :

  - Klien mengadu rasa lemah badandan susah untuk melakukan sesuatuaktiviti.

  Objective Data :

  - Klien perlu dibantu untuk melakukanaktiviti hariannya.

  Subjective Data :

  - Klien mengadu bimbang akan kosrawatan dan tidak mahu berada lamadi hospital.

  Stenosis pada injap

  jantung

  Streptococcus hemoliticus tipe A(contoh:Streptococcus

  pyogenes),

  Gangguanpenghantaran

  oksigen dan nutrientpada tisu badan.(dyspnea)

  Family problem

  Decreased cardiac

  auput.

  Infection

  Activity intolerance

  Anxiety

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  54/82

  5

  6

  7

  Objective Data :

  -Klien sering bertanya bila dia akan

  dibenarkan pulang ke rumah.

  Subjective Data:

  -Klien mengadu susah untukmenunaikan solat ketika sakit.

  Objective data:-Klien kelihatan gelisah.

  Subjective Data :

  - Klien mengadu mengalamikesukaran untuk bernafas.

  Objective Data :

  - bacaan Spo2 klien adalah 94%

  Subjective Data :

  - .Klien mengadu rasa lemah anggotabadan.

  Objective Data :

  - klien mengalami kekurangandarah,dan bacaan HB:9.3g/dL(transfuse 1 blood)pada22/12/09)

  Kurang pengetahuantentang cara solatketika sakit.

  Ortopnea

  Pemecahan seldarah merah.

  Gangguan spiritual

  Impaired gasexchange

  Anemia

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  55/82

  NURSING DIAGNOSIS (BASED ON PRIORITY)

  1) Decreased cardiac auput berkaitan dengan stenosis pada injap jantung

  dibuktikan dengan klien susah untuk bernafas dan bacaan kapilarikurang

  daripada 2 saat.

  2) Impaired gas exchange berkaitan dengan ortopnea dibuktikan dengan

  klien mengadu sukar untuk bernafas dan bacaan Spo2 lkien adalah 94%.

  3) Infection berkaitan dengan Streptococcus hemoliticus tipe A (contoh:

  Streptococcus pyogenes) dibuktikan dengan suhu badan klien 38c dan bacaan

  WBC adalah 12.8.

  4) Anemia berkaitan dengan pemecahan sel darah merah dibuktikan dengan

  1 tranfuse peck cell dan bacaan Hb adalah 9.3g/dL.

  5) Activity intolerance berkaitan dengan gangguan penghantaran oksigen dan

  nutrient pada tisu badan.(dyspnea),dibuktikan klien mengadu lemah untuk

  melakukan aktiviti dan k lien perlu dibantu untuk melakukan aktiviti harian.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  56/82

  6) Anxiety berkaitan dengan family problem dibuktikan dengan klien bertanya

  tentang jumlah kos rawatan dan ingin segera pulang ke rumah.

  7) gangguan spiritual berkaitan klien tidak tahu untuk menunaikan solat ketika

  sakit dibuktikan klien bertanyakan cara untuk bersolat ketika sakit dan klien

  kelihatan gelisah.

  Student:SITI ATHIRAH BT MOHD AZLAN

  Date :22/12/09

  Signature:

  Name:

  Check By:

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  57/82

  DIAGNOSA KEJURURAWATAN YANG PERTAMA( 22/12/09 )9AM-1.00PM

  Diagnosa kejururawatan:

  1) Decreased cardiac auput berkaitan dengan stenosis pada injap jantung

  dibuktikan dengan klien susah untuk bernafas dan bacaan kapilari kurang

  daripada 2 saat.

  PERANCANGAN,TINDAKAN DAN PENILAIAN

  PERANCANGAN PERAWATAN PERTAMA

  ( 9.00 am pada 22/12/09)

  1)Mulakan perawatan dengan basmallah.

  R:moga dipermudahkan allah dalam melakukan tugasan.

  2) Nilai keadaan am klien.

  R: untuk merangcang tindakan yang seterusnya kepada pesakit.

  3) Monitor vital signs klien dan laporkan sebarang perubahan pada bacaan vital

  sign klien.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  58/82

  R: kekurangan bacaan tekanan darah dan takikardia boleh terjadinya

  pengurangan kardiak.peningkatan tekanan pada artery pulmonary juga boleh

  menyebabkan pengurangan kardiak.

  4) Monitor ambilan dan keluaran klien.

  R: Fluid retention boleh berlaku apabila pengurangan kardiak terjadi.

  5)Kawal pengambilan cecair 800 liter dalam satu hari.

  R: pengawalan ambilan cecair bertujuan untuk mengurangkan kerja jantung

  dan tekanan pada pusingan jantung dan pulmonary.

  6)Monitor bacaan SPO2 klien dan laporkan segera jika bacaan SPO2 tidak

  normal iaitu di bawah 95%

  R: bacaan Spo2 dan ABG(Arterial blood gases) merupakan penilaian untuk

  menentukan tingkat oksigen dalam badan klien.

  7)Posisikan klien dalam posisi high fowlers :

  R: malapangkan salur pernafasan.

  8) Beri alat bantuan oksigen nasal prong 3 liter.

  R: untuk menggalakkan ventilasi dan oxygenenation.

  9)Rehatkan klien:

  R: Rehat yang cukup dapat mengurangkan kerja jantung.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  59/82

  TINDAKAN KEJURURAWATAN PERTAMA

  (10,30 am pada 22/12/09)

  1)Memulakan perawatan dengan basmallah.

  2) Menilai keadaan am klien.

  3) Memonitor vital signs klien dan laporkan sebarang perubahan pada bacaan

  vital sign klien.

  4) Memonitor ambilan dan keluaran klien.

  5) Mengawal pengambilan cecair 800 liter dalam satu hari.

  6)Memonitor bacaan SPO2 klien dan laporkan segera jika bacaan SPO2 tidak

  normal iaitu di bawah 95% ( Bacaan normal 95%-100% )

  7)Memposisikan klien dalam posisi high fowlers :

  8) Memberi alat bantuan oksigen nasal prong 3 liter.

  9)Menggalakkan klien untuk banyakkan rehat.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  60/82

  PENILAIAN PERTAMA (22/12/09) 1.00PM

  Subjektif data:

  -Tiada

  Objektif data:

  -Klien tidak menunjukkan tanda pengurangan hasil kardiak iaitu kesukaran

  nafas,dan bacaan kapilari 2 saat.

  Analisa data:

  -perawatan teratasi

  Planning:

  -perawatan dihentikan

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  61/82

  DIAGNOSA KEJURURAWATAN KEDUA(22/12/09) 11.00AM-1.30PM)

  1) Impaired gas exchange berkaitan dengan ortopnea dibuktikan dengan klien

  mengadu sukar untuk bernafas dan bacaan Spo2 klien adalah 94%.

  PERANCANGAN,TINDAKAN DAN PENILAIAN

  PERANCANGAN KEDUA

  1)Mulakan perawatan dengan basmallah.

  R:moga perawatan dipermudahkan oleh allahs.w.t

  2)monitor vital sign ,warna kulit,tingkat oksigen,ABG,nilai tanda gejala

  restlessness,keliru,lethargy,dan aduan sakit kepala.

  R:penilaian yang perlu dilakukan agar penjagaan dan perawatan dapat

  dilaksanakan segera jika klien berpotensi mendapat hypoxemia atau

  hypercapnea berkaitan dengan masalah dalam proses pertukaran gas.

  3)Beri bantuan oksigen nasal prong 3 liter.

  R:mengatasi masalah pernafasan yang klien alami.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  62/82

  4)Posisikan klien dalam posisi high fowlers.

  R:posisi duduk pada klien dapat mengurangkan tekanan pada diaphragm dan

  dada,dapat menggalakkan ventilasi dan mengurangkan tekanan dalam proses

  bernafas.

  5) Kurangkan aktiviti klien ,dan galakkan klien untuk berehat.

  R: pengurangan aktiviti dan rehat yang cukup dapat mengurangkan keperluan

  badan untuk tingkat oksigen dan keperluan tenaga.

  TINDAKAN KEJURURAWATAN YANG KEDUA

  1)Memulakan perawatan dengan basmallah.

  2)Meonitor vital sign ,warna kulit,tingkat oksigen,ABG,nilai tanda gejala

  restlessness,keliru,lethargy,dan aduan sakit kepala.

  3)Memberi alat bantuan oksigen nasal prong 3 liter.

  4)Memposisikan klien dalam posisi high fowlers.

  5) Menasihati klien untuk kurangkan aktiviti harian ,dan galakkan klien untuk

  berehat.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  63/82

  PENILAIAN KEDUA

  Subjektif data:

  -Klien mengadu tiada masalah untuk bernafas lagi

  Objektif data:

  -Bacaan SPO2 klien meningkat 99%

  Analisa data:

  -perawatan teratasi

  Planning:

  -perawatan dihentikan

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  64/82

  DIAGNOSA KEJURURAWATAN YANG KETIGA

  Diagnosa kejururawatan:

  - Infection berkaitan dengan Streptococcus hemoliticus tipe A (contoh:

  Streptococcus pyogenes) dibuktikan dengan suhu badan klien 38c dan bacaan

  WBC adalah 12.8.

  PERANCANGAN,TINDAKAN DAN PENILAIAN

  Perancangan ketiga:

  1)Mulakan perawatan dengan basmallah.

  R:agar urusan kita dipermudahkan oleh Allahs.w.t.

  2)Nilai keadaan am klien.

  R:untuk memudahkan perancangan perawatan dilakukan.

  3)Pantau vital sign dan tingkat suhu badan klien.

  R:penilaian yang kerap dapat menjamin keselamatan klien dan tindakan

  perawatan segera dapat dilakukan sekiranya ada komplikasi yang terjadi kepada

  klien.

  4)Pakaikan pakaian yang nipis pada klien.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  65/82

  R) dapat menggalakkan pegudaraan dan menurunkan suhu badan klien.

  5)Lakukan tepid sponging pada klien.

  R:menurunkan suhu badan klien.

  6)Pantau bacaan WBC klien.

  R: Bacaan WBC yang tinggi merupakan jangkitan bacteria pada klien.

  7)Pastikan penjagaan diri klien dapat terurus dengan kemas dan bersih.

  R:keadaan diri klien yang bersih dapat mengurangkan serangan bacteria pada

  diri klien.

  8)Beri ubat antibiotic seperti yang diarah.

  R:Dapat memusnahkan dan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma

  seperti bacteria atau fungus.

  Tindakan kejururawatan yang ketiga:

  1)Memulakan perawatan dengan basmallah.

  2)Menilai keadaan am klien.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  66/82

  3)Memantau vital sign dan tingkat suhu badan klien.

  4)Menggalakkkan klien memakai pakaian yang nipis pada klien.

  5)Melakukan tepid sponging pada klien.

  6)Memantau bacaan WBC klien.

  7)Memastikan penjagaan diri klien dapat terurus dengan kemas dan bersih.

  8)Memberi ubat antibiotic seperti yang diarah.

  Penilaian Ketiga(22/12/09)1.30PM

  Subjektif data:

  - Klien mengadu badanya sudah tidak terasa panas lagi.

  Objektif data:

  -Suhu badan klien kembali normal iaitu 37,c dalam tempoh 3 jam perawatan dan

  bacaan WBC klien menurun iaitu 11.

  Analisa data:

  -Perawatan teratasi.

  Planning:-Perancangan perawatan dihentikan.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  67/82

  DIAGNOSA KEJURURAWATAN YANG KEEMPAT (22/12/09)11.45AM-1.50PM

  Diagnosa kejururawatan:

  - Anemia berkaitan dengan pemecahan sel darah merah dibuktikan dengan 1

  tranfuse peck celldan bacaan Hb adalah 9.3g/dL.

  PERANCANGAN,TINDAKAN DAN PENILAIAN:

  Perancangan kejururawatan keempat:

  1) Mulakan perawatan dengan basmallah.

  R:untuk mendapat keberkatan daripada Allah s.w.t

  2) Monitor vital sign dan SPO2 klien.

  R:Peningkatan blood flowboleh menyebabkan murmur pada jantung atau

  keabnormalan pada heart sound.

  3)Galakkan klien untuk bayakkan rehat.

  R;Dapat mengurangkan keperluan oksigen dan kepenatan pada klien.

  4)Galakkan klien tidur selama 8-10 jam pada waktu malam.

  R: Rehat dapat mengurangkan keperluan oksigen,dan dapat mengumpul tenaga

  bagi keperluan pada keesokan harinya bagi klien tersebut.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  68/82

  5)Tranfuse blood, 1 peck cellpada klien jika tiada kontraindikasi.

  R:Dapat mengantikan kekurangan jumlah pigmen hemoglobin yang membawa

  jumlah oksigen dalam darah ke dalam tubuh badan klien.

  Tindakan kejururawatan keempat

  1) Mulakan perawatan dengan basmallah.

  2) Monitor vital sign dan SPO2 klien.

  3)Galakkan klien untuk bayakkan rehat.

  4)Galakkan klien tidur selama 8-10 jam pada waktu malam.

  5)Tranfuse blood, 1 peck cell pada klien jika tiada kontraindikasi.

  Penilaian keempat(22/12/09)1.50PM

  Subjektif data:

  -Kliem mengatakan tubuh badanya sudah bertenaga.

  Objekif data:

  -bacaan hemoglobin klien kembali normal iaitu 11.5 g/dL

  Analisa data:

  -perawatan teratasi.

  Planning:

  - perawatan dihentikan.

  DIAGNOSA KEJURURAWATAN KELIMA (23/12/09) 8.30AM-1.15PM

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  69/82

  Diagnosa kejururawatan:

  - Activity intolerance berkaitan dengan gangguan penghantaran oksigen dan

  nutrient pada tisu badan.(dyspnea),dibuktikan klien mengadu lemah untuk

  melakukan aktiviti dan klien perlu dibantu untuk melakukan aktiviti harian.

  PERANCANGAN,TINDAKAN DAN PERAWATAN

  Perancangan kelima:

  1)Mulakan tindakan dengan basmallah.

  R:untuk mendapat keberkatan daripada Allah s.w.t.

  2)Monitor vital sign klien.

  R:perubahab pada heart rate lebih daripada 20 bpm,perubahan 20 mmhg atau

  lebih pada sistolik tekanan darah,aduan dyspnea,sakit dada merupakan indikasi

  untuk gangguan aktiviti klien.

  3)Bantu klien untuk melakukan aktiviti harianya.

  R) meringankan beban klien untuk bergerak.

  4)Dekatkan barang-barang keperluan di sisi klien.

  R) Memudahkan klien mengambil barang-barang yang dikehendakinya.

  5)Galakkan ahli keluarga sentiasa menemani klien.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  70/82

  R) dapat memberi sokongan pada klien dan dapat membantu klien untuk

  melakukan sesuatu aktiviti.

  6)Nasihati klien untuk makan makanan berkhasiat dan makan mengikuti waktu

  yang ditetapkan.

  R)Agar klien lebih sihat dan bertenaga.

  Tindakan kejururawatan kelima:

  1)Memulakan tindakan dengan basmallah.

  2)Memonitor vital sign klien.

  3)Membantu klien untuk melakukan aktiviti harianya.

  4)Mendekatkan barang-barang keperluan di sisi klien.

  5)Mengalakkan ahli keluarga sentiasa menemani klien.

  6)Menasihati klien untuk mengambil makanan yang berkhasiat dan makan

  mengikut waktu yang telah ditetapkan.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  71/82

  Penilaian kelima(23/12/09)1.15PM

  Subjektif data:

  -klien mengatakan dirinya sudah bertenaga sedikit dan dia dapat bergerak sedikit

  demi sedikit secara perlahan-lahan untuk mengambil barang keperluan tanpa

  dibantu oleh orang lain.

  Objektif data:

  -klien kelihatan semakin sihat dan bertenaga.

  Analisa data;

  -Perawatan teratasi.

  Planing

  -perawatan dihentikan.

  DIAGNOSA KEJURURAWATAN KEENAM(23/12/09)9.00AM-1.40PM

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  72/82

  Diagnosa kejururawatan:

  Anxiety berkaitan dengan family problem dibuktikan dengan klien bertanya

  tentang jumlah kos rawatan dan ingin segera pulang ke rumah.

  PERANCANGAN,TINDAKAN DAN PENILAIAN

  Perancangan keenam:

  1)Mulakan tindakan dengan bacaan basmallah.

  R:untuk mendapat keberkatan daripada Allah s.w.t.

  2)Nilai kadar kebimbangan klien.

  R:agar dapat menentukan tindakan yang perlu diambil untuk membantu

  mendalami permasaalahan yang klien alami.

  3)Sentiasa berada di samping klien.

  R:agar hubungan erat dapat dipupuk,dan klien rasa dihargai.

  4)Lakukan temubual dengan klien,di kawasan yang aman tenteram.

  R:Agar klien rasa lebih selesa untuk berkomunikasi dan klien bersedia untuk

  meluahkan perasaan.

  5)Galakkan ahli keluarga sentiasa datang menziarahi klien.

  R:agar klien rasa tidak dipinggirkan.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  73/82

  6)Beri sokongan emosi pada klien.

  R:agar klien lebih berfikiran terbuka dan menerima sesuatu perkara dengan baik

  tanpa berfikiran negative.

  Tindakan kejururawatan keenam;

  1)Memulakan tindakan dengan bacaan basmallah.2)Menilai kadar kebimbangan klien.

  3)Memantau kerap kali keadaan klien .

  4)Melakukan temubual dengan klien,di kawasan yang aman tenteram.

  .5)Menggalakkan ahli keluarga sentiasa datang menziarahi klien.

  6)Memberi sokongan emosi pada klien.

  Penilaian keenam(23/12/09)1.40PM

  Subjektif data:

  -Klien mengatakan dirinya sedia menerima segala cabaran yang bakal

  mendatang.

  Objektif data:

  - Klien kelihatan lebih tenang.

  Analisa data:

  -Perawatan teratasi.

  Planing:-perawatan dihentikan.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  74/82

  DIAGNOSA KEJURURAWATAN KETUJUH (23/12/09)10.45AM-1.45PM

  Diagnosa kejururawatan;

  - gangguan spiritual berkaitan klien tidak tahu untuk menunaikan solat ketika

  sakit dibuktikan klien bertanyakan cara untuk bersolat ketika sakit dan klien

  kelihatan gelisah.

  PERANCANGAN, TINDAKAN, PENILAIAN

  Perancangan ketujuh;

  1)Mulakan tindakan dengan bacaan basmallah.R:untuk mendapat keberkatan daripada Allah s.w.t.

  2)Nilai tahap pengetahuan klien mengenai solat ketika sakit.

  R:agar perancangan tindakan perawatan seterusnya dapat dilakukan.

  3)Beri bahan bacaan mengenai solat ketika sakit pada klien.

  R:dapat meningkatkan pengetahuan klien untuk menunaikan solat ketika sakit.

  4)Ingaitkan klien tentang kewajipan menunaikan solat walau dalam keadaan

  sakit.

  R:agar keiginan klien untuk menunaikan solat bertambah.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  75/82

  5)Bantu klien dalam pengambilan wuduk.

  R:membantu klien untuk berwuduk.

  6)Pastikan kawasan sekeliling klien dalam keadaan yang aman ketika klien

  menunaikan solat di katilnya.

  R:memberi ketenangan pada klien untuk bersolat.

  Tindakan kejururawatan ketujuh:

  1)Memulakan tindakan dengan bacaan basmallah.

  2)Menilai tahap pengetahuan klien mengenai solat ketika sakit.

  3)Memberi bahan bacaan mengenai solat ketika sakit pada klien.

  .4)Mengingatkan klien tentang kewajipan menunaikan solat walau dalam

  keadaan sakit.

  5)Membantu klien dalam pengambilan wuduk.

  6)Memastikan kawasan sekeliling klien dalam keadaan yang aman ketika klien

  menunaikan solat di katilnya.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  76/82

  Penilaian ketujuh(23/12/09)1.45PM

  Subjektif data:

  - Klien mengatakan tiada masalah lagi untuk menunaikan solat lima waktu.

  Objektif data:

  -Klien kelihatan tenang dan ceria.

  Analisa data:

  -Perawatan teratasi.

  Planing:

  -perawatan dihentikan

  LAMPIRAN

  PENYIASATAN MAKMAL PADA ( 22/12/09 )

  Arterial Blood Gases

  PH = 7.47 ( Normal: 7.35-7.45)

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  77/82

  PCo2 = 37.4(Normal : 35-45mmhg)

  Po2 = 47 (75-100 mmhg )

  BUSE

  Sodium = 129 ( Normal : 135-145mmol/L )

  Potassium = 4.1 (Normal :3.5-5mmol/L )

  FULL BLOOD

  HB =9.3 ( Normal: 11-15g/dL)

  RENAL FUNCTION TEST

  Urea = 4.7 ( Normal :2.5-7.5 mmol/L )

  URINE

  Creatinine = 32 ( Normal ; 8.8-17.7mmol)

  LIVER FUNCTION TEST

  TP = 78 ( Normal:66-87 g/L)

  Albumin =26 ( Normal: 36-50g/L)

  FAECES

  ALP= 26 ( Normal : 39-117 iu/L )

  AST = 151( Normal < 31iu/L )

  DIFFERENTIAL COUNT

  WBC = 12.8 ( Normal : 4-11 )

  PENYIASATAN MAKMAL PADA ( 23/12/09 )

  Arterial Blood Gases

  PH = 7.46 ( Normal: 7.35-7.45)

  PCo2 = 37.8(Normal : 35-45mmhg)

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  78/82

  Po2 = 55 (75-100 mmhg )

  BUSE

  Sodium = 128 ( Normal : 135-145mmol/L )

  Potassium = 4.4 (Normal :3.5-5mmol/L )

  FULL BLOOD

  HB =11.5 ( Normal: 11-15g/dL)

  RENAL FUNCTION TEST

  Urea = 4.7 ( Normal :2.5-7.5 mmol/L )

  URINE

  Creatinine = 42 ( Normal ; 8.8-17.7mmol)

  LIVER FUNCTION TEST

  TP = 78 ( Normal:66-87 g/L)

  Albumin =28 ( Normal: 36-50g/L)

  FAECES

  ALP= 27 ( Normal : 39-117 iu/L )

  AST = 141 ( Normal < 31iu/L )

  DIFFERENTIAL COUNT

  WBC = 11 ( Normal : 4-11 )

  AMBILAN DAN KELUARAN KLIEN PADA 22/12/09

  WAKTU AMBILAN KELUARAN

  PAGI 500 700 BOX1

  PETANG 300 400 BOX1

  MALAM 300 200

  JUMLAH 1100 1300

  TOTAL -200

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  79/82

  AMBILAN DAN KELUARAN KLIEN PADA 23/12/09

  WAKTU AMBILAN KELUARAN

  PAGI 300 350 BOX1

  PETANG 400 450 BOX1

  MALAM 150 200

  JUMLAH 850 1000

  TOTAL -150

  Rujukan

  1.Anatomi dan fisiologi untuk kejururawatan dan sains kesihatan sekutu,adaptasi

  ringkas daripada Ross&Wilson Anatomy dan Physiology in health and illness by

  Ramlah Mamat and Tay Moh Niat.Copyright 2009 by Elseviar (Singapore) Pte

  Ltd.All right reserved.

  2.Minidictionary for Nurses,Fitfth Edition Published as Pocket Dictionary for

  nurses,Editor Elizabeth A.Martin Ma,Market House Books Ltd.

  4.Medsurg Notes,Nurses Clinikal Pocket Guide,by Ehren Myers Tracey

  Hopkins,copyright 2004 by F.A. Davis Company.

  3.Kamus Jururawat (Oxford ,Fajar Sdn.Dhd) ,CeTAKAn Ketiga puluh dua 2007.

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  80/82

  4.Panduan Poket Kejururawatan Klinikal daripada Marilynn

  Jackson,Phd,Rn,Perunding penjagaan kesihatan,dan Lee Jackson,Phd,Rn

  Perunding Penjagaan Kesihatan,Hakcipta dalam bahasa melayu 2008 oleh

  Augus Publishing Sdn Bhd,

  Hakcipta 2006 oleh Jones and Barlett publisher,inc,Buku terbitan asal berjudul

  Clinikal Nursing Pocket Guide.

  5.Prentice Hall Nurses Drungs Guide 2008 by Wilson,Shannon,Shields,and

  Stang,copyright 2008 by Person Education,Inc,Upper saddle River,Nj 07458.

  6.Lemone.P., & Burke.K.;(2004). 3rd Edition. Medical-Surgical Nursing Critical

  Thinking in Client Care. ;Pearson Education. New Jersey.

  7. Smeltzer.C.S., & Bare.B.; (2004). 10th Edition. Brunner & Suddarths

  Textbook of Medical-Surgical Nursing.; Lippincott Williams & Wilkins.

  8.Google.com.my(Penyakit jantung rheumatic).

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  81/82

 • 8/6/2019 Asaimen Ku Jantung CRHD

  82/82