15
6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018. GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Pregled aktivnosti Prezentacija za 6. sjednicu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

6. Sjednica Partnerskog vijećaUrbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

GRAD ZAGREB

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Pregled aktivnostiPrezentacija za 6. sjednicu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Page 2: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

SADRŽAJ:

1. AKTIVNOSTI PROVEDENE NAKON ODRŽAVANJA 5. SJEDNICE PARTNERSKOG VIJEĆA UAZ (listopad 2017.) do usvajanja SRUAZ

2. PREGLED PROVEDENIH AKTIVNOSTI prosinac 2017.- listopad 2018.

3. AKTIVNOSTI U TOKU

4. PLANIRANE AKTIVNOSTI STRATEŠKE PROVEDBE do veljače 2019.

Page 3: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

1. AKTIVNOSTI PROVEDENE NAKON ODRŽAVANJA 5. SJEDNICE PARTNERSKOG VIJEĆA UAZ (listopad 2017.) do usvajanja SRUAZ

dobiveno pozitivno mišljenje Partnerskog vijeća dobiveno pozitivno mišljenje ex-ante evaluatora

nakon provedenog postupka vrednovanja (tvrtkaEcorys d.o.o.)

dobivena pozitivna mišljenja svih 29 JLS-a Gradska skupština Grada Zagreba je 21. prosinca

2017. godine usvojila Strategiju razvoja Urbaneaglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020.godine (Službeni glasnik Grada Zagreba broj

24/17) kao i zasebne pripadajuće dokumente,

Akcijski plan i Komunikacijsku strategiju, čime jezapočeo proces provedbe Strategije

Page 4: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

2. PREGLED PROVEDENIH AKTIVNOSTI prosinac 2017.- listopad 2018.

Page 5: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

4 STUDIJE ZA OBUHVAT URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

Paralelno s aktivnostima na završetku izrade Strategije izrađenesu četiri studije koje služe kao podloga za ažuriranje Akcijskogplana i izradu strateških dokumenata Ureda za budućeprogramsko razdoblje:

• Analiza sektora toplinarstva i iskorištavanje potencijala geotermalnih izvora na području UAZ(Energetski institut Hrvoje Požar, studeni 2017.)

• Analiza EU konteksta planiranja i usporedivostigradova za UAZ (Urbanex d.o.o., prosinac 2107.)

• Prostorni identitet suburbanih i ruralnihnaselja Grada Zagreba(Institut za turizam, svibanj 2018.)

• Analiza i vrednovanje razvojnih potencijalai ograničenja područja UAZ (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odjel, veljača 2018.)

Page 6: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

TISKANI I WEB MATERIJALISTRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB ZA RAZDOBLJE DO 2020. GOD:

SAŽECI / BROŠURE

Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagrebza razdoblje do 2020. godine- na hrvatskom i engleskom jeziku- objavljeni na web stranici Grada Zagreba

www.zagreb.hr (siječanj 2018.)

E-KNJIGA

Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagrebza razdoblje do 2020. godine- objavljena na web stranici Grada Zagreba

www.zagreb.hr (travanj 2018.)

Page 7: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

PROMOCIJA I DISEMINACIJA ZNAČENJA STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

Predstavljanje usvojene Strategije, ITU i drugih EU izvora financiranja i Tehničke

pomoći GUSPRG-u, 09. ožujka 2018. , Trg S.Radića 1, Upravna tijela Grada Zagreba

Konferencija na temu ITU mehanizma temeljem usvojene Strategije i drugih EU

izvora financiranja te predstavljanje Tehničke pomoći GUSPRG-u, 12. ožujka 2018.,

Hotel Internacional, sudjelovali su predstavnici gradova, općina, županija i

regionalnih koordinatora

Gostovanje pročelnice i predstavljanje SRUAZ-a:- Dobro jutro Hrvatska, 5. veljače 2018.

- Radio emisija Miščafl- Soundset plavi, 9. veljače 2018.

- Intervju Poslovnom dnevniku, 28. ožujka 2018.

Objava materijala i članaka na www.zagreb.hr

Page 8: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

Lokalne radionice u suradnji sa Uredom za programe i projekte Europske unije

održane su u gradovima Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina, Zaprešić, Velika Gorica i DugoSelo (svibanj/lipanj 2018.) vezano za predstavljanje:

provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbaneaglomeracije Zagreb te

Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. i tekućih poslova na izradi Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije

Zagreb.

Page 9: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

1. Dan Urbane aglomeracije Zagreb

održan je 19. lipnja 2018. u Staroj gradskoj vijećnici Grada Zagreba u cilju daljnjeg osnaživanjapartnerskog pristupa i komunikacije između dionika te je predstavljeno slijedeće:

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine (SRUAZ) sažeci / brošure SRUAZ na hrvatskom i engleskom jeziku e-knjiga / PDF SRUAZ, Akcijski plan SRUAZ - usklađivanje za 2018. godinu (radna verzija), Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Mehanizam ITU - mogućnosti financiranja za Urbanu aglomeraciju Zagreb, kao i Studije: Analiza sektora toplinarstva i iskorištavanje potencijala geotermalnih izvora na području

UAZ, Analiza EU konteksta planiranja i usporedivosti gradova za UAZ, Prostorni identitetsuburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba i Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala iograničenja područja UAZ.

Page 10: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

Radionica ITU mehanizam za predstavnike županija, gradova, općina i regionalnih

koordinatora, predstavnike gradskih ureda, 28. kolovoza 2018. sa temama:

- uvodno je predstavljena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

i provedba ITU mehanizma

- predstavljanje natječaja Revitalizacija brownfield lokaciija

Znanstveno - stručni multidisciplinarni skup Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica u organizaciji ECOVAST-a, 12. listopada 2018., Općina Bistra

- u panel raspravi sa temom Kultura i ruralna područja predstavljena je Strategija razvoja

Urbane aglomeracije Zagreb

Page 11: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

3. AKTIVNOSTI U TOKU

Page 12: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

Usklađivanje Akcijskog plana za provedbu SRUAZ - usklađivanje za 2018. godinu- priprema podataka, komunikacija s dionicima, e - savjetovanje, ažuriranje

(veljača - srpanj 2018.)

- Zaključak o utvrđivanju Akcijskog plana za provedbu SRUAZ - usklađivanje za 2018.

godinu - upućen Stručnoj službi gradonačelnika Grada Zagreba (listopad 2018.)

Izrada Registra brownfield područja Urbane aglomeracije Zagreb- mjerom 3.4.3. Obnova brownfield lokacija u pokazateljima ishoda navedena je Izrada

registra brownfield lokacija na području UAZ, tj. inventarizacija i izrada jedinstvene baze

podataka (registra) brownfield lokacija aglomeracije

Baza podataka o provedbi 9 strateških projekata UAZ- prikupljanje podataka o provedbi strateških projekata Urbane aglomeracije Zagreb

Aktivnosti povezane sa Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb- novinarski upiti

- mišljenja o usklađenosti projekata

- prezentacije i materijali za razna događanja.

Page 13: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

4. PLANIRANE AKTIVNOSTI STRATEŠKE PROVEDBE do veljače 2019.

Page 14: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

2. Dan Urbane aglomeracije Zagreb (siječanj 2019.)

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb -usklađivanje za 2019.

- prikupljanje i obrada podataka- provedba e-savjetovanja na Nacrt prijedloga- obrada prijedloga i primjedbi- izrada Izvješća- Utvrđivanje usklađivanja donošenjem Zaključka gradonačelnika.

Priprema i održavanje radionica s Radnom skupinom za izradu i provedbuStrategije (tri tematske radionice - Društvo, Gospodarstvo, Urbano okruženje)

Provedba postupka vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb -vrednovanje tijekom provedbe Strategije

Page 15: 6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb za strategijsko planiranje/PV... · GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 6. Sjednica Partnerskog vijeća

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

6. Sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb 6. studenog 2018.

Hvala na pažnji!

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj GradaSektor za strateško planiranje regionalnog razvoja

Odjel za strategiju Urbane aglomeracije Zagreb

A: Park Stara Trešnjevka 1, 10 000 ZagrebT: + 385 1 658 5804F: + 385 1 610 1881E: [email protected]; [email protected]