of 258 /258

Amanda Quick - Zavet Ljubavi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ljubavni roman

Text of Amanda Quick - Zavet Ljubavi

 • 2 Amanda Kvik

  Amanda Kvik

  Zavet ljubavi

  Naziv originala:

  Amanda Quick

  Otherwise Engaged

 • 3 Zavet ljubavi

  Za Frenka, mog pravog romantinog heroja

 • 4 Amanda Kvik

  Prvo poglavlje

  Da ne putujete sluajno Severnom zvezdom, gospoo?

  Glas je bio muki, britanski, obrazovan i promukao, kao od bola ili oka.

  Doao je iz senovitog ulaza u oblinju uliicu. Amiti Donkaster ukopala se u

  mestu.

  Vraala se na brod, s torbom punom beleaka i skica ostrvskih pejzaa.

  Da, putujem na Zvezdi, odgovorila je.

  Nije ni pokuavala da se priblii uliici. Nije videla osobu sakrivenu u senci,

  ali bila je prilino sigurna da joj nije bila saputnik. Prepoznala bi dubok,

  neobino upeatljiv glas.

  Prilino hitno mi je potrebna usluga, izgovorio je.

  Sad je bila sasvim sigurna da je u velikim bolovima. Kao da je izvukao i

  poslednji gram snage i volje samo da joj se obrati.

  Ali na putovanjima je sretala i neke veoma dobre glumce, od kojih nisu svi

  bili profesionalni umetnici. Meu njima je bilo i veoma darovitih prevaranata i

  kriminalaca.

  Meutim, ako je ovaj ovek zaista povreen, nije mogla tek tako da mu

  okrene lea.

  Spustila je suncobran i otkopala s lanca oko struka elegantnu, posebno

  izraenu japansku lepezu. Liila je na obinu damsku lepezu, ali sa otrim

  elinim iljcima i metalnim stranicama, zapravo je bila oruje.

  Steui skupljenu lepezu, oprezno je koraknula prema ulazu. Imala je

  dovoljno iskustva da bude oprezna prema strancima koji je dozivaju iz mraka.

  To to je u ovom sluaju mukarac govorio britanskim naglaskom vie klase

  nipoto nije jemilo da se ne radi o kriminalcu. Karibi su i ranije bili

  preplavljeni gusarima. Kraljevska i, odnedavno, Amerika mornarica veim

  delom su uklonili tu pretnju, ali jo nisu pronali trajno reenje za potekoe s

 • 5 Zavet ljubavi

  obinim lopovima i drumskim razbojnicima. inilo joj se da su neunitivi i

  sveprisutni, ba kao i pacovi.

  im je stigla do ulaza u uliicu, smesta je shvatila da nema razloga da se

  plai oveka koji je sedeo leima oslonjen na zid od opeke. Bio je u oajnom

  stanju. inilo joj se da je bio u ranim tridesetim. Kosa, crna kao no, bila mu je

  vlana od znoja i razbaruena na temenu. Oito ju je nosio zalizanu iza uiju,

  ali sad mu je mlitavo visila i uokviravala pametno lice otvrdlo u mranu,

  odlunu masku. Svetlosmee oi bile su mu zamagljene od bola i poetnog

  oka. Bilo je jo neeg u tim oima - estoke i gvozdene odlunosti. ivot mu

  je doslovno visio o koncu.

  Prednji deo njegove runo ivene bele platnene koulje bio je natopljen

  sveom krvlju. Skinuo je kaput, smotao ga i vrsto pritiskao bok. Pritisak nije

  bio dovoljno jak da zaustavi lagani ali postojani mlaz krvi koji se slivao iz rane.

  Na pismu koje joj je pruio bilo je krvavih otisaka prstiju. Ruka mu je

  podrhtavala od napora koji je ulagao ak i u taj mali pokret.

  Ponovo je privrstila lepezu za lani i pourila ka njemu.

  Blagi boe! Gospodine, ta se dogodilo? Je li vas neko napao?

  Upucao. Pismo. Uzmite ga. Otro je udahnuo. Molim vas.

  Ispustila je torbu i suncobran i unula pored njega. Nije se obazirala na

  pismo.

  Dajte da vidim, rekla je.

  Glas je obojila smirenom nepokolebljivou, s kakvom se njen otac uvek

  obraao svojim pacijentima. Dord Donkaster tvrdio je da samouveren stav

  lekara uliva pacijentu nadu i hrabrost.

  Ali ovom pacijentu nije bilo potrebno umirivanje. Imao je neto na umu i

  nameravao je to da sprovede i poslednjom trunkom snage.

  Ne, procedio je kroz stegnute zube. Oi su mu gorele od reenosti da joj

  objasni ta hoe. Prekasno. Ime mi je Stenbrid. Rezervisao sam kartu za

  Zvezdu. Izgleda da neu uspeti da otputujem za Njujork. Molim vas za uslugu, gospoo. Preklinjem vas. Veoma je vano. Uzmite ovo pismo.

  Nije joj dozvoljavao da mu pomogne dok se ne uveri kako e preuzeti

  pismo.

  U redu. Otvorila je torbu i ubacila pismo.

 • 6 Amanda Kvik

  Obeajte mi da ete se pobrinuti da ovo pismo stigne do mog strica u

  Londonu. Kornelijus Stenbrid. Eviki trg.

  Putujem za London', rekla je. Isporuiu vae pismo. Ali sad se moramo

  pobrinuti za ranu, gospodine. Molim vas, dozvolite mi da vas pregledam.

  Imam neto malo iskustva u tome.

  Posmatrao ju je prodornim pogledom. Mogla se zakleti da mu je na tren u

  oima videla neto to je liilo na podsmeh.

  Imam utisak da ste iskusni u mnogo emu, gospoo, rekao je.

  Samo da znate, gospodine Stenbridu, lino u se pobrinuti za vae pismo.

  Zagledao se u nju nekoliko trenutaka due kroz polusklopljene oi.

  Da, prihvatio je. Verujem da ete uiniti upravo tako.

  Otkopala mu je krvavu koulju i sklonila mu ruku kojom je pritiskao

  zguvani kaput na ranu. Brzim pogledom ustanovila je sve to treba da zna.

  Meso na boku bilo mu je iskidano i krvavo, ali nije videla znake arterijskog

  krvarenja. Vratila mu je kaput i ruku na mesto i ustala.

  Metak je proao kroz vas i rekla bih da nije otetio nijedan vitalni organ,

  izjavila je. urno je podigla suknje svoje putne haljine i iscepala tkaninu

  podsuknje u nekoliko traka. Ali moramo zaustaviti krvarenje pre nego to vas

  ukrcamo na brod. Nema savremene medicinske zatite na ostrvu. Bojim se da

  ste spali na mene.

  Promrmljao je neto nerazgovetno i sklopio oi.

  Napravila je debeli zavoj od dugake trake podsuknje. Ponovo mu je

  pomerila stegnutu ruku i kaput s boka, privukla rubove rane to je

  bolje mogla, namestila zavoj na nju, a zatim mu spustila ruku da sve zadri na

  mestu.

  Pritisnite jako, naredila je.

  murio je, ali snanom rukom je vrsto stegao improvizovani zavoj.

  Brzo mu je obmotala dve dugake trake podsuknje oko struka i uvezala ih

  da uvrsti zavoj na mestu.

  Gde ste to nauili? prostenjao je. Nije otvarao oi.

  Otac mi je bio lekar, gospodine. Odrasla sam u kui gde je medicina bila

  glavna tema razgovora za svakim obrokom. esto sam mu i pomagala. Osim

 • 7 Zavet ljubavi

  toga, putovala sam svetom s njim nekoliko godina dok je on prouavao

  zdravstvo u raznim stranim zemljama.

  Uspeo je delimino da otvori oi. Ovo mi je zaista srean dan.

  Bacila mu je pogled na krvavu koulju i kaput. Ne bih ga ba nazvala

  srenim, ali verujem da ete ga preiveti. Pod ovakvim okolnostima, to nije

  malo. Sad se moramo pobrinuti da se nekako ukrcate na Zvezdu.

  Otac joj je umro pre godinu dana, ali sa sobom je jo nosila njegovu lekarsku

  torbu na putovanja u inostranstvo. Meutim, sad joj se nalazila u brodskoj

  kabini. Poto je zaustavila najgore krvarenje, morala je da smisli kako da

  odvede Stenbrida do Zvezde.

  Ustala je, otila do ulaza u uliicu i zaustavila prva dva oveka koja je

  ugledala, dvojicu metana na putu za pijacu. Trebalo joj je samo nekoliko

  minuta da im objasni. Jedan pogled na Stenbrida u uliici i ljudi su shvatili ta

  im je initi.

  Uz pomo jo dvojice njihovih prijatelja ribara, preneli su jedva svesnog

  Stenbrida do broda na nosilima napravljenim od ribarske mree. Amiti ih je

  prilino izdano nagradila, ali izgleda da su bili sreniji zbog njene srdane

  zahvalnosti nego zbog novca.

  Zvezdino osoblje unelo je pacijenta u njegovu kabinu i spustili ga na uzani krevet. Zatraila je da joj iz njene kabine donesu lekarski pribor. Kad je stigao,

  bacila se na posao da oisti ranu i uije je. Stenbrid bi povremeno zajeao, ali

  uglavnom je tonuo i budio se iz nesvesti.

  Znala je da je preputena sama sebi. Na Zvezdi nije bilo doktora. Gojazni brodski lekar, crvenog lica, koji je previe i puio i pio, podlegao je sranom

  udaru nedugo nakon to je brod isplovio iz luke. Amiti ga je menjala najbolje

  to je umela i leila razne brodske povrede i povremene pojave poviene

  temperature meu posadom.

  Na Zvezdi se nalazila samo aica drugih putnika - veinom Britanaca i Amerikanaca. Ukrcae ih se jo nekoliko kad se brod usput zaustavi na drugim

  ostrvima, ali bilo je malo verovatno da e kapetan Haris uspeti da pronae

  drugog lekara pre nego to stignu u Njujork.

  Groznica je nastupila negde oko ponoi. Stenbridova koa bila je

  zastraujue vrela na dodir. Amiti je pokvasila krpu u lavoru hladne vode, koji

  joj je doneo posluitelj, i stavila oblogu na pacijentovo elo. Oi su mu

  zatreperile i otvorile se. Pogledao ju je zaueno.

 • 8 Amanda Kvik

  Jesam li mrtav?, pitao je.

  Daleko od toga, razuverila ga je. Bezbedno ste smeteni na Severnoj zvezdi. Na putu smo za Njujork.

  Sigurni ste da nisam mrtav.

  Potpuno.

  Ne biste me lagali, zar ne?

  Ne, odgovorila je. Ne bih vas nikad lagala o neemu tako vanom.

  Pismo?

  Na sigurnom je, u mojoj torbi.

  Dugo ju je i napeto posmatrao. A onda je, izgleda, doao do zakljuka.

  Ne biste me ni to lagali, dodao je.

  Ne. I vi i vae pismo stii ete u Njujork, gospodine Stenbridu. Imate moju

  re.

  Do tada, obeajte mi da nikome neete rei za pismo.

  Naravno da neu. To pismo je vaa privatna stvar, gospodine.

  Iz nekog razloga mislim da vam mogu verovati. U svakom sluaju, ini mi

  se da nemam mnogo izbora.

  Sauvau vae pismo, gospodine Stenbridu. Zauzvrat mi morate obeati da

  ete se oporaviti od povrede.

  Nije bila sigurna, ali mogla se zakleti da se skoro nasmeio.

  Dau sve od sebe, odvratio je.

  Ponovo je zamurio.

  Skinula je krpu, pokvasila je, a onda mu rashladila delove vrelih grudi i

  ramena koji nisu bili prekriveni zavojima.

  Na vratima kabine zaulo se kucanje.

  Uite, tiho je pozvala.

  Posluitelj Jejts promolio je glavu kroz vrata.

  Mogu li jo nekako da vam pomognem, gospoice Donkaster? Kapetan mi

  je rekao da vam obezbedim sve to vam treba.

 • 9 Zavet ljubavi

  To e biti sve za sada, gospodine Jejtse. Osmehnula se. Mnogo ste mi

  pomogli. Oistila sam ranu to sam bolje mogla. avovi su usporili krvarenje.

  Sad je sve na prirodi. Sreom, gospodin Stenbrid je, izgleda, vrlo snane

  grae.

  Kapetan kae da bi Stenbrid umro tamo na Svetoj Klari da ga niste

  pronali, doneli na Zvezdu i zaili mu rupu na boku.

  Da, ali nije umro, pa nema ni svrhe razmiljati o tome ta je moglo biti.

  Ne, gospoo. Ali on nije jedini na brodu koji ima razloga da vam bude

  zahvalan. Posada zna da samo zahvaljujui vama Crveni Ned nije umro od one

  groznice koja ga je uhvatila prole nedelje, a gospodin Hopkins nije izgubio

  ruku kad mu se rana zagadila. Kapetan svima govori kako bi voleo da vas

  zadri na Zvezdi. I posadi bi bilo drago kad biste ostali, verujte mi.

  Hvala vam, gospodine Jejtse. Drago mi je to sam pomogla, ali moram da se

  vratim u London.

  Da, gospoo. Klimnuo je glavom. Pozvonite ako vam zatrebam.

  Hou.

  Zatvorio je vrata za sobom. Amiti je posegla za jo jednom mokrom krpom.

  Groznica je pred zoru popustila. Zadovoljna to je Stenbrid van opasnosti,

  barem nakratko, sklupala se na jedinoj stolici u kabini i pokuala da malo

  odspava.

  Neto kasnije preplaeno se probudila. Svest o neem nepoznatom

  zatreperila je kroz nju i uznemirila joj ivce. Zatreptala je nekoliko puta i

  paljivo oslunula u pokuaju da odredi ta ju je to prenulo iz nemirnog sna.

  ula je samo prigueno brujanje velikih parnih motora Severne zvezde.

  Spustila je noge i ukoeno sela. Stenbrid ju je posmatrao sa kreveta.

  Shvatila je da ju je to probudilo. Osetila je njegov pogled.

  Neobino se zbunila. Da prikrije nelagodan trenutak, ispravila je nabore

  skromne, smee putne haljine.

  Izgledate mnogo bolje, gospodine Stenbridu, primetila je.

  To je bila istina. Oi mu vie nisu gorele od temperature, ali u izrazu mu se

  video neki drugi ar. Vrat joj se najeio od uzbuenja.

  Lepo je znati da izgledam bolje. Malo se promekoljio na krevetu. Lice mu

  se zateglo od bola. Jer se svakako avolski loe oseam.

 • 10 Amanda Kvik

  Pogledala je u lekarski pribor na stoiu. Bojim se da ne mogu nita vie da

  uinim da vam ublaim bol. Ponestaju mi zalihe. Ostalo mi je jo neto malo

  morfijuma, ali dejstvo bi mu bilo kratko.

  Hvala lepo, sauvajte morfijum. Vie volim bistru glavu. Nisam siguran da

  sam se propisno predstavio. Benedikt Stenbrid.

  Kapetan Haris mi je rekao kako se zovete. Zadovoljstvo mi je to smo se

  upoznali, gospodine Stenbridu. Nasmeila se. Pod ovim okolnostima, moda

  ne ba zadovoljstvo, ali bolje je od one druge mogunosti. Ja sam Amiti

  Donkaster.

  Donkaster? Veoma zanimljivo lice zateglo mu se u napeto mrtenje.

  Zato mi to ime zvui poznato?

  Proistila je grlo. Napisala sam nekoliko putopisnih lanaka za Leteeg

  obavetajca. Moda ste proitali neki od njih?

  Ne bih rekao. Nikad ne itam tu lakrdiju.

  Shvatam. Hladno mu se osmehnula.

  Bio je dovoljno pristojan da se postidi. Sad sam uspeo da vas uvredim. To je

  poslednje to elim, verujte mi.

  Ustala je. Pozvau posluitelja. Pomoi e vam dok se ja malo osveim u

  svojoj kabini i donesem neto za doruak.

  ekajte, znam gde sam uo vae ime. Delovao je zadovoljan sobom. Moja

  snaja je spominjala vae putopise. Ona je vaa velika oboavateljka.

  Drago mi je to to ujem, odgovorila je jednako hladno.

  Snano je povukla zvono i podsetila se da se on oporavlja od teke rane, pa

  mu ne treba uzimati za zlo nepristojno ponaanje. Ali to joj nije ublailo

  nezadovoljstvo.

  Pogledao je u torbu koju je ostavila na stoiu.

  Ono pismo koje sam vam dao da ga uvate, upitao je. Jo je kod vas?

  Naravno. Da vam ga donesem?

  Razmislio je na tren, a onda odmahnuo glavom. Ne. Ostavite ga tamo, u

  sluaju...

  U kakvom sluaju, gospodine Stenbridu?

  Dug je put do Njujorka, a meni e se moda pogorati stanje, odgovorio je.

 • 11 Zavet ljubavi

  Ne verujem.

  Svejedno, vie volim da imam plan nego da se borim i s tom mogunou.

  Nasmeila se. Rekla bih da vi sve mogunosti uzimate u obzir?

  Dodirnuo je zavoj na boku i napravio bolnu grimasu. Vidite ta se dogodi

  kad ne napravim dobar plan. Kao to sam rekao, ako ne izdrim do Njujorka,

  uinili biste mi veliku uslugu da odrite obeanje i pismo isporuite mom

  stricu.

  Kornelijusu Stenbridu, na Evikom trgu. Ne bojte se, zapisala sam adresu

  da je ne zaboravim. Ali uveravam vas da neu morati ja da ga predam.

  Oporaviete se od rane, gospodine, i odneete ga sami.

  Ako se oporavim, neu morati da ga predajem.

  Ne razumem, rekla je. ta to znai?

  Nije bitno. Samo mi obeajte da neete isputati tu torbu iz vida dok

  dovoljno ne ojaam i sam se ne pobrinem za pismo.

  Dajem vam re da e torba i pismo sve vreme biti uz mene. Ali oseam da

  mi, s obzirom na sve to se desilo, dugujete objanjenje.

  Zbog vaeg obeanja da ete mi uvati pismo, dajem vam re da u vam

  jednog dana objasniti sve to budem mogao.

  I to je jedino jemstvo da e joj jednog dana ispriati istinu koje e od njega

  dobiti, zakljuila je.

  Kucanje je najavilo Jejtsov povratak. Podigla je torbu i otila da otvori vrata.

  Obii u vas ponovo posle doruka, gospodine Stenbridu, rekla je. U

  meuvremenu pazite da ne olabavite konce.

  Paziu. Jo neto, gospoice Donkaster.

  ta?

  Prema planu plovidbe, do Njujorka nam treba jo desetak dana. Osim

  putnika koji su ve na brodu, bez sumnje emo primiti jo neke.

  Da. ta s tim?

  Delimino se pridigao na lakat. Bol mu je zategao krajeve oiju. Nemojte

  nikome priati o pismu - ni putnicima ni lanovima posade. Izuzetno je vano

  da ne verujete nikome ko je trenutno na brodu, kao ni bilo kome ko e se

  moda ukrcati do Njujorka. Je li to jasno?

 • 12 Amanda Kvik

  Sasvim. Uhvatila je kvaku. Moram rei da ste zaista tajanstveni,

  gospodine Stenbridu.

  Umorno se spustio na jastuke. Nipoto, gospoice Donkaster. Ja sam

  inenjer.

 • 13 Zavet ljubavi

  Drugo poglavlje

  Oluja na moru bila je daleko, ali munje su sevale kroz oblake plamenim

  sjajem. Vazduh je bio naelektrisan i opojan. U ovakvoj noi eni bi trebalo

  oprostiti ako poveruje da moe da leti, pomislila je Amiti.

  Stajala je na putnikoj palubi, vrsto stezala ogradu od tikovine i posmatrala

  upeatljivi prizor sa uenjem i uzbuenjem. Nisu sva ta snana i uzburkana

  oseanja bila izazvana olujom. Za toliko uzbuenje najvie je bio odgovoran

  mukarac pored nje. Nekako su ili zajedno, no i on.

  ak i ovde se osea energija, izjavila je i nasmejala se iz istog

  zadovoljstva.

  Da, tako je, potvrdio je Benedikt.

  Ali nije gledao oluju. Gledao je u nju.

  Spustio je ruke na ogradu, veoma blizu njenih prstiju. Rana mu je zarasla

  bez znakova infekcije, ali i dalje se kretao oprezno. Znala je da e neko vreme

  biti ukoen i imati bolove. Pre nekoliko dana, im je shvatio da e preiveti,

  zatraio je da mu vrati pismo.

  Rekla je sebi kako treba da bude srena to ju je oslobodio odgovornosti. Ali

  kad mu je predala pismo, osetila je blagu enju, ak i neznatnu tugu. Zadatak

  uvanja pisma - saznanje da joj ga je Benedikt poverio - stvorio je meu njima

  povezanost, barem to se nje tie.

  Sad je ta krhka veza bila pokidana. Vie mu nije bila potrebna. Snaga mu se

  brzo vraala. Sutra e Severna zvezda pristati u Njujork. Oseaj joj je govorio da e se ujutru sve promeniti.

  Neu putovati s vama u London', obavestio ju je. im sutra pristanemo,

  moram se ukrcati na voz za Kaliforniju.

  Oekivala je ovo, podsetila se. Znala je da e se ta igra na brodu zavriti.

 • 14 Amanda Kvik

  Shvatam, rekla je. Zastala je. Kalifornija je daleko od Njujorka. A jo

  dalje od Londona, pomislila je.

  Naalost, tamo me eka posao. Ako sve bude kako treba, neu morati da

  ostanem dugo.

  Kuda ete kad napustite Kaliforniju?, pitala je.

  Kui u London.

  Nije znala ta da kae pa je utala.

  Voleo bih da vam se javim kad se vratim, ako mogu, izjavio je.

  Odjednom je ponovo prodisala. Volela bih. Radovau se da vas ponovo

  vidim.

  Amiti, ne mogu dovoljno da vam se oduim.

  Molim vas, ne govorite tako. Uradila bih to za bilo koga u takvim

  okolnostima.

  Znam. Neverovatni ste.

  Osetila je da crveni i bila je zahvalna to se u mraku to ne vidi. Sigurna sam

  da biste i vi tako postupili u slinim okolnostima.

  Bili ste prinueni da mi ukaete poverenje, rekao je, sad veoma ozbiljno.

  Znam da to nije bilo lako. Hvala to ste mi verovali.

  Nije odgovorila.

  Nadam se da u jednog dana moi da vam objasnim, nastavio je. Molim

  vas, verujte mi kad kaem da je najbolje da vam jo ne ispriam itavu priu.

  To je vaa pria, gospodine. Moete da je ispriate kome god elite.

  Zasluujete istinu.

  Poto ste to ve spomenuli, slaem se s vama, izjavila je.

  Nasmeio se na njen otar ton. Voleo bih da plovim s vama za London.

  Zaista?

  Spustio je ruku preko njene ake na ogradi. Na tren se nije pomerao. Znala

  je da proverava hoe li izvui prste ispod njegovih. Ali ni ona se nije pomerila.

  Uhvatio ju je za ruku i polako je okrenuo prema sebi.

  Nedostajae mi, Amiti, rekao je.

 • 15 Zavet ljubavi

  I ti e meni nedostajati, proaputala je.

  Privukao ju je k sebi i spustio usne na njene.

  Poljubac je bio ba onakav o kakvom je sanjala, i vie od toga mrano

  strastven, krajnje uzbudljiv. Obavila mu je ruke oko vrata i razdvojila usne.

  Njegov miris ju je oarao. Udahnula ga je. Slatka, vrela glad probudila se

  duboko u njoj. Plaei se da mu ne izazove bol, pazila je da se ne nasloni

  previe na njega, iako je to elela; o, kako je elela da se izgubi u ovoj aroliji.

  Odvojio je usta od njenih i poljubio je u vrat. Spustio joj je ruke na struk i

  podigao joj bluzu sve dok mu se prsti nisu nali odmah ispod njenih grudi.

  Vrelina i vatra na dalekom obzorju bili su izuzetno savrena pozadina za

  snana oseanja koja su pretila da je preplave. vrsto ga je uhvatila za ramena,

  oekujui obeanja, iako je znala da ih nee dobiti - ne veeras. Veeras je bio

  kraj, ne poetak.

  Benedikt je prigueno zastenjao, ponovo spustio usta na njena i produbio

  poljubac. U tom bezvremenom trenutku svet ispod Severne zvezde prestao je da postoji.

  Voena strau kakvu nikad pre nije osetila, udela je da poe za tim

  poljupcem pravo u srce oluje, kao da sutra ne postoji. Ali on je uz tiho jeanje

  prekinuo zagrljaj i neno ali vrsto je odvojio od sebe.

  Ovo nije ni vreme ni mesto, izjavio je.

  Glas mu je bio promukao i teko obojen elinim obuzdavanjem, kao i onog

  dana kad ga je pronala kako krvari u uliici.

  Da, naravno, tvoja rana, brzo je rekla, preplaena da je u aru trenutka

  potpuno zaboravila na njegovu povredu. Oprosti mi. Jesam li te povredila?

  U oima mu je zasijao mrani osmeh. Pomilovao joj je obraz. Povreda mi

  veeras nije ni nakraj pameti.

  Otpratio ju je do njene kabine i poeleo joj laku no pred vratima.

  Ujutru je Severna zvezda pristala u Njujork. Benedikt ju je otpratio sa broda. Nedugo zatim nestao je u taksiju - i iz njenog ivota. Nije se potrudio ak ni da

  joj poalje telegram iz Kalifornije.

 • 16 Amanda Kvik

  Tree poglavlje

  London

  Amiti je krivila sebe to je prekasno shvatila da se u tami koije krije ovek.

  Kriva je bila kia, zakljuila je. U drugim okolnostima bila bi mnogo opreznija.

  Dok je putovala po inostranstvu, strogo je vodila rauna kad bi se nala u

  nepoznatom okruenju. Ali ovo je bio London. Niko ne oekuje da ga otmu

  pravo s ulice usred belog dana.

  Istina, bila je rasejana kad je izala iz sale za predavanja. Jo se puila zbog

  nebrojenih netanosti u predavanju doktora Potera o amerikom Zapadu. Tip

  je bio neprosveena budala. Nikad nije mrdnuo iz Engleske, a kamoli da se

  potrudio da proita njene lanke u Leteem obavetajcu. Poter nije imao pojma o Zapadu, a ipak se usuivao da se predstavlja kao strunjak za tu oblast.

  Nije mogla podneti da samo sedi, pa je, naravno, bila primorana da ustane i

  uputi neke ozbiljne primedbe.

  To nije prolo dobro ni kod Potera ni kod njegove publike. Iz sale su je

  ispratila dvojica stamenih redara. ula je priguen podsmeh i neodobravajue

  frktanje iz gomile. Prave dame ne prekidaju uvaene predavae i ne ispravljaju

  ih. Sreom, niko u publici nije bio svestan ko je ona. Stvarno, ovek mora da

  bude veoma oprezan i u Londonu.

  Razdraljiva i elei da pobegne od sumorne letnje kie, uskoila je u prvu

  gradsku koiju koja se zaustavila na ulici. To se pokazalo kao ozbiljna greka.

  Jedva je imala vremena da primeti neobine, daskama zakovane prozore i

  prisustvo druge muterije pre nego to joj je taj mukarac obavio ruku oko

  vrata i snano je privukao sebi na grudi. Prislonio joj je vrh veoma otrog

  predmeta pod grlo. Krajikom oka je primetila da dri skalpel u ruci s

  rukavicom.

  Tiina, ili u ti prerezati grlo dok trepne, kurvo mala! A to bi bila teta.

  Jedva ekam da te fotografiem.

 • 17 Zavet ljubavi

  Govorio je promuklim apatom, ali naglasak je nesumnjivo pripadao vioj

  klasi. Lice mu je bilo pokriveno maskom od crne svile. Na tkanini su bili

  iseeni otvori za oi, nos i usta. Mirisao je na znoj, miriljave cigarete i

  skupocenu kolonjsku vodu. Tako naslonjena na njega, neodreeno je bila

  svesna kvalitetne vune njegovog kaputa.

  Pomerio se i ispruio ruku da zatvori vrata. Vozilo se uz trzaj pokrenulo.

  Osetila je da se koija kree uz brzo truckanje, ali poto su joj pogled kroz

  prozore zaklanjale teke drvene aluzine, nije imala oseaj za pravac.

  Jedno je bilo odmah oigledno. Otmiar je bio jai od nje.

  Prestala je da se otima i spustila je ruke. Desna ruka pala joj je na elegantnu

  lepezu privrenu za srebrni lanac oko struka.

  ta elite od mene?, pitala je, trudei se da joj glas zvui ogoreno i ljutito.

  Ali odgovor je ve znala. Znala je od trenutka kad je ugledala skalpel. Pala je

  u ake avolu koga je tampa nazivala Mladoenjom. Trudila se da joj

  glas ostane pribran i samouveren. Ako je ita nauila na putovanjima, onda

  je nauila da je hladna glava esto najkorisnija odbrana u opasnim prilikama.

  Napraviu ti divan venani portret, slatka mala bludnice, mumlao je

  ubica.

  Slobodno uzmite moju torbicu, ali moram vas upozoriti da u njoj nema

  gotovo nita vredno.

  Misli da elim tvoju torbicu, kurvo? Ne treba mi tvoj novac.

  Pa zato onda prolazimo kroz ovu besmislicu?, prasnula je.

  Njen uvredljivi ton ga je razbesneo.

  Zavei!, zareao je. Rei u ti zato sam te oteo. Napraviu primer od

  tebe, ba kao to sam uinio i sa ostalim enama koje takoe nisu imale ni stida

  ni srama. Platie cenu svoje obmane!

  Mislila je da ne moe biti vie uplaena nego to jeste, ali na te rei

  preplavio ju je jo vei talas straha. Ako ne preduzme neto da se oslobodi,

  nee preiveti no. I bila je prilino sigurna da e imati samu jednu priliku.

  Morala je dobro da je iskoristi.

  Bojim se da ste pogreili, gospodine, poela je i potrudila se da joj rei

  zvue ubedljivo. Nisam nikoga obmanula.

 • 18 Amanda Kvik

  Veoma dobro laete, gospoice Donkaster, ali tedite dah. Znam tano ta

  ste. Ba kao i ostale. Spolja odajete utisak enske istote, ali ispod te fasade ste

  uprljana roba. Glasine o vaem sramotnom ponaanju dok ste boravili u

  inostranstvu doprle su i do mojih uiju prole nedelje. Svestan sam da ste

  zaveli Benedikta Stenbrida i ubedili ga da, kao dentlmen, nema drugog

  izbora nego da se oeni vama. Spau ga iz zamke koju ste mu postavili, ba

  kao to sam spasao i drugu prevarenu gospodu. Ubica joj je ovla preao

  seivom preko grla, ne povreujui joj kou. Hoe li mi biti zahvalan? Pitam

  se.

  Mislite da titite gospodine Stenbrida od mene?, pitala je. Gubite vreme.

  Uveravam vas, Benedikt Stenbrid je sasvim sposoban da brine sam o sebi.

  Nameravate da ga na prevaru uvuete u brak.

  Ako vas to toliko pogaa, zato ne saekate da se on vrati u London? Moi

  ete da ga obavestite o svojim saznanjima o mom moralu pa neka sam donese

  zakljuak.

  Ne, gospoice Donkaster. Stenbrid e vrlo brzo doznati istinu o vama. U

  meuvremenu, Uglaeni svet saznae ko ste sutra ujutru. Ne mrdajte, ili u

  vam prerezati grkljan na licu mesta.

  Bila je veoma mirna. Vrh skalpela nije se pomerao. Razmiljala je o

  mogunosti da izmakne otrici i baci se na drugu stranu sedita. Ali takav

  pokret, ak i da bude uspean, kupio bi joj samo nekoliko sekundi. Bila bi

  zarobljena u uglu, sa lepezom protiv skalpela.

  Mladoenja je verovatno nee ubiti u koiji, pomislila je. Napravio bi

  previe nereda, ako nita drugo. Svakako bi bilo i mnogo krvi, pa bi to morao

  nekome da objanjava, makar to bio i samo koija. Sve u vezi sa ubicom, od

  njegove otmeno vezane kravate do presvlaka u koiji, ukazivalo je na istanan

  ukus. Ne bi upropastio svoje lepo odelo i pliane jastuie ako to moe da

  izbegne.

  Zakljuila je da e joj se najbolja prilika ukazati kad bude pokuao da je

  izvede iz koije. Stegla je zatvorenu lepezu i ekala.

  Ubica se nagnuo preko sedita do kutijice na jastuku. Kad je nanjuila

  izdajniki miris hloroforma, obuzeo ju je novi nalet panike. Vie nije mogla da

  eka da se koija zaustavi. Ako je drogira, bie bespomona.

  Ovo e te uutkati dok ne stignemo do naeg odredita, rekao je

  Mladoenja. Ne boj se, probudiu te kad kucne as da obue venanicu i

 • 19 Zavet ljubavi

  namesti se za portret. A sad lezi u ugao. Budi dobra devojka. Brzo e nauiti

  da me slua.

  Bocnuo ju je skalpelom i prisilio je da se pomeri ka uglu. Jae je stegla

  lepezu. Ubica je spustio pogled, ali njen mali pokret ga nije uzbunio. Nije

  mogla da mu vidi izraz zbog maske, ali bila je prilino sigurna da se smeka.

  Nesumnjivo je uivao u prizoru bespomone ene, koja je alosno stezala tu

  privlanu dranguliju zakaenu za haljinu.

  Pripremio je krpu natopljenu hloroformom i krenuo da joj je stavi preko

  nosa i usta.

  Samo duboko udahni, uputio ju je. Sve e biti gotovo za tren.

  Pribegla je onome to bi svaka lepo vaspitana dama uinila u takvim

  okolnostima. Ispustila je duboki uzdah, zakolutala oima i onesvestila se.

  Vodila je rauna da se ne srui na otricu, ve je umesto toga

  kliznula postrance sa sedita. Odatle je poela da pada sa jastuka na pod.

  Prokletstvo!, progunao je Mladoenja.

  Pomerao se nagonski da izbegne teinu njenog tela.

  Seivo skalpela vie joj nije bilo upereno pravo u grlo. Kao odgovor na njene

  tihe molitve, koija je u brzini otro skrenuo. Koija se nagnula u stranu.

  Mladoenja je nagonski posegao da se pridri.

  Bilo je sad ili nikad.

  Uspravila se, izvila i zarila zaotrena elina rebra savijene lepeze u najbliu

  metu - ubiinu butinu. iljci su zasekli duboko kroz odeu i meso.

  Mladoenja je vrisnuo od iznenaenja i bola. Zamahnuo je na nju

  skalpelom, ali ona je ve otvorila lepezu. Njenim elinim stranicama odbila je

  udarac.

  Kuko!

  Preneraen i izbaen iz ravnotee, ubica je pokuao da se pripremi za novi

  napad. Sklopila je lepezu i zarila mu otre vrhove duboko u rame. aka kojom

  je drao skalpel nagonski se zgrila. Seivo je palo na pod koije.

  Zamahnula je lepezom i mahnito ga ubola i trei put, ne vodei rauna o

  meti. Bila je uplaena i oajniki je elela da pobegne iz koije.

  Ponovo je vrisnuo i zamahao na nju, u pokuaju da se odbrani od udaraca.

  Posegao je za skalpelom.

 • 20 Amanda Kvik

  Ponovo je otvorila ubojitu lepezu, na kojoj se ukazao elegantan batenski

  prizor ugraviran u eliku, i posekla ga po ruci listovima otrim kao ilet.

  Odskoio je unazad, razjareno vrisnuvi.

  Koija se naglo zaustavila. Koija je oito uo vriske.

  Zgrabila je kvaku i uspela da otvori vrata. Sklopila je lepezu i okaila je o

  lani oko struka. Skupila je u ruku suknje i podsuknje, da je metri i metri

  tkanine ne sapletu, i izvukla se iz koije.

  ta se, doavola, deava? Koija je zurio u nju sa svog sedita, a kia mu se

  slivala sa oboda nisko sputenog eira. Bio je oito zaprepaen onim to se

  dogodilo. Dakle, o emu se tu radi? Rekao je da ste mu prijateljica. Rekao je

  da elite privatnost.

  Nije se zadravala da objasni ta se desilo. Nije se usuivala da veruje

  koijau. Moda je nevin, ali isto tako moe biti i u sprezi s ubicom.

  Brzim pogledom ustanovila je da se koija zaustavila u uskoj uliici. Ponovo

  je pokupila suknje i podsuknje. Potrala je prema udaljenom kraju, gde joj se

  inilo da u poprenoj ulici ima saobraaja i da e biti bezbednija.

  Iza sebe je ula pucanj bia. Konj je poleteo u pomahnitali galop, dok su mu

  kopita odzvanjala po kaldrmi. Koija je otkloparala u suprotnom pravcu. Bolno

  i besno zavijanje iz njene unutranjosti ulo se sve slabije.

  Trala je koliko je noge nose.

  Kad je stigla do poprene ulice, ponovo se zaulo vritanje. ena koja je

  gurala bebu u dejim kolicima prva ju je ugledala kako istrava iz mrane

  ulice. Dadilja je ispustila visok i otar vrisak.

  Njen prestravljeni uzvik smesta je privukao gomilu. Svi su uasnuto i

  preplaeno zurili. Pojavio se i policajac. Pourio je ka njoj, s palicom u ruci.

  Krvarite, gospoo, primetio je. ta se dogodilo?

  Spustila je pogled i tek tad primetila da joj je haljina isprskana krvlju.

  Nije moja, brzo je rekla.

  Policajac je zauzeo pretei stav. Koga ste onda ubili, gospoo?

  Mladoenju, odgovorila je. Bar mislim. Nisam sigurna da je mrtav.

 • 21 Zavet ljubavi

  Narednog jutra, Amiti Donkaster je ponovo postala ozloglaena - ve drugi

  put te nedelje.

 • 22 Amanda Kvik

  etvrto poglavlje

  Ponovo se probudio obavijen istim tekim oblakom bola i zbunjenosti kakav

  ga je obuzimao i ranije. Ali u glavi mu je ovog puta bilo bistrije. uli su se

  glasovi u izmaglici. Drao je oi zatvorene i napeto oslukivao. Dvoje ljudi

  prigueno je razgovaralo. Oboje ih je poznavao.

  Preivee. Doktorov glas bio je iscrpljen i sumoran. Rane dobro zarastaju.

  Nema znakova infekcije i izgleda da mu vitalni organi nisu povreeni.

  Hvala, doktore. Oigledno ste mu spasli ivot.

  ena je izgovarala rei zahvalnosti, ali uglaeni glas joj je bio hladan i

  prazan, kao da se lomi izmeu gneva i patnje.

  Uinio sam ta sam mogao za njegovo telo, rekao je doktor. Ali kao to

  sam vam i ranije rekao, gospoo, ni ja ni bilo koji drugi lekar ne moemo da

  mu izleimo um.

  Uveravali su me da je izleen. Zaista, delovao je prilino zdravo poslednjih

  nekoliko meseci. Sreno. Uravnoteeno. Uivao je u fotografiji. Nije bilo

  naznaka da ponovo klizi u ludilo.

  Podsetiu vas, gospoo, da nije bilo nagovetaja ludila ni pre ranijih

  dogaaja, ako se seate. Kao to sam pokuao da vam objasnim, medicina nema

  potrebno znanje da ga izlei. Ako ne nameravate da pozovete policiju...

  Nikad. Znate ba kao i ja ta bi se dogodilo kad bih to uradila. Tako neto

  ne bi unitilo samo njega, upropastilo bi itavu porodicu.

  Lekar nije nita rekao.

  Pozabaviu se ovim isto kao i proli put, rekla je ena. Odlunost joj je

  ovrsnula glas.

  I pretpostavljao sam da ete doneti takvu odluku', rekao je doktor. Zvuao

  je pomirljivo. Dao sam sebi slobode da obavestim doktora Renvika u

  Kresvelu. Dvojica slugu ekaju napolju.

 • 23 Zavet ljubavi

  Poaljite ih unutra, zatraila je ena. Podsetite ih da oekujem potpunu

  poverljivost.

  Dobro su obueni. Kao to sam objasnio u prethodnim prilikama, doktor

  Renvik je specijalista za ovakve sluajeve. Prihvata pacijente samo iz najboljih

  porodica i svestan je obaveza prema onima koji ga plaaju.

  Drugim reima, kupujem utanje doktora Renvika, gorko je izjavila ena.

  Uveravam vas da niste jedini u drutvu ko to radi. Ali s obzirom na drugu

  mogunost, nemate izbora, zar ne?

  Ne. Oklevala je. Jeste li sigurni da je u stanju da putuje?

  Da.

  U tom sluaju, poaljite po sluge.

  Mislim da bi za sve bilo sigurnije kad bih primenio jo hloroforma pre nego

  to pripremimo pacijenta za prevoz.

  Uinite to morate, odvratila je. Idem sad, ne mogu da gledam kako ga

  ponovo odvode.

  Ona me naputa.

  Pacijenta je poput poara preplavila panika. Otvorio je oi i pokuao da

  ustane iz kreveta, ali na sopstveni uas, shvatio je da ne moe ni da se pomeri.

  Konim kaievima bio je privezan za gvozdene ipke kreveta.

  Doktor mu je priao s belom krpom u ruci. Muno sladak miris hloroforma

  ispunio je vazduh. Dva krupna mukarca u loe skrojenim kaputima uli su

  kroz vrata. Prepoznao ih je iz prethodnog boravka u Kresvelu.

  Majko, ne daj me, ne daj im da me odvedu, preklinjao je. Uasno grei!

  Mora mi verovati! Ta laljiva kuka pokuala je da me ubije. Zar ne vidi?

  Nevin sam!

  Majina ramena su se ukoila, ali nije se osvrnula. Vrata su se zatvorila iza

  nje.

  Doktor Norkot prekrio mu je nos i usta krpom natopljenom hloroformom.

  Gnev mu je ispunio vene. Za sve je bila kriva ona bludnica. Sve je polo

  naopako zbog nje. Platie. Druge je nagradio brzom smru, saalivi se na njih

  nakon to su priznale grehe. Ali Amiti Donkaster umirae polako.

 • 24 Amanda Kvik

  Peto poglavlje

  Mislim da moj ugled ne bi podneo jo traeva, izjavila je Amiti. Odloila je

  primerak Leteeg obavetajca i posegla za oljicom kafe. Prolo je tri nedelje

  otkako sam napadnuta, a i dalje se svakog jutra pronalazim u novinama. Ve

  mi je bilo dovoljno loe to se oni smeni ljudi u uglaenom drutvu zabavljaju

  nagaanjima o mojoj vezi s gospodinom Stenbridom.

  Stenbrid je veoma bogat gospodin iz stare i ugledne porodice, rekla je

  Peni. Takoe, nije oenjen. Osim toga, pre nekoliko godina imao je veliki

  skandal: verenica ga je ostavila pred oltarom. Zbog svega toga njegov privatni

  ivot je veoma zanimljiv u odreenim krugovima.

  Amiti je zatreptala. Ostavljen je pred oltarom? To mi nisi nikad pominjala.

  Mlada dama je pobegla s ljubavnikom. Ima tome nekoliko godina, ali onda

  se o tom dogaaju mnogo nagaalo. Svi su se udili zato bi neka ena

  napustila gospodina Stenbridove klase i bogatstva.

  Shvatam. Kratko je razmislila. Moda se umorila od njegovih nestanaka,

  ba kao to je uradio i meni.

  Zaista.

  Da, poznavala sam ga kao gospodina Stenbrida, inenjera koji je putovao

  po Karibima, objasnila je. Nikad nije pomenuo svoje novane prilike ili

  drutvene veze. Kao to sam rekla, traevi o naoj takozvanoj ljubavnoj vezi na

  brodu Severna zvezda bili su svakako neprijatni, ali nadala sam se da e prestati pre objavljivanja moje knjige. Naalost, sumorni izvetaji o mom

  bekstvu od Mladoenje nikako da prestanu. Moe se desiti i da mi unite

  karijeru putopisca.

  Za ime boje, Amiti, umalo da te ubije! pobunila se Peni. Spustila je

  viljuku, a pogled joj se zamaglio od zebnje i straha. Po tampi, ti si jedina

  rtva tog uasnog udovita koja je pobegla. Naravno da ti je ime u novinama.

  Moemo samo biti zahvalni to si iva.

 • 25 Zavet ljubavi

  Jesam zahvalna - neizmerno zahvalna. Ali nisam oduevljena to vidim

  moju sliku na naslovnim stranama Ilustrovanih policijskih vesti i Grafika. Oba ta asopisa prikazala su me kako beim iz ubiine koije samo u spavaici.

  Peni je uzdahnula. Svi znaju da su ti asopisi skloni preteranim i

  melodramatinim ilustracijama.

  Kad e to prestati? Amiti je obuzela neka zla slutnja. Plaim se da mi je

  karijera autora vodia za dame osuena na propast i pre nego to mi je

  objavljena prva knjiga. Pretpostavljam da je samo pitanje vremena kad e mi

  gospodin Galbrejt javiti daje odluio da ne objavi moj Damski vodi za put oko sveta.

  Peni se umirujue nasmeila s druge strane stola. Moda e gospodin

  Galbrejt tu novinarsku buku doiveti kao dobru reklamu za tvoj vodi.

  Takva je Peni, pomislila je Amiti. Sestra joj je uvek bila pravi primer

  ljupkosti i blaenstva, bez obzira na to o kakvoj se neprilici radilo. A bila je i

  uzor enskog savrenstva u svemu, ukljuujui i udovitvo. Pre est meseci

  izgubila je mua nakon nepune godine braka. Znala je da je slomljena. Najdel

  je bio ljubav njenog ivota. Ali Peni je sakrivala bol iza stoike hrabrosti.

  Sreom, izgledala je oaravajue u crnom. Uostalom, izgledala je predivno

  gotovo u svim bojama, pomislila je Amiti. Ali nije bilo sumnje da su joj tamne

  boje alosti isticale srebrnoplavu kosu, porcelansku kou i nebeskoplave oi,

  dajui joj neku nestvarnu lepotu. Kao da je iskoraila sa neke prerafaelitske

  slike.

  Peni je bila ena koja je privlaila sve poglede u prostoriji - i muke i enske

  - kad bi ula. Nije imala obinu lepotu, ve uroenu privlanost i dobro srce,

  koje osvoji svakoga koga upozna. Ali veina nije shvatala, razmiljala je Amiti,

  da je ispod sve te lepote i divnih osobina takoe bila obdarena i izrazitim

  smislom za novana ulaganja. Ta sposobnost joj je dobro posluila nakon to je

  Najdel slomio vrat pavi sa konja. Ostavio joj je bogatstvo.

  Za razliku od Peni, koja je liila na majku, Amiti je bila svesna da je svoju

  crnu kosu, smee oi i izrazit nos dugovala oevoj strani porodice. Naalost,

  Donkasterove koje su imale nesreu da budu obdarene tim naroitim

  osobinama s vremenom bi poeo da prati izvestan glas. Jo su se prepriavale

  prie o jednoj ukunukunbabi, koja je jedva izbegla da je obese kao veticu

  hiljadu eststo i neke. Vek kasnije, jedna odvana tetka uspela je da osramoti

  porodicu tako to je pobegla s nekim razbojnikom. Zatim, bila je tu i tetka koja

 • 26 Amanda Kvik

  je nestala u vonji balonom, da bi se kasnije pojavila kao ljubavnica oenjenog

  grofa.

  Bilo je tu i drugih ena koje su kroz vekove kaljale ime Donkasterovih - i

  svaka od tih koje su uspele da uu u legendu imala je istu vetiju boju kose i

  isti nos.

  Amiti je iza lea sluala aputanja jo otkako je bila mlada devojka. Svi koji

  su poznavali istoriju porodice Donkaster smatrali su da u enskoj liniji postoji

  crta divlje krvi. I dok je malo neobuzdanosti kod mukaraca smatrano

  pozitivnom odlikom - takvi su svakako bili zanimljiviji enama - kod ena je

  to bila izrazito negativna osobina. U devetnaestoj je na tei nain nauila da ne

  veruje gospodi koju je privlaila zbog svoje porodine istorije.

  Niko, a najmanje Amiti, nije sasvim shvatao kako su njene ozloglaene

  pretkinje uspele da se nau u toliko neprilika. Izgled im nije bio naroito

  upeatljiv - osim nosa, naravno. to se tie stasa, ak ni Penina darovita

  krojaica nije mogla da uini mnogo za Amitino telo, kome je toliko

  nedostajalo enskih oblina da je u vie navrata, kad god bi obukla muku

  odeu, bez problema prola kao mladi dok je putovala po inostranstvu.

  Otpila je dugi, okrepljujui gutljaj jake kafe gospoe Hjuston i odseno

  spustila oljicu.

  Ne verujem da e gospodin Galbrejt smatrati ovakvu panju javnosti

  korisnom za prodaju knjige, rekla je. Teko je zamisliti da e ljudi poeleti da

  kupe vodi za dame ako spisateljica ima obiaj da ulee u kande uasnih

  ubica kao to je Mladoenja. Taj nesreni dogaaj svakako mi nee pomoi da

  se predstavim kao strunjak za potpuno bezbedno putovanje po svetu.

  Sveanj novina i groznih asopisa ekali su je na stolu kad je pre nekog

  vremena ula u trpezariju, ba kao i svakog jutra otkako je pobegla iz ubiine

  koije. Obino su se na stolu nalazile samo jedne novine - Letei obavetajac. Ali u poslednje vreme gospoa Hjuston - velika ljubiteljka tih sumornih

  jeftinih asopisa - izlazila je ranije da donese iroki izbor jutarnjeg materijala

  za itanje. Koliko je Amiti mogla da vidi, svaki novi izvetaj o njenom susretu

  sa Mladoenjom bio je ispunjen sve uzbudljivijim i jezivijim opisima od kojih

  se ledi krv u ilama.

  Zapanjujue je, pomislila je, koliko god da uasno prikazivali otmicu i

  bekstvo, nijedne novine nisu uspele verno da prikau istinski ledeni uas koji

  je doivela. Uprkos dve pozamane doze konjaka svake noi pre spavanja,

  otkako umalo nije nastradala, uopte nije dobro spavala. Glava joj je bila puna

 • 27 Zavet ljubavi

  komarnih prizora, ne samo sopstvenog straha i oajnikog otimanja, ve i

  jezivih slika poslednjih trenutaka drugih rtava.

  Ovog jutra - kao i svakog drugog u poslednje tri nedelje - strah je uglavnom

  zamenio tihi i kipei bes. Ovog jutra - kao i svih ostalih - sila je na doruak

  nadajui se da e otkriti novine pune vesti o tome kako je policija pronala

  Mladoenjin le. Ali ponovo se razoarala. Umesto toga, mnogo se nagaalo o

  njegovoj moguoj sudbini. Toliki gubitak krvi morao bi biti smrtonosan,

  tvrdila je tampa. Bilo je samo pitanje vremena kada e ubiin le biti

  pronaen.

  Amiti nije bila tako sigurna. Na svojim putovanjima sa ocem po inostranstvu

  uivala je rane mnogima koji su bili povreeni raznim otrim predmetima,

  ukljuujui makaze, ilete, lovake noeve i razbijeno staklo. ak i mala

  koliina krvi moe izgledati kao velika ako se upadljivo rasprska. Tano je da

  joj je nova haljina bila unitena Mladoenjinom krvlju, ali nije bila ubeena da

  mu je zadala smrtonosan udarac.

  Mora zauzeti pozitivan stav prema ovom dogaaju, rekla je Peni. Javnost

  najvie voli velika iznenaenja koja ukljuuju ubistvo i zanimljivu damu. Tvoj

  susret s Mladoenjom svakako ispunjava oba zahteva. Sigurna sam da e sve

  ispriano i uraeno podstai prodaju tvoje knjige. Gospodin Galbrejt je i vie

  nego pragmatian izdava.

  Mogu samo da se nadam da si u pravu, rekla je Amiti. Nema sumnje da si

  daleko upuenija u drutvene prilike od mene. Ima dara za izvlaenje iz

  neprilika. U tvojim sam rukama.

  Peni ju je iznenadila znalakim pogledom. Peaila si po Divljem zapadu i

  dunglama junih mora. Preivela si brodolom i suoila se s provalnikom u

  hotelskoj sobi u San Francisku. Jahala si kamilu i slona. Povrh svega, sad si

  jedina u Londonu koja je preivela napad zloinca koji je do sada ubio tri ene.

  A uplaila si se i na samu pomisao da e imati posla sa drutvom.

  Amiti je uzdahnula. Nisam se dobro provela poslednji put kad sam se

  kretala u uglaenom drutvu, ako se sea.

  To je bilo davno. Imala si samo devetnaest godina i mama te nije lepo

  zatitila. Sad si mnogo starija i, sigurna sam, mnogo pametnija.

  Amiti se trgla na ono mnogo starija i osetila je kako joj se are obrazi.

  Znala je da poprima neprikladnu nijansu crvene, ali nije mogla izbei

 • 28 Amanda Kvik

  injenicu da je u dvadeset petoj prela granicu koja je mlade dame pogodne za

  udaju odvajala od usedelica.

  Najeila bi se svaki put kad bi se setila sluaja Ne, kako je u sebi nazivala taj

  dogaaj. Slomljeno srce joj je sasvim lepo zacelilo, ali ponos joj je trajno bio

  naet. Bilo joj je teko da prizna kako je bila naivna. Kad je otkrila da namere

  Hamfrija Nea nisu asne, zakljuila je da nema vie ta da trai u Londonu.

  Poslednje oevo pismo stiglo je iz Japana. Spakovala je torbe, kupila kartu za

  parobrod i otisnula se na Daleki istok.

  Svakako sam danas starija, priznala je. Ali poinjem da se pitam jesam li

  prokleta kad doem u London. Ovde sam tek mesec dana, a svi izgovaraju

  moje ime. Koje su anse da mi se dogode ne jedan, ve dva skandalozna

  dogaaja. A kad ve govorimo o tome, bojim se da je samo pitanje vremena

  kad e gospodin Stenbrid saznati da mu tampa razvlai ime po blatu.

  Ako i kad gospodin Stenbrid otkrije da mu je ime povezano s

  nedoputenom brodskom ljubavnom vezom, sigurna sam da e shvatiti da to

  nije tvoja greka, rekla je Peni.

  Uopte nisam sigurna u to, odvratila je Amiti.

  Potajno se nadala da e on saznati kako se u poslednje vreme ne povlai

  samo njeno ime po novinama. Moda e ga to naterati da poalje pismo ili

  telegram i javi joj koliko je nezadovoljan. Bilo kakva poruka uverila bi je da je

  iv i zdrav.

  Nije ula nita o njemu jo otkako je Severna zvezda pristala u Njujorku. Narednog dana ukrcao se na voz za Kaliforniju. Praktino govorei, nestao je.

  Istina, rekao je neodreeno da e se javiti kad se vrati u London, i neko vreme

  nadala se da e ga iznenada ugledati pred vratima. Ali prolo je mesec dana, a

  od njega ni traga ni glasa. Nije znala da li da bude povreena zato to ju je tako

  lako zaboravio, ili zabrinuta da ga je osoba koja ga je ve upucala na Svetoj

  Klari pronala i po drugi put pokuala da ga ubije - uspeno.

  Peni joj je objasnila da bi novine, kad bi gospodin Stenbridove klase i

  bogatstva bio ubijen u inostranstvu, bile ispunjene tim vestima. Naalost,

  razmiljala je Amiti, takvo razmiljanje ju je dovelo da sumornog shvatanja da

  joj je Benedikt moda donekle zahvalan - ipak mu je spasla ivot - ali svakako

  nije razvio romantina oseanja prema njoj.

  Uprkos strasnom poljupcu na palubi one noi pre nego to su pristali u

  Njujork.

 • 29 Zavet ljubavi

  Iz noi u no govorila je sebi kako mora da zaboravi na glupe snove. Ali iz

  noi u no uhvatila bi se kako razmilja o tom arobnom vremenu na brodu

  Severna zvezda. Kad se Benedikt oporavio od rane, zajedno su etali palubom i kartali se u salonu. Uvee su sedeli jedno preko puta drugog za dugim stolom,

  za kojim su veerali putnici prve klase. Razgovarali su na mnoge teme do

  kasno u no. Otkrila je da je Benedikt ovek irokih interesovanja, ali kad bi se

  poveo razgovor o najnovijim dostignuima u inenjerstvu i nauci, oi bi mu

  zaiskrile oduevljenjem koje se graniilo sa strau.

  Gospoa Hjuston dola je iz kuhinje sa sveim lonetom kafe. Bila je zgodna

  i krupna ena srednjih godina. Smea kosa joj je bila blago proarana sedim

  vlasima. Peni ju je zaposlila nakon to se iselila iz velike moderne kue u koju

  je ula kao Najdelova nevesta.

  Peni je uredila dom u mnogo manjoj gradskoj kui u uglednom ali mirnom i

  ne naroito modernom kraju. Otpustila je svu poslugu iz vile. Tu je sad bila

  samo gospoa Hjuston, koja je stigla preko agencije.

  Amiti je oseala da se tu krije neto vie. Istina, nije joj vie trebalo mnogo

  posluge. Ipak, svela je osoblje na minimum. Kad ju je Amiti pitala zato joj je

  gospoa Hjuston jedina sluavka koja ivi u kui, Peni joj je neodreeno

  odgovorila da ne eli da se mnogo ljudi mota oko nje.

  Sigurna sam daje samo pitanje vremena kad e pronai Mladoenjin le,

  objavila je gospoa Hjuston. Proitala sam sve lanke u novinama, gospoice

  Amiti. Rane koje ste mu zadali oigledno su ozbiljne. Svakako ne moe da ih

  preivi. Nai e ga uskoro u nekoj uliici ili reci.

  Te lanke napisali su novinari, a niko od njih nije prisustvovao dogaaju,

  odgovorila je Amiti. Po mom miljenju, udovite je sigurno preivelo,

  naroito ako je dobilo medicinsku negu.

  Mora li da bude tako negativna?, prekorila ju je Peni.

  Medicinska nega, gospoa Hjuston je ponovila. Ta primedba joj je zaparala

  ui. Ako je ozbiljno povreen, morao je da potrai lekarsku pomo. Svaki

  lekar koga bi pozvali da zbrine takve rane sigurno bi bio svestan da lei

  nasilnika. Prijavio bi takvog pacijenta policiji.

  Ne ako je ubica uspeo da ubedi doktora da je rane zadobio u nesrei ili mu

  ih je naneo drumski razbojnik, usprotivila se Amiti. Mogu li da dobijem jo

  kafe, gospoo Hjuston? Trebae mi mnogo da izdrim razgovor s onim

 • 30 Amanda Kvik

  ovekom iz Skotland jarda, koji je poslao poruku s pitanjem moe li da svrati

  ovog jutra.

  Zove se inspektor Logan, rekla je Peni.

  Da, moemo se samo nadati da je sposobniji od svog prethodnika.

  Inspektor koji je razgovarao sa mnom nakon to sam pobegla ubici nije me

  uopte oduevio. Sumnjam da bi mogao uhvatiti ak i prosenog ulinog

  lopova, a kamoli udovite kao to je Mladoenja.

  Prema poruci inspektora Logana, on nee doi pre jedanaest, primetila je

  Peni. Rekla bih da nisi dobro spavala. Moda bi trebalo da odrema posle

  doruka?

  Dobro sam, Peni. Amiti je podigla olju. Nikad nisam mogla da spavam

  preko dana.

  Prigueni udarac zvekira na vratima odjeknuo je hodnikom. Amiti i Peni

  razmenie preplaene poglede.

  Lice gospoe Hjuston nezadovoljno se namrtilo. Ko bi, za ime sveta, doao

  u ovo doba?

  Amiti je spustila olju. Pretpostavljam da je inspektor Logan.

  Da mu kaem da se vrati u pristojno vreme?

  Zato? pitala je Amiti. Zguvala je salvetu i spustila je pored tanjira.

  Moda je bolje da odmah obavim taj razgovor. Nema svrhe

  odlagati neizbeno. Moda je inspektor poranio zato to ima neke vesti.

  Da, naravno, sloila se Peni. Nadajmo se da su pronali le.

  Gospoa Hjuston je krenula niz hodnik da otvori vrata.

  U sobi zavlada tiina. Amiti je napeto oslukivala dok je gospoa Hjuston

  pozdravljala posetioca. Odgovorio joj je muki glas - dubok, hrapav, nestrpljiv

  i odluan.

  Gde je, doavola, gospoica Donkaster?

  Amiti kao da je zapljusnuo ogroman okeanski talas.

  O, boe!, proaputala je. To nije inspektor Logan!

  Uprkos neprospavanim noima i previe kafe - ili moda ba zbog toga -

  zadrhtala je od panike i uzbuenja. Sitne ledenovrele iskrice svesti zapljusnule

 • 31 Zavet ljubavi

  su joj ivce i ubrzale puls. Na svim svojim putovanjima upoznala je samo

  jednog mukarca koji je tako delovao na nju.

  Gospoica Donkaster dorukuje, gospodine, objavila je gospoa Hjuston.

  Obavestiu je da je traite.

  Nema veze, sam u je pronai!

  Koraci u izmama odjeknue hodnikom.

  Peni je pogledala u Amiti preko stola, a blago mrtenje joj je nabralo elo.

  Ko, za ime sveta..., zaustila je.

  Pre nego to je Amiti stigla da odgovori, Benedikt je uleteo u sobu. Kosa mu

  je bila razbaruena od vetra i bio je u putnoj odei. Pod rukom je nosio konu

  torbu.

  im ga je ugledala, obuzeli su je radost i olakanje. Bio je iv. Njena najgora

  nona mora bila je upravo to - samo nona mora.

  A onda ju je obuzeo bes.

  Kakvo iznenaenje, gospodine Stenbridu, rekla je ledenim tonom.

  Nismo vas oekivali jutros. Niti bilo kog drugog jutra kad smo ve kod toga.

  Ukopao se u mestu i zamirio. Oigledno, takav pozdrav nije oekivao.

  Amiti..., izustio je.

  Kao i obino, Peni je preuzela na sebe ovu neprijatnu situaciju, na svoj

  uobiajeni ljubak i dostojanstven nain.

  Gospodine Stenbridu, dozvolite mi da se predstavim, poto je moja sestra

  izgleda zaboravila na pristojno ponaanje. Ja sam Penelopi Marsden.

  Amiti je na trenutak pomislila da Benedikt nee dozvoliti da ga prekinu

  upoznavanjem. Sudei po onome kako ga je doivela na Severnoj zvezdi, imao je izvanredne manire kad god bi reio da ih upotrebi. Meutim, uglavnom nije

  imao strpljenja za sitniavosti uglaenog drutva.

  Ali oito mu je sinulo da je preao granice pristojnog ponaanja time to je

  upao damama u prostoriju tako rano, zato to se smesta okrenuo ka Peni.

  Benedikt Stenbrid, vama na usluzi. Nakrivio je glavu, zauujue

  otmeno. Izvinjavam se zbog upada, gospoo Marsden. Brod je pristao pre

  manje od sat vremena i pourio sam pravo ovamo jer sam video jutarnje

  novine. Zabrinuo sam se, najblae reeno.

 • 32 Amanda Kvik

  Savreno razumljivo, odgovorila mu je. Hoete li da nam se pridruite za

  dorukom, gospodine?

  Hvala, rekao je. Gotovo poudno je pogledao u srebrni loni s kafom.

  Bio bih vam veoma zahvalan. Nisam dorukovao, jer smo pristali ranije od

  oekivanog.

  Peni je pogledala u gospou Hjuston, koja je opinjeno zurila u Benedikta.

  Da li biste bili ljubazni da donesete gospodinu Stenbridu tanjir, gospoo

  Hjuston?

  Da, gospoo. Odmah.

  Gospoa Hjuston je brzo povratila poslovno dranje, ali oi su joj sijale od

  radoznalosti. Odjurila je do kuhinje.

  Privukao je stolicu i seo. Spustio je konu torbu na oblinju komodu i

  zagledao se u Amiti ispitivaki, kao da je pod mikroskopom.

  Niste povreeni?, pitao je.

  Nekoliko manjih modrica, ali sve su ve nestale, hvala, rekla je.

  Peni se namrtila u znak blagog neodobravanja zbog njenog ledenog tona.

  Amiti se nije obazirala. Odluila je da ima puno pravo da bude ljuta na

  Benedikta.

  Prema pisanju tampe, naneli ste tom gadu opasne povrede tom vaom

  malom lepezom. Kratko je klimnuo glavom, oito zadovoljan. Usput, svaka

  ast za to.

  Podigla je obrve. Hvala. U takvim okolnostima ovek da sve od sebe,

  uveravam vas.

  Tano, sloio se. Poprimio je oprezan izraz. Jesu li pronali le?

  Ne, barem koliko mi znamo, odgovorila je Amiti. Ali oekujemo vesti od

  inspektora Logana iz Skotland jarda u toku prepodneva. Mada, ne oekujem da

  tu ima pravog napretka. Loganov prethodnik je, izgleda, bio zatrpan poslom.

  To nikad nije dobar znak, rekao je. Pruio je ruku da dohvati pare tosta

  sa srebrnog posluavnika.

  Nije vie mogla da izdri.

  Buno je spustila solju na tacnu. Prokletstvo, Benedikte, kako se usuujete

  da uetate u ovu kuu kao da se nita nije dogodilo? Najmanje to ste mogli da

 • 33 Zavet ljubavi

  uinite jeste da mi poaljete telegram i obavestite me da ste iv! Zar je to toliko

  teko?

 • 34 Amanda Kvik

  esto poglavlje

  Amiti je bila ljuta.

  S obzirom na to kroz ta je sve prola pre tri nedelje, Benedikt je bio

  zadivljen njenom estinom. Plamen u njenim oima svakako je bio opasan.

  Pomislio je kako ovo ba i nije bio strastven susret o kome je matao

  proteklih mesec dana.

  Noem je mazao puter na tost dok je pokuavao da smisli najbolji nain da

  odgovori na napad. Nita sjajno mu nije padalo na pamet.

  Izvinjavam se, rekao je. Mislio sam da je najbolje da se ne ujemo dok se

  ne vratim u London.

  Hladno mu se osmehnula. Zaista, gospodine?

  Ovo ne ide dobro, shvatio je. Ubeivao je sebe da joj mora oprostiti zbog

  njenog osetljivog emocionalnog stanja. Ako su novine prenele samo polovinu

  prie ispravno, onda je srena to je uopte iva. Mnoge ene pale bi nemone

  u krevet posle takve nesree. I ostale bi tamo mesec dana, hranile se slabom

  orbom i ajem i povremeno bi posezale za miriljavim solima.

  Uostalom, mnoge ene ne bi ni preivele taj napad, pomislio je. Divljenje se

  pomealo s velikim olakanjem koje je osetio kad je malopre uao u trpezariju.

  Novine su naglaavale da je iva i nepovreena, ali znao je da nee moi da se

  smiri dok je ne vidi sopstvenim oima.

  Trebalo je da zna da e je zatei gde mirno dorukuje.

  Amiti je bila ena kakvu nikad pre nije upoznao. Nije prestajala da ga

  zadivljuje. Od prvog trenutka kad ju je ugledao u onoj prljavoj uliici na Svetoj

  Klari, bio je opinjen. Podseala ga je na malu, uglaenu i radoznalu maku.

  Zadivila su ga njena iroka interesovanja. Nikad se nije znalo koju e temu

  pokrenuti.

 • 35 Zavet ljubavi

  Za vreme putovanja od Svete Klare do Njujorka pojavljivala se na

  najneoekivanijim mestima na brodu. Od poetka je bilo oigledno da je

  posada oboava. Jednom prilikom otiao je da je potrai i ugledao je kako izlazi

  iz brodske kuhinje. Jo je bila zaokupljena ivim razgovorom s glavnim

  kuvarom, koji je priao nairoko i nadugako o tome kako uspeva da napravi

  toliko mnogo obroka za putnike i posadu za vreme putovanja. Delovala je vrlo

  zainteresovano. Pitanja su joj bila iskrena. Kuvar ju je posmatrao kao da je

  zaljubljen u nju.

  A zatim ju je zaticao i u prisnom razgovoru sa zgodnim mladim

  Amerikancem Deklanom Garavejom. Benedikta je prestravio oseaj ljubomore

  koji je doiveo kad ih je video zajedno u brodskoj biblioteci.

  Garavej je nedavno zavrio koled na Istonoj obali i krenuo je da obie

  malo sveta pre ukljuivanja u porodini posao. Delovao je

  prilino zainteresovano za savremene teorije psihologije, koju je i studirao.

  Oduevljeno ih je prenosio Amiti. Ona je zauzvrat beleila i postavljala

  mnogobrojna pitanja. Garavej je bio oaran, i to ne psihologijom, ve njome.

  Proteklih nekoliko nedelja Benedikt je razmiljao o sopstvenim razgovorima

  s Amiti na brodu. Nesumnjivo joj je smrtno dosaivao opisima tako

  uzbudljivih pronalazaka kao to je fotofon, aparat za beinu komunikaciju

  Aleksandera Grejama Bela. Uspela je da deluje tako zainteresovano da ga je

  navela da pree i na druge teme. Opirno joj je priao o tome kako nekoliko

  uglednih naunika i inenjera, poput francuskog pronalazaa Ogistena Muoa,

  predviaju da e rudnici uglja u Evropi i Americi uskoro biti iscrpljeni. Ako se

  pokae da su u pravu, sjajne parne maine savremenog doba, koje pokreu sve,

  od brodova i lokomotiva do fabrika, bie zaustavljene. Potreba da se pronae

  novi izvor energije u sreditu je panje svih glavnih sila. I tako dalje, i tako

  dalje. U jednoj takvoj prilici, koju bi rado zaboravio, ak je otiao tako daleko

  da joj podrobno objanjava kako su drevni Grci i Rimljani vrili oglede sa

  solarnom energijom.

  O emu je razmiljao?

  Postavljao je sebi to pitanje svake noi itav mesec. Bila je zarobljena s njim

  na palubi Severne zvezde itavim putem od Svete Klare do Njujorka.

  Imao je zlatnu priliku da je zadivi. Umesto toga, beskonano ju je gnjavio

  suvoparnim inenjerstvom. Kao da bi bilo koja ena elela da slua o njegovim

  zanimanjima.

 • 36 Amanda Kvik

  Ali tada mu se inilo da je Amiti raspoloena da raspravlja o njegovim

  nagaanjima i teorijama. Veina ena koje je poznavao, sa blistavim izuzecima

  njegove majke i snaje, smatrale su da je carstvo inenjerstva i pronalazaka

  ispod nivoa zanimanja pravog gospodina. Amiti je, meutim, otila tako daleko

  da hvata beleke, ba kao i dok je askala s Deklanom Garavejom. Priznao je

  da je bio polaskan. Mada je kasnije, na dugom putovanju vozom prema

  Kaliforniji, imao dovoljno vremena da pomisli kako je vrlo izgledna

  mogunost da je samo bila ljubazna.

  Dok je razmiljao o vremenu provedenom s Amiti na Severnoj zvezdi, najvie je voleo da se prisea njihove poslednje zajednike noi. To seanje

  grejalo ga je u snovima dok su bili razdvojeni.

  Izali su da se proetaju po putnikoj palubi i zaustavili su se da posmatraju

  boanstveni vatromet koji je stvarala daleka morska oluja. Stajali su zajedno

  kod ograde gotovo ceo sat i posmatrali udaljeno sevanje munja na nonom

  nebu. Bila je opinjena prizorom. On je, s druge strane, bio oaran njenim

  uzbuenjem.

  Te noi privukao ju je u zagrljaj i poljubio je prvi i jedini put. U tom

  doivljaju bilo je vie elektriciteta nego u nonoj oluji. Bio je to samo poljubac,

  ali prvi put u ivotu razumeo je kako strast moe navesti mukarca da prkosi

  logici i nalozima zdravog razuma.

  Gospoa Hjuston stigla je iz kuhinje.

  Izvolite, gospodine, rekla je. Uivajte u doruku.

  Postavila mu je tanjir pun jaja i kobasica. Udahnuo je mirise i odjednom

  osetio neizdrivu glad.

  Hvala vam, gospoo Hjuston, rekao je. Razmotao je salvetu. Ba ovo mi

  treba.

  Zablistala je od zadovoljstva i sipala mu kafu u olju.

  Viljukom je pokupio zalogaj omleta i pogledao u Amiti.

  Ispriajte mi ta se dogodilo, zatraio je. Verujem da je tampa malo

  preterala?

  Peni ju je preduhitrila odgovorom.

  Naalost, sve se odigralo uglavnom kako su novine opisale, rekla je.

 • 37 Zavet ljubavi

  Osim onoga kako beim iz koije u spavaici, mrzovoljno se umeala

  Amiti. To je odvratno preterivanje. Bila sam potpuno obuena, uveravam

  vas.

  Pre nego to je stigao da odgovori, Peni je nastavila s priom.

  Zli ubica koga nazivaju Mladoenjom zgrabio je Amiti s ulice usred belog

  dana i pokuao je da je savlada hloroformom, nastavila je.

  Hloroform? Osetio je kako mu se utroba ledi. Da je ubici uspelo da je

  onesvesti, malo je verovatno da bi mu pobegla. Proklet bio u paklu!

  Shvatio je da ga Peni i gospoa Hjuston posmatraju.

  Izvinjavam se zbog runih rei, rekao je.

  Palo mu je na pamet da se ve dvaput izvinio, a jo ni doruak nije zavrio.

  Amiti je podigla obrve. Stekao je utisak da joj je ovo zabavno. Nije bilo prvi

  put, pomislio je, da ga uje kako psuje. Ali sad je ponovo u Londonu. U

  Londonu postoje pravila.

  Sreom, uspela sam da dohvatim svoju lepezu pre nego to me je omamio,

  objasnila je. Iskoila sam iz koije i potrala koliko me noge nose.

  Namrtio se pomislivi na to. Ko je vozio koiju?

  ta?, namrgodila se. Nemam pojma. Bila je privatna koija pa

  pretpostavljam da je koija bio u slubi ubice.

  Malo je razmislio o tome. Privatna koija?

  Da. Po kii sam je pobrkala s gradskom. Pogled joj se izotrio. O emu

  razmiljate, gospodine?

  Koija je ili sauesnik ili kriminalac unajmljen za tu priliku i plaen da

  uti. Bilo kako bilo, mogao bi da pomogne da otkrijemo ubicu.

  Razrogaila je oi. Odlino zapaanje! Morate to obavezno pomenuti

  inspektoru Loganu.

  Slegnuo je ramenima i pojeo zalogaj kobasice. Tako se vodi istraga. Siguran

  sam da policija to ispituje.

  Poprimila je zlokoban izraz. Ne bih raunala na to da sam na vaem

  mestu.

  Peni je delovala zamiljeno. Do Amitinog bega niko nije ni znao kako su

  druge neveste otete. Samo su nestale.

 • 38 Amanda Kvik

  Nastavio je da jede jaja dok je razmiljao o tome. Zatim je pogledao u Amiti.

  Zato vas?, pitao je.

  Namrtila se. ta?

  Imate li predstavu o tome zato je, od svih ena u Londonu, ubica izabrao

  vas za rtvu?

  Amiti je pogledala u Peni, koja se tiho nakaljala.

  Pretpostavljam da niste uli traeve, gospodine Stenbridu, rekla je.

  Traevi plove kroz London kao Temza. Podigao je olju s kafom. Na koji

  tano tra mislite?

  Ovog puta je odgovorila Amiti.

  Tra o nama, gospodine Stenbridu, odgovorila je hladno.

  Zaustavio je olju na pola puta do usta i pogledao je preko ruba. Nama?

  Ledeno mu se osmehnula. U izvesnim krugovima bilo je mnogo dokonog

  nagaanja u vezi s prirodom naeg poznanstva na Severnoj zvezdi.

  Lice mu je postalo bezizrazno. Na ta, pobogu, misli? Bili smo saputnici na

  brodu.

  Peni je zakiljila. Govorka se kako je vaa veza s Amiti bila prisnije

  prirode.

  Pa, spasla mi je ivot, to bi svakako moglo da se posmatra kao neka vrsta

  prisnosti. Zautao je, svestan da ga Amiti i Peni posmatraju upadljivo udno.

  Sa zakanjenjem je shvatio.

  Kao pogoen gromom, pogledao je u Amiti. Hoete da kaete kako se pria

  da smo nas dvoje ljubavnici?

  Gospoa Hjuston je frknula i zaposlila se oko lonia s kafom. Peni je stegla

  vilicu.

  Amiti se jarko zarumenela.

  ao mi je to to kaem, ali tako je, potvrdila je.

  Borio se sam sa sobom na trenutak i reio da bi ipak bilo najbolje da joj ne

  kae kako bi voleo da je to istina. Prisilio se da se usredsredi na pitanje o

  kojem su raspravljali.

 • 39 Zavet ljubavi

  Kakve veze ima tra s injenicom da ste zamalo ubijeni? pitao je umesto

  toga.

  Duboko je uzdahnula i ispravila ramena. Prema tampi, Mladoenja bira

  enske rtve iji je ugled uprljan skandalom.

  Govorila je tako brzo - praktino mrmljala - da nije bio siguran da li ju je

  ispravno razumeo.

  Uprljan skandalom? ponovio je da bi se uverio je li shvatio.

  Da, potvrdila je, stegnuto i odseno.

  Govorite mi da su glasine o vama, ili bi trebalo da kaem o nama, nekako

  stigle do uiju ubice i zato ste mu privukli panju?

  Tako izgleda, potvrdila je. Sipala je malo mleka u kafu. Bojim se da ta

  pria krui u odreenim krugovima ve neko vreme.

  Jo od bala kod eningovih, da budemo tani, dodala je Peni. Koliko ja

  mogu da odredim, poelo je jo izjutra nakon tog dogaaja.

  Namrtio se. Jeste li vas dve prisustvovale?

  Ne, odvratila je Peni. Ali nije bilo teko utvrditi da su glasine poele da

  krue odmah posle toga. Uglaeno drutvo je mali svet, sigurna sam da ste toga

  svesni, gospodine Stenbridu.

  Istina, sloio se. I pregrejani rasadnik kad je re o traevima. Trudim se

  da ga izbegavam.

  Ni ja ga ba ne volim, sloila se Peni. Ali zahvaljujui mom pokojnom

  muu, provela sam neko vreme u tom rasadniku i jo imam tamo veze. Tako

  sam i saznala gde i kad su traevi poeli.

  Jeste li otkrili i ko je odgovoran?, pitao je.

  Ne, priznala je. Tako neto je tee odrediti. Pre napada na Amiti, glavna

  briga nam je bila da bi taj tra mogao navesti njenog izdavaa da se predomisli

  u vezi s izdavanjem njene knjige.

  Pogledao je u Amiti. Dakle, zavrili ste svoj putopis za dame?

  Skoro, odgovorila je. Uneu jednu ili dve izmene, ali nadala sam se da u

  ga poslati gospodinu Galbrejtu krajem meseca. Naalost, posle glasina o mojoj

  vezi s vama i dogaaju s ubicom, sve se prilino zapetljalo.

 • 40 Amanda Kvik

  Razmiljao je o raznim moguim reenjima ove neprilike dok je uzimao

  poslednje zalogaje jaja. A onda se zavalio da uiva u ostacima kafe.

  Izdavanje knjige e biti lako reeno, izjavio je.

  Zagledale su se u njega.

  ta tano mislite pod tim, gospodine Stenbridu?, pitala je Amiti. Oito je

  bila oprezna. Nameravate li da pretite ili zastraujete gospodina Galbrejta? Jer

  vas uveravam da, koliko god cenila taj postupak, ipak ne mogu da podrim

  takav pristup.

  Cenili biste takav postupak?, pitao je.

  Prvi put mu se iskreno osmehnula otkako je stigao. Od tog osmeha oi su joj

  postale tople kao i sve oko nje; od tog osmeha se osetio veoma lepo.

  Lepo od vas to se nudite da preplaite gospodina Galbrejta da biste mi

  pomogli u objavljivanju knjige, ali bojim se da bi to u ovim okolnostima moglo

  biti pomalo nezgodno, primetila je.

  Pa, u tom sluaju, sauvau mogunost uterivanja straha u vaeg izdavaa

  kao poslednje sredstvo, rekao je. Mislim da nee biti potrebe za

  preduzimanjem tako drastinih mera ako primenimo jednostavnije i

  otvorenije reenje koje imam na umu.

  Peni je i dalje bila pomalo zbunjena, ali bleda iskra razumevanja zablistala

  joj je u oima. Koje, gospodine?

  Na osnovu onoga to ste mi ispriale, najlaki nain da se pozabavimo

  pitanjem Amitinog ugleda jeste da objavimo da smo nas dvoje vereni i da

  elimo da se venamo, objasnio je.

  Zadovoljan oitim savrenstvom svog reenja, otpio je jo kafe i ekao da

  njih dve pokau prikladno oduevljenje i zahvalnost za njegov predlog.

  Amiti je zurila u njega kao da je upravo objavio da se primie kraj sveta.

  Ali Peni se uhvatila za reenje s dubokim olakanjem.

  Da, pa naravno, rekla je. To je savren odgovor. Priznajem da je i meni to

  palo na pamet. Ali moram rei da nisam oekivala da ete vi to sami predloiti,

  gospodine Stenbridu.

  ta?, Amiti je usmerila panju na Peni. Jesi li poludela? Kako e, za ime

  sveta, takva objava bilo ta reiti?

 • 41 Zavet ljubavi

  Peni je zauzela znalaki stav. Sigurna sam da gospodin Stenbrid ima sve

  odgovore. Neto mi govori da je skovao taj plan i pre nego to je stigao kod

  nas. Je li tako, gospodine?

  Zapravo, da, potvrdio je, trudei se da deluje skromno.

  Amiti je vrsto stegla salvetu. Gospodine Stenbridu, podsetila bih vas da

  niste uopte znali za taj tra dok niste seli za ovaj sto da dorukujete. Kako,

  pobogu, moete da izjavite da ste skovali taj bezumni plan na putu od broda do

  ove kue?

  Izjava o bezumnom planu ga je zabolela, ali podsetio se da je Amiti u

  poslednje vreme bila pod velikim pritiskom.

  Vest o napadu na vas ubedila me je da je veridba jedino reenje, rekao je.

  Peni je zadovoljno klimnula glavom. Da, naravno.

  Amiti ih je naizmenino ljutito gledala. Zato bi lana veridba bila

  razumno reenje?

  Zato to e imati dva vana efekta, rekao je. Trudio se da bude strpljiv, ali

  morao je da prizna kako ga je razoarao njen nedostatak oduevljenja. Pre

  svega, moi u stalno da budem u vaem drutvu. Tako e mi biti lake da vas

  titim.

  Namrtila se. Da me titite? Znai li to da verujete kako bi ubica mogao

  pokuati ponovo da me otme?

  Ne moemo da uemo u glavu udovita kakvo je to stvorenje koga

  nazivaju Mladoenjom, rekao je blago. Dok ne budemo sigurni da je mrtav

  ili u zatvoru, mislim da nije pametno da se kreete sami. Ako se negde pritajio,

  imae vremena da zalei rane. Ne treba da izlazite iz ove kue sami ni pod

  kakvim okolnostima. Kao va verenik, moi u da vas pratim kuda god elite

  da idete.

  Zaustila je da neto kae, zastala i duboko udahnula, i pokuala ponovo.

  A drugi razlog zato verujete da je takav lani dogovor dobra zamisao?,

  pitala je.

  Zar nije oigledno?, pitao je. Prekinuemo traeve. Vie neete morati da

  brinete hoe li Galbrejt odbiti da objavi knjigu zbog vaeg naruenog ugleda.

  Peni je pogledala Amiti. Mora shvatiti da je veridba savreno reenje za

  oba problema.

 • 42 Amanda Kvik

  Izvinite, rekla je ravnoduno, ali nisam sigurna u sve to.

  Zato?, pitala je Peni.

  Zato?, procedila je. Zar mora to da me pita? Zamisao je uasna. Takva

  veridba je potpuna izmiljotina. Kako bismo, za ime sveta, mogli da odrimo

  takvu obmanu? ak i da je gospodin Stenbrid zadovoljan da glumi mog

  verenika, ta je s njegovim roditeljima? Sigurna sam da e se protiviti.

  Ne, nee, odvratio je. Moje roditelje prepustite meni. Njima u se

  pozabaviti ako bude neophodno.

  Kako to ne moe biti trenutno neophodno?, uzvratila je.

  Trenutno su u Australiji. Brzo je odbacio pitanje roditelja. Nee znati

  nita o tome ta se dogaa ovde u Londonu. I kad ste ve pokrenuli ovu temu,

  uveravam vas da u se pozabaviti i svojim bratom i snajom.

  Stegla je usta. Zaista cenim vau ponudu, gospodine Stenbridu,

  meutim...

  Molim te, prestani vie da govori kako ceni moje ponude!, prekinuo ju

  je.

  Shvatio je koliko je strogo ovo zvualo tek kad je naglo zautala. Zurila je u

  njega zaprepaeno, i on je shvatio da joj nikad ranije pokazao tu stranu svoje

  naravi.

  Suzdrao se da ne zajei i pokuao da objasni.

  To je najmanje to mogu da uinim nakon onoga to si ti uinila za mene,

  rekao je tiho. Spasla si mi ivot na Svetoj Klari. Ne bih preiveo da nije bilo

  tebe. Taj dogaaj je doveo do nezgodnih okolnosti koje su pokrenule traeve o

  naoj navodnoj vezi. I jo si bila i napadnuta zbog tog traa. Duan sam ti i bio

  bih ti veoma zahvalan kad bi mi dozvolila da ti dug vratim.

  Tako to e se pretvarati da si mi verenik?, pitala je u neverici.

  Dok policija ne pronae ubicu, odgovorio je.

  ta ako ne uspeju?, pitala je.

  Onda emo mi morati da ga naemo.

  Udarao je naslepo, ali pokuaj je zasnovao na onome to je znao o njoj. Iznad

  svega je bila krajnje radoznala i privlaila ju je mogunost pustolovine. Taj duh

  ju je i odveo na put oko sveta.

 • 43 Zavet ljubavi

  Odmah je shvatio da mu je strategija uspela. Odjednom je zablistala od

  uzbuenja.

  Hmm, promrmljala je.

  Peni ga je sumnjiavo odmerila. Imate li iskustva sa istraivanjem zloina,

  gospodine Stenbridu?

  Ne, ali pretpostavljam da je slino bilo kom problemu iz inenjerstva ili

  matematike, odgovorio je. Poreaju se sve poznate bitne injenice u logian

  niz i trae se reenja za nepoznate.

  Kad bi bilo tako jednostavno, policija bi uhvatila sve prestupnike na

  ulicama, odbrusila je Amiti. Ustala je. Molim te, izvini nas, Peni, elim da

  pokaem batu gospodinu Stenbridu.

  Ali ba sam hteo da zamolim gospou Hjuston da mi donese jo kafe,

  izjavio je Benedikt.

  Prostrelila ga je pogledom. Obilazak bate, gospodine! Smesta!

 • 44 Amanda Kvik

  Sedmo poglavlje

  Letnja kia je prestala i pojavilo se sunce, ali u bati je jo bilo vlano. Amiti

  je podigla suknje iznad lanaka, da izbegne mokro cvee i rastinje. Krenula je

  ka maloj senici u udaljenom uglu, veoma svesna toga da je Benedikt odmah iza

  nje. ljunak na stazi krkao mu je pod izmama.

  Zakoraila je u senicu i okrenula se ka njemu.

  Izgleda da ste se prilino lepo oporavili od rane, poela je.

  Pomalo obazrivo se dodirnuo sa strane pod rebrima i smesta spustio ruku.

  Zahvaljujui vaim lekarskim vetinama.

  Kao to sam vam i onda rekla, otac me je nauio najosnovnijim postupcima

  leenja.

  Biu mu veno zahvalan. Pogledao ju je. Kao i vama.

  Znala je da ponovo rumeni. Obuzela ju je enja. Bila joj je potrebna vrsta

  volja da je suzbije. Nije elela njegovu zahvalnost.

  Dakle, gospodine?, pitala je. Kakav je ishod vaeg putovanja u

  Kaliforniju? Je li zadatak uspeno obavljen?

  Zadatak?

  Ne treba da se ustruavate. Zar mislite da nisam shvatila da radite za Krunu

  kao pijun?

  Prokletstvo, Amiti! Ja sam inenjer, a ne pijun!

  Znaajno je pogledala u crnu torbu koju je drao. Dobro, jasno mi je da ne

  smete priati o svom ueu u velikoj igri. Ali moete li barem da me uverite

  da vam je poduhvat, kakav god bio, uspeno okonan?

  Naslonio se rukom na oblinji stub i nagnuo nad njom. Da, bio je uspean.

 • 45 Zavet ljubavi

  Nasmeila se, zadovoljna uprkos razdraljivosti. Odlino! Oduevljena sam

  to sam u manjoj meri doprinela tom uspehu - iako neu nikad tano saznati

  ta se desilo.

  Kucnuo je prstom po stubu dok je razmiljao o njenoj izjavi. A onda kao da

  je neto odluio.

  Ne vidim nijedan razlog da vam ne ispriam nekoliko injenica, poto je

  posao zavren. Ali prvo, hou da budem jasan - ja nisam profesionalni pijun.

  Uinio sam uslugu stricu koji sluajno ima veze u vladi. Oni su ga zamolili za

  pomo u izvesnom projektu, a on je pak zamolio za pomo mene, zbog mog

  inenjerskog obrazovanja. Taj zadatak, kako ga vi nazivate, bio mi je prvo i

  veoma verovatno poslednje iskustvo na tom polju. Izgleda da nisam naroito

  vian tom poslu. Zamalo da poginem, ako niste zaboravili.

  Teko da u to zaboraviti. Oklevala je. Imate li ikakvu predstavu o tome

  ko je pokuao da vas ubije na Svetoj Klari?

  Ne. Pretpostavljam ista osoba koja je ubila pronalazaa koga sam iao da

  posetim na ostrvu.

  Blagi boe, jo neko je ubijen na Svetoj Klari? To mi nijednom niste

  pomenuli.

  Pronaao sam ga mrtvog u laboratoriji, rekao je. Ubijen je neposredno pre

  nego to sam stigao.

  Ko je on bio?

  Olden Kork. Bio je udak, ali sjajan inenjer, radio je na novom oruju za

  koje izvesne stranke u vladi veruju da bi izvrilo preokret u naoruanju ratnih

  brodova. Prema njihovim izvorima, Rusi su takoe veoma zainteresovani da se

  doepaju te naprave.

  ta je u vezi s tim tako revolucionarno?

  Kork ga je nazvao solarnim topom. Napravljen je tako da radi na solarnu

  energiju.

  Divno! Gospodin Kork je postavio laboratoriju na karipskom ostrvu?

  Imao je brojne razloge da ode na Karibe, objasnio je. Prvo, pokuavao je

  da sakrije svoje istraivanje od raznoraznih vlada, bar dok ne usavri solarni

  top. Nameravao je da ga proda onome ko ponudi najvie kad ga zavri. Osim

  toga, iz oiglednih razloga, bilo mu je potrebno mnogo sunca i veoma topla

 • 46 Amanda Kvik

  klima za izvoenje ogleda. Takoe je traio odredite na redovnoj

  parobrodskoj marruti, tako da mogu da mu stiu potrebne zalihe i oprema.

  Da, naravno, karipsko ostrvo je savreno mesto.

  Kao to sam rekao, neko, verovatno ruski agent, stigao je do Korka pre

  mene. Laboratorija je bila ispreturana. Nije bilo ni traga od planova oruja.

  Jedan sluga, koji je povremeno pomagao Korku, rekao mi je da je nestala i

  vana sveska sa Korkovim crteima i specifikacijama. Mislim da ju je takoe

  ukrao ubica.

  A onda je ta ista osoba pokuala da ubije i vas?

  Pretpostavljam. Zastao je. Mora da sam mu bio za petama. Ali pre nego

  to sam izaao iz Korkove laboratorije, pronaao sam pismo.

  Ono koje ste poverili meni u sluaju da ne preivite.

  Da, potvrdio je. im sam ga proitao, znao sam da je vrednije od

  Korkovih nacrta.

  Zato?

  Korku ga je poslao pronalaza Elajda Fokskroft iz Kalifornije. Kad sam ga

  proitao, smesta sam shvatio da su njih dvojica ve due vodili prepisku. Bilo

  je oigledno da ono to je Korkovo oruje moglo da uini razornim brodskim

  topom nije nacrt samog solarnog topa - on je bio prilino obian - ve motor

  koji treba da ga pokree.

  Solarni motor?

  Da.

  Nasmeila se. Pa, pretpostavljam da to objanjava zato smo vodili toliko

  mnogo zanimljivih razgovora o mogunostima solarne energije na palubi

  Severne zvezde.

  Bio sam obuzet tom temom, priznao je.

  U njoj se oglasio znak na uzbunu. Saekajte trenutak. Rekli ste da Korkovi

  nacrti za oruje nisu bili tamo kad ste stigli. Znai li to da su sad u rukama

  Rusa?

  Verovatno, ako im uopte mogu biti od ikakve koristi.

  Namrtila se. Objasnite to, gospodine.

 • 47 Zavet ljubavi

  U pismu je jasno istaknuto da Kork nije uspeo da napravi odgovarajui

  motor za svoj top. Bez praktinog sistema sposobnog da uspeno pretvori

  sunevu svetlost u energiju i da je uskladiti, kako bi je kasnije koristio,

  njegovo oruje je obina inenjerska matarija. Pogledao je po sunanoj bati.

  Kao Da Vinijeve letee maine i njegova fantastina oruja.

  Ali Elajda Fokskroft je smislio takav solarni motor i napravu za

  skladitenje?

  Tako je. U pismu je stajalo da Kork veruje da je taj motor u stanju da

  pokrene njegovo oruje. On i Fokskroft nameravali su da ponu zajedniki rad

  na projektu.

  Ponovo je pogledala u konu torbu. Pretpostavljam da ste pronali

  Fokskrofta?

  Jesam. Duboko je uzdahnuo. Naalost, naao sam ga na samrti.

  Blagi boe, i njega je neko ubio?

  Ne. Imao je rak. I znao je da umire. Najvie ga je brinulo da njegov nacrt

  solarnog motora ne bude izgubljen. Dao mi je ovu svesku.

  Imate je u toj torbi koju nosite?

  Tako je. Odneu je danas mom stricu i tada e moja mala uloga u velikoj

  igri biti zavrena - malo prekasno, to se mene tie.

  Shvatam. Kratko ga je prouavala. Sve je to vrlo zanimljivo, gospodine.

  Razumem zato ste bili tajanstveni na Severnoj zvezdi.

  Tada sam pretpostavljao da ete, to manje znate, biti bezbedniji. Bilo je

  mogue da je i ruski agent bio na brodu.

  Kako ste znali da ja nisam agent?

  Izgledalo je da se zabavlja. Spasli ste mi ivot, ako se seate. Mogli ste me

  pustiti da umrem u onoj uliici nakon to sam vam predao pismo. Taj mi je

  dokaz bio dovoljan da vam verujem.

  Pa, ta je oekivala da e rei? Da ju je pogledao u oi i nekako znao da ga

  ona nikad nee izdati? ovek je inenjer, za ime boje. Inenjeri vole

  injenice.

  Pa, i niste imali mnogo izbora, to se toga tie.

 • 48 Amanda Kvik

  Ne, sloio se. Rizikovao sam kad sam vam predao pismo, ali ubrzo je

  postalo oigledno da niste ruski agent. Meutim, nisam vam ispriao nita vie

  o svojim ciljevima zato to...

  Zato to niste eleli da se sluajno izlanem u oputenom razgovoru s

  drugim putnicima, jetko je zakljuila. Razumem, gospodine. Ne morate da

  okoliate.

  Plaio sam se, ako je agent zaista bio na brodu, a vi pomenete solarni top ili

  pismo, da biste bili u opasnosti.

  Zadobovala je prstima po ogradi. Zato se niste potrudili da mi piete nakon

  to smo se rastali u Njujorku?

  Smatrao sam da je najbolje da ne otkrivam da sam krenuo kod Fokskrofta.

  Namrtio se. Prokletstvo, Amiti, trudio sam se da vas zatitim koliko god sam

  mogao.

  Bledo mu se osmehnula. Uveravam vas da neznanje nije uvek blaenstvo.

  Kao to znate, napadnuta sam upravo zbog poznanstva s vama, a ne bih rekla

  da je Mladoenja ruski agent.

  ao mi je. Stisnuo je zube. ini mi se da se mnogo izvinjavam ovog jutra.

  U pokuaju da vas zatitim od ruskog pijuna, gurnuo sam vas pravo u ruke

  udovita.

  Smekala je. Niste vi krivi. ,

  Naprotiv. Da nas nisu videli zajedno na Zvezdi, ubica vas oigledno ne bi izdvojio kao plen.

  Shvatila je da svakog trena postaje sve razdraljivija. Gospodine Stenbridu,

  ne dozvoljavam da preuzmete odgovornost za ono to mi se desilo ovde u

  Londonu. U to vreme ak niste bili ni u gradu.

  Osvrnuo se ka kuhinjskim vratima. Vaa domaica pokuava da vam

  privue panju.

  Okrenula se i ugledala gospou Hjuston kako joj mae s vrata.

  Gospoa Marsden poslala me je da vam kaem da je stigao inspektor iz

  Skotland jarda, doviknula je gospoa Hjuston.

 • 49 Zavet ljubavi

  Osmo poglavlje

  Peni je bila u gostinskoj sobi sa inspektorom Loganom. Otmeno je sedela na

  sofi. Suknje njene crne haljine padale su joj u savrenim naborima oko mekih

  konih cipela koje je nosila po kui. Razgovarala je o vremenskim prilikama sa

  visokim mukarcem irokih ramena, koji je stajao pored prozora.

  Nije tema zapanjila Amiti. Svi bi razgovarali o vremenu kad ne bi imali

  zajednikih tema. Panju joj je privukao iznenaujue ivahan izraz na

  Peninom licu. Otila bi predaleko kad bi rekla da je Peni izgledala veselo, ali

  video se blagi nagovetaj stare i ljupke iskre, koja ju je nekad odlikovala.

  Sve je ukazivalo na to da je inspektor Logan bio odgovoran za Penino

  raspoloenje, a ako je to istina, mislila je Amiti, sasvim je spremna da joj se taj

  ovek odmah dopadne.

  O, tu si, Amiti, doekala ju je Peni. Dozvoli da ti predstavim inspektora

  Logana iz Jarda. Inspektore, moja sestra i njen verenik gospodin Stenbrid.

  Amiti je ustuknula na re verenik, ali Benedikt nije ni trepnuo. Uostalom,

  imao je vie iskustva na tajnim zadacima, rekla je sebi.

  Logan se brzo okrenuo. Nagnuo je glavu ka Amiti. Gospoice Donkaster,

  zadovoljstvo mi je to vas vidim ivu i zdravu jutros.

  Bio je u ranim tridesetim. Plavokos i gotovo zgodan, imao je deaku

  nevinost koja je bila u krajnjoj suprotnosti sa opreznim izrazom u hladnim

  plavim oima. Govorio je naglaskom uglednog i obrazovanog oveka. Kvalitet

  njegovog kaputa i pantalona bio je dobar, ali ne izuzetan, niti po poslednjoj

  modi. Amiti je pretpostavila da svoju inspektorsku platu dopunjuje malim,

  nezavisnim prihodom. Ili je moda, kao i Peni, i on imao smisla za ulaganje.

  Dranje mu je bilo dostojanstveno i ljubazno, ali nije delovao zaplaen ili

  zadivljen skupim nametajem u gostinskoj sobi.

  Brzo je i procenjivaki odmerio Benedikta i delovao zadovoljno onim to je

  video. Gospodine Stenbridu, estitam vam na veridbi.

 • 50 Amanda Kvik

  Hvala, inspektore, rekao je Benedikt. Ja sam najsreniji ovek na svetu.

  Amiti je naas sklopila oi. Kad je ponovo pogledala u Logana, bilo je

  oigledno da on u toj izjavi nije video nita neobino.

  Logan je podigao obrve. Jeste li vi Stenbrid iz Stenbrida i kompanije, gospodine?

  Da, potvrdio je Benedikt. Poznata vam je naa firma?

  Otac je eleo da studiram inenjerstvo, odgovorio je Logan. Da je

  poiveo, bio bi izuzetno razoaran mojom odlukom da se zaposlim u Jardu.

  ini mi se da vaa karijera zahteva malo drugaiju vrstu inenjerstva od

  mog, rekao je Benedikt. Nasmeio se. Ali obojica se bavimo poslovima koji

  obezbeuju da nam se temelji civilizacije ne urue pod nogama.

  Kad je konano zakljuio da Benedikt nee pokuavati da ga zaplai, Logan

  se opustio. ak se i osmehnuo.

  Zaista, gospodine, rekao je. Veoma otroumno zapaanje.

  Amiti nije iznenadio oputen odnos izmeu dvojice mukaraca. Provela je

  dovoljno vremena u Benediktovom drutvu i znala je da on ne ceni ljude

  prema njihovom drutvenom poloaju, ve sposobnost i strunost u bilo kom

  obliku, a inspektor Logan odavao je utisak da ima oba kvaliteta.

  Gospoa Hjuston pojavila se s posluavnikom za aj i spustila ga na stoi

  ispred sofe. Logan je delovao blago iznenaen kad mu je ponuena olja, ali

  brzo se prenuo.

  Amiti je sela na stolicu i prikrila osmeh. Bila je svesna da Penino ponaanje

  nije bilo onakvo na kakvo je inspektor navikao kod ena vie klase. Pripadnici

  krugova u kojima su se nekad kretali Peni i Najdel ponaali su se prema

  policajcima - ak i inspektorima - kao prema trgovcima i slugama. Veoma

  bogati retko su imali priliku da sreu ljude iz Jarda. Kad su smat