De CO 2 -Prestatieladder Verleden, heden en toekomst Seminar CO 2 -Prestatieladder Nieuwe Buitensoci«teit, Zwolle, 15 november 2012 Gijs Termeer, Projectleider

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of De CO 2 -Prestatieladder Verleden, heden en toekomst Seminar CO 2 -Prestatieladder Nieuwe...

 • Dia 1
 • De CO 2 -Prestatieladder Verleden, heden en toekomst Seminar CO 2 -Prestatieladder Nieuwe Buitensociteit, Zwolle, 15 november 2012 Gijs Termeer, Projectleider CO 2 -Prestatieladder, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
 • Dia 2
 • Eind 2007: Het spoor is al groen! Dus waar maken we ons druk om? Eind 2009 eerste Aanbesteding met CO 2 Ladder. De impact is veel groter dan ProRail ooit had verwacht! Maart 2011 nieuwe Stichting
 • Dia 3
 • 16 maart 2011 Verzelfstandiging CO 2 -Prestatieladder
 • Dia 4
 • Aanleiding Grote aanbesteders in de GWW in Nederland streven naar n helder instrumentarium voor duurzaamheid bij aanbestedingen De in december 2009 door ProRail gelanceerde CO 2 -Prestatieladder is een succes Andere aanbestedende organisaties besluiten de CO 2 -Prestatieladder te gaan gebruiken bij aanbestedingen
 • Dia 5
 • SKAO Bestuur uit drie geledingen (opdrachtgevers, bedrijfsleven, samenleving) Adviesraad Centraal College van Deskundigen (CCvD) Technische Commissie (TC) Secretariaat
 • Dia 6
 • CCvD Operationeel beheerder van de ladder Aanspreekpunt voor de Certificerende Instellingen Eerste aanspreekpunt bij klachten Branchegerichte toelichting CCvD Leden: secretariaat
 • Dia 7
 • Technische Commissie Overleg tussen CCvD en Certificerende Instellingen 11 bevoegd verklaarde CIs Doel: harmonisatie en signalering Harmonisatieonderwerpen: Organisational Boundary Kwaliteit ketenanalyses Puntentelling bij 3A1 MJAs Initiatieven Projecten en steekproeven
 • Dia 8
 • Belangrijke ontwikkelingen Groei instrument verloopt gestaag: 250ste certificaat afgegeven Nieuwe opdrachtgevers Nieuwe sectoren SKAO en certificeringsschema geaccepteerd door RvA onder accreditatienorm 17021 voor managementsystemen Handboek versie 2.1 uitgegeven op 18 juli 2012 Eerste branchegerichte toelichting: Ingenieurs Innovatiebijeenkomsten
 • Dia 9
 • 250
 • Dia 10
 • Wat loopt er nog meer? Aanpak Duurzaam GWW Naar n lijst Nederlandse conversiefactoren Overleg met brancheorganisaties Internationalisering? Engels Handboek 2.0 en 2.1 Seminars en innovatiebijeenkomsten Onderzoek en evaluatie
 • Dia 11
 • 2013 en verder Doorontwikkeling CO 2 -Prestatieladder Prioriteiten CCvD aanpakken Gefaseerde en gecordineerde uitrol naar andere sectoren en opdrachtgevers Toezicht volledig naar RvA Verificaties onder accreditatie? Uitbouw website SKAO met: Alle ketenanalyses CO 2 -reducerende maatregelen en succesverhalen Initiatieven en programmas
 • Dia 12
 • Website: www.CO2-prestatieladder.nl
 • Dia 13
 • Hoe werkt de ladder? 1.Als certificeringsschema en managementsysteem -SKAO en DNV Kema 2.De ladder en aanbestedingen - RWS en CROW
 • Dia 14
 • Hoe werkt de ladder?
 • Dia 15
 • Vier invalshoeken Inzicht Reductie van de uitstoot Transparantie en dialoog Samenwerking en initiatief -Bedrijven kiezen zelf doelstelling. -Transparantie en dialoog versterken ambitie -Samenwerking verbetert CO 2 -prestatie sector en keten -Beoordeling vindt plaats door Certficerende Instelling
 • Dia 16
 • Vijf niveaus Van kwalitatief naar kwantitatief Van eigen uitstoot naar keten Van interne naar externe communicatie Van deelname naar eigen initiatief Van doelstelling naar resultaten
 • Dia 17
 • Groen = Poen Hoe hoger het ambitieniveau bij de inschrijving, hoe hoger het gunningvoordeel bij een aanbesteding! Opdrachtgevers mogen zelf gunningvoordeel per niveau bepalen (of gunnen op waarde toepassen) BedrijfInschrijfprijsFictieve KortingFictieve prijsGunning A 10 miljoen4% 9,6 miljoenNEE B 10,3 miljoen7% 9,58 miljoen 10,3 miljoen
 • Dia 18
 • Dia 19
 • Kernpunten ladder Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie Focus op CO 2 en ketenbenadering; energiebesparing, efficinte productie en gebruik materialen, duurzame energie Nadruk op bedrijfsvoering; werkt door in opdrachten Ruimte voor inventiviteit bedrijven Ladder is investering die zichzelf terugverdient (via besparingen en voordeel in aanbestedingen) Bedrijf gaat zijn CO 2 -uitstoot managen:
 • Dia 20
 • De ladder in de praktijk Opdrachtgevers vragen om projectspecifieke criteria in kader EMVI, die aansluiten bij de laddereisen. Bedrijven kiezen ervoor om op een bepaald niveau aan deze criteria te voldoen En laddercertificaat geldt als bewijs bij alle opdrachtgevers
 • Dia 21
 • Meer weten: www.CO2-prestatieladder.nl en/of gijs.termeer@skao.nl