of 29 /29
HUBUNGAN ETNIK Disediakan Oleh: Hasrulnizam Bin Hassan Nurain Basyirah Binti Mohd Khalid Nur Hayati Binti Hamed Pensyarah: En. Wan Ahmad Abd Hakim Bin Wan Dagang

p.point Asaimen HE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hubungan Etnik

Text of p.point Asaimen HE

Slide 1

HUBUNGAN ETNIKDisediakan Oleh:Hasrulnizam Bin HassanNurain Basyirah Binti Mohd KhalidNur Hayati Binti HamedPensyarah:En. Wan Ahmad Abd Hakim Bin Wan Dagang

ACUAN EKONOMI MALAYSIAPENGENALAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK EKONOMI DAN ETNISITI

PENGENALANEkonomi Malaysia terbentuk dengan ciri-ciri uniknya melalui pengalaman dijajah oleh British.

Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak merdeka seiring dengan perubahan struktur ekonomi daripada sektor pertanian kepada perindustrian.

Strategi yang diambil ialah melaksanakan dasar penggantian import dengan menggunakan sumber-sumber tempatan sebagai input dalam kegiatan perindustrian tapi tidak menggalakkan.Ekonomi Malaysia terbentuk dengan ciri-ciri uniknya melalui pengalaman dijajah oleh British. Alam sekitar Malaysia diubah untuk membolehkan tanaman seperti getah dan kelapa sawit untuk memenuhi bekalan industri di Eropah Barat.

Begitu juga industri bijih timah. Aspek lain yang turut penting ialah pembinaan rangkaian prasarana yang kompeks lagi mahal sebgai sokongan kepada industri asas, misalnya rangkaian landasan kereta api, jalan raya dan pelabuhan yang boleh menampung keperluan aktiviti import-eksport.

Tenaga buruh di Malaysia juga unik kerana terdapat pembahagian buruh (division of labour) mengikut kumpulan etnik. Modal juga dipisah-pisah mengikut kelompok etnik, modal asing, modal kaum Cina dan sebagainya.

Ciri-ciri unik yang tersulam dalam ekonomi Malaysia hasil peninggalan era penjajahan terus bertahan hingga hari ini. Apa yang pasti, apabila kita memperkatakan aspek ekonomi Malaysia, aspek etnisiti tidak dapat dipisahkan begitu sahaja.

Dalam membicarakan Dasar Ekonomi Baru misalnya, kita tidak hanya membahasa tentang matlamat dan kaedah untuk mengejar pembangunan ekonomi tetapi turut menyentuh etnisiti.

Oleh yang demikian, aspek ekonomi dan etnisiti ialah dua perkara yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain dalam kehidupan di Malaysia. Dengan kata lain, hubungan ekonomi dan etnisiti di Malaysia umpama aur dengan tebing

3

Ekonomi Malaysia di corak kesan penjajah British. Contoh alam sekitar Malaysia diubah dengan pengenalan tanaman getah dan kelapa sawit bagi memenuhi bekalan industri Eropah Barat.

Kesan perkembangan bijih timah menghasilkan pembinaan rangkaian prasarana yang memberi sokongan kepada industri sasa seperti landasan kereta api, jalan raya dan pelabuhan yang boleh menampung keperluan aktiviti import-eksport.

Tenaga buruh di Malaysia juga etnik unik kerana pembahagian buruh mengikut kumpulan etnik.

Modal dipisahkan mengikut kelompok etnik, modal asing, modal kaum Cina dan lain-lain.

Ekonomi Malaysia terbentuk dengan ciri-ciri uniknya melalui pengalaman dijajah oleh British. Alam sekitar Malaysia diubah untuk membolehkan tanaman seperti getah dan kelapa sawit untuk memenuhi bekalan industri di Eropah Barat.

Begitu juga industri bijih timah. Aspek lain yang turut penting ialah pembinaan rangkaian prasarana yang kompeks lagi mahal sebgai sokongan kepada industri asas, misalnya rangkaian landasan kereta api, jalan raya dan pelabuhan yang boleh menampung keperluan aktiviti import-eksport.

Tenaga buruh di Malaysia juga unik kerana terdapat pembahagian buruh (division of labour) mengikut kumpulan etnik. Modal juga dipisah-pisah mengikut kelompok etnik, modal asing, modal kaum Cina dan sebagainya.

Ciri-ciri unik yang tersulam dalam ekonomi Malaysia hasil peninggalan era penjajahan terus bertahan hingga hari ini. Apa yang pasti, apabila kita memperkatakan aspek ekonomi Malaysia, aspek etnisiti tidak dapat dipisahkan begitu sahaja.

Dalam membicarakan Dasar Ekonomi Baru misalnya, kita tidak hanya membahasa tentang matlamat dan kaedah untuk mengejar pembangunan ekonomi tetapi turut menyentuh etnisiti.

Oleh yang demikian, aspek ekonomi dan etnisiti ialah dua perkara yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain dalam kehidupan di Malaysia. Dengan kata lain, hubungan ekonomi dan etnisiti di Malaysia umpama aur dengan tebing

4

CIRI-CIRI ETNIK DALAM KONTEKS MAJORITI DEMOGRAFI, POLITIK DAN EKONOMIPENGENALAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK EKONOMI DAN ETNISITI

CIRI-CIRI ETNIK DALAM KONTEKS MAJORITI DEMOGRAFI, POLITIK DAN EKONOMI

Aspek demografi: Banci 2005 Melayu (65.9%), Cina (25.3%), India (7.5%) dan selebihnya (1.3%) jumlah 24.36 juta.

Bidang politik Ketuanan politik etnik Melayu.

Bidang ekonomi Cina majoriti.

Isu ekonomi Punca rusuhan kaum 1969.

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN MALAYSIAPENGENALAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK EKONOMI DAN ETNISITI

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN MALAYSIA

Selepas perang dunia kedua, Inggeris cuba bina kembali Persekutuan Tanah Melayu dari aspek:sosialpolitikekonomiBritish membina semula Tanah Melayu melalui pengenalan institusi perancangan pembangunan

Dasar ini adalah peniruan daripada rancangan lima tahun yang dilaksanakan di Soviet Union,India.

Draft Development Plan of Malaya (1950-1955)Dirangka untuk 5 tahun pertama Persekutuan Tanah Melayu.Wujud satu perancangan moden,institusi penting dan alat politik berkesanMenjadi satu perancangan pembangunan yang kekal sehingga hari ini.Membentuk watak dan wajah negara dan bangsaMenjadi alat perundingan kesepakatan antara kumpulan etnik.

DASAR EKONOMI BARU (DEB)Latar BelakangDigubal selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969ObjektifMembasmi kemiskinan

Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaumStrategiMemperbaiki kehidupan rakyat di luar bandar

Menambah peluang pekerjaan

Menambah daya pengeluaran

Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian

Menubuhkan agensi awam sebagai agensi pelaksana16

ISU-ISU UTAMA EKONOMIAGIHAN KEKAYAAN NEGARA, MEMBASMI KEMISKINAN,PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT,KRISIS KEWANGAN 1985-1986 & 1997-1998,

Antara kelas sosial yang berbezaAntara kelompok etnik yang berbeza212AGIHAN KEKAYAAN NEGARADilihat dari sudutatasanmenengahbawahankelasMelayuIndiaCinaetnik18

Tekun & mampu kuasai pelbagai bidang.Menyumbang kepada pendapatan negara.Menyumbang tenaga dalam perladangan, pembangunan & prasaranaSebagai doktor, peguam & pentadbirSumbangan Etnik Lain Dalam EkonomiCinaIndia19

Dasar pecah dan perintahKadar kemiskinan mengikut etnik yang tidak seimbangKetidakseimbangan pembahagian pekerjaan mengikut etnikKesanDasar Ekonomi & Politik BritishPembangunan tidak seimbang antara bandar dan luar bandarMewujudkan masyarakat pluralistikPencetus peristiwa 13 mei 196920

KaumKadar Kemiskinan(Peratus) Pendapatan Purata Keluarga Sebulan (RM)Melayu64.5172.00Cina26.0394.00India39.2304.00Jumlah44.8813.00Kadar Kemiskinan Mengikut Etnik 1970

KaumPertanian (Peratus)Perlombongan (Peratus)Perniagaan, Perdagangan, Pentadbiran Awam, Pendidikan, Pertahanan Dan Kemudahan AwamMelayu67.632.142.6Cina19.958.745.5India11.58.510.7Lain-lain1.00.71.2Pembahagian Pekerjaan Mengikut Etnik 1970

DEBDasar Ekonomi BaruMembasmi KemiskinanPenyusunan Semula Masyarakat

23

Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaumMenyusun semula pemilikan harta dengan meningkatkan pemilikan saham bumiputera sehingga 30% menjelang 1990Menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomiStrategi DEB2Sasaran DEB24

MEMBASMI KEMISKINANWujudkan peluang pekerjaanMeningkatkan daya pengeluaran dan pendapatanPeluang perpindahan dari sektor rendah daya pengeluaran kepada sektor lebih lumayanKurangkan jurang perbezaan pendapatanUsahaMemodenkan kehidupan di luar bandarWujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputeraAdakan suasana kerja yang menggambarkan komposisi etnik di MalaysiaPerbaiki taraf dan kualiti rakyat25

MENYUSUN SEMULA MASYARAKATMeninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin.Kurangkan ketidakseimbangan dalam struktur guna tenagaMenyusun semula hak milik sektor syarikatUsahaMembentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian (Melayu dan Bumiputera)Memajukan negeri dan kawasan mundur melalui KESEDAR, KEJORA dan lain-lain26

Krisis pada tahun 1985-1986 akibat kejatuhan harga komoditiKRISIS KEWANGAN 1985-1986 & 1997-1998Krisis pada tahun 1997-1998 akibat kejatuhan nilai ringgit yang mendadakPunca

komoditi barangan yg diperdagangkan, terutamanya keluaran ladang, bahan mentah, dan bahan galian.

27

Kesan lebih kepada syarikat Melayu lahir dari DEBTahun 1998, lebih 25000 syarikat IKS mengalami masalah191 buah syarikat majoriti sahamnya dimiliki etnik Melayu telah muflisKesan & TindakanKerana mereka kurang pengalaman dan kurang mempunyai modalKerajaan buat perkonsian bijak antara pengusaha bumiputera dengan bukan bumiputera untuk kukuhkan kemampuan usahawan Malaysia28

SEKIAN, TERIMA KASIH