9
Analiza stanja, proizvodnja i plasman jagodičastog voća u BiH sa aspekta proizvođača

Analiza stanja, proizvodnja i plasman · Aktivnosti Saveza za 2017.godinu 1. Saradnja sa Savjetodavnim službama u cilju iznalaženja rješenja za ujednačen i kordiniran rad sa poljoprivrednica,

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Analiza stanja,

  proizvodnja i plasman

  jagodičastog voća u BiH

  sa aspekta proizvođača

 • Analiza stanja i kapaciteta proizvođaća

  jagodičastog voća u BiH- Koliko nas ima ?

  60.000 proizvođaća

  - Koliku površinu obrađujemo?

  3000 hektara

  - Šta proizvodimo?

  Maline, kupine, jagode, američku borovnicu, aroniju

  - Tradicionalni proizvođački rejoni:

  Birač; Zvornik, Bratunac, Srebrenica

  Podrinje: Rudo, Goražde, Foča

  - Novi rejoni proizvodnje maline:

  Zeničko-dobojski kanton, Unsko-sanski kanton, Sarajevski kanton, Srednjobosanski kanton, Tuzlanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton

  Šta smo najviše proizveli u 2016.g. i koliko?

  Maline – 22.200 tona

 • Analiza stanja i kapaciteta

  proizvođaća jagodičastog voća u BiH

  Nekontrolisana ekspanzija malinarstva je najvećim dijelom rezultat loše

  komunikacije unutar lanca proizvodnje.

  - Zasadi malina u posljednjih pet godina su rezultat tržišnih prilika,

  poljoprivrednih i socijalnih projekata, akteri u tome su :

  - Hladnjačari-rasadnici

  - Proizvođaći (samoinicijativno)

  - Ministarstva sa Federalnog i Kantonalnog nivoa, Ministarstva RS

  - Razne Međunarodne organizacije – UNDP, CARITAS, IFAD, USAID, World

  Vision i sl.

  Promjene na tržištu zamrznute maline u 2016.g. su pokazale sve nedostatke

  u lancu proizvodnje maline.

 • Lanac vrijednosti proizvodnje jagodičastog

  voća sa aspekta proizvođaća

  Tržište

  (hladnjačari)

  Proizvođač

  (Udruženja,

  Zadruge)

  Savjetodavci

  Država

  Međunarodne

  organizacije

 • Problemi u proizvodnji i plasmanu maline u

  2017.godini

  1. Vremenske nepogode – izuzetno niske temperature (januar, do -25), visoki

  snijeg i jak mraz (april);

  2. Najava niskih otkupnih cijena, ograničenog otkupa određenih sorti malina i

  neredovna isplata od strane određenog broja hladnjačara;

  3. Neujednačenost poticaja za ovu poljoprivrednu granu, sa entitetskih,

  kantonalnih i općinskih nivoa;

  4. Neusaglašen rad savjetodavaca agronoma, dodatno komplikuje

  proizvodnju;

  5. Slabi kapaciteti Udruženja i Zadruga proizvođaća, ne čuje se glas

  proizvođaća.

 • Aktivnosti Saveza za 2017.godinu

  1. Saradnja sa Savjetodavnim službama u cilju iznalaženja rješenja za ujednačen i kordiniran

  rad sa poljoprivrednica, podrška uspostavljanju Mreže savjetodvaca na nivou BiH.

  2. Aktivnosti na izgradnji partnerskih odnosa na fer osnovi između proizvođaća i hladnjačara,

  poštujući elementarne činjenice, cijenu koštanja proizvodnje i prerade maline. Izrada

  predloga, koji će biti zajednički stav, a upučen prema entitetskim ministarstvima, kako bi

  se izradio što kvaliteteniji plan poticaja ove poljoprivredne grane (strateška proizvodnja).

  3. Jačanje kapaciteta Udruženja i Zadruga, organizovanjem okruglih stolova, obilascima

  terena, uvezivanjem mreže proizvođaća i otkupljivača. Velika ekspanzija malinarstva i

  povećan broj malinara je pred Udruženja postavio nove zahtjeve, Savez će raditi na

  pomaganju Udruženja organizovanjem obuka iz elementarnih vještina za kvalitetan rad sa

  većom grupom članova,

  4. Saradanja sa Međunarodnim organizacijama na projektima koji se odnose na

  proizvodnju jagodičastog voća. Akcenat na uvođenju standarda (GlobaLGAP, IP,

  Organska proizvodnja) i jačanje kapaciteta Udruženja i Zadruga kao baze proizvodnje.

  5. Uspostava bliže saradnje sa sličnim Savezima ili Asocijacijama iz okruženja, sa ciljem

  razmjene dobre prakse.

  Educiran i zadovoljan proizvođač je osnova uspjeha proizvodnje jagodičastog voća;

 • HVALA NA PAŽNJI!