of 35 /35
ZNAČENJE, SVRHA I RAZVOJ OPERACIJSKIH ISTRAŽIVANJA (1.3.2017.) Doc. dr. sc. Tunjo Perić Ekonomski fakultet Zagreb

ZNAČENJE, SVRHA I RAZVOJ OPERACIJSKIH ISTRAŽIVANJA … · Te vrste problema i potreba iznalaženja boljeg načina za njihovo rješavanje dovela je do pojave operacijskih istraživanja

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZNAČENJE, SVRHA I RAZVOJ OPERACIJSKIH ISTRAŽIVANJA … · Te vrste problema i potreba...

 • ZNAČENJE, SVRHA I RAZVOJ OPERACIJSKIH

  ISTRAŽIVANJA (1.3.2017.)

  Doc. dr. sc. Tunjo Perić

  Ekonomski fakultet Zagreb

 • 1. IZVORI OPERACIJSKIH ISTRAŽIVANJA

  Pojavom industrijske revolucije zabilježen je značajan rast u

  veličini i kompleksnosti organizacija.

  Dijelovi poduzeća se specijaliziraju, što izaziva određene

  probleme: (a) tendencija da dijelovi organizacija izrastaju u

  relativno autonomna “carstva” s njihovim sopstvenim ciljevima i

  vrijednosnim sustavima, pri čemu se gubi pogled na suglasnost s

  ciljevima ukupne organizacije, (b) kako se povećava

  kompleksnost organizacije i specijalizacije u organizacijama,

  tako postaje sve teže alocirati raspoložive resurse na

  raspoložive aktivnosti na najefikasniji način za organizaciju kao

  cjelinu.

  2

 • Te vrste problema i potreba iznalaženja boljeg načina za njihovo

  rješavanje dovela je do pojave operacijskih istraživanja

  (operations research).

  Korijeni operacijskih istraživanja (OR) vezani su uz pokušaje

  upotrebe znanstvenog prilaza u upravljanju organizacijama.

  Upotreba termina OR vezana je uz vojne servise u drugom

  svjetskom ratu: bilo je potrebno alocirati ograničene resurse na

  različite vojne operacije i aktivnosti unutar svake operacije na

  najefikasniji način. Britanska i Američka vojska pozvale su veći

  broj znanstvenika da primjene znanstveni prilaz u rješavanju

  strateških problema (alokacija resursa, pomoć pri vođenju

  borbenih operacija). Npr. kao posljedica toga razvijene su

  efikasne metode za uporabu radarskog sustava doprinoseći

  pobjedama Britanske avijacije u drugom svjetskom ratu.

  3

 • Poučeni uspjesima OR u ratu, poslije drugog svjetskog rata

  raste upotreba OR u organizacijama, koje su postale sve

  složenije i teže za upravljanje.

  Mnogi znanstvenici koji su sudjelovali u OR timovima tijekom

  drugog svjetskog rata ili koji su čuli za taj rad, nakon rata su bili

  motivirani istraživati u ovom području.

  Vrlo brzo (1947. godine) je razvijena simpleks metoda za

  rješavanje problema linearnog programiranja (LP) od strane

  George Dantziga.

  Do 1950. godine razvijeni su: simpleks metoda za rješavanje

  problema LP, dinamičko programiranje, teorija repova čekanja,

  teorija zaliha, koje čine osnovu današnjih operacijskih

  istraživanja.

  4

 • Snažnom razvoju OR doprinijela je kompjutorska revolucija

  (bez kompjutora bilo bi praktično nemoguće rješavati

  kompleksne probleme, koji su tipični za OR).

  Snažnom razvoju OR doprinijela je i pojava osobnih računala

  1980-tih godina 20. stoljeća te razvoj aplikativnih programa, što

  je omogućilo njihovu masovnu upotrebu.

  5

 • 2. PRIRODA OPERACIJSKIH ISTRAŽIVANJA

  OR se primjenjuje na probleme vođenja i koordinacije operacija

  (aktivnosti) unutar organizacije.

  Priroda organizacije u suštini je nematerijalna i prema tome OR

  se opsežno primjenjuje u različitim područjima, kao što su:

  proizvodnja, transport, graditeljstvo, telekomunikacije,

  financijsko planiranje, zdravstvo, vojni i javni servisi.

  OR koristi prilaz koji podsjeća na način istraživanja koji se

  provodi u etabliranim znanstvenim područjima.

  OR za istraživanje koristi znanstvene metode u razumljivom

  opsegu.

  6

 • OR na problem gleda s različitih stajališta.

  Ono adaptira organizacijsko stajalište pokušavajući riješiti

  interesne konflikte između komponenti organizacije na način koji

  je najbolji za organizaciju kao cjelinu.

  To ne znači da studiranje svakog problema mora biti

  eksplicitno razmatranje svih aspekata organizacije.

  Promatrani ciljevi moraju biti konzistentni s općim ciljevima

  organizacije.

  OR često pokušava naći najbolje (optimalno) rješenje za

  problem koji razmatra.

  Međutim, često to nije moguće, pa se moramo zadovoljiti s

  dobivanjem najboljeg mogućeg pravca akcije.

  “Potraga za otimalnim je važna tema OR”.

  7

 • Za rješavanje problema OR treba imati timove eksperata s

  različitim obrazovanjem i vještinama, budući da niti jedan čovjek

  ne može biti ekspert za sve probleme i sva područja OR.

  U timovima za rješavanje problema OR sudjeluju stručnjaci iz

  područja: matematike, statistike, teorije vjerojatnosti, ekonomije,

  poslovne administracije, informatike, inženjeringa, fizike,

  bihevioralnih znanosti i specijalnih tehnika OR.

  8

 • 3. ZNAČENJE OPERCIJSKIH ISTRAŽIVANJA

  OR su imala impresivan utjecaj na poboljšanje efikasnosti

  brojnih organizacija diljem svijeta.

  OR su značajno doprinijela poboljšanju produktivnosti u

  ekonomijama različitih zemalja svijeta.

  Postoji nekoliko desetaka zemalja koje su članice Međunarodne

  federacije društava OR (International Federation of Operational

  Research Societies – IFORS), u kojoj svaka zemlja ima svoje

  društvo za operacijska istraživanja.

  Npr. Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI),

  osnovano 1991.

  Europa i Azija imaju svoja društva za OR, koja surađuju s

  IFORS-om. 9

 • Značenje OR u svijetu stalno raste. Prema predviđanjima

  utjecaj OR će nastaviti rasti.

  Prema nekim relevantnim istraživanjima OR je trenutno

  najbrže rastuće područje na Američkim sveučilištima.

  4. RJEŠAVANJE PROBLEMA PRIMJENOM OR

  Glavne faze tipične studije OR jesu:

  1. Definiranje problema i prikupljanje relevantnih podataka.

  2. Formuliranje matematičkog modela koji predstavlja problem.

  3. Razvoj računalno osnovane procedure za dobivanje rješenja

  problema iz modela.

  4. Testiranje modela i njegovo poboljšavanje, ako je potrebno.

  10

 • 5. Priprema za aplikaciju modela, prema uputama menadžmenta.

  6. Implementacija.

  Definiranje problema i prikupljanje podataka

  Najveći broj problema kojima se bave timovi OR u suštini je

  opisan na nejasan i neprecizan način. Zbog toga je potrebno

  najprije studirati relevantni sustav i na zadovoljavajući način

  definirati stanje problema koji se razmatra. Ovo uključuje

  određivanje ciljeva, ograničenja, uzajamnih odnosa između

  cjelina koje se izučavaju i ostalih dijelova organizacije, mogućih

  alternativnih pravaca akcije, granica odlučivanja itd.

  11

 • Proces definiranja problema je bitan pošto značajno utječe na

  zaključke koji će biti rezultat izučavanja sustava. Teško je

  izdvojiti “pravi” odgovor iz “lošeg” problema!

  Treba znati da OR timovi obično rade u svojstvu savjetnika

  menadžmentu.

  Članovi OR tima trebaju prepoznati problem, a ne da netko

  drugi njima kaže da postoji takav i takav problem i da ga treba

  riješiti. Umjesto toga oni savjetuju upravu da je došlo do

  problema i da ga treba započeti rješavati.

  OR tim priprema detaljnu tehničku analizu problema i potom

  menadžmentu prezentira preporuke.

  Često će izvješće menadžmentu identificirati brojne

  alternative koje su posebno atraktivne pod različitim

  pretpostavkama ili preko različitih vrijednosti parametara politike

  koje samo menadžment može ocijeniti (npr. razmjena između

  troškova i benefita).12

 • Menadžment ocjenjuje studiju i njezine preporuke uzimajući

  u obzir različite nematerijalne čimbenike i zasnivajući

  konačnu odluku na njihovim sudovima. Dakle, ključno je da je

  OR tim na istoj ‘valnoj dužini’ kao i menadžment, uključujući

  identificiranje “pravog” problema s menadžerske točke gledišta.

  Utvrđivanje odgovarajućih ciljeva je važan aspekt

  definiranja problema. Prvo je potrebno popisati članove

  menadžmenta koji će zaista donositi odluke koje se odnose na

  sustav koji se studira, a potom istražiti njihova razmišljanja

  koja se odnose na primjerene ciljeve.

  Uključivanje članova menadžmenta (donositelja odluke) od

  samog početka je ključno za izgradnju njihove potpore za

  implementaciju studije.

  13

 • Po svojoj prirodi OR je koncentrirano na cijelu organizaciju

  prije nego li na samo određene njezine komponente.

  OR studija traži rješenja koja su optimalna za cjelokupnu

  organizaciju, a ne suboptimalno rješenje koje je najbolje samo za

  jednu cjelinu organizacije.

  Prema tome, u idealnom slučaju formulirani ciljevi bi trebali

  biti ciljevi organizacije. Međutim, to uvijek nije primjereno.

  Mnogi se problemi primarno odnose samo na dio organizacije,

  tako da bi analiza postala glomazna ako bi postavljeni ciljevi bili

  previše uopćeni i ako bi se eksplicitno razmatranje odnosilo na

  sve moguće efekte na preostali dio organizacije. Umjesto toga, u

  studiji treba koristiti specifične ciljeve, koji trebaju biti u

  suglasnosti s glavnim ciljevima donositelja odluke, održavajući

  razumljivi stupanj konzistentnosti s ciljevima svih razina

  organizacije.14

 • Za profitne organizacije, jedan od mogućih načina rješavanja

  problema suboptimizacije jest upotreba maksimizacije profita

  na dugi rok.

  Pridjev dugoročan omogućuje da ovaj cilj osigurava fleksibilnost

  u razmatranju aktivnosti koje se odmah ne prevode u profit (npr.

  istraživački i razvojni projekti).

  Ovaj cilj je dovoljno specifičan da se može mjeriti i ima dovoljnu

  širinu da obuhvati osnovni cilj profitnih organizacija. Vjeruje se

  da se svi drugi legitimni ciljevi mogu prevesti u ovaj.

  Neke studije u SAD-u pokazuju da menadžment teži prihvaćanju

  ostvarenja zadovoljavajućeg profita kao cilja, kombiniranog s

  ostalim ciljevima, umjesto fokusiranja na maksimizaciju

  dugoročnog profita.

  15

 • Neki od tih ostalih ciljeva mogu biti: održavanje stabilnog

  profita, povećanje (ili održavanje) tržišnog udjela, diverzifikacija

  proizvodnje, održavanje stabilnih cijena, poboljšanje morala

  zaposlenih, održanje obiteljske kontrole biznisa, poboljšanje

  prestiža kompanije i sl.

  Ispunjavanjem tih ciljeva može se očekivati dugoročna

  maksimizacija profita, ali njihov uzajamni odnos može biti

  nedovoljno jasan da bi bio prikladan za inkorporiranje u jedan

  cilj.

  Postoje i dodatna razmatranja koja uključuju socijalne

  odgovornosti koje su u suprotnosti s profitnim motivom.

  16

 • Možemo izdvojiti pet osnovnih čimbenika koji generalno

  utječu na poslovanje kompanije u jednoj zemlji: (1) vlasnici,

  koji žele profite (dividende), (2) zaposlenici, koji žele stalnu

  zaposlenost i primjerene plaće, (3) kupci, koji žele pouzdan

  proizvod po prikladnoj cijeni, (4) dobavljači, koji žele integritet i

  prikladne prodajne cijene za njihove proizvode, (5) vlada i prema

  tome nacija, koji žele plaćanje poreza i uzimanje u obzir

  nacionalnih interesa.

  Svih pet čimbenika značajno utječu na rezultate poslovanja

  organizacije. Organizaciju (kompaniju) ne treba gledati kao na

  ekskluzivnog slugu bilo kom čimbeniku, a pri tome

  eksploatirajući druge čimbenike.

  Prema tome, odobravajući da je menadžerska primarna

  odgovornost stvaranje profita (što je konačno od koristi za svih

  pet čimbenika), primjećujemo da mora biti prepoznata i

  menadžerska šira socijalna odgovornost.17

 • OR timovi tipično troše iznenađujuće puno vremena

  prikupljajući relevantne podatke o problemu.

  Puno je podataka obično potrebno kako za postizanje točnog

  razumijevanja problema, tako i za osiguravanje potrebnih inputa

  za formulaciju matematičkog modela u sljedećoj fazi studije.

  Često mnogi podaci nisu raspoloživi na početku studije, ili

  zbog toga što neka informacija nikad nije postojala ili zbog toga

  što nije prikazana u odgovarajućoj formi.

  Prema tome, često je potreban novi na računalima zasnovan

  menadžment informacijski sustav za kontinuirano prikupljanje

  potrebnih podataka u odgovarajućoj formi.

  OR tim normalno treba angažirati pomoć različitih vrsta

  ključnih osoba u organizaciji da bi pronašao sve vitalne

  podatke. Čak i uz veliki napor mnogi podaci mogu biti grube

  procjene stručnih osoba.18

 • Tipično, OR tim će potrošiti razumljivo vrijeme pokušavajući

  poboljšati preciznost podataka i na kraju odabrati najbolje

  dobiveno.

  Formuliranje matematičkog modela

  Nakon definiranja problema od strane donositelja odluke,

  sljedeća faza je preformuliranje problema u analitičaru

  prikladnu formu (model).

  Uobičajeni OR prilaz za formuliranje matematičkog modela jest

  konstruiranje matematičkog modela koji predstavlja suštinu

  problema.

  Matematički model poslovnog problema jest sustav jednadžbi

  i povezanih matematičkih izraza koji opisuju suštinu problema.19

 • Prema tome, ako imamo n povezanih kvantitativnih odluka koje

  treba donijeti, one su predstavljene kao varijable odlučivanja

  (recimo ), čije vrijednosti treba odrediti.

  Odgovarajuća mjera učinka (npr. profita) je izražena kao

  matematička funkcija tih varijabli odlučivanja (npr.

  . Ova funkcija se nazoviva funkcijom cilja.

  Ograničenja na varijable odlučivanja također su izražena

  matematički pomoću nejednadžbi ili jednadžbi (npr.

  . Konstante u ograničenjima i funkciji cilja

  nazivaju se parametrima modela.

  Obično se kaže da se radi o problemu određivanja (biranja)

  vrijednosti varijabli odlučivanja tako da se maksimizira

  funkcija cilja uz specificirana ograničenja.

  1 2, ,..., nx x x

  1 23 2 ... 5 )nP x x x

  1 1 2 23 2 10)x x x x

  20

 • Determiniranje odgovarajućih vrijednosti koje se pridružuju

  parametrima modela (jedna vrijednost za jedan parametar)

  istovremeno je podložna kritici i izazovni je dio procesa izgradnje

  modela.

  Određivanje parametarskih vrijednosti za realne probleme

  zahtijeva prikupljanje relevantnih podataka, što često nije

  jednostavno. Ovom problemu treba posvetiti posebnu pažnju.

  Prema tome, vrijednost dodijeljena parametru često je samo

  gruba procjena.

  Zbog neodređenosti vezane uz točnu vrijednost parametra, važno

  je analizirati kako će se mijenjati rješenje izvedeno iz modela,

  ako se vrijednost pridijeljena parametru promijeni u drugu

  vjerojatnu vrijednost. Ovaj se proces naziva analizom

  osjetljivosti.

  21

 • Posebno je značajan model linearnog programiranja (LP),

  gdje su matematičke funkcije koje se javljaju u funkciji cilja i

  ograničenjima linearne.

  Matematički modeli imaju niz prednosti u odnosu na verbalni

  opis problema: (1) matematički model konciznije opisuje

  problem - opća struktura problema konciznije je prikazana čime

  nam omogućava sveobuhvatnije prikazivanje problema i

  otkrivanje važnih uzročno-posljedičnih veza, (2) istovremeno

  razmatranje problema u cjelini i svih njegovih uzajamnih

  odnosa, (3) matematički model formira “most” za upotrebu

  snažnih matematičkih tehnika i kompjutora za analizu

  problema.

  22

 • Međutim, postoje i zamke koje treba izbjeći kad se koriste

  matematički modeli. Npr. model je sažeta idealizacija problema,

  tako da se generalno zahtijevaju aproksimacije i

  pojednostavljujuće pretpostavke da bi model bio rješiv.

  Treba voditi računa da model ostane dobra reprezentacija

  problema.

  Nije potrebno uključiti nevažne detalje ili čimbenike koji imaju

  približno isti efekt na sve alternativne pravce akcije koje se

  razmatraju.

  Zahtijeva se visoka korelacija između modelskog predviđanja

  i onoga što će se zapravo desiti u realnom svijetu.

  Da bismo dokučili je li ovaj zahtjev zadovoljen, važno je učiniti

  razumljivo testiranje i posljedično modificiranje modela.

  Model mora biti precizan i provedljiv.

  23

 • Rješavanje modela

  Nakon formulacije matematičkog modela za razmatrani problem

  dolazi sljedeća faza OR studije, a to je razvoj procedure (obično

  kompjutorski podržane procedure) za dobivanje rješenja

  problema iz modela.

  To je relativno jednostavan korak u kojem se primjenjuju

  standardni algoritmi OR na računalu, koristeći brojne raspoložive

  aplikativne programe.

  Za iskusne OR istraživače nalaženje rješenja je jednostavno.

  Međutim, treba istaknuti da su ta rješenja optimalna samo s

  obzirom na izgrađeni model. Što je s problemom?

  Budući da je model prije idealizirana nego stvarna reprezentacija

  realnog problema, ne postoji nikakva garancija da će optimalno

  rješenje za model biti najbolje moguće rješenje realnog problema.

  24

 • Ako je model dobro formuliran i testiran, dobiveno rješenje

  će težiti dobroj aproksimaciji idealnog pravca akcije za realni

  problem.

  Poznati znanstvenik iz područja menadžmenta u ekonomiji,

  Herbert Simon, naglašava da je riječ zadovoljavajući puno više

  zastupljena od riječi optimizirajući u stvarnoj praksi. Simon

  opisuje tendenciju menadžera da traže rješenje koje je “dovoljno

  dobro” za problem koji se rješava.

  OR tim treba razmotriti troškove studije i posljedice njezinog

  kašnjenja, a potom pokušati maksimizirati koristi od nje. Pri tome

  OR timovi ponekad koriste samo heurističke procedure (tj.

  intuitivno dizajnirane procedure, koje ne garantiraju optimalno

  rješenje) za pronalaženje suboptimalnog rješenja.

  To je najčešće slučaj kad vrijeme i troškovi zahtijevaju nalaženje

  rješenja za vrlo velike modele. 25

 • Posljednjih je godina ostvaren veliki progres u razvoju efikasnih

  heurističkih procedura, uključujući i tzv. metaheuristike.

  Optimalno rješenje za originalni model može biti daleko od

  idealnog rješenja za realni problem. Zbog toga se javlja potreba

  za dodatnom analizom (postoptimalna analiza).

  Postoptimalna je analiza vrlo važan dio OR studije. Ova se

  analiza ponekad odnosi na analizu “što ako”, pošto ona treba

  odgovoriti na pitanje što će se dogoditi ako se ispune određene

  pretpostavke u budućnosti. Ta pitanja su često postavljana od

  strane menadžera koji radije odlučuju na tradicionalni način.

  Postoje software-ski paketi koji omogućuju postoptimalnu

  analizu.

  Postoptimalna analiza pokazuje što će se desiti s optimalnim

  rješenjem kad se naprave promjene na modelu.

  Ovakav proces eksperimentiranja s promjenama u modelu može

  biti vrlo koristan, osiguravajući razumijevanje ponašanja modela i

  povećanje povjerenja donositelja odluke u model. 26

 • Veoma je važno identificirati osjetljive parametre, pošto se na

  taj način označavaju parametri o kojima treba voditi posebnu

  pažnju kako bi se izbjeglo narušavanje dobivenih rješenja

  modela.

  Prema tome, nakon identifikacije osjetljivih parametara,

  posvećuje se specijalna pažnja svakom od njih.

  Ako je rješenje implementirano u izlaznu bazu, bilo koja

  promjena u vrijednosti osjetljivog parametra odmah signalizira

  potrebu za promjenom rješenja.

  U nekim slučajevima određeni parametri modela predstavljaju

  političke odluke (npr. alokacija resursa). Ako je to tako, onda

  često postoji neka fleksibilnost u vrijednostima pridijeljenim tim

  parametrima. Možda neki mogu povećati ili smanjiti druge.

  Postoptimalna analiza uključuje ispitivanje takvih „razmjena”.

  27

 • Postoptimalna analiza također uključuje dobivanje rješenja koje

  se sastoji od niza poboljšanih aproksimacija idealnog pravca

  akcije.

  Očita slabost početnog rješenja se koristi da sugerira poboljšanje

  modela, njegovih ulaznih podataka i procedure rješavanja. Kad se

  dobije novo rješenje ciklus se ponavlja. Ovaj se proces nastavlja

  sve dok poboljšanja u navedenim rješenjima ne postanu toliko

  mala da se ne isplati nastavljati.

  Testiranje modela

  Razvijanje velikog matematičkog modela zahtijeva razvoj

  računalnog programa koji će moći rješavati takav model.

  Prva verzija kompjutorskog programa neizbježno sadrži mnoge

  pogreške.

  28

 • Konačno nakon dugog slijeda poboljšanih programa, programer

  (ili tim programera) zaključuje da dani program generalno daje

  približno valjane rezultate. Iako neke male pogreške nedvojbeno

  ostaju skrivene u programu, glavne pogreške su uspješno

  eliminirane, te se program može pouzdano koristiti.

  Slično, prva verzija velikog matematičkog modela

  nedvojbeno sadrži mnoge nedostatke. Na samom početku, neki

  relevantni čimbenici ili uzajamne veze nedvojbeno nisu

  inkorporirani u model, a neki parametri nisu korektno ocijenjeni.

  Ovo se javlja zbog teškoća u komuniciranju i razumijevanju svih

  aspekata kompleksnog operacijskog modela, kao i teškoća u

  prikupljanju pouzdanih podataka.

  Prema tome, prije upotrebe model mora biti temeljito testiran,

  kako bi se identificirali i popravili njegovi nedostaci.

  29

 • Nakon dugog niza poboljšanih modela OR tim zaključuje da

  tekući model daje razumljivo dobre rezultate te da se model može

  pouzdano koristiti.

  Ovaj proces testiranja i poboljšavanja modela, kako bi se

  poboljšala njegova valjanost, naziva se validacija modela.

  Teško je opisati kako se uistinu radi validacija modela, pošto taj

  proces uvelike ovisi o prirodi razmatranog problema i korištenog

  modela. Validacija modela bi se mogla provesti u nekoliko

  faza:

  a) Pregledati generalni model, kako bi se provjerile očigledne

  pogreške i propusti. U ovaj proces uključiti najmanje jednu

  osobu koja nije sudjelovala u izgradnji modela.

  b) Preispitivanje definicije problema i usporedba s modelom može

  pomoći u otkrivanju pogrešaka.

  c) Korisno je provjeriti jesu li matematički izrazi dimenzionalno

  konzistentni u korištenim jedinicama mjere.30

 • d) Provjeriti ponaša li se rezultat modela na očekivani način.

  Sistematičniji način testiranja modela jest upotreba

  retrospektivnog testa.

  Kad je to moguće, ovaj test uključuje korištenje povijesnih

  podataka za rekonstrukciju prošlosti i potom određivanje kako bi

  se model i posljedično rješenje ponašali u takvim uvjetima.

  Komparirajući efektivnost hipotetičkog modela sa stvarnim

  rezultatima može se provjeriti daje li model signifikantna

  poboljšanja praktičnih situacija. To također može indicirati

  područja gdje model ima nedostatke i gdje ga treba poboljšati.

  Ovim se također testira moć predviđanja modela.

  Međutim, suštinsko je pitanje je li prošlost zaista dobar

  reprezentant budućnosti.

  31

 • Priprema za aplikaciju modela

  Nakon testiranja modela sljedeći korak je instaliranje

  dokumentiranog sustava za primjenu modela na način kako

  to propisuje menadžment organizacije.

  Ovaj sustav uključuje model, proceduru rješavanja (uključujući

  postoptimalnu analizu) i operacijske implementacije procedure.

  Tada se sustav u svako vrijeme može pozvati da da specifično

  numeričko rješenje.

  Ovaj sustav je obično računalno zasnovan. U sustav su

  integrirani računalni programi. Baze podataka i menadžment

  informacijski sustavi osiguravaju prave ulazne podatke u

  model kad god se on koristi. Za to su potrebni odgovarajući

  povezujući programi.

  32

 • Interaktivni kompjutorski zasnovan sustav nazvan sustav za

  potporu odlučivanju (decision support system) instalira se da

  menadžerima pomogne koristiti podatke i modele za podršku

  njihovim odlukama.

  Jedan drugi program može generirati menadžerska izvješća (na

  menadžerima razumljivom jeziku) u kojim su interpretirani

  rezultati modela i njihova implementacija na aplikaciju.

  U većini OR studija, za razvoj, testiranje i instaliranje ovakvog

  sustava potrebno je nekoliko mjeseci (ponekad i više). Dio tih

  napora uključuje razvoj i implementacija procesa održavanja

  sustava u budućnosti.

  Sustavi za potporu odlučivanju mijenjaju se s promjenama uvjeta

  poslovanja.

  33

 • Implementacija

  Nakon što je sustav razvijen za primjenu modela, posljednja faza

  OR studije jest implementacija sustava kako to menadžment

  propisuje.

  U ovoj fazi se od menadžmenta očekuje aktivno sudjelovanje

  kako bi se osiguralo da se rješenja modela točno provedu u

  operacijske procedure te isprave svi nedostaci u rješenjima koji se

  naknadno otkriju.

  Uspjeh implementacijske faze ovisi kako o potpori top tako i

  operativnog menadžmenta.

  Uspjeh OR tima ovisi o dobroj informiranosti menadžmenta i

  menadžerskog aktivnog sudjelovanja u cjelokupnoj studiji.

  Implementacijska faza se provodi u nekoliko etapa:

  34

 • Prvo, OR tim daje operativnom menadžmentu pažljivo

  pojašnjenje novog sustava koji treba biti prihvaćen.

  Potom se sa sustavom upoznaje osoblje koje će ga koristiti.

  Nakon detaljnog upoznavanja sa svim osobinama novog sustava,

  on se može godinama koristiti.

  Nakon puštanja u upotrebu novog sustava, OR tim prati

  kako sustav funkcionira i identificira modifikacije koje treba

  poduzeti u budućnosti.

  Kroz period u kojem se sustav koristi, važno je nastaviti dobivati

  povratne informacije o funkcioniranju sustava te važe li još

  uvijek pretpostavke na kojima se model zasniva.

  Model treba revidirati kad se pojave značajne devijacije od

  originalnih pretpostavki.

  Postoptimalna analiza može biti od koristi u vođenju ovog

  procesa.

  35