16
Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju # Kultura i turizam # Talijanski jezik i književnost # Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura # Jezična i interkulturna medijacija A: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska T: +385 (0)52 377 523 , F: +385 (0)52 377 511 E: [email protected] fitiks.unipu.hr

Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

Do znanja kroz predanost,inovativnost i suradnju # Kultura i turizam

# Talijanski jezik i književnost

# Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura

# Jezična i interkulturna medijacija

a: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatskat: +385 (0)52 377 523 , F: +385 (0)52 377 511e: [email protected]

fitiks.unipu.hr

Page 2: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu
Page 3: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

1

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJkultura i turizam

Tematska okosnica studija je suvremeni čovjek koji svoj odmor oplemenjuje upoznavanjem ljudi, kulture, književnosti, gospodarstva, gastronomije i ostalih oblika identiteta prostora u kojem provodi godišnji odmor. Kroz nastavni proces se potiče individualni pristup učenju te studentima omogućuje izravno sudjelovanje u poslovnim procesima kulturnih i turističkih industrija te uspostavljanje kontakata na tržištu rada.Na tržištu rada interdiciplinarnost je odraz i izazov globalnih promjena, domaćih i stranih suvremenih promišljanja razvoja i valorizacije turizma i kulturne baštine u novom dobu.

PREDDIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili četverogodišnju srednju školu i stekli B razinu državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik).

Koji su načini studiranja?Redovni i izvanredni studij

Koliko traje studij?3 godine (6 semestara)

Što studij nudi?Sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima koje udružuju te dvije domene.

Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?180 ECTS bodova

Što se postaje završetkom studija?Prvostupnik/ica kulture i turizma

Za što je osposobljen prvostupnik/ica kulture i turizma nakon završenog studija?• za kreiranje i promociju inovativnih kulturnih i

Page 4: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

2

turističkih doživljaja i iskustava• za korištenje stečenih komunikacijskih i jezičnih

kompetencija potrebnih za rad u međunarodnom okruženju

• za rad na jednostavnijim poslovima u poticajnim sektorima kulture i turizma i kreativnih industrija.

Gdje se može zaposliti prvostupnik/ica kulture i turizma?• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim,

razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu i hotelijerstvu te jedinicama regionalne i lokalne samouprave.

Što se može upisati nakon završenog preddiplomskog studija?• (izravno) diplomski studij Kultura i turizam• diplomski studij Talijanski jezik i književnost• drugi diplomski studiji iz područja društvenih,

humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti na Sveučilištu, u zemlji i inozemstvu.

Page 5: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

3

DIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili preddiplomski studij.

Koji su načini studiranja?Redovni i izvanredni studij

Koliko traje studij?2 godine (4 semestra)

Što studij nudi?Sveučilišno interdisciplinarno osposobljavanje studenata za rad u interkulturalnom okruženju u organizacijama kulture i turizma.

Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?120 ECTS bodova

Što se postaje završetkom studija?Magistar/ica kulture i turizma

Za što je osposobljen magistar/ra kulture i turizma nakon završenog studija?• za rad na složenijim poslovima u interkulturalnom

okruženju, kritičko promišljanje i rad na istraživačkim projektima u kulturi i turizmu

• za suradnju u provođenju istraživanja makro i mikro sredina s ciljem održive valorizacije kulturne baštine u turizmu

• za implementaciju interkulturalnih i društveno odgovornih aktivnosti u poslovne strategije organizacija kulture i turizma

• za razvoj i promociju održivog turizma.

Gdje se može zaposliti magistar/ra kulture i turizma?• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim,

razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu i hotelijerstvu te jedinicama regionalne i lokalne samouprave

• u organizacijama specijaliziranima za rad na nacionalnim i međunarodnim projektima iz područja kulture i turizma.

Page 6: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

4

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJtalijanski jezik i književnost

Redovni studij Talijanskog jezika i književnosti ima dugogodišnju tradiciju i isprepleten je jezičnim, književnim i kulturalnim sadržajima talijanske baštine i suvremenosti. Nastava se provodi u malim grupama, a terenska nastava, radionice te individualni i aktivni pristup svakom studentu posebnost su ovog studija. Na domaćem i stranom tržištu rada multikulturalnost i višejezičnost čine ga jedinstvenim u Istarskoj županiji i šire. Usvajanje znanja iz talijanskog jezika i književnosti, razvijanje kreativnosti i komunikacijskih vještina omogućuju prepoznatljivost i zapošljavanje.

PREDDIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili četverogodišnju srednju školu i stekli B razinu državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik)

Koji su načini studiranja?Redovni studij.

Koliko traje studij?3 godine (6 semestara)

Što studij nudi?Osposobljava studente za diplomski sveučilišni studij, ali i za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru.

Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?180 ECTS bodova

Što se postaje završetkom studija?Prvostupnik/ica talijanskog jezika i književnosti

Za što je osposobljen prvostupnik/ica talijanskog jezika i književnosti?Za studiranje diplomskog sveučilišnog studija, ali i za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru.

Page 7: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

5

Gdje se mogu zaposliti prvostupnici talijanskog jezika i književnosti?• u obrazovnim institucijama• u javnom i privatnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj,

nacionalnoj i međunarodnoj razini• u izdavaštvu i medijima.

Što se može upisati nakon završenog preddiplomskog studija?• (izravno) diplomski studij Talijanski jezik i književnost; • diplomski studij Kultura i turizam • drugi srodni diplomski studiji iz područja

humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti na Sveučilištu, u zemlji ili inozemstvu.

Page 8: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

6

DIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili sveučilišni preddiplomski studij.

Koji su načini studiranja?Redovni studij

Koliko traje studij?2 godine (4 semestara)

Što studij nudi?Osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i poučavanja talijanskog jezika i književnosti u nastavi s učenicima različitih uzrasta u osnovnoj i srednjoj školi kao i za rad u interkulturalnom okruženju na lokalnoj i međunarodnoj razini u području promoviranja talijanskog jezika i kulture.

Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?120 ECTS bodova

Što se postaje završetkom studija?Magistar/ra talijanskog jezika i književnosti Magistar/ra edukacije talijanskog jezika i književnosti

Za što je osposobljen magistar/ra (edukacije) talijanskog jezika i književnosti nakon završenog studija?• za rad u odgojno-obrazovnim institucijama (od

predškolskih do visokoškolskih)• za obavljanje raznovrsnih djelatnosti u društvenim

područjima, medijima, nakladništvu, kulturnim ustanovama, diplomaciji te prevodilačkim poslovima

• za nastavak studija na poslijediplomskom specijalističkom ili doktorskom studiju na istom Odsjeku kao i na poslijediplomskim doktorskim studijima na drugim sveučilištima u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Page 9: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

7

Gdje se može zaposliti magistar/ra (edukacije) talijanskog jezika i književnosti?• u državnim i privatnim odgojno-obrazovnim

institucijama, izdavaštvu i medijima, muzejima, arhivima i knjižnicama

• na poslovima jezičnog posredovanja u višejezičnim i multikulturnim sredinama, sudstvu te diplomatsko-konzularnim predstavništvima gdje se traži izvrsno poznavanje talijanskog jezika i talijanske kulture;

• u kulturnom turizmu i poduzetništvu.

Page 10: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

8

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

kultura i turizam i talijanski jezik i kultura

Ovaj jedinstveni preddiplomski studijski program u Republici Hrvatskoj predstavlja kombinaciju društvenih i humanističkih znanosti te je prilagođen suvremenim potrebama tržišta rada. Nastava se održava u grupama koje omogućuju individualni pristup svakom studentu. U nastavnom planu isprepliću se različita znanstvena polja kao što su: turizam, menadžment, povijest, antropologija, sociologija, mediji i komunikacija, povijest umjetnosti, književnost, film, glazba te talijanski, engleski, njemački i drugi jezici.

PREDDIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili srednju školu i stekli B razinu državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik).

Koji su načini studiranja?Redovni i izvanredni studij.

Koliko traje studij?3 godine (6 semestara)

Što studij nudi?Interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i praktične kulturološke kompetencije povezane sa sektorima kulture i turizma, s posebnim naglaskom na poznavanje talijanske kulturne baštine i jezika.

Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?180 ECTS bodova

Što se postaje završetkom studija?Prvostupnik/ica kulture i turizma i talijanskog jezika i kulture u području društvenih i humanističkih znanosti

Page 11: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

9

Za što je osposobljen prvostupnik/ica kulture i turizma i talijanskog jezika i kulture nakon završenog studija?• za kreiranje i promociju inovativnih kulturnih i

turističkih doživljaja i iskustava• za korištenje stečenih komunikacijskih i jezičnih

kompetencija potrebnih za rad u međunarodnoj sredini

• za rad na jednostavnijim poslovima u poticajnim okruženjima sektora kulture i turizma i kreativnih industrija.

• za analizu i interpretaciju temeljnih pojmova talijanske književne i kulturne baštine, najvažnijih obilježja kulture s posebnim osvrtom na talijansku kulturu, jezik, književnost i film

• za korištenje i razvijanje interkulturalne komunikacijske kompetencije i uporabu talijanskog suvremenog jezika.

Page 12: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

10

Gdje se može zaposliti prvostupnik/ica kulture i turizma i talijanskog jezika i kulture?• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim,

razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu i hotelijerstvu te jedinicama regionalne i lokalne samouprave

• u obrazovnom sustavu • u izdavaštvu, medijima i državnim arhivima.

Što se može upisati nakon završenog studija?• (izravno) diplomski studij Kultura i turizam • (izravno) diplomski studij Talijanski jezik i književnost • drugi diplomski studiji iz područja društvenih,

humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti na Sveučilištu, u zemlji ili inozemstvu.

Page 13: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

11

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJjezična i interkulturna medijacija

Studij je usmjeren na proučavanje komunikacije u višejezičnom i višekulturnom okruženju koja zahtijeva visoku razinu interkulturne komunikacijske kompetencije u različitim društvenim kontekstima i na različitim formalnim razinama.Nastava potiče individualni pristup učenju te studentima omogućuje izravno sudjelovanje u poslovnim procesima jezične industrije i međunarodnih organizacija kao i uspostavljanje kontakata na tržištu rada.Obilježje ovog studija je interdisciplinarnost kao trend suvremenih promišljanja o jeziku i kulturi općenito, odnosno o različitim jezicima i kulturama u novom dobu.

PREDDIPLOMSKI STUDIJTko može upisati studij?Svi koji su završili srednju školu i stekli B razinu državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik).

Koji su načini studiranja?Redovni studij.

Koliko traje studij?3 godine (6 semestara)

Što studij nudi?Sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o interkulturnoj i jezičnoj medijaciji i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima koje udružuju te dvije domene.

Koliko se ECTS bodova stječe na studiju?180 ECTS bodova

Što se postaje završetkom studija?Prvostupnik/ica jezične i interkulturne medijacije

Page 14: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

12

Za što je osposobljen prvostupnik/ica jezične i interkulturne medijacije nakon završenog studija?• za komunikaciju u višejezičnom i višekulturnom

okruženju i posredovanje između jezika i kultura koristeći komunikacijske strategije primjerene socijalnom i kulturnom kontekstu

• za prevođenje uz prikladnu primjenu prijevodnih tehnika, postupaka i prevoditeljskih tehnologija

• za kritičko promišljanje o društvenim i kulturnim sličnostima i razlikama na temelju komparativne analize književnih, povijesnih, geografskih, političkih, antropoloških i drugih sadržaja.

Gdje se može zaposliti prvostupnik/ica jezične i interkulturne medijacije?• u međunarodnim organizacijama• jezičnoj industriji i civilnom društvu• u sektorima kulture i turizma te jedinicama regionalne

i lokalne samouprave.

Što se može upisati nakon završenog preddiplomskog studija?• diplomski studij Talijanski jezik i književnost• diplomski studij Kulture i turizma • drugi diplomski studiji iz područja humanističkih,

društvenih ili interdisciplinarnih znanosti na Sveučilištu, u zemlji i inozemstvu.

Page 15: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

• Novi studentski dom• Studentski restoran i pizzeria• Studentski zbor• Studentsko savjetovalište• Sveučilišna knjižnica• Studentske udruge• Sveučilišni centar za razvoj karijera• Erasmus+ studentska razmjena

Što vam još nudimo

Page 16: Do znanja kroz predanost, inovativnost i suradnju• u organizacijama u kulturi i turizmu: savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama i turističkim zajednicama, u ugostiteljstvu

Do znanja kroz predanost,inovativnost i suradnjuKONTAKTIBroj telefona: +385 (52) 377 523Broj faksa: +385 (52) 377 511Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula

E-mail: [email protected]žne stranice: https://fitiks.unipu.hr/fitiksFacebook: https://www.facebook.com/fitiks.unipu.hr

Dekanica Fakulteta:izv. prof. dr.sc. Tea Golja

Prodekanica Fakulteta:doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

Tajnica:Barbara Ferro Ghiraldo