3. sjednica Senata

Embed Size (px)

Text of 3. sjednica Senata

 • 1

  ZAPISIK

  3. sjednice Senata Sveuilita u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) odrane u utorak 17. studenoga 2009. s poetkom u 16 sati u auli Rektorata Sveuilita u Zagrebu, Trg marala Tita 14.

  1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeli, rektor - Prof.dr.sc. Bojan Baleti, prorektor za prostorno planiranje i razvoj

  -Prof.dr.sc. Tonko urko, prorektor za poslovanje

  -Prof.dr.sc. Melita Kovaevi, prorektorica za znanost i tehnologiju

  -Prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom

  - Prof.dr.sc. Ksenija Turkovi, prorektorica za meunarodnu i meuinstitucijsku suradnju

  Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetniko-nastavnim zvanjima 2. Prof.dr.sc. Ivica Kostovi, Medicinski fakultet predsjednik Vijea biomedicinskog podruja

  3. Prof.dr.sc. Nikola Pernar, umarski fakultet - predsjednik Vijea biotehnikog podruja

  4. Prof.dr.sc. Vesna Vaiek, Ekonomski fakultet - predsjednica Vijea drutveno-humanistikog podruja

  5. Prof.dr.sc. Mirko Orli, Prirodoslovno-matematiki fakultet predsjednik Vijea prirodoslovnog podruja

  6. Prof.dr.sc. Zdravko Kapovi, Geodetski fakultet predsjednik Vijea tehnikog podruja

  7. Izv. prof. Goran Sergej Prista, Akademija dramske umjetnosti - predsjednik Vijea umjetnikog podruja

  8. Prof.dr.sc. Nikola Kujundi, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  9. Prof.dr.sc. Sven Seiwerth, Medicinski fakultet

  10. Prof.dr.sc. Davor Milii, Medicinski fakultet

  11. Prof.dr.sc. Milo Juda, Medicinski fakultet

  12. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatoloki fakultet

  13. Prof.dr.sc. Velimir Sui, Veterinarski fakultet

  14. Prof.dr.sc. eljko Pavii, Veterinarski fakultet

  15. Prof.dr.sc. Davor Romi, Agronomski fakultet

  16. Prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet

  17. Prof.dr.sc. Damir Jeek, Prehrambeno-biotehnoloki fakultet

  18. Prof.dr.sc. Andrija Bogner, umarski fakultet

  19. Prof.dr.sc. Draenka Blai, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

  20. Prof.dr.sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet

  21. Prof.dr.sc. Darko Tipuri, Ekonomski fakultet

  22. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike

  23. Doc.dr.sc. Lidija Kos-Stanii, Fakultet politikih znanosti

  25. Prof.dr.sc. Igor Juki, Kinezioloki fakultet

 • 2

  26. Prof.dr.sc. eljko Potonjak, Pravni fakultet

  27. Prof.dr.sc. Ante Been, Uiteljski fakultet

  28. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet

  29. Prof.dr.sc. Marko Tadi, Filozofski fakultet

  30. Prof.dr.sc. Miljenko Jurkovi, Filozofski fakultet

  31. Prof.dr.sc. Borislav Grgin, Filozofski fakultet

  32. Prof.dr.sc. Josip Osli, Katoliki bogoslovni fakultet

  33. Prof.dr.sc. Anto Mii, Hrvatski studiji

  34. Prof.dr.sc. Irena Cajner Mraovi, Hrvatski studiji

  35. Prof.dr.sc. Amir Hamzi, Prirodoslovno-matematiki fakultet

  36. Prof.dr.sc. Zlatan Bajraktarevi, Prirodoslovno-matematiki fakultet

  37. Prof.dr.sc. Hrvoje Vanik, Prirodoslovno-matematiki fakultet

  38. Prof.dr.sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematiki fakultet

  39. Prof.dr.sc. Lenko Pletina, Arhitektonski fakultet

  40. Prof.dr.sc. Adrijan Bari, Fakultet elektrotehnike i raunarstva

  41. Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i raunarstva

  42. Prof.dr.sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije

  43. Prof.dr.sc. Izvor Grubii, Fakultet strojarstva i brodogradnje

  44. Prof.dr.sc. Dorian Marjanovi, Fakultet strojarstva i brodogradnje

  45. Prof.dr.sc. Stanislav Pavlin, Fakultet prometnih znanosti

  46. Prof.dr.sc. Stanislav Frange, Geodetski fakultet

  47. Prof.dr.sc. Mladen Boievi, Geotehniki fakultet

  48. Prof.dr.sc. Mladen Radujkovi, Graevinski fakultet

  49. Prof.dr.sc. Diana Mili, Grafiki fakultet

  50. Prof.dr.sc. Faruk Unki, Metalurki fakultet

  51. Prof.dr.sc. Biljana Kovaevi Zeli, Rudarsko-geoloko-naftni fakultet

  52. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Tekstilno-tehnoloki fakultet

  53. Red.prof. Enes Midi, Akademija dramske umjetnosti

  54. Red.prof. Slavomir Drinkovi, Akademija likovnih umjetnosti

  55. Izv.prof. Marina Novak, Muzika akademija

  Zaposlenici u suradnikim i nastavnim zvanjima 56. Eva Kirchmayer-Bili, vii umjetniki suradnik

  57. Dr.sc Mario Bai, Kinezioloki fakultet

  58. Ivan anjevac, Prirodoslovno-matematiki fakultet

  Studenti preddiplomskog i diplomskog studija 59. Ivan Bota, Fakultet politikih znanosti

  60. Ante Vuleti, Ekonomski fakultet

  61. Ivan Tomljenovi, Katoliki bogoslovni fakultet

 • 3

  62. Ivan Mati, Agronomski fakultet

  63. Ivan Buri, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  Predstavnik Studentskog zbora Sveuilita u Zagrebu 64. Zlatko Galei, Fakultet strojarstva i brodogradnje

  Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 65. Dario kegro, Kinezioloki fakultet

  Ostali prisutni - Prof. dr. sc. Marko Petrak, Hrvatski akademski sindikat

  - Prof. dr. sc. Anto Mii, dekan Filozofskog fakulteta Drube Isusove

  - Mr. sc. Zoran Beki, ravnatelj Srce-a

  iz strune slube Rektorata - struna suradnica u Uredu za akademske poslove Anja Zlati, dipl.iur.

  - struna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar

  - pomonica rektora za pravna pitanja Melani Vukmirica, dipl.iur.

  Sjednicom Senata predsjedava rektor Sveuilita u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeli.

  Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeli otvorio je 3. sjednicu Senata u 341. akademskoj godini (2009./2010.), pozdravio sve prisutne i zatraio usvajanje dnevnog reda uz izmjene da se doda toka 4.c) Kategorizacija e-uenja.

  Dnevni red prihvaen je jednoglasno.

  D n e v n i r e d :

  1. Izvrenje zakljuaka i prihvaanje zapisnika 1. sjednice Senata u 341. akademskoj godini (2009./2010.) odrane 20. listopada 2009. godine

  2. Izbori a) potvrivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetniko-nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina

  b) Imenovanje Povjerenstva za utvrivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Sveuilita u Zagrebu

  3. Kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu na studijske programe za akademsku godinu 2010./2011. na Sveuilitu u Zagrebu

  4. a) Izvjee o upisima u I. godinu preddiplomskog i diplomskog studija u akademskoj godini 2009./2010. na Sveuilitu u Zagrebu

 • 4

  b) Pripreme za donoenje odluke o upisnim kvotama za 2010./2011. akademsku godinu i rokovima

  c) Kategorizacija e-uenja

  5. Strategija razvoja studentskih savjetovalinih slubi Sveuilita u Zagrebu (2008. 2011.)

  6. Poslijediplomski studiji

  7. Uvjeti izbora u znanstvena zvanja 8. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 9. Sveuilino-nastavna literatura 10. Meunarodna suradnja Sveuilita u Zagrebu

  11. Obavijest o realizaciji kredita za kapitalna ulaganja 12. Prijedlog Prorauna Sveuilita u Zagrebu za 2010. godinu i projekcija prorauna za

  2011. i 2012. godinu 13. Ostalo

  1.Izvrenje zakljuaka i prihvaanje zapisnika 1. sjednice Senata u 341. akademskoj godini (2009./2010.) odrane 20. listopada 2009. godine Konstituiranje Senata Sveuilita u Zagrebu

  Senat je jednoglasno prihvatio zapisnik. 2. Izbori a) potvrivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetniko-nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina

  O prijedlozima Povjerenstva za utvrivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja, Senat je izvijestila prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof.dr.sc. Ljiljana Pinter.

  Potvrivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetniko-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet godina:

  Rbr Ur. broj

  IME PREZIME Visoko uilite Znan. /umjet.

  podruje

  Znan./umjet. polje

 • 5

  1. 640-03/09-17/145

  dr. sc. Ivan PETROVI

  Fakultet elektrotehnike i raunarstva

  tehnike znanosti

  elektrotehnika/ automatizacija i robotika

  2. 640-03/09-17/143

  dr. sc. Biljana KOVAEVI

  ZELI

  Rudarsko-geoloko-naftni fakultet

  tehnike znanosti

  rudarstvo, nafta i geoloko inenjerstvo/rudarstvo

  3. 640-03/09-17/160

  dr. sc. enad MARELI

  Kinezioloki fakultet

  drutvene znanosti

  kineziologija

  4. 640-03/09-17/146

  dr. sc. Sibila PETLEVSKI

  Akademija dramske umjetnosti

  humanistike znanosti

  znanost o umjetnosti/teatrologija

  Svi prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaeni.

  b) Imenovanje Povjerenstva za utvrivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Sveuilita u Zagrebu

  Senat Sveuilita u Zagrebu je na temelju odluka vijea podruja o imenovanju predsjednika Povjerenstva za utvrivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja donio

  ODLUKU

  O IMEOVAJU POVJERESTVA ZA UTVRIVAJE KRITERIJA I POTVRDU IZBORA U ZVAJA SEATA SVEUILITA U ZAGREBU

  I.

  U Povjerenstvo za utvrivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveuilita u Zagrebu imenuju se:

  - Prof. dr. sc. ELIMIR BRADAMATE, predsjednik Povjerenstva za utvrivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijea biomedicinskog podruja,

  - Prof. dr. sc. SLOBODA BRAT, predsjednik Povjerenstva za utvrivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijea prirodoslovnog podruja,

  - Prof. dr. sc. VESA PAVI, predsjednica Povjerenstva za utvrivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijea biotehnikog podruja,

  - Prof. dr. sc. HRVOJE SIKIRI, predsjednik Povjerenstva za utvri