Voortgangsrapportage CO2 prestatieladder Q1 tot Q2 2016 Voortgangsrapportage CO2 prestatieladder Q1

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Voortgangsrapportage CO2 prestatieladder Q1 tot Q2 2016 Voortgangsrapportage CO2 prestatieladder Q1

 • Voortgangsrapportage CO2 prestatieladder Q1 tot Q2 2016 Criteria Conform niveau 4 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Dennis Kreeft Opgesteld op 23 september 2016

 • Pagina 2 van 27

  Inhoudsopgave

  1 INLEIDING EN VERANTWOORDING ................................................................................................................ 4

  1.1. BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE ...................................................................................................................... 4

  1.2. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN .................................................................................................. 4

  1.3. BASISJAAR EN RAPPORTAGE .................................................................................................................................. 4

  1.4. AFBAKENING ..................................................................................................................................................... 5

  1.5. UITSLUITINGEN .................................................................................................................................................. 5

  2 INVALSHOEK A ............................................................................................................................................... 6

  2.1. DIRECTE EN INDIRECTE GHG-EMISSIES ................................................................................................................... 6

  2.1.1. Berekende GHG emissies ....................................................................................................................... 6

  2.1.2. Opmerkingen ......................................................................................................................................... 6

  2.2. TOEKOMST ....................................................................................................................................................... 6

  2.3. SIGNIFICANTE VERANDERINGEN ............................................................................................................................. 7

  2.4. KWANTIFICERINGSMETHODEN .............................................................................................................................. 8

  2.5. PROJECTEN MET GUNNINGSVOORDEEL ................................................................................................................... 8

  3 INVALSHOEK B .............................................................................................................................................. 10

  3.1. DOELSTELLINGEN ............................................................................................................................................. 10

  3.2. SUBDOELSTELLINGEN ........................................................................................................................................ 10

  3.3. KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN ...................................................................................................................... 15

  3.3.1. KPI’s subdoelstelling kantoren ............................................................................................................ 15

  3.3.2. KPI’s subdoelstelling benzine ............................................................................................................... 15

  3.3.3. KPI’s subdoelstelling diesel .................................................................................................................. 15

  3.3.4. KPI’s subdoelstelling scope 3 ............................................................................................................... 15

  4 INVALSHOEK C .............................................................................................................................................. 16

  4.1. COMMUNICATIEPLAN ........................................................................................................................................ 16

  4.2. WEBSITE ........................................................................................................................................................ 17

  4.3. OVERZICHT BELANGHEBBENDEN .......................................................................................................................... 18

  4.4. MEDIA ........................................................................................................................................................... 19

  4.5. INTERNE COMMUNICATIE ................................................................................................................................... 19

  4.6. MEDEWERKERSBIJEENKOMSTEN .......................................................................................................................... 19

  4.7. EXTERNE COMMUNICATIE .................................................................................................................................. 19

  4.8. ACTIEVE DEELNAME IN WERKGROEPEN ................................................................................................................. 19

  4.9. UITVOERING .................................................................................................................................................... 20

  4.10. DOELSTELLINGEN EN BELEID ........................................................................................................................... 20

  4.11. VERANTWOORDELIJKHEDEN ........................................................................................................................... 20

  4.12. INTERNE COMMUNICATIE ............................................................................................................................... 20

  4.13. EXTERNE COMMUNICATIE .............................................................................................................................. 20

  4.14. STUURCYCLUS .............................................................................................................................................. 21

 • Pagina 3 van 27

  5 INVALSHOEK D.............................................................................................................................................. 24

  5.1. ONDERZOEK NAAR SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN ................................................................................................. 24

  5.2. INITIATIEVEN BESPROKEN IN HET MANAGEMENT ..................................................................................................... 25

  5.3. KEUZE VOOR ACTIEVE DEELNAME ......................................................................................................................... 25

  5.4. TOELICHTING OP HET INITIATIEF STUREN OP CO2 .................................................................................................... 25

  5.5. DEELNAME PROJECT “STUREN OP CO2“ VAN CUMELA ............................................................................................ 25

  5.6. DOEL VAN HET INITIATIEF ................................................................................................................................... 25

  5.7. REDEN/AANLEIDING VAN ACTIEVE DEELNAME ........................................................................................................ 25

  5.8. ROL VAN KREEFT INFRA B.V. .............................................................................................................................. 25

  5.9. ACTIVITEITEN DIE BIJ DEZE ROL HOREN .................................................................................................................. 26

  5.10. WAT HEEFT KREEFT INFRA B.V. AAN DEELNAME? ............................................................................................... 26

  5.11. BUDGET ..................................................................................................................................................... 26

  5.12. BETREFFENDE EISEN ...................................................................................................................................... 26

  5.13. VOORTGANG INITIATIEVEN ............................................................................................................................. 26

  5.14. GEREALISEERDE DOELSTELLINGEN .................................................................................................................... 26

  5.15. CONTINUERING INITIATIEVEN .......................................................................................................................... 26

  5.16. VOORTGANG VAN HET INITIATIEF BUDGETOVERZICHT INITIATIEVEN ........................................................................ 27

  5.17. GEREALISEERDE DOELSTELLINGEN .................................................................................................................... 27

  5.18. CONTINUERING INITIATIEF .............................................................................................................................. 27

 • Pagina 4 van 27

  1 Inleiding en verantwoording

  Kreeft Infra levert (direct en/of indirect) producten en diensten