DSD-NL 2014 - iMOD Symposium - 2b. iMOD Gebruikerservaringen - Stroombanen & waar houdt imod op?, Sjoerd Rijpkema, Vitens

  • View
    146

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DSD-NL 2014 - iMOD Symposium - 2b. iMOD Gebruikerservaringen - Stroombanen & waar houdt imod...

  • 1. iMOD gebruikerservaringen Stroombanen & waar houdt iMOD op Sjoerd Rijpkema (hydroloog)

2. Inhoud Vitens en iMOD Korte inleiding stroombaanberekeningen Visualiseren Projecten Waar houdt iMOD op 3. Vitens en iMOD Rekenen met de regionale modellen, MIPWA, AMIGO, AZURE, MORIA en Hydromedah. Berekenen van effecten op grondwaterstanden, kwel/wegzijging, beschermings- en intrekgebieden. Bijvoorbeeld; Verplaatsen puttenvelden Onderzoek naar nieuwe winlocaties Sluiten van locaties karakterisering winningen Droogteschade 4. Inleiding Invoer parameters Opzetten model, geologie, oppervlaktewater enz Modellering Rekenen Fluxen basis voor de stroombanen Stroombanen Post processing 5. Inleiding Deeltjes loslaten. Volgen grondwater- stroming, geen interactie Lagenmodel. Geen rekening onverzadigde zone. 6. Inleiding 1 deeltje opschalen naar veel. Langs lijn. Vlak. Punt. Voor- en achteruit. 7. Visualiseren (stroombaan) Mooie plaatjes. Globaal overzicht. Geen selectie mogelijkheden (in iMOD). Dwarsprofielen en 3D 8. Visualiseren (stroombaan) Mooie plaatjes. Globaal overzicht. Geen selectie mogelijkheden (in iMOD). Dwarsprofielen en 3D 9. Visualiseren (stroombaan) Mooie plaatjes. Globaal overzicht. Geen selectie mogelijkheden (in iMOD). Dwarsprofielen en 3D 10. Visualiseren (punten) Verschillende attributen; Beginpunt Eindpunt Reistijd Afstand Makkelijk selecties maken. 11. Projecten Peilbuizen waterkwaliteit Intrekgebieden Grondwaterbeschermingsgebieden HyKaWi 12. Peilbuizen kwaliteit Winning Herikerberg-Goor Hardheid ontwikkeling vanaf maaiveld. Welk water meet je in je peilbuis? 13. Hardheid 14. Engelse werk Winning bij Zwolle dicht langs de IJssel 12 miljoen m3/jaar Bedreiging van vervuiling vanaf de stad. 15. Grondwaterbescherming Gebied rond de winning waarbinnen beperkingen worden gesteld of verboden worden gesteld aan bepaalde landgebruiken. Kwaliteitsbescherming grondwater. Bepaald aan de hand van reistijden. (25- , 100-jaarszone) 16. Grondwaterbescherming 17. HyKaWi Hydrologische Karakterisering Winvelden Set plaatjes voor elk winveld. Deels iMOD, deels tools. Voorbeeld Hemmen 18. HyKaWi Hydrologische Karakterisering Winvelden Set plaatjes voor elk winveld. Deels iMOD, deels tools. Voorbeeld Hemmen 19. HyKaWi Hydrologische Karakterisering Winvelden Set plaatjes voor elk winveld. Deels iMOD, deels tools. Voorbeeld Hemmen 20. Waar houdt iMOD op iMOD; Opzetten modelberekeningen Gedragen instrumentarium Bewerken en controleren invoer parameters Visualiseren resultaten en eerste verwerking Andere software/tools; Presentatie in kaart. Geavanceerde bewerking invoerparameters Afgeleide resultaten Veel scenarios 21. Waar houdt iMOD op Mogelijkheden open source Toevoegen addons/tools Moet iMOD alles kunnen? Ook veranderingen in rekenhart? Gedragen instrumentarium. Wat is beter? Versiebeheer.