CO2 prestatieladder - Van Dalen

  • View
    605

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of CO2 prestatieladder - Van Dalen

  • 1. De CO2-prestatieladderJohan van Dalen, ProRail Infratech, 12 januari 2011 Agenda Hoe werkt de CO2prestatieladder Effecten van de ladder Visie / evaluatie / nieuweontwikkelingen51

2. Hoe werkt de CO2 prestatieladderGroen = Poen 2 3. Fictieve FictieveAannemerPrijs kortingprijsGunningA 1004% 96,00 neeB 1037% 95,79103Aspecten van de ladder Inzicht Reductie Transparantie Initiatieven3 4. 5Niveau en fictieve korting 510% 4 7% 3 4% 22% 1 1% I A RB T CP D Aspecten: A = Inzicht B = Reductie (ambitie) van CO2 emissies C = Transparantie (intern en extern) D = Participatie in CO2 initiatieven4 5. Inzicht X Footprint van 50% v/d A- leveranciersX 2 Ketenanalyses (scope 3) X Footprint scope 1 en 2 XEigen energie verbruikX Belangrijkste energiestromenA = InzichtB = Reductie (ambitie) van CO2 emissiesC = Transparantie (intern en extern)D = Participatie in CO2 initiatievenReductie XRealisatie vanalle reductiedoelen XTarget CO2 reductie ook ketens X Target CO2 reductie scope 1en 2 XKwalitatieve doelst. energiebesparing XOnderzoek energiebesparingA = InzichtB = Reductie (ambitie) CO2 emissiesC = Transparantie (intern en extern)D = Participatie in CO2 initiatieven 5 6. Transparantie XPubliekelijk commitmentaan reductieprogramma X Dialoog met overheid en NGOX Communicatie in-&extern structureel XCommunicatie intern structureelX Communicatie intern ad hoc A = Inzicht B = Reductie (ambitie) van CO2 emissiesC C = Transparantie (intern en extern) D = Participatie in CO2 initiatievenParticipatieXActief betrokken bijsectorbreed reductieprograma XNeemt initiatief in projecten die sector faciliteren in reductieX Actieve deelname aan keten initiatief X Passieve deelname aan keten initiatiefXBedrijf is op de hoogte van initiatievenA = InzichtB = Reductie (ambitie) van CO2 emissiesC = Transparantie (intern en extern)D = Participatie in CO2 initiatieven6 7. Aspecten van de ladder Per aspect: minimaal 20 punten Hele niveau: aantal extra punten nodig Inzicht 40% Reductie30% Transparantie 20% Initiatieven10%VrijstellingenMiddelgrote bedrijvenNiet: XX X5D Actief bij sector reductieprogramaXXNiet:4C Neemt initiatief in projecten diesector faciliteren in reductie X XXX4D Dialoog met overheid en NGO X XXX X XXXA B C D Aspecten: A = Inzicht B = Reductie (ambitie) van CO2 emissies C = Transparantie (intern en extern) D = Participatie in CO2 initiatieven7 8. VrijstellingenKleine bedrijvenNiet:X 5A Footprint 50% v/d A- leveranciers5C Publ. commitment reductieprogr.5D Actief bij sector reductieprogramaXXNiet:4C Neemt initiatief in projecten diesector faciliteren in reductieX XXX 4D Dialoog met overheid en NGO X XXX X XXXA B C D Aspecten: A = Inzicht B = Reductie (ambitie) van CO2 emissies C = Transparantie (intern en extern) D = Participatie in CO2 initiatievenOnafhankelijkheidBetrouwbaarheidCertificaten worden toegekenddoor Certificerende InstellingenCO2-prestatieladder is o.a.gebaseerd op NEN ISO 14064en Green House Gas ProtocolTzt accreditatie van CIs opbasis van NEN ISO 14065CvD met CIs harmoniseert debeoordeling en adviseert ProRailover het certificatieschema8 9. Effecten van de ladderHet werkt! Sinds 1/12/2009 onderdeel van aanbestedingsprocedure ProRail Al honderden bedrijven kunnen inschrijven met certificaat ProRail: recent naar niveau 4 Kosten ProRail 0,33% (tot nu toe) Opbrengsten voor opdracht- gevers als ProRail9 10. Praktijk voorbeeldBepaling ideaal toerental ballast-afwerkmachine:20% minder brandstof. Investering 7.000.-Kennis delen met andere bedrijven.Opbrengst in Nederland:450.000 kg/jaar minder CO2 en 150.000/jaar besparing55 10 11. 5VisieEvaluatieNieuwe ontwikkelingen11 12. Visie Transparantie en samenwerking (lees:niet concurreren) levert bedrijfconcurrentievoordeel op. CO2 bewustzijn neem enorm toe. Na laaghangend fruit reductie gaandehouden. Zet in op Capability & Maturity ! Voorsorteren sector t.b.v. sprong. Lat hoger. Verbreden naar opdrachtgevers. Verbreden scope duurzaamheid.SterkteZwaktePrikkel opPrestatie inbedrijfsvoering opdrachten volgendInzet op Maturity Cultuurverandering kost tijd Hanteerbaar Complexiteit (bedrijven / ProRail)beheertaakBesparingen > kostenGroen = poen Haast bij bedrijvenFocus op CO2Andere aspecten Ruimte voorEenduidigheid criteriainventiviteit bedrijvenPrikkel door publieke Controle en sanctieskritiek Kans voor bedrijfsleven en klimaat 12 13. VerbredingAfstemming met RWS en RGDAfstemming Doorontwikkeling duurzaaminkopen GWWJanuari 2011 inrichting nieuwe organisatieVoorjaar: CO2-prestatieladder versie 2.0 Explicieter naar branche Meer aandacht voor projecten Prestaties naar maat (projecten / MKB) Betere borging rol NGOs5 Platform Special interest groups513 14. Het (ant)woord is aan uJohan van Dalen, ProRail / AKIGreen house gas protocolNiveau 5 scope 1+2+3 + scope 1+2 A leveranciersNiveau 4 scope 1+2+3Niveau 3 scope 1+214