14
Šta je odgovorno vlasništvo? Design for Change priča: "Smanjenje populacije napuštenih pasa u Velikom Borku" - projekat učenika OŠ "Knez Sima Marković" Veliki Borak

Šta je odgovorno vlasništvo

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Šta je odgovorno vlasništvo

Šta je

odgovorno

vlasništvo?

Design for Change priča:

"Smanjenje populacije napuštenih pasa u Velikom Borku"

- projekat učenika OŠ "Knez Sima Marković" Veliki Borak

Page 2: Šta je odgovorno vlasništvo

Odgovorno vlasništvo je širok pojam i obuhvata kako

odnos vlasnika prema sopstvenom ljubimcu, tako i

odnos vlasnika ljubimca prema drugim ljudima i

životinjama.

Odgovorno vlasništvo je neophodno da bi i vlasnik

i ljubimac i njihova okolina bili bezbedni, zdravi i

ispunjeni.

Page 3: Šta je odgovorno vlasništvo

Opstanak kućnog ljubimca u potpunosti zavisi od volje

njegovog vlasnika, a ljubimac sa druge strane iz dana u

dan oplemenjuje vlasnikov život čineći ga srećnijim i

smislenijim.

Zbog toga vlasnik ima pre svega moralnu, a zatim i

zakonsku obavezu da se stara o svom ljubimcu i

podmiruje sve njegove potrebe.

Page 4: Šta je odgovorno vlasništvo

Obaveze svih vlasnika

Page 5: Šta je odgovorno vlasništvo

Zakon obavezuje vlasnika da obezbedi kućnom ljubimcu

brigu, negu i smeštaj, u skladu sa vrstom, rasom, polom,

starošću, kao i fizičkim i biološkim specifičnostima i

potrebama u ponašanju i zdravstvenom stanju kućnog

ljubimca.

Vlasnik mora da obezbedi da njegov ljubimac ne

ugrožava ljude i životinje u svom okruženju. Zbog toga je

propisano da se psi koji mogu predstavljati opasnost za

okolinu moraju držati na propisan način.

Page 6: Šta je odgovorno vlasništvo

Vlasnik je dužan da spreči rađanje neželjenih kućnih

ljubimaca primenom kastracije i sterilizacije ženke.

Page 7: Šta je odgovorno vlasništvo
Page 8: Šta je odgovorno vlasništvo

Ako vlasnik kućnih ljubimaca nije u mogućnosti da se

dalje brine o njima, dužan je da im obezbedi

odgovarajući smeštaj.

Takođe, propisano je da vlasnik ne sme držati psa

stalno vezanog na lancu osim ako je vezan na

produženu vodilicu.

Page 9: Šta je odgovorno vlasništvo

Zabrana napuštanja životinja

Page 10: Šta je odgovorno vlasništvo

Vlasnik koji izgubi životinju dužan je da taj gubitak bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana gubitka životinje, prijavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i veterinarskoj službi.

Ako vlasnik ne prijavi gubitak smatra se da je napustio životinju.

Lice koje pronađe napuštenu životinju dužno je da o tome bez odlaganja obavesti najbliže registrovano prihvatilište, radi zbrinjavanja životinje.

Page 11: Šta je odgovorno vlasništvo

Kako biti odgovoran vlasnik

Page 12: Šta je odgovorno vlasništvo

Odgovoran vlasnik je sterilisao i čipovao ljubimca, a

pored toga mu je stavio ogrlicu sa pločicom sa osnovnim

podacima o njemu.

On ljubimca vodi na preventivne veterinarske preglede

najmanje dva puta godišnje.

Odgovoran vlasnik brine o pravilnoj ishrani svog

ljubimca i podmiruje njegove dnevne potrebe za hranom

i vodom odgovarajućeg kvaliteta.

Page 13: Šta je odgovorno vlasništvo

Odgovoran vlasnik vodi računa o higijeni svog ljubimca

ali i čisti iza svog ljubimca, naročito na javnim

površinama.

Odgovoran vlasnik podučava svoju decu da vole i

poštuju sve životinje kao i da se prema ljubimcima

odnose na odgovoran i human način.

Page 14: Šta je odgovorno vlasništvo

Da li ste vi odgovoran vlasnik ljubimca?