13
Intelektualno vlasništvo u vlastitoj i iji organizaciji **** Recognizing Intellectual Property in i i Your Own Organization Lidija Vitez [email protected] +385-99-259-3891 skype: lidija vitez skype: lidija.vitez

Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

Intelektualno vlasništvo u vlastitoj i ijiorganizaciji 

****Recognizing Intellectual Property in 

i iYour Own Organization 

Lidija [email protected]

+385-99-259-3891skype: lidija vitezskype: lidija.vitez

Page 2: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

Intelektualno vlasništvo

• srž modernog života • svaka kreativna realizacija bilo koje ideje koja je plod ljudskog misaonog j j j p j g gprocesafi ičk i l i lji i k i• fizičkom smislu neopipljivo, iako ima sve karakteristike imovine

Page 3: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

Vrste intelektualnog gvlasništva

• Industrijsko vlasništvo

• Autorsko i srodna prava

• Neformalno intelektualno vlasništvo 

Page 4: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

f lNeformalno intelektualno vlasništvointelektualno vlasništvo

• znanje i iskustvo (know‐how)znanje i iskustvo (know how)• povjerljive poslovne informacije / poslovne tajneposlovne tajne

• poslovne metode• nezaštitivi izumi• tradicionalno znanje i kulturaj

Page 5: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

Postati svjestan vlastitog intelektualnog vlasništva

• Što je upravljanje intelektualnim vlasništvom?

• Zašto je upravljanje intelektualnim vlasništvom bitno?

K k i d tifi i ti i t l kt l l išt ?• Kako indentificirati intelekturalno vlasništvo?

• Zbog čega je upravljanje intelektualnim vlasništvom relevatno za vašu organizaciju?

• Što vaša organizacija radi po pitanju upravljanja g j p p j p j jintelektualnim vlasništvom?

Page 6: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

Što je upravljanje intelektualnim vlasništvom?

poslovni proces upravljanja životnim ciklusom l k l l š ćintelektualnog vlasništva – praćenje stvaranja, 

vlasništva, zaštite i komercijalne eksploatacije  

Page 7: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

Z š j lj j i l k l iZašto je upravljanje intelektualnim vlasništvom bitno?

Dva osnovna razloga:g

• zaštita i iskorištanje vlastitog j gintelektualnog vlasništva

• zaštita od povrede tuđih prava• zaštita od povrede tuđih prava intelektualnog vlasništva

Page 8: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

Kako indentificirati intelektualno vlasništvo?

• sastavite listu intelektualnog vlasništva vezanog uz i š i ij ( d k d )naziv vaše organizacije (trademark, domena...)

• sastavite listu proizvoda i usluga vaše organizacije (proizvodi, usluge i ostalo)

• kategorizirajte proizvode i usluge po tipu g j p g p pintelektualnog vlasništva (patent, poslovna tajna, zaštitni znak, copyright, nije vrijedno zaštite), py g , j j )

Page 9: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

Zbog čega je upravljanje intelektualnim vlasništvom relevatno za vašu organizaciju?

• Izvor kompetitivne prednosti• Izvor kompetitivne prednosti • Uočavanje sadašnjih i budućih tehnoloških trendo a na temelj dost pnih podataka otrendova na temelju dostupnih podataka o industrijskom vlasništvu

• Gospodarski potnecijal slobodno dostupnog industrijskog vlasništva

Page 10: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

Što vaša organizacija radi po pitanjuŠto vaša organizacija radi po pitanju upravljanja intelektualnim vlasništvom?

• lista intelektualnog vlasništva• lista intelektualnog vlasništva• procjena vrijednosti intelektualnog vlasništva

• strategija zaštite i upravljanjastrategija zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom 

Page 11: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

ZaključakZaključak

IV dj li i d t ij k l išt t k• IV djelimo na industrijsko vlasništvo, autorsko i srodna prava te često zaboravljeno neformalno intelektualno vlasništvo

• dobro upravljanje IV je ekonomska kategorijadobro upravljanje IV je ekonomska kategorija, a ne pravna

Page 12: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

ZaključakZaključak

l l• upravljanje IV nije relevantno samo za organizacije koje se bave istraživanjem i visokim tehnologijama

• dobro upravljanje IV prestavlja ključ• dobro upravljanje IV prestavlja ključ uspjeha organizacije

Page 13: Intelektualno vlasništvo u vlastitoj organiijiizaciji

HVALA NA PAŽNJI!HVALA NA PAŽNJI!

Lidija [email protected]

+385-99-259-3891skype: lidija vitezskype: lidija.vitez