of 25 /25
1.0 PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah … saya berasa gembira kerana saya dapat melaksanakan tugasan Kerja Kursus PJM3182 ( Kecederaan Dalam Sukan ) ini dengan jayanya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Hisham Bin Mohamed selaku pensyarah pembimbing kami yang dedikasi dan telah banyak mengorbankan masa dan membimbing saya sehinggalah terhasilnya tugasan ini. Sesunguhnya tanpa bantuan dan bakti beliau adalah agak sukar bagi saya juga rakan-rakan yang lain untuk menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya. Tugasan ini banyak menyedarkan saya betapa pentingnya untuk memahami konsep asas kecederaan dalam sukan dan prinsip asas pertolongan cemas yang mana membawa maksud bantuan permulaan atau rawatan awal yang diberikan kepada mangsa atau pesakit yang mengalami kecederaan dalam sebarang kemalangan atau sakit secara mengejut/tiba-tiba dengan menggunakan objek sekeliling sebelum ketibaan ambulans, doktor atau pakar perubatan atau sebelum mangsa dihantar ke hospital. Saya juga sedar akan matlamat utama Pertolongan Cemas ini adalah untuk menyelamatkan nyawa di dalam situasi yang mengancam nyawa dan untuk mengelakkan kecederaan atau keadaan pesakit menjadi bertambah buruk serta mampu untuk mengurangkan kesakitan dengan memberi keselesaan, keyakinan dan kata-kata semangat untuk memberikan kelegaan kepada pesakit. Saya juga dapat menilai dan 1

Asaimen sham

Embed Size (px)

Text of Asaimen sham

1.0 PENGHARGAANSyukur Alhamdulillah saya berasa gembira kerana saya dapat melaksanakan tugasan Kerja Kursus PJM3182 ( Kecederaan Dalam Sukan ) ini dengan jayanya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Hisham Bin Mohamed selaku pensyarah pembimbing kami yang dedikasi dan telah banyak mengorbankan masa dan membimbing saya sehinggalah terhasilnya tugasan ini. Sesunguhnya tanpa bantuan dan bakti beliau adalah agak sukar bagi saya juga rakan-rakan yang lain untuk menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.

Tugasan ini banyak menyedarkan saya betapa pentingnya untuk memahami konsep asas kecederaan dalam sukan dan prinsip asas pertolongan cemas yang mana membawa maksud bantuan permulaan atau rawatan awal yang diberikan kepada mangsa atau pesakit yang mengalami kecederaan dalam sebarang kemalangan atau sakit secara mengejut/tiba-tiba dengan menggunakan objek sekeliling sebelum ketibaan ambulans, doktor atau pakar perubatan atau sebelum mangsa dihantar ke hospital.

Saya juga sedar akan matlamat utama Pertolongan Cemas ini adalah untuk menyelamatkan nyawa di dalam situasi yang mengancam nyawa dan untuk mengelakkan kecederaan atau keadaan pesakit menjadi bertambah buruk serta mampu untuk mengurangkan kesakitan dengan memberi keselesaan, keyakinan dan kata-kata semangat untuk memberikan kelegaan kepada pesakit. Saya juga dapat menilai dan membuat ulasan terhadap kajian-kajian yang telah dijalankan dan dapat menimba banyak ilmu baru tentang isu kecederaan dalam sukan yang berlaku di seluruh dunia dengan mengambil kira jenis kecederaan yang berlaku dalam pelbagai jenis sukan yang diceburi.

Jutaan terima kasih juga saya ucapkan buat rakan-rakan sekelas kerana banyak membantu dan bertukar maklumat dalam menjayakan tugasan ini. Semoga segala maklumat dan kerjasama yang diberikan dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan.. Tidak lupa juga kepada semua individu khususnya suami dan anak-anak , serta pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung di dalam menghasilkan tugasan ini.2.0 PENGENALANPenglibatan masyarakat dalam bidang sukan pada masa kini amat memberangsangkan dan penyertaannya semakin meningkat sekaligus menjadi satu cabaran dalam dunia sukan. Sukan menjadi faktor penting dalam hidup dan menjadi satu keperluan utama bagi setiap individu.

Dengan bersukan ianya sama sekali membantu meningkatkan tahap kecergasan setiap individu dan kecergasan juga menjadi faktor utama untuk mencapai kepuasan dalam bersukan. Kecederaan adalah sesuatu yang boleh berlaku kepada setiap makhluk yang bernyawa samada secara sedar ataupun tidak. Terdapat dua kategori kecederaan iaitu kecederaan dalaman dan kecederaan luaran. Kecederaan dalaman memerlukan kemahiran pakar untuk dikenalpasti dan memerlukan peralatan yang canggih. Ia biasanya berlaku di bahagian dalam badan seperti implikasi jantung, hati, paru-paru dan sebagainya.

Manakala kecederaan luaran pula dapat dikenalpasti dengan hanya menggunakan mata kasar untuk pengesahannya. Selain itu kecederaan luaran ini mungkin dapat dilihat melalui kesannya. Contohnya pendarahan, bengkak dan lebamlebam. Oleh itu setiap orang yang ingin bersukan perlu menitikberatkan aspek-aspek keselamatan kerana di dalam bersukan, kecederaan sentiasa boleh berlaku.

Setiap atlet yang bersukan sentiasa terdedah kepada kecederaan samada kecederaan serius seperti patah, pendarahan dalaman, koma dan mungkin boleh menyebabkan kematian. Bagi kecederaan yang biasa pula seperti bengkak, lebam, pendarahan luka, dan pengsan sudah semestinya akan menggugat prestasi seseorang ahli sukan. Oleh itu, semasa seseorang atlet berlatih atau bertanding mempunyai implikasi kecederaan yang ketara ke atas badan bukan sahaja boleh membahayakan keselamatan malah boleh mendatangkan maut kepada atlet tersebut .(Powers dan Howley, 2004)

Bagi mereka yang berminat untuk bersukan, pastikan keselamatan diri dengan memakai peralatan sukan yang sesuai dan selamat serta tidak melebihi kemampuan diri sendiri. Sebelum memulakan sesuatu permainan sukan adalah dinasihatkan supaya membuat beberapa latihan regangan (stretching) untuk mengelakkan dari kecederaan sukan yang serius. Latihan penyejukan (cooling down) juga mustahak untuk membekalkan semula oksigen yang telah digunakan dan untuk mengelak anggota badan dari kecederaan apabila selesai menjalani sesuatu latihan fizikal, beriadah atau bersukan.

Konsep asas dalam pengurusan kecederaan ialah pertolongan cemas. Pertolongan cemas ditakrifkan sebagai Bantuan Permulaan/Bantu Mula/Rawatan Awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan dalam sebarang kemalangan atau sakit secara mengejut/tiba-tiba dengan menggunakan objek sekeliling sebelum ketibaan ambulans, doktor atau pakar perubatan atau sebelum mangsa dihantar ke hospital.

Tujuan utama pengurusan kecederaan ini ialah untuk menyelamatkan nyawa dengan memberi bantuan awal di dalam situasi yang mengancam nyawa seperti pendarahan yang banyak, terhenti pernafasan dan jantung, terbakar dan melecur dan lain lain lagi. Ia juga untuk mengelakkan keadaan kecederaan mangsa ataupun atlet bertambah buruk dengan memberikan rawatan pertolongan cemas yang betul dan pantas untuk serta mampu untuk mengurangkan kesakitan dengan memberi keselesaan, keyakinan dan kata-kata semangat untuk memberikan kelegaan kepada pesakit.

Selain daripada pengetahuan dalam pengurusan kecederaan ini, seseorang atlet ataupun jurulatih juga perlu tahu tentang pencegahan kecederaan seperti konsep dan prinsip latihan yang boleh dilakukan sebelum, semasa dan selepas bersukan seperti memanaskan badan, penggunaan alatan sukan yang betul serta teknik ataupun kaedah latihan sesuai kepada individu mengikut beza dari segi toleransi, response, metabolism badan dan kesan psikologi. Kesimpulannya beberapa perkara yang dinyatakan amat penting bagi individu atau ahli sukan dan patut di titikberatkan dalam mencegah kecederaan dalam sukan.

3.0 5 REVIEW ARTIKEL KECEDERAAN DALAM SUKAN

3.1Review artikel kajian Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim & Mat Azmin Bin Bakar (2008). Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ( Mengenal pasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat ) Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti jenis-jenis kecederaan yang merangkumi bahagian, sebab dan tahap kecederaan dialami oleh atlet silat olahraga yang mewakili sebuah negeri ke SUKMA 2008. Kaedah soal selidik digunakan yang merangkumi butiran peribadi atlet,maklumat sukan yang diceburi dan maklumat kecederaan. Seramai 15 orang atlet silat termasuk lelaki dan perempuan yang mewakili sebuah negeri yang berumur dalam lingkungan 17 tahun hingga 23 tahun telah dipilih menjadi responden.

Data-data mentah yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Microsoft Office Excel 2003. Keputusan menunjukkan jenis kecederaan yang paling tinggi adalah lebam (39.9%), manakala bahagian pergelangan kaki adalah yang paling kerap mengalami kecederaan (21.1%), dan penyebab kecederaan utama adalah kesilapan teknik semasa pertandingan (20.0%). Hasil dapatan ini dapat memberi gambaran kepada jurulatih dan juga atlet itu sendiri mengenai kecederaan yang sering dialami, seterusnya dapat menggalakkan keperluan pengubahsuaian latihan, teknik-teknik dan cara untuk mengelak dan mengawal kecederaan daripada berlaku.

Hasil daripada kajian ini telah memberikan suatu maklumat yang berguna kepada pihak pengurusan dan sama sekali memudahkan semua pihak mengenalpasti kecederaan-kecederaan yang boleh berlaku terhadap atlet. Pihak pengurusan sudah semestinya dapat menangani sebarang kecederaan yang berlaku serta dapat memberikan pengetahuan tentang kecederaan kepada setiap atlet di bawah pengurusannya. Kajian ini juga dapat membantu jurulatih dalam mengenalpasti setiap jenis-jenis kecederaan yang berlaku semasa pertandingan. Ini sama sekali dapat menjadi sumber rujukan kepada para jurulatih untuk melatih setiap atlet dengan lebih berkesan pada masa depan dan berjaya untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan semasa latihan dan pertandingan khasnya.

Bagi atlet pula ianya telah menjadi asas kepada atlet silat untuk mengenalpasti jenis-jenis kecederaan yang mungkin dialami oleh mereka. Kesedaran tentang kecederaan semasa melakukan aktiviti sukan adalah satu faktor yang dapat membantu atlet mencapai tahap prestasi yang memberangsangkan dan cemerlang dalam pertandingan. Tambahan pula,setiap atlet terutamanya silat haruslah mengetahui tentang kecederaan yang boleh berlaku terhadap mereka semasa pertandingan dan jika pengetahuan ini sudah sedia ada dalam diri masing-masing sudah semestinya kecederaan dapat dielakkan.

Dengan penambahbaikan melalui kajian seperti ini diharap setiap atlet akan mempunyai kesedaran tentang kecederaan yang mungkin dialaminya dan berusaha untuk mengelakkan dari kecederaan serta tahu untuk mencari alternatif bagi mengelakkan daripada mengalami kecederaan. Selain itu juga diharapkan setiap atlet dapat meningkatkan prestasi mereka dalam kejohanan yang akan datang nanti.

3.2Review aktikel kajian Verinoca Rajes Shanmukam (2004). Universiti Teknologi Malaysia. ( Satu Kajian Terhadap Prestasi Pemain Bola Sepak Johor Setelah Menjalani Pembedahan Lutut ).Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau sejauh manakah rawatan moden yakni cara pembedahan boleh mempengaruhi prestasi pemain Bola Sepak Johor. Seramai 3 pemain Bola Sepak Johor yang pernah menjalani pembedahan meniscal repairdi bahagian lutut dan masih giat bermain dipilih. Sampel yang terlibat adalah berusia dalam lingkungan 19-26 tahun.

Dua jenis ujian telah dijalankan ke atas sampel iaitu Ujian Pra dan Ujian Pos. Kedua-dua ujian ini dijalankan dengan menggunakan Bench Step Test. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 11.5. Hasil penyelidikan menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan sinifikan terhadap prestasi pemain Bola Sepak Johor sebelum dan selepas menjalani pembedahan lutut berdasarkan nilai-t yang diperolehi. Jika rawatan pemulihan dilakukan dengan teratur dan baik, maka atlit dapat beraksi dengan baik seperti sediakala.

Secara kesimpulannya, jurulatih, guru dan juga atlet dapat mengetahui bahawa tidak terdapat perbezaan terhadap prestasi pemain bola sepak sebelum dan selepas pembedahan lutut. Atlit boleh kembali bersukan sepenuhnya selepas lima hingga enam bulan jika telah tamat menjalani program rehabilitasi/pemulihan. Kajian ini boleh ditambahbaikkan dengan mengutarakan proses pemulihan seperti dalam program rehabilitasi, interaksi pesakit, doktor dan ahli fisioterapi adalah penting untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Sebagai seorang jurulatih juga harus tahu akan jenis aktiviti spesifik sukan yang boleh dilakukan oleh atlit yang dalam proses pemulihan sebagai contoh, bagi pemain bola sepak, senaman yang diberikan adalah seperti berjoging pada garisan lurus, berjoging dalam pergerakan huruf lapan dan berbasikal.Kesimpulannya ,kejayaan dalam mendapatkan kembali kekuatan asal lutut dan kembali aktif bersukan memerlukan program rehabilitasi yang intensif. (Pakar Perunding Bedah Ortopedik, Hospital Pakar Shah Alam, Dr. Ariff Sukimin Shukri.)

3.3Review artikel Thung Jin Sen. (2009). Master Sains Universiti Putra Malaysia. ( Kesan aktiviti regangan Rossiter Sistem terhadap pemulihan kesengalan serat cetusan lewat ).Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti keberkesanan rawatan beberapa modaliti fizikal terhadap kesengalan serat ( DOMS ) selepas latihan. Tujuan kajian ini adalah mengenalpasti keberkesanan aktiviti regangan Rossiter System dan aktiviti aerobik ringan terhadap proses pemulihan DOMS. Seramai 36 orang subjek lelaki sihat menyertai kajian ini secara sukarela dan dibahagikan secara rawak kepada tiga kumpulan iaitu Kumpulan Kawalan (KK), Kumpulan Rossiter (KR) dan Kumpulan Aerobik Ringan (KA). Kesan DOMS telah dicetuskan melalui aktiviti bicep curls esentrik dengan dumbbell seberat 13kg, 10kg, 7kg, 5kg dan 3kg.

Subjek dihendaki melakukan fasa penurunan bicep curls esentrik selama lima saat sehingga lesu pada setiap set. KK tidak melakukan sebarang aktiviti sebaik sahaja selepas senaman. KR melakukan regangan Rosister System manakala KA melakukan 50 ulangan bicep curls tanpa dumbbell mengikut tempoh masa sendiri sebaik sahaja selepas senaman. Data tahap kreatin kinase (CK) dalam sampel plasma darah, ukur lilit biceps dan skala persepsi kesengalan direkodkan sebelum, sebaik sahaja dan selepas, pada 24, 48, 72, 120 dan 168 jam selepas DOMS dicetuskan. Subjek diingatkan supaya tidak memakan suplemen, melakukan aktiviti sukan secara agresif dan mengurut tangan kajian sepanjang tempoh kajian. Tiga subjek disingkirkan daripada kajian ini kerana tidak memenuhi syarat-syarat kajian.

Keputusan kajian menunjukkan tidak ada perbezaan yang signifikan di antara KR dan KA berbanding dengan KK pada semua sesi ujian. Tiada perbezaan yang signifikan didapati antara KR dan KA bagi ketiga-ketiga pembolehubah bersandar. Kajian ini menyimpulkan bahawa lakuan kedua-dua modaliti fizikal kajian ini adalah tidak berkesan jika dilakukan hanya sekali sahaja selepas DOMS dicetuskan. Walau bagaimanapun, terdapat satu trend yang menunjukkan KR mengalami kurang DOMS berbanding dengan KA dan KK pada 24 jam yang pertama. KA pula kurang mengalami DOMS berbanding dengan KK pada 24 jam yang pertama. Kajian lanjutan seharusnya memberi fokus kepada rawatan berulang kali selepas DOMS dicetuskan.

Melalui kaijan ini jurulatih dapat mengetahui tahap kesengalan serat adalah bergantung kepada pengalaman atlet terhadap aktiviti yang dilakukan, intensiti dan isipadu latihan, ketegangan otot, velositi penguncupan otot, sudut penguncupan otot dan kelesuan (Connolly et al, 2003). Justeru itu, semakin tinggi intensiti atau velositi penguncupan otot semakin tinggi DOMS bakal dialami selepas latihan.

Kesimpulannya kajian ini, membantu meningkatkan pemahaman jurulatih dan atlet itu sendiri mengenai kesan-kesan kecederaan tisu akibat daripada aktiviti senaman juga membantu menjelaskan kewujudan DOMS selepas latihan. Perkara ini adalah penting bagi para jurulatih, atlet dan pakar-pakar sains sukan yang sentiasa mencari jalan untuk memastikan proses pemulihan atlet berada di paras maksimum selepas latihan dan pertandingan. Ini secara langsung memastikan perkembangan atau adaptasi latihan atlet berada di tahap optimum.

3.4Review artikel kajian Zainal Abidin Bin Zainuddin .(1999) Universiti Putra Malaysia .( Pengaruh Anthropometri tubuh badan ke atas prestasi aerobik dan anaerobi serta kekerapan kecederaan fizikal terhadap pemain bolasepak Liga Perdana Johor).Kajian ini dijalankan untuk mengaitkan bentuk badan tertentu dengan risiko kecederaan. Oleh sebab itu aspek anthropometrik tubuh badan wajar menjadi satu kriteria pemilihan pemain untuk sesuatu pasukan yang dijalankan oleh jurulatih. Sehubungan dengan itu penyelidik kajian ini telah mengambil inisiatif untuk menjalankan kajian agar mendapat gambaran yang lebih tepat lagi mengenai pengaruh anthropometric terhadap prestasi aerobik dan anaerobik dan kekerapan kecederaan fizikal.Dapatan kajian telah diperolehi melalui kajian soal selidik dan tiga (3) jenis ujian iaitu ujian pengukuran bentuk badan, ujian kuasa anaerobik dan ujian kuasa aerobik. Dapatan kajian juga telah menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara bentuk badan dengan prestasi aerobik dengan nilai t = -3.089. P :::..0.05 dan perbezaan yang sangat signifikan antara bentuk badan dengan kekerapan cedera F =: 40.326, p< 0.05 .Perbandingan antara 3 bentuk tubuh badan mendapati bentuk badan mesomorf adalahyang paling sesuai untuk bersaing dalam sukan diikuti oleh ektomorf dan endomorph. Dari aspek kekerapan kecederaan pula, bentuk badan ektomorf paling kerap cedera diikuti oleh bentuk badan endomorf dan mesomorf.

Kesimpulannya ,kajian ini dapat menunjukkan wujudnya pertalian antara bentuk badan dan kecederaan fizikal. Bentuk badan yang berotot di dapati lebih sesuai untuk bersaing dalam sukan. Bentuk badan yang kurus pada mata kasar tentunya merupakan satu bentuk kekurangan individu untuk bersaing dalam sukan yang berprestasi tinggi. Kajian ini juga akan melihat perkaitan antara bentuk badan dan kekerapan kecederaan fizikal pada individu yang terlibat secara langsung dalam sukan

Kajian ini juga membantu jurulatih dan guru panduan ataupun kriteri yang sesuai untuk membuat pemilihan pemain bagi mewakili sesuatu pasukan. Pemilihan atlet seharusnya menjadi lebih menarik kerana pemilihan peringkat awal akan mengambil kira faktor bentuk badan sekiranya ia benar-benar menyumbang kepada prestasi dan kecederaan. Kriteria bentuk badan akan diambil kira untuk pemilihan pemain kerana bentuk badan tertentu dikenalpasti mempunyai kelebihan dan kekurangan dari aspek tenaga dan kekerapan kecederaan.

Namun, diharapakan dapatan kajian akan memberikan panduan pada masa akan datang mengenai kualiti sesuatu jenis bentuk badan dalam konteks prestasi aerobik dan anaerobik

3.5Review artikel journal Hassan I and Dorani B.J (2001). Sports related fractures in children in north east England .(Kepatahan berkaitan sukan di kalangan kanak-kanak di selatan utara England).Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menerangkan epidemiologi kepatahan di kalangan kanak-kanak yang berkaitan sukan yang boleh dilihat di hospital awam bahagian kemalangan dan kecemasan. Kajian ini dijalankan ke atas kanak-kanak yang berumur 5 hingga 10 tahun yang mengalami kepatahan berkaitan sukan daripada 1 September 1997 hingga 31 Ogos 1998. Keputusan menunjukkan, seramai 255 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 15 tahun mengalami kepatahan berkaitan sukan sepanjang tempoh kajian dijalankan.

Secara keseluruhannya, bola sepak, kasut roda, basikal dan bola jaring merupakan penyebab utama berlaku patah. Tempat paling tinggi berlakunya kecederaan ialah kawasan perumahan. Kebanyakkan kepatahan ini berlaku di bahagian atas anggota badan. Kesimpulan kajian ini ialah, kanak-kanak kelima yang mengalami kecederaan berkaitan sukan ialah kepatahan. Pelbagai faktor boleh mendorong kepada peningkatan kemalangan berkaitan sukan yang menyebabkan kepatahan ini.

Kesimpulannya, kajian ini boleh dijadikan panduan untuk ibu bapa dan jurulatih mengenai sukan yang boleh mendatangkan risiko kepatahan kepada kanak-kanak seperti bola keranjang, bola sepak, hoki dan sebagainya. Ia juga boleh membantu ibubapa ataupun guru untuk mengenalpasti ciri-ciri kecederaan yang berlaku seperti lebam,bengkak,pendarahan dalaman sebagai langkah rawatan awal untuk mengelakkan masalah yang lebih serius berlaku pada kanak-kanak.

Selain itu ibu bapa dan guru juga boleh belajar tentang pencegahan kecederaan dan cara rawatan yang terbaik bagi membantu masalah kecederaan serta mengurangkan jumlah kanak-kanak yang mengalami kepatahan ini dengan memberi tumpuan kepada aktivti yang dilakukan mereka semasa berada di rumah. Ini kerana kajian menunjukkan kawasan perumahan merupakan tempat utama berlakunya kecederaan.

4.0 RUMUSANKecederaan sukan berlaku semasa bersukan, beriadah ataupun semasa kemalangan kecil. Faktor lain yang menyumbang kepada kecederaan itu juga termasuk latihan yang tidak sempurna atau alatan yang tidak sesuai. Kebanyakan atlit mengalami kecederaan tersebut disebabkan oleh latihan yang tidak mencukupi. Latihan memanaskan badan yang tidak mencukupi juga akan menyumbang kepada kecederaan sukan.

Penglibatan dalam sukan juga mempunyai banyak aspek positif ke atas kehidupan seseorang. Namun demikian seseorang itu harus mengetahui dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan diri dari mengalami kemalangan semasa melibatkan diri dalam aktiviti sukan yang diminati. Pemilihan pakaian dan peralatan sukan harus selesa, sesuai dengan saiz tubuh badan dan membenarkan penyejatan peluh berlaku. Pakaian yang dibuat daripada kapas adalah yang paling sesuai digunakan dalam cuaca negara kita kerana ia membenarkan peluh diserap dan disejatkan. Ini mengelakkan peningkatan suhubadan. Pakaian yang terlalu ketat akan menjerutkan peredaran darah dan akan membawa kesan yang buruk kepada atlit.

Peralatan sukan yang digunakan juga perlu yang sesuai dengan umur, ketinggian dan keupayaan fizikal individu itu bukan sahaja dapat membolehkan individu itu menikmati aktiviti sukan yang diceburi malah dapat mengurangkan risiko kecederaan. Kayu hoki, kasut bola, reket tenis yang dibuat khas mengikut saiz badan dan keupayaan fizikal harus digunakan terutamanya oleh kanak-kanak dan remaja. Selain itu, peralatan dan persekitaran untuk bersukan juga perlu sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.

Sebagai seorang guru ataupun jurulatih yang berilmu adalah satu keperluan untuk mengetahui bahawa aktiviti sukan yang berpanjangan dan berintensiti tinggi boleh mengakibatkan kehilangan cecair badan melalui peluh sebanyak 2-3 liter setiap jam. Kehilangan ini mewakili kehilangan sebanyak 6-10% daripada berat badan. Rasa kedahagaan atau kekeringan tekak bukan satu indikator baik bagi menunjukkan badan kehilangan air. Seseorang atlit harus minum air yang banyak sebelum, semasa dan selepas sesuatu sesi aktiviti fizikal. Air sejuk merupakan cecair yang paling sesuai untuk diminum.

Kesimpulannya , semua langkah keselamatan yang diambil dapat mengelakkan berlakunya kemalangan atau kecederaan. Perhatian dan tindakan yang sewajarnya perlu diambil oleh guru atau jurulatih bagi memastikan murid atau atlet mereka selamat ketika menjalankan aktiviti sukan atau fizikal seperti mengamalkan kaedah latihan yang sistematik, mengenalpasti tahap dan kecergasan murid, mengetahui ndang-undang dan peraturan permainan atau sukan, menyediakan kemudahan alatan dan peka dengan faktor persekitaran, p enyeliaan , arahan dan bimbingan. Kesemua elemen ini akan dapat membantu mengurangkan risiko kepada kecederaan semasa bersukan.

5.0 REFLEKSISepanjang penghasilan tugasan ini, saya telah sedikit sebanyak didedahkan dengan bidang Kecederaan Dalam Sukan yang mana telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada saya sebagai seorang guru dan juga jurulatih sukan di sekolah. Terdapat beberapa pengalaman yang saya dapat semasa melaksanakan tugasan ini. Pengalaman yang saya dapati adalah berkenaan dengan jenis-jenis kecederaan yang terjadi ketika sesuatu permainan. Selain itu, melalui tugasan ini juga, saya dapat mengenal pasti apakah jenis prosedur bantu mula untuk setiap kecederaan yang terjadi ketika bermain.

Berdasarkan pengalaman yang telah saya perolehi sepanjang penyediaan tugasan ini saya memperolehi pelbagai ilmu baharu yang diperolehi melalui jurnal ataupun kajian kes yang berhubung dengan jenis kecederaan yang berlaku dalam pelbagai jenis sukan. Saya banyak membuat bacaan di internet yang mana sangat berguna walaupun bagaimanapun ianya sukar didapati di dalam buku. Oleh sebab itulah, melalui tugasan ini pembacaan pelbagai jenis bahan-bahan akademik sama ada dalam bentuk maujud mahupun media elektronik merupakan antara pengalaman baharu yang mengajar saya dalam meneroka ilmu yang saya kehendaki terutama berhubung kecederaan dalam sukan ini.

Walaubagaimanapun, saya agak kurang bijak menguruskan masa untuk membuat tugasan ini. Ini kerana, saya mengambil masa yang begitu lama untuk membuat tugasan ini sedangkan masih banyak lagi tugasan yang lain menanti dan ianya perlu dihantar pada waktu yang sama dengan tugasan ini. Hal ini juga adalah disebabkan dengan tugasan di sekolah yang mana menyebabkan saya terpaksa melupakan seketika tugasan kerja kursus ini. Oleh sebab yang demikian, saya telah mengambil inisiatif dengan tidak melengahkan masa membuat tugasan ini agar saya boleh fokus kepada tugasan yang lain.

Cabaran seterusnya pula, saya mendapati saya kurang mahir dalam Bahasa inggeris kerana tajuk tugasan yang diberikan kepada saya lebih mudah diperolehi dalam Bahasa inggeris . Ini menyebabkan saya merasa agak tertekan dan ianya membuatkan saya sedar betapa pentingkan untuk mempelajari Bahasa inggeris demi kemudahan di masa hadapan. Tetapi dengan bantuan guru-guru Bahasa inggeris di sekolah, saya telah dapat meyelesaikan masalah bahasa ini dengan sebaiknya. Selain itu juga, saya turut membuat perbincangan dengan beberapa orang rakan saya untuk mendapatkan idea serta maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tugasan.

Bagi cadangan penambahbaikan untuk diri saya, saya perlu membuat pembacaan yang banyak dan meluas tentang topik yang berkaitan dengan tugasan. Hal ini dapat menjadikan huraian yang dihasilkan bersifat matang dan diterima ramai. Selain itu, saya juga perlu mencari bahan tugasan di laman sesawang yang rasmi seperti web Berita Harian Online, Kosmo Online, Utusan Online, wikipedia dan sebagainya yang mempunyai kesahihan maklumat yang tepat. Seterusnya adalah saya perlu membahagikan masa dengan baik melalui cara membuat perancangan tugasan agar kesemua tugasan dapat dihasilkan dengan berkualiti dan dapat dihantar tepat pada masanya.

Melalui penambahbaikan ini, saya yakin bahawa tugasan yang dibuat dapat dihasilkan mengikut kriteria yang cemerlang dan bermutu tinggi. Secara kesimpulannya, sepanjang penghasilan tugasan ini, saya telah didedahkan dengan banyak perkara yang berkaitan dengan Kecederaan Dalam Sukan serta prosedur bantu mula. Dengan ilmu-ilmu yang telah sedia ada, saya telah mengaitkan hasil dapatan dan pemahaman saya untuk dimuatkan dalam tugasan yang telah diamanahkan ini.

Diharapkan tugasan ini dapat wahana kepada saya dalam membuat keputusan untuk membantu atlet atau murid-murid yang mengalami kecederaan semasa bersukan mahupun semasa menjalani proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah.

6.0 RUJUKAN

6.1 Modul Kecederaan Dalam Sukan. 2011. Program Pensiswazahan Guru(PPG). Institut Pendidikan Guru. Cyberjaya

6.2 http://www.academia.edu/10145259/KECEDERAAN_DALAM_SUKAN6.2http://uewa07.blogspot.com/2013/01/kecederaan-dalam-sukan-semester- 8.html6.3http://www.myhealth.gov.my/index.php/sukan-a-kecederaan6.4 http://2014infosihat.blogspot.com/2014/04/kecederaan-dalam-sukan.html

6.5 ewa07.blogspot.com/2013/01/kecederaan-dalam-sukan-semester-8.html

lampiran11