of 30 /30
Working together for a safer world Webinar nieuwe MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 Afsluiting versie 2010 en introductie versie 2013 Presentatie LRQA Webinar 6-5-2014

Webinar nieuwe MVO prestatieladder

Embed Size (px)

Text of Webinar nieuwe MVO prestatieladder

Page 1: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

Working together for a safer world

Webinar nieuwe MVO Prestatieladder versie 1-12-2013

Afsluiting versie 2010 en introductie versie 2013

Presentatie LRQA Webinar 6-5-2014

Page 2: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Welkom bij LRQA Webinar:

Nieuwe MVO Prestatieladder versie 2013

Thema: Webinar nieuwe MVO Prestatieladder versie 2013

Aanvang: 14:00 uur

Gastheer: Ton Wessels – Business Development & Sales Panellid: Theo Taen – Service Development Specialist

Page 3: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Vragen stellen tijdens Webinar

• U kunt op elk moment u vraag stellen door uw vraag bij de “Q&A” box

(rechtsonder in uw scherm) in te tikken

Noteer hier je vraag en klik op SEND

Page 4: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Technische hulp

• Gebruik de “chat” functie om contact met ons te leggen.

Ton Wessels (HOST)

Page 5: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Agenda

• In het kort: Lloyd’s Register / LRQA

• Wat is de aanleiding voor de wijziging?

• Wat is er nieuw ?

• Waar kan ik de belangrijkste wijzigingen vinden?

• Waarom is certificering nu beter bereikbaar voor bedrijven ?

• Wat houdt de overgangsregeling in?

• Wat betekent dit nu voor u?

• Waarom Duurzaam ondernemen

• Hoe kunt u uw MVO performances nog verder verbeteren?

• Wat kan LRQA voor u betekenen?

• Wat nu te doen?

• Vragen?

• Uw LRQA contact

Wat is uw CO2 reductie?

Welke MVO impacts zijn aantoonbaar?

Welke verbeterplannen heeft u vastgesteld?

Page 6: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Lloyd’s Register / LRQA

• Lloyd’s Register gestart als koffiehuis in 1760!

• Nu anno 2013 zijn er 278 kantoren die klanten servicen in 245 landen

• 7600 medewerkers verdeeld over 90 nationaliteiten

• Vier business streams in Nederland;

• Marine

• Transportation / Rail

• Energy

• Management Systems (LRQA)

• Leverancier van Business Assurance Services, zoals

evaluatie, certificering en training

Page 7: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

LRQA Business Assurance Services

Page 8: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Vervangen MVO-P versie 2010, wat is de aanleiding?

1. Opsplitsen en leesbaarder: Norm in 2 documenten eisen en certificatie

2. Accreditatie: acceptatie onderzoek norm door de RVA doel accreditatie MVO-P

3. Ervaringen: FAQ’s en ervaringen stakeholders als besluiten CVD verwerken

4. Annex SL/2012: managementsysteem eisen volgens High Level Structure (guide 83)

Versie 2013 geaccepteerd (RvA), vastgesteld (FSR), vrijgegeven (CCvD MVO-P) per 1-12-2013:

• MVO Prestatieladder deel A - Eisen MVO Managementsysteem

• MVO Prestatieladder deel B - Certificatieregeling voor het MVO managementsysteem

Page 9: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat is er nieuw: 3 Pijlers MVO Prestatieladder deel A-

Eisen managementsysteem

1. MVO Managementsysteem met alle management elementen in dl A: H 4-H10

met Annex SL / HLS gelijke opbouw voor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

dl A: Bijlage 4 Termijn managementactie (certificatienorm)

2. Stakeholdermanagement verweven in dl A: H 4, §7.4, H 8 en Bijlage 3

3. Indicatorenmanagement verweven in dl A: H 4, H 6, H 8 , H 9 en Bijlage 1

Een praktische toepassing van People, Planet & Profit, zie ook richtlijn ISO 26000

De MVO Prestatieladder is certificeer baar met de certificatie regeling deel B.

Page 10: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat is er nieuw:

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 Quick start

Deel A: Eisen managementsysteem (cf Annex SL)

Inleiding (nieuw)

H 1 Toepassingsgebied (nieuw)

Bijlage 1 MVO indicatoren, 7 kernthema’s

Bijlage 2 Opbouw N1 en N2

Bijlage 3 Stakeholderinventarisatie

Bijlage 4 Termijn managementacties (nieuw)

Bijlage 5 Start MVO managementsysteem (nieuw)

Bijlage 6 Doorloop MVO managementsysteem (nieuw)

H 4 -10 Eisen MVO managementsysteem (vernieuwd)

Deel B: Certificatieregeling (cf 17021)

H 1 Verantwoording certificatie MVO (nieuw)

H 3 Eisen aan de certificatie instelling

4.4 Auditteam en kwalificatie (nieuw)

5.2 Audits (desk, steekproef, audits) (vernieuwd)

H 6 Mandagentabel & complexiteit (nieuw)

Bijlage 1 Technical area’s & indicatoren (nieuw)

Bijlage 2 Technical area’s & sectorcodes (nieuw)

Bijlage 3 Procedure N5 alleen geaccrediteerd

Bijlage 7 Certificaat voorbeeld (vernieuwd)

Page 11: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat is er nieuw:

Plan Do Check Act meer dan één keer in de organisatie

P-D-C-A voor:

BELEID

SYSTEEM

PROCES

ACTIVITEIT

P A

D C

P A

D C

P A

D C

P A D C

P A D C

P A D C

P A

P A D C

P A D C

P A D C

D C

PLAN

DO CHECK

ACT

Toepassing Annex SL Toepassing Annex SL en MVO-P

Page 12: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat is er nieuw:

Dl A, Bijlage 5 Start MVO managementsysteem, PDCA

Page 13: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat is er nieuw:

Dl A, Bijlage 6 Doorloop MVO managementsysteem, PDCA

Page 14: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat is er nieuw:

Certificatieregeling MVO-P deel B versie 2013

Klant classificeren:

• Activiteit indelen naar Technical area; dl B Bijlage 2 (nieuw)

• Organisatie indelen naar complexiteit; dl B §6.2 (nieuw) basis MD 5

• Bepalen van auditmandagen; dl B §6.1 en §6.3 (nieuw) basis MD 5

Assessor kwalificeren:

• Assessor kwalificatie naar Technical Area match met klant; dl B H 4 (nieuw)

• Assessor kwalificatie met Specifieke indicatoren; dl B Bijlage 1 (nieuw)

• Regelmatig audit Desk research Technical area, klant en branche; dl B §5.2 (nieuw)

Audit:

• Initieel-, jaarlijks en her certificatie audit dl B §5.2 (vernieuwd)

Page 15: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat is er nieuw:

Maatwerk audits MVO-P biedt meer concrete handvatten

1. Voorbereiding audit Desk research (dl B §5.2) Technical area, klant en branche; (nieuw)

Bestudering van:

1. Reikwijdte van het MVO managementsysteem dl A §4.3

2. MVO beleid dl A §5.2

3. Beoordeling door management dl A §9.3 (vernieuwd)

4. Communicatie met stakeholders dl A §7.4 (vernieuwd)

5. Opzet en borging MVO managementsysteem (dl A §4.4) & termijnen dl A Bijlage 4 (nieuw)

6. Analyse verwachtingen (dl A §8.2.3) als resultaat uitvoering stakeholder –indicator-management eventueel met extra indicator (vernieuwd)

Planning van:

1. steekproef (dl B §5.2) implementatie (dl A §8.3) 7-11 MVO indicatoren (nieuw)

2. audities klant met toegekende MVO organisatierollen dl A §5.3 (nieuw)

Page 16: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat verder?

Norm MVO Prestatieladder versie 1-12-2013:

• Acceptatie (accreditatie) onderzoek norm MVO-P dl A en B afgerond in november 2014

• Ingangsdatum deel A en B per 1-3-2014 (dl A: 6 maanden & dl B: 3 maanden op de site)

• Deel A, Bijlage 1: tekstherstel bij 5 indicatoren cf versie 2010, op de site per april 2014;

• Deel A Engelstalige versie vastgesteld maart 2014, op de site per april 2014;

• Deel B Engelstalige versie eindredactie april 2014, volgt snel;

• Deel A en B zijn in ruwe versie Franstalig, eindredactie wordt gepland Q1-2 2014;

FSR schemabeheerder:

• De website www.mvoprestatieladder.nl nu ook in Engels (klik vlaggetje)

• Q2 – 2014 gepland acceptatie (accreditatie) onderzoek voor de schemabeheerder FSR

Certificaten MVO Prestatieladder:

• Overgang 190 certificaten (versie 2010) met jaarlijkse audits, (nieuwe mandagentabel)

Page 17: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat is er nieuw:

Introductie 6 Technical Area’s (MVO-P 1-12-2013, deel B)

Technical area Korte omschrijving, denk aan:

1 Productie Technische omgeving – Productie van…

2 Zorg Sociale omgeving – Zorgsector…

3 Handel & Distributie In-verkoop, op- & overslag, transport

4 Voedsel Food en Feed

5 Bouw Bouw, bouwnijverheid en bouw gerelateerd

6 Diensten Dienstverlening Profit en non Profit

Technical Area’s: Certificaten MVO Prestatieladder (190) en Sust Index 2014 (100)

MVO-P Register FSR per 27-1-2014

http://global100.org/global-100-index/ per 22-1-2014

Page 18: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Waarom beter bereikbaar:

NEN (1) weergave HLS Plug in model

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 22000

VCA (SSC)

MVO Prestatieladder

ISO

31

000

ISO

26

000

IS

O 1

96

00

x

xx

ISO 19011

ISO 10013

xx

Plug in MVO Prestatieladder 1-12-2013 dl A / B

Page 19: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat is de overgangsregeling?

Met ingang van 1 maart 2014 is de MVO Prestatieladder versie 2010 vervallen, en zijn van

versie 2013 deel A en deel B de norm voor het MVO managementsysteem. Deze zijn vanaf

dan verplicht bij certificatieaudits MVO Prestatieladder. Dit betekent het volgende:

• Reeds gecertificeerde en bij FSR geregistreerde organisaties zullen vanaf 1 december

2013 tijdens de reguliere jaarlijkse audits met de nieuwe audittijd tegen de versie 2013

geauditeerd worden en de lopende certificaten kunnen worden omgezet in deze

periode tot 1-3-2015.

• De einddatum van al afgegeven certificaten MVO Prestatieladder blijft bij uitgifte van

het nieuwe certificaat versie 2013 gelijk aan de datum op het vervangen certificaat versie

2010.

• Certificatie audits MVO Prestatieladder, waarbij een certificaat wordt afgegeven,

moeten vanaf 1 maart 2014 tegen de nieuwe versie 2013.

• Het certificaat MVO Prestatieladder versie 2013 is qua voorschrift en uitvoering anders

dan versie 2010.

Page 20: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Waarom duurzaam ondernemen?

• Verantwoording nemen op gebied van People Planet Profit

• Biedt nieuwe economische kansen

• Geeft belanghebbenden duidelijkheid over beleid, resultaten en ambities

• Komt tegemoet aan vragen en eisen uit de markt

• Verbeteren van de concurrentiepositie

• Besparen op verbruik, afvalstromen en grondstoffen

• Leidt tot innovatie en nieuwe “groene” business

• Aantrekkelijk werkgeverschap verhogen

• Vermindering van risico’s en borging van integriteit

• Borgen continuïteit en verhogen transparantie

Page 21: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Hoe kunt u uw MVO performances verbeteren?

• Waar heeft u als bedrijf het meeste impact op het gebied van People Planet Profit

• Benchmark: waar liggen economische kansen, hoe verbetert u uw concurrentiepositie

• Wat is uw ambitieniveau en hoe komt u hierbij tegemoet aan uw belanghebbenden

• Waar kunt u nog verbeteren op verbruik, afvalstromen en grondstoffengebruik

• Wat kunt u nog realiseren in de keten: samenwerking leidt ook tot innovatieve oplossingen

• Is uw bedrijf sexy voor nieuwe werknemers: goed voor continuïteit en nieuwe inzichten

• Hoe regel je dat de kennis niet verdwijnt: 50+ werknemers als coach inzetten

• Wees interessant voor nieuwe investeerders of financiers

• Hoe betrouwbaar ben je als leverancier: integriteit en transparantie

• Wat wil je zijn als organisatie en wat ben je werkelijk?

-> Wees niet alléén compliant, ga met verbeterplannen aan de slag!

Page 22: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

LRQA Business Assurance Services

Page 23: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

LRQA Business Assurance Services

Page 24: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

LRQA Business Assurance Services

Page 25: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

LRQA Business Assurance Services

Page 26: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

LRQA Business Assurance Services

Page 27: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat kan LRQA voor u betekenen?

• Informatie over duurzaamheid: website www.lrqa.nl

• Interactieve voorlichting: webinars MVO, CO2 reductie en energiemanagement

• Bedrijf- en branche voorlichting

• Training en workshop: Stakeholder-, energiemanagement,

MVO, CO2 reductie, duurzaamheidsverslaggeving

• Nulmeting: GAP analyse of Quick scan

• Coaching: en kennisdeling

• Specifieke bedrijf en branche oplossingen

• Verificaties: GRI jaarverslag, CO2 footprint, C2C

• Certificering: diverse duurzaamheidsnormen

Ambition Level - Selected Issues

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Stakeholder Engagement

Organizational Governance

Human Rights

Labour Practices

The Environment

Fair Operating PracticesConsumer Issues

Community Involvement and Development

Supply Chain Management

Process & Product Development & Production

External Communication and Reporting

Toetsing

Page 28: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Wat nu te doen?

• Zoek contact met ons voor een intake gesprek voor stappenplan

• Stap-voor-stap de LRQA Business Assurance Aanpak doorlopen

• Starten met inzicht vergroten middels een nulmeting / GAP analyse, opzet van

Stakeholdermanagement en coaching

• Bepaal wat uw ambities en doelstellingen voor MVO zijn

• Starten met opzet implementatietraject: zelf of met inzet adviseur

• Behoeftes bepalen: workshops, coaching, training, verificatie, certificering

• Planning vaststellen: voor nulmeting, workshops, coaching en toetsing

• Evalueren ambities en jaarlijks nieuwe verbeterdoelen vaststellen

-> Maak nu de stap en neem z.s.m. contact op met LRQA!

Page 29: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>

Vragen?

Page 30: Webinar nieuwe MVO prestatieladder

MVO Prestatieladder versie 1-12-2013 introductie>