Webinar nieuwe MVO prestatieladder

 • View
  113

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Webinar nieuwe MVO prestatieladder

 • Working together for a safer world

  Webinar nieuwe MVO Prestatieladder versie 1-12-2013

  Afsluiting versie 2010 en introductie versie 2013

  Presentatie LRQA Webinar 6-5-2014

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Welkom bij LRQA Webinar:

  Nieuwe MVO Prestatieladder versie 2013

  Thema: Webinar nieuwe MVO Prestatieladder versie 2013

  Aanvang: 14:00 uur

  Gastheer: Ton Wessels Business Development & Sales Panellid: Theo Taen Service Development Specialist

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Vragen stellen tijdens Webinar

  U kunt op elk moment u vraag stellen door uw vraag bij de Q&A box (rechtsonder in uw scherm) in te tikken

  Noteer hier je vraag en klik op SEND

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Technische hulp

  Gebruik de chat functie om contact met ons te leggen.

  Ton Wessels (HOST)

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Agenda

  In het kort: Lloyds Register / LRQA

  Wat is de aanleiding voor de wijziging?

  Wat is er nieuw ?

  Waar kan ik de belangrijkste wijzigingen vinden?

  Waarom is certificering nu beter bereikbaar voor bedrijven ?

  Wat houdt de overgangsregeling in?

  Wat betekent dit nu voor u?

  Waarom Duurzaam ondernemen

  Hoe kunt u uw MVO performances nog verder verbeteren?

  Wat kan LRQA voor u betekenen?

  Wat nu te doen?

  Vragen?

  Uw LRQA contact

  Wat is uw CO2 reductie?

  Welke MVO impacts zijn aantoonbaar?

  Welke verbeterplannen heeft u vastgesteld?

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Lloyds Register / LRQA

  Lloyds Register gestart als koffiehuis in 1760!

  Nu anno 2013 zijn er 278 kantoren die klanten servicen in 245 landen

  7600 medewerkers verdeeld over 90 nationaliteiten

  Vier business streams in Nederland;

  Marine

  Transportation / Rail

  Energy

  Management Systems (LRQA)

  Leverancier van Business Assurance Services, zoals

  evaluatie, certificering en training

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  LRQA Business Assurance Services

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Vervangen MVO-P versie 2010, wat is de aanleiding?

  1. Opsplitsen en leesbaarder: Norm in 2 documenten eisen en certificatie

  2. Accreditatie: acceptatie onderzoek norm door de RVA doel accreditatie MVO-P

  3. Ervaringen: FAQs en ervaringen stakeholders als besluiten CVD verwerken

  4. Annex SL/2012: managementsysteem eisen volgens High Level Structure (guide 83)

  Versie 2013 geaccepteerd (RvA), vastgesteld (FSR), vrijgegeven (CCvD MVO-P) per 1-12-2013:

  MVO Prestatieladder deel A - Eisen MVO Managementsysteem

  MVO Prestatieladder deel B - Certificatieregeling voor het MVO managementsysteem

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat is er nieuw: 3 Pijlers MVO Prestatieladder deel A-

  Eisen managementsysteem

  1. MVO Managementsysteem met alle management elementen in dl A: H 4-H10

  met Annex SL / HLS gelijke opbouw voor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

  dl A: Bijlage 4 Termijn managementactie (certificatienorm)

  2. Stakeholdermanagement verweven in dl A: H 4, 7.4, H 8 en Bijlage 3

  3. Indicatorenmanagement verweven in dl A: H 4, H 6, H 8 , H 9 en Bijlage 1

  Een praktische toepassing van People, Planet & Profit, zie ook richtlijn ISO 26000

  De MVO Prestatieladder is certificeer baar met de certificatie regeling deel B.

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat is er nieuw:

  MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 Quick start

  Deel A: Eisen managementsysteem (cf Annex SL)

  Inleiding (nieuw)

  H 1 Toepassingsgebied (nieuw)

  Bijlage 1 MVO indicatoren, 7 kernthemas

  Bijlage 2 Opbouw N1 en N2

  Bijlage 3 Stakeholderinventarisatie

  Bijlage 4 Termijn managementacties (nieuw)

  Bijlage 5 Start MVO managementsysteem (nieuw)

  Bijlage 6 Doorloop MVO managementsysteem (nieuw)

  H 4 -10 Eisen MVO managementsysteem (vernieuwd)

  Deel B: Certificatieregeling (cf 17021)

  H 1 Verantwoording certificatie MVO (nieuw)

  H 3 Eisen aan de certificatie instelling

  4.4 Auditteam en kwalificatie (nieuw)

  5.2 Audits (desk, steekproef, audits) (vernieuwd)

  H 6 Mandagentabel & complexiteit (nieuw)

  Bijlage 1 Technical areas & indicatoren (nieuw)

  Bijlage 2 Technical areas & sectorcodes (nieuw)

  Bijlage 3 Procedure N5 alleen geaccrediteerd

  Bijlage 7 Certificaat voorbeeld (vernieuwd)

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat is er nieuw:

  Plan Do Check Act meer dan n keer in de organisatie

  P-D-C-A voor:

  BELEID

  SYSTEEM

  PROCES

  ACTIVITEIT

  P A

  D C

  P A

  D C

  P A

  D C

  P A D C

  P A D C

  P A D C

  P A

  P A D C

  P A D C

  P A D C

  D C

  PLAN

  DO CHECK

  ACT

  Toepassing Annex SL Toepassing Annex SL en MVO-P

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat is er nieuw:

  Dl A, Bijlage 5 Start MVO managementsysteem, PDCA

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat is er nieuw:

  Dl A, Bijlage 6 Doorloop MVO managementsysteem, PDCA

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat is er nieuw:

  Certificatieregeling MVO-P deel B versie 2013

  Klant classificeren:

  Activiteit indelen naar Technical area; dl B Bijlage 2 (nieuw)

  Organisatie indelen naar complexiteit; dl B 6.2 (nieuw) basis MD 5

  Bepalen van auditmandagen; dl B 6.1 en 6.3 (nieuw) basis MD 5

  Assessor kwalificeren:

  Assessor kwalificatie naar Technical Area match met klant; dl B H 4 (nieuw)

  Assessor kwalificatie met Specifieke indicatoren; dl B Bijlage 1 (nieuw)

  Regelmatig audit Desk research Technical area, klant en branche; dl B 5.2 (nieuw)

  Audit:

  Initieel-, jaarlijks en her certificatie audit dl B 5.2 (vernieuwd)

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat is er nieuw:

  Maatwerk audits MVO-P biedt meer concrete handvatten

  1. Voorbereiding audit Desk research (dl B 5.2) Technical area, klant en branche; (nieuw)

  Bestudering van:

  1. Reikwijdte van het MVO managementsysteem dl A 4.3

  2. MVO beleid dl A 5.2

  3. Beoordeling door management dl A 9.3 (vernieuwd)

  4. Communicatie met stakeholders dl A 7.4 (vernieuwd)

  5. Opzet en borging MVO managementsysteem (dl A 4.4) & termijnen dl A Bijlage 4 (nieuw)

  6. Analyse verwachtingen (dl A 8.2.3) als resultaat uitvoering stakeholder indicator-management eventueel met extra indicator (vernieuwd)

  Planning van:

  1. steekproef (dl B 5.2) implementatie (dl A 8.3) 7-11 MVO indicatoren (nieuw)

  2. audities klant met toegekende MVO organisatierollen dl A 5.3 (nieuw)

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat verder?

  Norm MVO Prestatieladder versie 1-12-2013:

  Acceptatie (accreditatie) onderzoek norm MVO-P dl A en B afgerond in november 2014

  Ingangsdatum deel A en B per 1-3-2014 (dl A: 6 maanden & dl B: 3 maanden op de site)

  Deel A, Bijlage 1: tekstherstel bij 5 indicatoren cf versie 2010, op de site per april 2014;

  Deel A Engelstalige versie vastgesteld maart 2014, op de site per april 2014;

  Deel B Engelstalige versie eindredactie april 2014, volgt snel;

  Deel A en B zijn in ruwe versie Franstalig, eindredactie wordt gepland Q1-2 2014;

  FSR schemabeheerder:

  De website www.mvoprestatieladder.nl nu ook in Engels (klik vlaggetje)

  Q2 2014 gepland acceptatie (accreditatie) onderzoek voor de schemabeheerder FSR

  Certificaten MVO Prestatieladder:

  Overgang 190 certificaten (versie 2010) met jaarlijkse audits, (nieuwe mandagentabel)

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat is er nieuw:

  Introductie 6 Technical Areas (MVO-P 1-12-2013, deel B)

  Technical area Korte omschrijving, denk aan:

  1 Productie Technische omgeving Productie van

  2 Zorg Sociale omgeving Zorgsector

  3 Handel & Distributie In-verkoop, op- & overslag, transport

  4 Voedsel Food en Feed

  5 Bouw Bouw, bouwnijverheid en bouw gerelateerd

  6 Diensten Dienstverlening Profit en non Profit

  Technical Areas: Certificaten MVO Prestatieladder (190) en Sust Index 2014 (100)

  MVO-P Register FSR per 27-1-2014

  http://global100.org/global-100-index/ per 22-1-2014

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Waarom beter bereikbaar:

  NEN (1) weergave HLS Plug in model

  ISO 9001

  ISO 14001

  OHSAS 18001

  ISO 22000

  VCA (SSC)

  MVO Prestatieladder

  ISO

  31

  000

  ISO

  26

  000

  IS

  O 1

  96

  00

  x

  xx

  ISO 19011

  ISO 10013

  xx

  Plug in MVO Prestatieladder 1-12-2013 dl A / B

 • MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

  Wat is de overgangsregeling?

  Met ingang van 1 maart 2014 is de MVO Prestatieladder versie 2010 vervallen, en zijn van

  versie 2013 deel A en deel B de norm voor het MVO managementsysteem. Deze zijn vanaf

  dan verplicht bij certificat