Rådgivning der skaber værdi

 • View
  291

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rådgivning der skaber værdi

 • Leder I efter nye lsninger og m-der at gribe tingene an p? S str vi klar til at hjlpe jer. Vi tilbyder rdgivning og konsulentbistand i danske og internationale proces- og ledelsesstandarder inden for:

  Informationssikkerhed

  Kvalitetsledelse

  Milj- og energiledelse

  Arbejdsmilj.

  Nr I nsker at forbedre sikker-heden, arbejds- eller produktions-processer i jeres virksomhed, er det relevant at inddrage velafpr-vede vrktjer som fx ledelses-standarder. I vores rdgivning trkker vi bl.a. p den viden om standarderne, som Dansk Standard har fra udviklingen af dem. Det skaber vrdi for jer i form af:

  + frre fejl, frre kundeklager = mindre dobbeltarbejde og dermed get indtjening

  + et bedre arbejdsmilj, fordi der fokuseres p den enkelte med-arbejders trivsel, information og arbejdsgange

  + overblik over og kontrol med virksomhedens informations-aktiver

  + strre modenhed af produkt ved frigivelse

  + bedre overensstemmelse med budget og tidsplaner

  + bedre overblik for ledelsen.

  Vi tror p, at et positivt udbytte for jer hnger sammen med hele organisationens aktive deltagelse. Derfor arbejder vi med at sikre, at alle nye tiltag forankres dybt gennem en flles indsats. Mlet er, at den forandring og forbed-ring, I oplever i implemente rings-processen, fortstter gen nem det personlige ejerskab.

  Rdgivning, der skaber vrdi

  DS RDGIVNING er en del af Dansk Standard. Med udgangspunkt i jeres profil og behov er vi en aktiv sparringspartner gennem hele forlbet fra analyse til implementering og opflgning. Vi benytter os af vores viden om processtandarder og metoder som fx ISO 9001, DS 484 og ISO 27001 samt ISO 14001 til at skabe succesfulde resul tater. Vi kan hjlpe jer med at udarbejde ledelsessystemer for de enkelte omrder, ligesom vi tilbyder at implementere et samlet integreret ledelsessystem.

 • Kontakt:

  Projektchef Cecilie Dahl

  Telefon 39 96 61 52

  Mobil 41 21 83 23

  E-mail cda@ds.dk

  www.ds.dk

  Vi arbejder lsningsorienteret fra det indledende mde, hvor vi gen-nemgr eksisterende processer og hjlper med at udarbejde system-dokumentation. Hvis I har beslut-tet jer for at implementere en ledelsesstandard, hjlper vi med at overholde alle procedurer frem til eventuel certificering. Vi yder hjlp til selvhjlp og kommer med forslag til, hvordan I fortolker standarden og undgr undven-dig administration ved at ind-fre hensigtsmssige og smidige arbejdsgange. Samtidig vejleder og understtter vi i sammenst-ningen af relevante vrktjer, der passer til jer. Ligesom vi sparrer om de ndvendige adfrdsndringer i indarbejdede rutiner.

  Den effektive proces: 4 faser fra fakta til funktiongennem flles indsats

  Det er meget positivt at samar-bejde med DS Rdgivning, ikke

  mindst grundet deres kundefokus og formlsrettede tilgang til opgaverne. DS Rdgivning har en betydelig rolle i kompetenceopbygningen hos kommu-nerne inden for informationssikkerhed og i den forbindelse ogs parathed over for efterlevelsen af DS 484, Standard for informationssikkerhed.

  Michael Hald, IT-governance konsulent, Kommunernes Landsforening.

  1 FoRVeNtNINGSaFStemme Klarlgge lovgivning og krav. Opstille forretningsml

  og strategi.

  2 ReVIDeRe elleR uDaRbejDe polItIk

  Fordele roller og ansvar. Kortlgge nuvrende

  situation.

  3 GeNNemFRe aNalySeR oG koNtRolleRe

  Konkludere og foretage ndringer.

  Udarbejde og opdatere retningslinjer og procedurer.

  4 aNSkaFFe oG tIlpaSSe tekNoloGI oG INFRaStRuktuR

  Implementere og justere processer.

  Etablere og beholde kontrol.