of 14/14
Šta je odgovorno vlasništvo? Design for Change priča: "Smanjenje populacije napuštenih pasa u Velikom Borku" - projekat učenika OŠ "Knez Sima Marković" Veliki Borak

Šta je odgovorno vlasništvo

 • View
  100

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Šta je odgovorno vlasništvo

 • ta je

  odgovorno

  vlasnitvo?

  Design for Change pria:

  "Smanjenje populacije naputenih pasa u Velikom Borku"

  - projekat uenika O "Knez Sima Markovi" Veliki Borak

 • Odgovorno vlasnitvo je irok pojam i obuhvata kako

  odnos vlasnika prema sopstvenom ljubimcu, tako i

  odnos vlasnika ljubimca prema drugim ljudima i

  ivotinjama.

  Odgovorno vlasnitvo je neophodno da bi i vlasnik

  i ljubimac i njihova okolina bili bezbedni, zdravi i

  ispunjeni.

 • Opstanak kunog ljubimca u potpunosti zavisi od volje

  njegovog vlasnika, a ljubimac sa druge strane iz dana u

  dan oplemenjuje vlasnikov ivot inei ga srenijim i

  smislenijim.

  Zbog toga vlasnik ima pre svega moralnu, a zatim i

  zakonsku obavezu da se stara o svom ljubimcu i

  podmiruje sve njegove potrebe.

 • Obaveze svih vlasnika

 • Zakon obavezuje vlasnika da obezbedi kunom ljubimcu

  brigu, negu i smetaj, u skladu sa vrstom, rasom, polom,

  starou, kao i fizikim i biolokim specifinostima i

  potrebama u ponaanju i zdravstvenom stanju kunog

  ljubimca.

  Vlasnik mora da obezbedi da njegov ljubimac ne

  ugroava ljude i ivotinje u svom okruenju. Zbog toga je

  propisano da se psi koji mogu predstavljati opasnost za

  okolinu moraju drati na propisan nain.

 • Vlasnik je duan da sprei raanje neeljenih kunih

  ljubimaca primenom kastracije i sterilizacije enke.

 • Ako vlasnik kunih ljubimaca nije u mogunosti da se

  dalje brine o njima, duan je da im obezbedi

  odgovarajui smetaj.

  Takoe, propisano je da vlasnik ne sme drati psa stalno vezanog na lancu osim ako je vezan na

  produenu vodilicu.

 • Zabrana naputanja ivotinja

 • Vlasnik koji izgubi ivotinju duan je da taj gubitak bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana gubitka ivotinje, prijavi nadlenom organu jedinice lokalne samouprave i veterinarskoj slubi.

  Ako vlasnik ne prijavi gubitak smatra se da je napustio ivotinju.

  Lice koje pronae naputenu ivotinju duno je da o tome bez odlaganja obavesti najblie registrovano prihvatilite, radi zbrinjavanja ivotinje.

 • Kako biti odgovoran vlasnik

 • Odgovoran vlasnik je sterilisao i ipovao ljubimca, a

  pored toga mu je stavio ogrlicu sa ploicom sa osnovnim

  podacima o njemu.

  On ljubimca vodi na preventivne veterinarske preglede

  najmanje dva puta godinje.

  Odgovoran vlasnik brine o pravilnoj ishrani svog

  ljubimca i podmiruje njegove dnevne potrebe za hranom

  i vodom odgovarajueg kvaliteta.

 • Odgovoran vlasnik vodi rauna o higijeni svog ljubimca

  ali i isti iza svog ljubimca, naroito na javnim

  povrinama.

  Odgovoran vlasnik poduava svoju decu da vole i

  potuju sve ivotinje kao i da se prema ljubimcima

  odnose na odgovoran i human nain.

 • Da li ste vi odgovoran vlasnik ljubimca?