Click here to load reader

Sistemul cheltuielilor publice CURS 9 - 8_FP.pdf · PDF file -dobânzile aferente datoriei publice etc. Exemplu (Bugetul de stat al României): I.SERVICII PUBLICE GENERALE: Autoritati

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sistemul cheltuielilor publice CURS 9 - 8_FP.pdf · PDF file -dobânzile aferente...

 • Sistemul cheltuielilor publice

  CURS 9

  Prof.univ.dr.Andreea Stoian

  Departamentul de Finanţe și CEFIMO ASE București

  [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Conţinut

   Cheltuielile publice: relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte şi colectivitate, pe de altă parte, cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia

 • Conţinutul economic

   cheltuieli ce exprimă un consum definitiv de PIB (valoarea plăţilor pe care le efectuează instituţiile publice în formele specifice ale cheltuielilor curente);

   cheltuieli ce exprimă o avansare de PIB (participarea statului la finanţarea formării brute de capital).

 • Structură Clasificaţia administrativă

   -are la bază criteriul instituţiilor prin care se efectuează cheltuielile publice (ministere, instituţii publice autonome, unităţi administrativ- teritoriale);

   -este utilă din punctul de vedere al faptului că alocaţiile bugetare se stabilesc pe benficiari;

   -criteriul adminsitrativ este folosit la repartizarea cheltuielilor pe ordonatori de credite bugetare;

   -dezavantajul îl constituie faptul că un minister, departament, agenţie guvernamentală etc. reuneşte cheltuieli cu destinaţii variate şi, de asemenea, modificările care survin în decursul anilor la nivelul structurii organizatorice a ministerelor.

 • Structură Clasificaţia economică

   criteriul I de grupare:

   -cheltuieli curente (de funcţionare): asigură întreţinerea şi buna funcţionare a instituţiilor publice, finanţarea acţiunilor publice etc., reprezintă un consum definitiv de PIB şi trebuie să se reînnoiască annual;

   -cheltuieli de capital (de investiţii): achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată în vederea dezvoltării şi modernizării patrimoniului public.

   Exemplu (Bugetul de stat al României)

  I.Cheltuieli curente:

  o cheltuieli de personal

  o bunuri şi servicii

  o dobanzi

  o subventii

  o fonduri de rezervă

  o transferuri între unităţi ale administraţiei publice

  II.Cheltuieli de capital

  active nefinanciare

  III.Operaţiuni financiare

   împrumuturi

  rambursari de credite

   criteriul II de grupare:

   -cheltuieli ale serviciilor publice sau administrative: cheltuieli efectuate în vederea remunerării serviciilor, a prestaţiilor şi a furniturilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor publice sau achiziţionării de mobilier, aparatură, echipamente.

   -cheltuieli de transfer: trecerea unor sume de bani de la buget la dispoziţia unor persoane juridice, unor persoane fizice (pensionari, şomeri, studenţi, elevi etc.) sau a unor bugete ale administraţiilor locale.

 • Structura Clasificaţia funcţională

   Foloseşte drept criteriu domeniile, ramurile, sectoarele de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice sau alte destinaţii ale cheltuielilor legate de efcetuarea unor transferuri între diferitele niveluri ale administraţiei publice, plata dobânzilor la datoria publică sau constituirea de rezerve la dispoziţia autorităţii executive (reflectă obiectivele politicii financiare a statului). În România, aceste domenii sunt specificate de Legea finanţelor publice astfel:  -domeniul social: învăţământ, sănătate, ocrotire socială, cultură, artă, tineret şi sport, refacerea şi ocrotirea

  mediului înconjurător, menţinerea echilibrului ecologic şi altele;

   -susţinerea unor programe prioritare de cercetare, îndeosebi fundamentală;

   -domeniul economic: realizarea unor investiţii şi a altor acţiuni economice de interes public, acordarea de subvenţii, facilităţi etc.;

   -asigurarea cerinţelor de apărare a ţării, ordinii publice şi siguranţă naţională;

   -finanţarea administraţiei publice centrale şi locale;  -dobânzile aferente datoriei publice etc.

   Exemplu (Bugetul de stat al României):

   I.SERVICII PUBLICE GENERALE: Autoritati publice şi acţiuni externe; Cercetare fudnamentală şi cercetare dezvoltare

   II.APARARE, ORDINE PUBLICE SI SIGURANTA NATIONALA: Aparare, Ordine publica şi siguranţă naţională

   III.CHELTUIELI SOCIAL –CULTURALE: Invatamant, Sanatate, Cultură, recreere şi religie; Asigurări şi asistenta sociala

   IV.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE: Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică; Protecţia mediului

   V.ACTIUNI ECONOMICE: Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă; Combustibili şi energie; Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii; Agricultura si silvicultura, Transporturi; Comunicaţii; Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic; Ale acţiuni economice

 • Cheltuielile bugetare (% PIB), 2015

  Eurostat

 • Clasificația funcțională a cheltuielilor bugetare, UE-28, 2002- 2015

  Eurostat

 • Clasificația funcțională și economică, UE-28, 2015 Eurostat

 • Clasificația funcțională, 2015 Eurostat

 • Factori care influențează mărimea cheltuielilor bugetare (I)

  Demografici

  Economici

  Sociali

  MilitariPolitici

  Istorici

  Urbanizarea

 • Factori care influențează mărimea cheltuielilor bugetare (II)

  Monopolul birocrației

  Grupurile de interese

  Iluzia fiscală

  Puterea electorală a birocraților

 • Teorii privind creșterea mărimii cheltuielilor bugetare

  Legea Wagner

  Modelul Musgrave și Rostow

  Modelul Peacock și Wiseman

  Teoria Wilesky

  Teoria Peltzman

Search related