of 32 /32
  35 Tema 2 Ecuaţiile diferenţiale ale mişcării. Forţe conservative. Oscilatorul liniar armonic, amortizat şi întreţinut. Compunerea oscilaţiilor paralele şi perpendiculare 2.1 Ecuaţiile diferenţiale ale mişcării  Dacă asupra unui punct material de masă m  acţionează o forţă  F  , aceasta va imprima punctului material, conform legii a 2- a a dinamicii, acceleraţia:   F a m  (2.1) Se poate demonstra că ştii nd raza vectoare r t   şi impulsul  p t   la un moment oarecare de timp t , dată fiind forţa  F   care în general este o funcţie de r t  , r t   şi t , se pot determina raza vectoare r t dt    şi impulsul   p t dt    punctului material la momentul t dt   imediat ulterior. I ntroducem notaţiile  r t R    şi  dr  p t P mv m mR dt    . (2.2) Raza vectoare şi impulsul  punctului material la momentul t dt   vor fi:  P r t dt r t r t dt R R dt R dt  m    (2.3)  p t dt p t p t dt P F dt   (2.4) Procedeul pote fi continuat din aproape în aproape, iar afirmaţia demonstrată este cunoscută sub numele de  principiul determinismului clasic, sau  principiul  determinismului de tip Laplace. Să deducem ecuaţiile de mişcare ale unui punct material, plecând de la definiţii le acceleraţiei şi vitezei: 2 2 ; ; . dv dr d r  a v v r a r  dt dt dt    (2.5) Pentru simplificare vom considera o mişcare rectilinie. Vom alege un sistem de referinţă cu axa Ox   pe direcţia forţei  F  , şi astfel putem folosi numai mărimi scalare. Considerăm originea timpului în momentul începerii mişcării  0  0 t  . 0  0 v t v dv a dv a dt dv a dt  dt   Dacă const. =const. - , o  F a v v at   şi obţinem ecuaţia vitezei:

2 Oscilatii - Final

Embed Size (px)

Text of 2 Oscilatii - Final

35 Tema 2 Ecuaiile difereniale ale micrii. Fore conservative. Oscilatorul liniar armonic, amortizat i ntreinut. Compunerea oscilaiilor paralele i perpendiculare 2.1 Ecuaiile difereniale ale micrii Dac asupra unui punct material de masm acioneaz o forF, aceasta va imprima punctului material, conform legii a 2-a a dinamicii, acceleraia: Fam=(2.1) Sepoatedemonstractiindrazavectoare ( )r tiimpulsul ( )ptlaun moment oarecare de timpt , dat fiind foraF care n general este o funcie de ( )r t, ( )r t it , se pot determina raza vectoare ( )r t dt + i impulsul ( )pt dt + punctului material la momentult dt +imediat ulterior. Introducem notaiile ( )r t R = i ( )drpt P mv m mRdt= = = = .(2.2) Raza vectoare i impulsul punctului material la momentult dt +vor fi:

( ) ( ) ( )Pr t dt r t r t dt R Rdt R dtm+ = + = + = + (2.3) ( ) ( ) ( )pt dt pt pt dt P Fdt + = + = + (2.4) Procedeulpoteficontinuatdinaproapenaproape,iarafirmaiademonstrat estecunoscutsubnumeledeprincipiuldeterminismuluiclasic,sauprincipiul determinismului de tip Laplace. Sdeducemecuaiiledemicarealeunuipunctmaterial,plecnddela definiiile acceleraiei i vitezei: 22; ; .dv dr dra v v r a rdt dt dt= = = = = = (2.5) Pentru simplificare vom considera o micare rectilinie. Vom alege un sistem de referincuaxaOx pedireciaforeiF,iastfelputemfolosinumaimrimi scalare. Considerm originea timpului n momentul nceperii micrii( )00 t = .00v tvdva dv a dt dv a dtdt= = = } } Dacconst. =const. - ,oF a v v at = =i obinem ecuaia vitezei: 36 0v v at = +(2.6) Ecuaia coordonatei se obine din definiia vitezei : ( )020 0 00 02x t txdx atv dx v dt dx v dt x x v at dt v tdt= = = = + = +} } }, 20 02atx x v t= + + .(2.7) Eliminnd timpul ntre ecuaiile (2.6) i (2.7) obinem ecuaia lui Galilei: ( )2 20 02 v v ax x = + . (2.8) Prin nlocuirea acceleraieiadin legea a doua a dinamicii se obine ( )2 20 02Fv v x xm= + , de unde rezult: ( )2 2002 2mv mvF x x = =L ,(2.9) undeL reprezintlucrulmecanicefectuatdeforaF ntimpuldeplasrii corpului de la 0xlax . Aceast ultim relaie scris sub forma: cE = A L(2.10) constituie teorema energiei cinetice. 2.2 Punctul material n cmp de fore elastice Foraelasticesteunadintrecelemaintlnitenpracticinviaa cotidian,avndoimportandeosebitnmultedomeniialefiziciiitehnicii. Fora elastic are dou proprieti importante: a) modulul forei elFeste proporional cu distanaxfa de poziia de echilibru; b) fora este ndreptat permanent spre poziia de echilibru: elF kx = (2.11) undekeste constanta elastic a resortului (arcului). Foraelasticnefiindconstant,lucrulefectuatdeforaelasticcare acioneaz asupra unui punct material de masm deplasndu-l ntre dou poziii date de elongaiile (distanele fa de poziia de echilibru) 0xix , se determin astfel: 0 0 02 2 202 2 2xx xelx x xkx kx kxF dr kx dx| |= = = = |\ .} }L (2.12) 37 nlocuind expresia (2.12) n teorema energiei cinetice obinem 2 2 2 20 02 2 2 2elmv mv kx kx= = + L , i obinem legea conservrii energiei mecanice n cazul aciunii forei elastice: 2 2 2 20 0const.2 2 2 2mv kx mv kx+ = + = (2.13) Oaplicaiesimplalegiiconservriienergieisubaciuneaforelor elasticeesteimprimareauneiviteze 0v,pedireciaaxeiOx ,unuiresortde constantelastick ,nedeformatnstareainiial ( )00 x = (fig.1).Punctul material de masm legat de resortse va deplasa fr frecare din starea iniialn punctul de coordonatx A =( A este amplitudinea micrii, unde0 v = . Din legea conservrii energiei obinem: 22002 2kA mv mA vk= = . (2.14) S artm c un punct material efectueaz sub aciunea unei fore elastice o micare oscilatorie armonic, a crei ecuaie este dat de una din expresiile ( )0sin x A t = e +sau( )0cos x A t = e + ,(2.15) undeA este amplitudinea micrii, 0kme = pulsaia proprie a oscilatorului, iar 0faza iniial a micrii. Vom scrie expresia energiei mecanice a sistemului: 222 2c pm dx kxE E Edt| |= + = + |\ ., de unde rezult: 2 22 22dx kx E kxEdt m m| | = = |\ .. (2.16) 0vyxm kO Figura 1. Legea conservrii energiei pentru oscilatorul elastic de constantki masm 00 x = x A =0 v =38 Impunndcondiiileiniiale {00x Atv== =,dincondiia0dxvdt= = rezult 220E kAm= , de unde 22kAE = . nlocuind n expresia (2.16) obinem: ( )2 2dx kA xdt m= (2.17) Integrnd relaia de mai sus, obinem: 2 2arcsindx k x kdt C t Cm A mA x= + = +} }(2.18) Din condiia iniialx A =la0 t = ,( )arcsin12C Ct= = , de unde: arcsin sin cos2 2x k k kt x A t A tA m m m| |t t= + = + = |\ .(2.19) Cu notaia 0km = e , ecuaia oscilatorului armonic n cazul general devine: ( )0 0cos( ) xt A t = e + .(2.20) 2.3 Punctul material n cmp de fore centrale (conservative) O for invers proporional cu ptratul distanei dintre dou corpuri i cu direcia pe linia ce unete centrele celor dou corpuri, este o for de tip central. 2rFr ro= (2.21) S-a considerat originea sistemului de coordonate n centrul unuia dintre corpuri, cecreeazcmpulprinintermediulcruiainteracioneazcucelde-aldoilea corp, a crui poziie este dat de raza vectoarer. Particulariznd peo se poate obineexpresiaforeigravitaionale(1 2mm o = I ),sauaforeielectrostatice 1 204rq q | |o = |tc c\ .. S artm c, n cazul mai general al unei fore a crei formula este: nrFr ro= ,(2.22) unden esteunnumrntregnenul,energiamecanicasistemuluicelordou corpurise conserv.39 Sepoateartaclegeaconservriienergieiseaplicincazulunui sistem format din mai multe corpuri aflate n cmp de fore centrale. Determinm mai nti expresia lucrului mecanic al forei (2.22): 2 2 21 1 12 2121 1 12 2r r rn n nr r rr dr dr drr r r+ + +o o o= = =} } } L , undeamfolositfaptulc 22d = d( ) 22drr r r dr r r dr r dr r dr = + = = . Efectum schimbarea de variabil 12 12nnr x r x++= => =i integrm definit:( )222211111 1112 21 112 2 1 1212 2 1 1 112xxn nrx nn nnxrxxdx x x rr rnn n nx+ + +o o o o o( = = = = = + +}L (2.23) Se constat urmtoarele cazuri particulare: Cazul1:1 n = ik o = 2 2 2 22 1 1 2122 2 2 2elpkr kr kr krL E| | = + = = A |\ .,unde 22elpkrE =este energia potenial elastic. Conform teoremei energiei cinetice: 2 22 1122 2cmv mvE = A = L , de unde se obine 2 2 2 21 1 2 22 2 2 2mv kr mv kr+ = + ,(2.24) adic legea conservrii energiei n cmp de fore elastice.Cazul 2: 1 2mm o = I ,2 n = , 1 11 212 2 1 1 22 11 11mmr r mmr r | |I ( = = I = | \ .L 1 2gravpEr ro o= = A , unde( )gravpE r Cro= +este energia potenial gravitaional. Din teorema energiei cinetice obinem 12gravc pE E = A = A L , de unde rezult: 2 2 2 22 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 21 2 1 22 2 2 2mv mv mm mm mv mm mv mmr r r rI I I I = + = ,(2.25) care constituie legea conservrii energiei n cmp de fore gravitaionale. 40 ValoareaconstanteiCdinformuladedefiniieaenergieipoteniale gravitaionale se determin din condiia de zero pentru pgravE , adic n funcie de alegerea punctului n care energia potenial are valoarea zero. 1 2( )gravp rmmE r C Cr ro I= = + = + L(2.26) Din (2.26) rezult interpretarea fizic a energiei poteniale gravitaionale: lucrul mecanicefectuatdeforagravitaionalpentruadeplasaunuldintreceledou corpuridinpoziiancaredistanadintrecorpuriester ,pnlainfinit.Pentru sistemul Pmnt-corp se poate alege0pgravE =cndr , de unde0. C = Dac alegem0pgravE =cnd pr R =(corpul pe suprafaa Pmntului), atuncipCRo= igravppMm MmEr R r Ro o I I= = + ,(2.27) unde am folosit notaia 1m M =pentru masa Pmntului i 2m m =pentru masa corpului aflat n cmpul gravitaional al Pmntului. Se observ c, indiferent de alegereaconfiguraieidezero,ideciaconstanteiC,expresiadifereneintre energia potenial pentru dou poziii oarecare rmne aceeai. Exemplul 1. Sdeducemexpresialui gravpE A ncazuldeplasriicorpuluidemasm ntre dou poziii aflate n apropierea suprafeei Pmntului.2 12 1 1 21 1gravp p pMm MmE E E Mmr r r r| | I IA = = + = I |\ . (2.28) ns din 1 1 pr R h = +i 2 2 pr R h = + rezult:( )( )( )( )( )( )2 12 11 2 1 2gravp p pp p p pMmh hMmE R h R hR h R h R h R hI IA = + =+ + + + (2.29) n aproximaia considerat 1(ph R