of 16 /16
Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju # Kultura i turizam # Talijanski jezik i književnost # Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura # Jezična i interkulturna medijacija A: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska T: +385 (0)52 377 523 , F: +385 (0)52 377 511 E: [email protected] fitiks.unipu.hr

Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu:...

 • Do znanja kroz predanost,inovativnost i suradnju # Kultura i turizam

  # Talijanski jezik i književnost

  # Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura

  # Jezična i interkulturna medijacija

  a: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatskat: +385 (0)52 377 523 , F: +385 (0)52 377 511e: [email protected]

  fitiks.unipu.hr

 • 1

  PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJkultura i turizamTematska okosnica studija je suvremeni čovjek koji svoj odmor oplemenjuje upoznavanjem ljudi, kulture, književnosti, gospodarstva, gastronomije i ostalih oblika identiteta prostora u kojem provodi godišnji odmor. Kroz nastavni proces se potiče individualni pristup učenju te studentima omogućuje izravno sudjelovanje u poslovnim procesima kulturnih i turističkih industrija te uspostavljanje kontakata na tržištu rada.Na tržištu rada interdiciplinarnost je odraz i izazov globalnih promjena, domaćih i stranih suvremenih promišljanja razvoja i valorizacije turizma i kulturne baštine u novom dobu.

  PREDDIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili četverogodišnju srednju školu i stekli B razinu državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik).

  Koji su načini studiranja?Redovni i izvanredni studij

  Koliko traje studij?3 godine (6 semestara)

  Što studij nudi?Sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima koje udružuju te dvije domene.

  Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?180 ECTS bodova

  Što se postaje završetkom studija?Prvostupnik/ica kulture i turizma

  Za što je osposobljen prvostupnik/ica kulture i turizma nakon završenog studija?• za kreiranje i promociju inovativnih kulturnih i

 • 2

  turističkih doživljaja i iskustava• za korištenje stečenih komunikacijskih i jezičnih

  kompetencija potrebnih za rad u međunarodnom okruženju

  • za rad na jednostavnijim poslovima u poticajnim sektorima kulture i turizma i kreativnih industrija.

  Gdje se može zaposliti prvostupnik/ica kulture i turizma?• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim,

  razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu i hotelijerstvu te jedinicama regionalne i lokalne samouprave.

  Što se može upisati nakon završenog preddiplomskog studija?• (izravno) diplomski studij Kultura i turizam• diplomski studij Talijanski jezik i književnost• drugi diplomski studiji iz područja društvenih,

  humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti na Sveučilištu, u zemlji i inozemstvu.

 • 3

  DIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili preddiplomski studij.

  Koji su načini studiranja?Redovni i izvanredni studij

  Koliko traje studij?2 godine (4 semestra)

  Što studij nudi?Sveučilišno interdisciplinarno osposobljavanje studenata za rad u interkulturalnom okruženju u organizacijama kulture i turizma.

  Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?120 ECTS bodova

  Što se postaje završetkom studija?Magistar/ica kulture i turizma

  Za što je osposobljen magistar/ra kulture i turizma nakon završenog studija?• za rad na složenijim poslovima u interkulturalnom

  okruženju, kritičko promišljanje i rad na istraživačkim projektima u kulturi i turizmu

  • za suradnju u provođenju istraživanja makro i mikro sredina s ciljem održive valorizacije kulturne baštine u turizmu

  • za implementaciju interkulturalnih i društveno odgovornih aktivnosti u poslovne strategije organizacija kulture i turizma

  • za razvoj i promociju održivog turizma.

  Gdje se može zaposliti magistar/ra kulture i turizma?• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim,

  razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu i hotelijerstvu te jedinicama regionalne i lokalne samouprave

  • u organizacijama specijaliziranima za rad na nacionalnim i međunarodnim projektima iz područja kulture i turizma.

 • 4

  PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJtalijanski jezik i književnostRedovni studij Talijanskog jezika i književnosti ima dugogodišnju tradiciju i isprepleten je jezičnim, književnim i kulturalnim sadržajima talijanske baštine i suvremenosti. Nastava se provodi u malim grupama, a terenska nastava, radionice te individualni i aktivni pristup svakom studentu posebnost su ovog studija. Na domaćem i stranom tržištu rada multikulturalnost i višejezičnost čine ga jedinstvenim u Istarskoj županiji i šire. Usvajanje znanja iz talijanskog jezika i književnosti, razvijanje kreativnosti i komunikacijskih vještina omogućuju prepoznatljivost i zapošljavanje.

  PREDDIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili četverogodišnju srednju školu i stekli B razinu državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik)

  Koji su načini studiranja?Redovni studij.

  Koliko traje studij?3 godine (6 semestara)

  Što studij nudi?Osposobljava studente za diplomski sveučilišni studij, ali i za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru.

  Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?180 ECTS bodova

  Što se postaje završetkom studija?Prvostupnik/ica talijanskog jezika i književnosti

  Za što je osposobljen prvostupnik/ica talijanskog jezika i književnosti?Za studiranje diplomskog sveučilišnog studija, ali i za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru.

 • 5

  Gdje se mogu zaposliti prvostupnici talijanskog jezika i književnosti?• u obrazovnim institucijama• u javnom i privatnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj,

  nacionalnoj i međunarodnoj razini• u izdavaštvu i medijima.

  Što se može upisati nakon završenog preddiplomskog studija?• (izravno) diplomski studij Talijanski jezik i književnost; • diplomski studij Kultura i turizam • drugi srodni diplomski studiji iz područja

  humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti na Sveučilištu, u zemlji ili inozemstvu.

 • 6

  DIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili sveučilišni preddiplomski studij.

  Koji su načini studiranja?Redovni studij

  Koliko traje studij?2 godine (4 semestara)

  Što studij nudi?Osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i poučavanja talijanskog jezika i književnosti u nastavi s učenicima različitih uzrasta u osnovnoj i srednjoj školi kao i za rad u interkulturalnom okruženju na lokalnoj i međunarodnoj razini u području promoviranja talijanskog jezika i kulture.

  Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?120 ECTS bodova

  Što se postaje završetkom studija?Magistar/ra talijanskog jezika i književnosti Magistar/ra edukacije talijanskog jezika i književnosti

  Za što je osposobljen magistar/ra (edukacije) talijanskog jezika i književnosti nakon završenog studija?• za rad u odgojno-obrazovnim institucijama (od

  predškolskih do visokoškolskih)• za obavljanje raznovrsnih djelatnosti u društvenim

  područjima, medijima, nakladništvu, kulturnim ustanovama, diplomaciji te prevodilačkim poslovima

  • za nastavak studija na poslijediplomskom specijalističkom ili doktorskom studiju na istom Odsjeku kao i na poslijediplomskim doktorskim studijima na drugim sveučilištima u Hrvatskoj ili inozemstvu.

 • 7

  Gdje se može zaposliti magistar/ra (edukacije) talijanskog jezika i književnosti?• u državnim i privatnim odgojno-obrazovnim

  institucijama, izdavaštvu i medijima, muzejima, arhivima i knjižnicama

  • na poslovima jezičnog posredovanja u višejezičnim i multikulturnim sredinama, sudstvu te diplomatsko-konzularnim predstavništvima gdje se traži izvrsno poznavanje talijanskog jezika i talijanske kulture;

  • u kulturnom turizmu i poduzetništvu.

 • 8

  DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

  kultura i turizam i talijanski jezik i kulturaOvaj jedinstveni preddiplomski studijski program u Republici Hrvatskoj predstavlja kombinaciju društvenih i humanističkih znanosti te je prilagođen suvremenim potrebama tržišta rada. Nastava se održava u grupama koje omogućuju individualni pristup svakom studentu. U nastavnom planu isprepliću se različita znanstvena polja kao što su: turizam, menadžment, povijest, antropologija, sociologija, mediji i komunikacija, povijest umjetnosti, književnost, film, glazba te talijanski, engleski, njemački i drugi jezici.

  PREDDIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili srednju školu i stekli B razinu državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik).

  Koji su načini studiranja?Redovni i izvanredni studij.

  Koliko traje studij?3 godine (6 semestara)

  Što studij nudi?Interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i praktične kulturološke kompetencije povezane sa sektorima kulture i turizma, s posebnim naglaskom na poznavanje talijanske kulturne baštine i jezika.

  Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?180 ECTS bodova

  Što se postaje završetkom studija?Prvostupnik/ica kulture i turizma i talijanskog jezika i kulture u području društvenih i humanističkih znanosti

 • 9

  Za što je osposobljen prvostupnik/ica kulture i turizma i talijanskog jezika i kulture nakon završenog studija?• za kreiranje i promociju inovativnih kulturnih i

  turističkih doživljaja i iskustava• za korištenje stečenih komunikacijskih i jezičnih

  kompetencija potrebnih za rad u međunarodnoj sredini

  • za rad na jednostavnijim poslovima u poticajnim okruženjima sektora kulture i turizma i kreativnih industrija.

  • za analizu i interpretaciju temeljnih pojmova talijanske književne i kulturne baštine, najvažnijih obilježja kulture s posebnim osvrtom na talijansku kulturu, jezik, književnost i film

  • za korištenje i razvijanje interkulturalne komunikacijske kompetencije i uporabu talijanskog suvremenog jezika.

 • 10

  Gdje se može zaposliti prvostupnik/ica kulture i turizma i talijanskog jezika i kulture?• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim,

  razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu i hotelijerstvu te jedinicama regionalne i lokalne samouprave

  • u obrazovnom sustavu • u izdavaštvu, medijima i državnim arhivima.

  Što se može upisati nakon završenog studija?• (izravno) diplomski studij Kultura i turizam • (izravno) diplomski studij Talijanski jezik i književnost • drugi diplomski studiji iz područja društvenih,

  humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti na Sveučilištu, u zemlji ili inozemstvu.

 • 11

  PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJjezična i interkulturna medijacija

  Studij je usmjeren na proučavanje komunikacije u višejezičnom i višekulturnom okruženju koja zahtijeva visoku razinu interkulturne komunikacijske kompetencije u različitim društvenim kontekstima i na različitim formalnim razinama.Nastava potiče individualni pristup učenju te studentima omogućuje izravno sudjelovanje u poslovnim procesima jezične industrije i međunarodnih organizacija kao i uspostavljanje kontakata na tržištu rada.Obilježje ovog studija je interdisciplinarnost kao trend suvremenih promišljanja o jeziku i kulturi općenito, odnosno o različitim jezicima i kulturama u novom dobu.

  PREDDIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili srednju školu i stekli B razinu državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik).

  Koji su načini studiranja?Redovni studij.

  Koliko traje studij?3 godine (6 semestara)

  Što studij nudi?Sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o interkulturnoj i jezičnoj medijaciji i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima koje udružuju te dvije domene.

  Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?180 ECTS bodova

  Što se postaje završetkom studija?Prvostupnik/ica jezične i interkulturne medijacije

 • 12

  Za što je osposobljen prvostupnik/ica jezične i interkulturne medijacije nakon završenog studija?• za komunikaciju u višejezičnom i višekulturnom

  okruženju i posredovanje između jezika i kultura koristeći komunikacijske strategije primjerene socijalnom i kulturnom kontekstu

  • za prevođenje uz prikladnu primjenu prijevodnih tehnika, postupaka i prevoditeljskih tehnologija

  • za kritičko promišljanje o društvenim i kulturnim sličnostima i razlikama na temelju komparativne analize književnih, povijesnih, geografskih, političkih, antropoloških i drugih sadržaja.

  Gdje se može zaposliti prvostupnik/ica jezične i interkulturne medijacije?• u međunarodnim organizacijama• jezičnoj industriji i civilnom društvu• u sektorima kulture i turizma te jedinicama regionalne

  i lokalne samouprave.

  Što se može upisati nakon završenog preddiplomskog studija?• diplomski studij Talijanski jezik i književnost• diplomski studij Kulture i turizma • drugi diplomski studiji iz područja humanističkih,

  društvenih ili interdisciplinarnih znanosti na Sveučilištu, u zemlji i inozemstvu.

 • • Novi studentski dom• Studentski restoran i pizzeria• Studentski zbor• Studentsko savjetovalište• Sveučilišna knjižnica• Studentske udruge• Sveučilišni centar za razvoj karijera• Erasmus+ studentska razmjena

  Što vam još nudimo

 • Do znanja kroz predanost,inovativnost i suradnjuKONTAKTIBroj telefona: +385 (52) 377 523Broj faksa: +385 (52) 377 511Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula

  E-mail: [email protected]žne stranice: https://fitiks.unipu.hr/fitiksFacebook: https://www.facebook.com/fitiks.unipu.hr

  Dekanica Fakulteta:izv. prof. dr.sc. Tea Golja

  Prodekanica Fakulteta:doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

  Tajnica:Barbara Ferro Ghiraldo