CROW Seminar CO2-prestatieladder 15 mei Presentatie Roy Voorend

 • View
  106

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of CROW Seminar CO2-prestatieladder 15 mei Presentatie Roy Voorend

 1. 1. Roy Voorend Projectmanager Aanbesteden & Contracteren, CROW Duurzaam Aanbesteden in de GWW met de CO-Prestatieladder Seminar CO-Prestatieladder 15 mei 2014
 2. 2. Wie is CROW ht nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte voor alle fasen in het bouwproces ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud een onafhankelijke organisatie en dient het collectief belang van publieke n private sector verzorgt uitrol CO-prestatieladder in de gww-sector
 3. 3. Aanpak Duurzaam GWW Aanpak Duurzaam GWW over de gehele levenscyclus De focus van Duurzaam GWW ligt op: - Van voorschrijven naar innovatief aanbesteden - Gezamenlijk instrumentarium Green Deal Duurzaam GWW
 4. 4. Keuze voor instrumenten Aanpak Duurzaam GWW
 5. 5. Hoe werkt de CO-Prestatieladder? Bedrijven stimuleren om CO -bewust te handelen 5 treden/niveaus 4 aspecten/invalshoeken Principe: Hoe ambitieuzer de CO reductie hoe meer voordeel bij gunning Certificaat: achteraf aantonen (inmiddels >400 bedrijven gecertificeerd) Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie
 6. 6. EMVI Bij EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) worden naast prijs andere criteria meegewogen. Marktpartijen onderscheiden zich op toegevoegde waarde in plaats van op de laagste prijs Bij gentegreerd contracteren n traditioneel (RAW bestek) Bij inschrijven ambitieniveau aangeven Certificaat achteraf als bewijs Aanbestedingswet, EMVI tenzij
 7. 7. Groen = Poen Hoe hoger het niveau op de ladder, hoe hoger het gunningvoordeel bij een aanbesteding Geen relatieve methode toepassen Inschrijver Omgevings management SUB Evaluatieprijs Duurzaamheid Duurzaamheid in euro Evaluatieprijs A 730.000 49.000 681.000 5% 36.500 644.500 B 690.000 10.000 680.000 5% 34.500 645.500 Inschrijver Omgevingsm anagement SUB Evaluatieprijs Duurzaamheid 5% over 750.000 Duurzaamheid in euro Evaluatieprijs A 730.000 49.000 681.000 37.500 643.500 B 690.000 10.000 680.000 37.500 642.500 Bij EMVI criteria GOW toepassen
 8. 8. EMVI-criteria (voorbeeld trede 3)
 9. 9. Certificeringschema
 10. 10. Relatie EMVI en certificaat EMVI criterium gelijkwaardig met certificaat
 11. 11. Juridische aspecten EMVI projecteisen gelijkwaardig aan het CO Bewust certificaat Juridisch goedgekeurd door landsadvocaat EMVI criteria 100% overnemen EMVI aspecten worden contracteisen Inkoopvoorwaarde niet ik wil keurmerk X
 12. 12. Juridische aspecten aanbestedingswet art. 2.76 lid 5 Een aanbestedende dienst verwijst in de technische specificaties niet naar een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, keurmerk of certificaat betreffende duurzaamheid, milieu of dierenwelzijn, dan wel gebaseerd op sociale overwegingen, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij dit door het voorwerp van de overheids-opdracht gerechtvaardigd is. ARW2012: 2.4.9 (openbaar) en 3.4.9. (niet openbaar) + 4.4.9 5.4.9 6.3.9 De aanbesteder maakt in de technische specificaties geen melding van een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, noch van een verwijzing naar een merk, keurmerk of certificaat betreffende duurzaamheid, milieu of dierenwelzijn, dan wel gebaseerd op sociale overwegingen, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is. Gids P: 3.5.6 (blz.45) Verwijzing naar bepaalde keurmerken mag aanbestedingsrechtelijk niet. Het verdient aanbeveling te kijken naar de doelstellingen die ten gronde liggen aan keurmerken en deze op te nemen, zodat ook bedrijven die aan deze criteria voldoen zonder over het keurmerk te beschikken een eerlijke kans maken. publicatieblad van de EU, d.d. 30-06-2012 zaak C-368/10 (Prov. Noord-Holland over zuivere koffie). De aanduiding van een milieukeurmerk is verboden. Specificaties moeten worden gehanteerd om een opdracht te omschrijven, dat kunnen de specificaties van een keurmerk zijn.
 13. 13. Project geschikt? Welke duurzaamheidswinst wordt beoogd? Welke instrumenten toepasbaar? Als CO-ladder kan, dan check: - Looptijd - Welke markt is het? Draagvlak in de markt Wie heeft al certificaat Kans op marktverstoring Beslisboom helpt bij keuzes Overleg met CROW
 14. 14. Bij aanbesteding: Opdrachtgever bepaalt: Welke niveaus ga ik uitvragen? Welk gunningvoordeel per niveau? Balans met andere EMVI-criteria Concept leidraad beschikbaar bij CROW Inschrijver: Kiest ambitieniveau, meldt bij inschrijving Formeel NIETS nodig !!!
 15. 15. Tijdens contractuitvoering Opdrachtnemer - Toont aan dat ambitieniveau (meerwaarde) wordt gerealiseerd - Uitgangspunt : Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) - Bewijsmiddel: Jaarlijks CO ladder certificaat Emvi route: individuele eisen aantonen --> Blijft SCB!! Opdrachtgever: als bij alle andere contractuele eisen - Vraag stellen: Hoe weet u als ON zelf dat u aan alle prestatie- eisen voldoet? - Check kwaliteitssysteem van de ON: Certificaat, binnen jaar na gunning Check borging eisen
 16. 16. Enkele gebruikers (decentrale ovh)
 17. 17. 18 Meer weten? Het aanbestedingsloket GWW Voor vragen en advies Ondersteuning EMVI en duurzaam inkopen Cursussen Aanbestedingswet EMVI Gunnen op waarde Aanbesteden met CO-prestatieladder