Vi skaber værdi med data!

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vi skaber værdi med data!. Digital Indtægtsoptimering via Big Data analyser. Digital Indtægtsoptimeri ng. Økonomisk/administrative Big Data analyser. Hvorfor?. Danmark har en unik digital førerposition Vi arbejder for at udnytte og fastholde Danmarks digitale forspring! - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vi skaber værdi med data!

 • Vi skaber vrdi med data!Digital Indtgtsoptimering via Big Data analyser

 • konomer/analytikere, jurister og programmrer Tidligere embedsmnd og specialfaglige ildsjle (Pt. 25 ansatte og nye kommer hele tiden til!)Digital Indtgtsoptimering Big Data analyser specialudviklet til at optimere store datatunge konomier! ala stavekontrollen i et tekstbehandlingsprogram! (Kendt teknologi Ny metode!)Skaber vrdi med data via Big Data analyse Vi finder fejl, der koster penge! (Moms konteringer, fakturering, kontrol med betalinger osv.)Danmark har en unik digital frerposition Vi arbejder for at udnytte og fastholde Danmarks digitale forspring! (Kommunerne er vores metier og speciale men konceptet kan overfres!)

  Digital Indtgtsoptimeringkonomisk/administrative Big Data analyser Hvorfor?Hvad?Hvordan?Hvem?

 • Big Data analyserDigital Indtgtsoptimering 1 % ekstraSdan finder vi millionerne:Sm procenter p store belbEnorm prcision og kapacitet!

 • ProjekterUdligningBBR-analyseBKF-analyseBudgetvalgsrapport

  IndtgtsoptimeringMomsFrtidspensionLnJuridisk Tunge SagerLicenserIndkbSelvskabsskatSocial bedrageriMellemkommunal refusionStatsrefusionMellemstatslig refusionKonsulentBagvagtUndervisningNetvrkDataanalyse

  DataSalg af dataUdtrkVejledningIntegration

  OptimeringssystemIndkbsoptimeringssystemAdministrations-robotter (bots)AnalyserYdelserSystemerSdan hjlper vi kommunen

 • Den offentlige sektor primrt KOMMUNERNE! Digital Indtgtsoptimering, Ydelser, Software og andre Big Data lsninger til konomisk optimering og administrativ effektiviseringVoldsom vkst og interesse. Pt:17 kommuner (kontrakt)Regioner (dialog)Udvikling (KL, AAU, Digitaliseringsstyrelsen, udvalgte kommuner mv.)Udbud Eftersprgsel Dataproces hovedfokus r og skal vre den offentlige sektor primrt kommunerne.Pr. september 2013 ekspederes alle private henvendelser derfor via Big Data Institute Dataproces i dagFokusStatusUdfordringStadig vkst og fremgangNok Danmarks frste Big Data virksomhed Mikkel H. SrensenPartner og Rdgiver i /KL7PhD i IT-design og forfatter

 • Big Data InstituteTeknik, Redskaber, Metode og Mindset Kurser, enkeltfag, pakke-forlb og klynge-undervisning Undervisning, Rdgivning og Specialanalyser for erhvervslivet og den private sektor i vrigt UndervisningRdgivningNetvrk www.bigdatainstitute.dk - Ring +45 4121 0550 Udredning, Sparring og DiagnosticeringHvad er VIRKSOMHEDENS Big Data muligheder, problemer eller potentiale?Hvilken teknisk, juridisk og lavpraktisk rdgivning har VIRKSOMHEDEN brug for?BIG DATA i praksis (Virksomhedsnetvrk udbudt i samarbejde med VHN)Virksomheden formulerer og udfrer et selvvalgt Big Data projekt, tilknyttet en vejleder fra BDI med adgang til Dataproces programmrer, jurister og analytikere.skal deltage i 7 mder + individuel sparring , fordelt over ca. 8 mdr.vil vre af vrdi for virksomhedenalle gevinster tilfalder projektdeltagernes arbejdsgiver

 • Tak for opmrksomhedenMeld jer nu til det netvrk.

 • Brnderslev Kommune.35.700 indbyggere Producerer serviceydelser for borgerne3.700 brn i dagpasning 4.500 brn i skolen 1.600 ldre og handicappede i plejecenter, hjemmepleje, boform m.v.2.700 ansatteDvs. en af de mindre kommuner i landet

 • Kommunens driftsopgaverDriftsenhederSundhed, omsorg og beskftigelse4 handicapinstitutioner3 socialpsykiatriinstitutioner16 enheder indenfor ldreomrdet +hjemmepleje5 sundhedsenheder (tandlge, sundhedspleje, sund by)Teknik og milj1 enhed for service og rengring af vores bygninger2 indenfor vej og park (st-vest)Brn og kultur3 institutioner indenfor fritid og kultur (ungdom, musik, bibl.)14 skoler (+ SFOer/landsbyordninger)22 dagpasningsenhederAndre typer opgaver Beskftigelsesomrdet (A-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjlp, frtidspension, etc)Milj og teknikBorgerserviceomrdet

  Hvad kendetegner vores opgaver som kommuneRigtigt mange forskellige typer af opgaverOpgaverne lses decentralt og geografisk spredt over hele kommunenHvert omrde/enhed har som sit primre ml at lse sin faglige opgave

 • It og digitaliseringDe danske kommuner registrerer meget og har utroligt mange data liggende !

 • It og digitalisering.Kommunerne i Danmark har et hjt digitaliseringsniveau.Udfordringen er at det der sket som en knopskydning.Vi har i Brnderslev ca. 400 forskellige it-systemer krendeSystemerne snakker ikke alle lige godt sammenLigger i forskellige siloer det er svrt at trkke oplysninger p tvrsAnsvaret for systemerne er placeret hvor den faglige opgave ligger Stort set umuligt at have en samlet overblik.Men ved at kre meget store datamngder sammen kan f ny viden og optimere udgifter og indtgterMen den faglige viden og ekspertise hertil har vi ikke i kommunen

 • Samarbejdet mellem Brnderslev Kommune og Dataproces

  Frste kontrakt underskrives i december 2012: et projekt, hvor kommunen egentlig ikke var involveret i selve analysearbejdet Vi var mest p sidelinien Resultatet var tilfredsstillendeOg vi kunne st p ml for hvad der foregik I alt 9-10 projekter (forskellige omrder og typer) nogle endnu ikke afsluttetNu tilstrkkelig med tillid til Dataproces og til BIG DATA-konceptet, at vi deltager i udviklingen af nye projekter/analyser, som test kommune og sparringspartner.Nogle omrder skal vi selv opbygge ekspertise og gre det selv

 • Eksempler p projekterMomsprojektVi betaler rligt knapt 90.000 regningerEnkelte af disse vil naturligvis kre forkert i forhold til momsbetalingDet har vi vidst i mange r, men hvordan finder vi nlen i hstakkenUden at drukne i administrativt bvl og ressourcerDet kommunale udligningssystem Danmarks statistik trkker data fra en rkke af vores IT-systemerNogle af disse indgr nr udligningen beregnesMen hvilke og hvornr trkkes deEr vores data i fagsystemerne valideFokus i fagomrdet er naturligvis styring og drift af omrdet ikke hvad Danmarks Statistik trkker i systemet Flytter rigtigt mange penge mellem kommunerneMeget dyrt hvis data ikke er korrekte og opdateredeIndkbsomrdet:Kber vi for dyrt ind og anvender vi vores indkbsaftaler godt nokUdviklingsprojekt Mulighed for at pvirke adfrd i vores organisation

 • Fremadrettet. Der er penge i skidtet !Ikke i tvivl om, at vi vil forstte med at anvende og bruge data, til effektivisering og optimering. Vi r i gang, men vi har kun ser toppen af isbjerget.Det gode er, at vi nu har fet kendskab og indsigt til feltet og derfor har mod p at forstteBIG DATA er en ny mulighed ikke kun noget moderne eller flyvskMen noget vi nu arbejder med i praksis. Ikke overalt, men centralt i kommunens administrationFletning og tvrgende analyse af offentlig/personflsomt data er helt sikkert ikke uproblematisk!!! Skal vre stor fokus og regulering p omrdet.Men indenfor regelsttet er der forsat store muligheder og der m vi starteOg s m vi udfordre stat, regering, KL og andre hvor reglerne bremser os uden at give mening.