of 46/46
1 1.0 PENGENALAN Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), ponteng didefinisikan sebagai tingkah laku lari dari tanggungjawab atau kebenaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Buku Panduan bagi Mengikut Masalah Ponteng di Sekolah (KPM:1994) seperti yang dipetik oleh Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004) dalam buku mereka, ponteng kelas didefinisikan sebagai perbuatan keluar atau tidak berada di kelas tanpa kebenaran daripada guru. Dalam pada itu, Abdullah Sani Yahaya (2005) pula menjelaskan bahawa gejala ponteng ini adalah merujuk kepada tindakan seorang pelajar yang tidak mengikuti sesuatu pelajaran pada waktu sepatutnya pelajar itu wajib mengikutinya di dalam bilik darjah. Masalah ponteng sekolah ini juga dikatakan mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran guru di dalam kelas seterusnya menjejaskan prestasi murid berkenaan. Ponteng kelas atau lebih teruk lagi ponteng sekolah bukan perkara baru kerana fenomena ini berlaku sejak sekian lama atas pelbagai faktor. Masalah ini sukar dibendung walaupun telah banyak usaha dilaksanakan. Semua pihak kadang-kala menuding jari ke arah satu sama lain apabila kadar murid ponteng sekolah tidak berjaya dikurangkan pada jumlah besar dan masalah ponteng ini berlaku di sekolah seluruh negara sama ada kawasan bandar atau luar bandar. Jika diimbas kembali beberapa tahun ke-belakang, iaitu pada tahun 2010, satu statisitik telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang memperihalkan mengenai pengurangan kes

Asaimen Moral Sem 8 2015 2

  • View
    34

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

moral sem 8 ppg

Text of Asaimen Moral Sem 8 2015 2

1.0PENGENALANMerujuk Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), ponteng didefinisikan sebagai tingkah laku lari dari tanggungjawab atau kebenaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Buku Panduan bagi Mengikut Masalah Ponteng di Sekolah (KPM:1994) seperti yang dipetik oleh Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004) dalam buku mereka, ponteng kelas didefinisikan sebagai perbuatan keluar atau tidak berada di kelas tanpa kebenaran daripada guru. Dalam pada itu, Abdullah Sani Yahaya (2005) pula menjelaskan bahawa gejala ponteng ini adalah merujuk kepada tindakan seorang pelajar yang tidak mengikuti sesuatu pelajaran pada waktu sepatutnya pelajar itu wajib mengikutinya di dalam bilik darjah. Masalah ponteng sekolah ini juga dikatakan mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran guru di dalam kelas seterusnya menjejaskan prestasi murid berkenaan.Ponteng kelas atau lebih teruk lagi ponteng sekolah bukan perkara baru kerana fenomena ini berlaku sejak sekian lama atas pelbagai faktor. Masalah ini sukar dibendung walaupun telah banyak usaha dilaksanakan. Semua pihak kadang-kala menuding jari ke arah satu sama lain apabila kadar murid ponteng sekolah tidak berjaya dikurangkan pada jumlah besar dan masalah ponteng ini berlaku di sekolah seluruh negara sama ada kawasan bandar atau luar bandar.Jika diimbas kembali beberapa tahun ke-belakang, iaitu pada tahun 2010, satu statisitik telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang memperihalkan mengenai pengurangan kes masalah disiplin di sekolah. Dalam artikel tersebut, jelas dicatatkan kadar pengurangan bagi kesalahan yang melibatkan masalah disiplin murid di sekolah dan di luar sekolah seperti gangsterisme, vandalisme, buli dan sebagainya. Hal ini termasuklah kes disiplin yang melibatkan gejala ponteng dalam kalangan murid yang mengalami penurunan dalam tahun tersebut.Namun, statistik ini saban tahun dilihat makin mengalami peningkatan seakan-akan tiada titik noktah ditemui bagi menyelesaikannya. Buktinya, baru-baru ini, isu dan gejala ponteng dalam kalangan murid semakin hangat dilaporkan dan dipaparkan di dada akhbar, media elektronik dan sebagainya. Misalnya, pada 2011, negara pernah dikejutkan dengan berita mengenai isu gelaja ponteng sekolah di daerah Kuantan yang melibatkan lebih kurang 1200 orang pelajar dalam tempoh sepuluh bulan pertama tahun 2011. Isu-isu ini kelihatan seperti biasa dan sering dilaporkan, namun hakikatnya tanpa kita sedar bermula dengan gejala ponteng inilah, akhirnya membawa kepada kesalahan jenayah yang serius dan besar. Hal-hal yang berlaku ini juga jelas menunjukkan kadar masalah disiplin di sekolah-sekolah Malaysia semakin mengalami peningkatan dan membimbangkan.Meskipun murid lelaki lebih terkenal dengan aktiviti ponteng sekolah, namun murid perempuan juga tidak terkecuali daripada terjebak dalam kegiatan ini yang mungkin menyebabkan terjerumus ke kancah jenayah. Oleh itu, ponteng dikatakan pembuka jalan kepada semua kegiatan jenayah. Masalah ponteng yang tidak ditangani akan membawa kepada pelbagai unsur negatif seperti gangsterisme, vandalisme dan merokok.

..akibat pelajar ponteng bukan saja ketinggalan dalam pelajaran,malah lebih teruk lagi termasuk terbabit gejala negatif sepertipenyalahgunaan dadah, vandalisme, gangsterisme, minumankeras, seks bebas, perjudian dan melepak.

Sumber Berita HarianPetikan artikel dalam keratan akhbar di atas sememangnya jelas menggambarkan betapa kroniknya gejala ponteng sekolah ini yang mampu menyumbang kepada pelbagai masalah tingkah laku negatif yang lain. Isu ini dapat diumpamakan seperti barah atau virus penyakit dalam kalangan masyarakat kerana ia memperlihatkan isu sosial yang semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan murid di sekolah. Impaknya juga bukan sahaja boleh dinilai dari segi tingkah laku murid tersebut yang semakin bermasalah atau sebagainya, malah dalam hal ini pihak sekolah juga boleh terkena tempiasnya ekoran daripada gejala murid ponteng sekolah yang sukar untuk dikawal. Lebih membimbangkan lagi, hal ini akan berlarutan menjadi isu sosial seterusnya mampu menjejaskan imej sistem pendidikan negara.1.1Definisi MoralPemahaman mengenai apa itu moral bagi setiap orang adalah berbeza. Pada umumnya ahli-ahli falsafah mengatakan bahawa moral hanya ditujukan kepada makhluk-makhluk yang rasional sahaja. Konsep moral ini tidak ditujukan kepada makhluk yang tidak berpandukan kepada prinsip-prinsip rasionaliti. Haiwan yang melakukan perbuatan tidak senonoh ditempat terbuka seperti membuang air besar atau membuang air kecil tidak dianggap tidak bermoral kerana mereka tidak tahu prinsip-prinsip rasionaliti. Berbanding manusia yang membuang air besar atau air kecil di tempat terbuka dianggap tidak bermoral dan melakukan kesalahan kerana norma dan undang-undang dalam masyarakat yang mengharamkan perbuatan tersebut. Moral bermaksud concerned with principles of right and wrong behavior (Oxford Advanced Learners Dictionary: 2005). Manakala dalam kamus dewan (1986) pula, moral bermaksud ajaran atau pegangan berkenaan baik buruk sesuatu perbuatan atau yang berkaitan dengan betul atau salah. Moral juga berasal dari Bahasa Latin iaitu moralitas yang bermaksud adat, kebiasaan, sopan, tradisi, budi pekerti, dan sebagainya yang mempunyai kaitan dengan peraturan dan piawaian dalam sesebuah masyarakat. Masyarakat telah menentukan sesuatu tindakan itu betul atau salah berdasarkan suara majoriti. Jika sekumpulan remaja menunggang dengan laju dan membahayakan orang lain. Perbuatan tersebut dianggap tidak bermoral. Sebaliknya jika seorang remaja menunggang motor mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan maka mereka dianggap bermoral. Pemahaman mengenai moral ini tidak spesifik dan bersifat dinamik mengikut sejarah dan tatacara hidup sesebuah masyarakatberkenaan (Dorothy Emmet: 1979). Moral terbahagi kepada dua iaitu baik yang bermaksud segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Ianya tidakmemudaratkan individu berkenaan dan juga masyarakat di sekelilingnya. Manakala burukpula bermaksud suatu tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai tidakbaik dan memberi kemudaratan kepada diri dan juga orang di sekelilingnyaMoral adalah tingkah laku manusia sejajar dengan ajaran, peraturan, adat danagama yang ditetapkan oleh masyarakat. Ajaran, peraturan, adat dan agama ini menentukan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia baik. Moral melibatkan perhubungan manusia dengan alam semula jadi, perhubungan dengan makhluk lain, perhubungan manusia antara manusia dan perhubungan manusia dengan bukan manusia. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral ertinya seseorang individu yang telah terpesong atau lari dari landasan akhlak yang sebenar atau tidak memiliki nilai positif di mata masyarakat lain. Dari segi pendekatan kajian moral terdapat dua pendekatan. pendekatan pertama adalah pendekatan saintifik iaitu merujuk kepada kajian saintifik terhadap tingkah laku manusia. Pendekatan kedua pula merupakan pendekatan normatif atau standard dan preskriptif yang juga dikenali sebagai pendekatan falsafah. Ia terdiri daripada tiga elemen iaitu egoism, atruism dan utilitarianism. Egoism iaitu manusia seharusnya bertindak mengikut kepentingan peribadi. Terdapat dua jenis egoism iaitu psychological egoism dan ethicalegoism. Psychological egoism membawa maksud pandangan masyarakat tentang kelakuan manusia atau keinginan manusia dalam mencapai sesuatu manakala ethical egoism adalah tentang teori apa yang harus diikuti oleh manusia dalam budaya sebenar masyarakat. Kewujudan dua egoism akan menimbulkan dilema moral kepada kita. Atruism pula adalah manusia seharusnya sentiasa bertindak mengikut kepentingan orang lain. Utilitarianism berkonsep manusia seharusnya sentiasa bertindak kepentingan semua orang termasuk kepentingan peribadi. Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi. Tanpa moral proses sosialisasi tidak akan berlaku. Moral pada zaman sekarang mempunyai nilai implisit kerana ramai orang yang mempunyai moral atau sikap amoral itu mempunyai sudut pandang yang sempit. Moral adalah nilai mutlak dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku ataupun ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama.Moral membicarakan persoalan yang betul atau salah, apa yang perlu dilakukan dan ditinggalkan atas sebab-sebab tertentu dan dalam keadaan tertentu. Pertimbangan moral bergantung kepada suasana atau keadaan yang membentuk individu. Misalnya sistem sosial, kelas sosial dan kepercayaan yang dianuti oleh sesebuah masyarakat. Ia juga merupakan cara melihat dan menilai sesuatu isu berhubung dengan sesuatu tingkah laku berdasarkan pandangan sejagat dan budaya sesuatu masyarakat. Moral disamakan dengan etika. Peter Baelz dalam bukunya Ethics and Belief menyatakan bahawa moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. Moral bersifat praktikal kerana ia merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu masyarakat. Manakala etika bersifat teoretikal kerana ia mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut. Moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika manakala etika adalah ilmu yang mengkajinya.

2.0LATAR BELAKANG KAJIANPihak kementerian telah berpendapat bahawa kesedaran perlu diwujudkan dalam masyarakat dengan keperluan dan kepentingan bahawa anggota masyarakat perlu dibabitkan dalam usaha menangani masalah murid ponteng. Sehubungan dengan itu, Pasukan Petugas Anti Ponteng Sekolah diwujudkan sebagai pecahan daripada Jawatankuasa Menangani Gejala Disiplin Murid Kementerian Pendidikan Malaysia. Pasukan ini dimantapkan dengan menggemblengkan tenaga daripada Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Polis Diraja Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), badan bukan kerajaan (NGO) dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).Jawatankuasa Kemahuan Felda juga digalakkan untuk menyertai pasukan supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab memujuk murid yang ponteng supaya kembali ke sekolah. Murid yang ponteng tidak boleh ditangkap kerana tiada peruntukan undang-undang membenarkannya dan ponteng sekolah adalah kesalahan dalam sekolah. Maknanya hanya sekolah yang berhak menghukum mereka.Oleh itu, pasukan ini menggunakan pendekatan memujuk murid yang ponteng supaya tidak berbuat demikian. Peranan guru bimbingan dan kaunseling amat diperlukan. Polis dalam pasukan ini akan bertindak jika murid yang ponteng ini terlibat dengan kegiatan jenayah seperti gengsterisme atau dadah. Polis akan turut serta dalam operasi pasukan membanteras aktiviti ponteng.PBT dikaitkan dalam pasukan ini kerana mempunyai kuasa terhadap premis di luar sekolah termasuk pusat hiburan, kafe siber dan pusat permainan yang sepatutnya tidak membenarkan murid bawah umur atau berpakaian uniform sekolah daripada memasuki premis mereka. Pemilik premis boleh dikenakan tindakan undang-undang jika mereka didapati membenarkan murid berpakaian sekolah atau bawah umur memasuki kedai mereka.Semua PPD dan Pejabat Pendidikan Gabungan Seluruh Negara iaitu 137 semuanya sudah menubuhkan Pasukan Petugas Anti Ponteng Sekolah bertujuan mengatasi masalah itu. Sistem Aduan Disiplin juga diwujudkan bagi memudahkan usaha mengenal pasti dan mengatasi masalah disiplin murid menerusi saluran seperti hotline, e-mel, faksimili, surat, akhbar serta laman web.Kebiasaannya mereka saling mempunyai nombor telefon untuk memudahkan PIBG atau NGO menghubungi anggota pasukan bagi melaporkan mengenai aktiviti ponteng sekolah di kawasan mereka. Kementerian sedar bahawa usaha yang diadakan untuk menangani masalah ponteng seolah-olah tidak memberi keberkesanan kerana ketiadaan implikasi undang-undang terhadap murid.Kementerian membincangkan pelbagai tuntutan pelaksanaan undang-undang terhadap murid termasuk berkaitan dengan Akta Kanak-Kanak 2001 supaya tindakan lebih tegas diambil terhadap murid ponteng. Namun, buat masa ini perkara yang boleh dilakukan ialah permuafakatan antara semua pihak amat penting bagi mengatasi masalah itu.Walaupun banyak cara yang dilakukan untuk membanteras masalah ponteng sekolah, masalah ini tetap berlaku. Kita perlu faham bahawa masalah ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dan kementerian mengharapkan lebih banyak penyertaan NGO bagi menangani masalah ponteng sekolah.Namun begitu, masalah ini masih berada pada tahap yang masih terkawal dengan adanya penurunan dalam jumlah murid ponteng sekolah. Malaysia mempunyai 5.5 juta murid di seluruh negara dan menurut rekod hampir 30,000 daripadanya dikesan melakukan aktiviti ponteng setiap tahun.Penubuhan jawatankuasa induk menangani masalah disiplin berjaya mengurangkan kes disiplin dan salah laku daripada 2.13 peratus pada 2006 kepada 2.10 peratus pada 2007. Pasukan Petugas Anti Ponteng Sekolah yang diwujudkan di semua PPD juga berjaya mengurangkan bilangan kes ponteng daripada 24,227 (0.47%) kepada 21,134 (0.39%).Jumlah murid ponteng meningkat pada musim hujung tahun iaitu apabila sesi peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) selesai dan murid mula bosan untuk hadir ke sekolah. Malah, kementerian tidak menolak kewujudan ibu bapa sendiri yang turut menggalakkan anak supaya tidak ke sekolah apabila sesi peperiksaan tamat atas pelbagai alasan.Ada juga ibu bapa sendiri yang mungkin sudah merancang untuk membawa anak bercuti. Jadi mereka tidak kisah jika anak ponteng sekolah terutama beranggapan tiada perkara penting yang perlu dibuat di sekolah. Oleh itu, sekolah memainkan peranan yang amat besar untuk memberi galakan kepada muridnya supaya berminat terus menghadiri sesi persekolahan hingga tamat sepenuhnya sebelum cuti panjang.Justeru itu, saya memilih masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar untuk menyiapkan tugasan ELM 3043E. Dalam kajian ini, saya akan mengupas berkenaan faktor-faktor berlaku masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar dan langkah-langkah untuk mengatasinya.

3.0OBJEKTIF KAJIANKajian ini bertujuan untuk meninjau punca masalah salah laku pelajar di sekolah dan cara untuk mengatasinya. Fokus utama kajian ini adalah:1. Mengenal pasti faktor-faktor berlakunya gejala ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. 2. Mengenal pasti langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk membendung masalah ponteng sekolah daripada terus berlaku.3. Mengenal pasti peranan guru Pendidikan Moral dalam membendung masalah ponteng sekolah daripada terus berleluasa.

4.0PERSOALAN KAJIANUntuk mencapai objektif-objektif kajian yang dijelaskan, berikut disenaraikan persoalan-persoalan kajian yang cuba dijawab dalam kajian ini:1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar terjebak dalam gejala ponteng sekolah.2. Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar di sekolah.3. Apakah peranan guru Pendidikan Moral dalam usaha membendung gejala ponteng sekolah daripada terus berleluasa.

5.0DAPATAN KAJIAN5.1Faktor-faktor Berlakunya Masalah Ponteng SekolahTingkah laku ponteng sekolah dalam kalangan pelajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dipilih dalam kajian ini adalah faktor kurangnya kasih sayang serta pemantauan daripada ibu bapa, kurang berminat dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah, peraturan sekolah yang terlalu ketat, pengaruh rakan sebaya, mencari keseronokan, dan tekanan ekonomi. Pengaruh dominan yang diketengahkan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari penyelesaian terhadap salah laku ponteng sekolah. Hal ini demikian kerana golongan remaja khasnya adalah harapan masyarakat dalam mewarisi kepimpinan dan pembangunan negara pada masa depan.

5.1.1Kurangnya kasih sayang serta pemantauan daripada ibu bapaMarcapada ini, punca pelajar ponteng sekolah adalah kerana mereka telah hilang pemerhatian, kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Malah, terdapat segelintir ibu bapa yang telah mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa. Buktinya, ibu bapa kini sentiasa bekerja di luar dari awal pagi sampai tengah malam, masa mereka bersama dengan anak semakin berkurang sehingga anak-anak tidak dapat menyampaikan perasaan mereka kepada ibu bapa. Kemudian, anak-anak akan cuba menggunakan cara lain iaitu dengan cara menunjukkan tingkah laku negatif seperti ponteng sekolah kerana mereka berjaya mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Malangnya anak-anak ini akan berkawan dengan orang luar semasa mereka memonteng sekolah dan kesannya teman baru ini akan mengajak mereka pergi ke tempat lain untuk berhibur sehingga anak-anak ini tidak lagi mementingkan pelajarannya.Pada kebiasaannya, pihak sekolah akan mengeluarkan surat amaran bagi murid-murid yang melakukan kesalahan ponteng terlalu kerap iaitu selama tiga hari berturut-turut. Surat yang ditujukan kepada waris atau ibu bapa itu kadang-kadang tidak mendapat respon yang diharap-harapkan. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan urusan harian mereka tidak dapat hadir untuk berbincang dengan pihak sekolah. Keadaan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ibu bapa atau penjaga pelajar yang berkenaan langsung tidak mengambil berat akan hal-ehwal anak mereka. Keadaan ini juga memberi rangsangan kepada pelajar yang berkenaan untuk terus memonteng sehingga akhirnya terpaksa diberhentikan persekolahannya. Oleh itu bolehlah dikatakan bahawa ibu bapa yang tidak mengambil berat akan amaran pihak sekolah turut menyumbang ke arah masalah ini.

5.1.2Kurang berminat terhadap pengajaran dan pelajaran di sekolahSekolah merupakan gedung ilmu iaitu merupakan tempat menuntut ilmu bagi seseorang pelajar. Pelajar akan mempelajari segala macam ilmu yang bermanfaat semasa berada di sekolah. Malangnya, sejak akhir-akhir ini pelajar acapkali ponteng sekolah. Pelajar ponteng sekolah adalah kerana kurang atau tidak berminat terhadap pengajaran dan pembelajaran di sekolah Keadaan ini mungkin berpunca daripada isi kandungan sukatan pelajaran yang banyak memberikan tumpuan kepada mata pelajaran yang memerlukan pelajar menghafal seperti mata pelajaran sejarah, matematik, sains, geografi dan sebagainya.Di samping itu, pelajar kurang berminat terhadap sekolah kerana mereka mungkin tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dengan sempurna kerana ketinggalan akibat kelemahan diri mereka sendiri. Alasan ini juga yang menyebabkan berlakunya kes ponteng yang banyak di kalangan pelajar yang lemah jika dibandingkan dengan pelajar yang cerdas. Pelajar seperti ini biasanya mudah berputus asa. Mereka kebanyakannya datang ke sekolah semata-mata kerana menurut kehendak ibu bapa. Oleh itu mereka kerap ponteng kerana telah hilang minat untuk belajar akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih cerdas.

5.1.3Peraturan sekolah yang terlalu ketatTerdapat juga para pelajar ponteng sekolah kerana takut dimarahi ataupun didenda oleh guru contohnya semasa mereka tidak sempat menyiapkan kerja sekolah mereka yang diberikan oleh guru, mereka akan pilih cara ponteng sekolah supaya mereka tidak dapat didenda oleh cikgu.Selain daripada itu,pelajar yang datang lewat juga akan mengambil keputusan untuk ponteng kerana takut didenda kerana kesalahan mereka itu. Kumpulan pelajar ini juga menyalahkan pihak sekolah yang mengamalkan peraturan yang terlalu ketat dan mengenakan hukuman yang pada pendapat mereka terlalu berat bagi kesalahan yang kecil.5.1.4Pengaruh rakan sebayaPengaruh rakan sebaya juga turut memainkan peranan yang kuat dalam mempengaruhi pelajar lain untuk ponteng sekolah. Ajakan daripada rakan sebaya mereka untuk ponteng sekolah akan mempengaruhi minda pelajar-pelajar yang tidak berfikir secara rasional. Mereka akan menurut segala ajakan dan pelawaan rakan-rakan mereka tanpa berfikir panjang. Rakan-rakan yang bercadang untuk ponteng sekolah akan memberikan pelbagai alasan yang munasabah seperti pelajaran di sekolah sangat membosankan dan sebagainya. Mereka menberi tanggapan bahawa aktiviti ponteng sekolah dapat menenangkan fikiran dan ini menjadi alasan untuk mereka tidak hadir ke sekolah.

5.1.5Mencari KeseronokanPelajar ponteng sekolah berkemungkinan adalah kerana mereka lebih mementingkan keseronokan daripada pelajaran. Hal ini jelas kerana terdapat di kalangan pelajar yang ponteng dengan tujuan untuk melepak atau berkumpul di suatu tempat terutamanya pusat-pusat membeli-belah, pusat permainan video, dan taman-taman rekreasi. Malahan, terdapat juga pelajar yang ponteng untuk menonton wayang atau berkelah. Bagi mereka, belajar di sekolah adalah sesuatu yang membosankan kerana tidak ada unsur-unsur hiburan.

5.1.6Tekanan EkonomiTaraf ekonomi keluarga pelajar yang rendah juga menyebabkan mereka malu untuk pergi ke sekolah. Mereka sering ponteng sekolah bagi mengelakkan dipersenda oleh rakan-rakan. Apabila ponteng sekolah, mereka mula melakukan sesuatu yang negatif bagi memenuhi masa lapang mereka. Disebabkan kedudukan ekonomi yang rendah, maka ibu bapa sibuk untuk mencukupkan perbelanjaan harian dan menyebabkan tanggungjawab kepada anak terabai. Selain itu, terdapat juga pelajar yang ponteng kerana terpaksa bekerja secara sambilan dan oleh sebab keletihan mereka tidak berdaya untuk bangun awal terutamanya yang bekerja pada waktu malam.Rajah 1 : Faktor-faktor Masalah Ponteng Sekolah

5.2Langkah-Langkah Menangani Masalah Ponteng Sekolah5.2.1Tindakan Yang Perlu Dilaksanakan Ibu BapaPertama ialah memastikan anak-anak tiba di sekolah. Tanggungjawab ibu bapa sangat jelas iaitu dengan cara memastikan anak-anak selamat dalam perjalanan ke sekolah dan tiba di sekolah. Ibu bapa perlu memastikan walau dengan pelbagai cara sekalipun supaya anaknya tidak melencong ke tempat lain, seperti pusat hiburan dan kompleks beli belah jika di kawasan bandar atau rumah kosong atau tepi sungai bagi murid di luar bandar.Keduanya ialah ibu bapa mestilah memeriksa jadual waktu harian anak. Ibu bapa sepatutnya menyemak buku anak setiap hari dan bandingkan dengan jadual waktu harian. Setiap hari, pasti ada tambahan catatan di buku murid dan apabila tiada nota langsung di setiap buku dalam beg anak, ibu bapa perlu ada rasa curiga sama ada anak mereka ponteng atau tidak.Sebarang yang terkandung di dalam beg sekolah boleh memberi jawapan sama ada anak ke sekolah atau tidak pada hari berkenaan. Kewujudan pakaian lain untuk menukar uniform lain atau untuk menukar uniform sekolah juga mungkin petanda anak melencong ke tempat lain.Ketiganya ialah ibu bapa perlu sering berhubung dengan sekolah. Tidak salah jika ibu bapa yang prihatin menghubungi sekolah pada waktu persekolahan untuk bertanya sama ada anak mereka hadir ke sekolah atau tidak tanpa perlu menunggu surat pemberitahuan daripada sekolah jika anak gagal ke sekolah. Ibu bapa mestilah memerhatikan gerak-geri anak mereka dengan kerap berhubung dengan pihak sekolah atau bertanya rakan anak atau pemandu bas sekolah.

5.2.2Tindakan Disiplin SekolahBagi murid yang ponteng tiga hari berturut-turut, pihak sekolah akan menghantar surat pemberitahuan kepada ibu bapa jika murid tidak hadir ke sekolah tiga hari berturut tanpa alasan kukuh.Murid boleh dikenakan tindakan diberhentikan sekolah kecuali murid sekolah rendah jika ponteng 30 hari berturut-turut tanpa sebab. Selain itu, mereka juga dikenakan tindakan jika ponteng 60 hari berselang-seli tanpa sebab.

5.2.3Pendekatan Teori-teori Psikologi Dalam Mengurangkan Gejala Ponteng Sekolah.Ada beberapa teori yang dapat menghuraikan tentang gejala ponteng di kalangan pelajar. Antara teori yang digunakan ialah:

1. Teori Pendekatan Kognitif.Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Pendekatan Kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran belajar dan motivasi yang dipelopori oleh ahli psikologi Gestalt, Pieget, Vygotsky, Gagne, Bruner dan Ausubel. Bagi mengelakkan berlakunya gejala ponteng ini terjadi, seorang guru perlu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sebagai sesuatu yang menarik hati pelajar-pelajarnya. Kebiasaannya pelajar akan lebih berminat dan mengambil bahagian dalam pembelajaran sekiranya mereka diterima dan dilayan dengan baik oleh para guru dan rakan-rakan sekelasnya. Oleh itu amatlah penting bagi guru memenuhi keperluan-keperluan psikososial murid-murid yang diajar. Aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi empat elemen iaitu nada suara , budi bahasa, tingkah laku yang sesuai dan suasana yang kondusif. Kesemua aspek ini harus diberi keutamaan oleh seorang guru bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan berlaku di kelas dari semasa ke semasa bagi menjadikan suasana pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah.Seorang guru seharusnya mempunyai nada suara yang jelas dan terang semasa menyampaikan maklumat kepada pelajar. Suara seorang guru mesti memikat naluri dan minat pelajar untuk memberi tumpuan dan menghayati pengajaran yang disampaikannya. Guru mesti bersifat tenang dan tidak menengking pelajar sekiranya berlaku sebarang kekecohan dalam bilik darjah.Guru harus menggunakan perkataan-perkataan yang bersopan seperti sila duduk, tolong berhenti cakap, memanggil pelajar dengan menggunakan nama mereka dan juga elakkan daripada menggunakan kata-kata sindiran. Dengan ini, wujudlah sifat saling hormat-menghormati antara guru dan murid-murid. Guru harus menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar agar pelajar dapat mempelajari tingkah laku, berbudi bahasa dan bersopan santun. Justeru, pelajar tidak akan mempunyai perasaan takut untuk datang ke sekolah sekali gus dapat mengelakkan berlakunya kegiatan ponteng sekolah.Pendekatan kognitif memang mengaplikasikan konsep-konsep yang penting dalam segala amalan pembelajaran. Semua ahli psikologi yang memberi penekanan kepada teori kognitif memberi penekanan kepada perkembangan mental pelajar secara keseluruhan. Alam belajar yang kondusif akan merangsangkan lagi tahap pemikiran pelajar dan guru untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.

2. Teori Konsep KendiriRoger (1977) mengemukakan teori konsep kendiri yang mengandungi dua konsep iaitu organisme dan kendiri manusia. Organisme adalah pusat segala pengalaman yang melibatkan kesedaran bagi sesuatu masa. Kendiri meliputi apa yang kita percaya mengenai diri sendiri dan cara menilai setiap ciri-ciri diri sama ada ciri itu adalah kelebihan ataupun kelemahan. William Jame (1998) juga menyatakan bahawa saya dapat diperolehi daripada pengalaman sosial. Sering kali individu memberi perhatian pada apa yang dikatakan oleh orang yang rapat seperti ibu bapa, rakan sebaya dan guru mengenai dirinya daripada aspek personaliti, sikap, nilai, rupa wajah dan sebagainya. Akibatnya, penilaian yang dilakukan dengan pelbagai cara dapat mencerminkan pandangan orang lain pada diri sama ada secara positif atau negatif.Roger (1977) mengkaji perkembangan individu dari kecil hingga dewasa. Pembentukan personaliti secara umumnya adalah sama bagi semua individu. Oleh itu, pelajar yang tidak bermasalah disiplin, biasanya latar belakang keluarganya mempunyai konsep harga kendiri yang amat tinggi. Pelajar ini juga mendapat kasih sayang dan sokongan daripada ibu bapa mereka. Roger (1977) mempercayai palajar yang mempunyai masalah dan melakukan tindakan negatif boleh dididik oleh ibu bapa dengan memberikan sedikit sikap prihatin terhadap anak mereka. Ibu bapa perlu menghormati pendapat anak mereka dan membetulkan kesilapan dengan hukuman yang sesuai. Ibu bapa harus meneliti remaja di luar kawasan rumah atau sekolah. Prinsip teori konsep kendiri dalam pendidikan adalah guru dan ibu bapa perlu mengadakan hubungan yang mesra dengan pelajar. Dengan adanya hubungan yang mesra dengan pelajar, pelajar akan meluahkan isi hati mereka dan dapat mengelakkan gejala negatif seperti ponteng sekolah.

3. Teori Pertukaran SosialB. F Skinner (1953) menegaskan konsep peneguhan pada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam aspek bilik darjah. Hubungan interpersonal pelajar juga dapat dilihat daripada aspek peneguhan. Menurut B. F Skinner (1953) ganjaran yang diperolehi daripada rakan sebaya adalah tinggi berbanding dengan kos, maka nilai hasil perhubungan interpersonal yang tinggi. Kos adalah masa, emosi, dan tenaga serta perbelanjaan yang digunakan sepanjang tempoh membina hubungan persahabatan. Pelajar pada peringkat kepuasan akan belajar membandingkan hasil hubungan interpersonalnya dengan paras perbandingan dirinya. Seterusnya pelajar akan membuat keputusan sama ada hubungan perlu diteruskan atau tidak. Paras perbandingan yang alternatif, pelajar dapat membandingkan hasil hubungan interpersonal yang baru. Pelaburan termasuk wang dan masa yang dilaburkan dalam menjalinkan hubungan dengan orang lain. Menurut Levinger (1980), daya tarikan menjadi pemangkin utama dalam pemilihan rakan baru. Pelajar pada peringkat pembinaan hubungan, mereka akan melihat sama ada rakannya seiras dengan dirinya dari segi sikap dan minat. Pada peringkat pertambahan sengit, kedua-dua rakan akan mengalami konflik yang serius dan tidak dapat diselesaikan. Seterusnya, perkembangan hubungan interpersonal itu akan mencapai peringkat penamatan. McAdam (1982) menyatakan bahawa sifat dalam diri pelajar yang mempunyai keperluan bergabung yang tinggi akan menyertai aktiviti sosial secara aktif. Oleh itu pelajar lebih cenderung untuk membentuk kumpulan dan ponteng sekolah. Beliau berpendapat bahawa sahabat yang terbaik bagi pelajar tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan mereka iaitu dari segi umur, jantina, keturunan, matlamat pendidikan dan pencapaian.Menurut Anderson (1968), sifat fizikal, personaliti pengetahuan dan status sosial merupakan sifat yang penting untuk membina hubungan interpersonal yang baik dengan persekitaran. Penyelidik berpendapat bahawa sifat-sifat di atas ini perlu wujud bagi membina hubungan mesra dengan keluarga, guru dan masyarakat sekeliling Oleh itu, berdasarkan tajuk penyelidikan, hubungan interpersonal pelajar dengan keluarga, rakan sebaya, guru dan rakan sebaya adalah amat penting. Perhubungan ibu bapa yang rapat dengan anak remaja dapat mewujudkan pelajar yang berdisiplin di sekolah dan dapat mengelakkan gejala ponteng.4. Teori Sosial BanduraGejala ponteng merupakan tindakan agresif kerana ponteng wujud hasil cetusan kebosanan pelajar. Teori pembelajaran sosial sesuai untuk mengawal gejala ponteng di kalangan pelajar. Teori sosial boleh didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu. Ini bererti persekitaran akan mempengaruhi tingkah laku. Kesesuaian tingkah laku bergantung kepada peraturan sosial sesuatu masyarakat dan tempat. Teori pembelajaran sosial adalah mengelakkan konsep-konsep seperti dorongan dan pengurangan dorongan bagi mereka yang percaya bahawa tingkah laku adalah telah ditetapkan. Menurut Bandura (1977), seseorang akan memerhatikan sesuatu tingkah laku daripada orang lain dan menyimpan maklumat secara kognitif dan seterusnya mempersembahkan tingkah laku tersebut. Persembahan ini akan dikawal dan diproses oleh penggabungan persekitaran dan kognitif melalui motivasi yang diberikan. Bandura (1977), juga mendapati bahawa kanak-kanak akan mencontohi tingkah laku agresif selepas menonton filem tingkah laku yang agresif. Bandura (1977), juga menekankan bahawa manusia akan mempelajari standard peribadi yang berkaitan dengan peneguhan dan dendaan yang digunakan untuk menilai tingkah laku sendiri. Pembelajaran cerapan adalah individu belajar sesuatu tingkah laku dengan melihat dan kemudian melakukannya dalam bentuk tingkah laku initatif (peniruan) atau bukan initatif.Bandura (1977) menyatakan bahawa tingkah laku individu mempengaruhi persekitaran. Persekitaran yang berubah akan mempengaruhi tingkah lakunya. Individu juga mempengaruhi kedua-dua tingkah laku dan persekitaran. Bandura (1977), menyatakan walaupun terdapat interaksi antara individu, persekitaran dan tingkah laku, setiap satu daripada komponen tersebut boleh lebih mempengaruhi daripada yang lain. Ini bermakna kepercayaan seseorang dapat dijadikan sebagai penentu ke atas tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang.

5. Teori Pelaziman OperanWalaupun idea pelaziman operan berasal daripada Edward Thorndike, namun B.F. Skinner (1904-1990) adalah tokoh yang paling dikaitkan dengan pelaziman operan. Beliau merupakan tokoh utama dalam behaviorisme yang mendakwa bahawa penyebab kepada tingkah laku terdapat dalam persekitaran dan bukan akibat daripada peristiwa-peristiwa mental dalaman seperti pemikiran, perasaan, atau persepsi. Peristiwa-peristiwa mental dalaman itu sendiri sebenarnya merupakan satu tingkah laku, dan seperti bentuk tingkah laku yang lain, adalah dibentuk dan ditentukan oleh persekitaran. Dalam pelaziman operan, peneguhan akan memperkukuhkan tingkah laku. Peneguhan akan mengikuti tindakan yang diperkuatkan. Misalnya, setelah melakukan tingkah laku tidak ponteng akan memperolehi peneguhan (pujian) dan peneguhan ini memperkuatkan lagi tingkah lakunya (iaitu cenderung untuk hadir pada masa akan datang). Dengan itu, dalam pelaziman operan, subjek adalah diperteguhkan oleh kesan atau konsekuen yang menyeronokkan (pujian). Dua jenis peneguhan operan dikenal pasti sebagai peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan positif merujuk kepada konsekuen atau hasil tingkah laku yang positif, agar tingkah laku akan sering diulang kembali. Tingkah laku tidak ponteng menyebabkan murid menerima peneguhan positif iaitu pujian. Dalam bahasa umum, ia dirujuk sebagai ganjaran positif. Apabila melakukan tingkah laku yang betul, kita biasanya menerima ganjaran sama ada dalam bentuk pujian atau pun material. Tingkah laku yang sering diulang kembali akibat diberi ganjaran dikenali sebagai gerak balas operan, sementara konsekuen positif (ganjaran) dinamakan sebagai peneguh positif. Peneguh positif dikategorikan kepada tiga, iaitu peneguh asas, peneguh sekunder dan peneguh sosial. Peneguh asas merujuk kepada peneguh yang secara semulajadi adalah meneguhkan dan tidak perlu diperolehi melalui pembelajaran. Contohnya seperti makanan, air, kehangatan, rangsangan, aktiviti fizikal, dan kepuasan seksual. la kadang kala dinamakan sebagai peneguh yang tidak dipelajari. Peneguh sekunder merujuk kepada peneguh yang memainkan bahagian penting dalam pelaziman operan. Peneguh ini dipelajari melalui pelaziman klasik. Ianya menjadi peneguh kerana ia dikaitkan dengan rangsangan lain. Contohnya, wang sebagai peneguh sekunder, kerana wang dikaitkan dengan keupayaan membeli sesuatu yang kita kehendaki. Peneguh sosial merujuk kepada peneguh yang bergantung kepada orang lain. Peneguh sosial yang biasa adalah seperti kemesraan, perhatian, penerimaan, pengiktirafan, senyuman, dan penghormatan. Peneguh positif ini hendaklah diberi dengan kadar segera iaitu sebaik sahaja gerak balas. Jika ganjaran itu ditangguhkan proses pembelajaran akan terbantut. Peneguh positif juga hendaklah diberi secara konsisten. Jika pemberiannya tidak konsisten ia akan menjejaskan pembelajaran terutama di peringkat awal pembelajaran. Peneguh positif juga mestilah sesuatu yang bermakna kepada subjek iaitu sesuatu yang menyenangkan atau mengembirakan. Peneguhan negatif adalah peneguh yang tidak semestinya terdiri daripada peristiwa-peristiwa yang positif. Dalam situasi tertentu konsekuen peneguhan adalah melalui penyingkiran atau penghindaran peristiwa negatif. Contohnya, pelajar yang sering dileteri oleh guru kerana lewat masuk kelas, maka pelajar tersebut akan ponteng untuk mengelakkan diri daripada dileteri. Tindakan ponteng itu akan meneguh tingkah laku anda, iaitu pada masa akan datang anda akan bertingkah laku untuk mengelakkan daripada dileteri oleh guru anda. Semasa pelaziman lepas diri, operan (tingkah laku) adalah diperteguhkan kerana tingkah laku tersebut memberhentikan (membuang) peristiwa yang berlaku yang dirasakan tidak menyenangkan. Misalnya, jika pelajar yang melakukan ponteng, mereka akan didenda cuci tandas. Pada masa akan datang mereka akan didenda cuci tandas apabila didapati ponteng sekolah. Tingkah laku mencuci tandas itu telah diperteguhkan, supaya peristiwa negatif itu diberhentikan. Pelaziman lepas diri merupakan satu bentuk peneguhan negatif kerana sesuatu yang negatif telah dihilangkan (dikurangkan). la dipanggil pelaziman lepas diri kerana individu mahu melepaskan diri daripada sesuatu yang negatif. Dalam pelaziman menghindar, tingkah laku mempunyai konsekuen yang boleh menyebabkan sesuatu yang negatif tidak akan terjadi atau berlaku, yang sebaliknya kemungkinan akan berlaku. Misalnya, kita pernah dimarahi oleh ibu kerana tidak mengemas bilik tidur. Maka kita akan mengemas bilik tidur setiap pagi untuk menghindarkan diri daripada dimarahi ibu. Ini kerana tingkah laku mengemas bilik adalah diperteguhkan dengan mengelakkan diri daripada sesuatu yang negatif (dimarahi). Teknik yang paling berkesan ialah menggunakan pendekatan B.F Skinner. Menurut Skinner (1932), sebelum kita mengubah perlakuan sesuatu organisma, kita hendaklah bermula dengan mengenal pasti potensi organisma dan apa yang hendak diubah. Skinner juga berpendapat sesuatu respon perlakuan terakhir boleh dihapuskan melalui ganjaran atau hukuman.Rajah 2: Langkah-langkah Menangani Masalah Ponteng Sekolah

5.3Peranan Guru Pendidikan Moral Dalam Menangani Masalah Ponteng SekolahGejala ponteng sekolah ini dapat dihadapi dan dibendung dengan berkesan jika pelajar itu sendiri faham tentang kesannya ponteng sekolah dan kepentingannya dalam pelajaran. Jika pelajar itu sendiri dapat memahami bahawa pelajarannya dapat membawa kajayaan dalam pada masa depan, mereka tidak akan ponteng sekolah dan sebaliknya akan belajar bersungguh-sungguh.Oleh yang demikian, dengan mengatasi masalah ponteng sekolah, ibu bapa, pihak sekolah dan pelajar memainkan peranan yang penting dan masalah ini harus dikenal pasti oleh mereka dengan segera supaya langkah-langkah untuk mengatasinya dapat dijalankan demi masa depan generasi pelajar kita.Sebenarnya, guru-guru juga berasa tertekan dengan perlakuan para pelajar yang terlibat dengan gejala ponteng sekolah. Pertamanya ialah berasa kerugian kerana tidak dapat memberi ilmu setaraf dengan pelajar lainnya kepada pelajar yang kerap ponteng sekolah dan akibatnya memberi kesan kemerosotan terhadap corak pengajaran dan pembelajaran di sekolah.Keduanya ialah menganggu proses pembelajaran pelajar-pelajar lain dan merumitkan lagi tugas seorang guru kerana terpaksa mencuri masa untuk mengulang kembali pelajaran yang tertinggal serta tidak difahami oleh pelajar ponteng. Pelajar yang ponteng sering menganggu kelas dan pelajar lain serta memburukkan pencapaian mata pelajaran iaitu melibatkan keseluruhan tahap pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran tertentu.Selain itu, guru mestilah mampu mengenali emosi murid-murid dan mendalami emosi mereka. Contohnya ialah memberikan perhatian serentak kepada emosi dan pengajaran. Maknanya, kita sebagai guru mestilah menerapkan nilai murni dalam sesi pengajaran dan pembelajaran agar mereka menyedari pentingnya datang ke sekolah.Guru juga mestilah memberi tunjuk ajar kepada murid tentang strategi mengendalikan masalah emosi. Murid-murid sebenarnya masih belum matang dalam kawalan emosi. Mereka kekurangan pengalaman dan belum mampu berfikir seperti orang dewasa. Oleh itu, guru mestilah melatih mereka mengawal emosi agar sentiasa tenang dalam hadapi cabaran, bukannya memilih jalan pintas dengan ponteng sekolah.Seterusnya ialah guru mestilah mengambil tindakan apabila murid-murid berada di luar sekolah. Guru perlu berjumpa dengan ibu bapa atau dengan murid yang ponteng tersebut secara persendirian. Pada masa ini, guru mestilah menasihati dengan cara psikologi. Perkara ini mestilah dipelajari tentang ilmu-ilmu kaunseling.Pemantauan ke atas kehadiran murid ke sekolah mestilah ditegaskan. Bukannya sekadar mencatit kehadiran tetapi tiada tindakan. Jika begitu tiada gunanya sistem buku rekod kehadiran dilaksanakan.Guru Pendidikan Moral mesti menerima hakikat bahawa nilai-nilai moral sudah tertanam dalam diri murid-murid. Guru haruslah bersedia untuk mengajar Pendidikan Moral dengan mengambil kira pengetahuan dan pembelajaran moral yang sedia ada. Guru dikehendaki memperkembangkan pengetahuan moral murid-murid ini dan membimbing mereka semasa pengajaran Pendidikan Moral dilaksanakan. Pendidikan Moral disekolah digunakan untuk memperkembangkan pengetahuan moral kanak-kanak kearah mencapai matlamat kurikulum untuk melahirkan individu yang bermoral tinggi dan jitu.Selain itu, guru Pendidikan Moral haruslah bertanggungjawab menyalurkan objektif-objektif seiring dengan penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Moral di kalangan anak didiknya. Di bawah rancangan KSSR dan KBSR, nilai-nilai murni diterapkan bukan sahaja dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tetapi juga dalam semua mata pelajaran yang lain. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, KSSR dan KBSR digubal berdasarkan kepada prinsip kesepaduan unsur-unsur ini yang membolehkan potensi individu berkembang secara menyeluruh dan seimbang. Oleh itu, untuk mencapai Matlamat Pendidikan Kebangsaan, pelajar-pelajar sekolah akan diberi peluang menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkannya dalam kehidupan mereka melalui mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung, dan melalui mata pelajaran-mata pelajaran lain secara tidak langsung.

5.4Hasil Kajian KesJadual 1: Peratus Kehadiran Murid Ke Sekolah (2014) SK Ho Seng Ong MethodistKELASJANFEBMACAPRILMEIJUNJULAIPURATA

TAHUN 191.1095.0096.6094.4093.0093.4092.1093.66

TAHUN 297.0197.3896.1397.8494.7194.8494.9796.13

TAHUN 391.6993.5196.2792.5891.0089.0090.3092.05

TAHUN 491.6287.5089.2085.7485.1084.8482.0786.58

TAHUN 590.1389.7497.9196.3694.0790.5690.7492.79

TAHUN 696.2994.0794.2196.1294.4492.2892.5994.29

PURATA92.9792.8795.0593.8492.0590.8290.4692.58

Rajah di atas menunjukkan peratusan kehadiran murid ke sekolah mengikut bulan dari bulan Januari hingga Julai pada tahun 2014. Peratus paling tinggi ialah kehadiran murid Tahun 2 pada bulan April iaitu 97.84% manakala paling sedikit ialah kehadiran murid Tahun 4 pada bulan Julai iaitu 82.07%.Purata peratusan kehadiran paling tinggi mengikut bulan pula ialah Mac iaitu 95.05% manakala paling sedikit ialah Julai iaitu 90.46%. Purata peratusan kehadiran paling tinggi mengikut kelas pula ialah 96.13% iaitu kelas Tahun 2 manakala paling sedikit ialah 86.58%.Purata peratusan yang ingin dicapai bagi kehadiran ke sekolah ialah 95.00%. Hanya kelas Tahun 2 sahaja yang melebihi purata peratusan yang ingin dicapai iaitu 96.13%. Sebaliknya, kelas lain semuanya di bawah purata peratusan tersebut.Bulan Mac sahaja yang melebihi purata peratusan yang ingin dicapai iaitu 95.05% manakalah bulan-bulan lain tidak mencapai. Secara keseluruhannya, SK Ho Seng Ong Methodist mencapai purata peratusan 92.58% mengikut jumlah kehadiran semua mengikut kelas dan bulan.

Rumusannya, SK Ho Seng Ong, Methodist, Taman Canning tidak mencapai peratusan yang ingin dicapai iaitu 95.00% bagi kehadiran ke sekolah. Hal ini bermakna sekolah ini mengalami gejala ponteng yang perlu dipandang serius. Oleh itu, saya akan mengkaji kajian kes ini iaitu masalah gejala ponteng dalam kalangan sekolah rendah di sekolah ini.Berikut saya sertakan soalan temubual bersama Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Ho Seng Ong, Methodist, Taman Cannig:

1. Adakah ketidakhadiran atau ponteng menjadi masalah di sekolah anda?Setuju. Lebih-lebih lagi kepada murid di kelas hujung atau kelas yang bermasalah.

2. Adakah anda berfikir bahawa anda boleh meramalkan, di sekolah rendah, kanak-kanak yang ponteng akan meneruskan pada masa hadapan (contohnya di sekolah menengah)?Tidak boleh ramal. Pemikiran kanak-kanak mungkin berbeza dengan remaja semasa di sekolah menengah. Mungkin sekolah menengah mereka akan lebih matang. Mungkin juga murid yang tidak pernah ponteng semasa di sekolah rendah berubah semasa di sekolah menengah.

3. Apakah yang anda rasa tentang perkara yang menyebabkan gejala ponteng sekolah?Terdapat keluarga yang tiada kenderaan dan duit untuk membeli basikal. Sesetengah murid berada di tempat tinggal yang jauh. Rata-rata mereka ingin datang ke sekolah. Hal ini kerana sekolah merupakan tempat mereka belajar dan bermain bersama-sama rakan

4. Adakah terdapat faktor-faktor risiko tertentu untuk ketidakhadiran (l, kanak-kanak, keluarga, latar belakang alam sekitar dan lain-lain)?Bagi murid kelas hujung atau kelas kedua, kebanyakan mereka tidak hadir ke sekolah kerana mempunyai masalah keluarga seperti tidak menitikberatkan kehadiran ke sekolah dan akademik. Mereka menganggap pendidikan tidak penting. Hanya ingin melepaskan tanggungjawab kepada sekolah sementara mereka bekerja.

5. Adakah anda mempunyai apa-apa program dan tindakan yang telah dilaksanakan?Antara program dan tindakan yang dilakukan ialah Guru Penyayang, Surat Amaran, Lawatan ke Rumah, Jemputan Ibu Bapa ke Sekolah, Anugerah Kedatangan Penuh, Perjumpaan Bersama Ketua Kampung.

6. Bagaimanakah program dilaksanakan? Adakah berjaya? Adakah anda melihat apa-apa keperluan untuk perubahan?Kurang dapat kerjasama ibu bapa kerana ibu bapa tidak ada kesedaran.

7. Adakah terdapat apa-apa program yang anda belum melaksanakan, tetapi anda berfikir berguna?Program Bersama Ibu Bapa Anjuran PPD dan Kebajikan Masyarakat

8. Adakah anda fikir guru lain akan bersetuju dengan pendapat anda tentang masalah-masalah yang menyebabkan ponteng sekolah?Ya

6.0TINJAUAN LITERATURDi sekolah, ponteng kelas memang merupakan salah satu masalah disiplin yang tidak boleh dielakkan. Ponteng kelas adalah disiplin yang dianggap sebagai suatu penyakit berjangkit. Berdasarkan Panduan bagi Mengikut Mengatasi Ponteng di Sekolah (KPM:1994) mendefinisikan ponteng kelas:sebagai perbuatan keluar atau tidak berada di dalam kelas tanpa kebenaran daripada guru.Abdullah (2005:18) menjelaskan bahawa ponteng kelas adalah tindakan seseorang pelajar yang tidak mengikut sesuatu pelajaran pada waktu yang sepatutnya pelajar itu wajib mengikutinya di dalam bilik darjah. Ismail (1992:3) menjelaskan bahawa masalah ponteng kelas boleh menyebabkan pelajar-pelajar ketinggalan dalam pelajaran.Menurut Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1995 (5 Sept. 1995) telah menjelaskan bahawa: Laporan salahlaku pelajar sekolah ponteng sekolah dan ponteng kelas merupakan salah laku yang tertinggi peratus penglibatan di kalangan pelajar.Begitu juga,jika pelajar dibiarkan ponteng sekolah dan ponteng kelas sehingga menjadi tabiat dan amalan, ianya boleh membawa kesan negatifketinggalan dalam pelajaran tindakan yang sewajar perlu diambil bagi membanteras salah laku ponteng di sekolahSurat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1986 (1 Ogos 1986) menjelaskan langkah-langkah keberkesanan disiplin sekolah. Dalam pekeliling ini dinyatakan bahawa:tugas kita seharusnya tertumpu kepada faktor sekolah yang boleh kitakawal dan ubah, seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolahdan bilik darjah.Dalam Surat Pekeliling Ikthsas Bil. 18/1998 (2 Sept. 1998) telah menyarankan tentang penggunaan budi bicara ketika mengambil tindakan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001 (24 Sept 2001) memaklumkan bahawa dalam menyelesaikan masalah disiplin di sekolah, semua guru adalah guru disiplin. Setiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah tatatertib.Namun keseriusan kes ponteng kelas masih lagi berterusan. Dengan itu kajian ini dilakukan demi untuk mengenalpasti pelbagai punca dan cara penyelesaian ponteng kelas mengikut pandangan pelajar sekolah. Jadi apakah faktor kecenderungan mengikut kadar ponteng kelas? Menurut persepsi pelajar, apakah cara penyelesaian terhadap ponteng kelas adalah paling berkesan di sesebuah sekolah?Berdasarkan Abdullah (2005:110), sikap pelajar yang mudah bosan mendorong salah laku disiplin di bilik darjah. Teknik pengajaran dan pembelajaran perlu diubah supaya seiring dengan perkembangan minda pelajar pada masa kini supaya tiada tekanan dan bosan. Kaedah yang menarik akan dapat menarik pemerhatian pelajar agar memberi respons positif dan berminat dengan mata pelajaran yang diajar.

Dalam Panduan bagi Mengatasi Masalah Ponteng di sekolah (1994:5-9) telah menjelaskan bahawa faktor yang menyebabkan salah laku ponteng kelas termasuklah diri sendiri, guru, kemudahan bilik darjah dan pengurusan sekolah. Manakala langkah-langkah bagi mengatasi ponteng kelas adalah faktor guru dan peranan pentadbir. Kerjasama antara guru dengan pihak pentadbir (pengetua, PK pentadbiran, PK HEM dan juga PK KK) yang erat dapat mempertingkatkan dan mencorakkan budaya dan iklim sekolah yang akan memberangsangkan pelajar datang ke sekolah dan menjauhi salah laku ponteng.

7.0RUMUSAN DAPATAN KAJIANTinjauan persepsi tentang ponteng kelas pelajar menengah atas di sekolah dijadikan tajuk kajian ini adalah berdasarkan keseriusan kes ponteng kelas pelajar yang dirujuk untuk kaunseling di sekolah. Merujuk kepada rekod kaunseling didapati bahawa pelbagai alasan dan sebab yang menyebabkan pelajar ponteng kelas. Maka penyebab ponteng kelas seperti yang didapati daripada pelajar dianalisis menjadi salah satu persoalan kajian. Perbandingan min taburan skor digunakan untuk mengenalpasti kecenderungan pelajar dalam ponteng kelas mengikut ceraian faktor ponteng kelas. Analisis menunjukkan bahawa sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah perlu dipertingkatkan contohnya keberkesanan sistem merit-demerit, budaya sekolah, fasiliti dan kemudahan dalam kelas perlu diprihatin. Perbandingan peratusan dalam tinjauan persepsi guru tentang cara menangani masalah ponteng kelas menunjukkan kebanyakan guru berpendapat bahawa peranan pentadbir (pengetua, PK pentadbiaran, PK HEM, PK KK, guru disiplin) merupakan hero dalam menangani kes ponteng kelas, seperti mengetatkan lagi peraturan sekolah, kekerapan pemeriksaan mengejut dan seterusnya pemantauan aktiviti pelajar dengan lebih berkesan. Jika sistem pengurusan dan pentadbiran berkesan dan lebih sistematik, keharmonian sekolah dapat dipupuk.Berdasarkan rekod dalam Buku Kawalan Kelas dan temu bual, didapati ramai guru tidak membuat rekod pelajar yang ponteng kelas. Malah maklumat menunjukkan bahawa kekerapan ponteng kelas yang tinggi adalah waktu terakhir dan waktu ketiga. Ini mungkin berkaitan dengan guru mata pelajaran. Didapati hanya ketika sesetengah guru sahaja pelajar ponteng kelas, khasnya waktu ketiga yang mencatat rekod 102 kali pelajar ponteng kelas. Diharap dengan dapatan ini, masalah ponteng kelas dapat dikurangkan kelak.

8.0REFLEKSIKegiatan ponteng merupakan masalah serius yang wujud di kebanyakan sekolah di negara ini. Kegiatan ponteng ini mempengaruhi pencapaian akademik para pelajar yang terlibat dengan masalah ponteng. Sekiranya ia tidak ditangani secara tuntas, ia boleh menjejaskan sumber manusia yang akhirnya membantutkan usaha pembangunan negara. Oleh itu semua pihak seharusnya memandang serius akan gejala ini dan berkerjasama untuk membasminya.Terdapat pelbagai faktor menyebabkan berlakunya masalah ponteng sekolah ini. Fenomena ini disebabkan para pelajar berasa tidak selesa dan tidak menarik ketika berada di kawasan sekolah dan secara lansung mendorong meraka untuk lari atau keluar dari kelas dan paling teruk adalah terus keluar dari sekolah atau tidak pergi ke sekolah langsung.Terdapat pelbagai inisiatif dilakukan oleh pihak skolah dalam menangani masalah ini, akan tetapi ianya masih gagal dalam mencari jalan penyelesaian. Justeru itu masalah ini tidak perlu menunding jari kepada pihak sekolah sahaja dalam membanteras masalah ponteng, maka perlulah semua pihak berkerjasama mengatasinya seperti gabungan daripada ibu bapa, rakan sebaya, pihak berkuasa, sekolah atau institusi, media massa dan anggota masyarakat bersatu hati menangani masalah ponteng ini supaya berjaya mencapai hasrat negara menuju Wawasan 2020. Sehubungan itu, pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa yang lebih penting ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Dengan kata lain, walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak, tanpa kerjasama daripada ibu bapa, nescaya gejala ini sukar diatasi. Walaubagaimanapun kesedaran dalam diri adalah inti yang utama dalam menyemai nilai murni dan membentuk moral kerana ianya terbentuk dalam diri seseorang. Apabila seseorang itu mempunyai nilai moral maka agak sukar baginya untuk melakukan masalah sosial seperti ponteng disebabkan terdapatnya kesedaran dan jati diri yang tinggi dalam diri individu tersebut.Sebagai seorang guru, kita perlu memberi perhatian kepada anak murid sama ada dalam soal memberi kasih sayang atau perhatian terhadap pelajaran mereka. Guru seharusnya memainkan peranan bermula dari akar umbi bagi mencegah anak-anak murid daripada ponteng sekolah. Mereka seharusnya memerhatikan gerak-geri murid, cara berkawan, kerap menghubungi pihak ibu bapa. Guru juga mestilah menerangkan kepada ibu bapa agar tidak terlalu mempercayai anak-anak mereka kerana sikap terlalu memanjakan anak sudah tentunya bakal memakan diri sendiri kelak.Kita juga mestilah memainkan peranan yang penting dalam kes ponteng sekolah. Pihak sekolah perlu menyediakan suasana persekolahan yang kondusif serta tidak menekan pelajar untuk menarik minat pelajar agar terus menghadiri kelas. Oleh yang demikian, guru haruslah mengubahkan cara pengajarannya ataupun menambahkan sedikit hiburan supaya pelajar tidak dapat berasa bosan dan mereka dapat menikmati keseronokan dalam pelajaran. Guru juga perlu melayan pelajarnya dengan ramah, penuh kasih sayang, ada perasaan empati dalam diri terhadap masalah yang dihadapi oleh pelajar.Dengan menolong pelajar yang selalunya lewat ke sekolah, pihak sekolah haruslah memberi kaunseling kepada pelajar, bukannya merotan mereka sebagai denda kerana tindakan tersebut mungkin akan memberi kesan yang negatif padanya. Sebaliknya, jika pelajar dapat dikaunselingkan, pihak sekolah dapat tahu sebabnya dan dapat memberi nasihat yang sewajarnya.Seharusnya masyarakat sekeliling mendukung konsep ummah atau kekitaan dalam menangani gejala ponteng sekolah, sikap mudah tegur-menegur, nasihat-menasihati apabila sesuatu kepincangan berlaku dalam masyarakat.

Bibliografi

Abdullah Sani Yahaya. (2005). Mengurus Disiplin Pelajar.Penang: Rhythm Industries Sdn. Bhd.Rajaguru, Mohd Daud Saad dan Ibrahim Saad. (1982). Pengamatan Terhadap Masalah Disiplin. Isu Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur:DEB.Ee Ah Meng. (1997). Pedagogi Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah (Semester II):Siri Diploma Perguruan. Selangor Darul ehsan: Percetakan Polygrafic (M) Sdn. Bhd.KPM. (1994). Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Kelas. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Bhd.Mohamed Htta Shaharom. (2004). Psikologi & Kaunseling Remaja: Panduan Remaja Membimbing Diri Sendiri. Kuala Lumpur: PRIN-AD Sdn. Bhd.

Sufean Hussin dan che Zainon Omar. (2002). Masalah Remaja Daripada Keluarga Ibu Tunggal: Siri Laporan Kajian Masyarakat. Kuala Lumpur: Tinggi Press Sdn. Bhd.

Surat Pekeliling

KPM.Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1986. (1 Ogos 1986). Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah.KPM.Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1995. (5 September 1995). Menangani Masalah Ponteng Kelas.KPM.Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 18/1998. (2 September 1998). Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.KPM.Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 10/2001. (24 September 2001). Semua Guru Adalah Guru Disiplin.