49532262 Evoltia Datoriei Publice Externe

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 49532262 Evoltia Datoriei Publice Externe

 • 8/20/2019 49532262 Evoltia Datoriei Publice Externe

  1/44

  UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

  MASTER : MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC

   

  LUCRARE DE DIZERTAŢIE

   

  Conducător t!!n"!#!c:

  L$ct% Un!&% Dr% L'(ăr Corn$)

    M'*t$rn'd: MARIN GIORGIANA RO+ANA

  P)o!$t!   ,..

  0

 • 8/20/2019 49532262 Evoltia Datoriei Publice Externe

  2/44

  UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

  MASTER : MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC

   

  LUCRARE DE DIZERTAŢIE

  - TENDINŢA  ÎN EVOLUŢIA DATORIEI PUBLICE A ROMÂNIEI

  DUPĂ ANUL 1989 -

   

  Conducător t!!n"!#!c: L$ct% Un!&% dr% L'(ăr Corn$)

    M'*t$rn'd: MARIN GIORGIANA

  RO+ANA

  P)o!$t!   ,..

  1

 • 8/20/2019 49532262 Evoltia Datoriei Publice Externe

  3/44

  CUPRINS

  1.Introduc$r$......................................................................................................................3

  C'/!to)u) I - Datoria publi! "i #or$%l% a%&t%ia................................................................'

    1.1.Datoria publi! ( No)iu*i i*tro+uti,%.......................................................................'   1.. Carat%riar%a "i la&i#iar%a +atori%i publi%............................................................/   1..1.Datoria publi! i*t%r*! - Pr%%*tar% %*%ral!. I*+iatori &tati&tii...................   1...Datoria publi! %2t%r*! ( Co*%pt. atori +% i*#lu%*)!. I*+iatori...............11   1.3.Ca+rul 4uri+i "i a+rul i*&titu)io*al al +atori%i publi%............................................1/

  C'/!to)u) II - Raportul +i*tr% +atoria publi! i*t%r*! "i +atoria publi! %2t%r*!.............15

    .1.Co*&i+%ra)ii pri,i*+ raportul +i*tr% +atoria publi! i*t%r*! "i +atoria publi! %2t%r*!................................................................................................................................15   ..atorii ar% i*#lu%*)%a! raportul +i*tr% +atoria publi! i*t%r*! "i +atoria publi! %2t%r*!................................................................................................................................1   .3.Raportul +i*tr% +atoria publi! i*t%r*! "i +atoria publi! %2t%r*! a Ro$6*i%i.........3   .'.Co*luii pri,i*+ raportul +i*tr% +atoria publi! i*t%r*! "i +atoria publi! %2t%r*! 7* Ro$6*ia............................................................................................................................./

  C'/!to)u) III - Ma*a%$%*tul +atori%i publi%.................................................................5

  3.1. Co*)i*utul "i i$porta*)a $a*a%$%*tului +atori%i publi%........................................53.. G%&tiu*%a +atori%i publi%...........................................................................................30 3.3. Ni,%lul +atori%i "i +%#iitului u,%r*a$%*tal o*#or$ Tratatului +% la Maa&tri8t ..3 3.'. M!&uri +% &olu)io*ar% a ri%i +atori%i %2t%r*%...........................................................3'

  C'/!to)u) IV- E,olu)ia +atori%i publi% a Ro$6*i%i 7* p%rioa+a 15-01099.99...3/

  Conc)u(!!...........................................................................................................................35

  0!1)!o2r'#!$.......................................................................................................................'0

 • 8/20/2019 49532262 Evoltia Datoriei Publice Externe

  4/44

  INTRODUCERE

  O arat%ri&ti! a bu%t%lor publi% atual% +i* $ult% )!ri al% lu$ii: ar% &-a r%p%tat: o o*&titui% 7*to$ir%a "i 7*8%i%r%a a%&tora u +%#iit%. Cau%l% "i *i,%lul +%#iitului

  u*o& +i#%r%*)i%ri i$porta*t%: +atorit! ra+ului +i#%rit +% +%,oltar% %o*o$i!: a&t#%l 7*t6l*i$; )!ri +%,oltat%: )!ri a#lat% 7* tra*i)i% &au )!ri a#lat% 7* ur& +% +%,oltar%. Nu $i-a$ propu& &! a*ali% a%&t% au% "i *ii a&p%t%l% l%at% +% *i,%lul +%#iitului  bu%tar: ,r%au +oar &! a%*tu% %#%tul +%#iitului bu%tar "i a*u$%: +atoria publi!. E2i&t%*)a +%#iitului bu%tar +%t%r$i*! o*tratar%a +% 7$pru$uturi +% &tat p%*tru aop%rir%a a%&tuia: iar o o*&%i*)! a a%&tora %&t% +atoria publi!.   A,6*+ 7* ,%+%r% +%,a*&ar%a rit$ului +% r%"t%r% a ,%*iturilor publi% +% !tr% rit$ul +% r%"t%r% a *%,oilor &oial% &% i$pu*% %#ii%*)a utili!rii ba*ului publi pr%u$ "i i+%*ti#iar%a +% *oi r%&ur&% ar% &! #i% aloat% %#ii%*t "i pro$pt *%,oilor &oial% 7*  p%r$a*%*)! a&%*&iu*%. N%,oia +% r%+it% publi%: i*t%r*% &au %2t%*% %&t% o r%alitat% 7*tal*it! 7* tot $ai $ult% )!ri: +atoria o*+u%rii politi% la *i,%l %*tral %&t% +% a #olo&i

  a%&t% 7$pru$uturi 7* $o+ &p%ial p%*tru r%"t%r%a apitalului pro+uti,: +i* pro#itul!ruia &! &% r%&titui% at6t 7$pru$utul: 6t "i +ob6*il% a#%r%*t%. Utiliar%a u*ui &tu+iu t%8*io-%o*o$i "i 4uri+i ar% &! 4u&ti#i% i*&tru$%*tul

  oportu* 7* al%%r%a +%ii%i +% aop%rir% a *%,oilor &oial%: r%pr%i*t! u* +%$%r& *a)io*al "i a%ptabil p%*tru 7*tr%aa &oi%tat%.

  Op)iu*%a p%*tru u* r%+it publi i*t%r* &au %2t%r* r%pr%i*t! "i u* at +% +%ii%  politi! ar% i*#lu%*)%a! bala*)a +% pl!)i %2t%r*%: i*lu&i, +atoria publi! i*t%r*! &au %2t%r*!. iar &%r,iiul +atori%i &% $a4or%a! or%&pu*!tor.

  Pri* +atoria publi! i*t%r*! "i i*t%r*a)io*al!: 7*+%o&%bi pri* o*+i)iil%-lau%l% +% 7*+atorar% &% poat% a4u*% la o $ai bu*! utiliar% a #o*+urilor publi%.

  3

 • 8/20/2019 49532262 Evoltia Datoriei Publice Externe

  5/44

  C'/!to)u) I D'tor!' /u1)!că ! #or3$)$ 'c$*t$!'

  1.1. Datoria publi! ( No)iu*i i*tro+uti,%

  Datoria publi! r%pr%i*t! totalitat%a oblia)iilor #i*a*iar% i*t%r*% "i %2t%r*% al% &tatului: la u* $o$%*t +at: pro,%*i*+ +i* 7$pru$uturi o*tratat% +ir%t &au ara*tat% +% Gu,%r*: pri* Mi*i&t%rul i*a*)%lor Publi%: &au +% autorit!)il% a+$i*i&tra)i%i publi% loal% +% la +i,%r"i r%+itori: p%r&oa*% #ii% &au 4uri+i% r%i+%*t% &au *%r%i+%*t% 7* Ro$6*ia.

  Oblia)iil% r%pr%i*t! a*a4a$%*t%l% ar% +%ur +i* o*tratar%a 7$pru$uturilor: "i a*u$%; ra$bur&ar%a 7$pru$utului: plata +ob6*ilor: a o$i&ioa*%lor: a u*or a,a*ta4% &p%ial% aor+at% r%+itorilor. Oblia)iil% &tatului r%ultat% +i* 7$pru$uturil% o*tratat% "i ara*tat% +% &tat p% o p%rioa+! +% u* a* &u*t li$itat% +% pla#o*ul +% 7*+atorar% publi! &tabilit a*ual pri* l%%.

  Pla#o*ul +% 7*+atorar% publi! r%pr%i*t! totalitat%a oblia)iilor #i*a*iar% p% ar% l% pot o*trata "i ara*ta autorit!)il% a+$i*i&tra)i%i publi% %*tral% "i loal% p% o  p%rioa+! +% 1 a*: ar% %&t% &tabilit a*ual pri* l%%1. A%&ta upri*+% pla#o*ul +% 7*+atorar%  publi! i*t%r*! "i pla#o*ul +% 7*+atorar% publi! %2t%r*!. Pla#o*ul +% 7*+atorar% publi! i*t%r*! r%pr%i*t! &u$a $a2i$! a 7$pru$uturilor  o*tratat% "i ara*tat% +% autorit!)il% a+$i*i&tra)i%i publi% %*tral% "i loal% +% p% pia)a i*t%r*!: p% o p%rioa+! +% u* a*. Pla#o*ul +% 7*+atorar% publi! %2t%r*! %2pri$! &u$a $a2i$! a 7$pru$uturilor %2t%r*% o*tratat% "i ara*tat% +% autorit!)il% a+$i*i&tra)i%i publi% %*tral% "i loal% p% o  p%rioa+! +% u* a*.  aloar%a total! a +atori%i publi% %&t% 7*&ri&! 7* ?R%i&trul +atori%i publi%@.   R%i&trul +atori%i publi%: 7* ar% %&t% %,i+%*)iat! &itua)ia +atori%i publi% 7* or+i*% ro*oloi!: ar% patru o$po*%*t%;

  •   Subr%i&trul +atori%i publi% u,%r*a$%*tal% i*t%r*% •   Subr%i&trul +atori%i publi% u,%r*a$%*tal% %2t%r*% •   Subr%i&trul +atori%i publi% loal% i*t%r*% •   Subr%i&trul +atori%i publi% loal% %2t%r*%.

  i%ar% +i* %l% patru &ubr%i&tr% au +ou! poi)ii +i&ti*t%: r%&p%ti, p%*tru +atoria  publi! +ir%t! "i +atoria publi! ara*tat!.

  La r"itul a*ului +atoria publi! a*a4at! %&t% %,i+%*)iat! 7* +ou$%*tul *u$it?o*tul %*%ral al +atori%i publi%@. A%&ta %&t% 7*&o)it +% u* raport 7* ar% &% a*ali%a!  pri*ipal%l% probl%$% l%at% +% *i,%lul +atori%i publi%: +% &%r,iiul +atori%i publi%:  pr%u$ "i +% ara*)iil% &tatului p%*tru r%+it%l% o*tratat% +% a%*)ii %o*o$ii.

  E#%tul +atori%i publi% a&upra %o*o$i%i p% t%r$%* &urt 7$bra! #or$a +%louirii &au *%&ti$ul!rii i*,%&ti)iilor: a ur$ar% a u*%i politii bu%tar% %*%ratoar% +%

  1 Tatia*a Mo"t%a*u ( i*a*)% publi%: E+itura U*i,%r&itar!: Buur%"ti: 00.

  '

 • 8/20/2019 49532262 Evoltia Datoriei Publice Externe

  6/44

  +%#iit bu%tar. P% $!&ur! % &ta