of 31 /31
SINOPSIS Tajuk 8 menjelaskan analisis kesalahan umum tatabahasa yang merangkumi aspek morfologi, frasa, klausa dan ayat. Turut dijelaskan aktiviti perbincangan dan latihan tatabahasa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pemelajaran pelajar dapat menjelaskan aspek kesalahan ejaan, perkataan, frasa dan klausa dalam sesuatu ayat yang yang diberikan secara tepat. KERANGKA TAJUK 8.1 Analisis Kesalahan Bahasa Kesalahan ejaan Kesalahan kata Kesalahan frasa Kesalahan klausa Kesalahan ayat ISI KANDUNGAN Definisi /Konsep Coder (1981) mendefinisikan kesalahan bahasa sebagai bentuk-bentuk peraturan yang menyimpang atau menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Hal ini merangkumi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan istilah atau perkataan yang kurang tepat. Kesalahan Ejaan Sejarah Ringkas Sistem Ejaan 1 KESALAHAN UMUM TATABAHASA TAJUK 8

Kesalahan tatabahasa terkini tajuk 8

Embed Size (px)

Text of Kesalahan tatabahasa terkini tajuk 8

1. 1 SINOPSIS Tajuk 8 menjelaskan analisis kesalahan umum tatabahasa yang merangkumi aspek morfologi, frasa, klausa dan ayat. Turut dijelaskan aktiviti perbincangan dan latihan tatabahasa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pemelajaran pelajar dapat menjelaskan aspek kesalahan ejaan, perkataan, frasa dan klausa dalam sesuatu ayat yang yang diberikan secara tepat. KERANGKA TAJUK 8.1 Analisis Kesalahan Bahasa Kesalahan ejaan Kesalahan kata Kesalahan frasa Kesalahan klausa Kesalahan ayat ISI KANDUNGAN Definisi /Konsep Coder (1981) mendefinisikan kesalahan bahasa sebagai bentuk-bentuk peraturan yang menyimpang atau menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Hal ini merangkumi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan istilah atau perkataan yang kurang tepat. KESALAHAN UMUM TATABAHASATAJUK 8 2. 2 Kesalahan Ejaan Sejarah Ringkas Sistem Ejaan Rancangan pembakuan sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Sistem ejaan rumi yang pernah wujud: a. Sistem Ejaan Wilkinson (19040 b. Ejaan Zaba (1949 1972) c. Sistem Ejaan Fajar Asia ejaan majalah Fajar Asia (1945 1954) d. Ejaan Rumi Kongres 1956 ejaan Asas 50 (Angkatan Sasterawan 50) e. Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya) ejaan majalah Bahasa Penyelarasan dan Pelaksanaan Penyatuan ejaan Rumi antara bahasa Melayu di Malaysia dengan yang di Indonesia bermula pada tahun 1959. Walau bagaimanapun, ejaan bersama yang dipersetujui (Ejaan Malindo tahun 1959) ini tidak dapat dillaksanakan. Persetujuan tentang Sistem Ejaan Rumi Bersama yang ditandatangani pada 27 Jun 1967, telah diisytiharkan penggunaannya serentak di Malaysia dan Indonesia pada 16 Ogos 1972. Di Malaysia, sistem ini dikenali dengan nama sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu. Sistem keselarasan huruf vokal Sistem keselarasan huruf vokal ialah keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata awal dan suku kata akhir tertutup. Contohnya, lantik; boleh, lelong Bagi kata yang terdiri daripada tiga suku kata atau lebih , hanya dua suku kata terakhir sahaja yang diambil kira. Contohnya: semenanjung; seluruh; kerisik. Terdapat 18 pola keselarasan vokal dalam sistem ejaan bahasa Melayu yang perlu diketahui dan dikuasai bagi menghasilkan penulisan yang menepati sistem ejaan. Namun, terdapat beberapa kekecualian sistem keselarasan huruf vokal, iaitu: i. Kata pinjaman daripada bahasa Indonesia. 3. 3 Contohnya: aneh bukan anih lapor lapur tulen tulin ii. Kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Contohnya: panel bukan panil tiket tikit kupon kupun hipokrit hipokret kontraktor kontraktur Ejaan memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat. Kesalahan ejaan menyebabkan penerima maklumat tersalah tafsir, seterusnya mesej yang cuba disampaikan gagal diutus dengan berkesan. Yang berikut ialah kesalahan ejaan yang sering kali ditemukan. salah betul ko-kurikulum ibu-bapa/ibubapa nilai kasih-sayang perlaksanaan samaada urusetia aturcara kokurikulum ibu bapa nilai kasih sayang pelaksanaaan sama ada urus setia atur cara Ejaan mengikut sebutan Masalah tersebut berlaku kerana sebutan tidak baku dan terpengaruh oleh ejaan berdasarkan bahasa bahasan. Yang berikut ialah beberapa contoh perkataan yang dieja mengikut sebutan bahasan dan baku. sebutan bahasan / salah sebutan baku / betul tulin trajedi atlit stesyen tulen tragedi atlet stesen 4. 4 mekanisma sinario distinasi talipon teknologi profesyen tuboh ajenda mekanisme senario destinasi telefon teknologi profesion tubuh agenda Ejaan Kata Majmuk Kata majmuk dalam bahasa Melayu terbahagi kepada dua, iaitu kata majmuk mantap, iaitu dieja dengan merapatkan kedua-dua kata, dan kata majmuk tak mantap , iaitu yang dieja secara terpisah. Ada 15 kata majmuk mantap yang disenaraikan dalam Tatabahasa Dewan, iaitu antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kakitangan, kerjasama, olahraga, matahari, pesuruhjaya, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tandatangan, tanggungjawab dan warganegara. Selain itu, terdapat juga beberapa golongan kata yang dieja secara bercantum. Golongan Contoh Kata nama peribadi, peribahasa, dinihari, perikemanusiaan Kata adjektif sukacita, dukacita Kata sendi nama kepada, daripada Kata hubung apabila, manakala, padahal, walhal, meskipun, kendatipun, walaupun Kata tanya bagaimana Yang berikut ialah kesalahan yang kerap dilakukan oleh penguna bahasa Melayu ketika menulis kata majmuk. salah betul jalanraya lebuhraya bandaraya keretapi urusetia ibubapa kaki tangan mata hari jalan raya lebuh raya bandar raya kereta api urus setia ibu bapa kakitangan matahari 5. 5 tanda tangan jawatan kuasa tandatangan jawatankuasa Terdapat kekecualian pada kata nama tempat yang telah didaftarkan mengikut ejaan asalnya. Contohnya: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Keretapi Tanah Melayu. Penggunaan Tanda Sempang Tanda sempang digunakan dalam beberapa keadaan Kata Ganda Kata ganda memang menggunakan tanda sempang bagi mewujudkan proses penggandaan. Contoh tanda sempang dapat dilihat dalam kata ganda seperti kupu- kupu, tuduh-menuduh dan senang-lenang. Merangkaikan kata imbuhan dan morfem terikat dengan kata nama khas Bagi merangkaikan kata imbuhan awalan, seperti pro-, anti-, dan se-, yang diikuti oleh kata nama khas, tanda sempang perlu diletakkan. Walaupun begitu, bagi kata nama am, tanda sempang tidak perlu digunakan. salah betul proIslam antiAmerika seMalaysia pro-kerajaan anti-barat se-pembangkang pro-Islam anti-Amerika se-Malaysia prokerajaan anti barat sepembangkang Penggunaan di dan ke Kata di- boleh mendukung dua fungsi. Yang pertama sebagai imbuhan awalan. Dalam hal tersebut, penggunaan Penggunaan di- merupakan penanda pasif diri 6. 6 ketiga. Oleh itu, kata kerja yang diletakkan awalan di- perlu dieja sebagai satu perkataan. Fungsi kedua pula membolehkan di- sebagai kata sendi nama yang menyertai kata nama yang menunjukkan tempat dan arah. Ejaan antara kata di- dengan kata arah perlu dijarakkan. Antara bentuk kesalahan penggunaan di- yang acap kali ditemukan adalah seperti yang berikut salah betul dikuala lumpur dimenara gading diatas di simpan di syorkan di kenal pasti di kuala lumpur di menara gading di atas disimpan disyorkan dikenal pasti Penggunaan ke- juga mengandungi dua fungsi yang berbeza. Dalam fungsi yang pertama, ke- dieja terpisah daripada perkataan yang berikutnya mendukung fungsi sebagai kata sendi nama. Oleh itu, ke- menunjukkan arat atau tempat yang dituju, selain digunakan untuk menunjukkan waktu atau masa. Mereka akan ke Kuala Lumpur Mesyuarat akan berlangsung dari pukul 9.00 pagi ke pukul 11.00 pagi. Bagi fungsi yang kedua pula, kata ke- yang dieja secara rapat dengan sesuatu perkataan membawa fungsi awalan. Awalan ke- dapat mendukung tiga makna, iaitu membentuk kata nama, untuk membentuk bilangan tingkat dan untuk membentuk bilangan himpunan. Sejak ditinggalkan oleh kekasih hati, Ahmad tidak banyak bercakap. Halimah mendapat tempat ketiga dalam acara lumba lari. Kelima-lima perompak itu telah berjaya ditangkap oleh pihak polis. salah betul Ke tiga Ke-empat Kekuala lumpur Dari masa kemasa Ketiga Keempat Ke kuala lumpur Dari masa ke masa 7. 7 Penulisan partikel pun Penulisan partikel pun juga menjadi masalah kepada pengguna bahasa Melayu. Secara umumnya cara penulisannya perlu dieja secara terpisah daripada kata sebelumnya seperti; rumah pun tidur pun anak pun sudah pun dia pun merah pun apa-apa pun besar pun Kecuali untuk kata tugas yang berikut: adapun kalaupun andaipun kendatipun (walaupun, meskipun, biarpun) biarpun mahupun bagaimanapun meskipun sekalipun lagipun walaupun sungguhpun Kesalahan kata Kesalahan ini merujuk kepada kesilapan memahami konsep yang didukung oleh sesuatu perkataan. Situasi ini berlaku kerana, terdapat banyak perkataan yang membawa maksud yang hampir sama serta gagal memilih perkataan yang sesuai mengikut konteks. Kesalahan kata melibatkan penggunaan kata yang tidak tepat untuk menyatakan sesuatu perkara. Contoh perbuatan memotong boleh diistilahkan dengan perkataan lain seperti membelah, menghiris, mengupas, mencantas dan mencencang mengikut kesesuaian konteks ayat. Sesuaikah emak membelah kain dan memotong bawang sedangkan istilah yang tepat dalam konteks ayat ialah emak mengunting kain dan menghiris bawang. Yang berikut ialah beberapa ayat contoh yang mengandungi kesalahan kata dan kesalahan bahasa. 8. 8 Jika selalu melancung ke luar negara, kita hanya menggalakkan ke luar negara pengaliran wang kita. Kesalahan kata Kesalahan bahasa salah betul salah betul melancung melancong Ke luar negara pengaliran wang kita pengaliran wang kita ke luar negara Pemaju perumahan itu masih tidak mengindahkan teguran yang dibuat oleh pembeli, sedangkan mereka telah berjanji untuk mengatasi masalah itu sejak dari tahun lepas lagi. Kesalahan kata Kesalahan bahasa salah betul salah betul mengindahkan mengendahkan sejak dari sejak Adik suka menculik makanan yang telah ibu hidangkan dengan menggunakan tangan, lalu menjilatnya. Kesalahan kata Kesalahan bahasa salah betul salah betul menculik mencolek Ibu hidangkan dihidangkan oleh ibu Mana-mana individu atau syarikat yang tidak mengembalikan borang tafsiran pendapatan cukai dalam masa yang ditetapkan akan dikenakan denda berganda Kesalahan kata Kesalahan bahasa salah betul salah betul tafsiran taksiran pendapatan cukai cukai pendapatan Orang awam tidak dibenarkan masuk ke pusat membeli belah itu di atas sebab keselamatan. Kesalahan kata Kesalahan bahasa salah betul salah betul di atas atas pusat membeli belah pusat beli belah Kesalahan frasa 9. 9 Kesalahan bahasa melibatkan penggunaan frasa yang tidak tepat, seperti frasa yang tidak mematuhi hukum D-M. salah betul lain-lain faktor Aminah Kedai Jahit plastik beg polis inspektor mini maraton contoh jawapan faktor-faktor lain Kedai Jahit Aminah beg plastik inspektor polis maraton mini jawapan contoh Kesalahan frasa berlaku kerana terdapat unsur lewah dalam ayat. Kamus Dewan mendefinisikan lewah sebagai berlebih-lebih sehingga tertambah perkara, hal, dan sebagainya serta tidak perlu. Kelewahan dalam bahasa dianggap sebagai suatu yang biasa dalam penggunaan bahasa kerana pengguna bahasa suka berlebih-lebih dalam penggunaan bahasa. Antara contoh kelewahan bahasa adalah seperti yang berikut: salah betul kos perbelanjaan saling bantu membantu semua pegawai-pegawai paling penting sekali khalayak ramai ramai murid-murid barisan para petugas destinasi yang dituju kos/Perbelanjaan saling membantu/bantu membantu semua pegawai/pegawai-pegawai paling penting/penting sekali khalayak/ramai ramai murid/murid-murid barisan petugas/para petugas destinasi Yang berikut ialah beberapa ayat contoh yang mengandungi kesalahan frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Petunjuk-petunjuk perasaan yang menentang campur tangan Amerika di Iraq sedang berarak di jalan raya-jalan raya. Kesalahan frasa nama salah betul salah betul Petunjuk- petunjuk Penunjuk- penunjuk jalan raya-jalan raya jalan-jalan raya 10. 10 Sebagai permulaan, kerajaan perlu menfokuskan kepada pembangunan pesawat penumpang murah yang dapat mempercepatkan kemajuan industri pelancongan di dalam negara. Kesalahan frasa kerja salah betul salah betul Menfokuskan kepada Memfokuskan pembangunan mempercepatkan mempercepat Rumah yang besar itu paling cantik sekali. Kesalahan frasa adjektif salah betul paling cantik sekali paling cantik/cantik sekali Kelawar-kelawar yang bergayutan di dinding Gua Niah menarik perhatian pelancong. Kesalahan frasa nama Kesalahan frasa sendi salah betul salah betul Kelawar- kelawar kelawar di pada Kesalahan klausa KLAUSA: Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas ialah klausa yang berdiri sendiri dan bersifat sebagai ayat lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Klausa yang tidak dapat berdiri sendiri disebut sebagai klausa tak bebas. i. Awak pandai kerana awak rajin belajar. ii. Kami akan hadir sekirannya hari tidak hujan. iii. Mereka akan datang walaupun tanpa diundang. klausa bebas/klausa utama klausa tak bebas iv. Beritahu cikgu bahawa kami akan menghantar tugasan esok 11. 11 klausa tak bebas klausa bebas/klausa utama Aspek kesalahan bahasa dalam klausa ialah aspek kelewahan bahasa yang terdapat dalam binaan frasa, klausa tak bebas dan klausa bebas. Antara ayat contoh adalah seperti yang berikut: salah betul Salah satu daripada punca murid ponteng sekolah ialah mereka malas belajar atau bosan berada di sekolah. Satu daripada punca murid ponteng sekolah ialah mereka malas belajar atau bosan berada di sekolah. Salah seorang daripada murid sekolah ini telah berjaya melangkah ke peringkat akhir pertandingan itu. Seorang daripada murid sekolah ini telah berjaya melangkah ke peringkat akhir pertandingan itu. Salah sebuah daripada kereta yang terbabit dalam kemalangan itu telah terbakar. Sebuah daripada kereta yang terbabit dalam kemalangan itu telah terbakar. Dalam klausa setara, pemindahan kausa tidak dapat dilakukan kerana pemindahan tempat klausa akan menyebabkan ayat yang terhasil tidak gramatis. Contohnya: salah betul Manakala abang membuat latihan, kakak membaca buku. Kakak membaca buku manakala abang membuat latihan. Dan tidak sombong, kita harus menjadi orang baik Kita harus menjadi orang baik dan tidak sombong. Tetapi abang berbuat bising, adik sedang membaca buku, Adik sedang membaca buku, tetapi abang berbuat bising. Kesalahan ayat. Kesilapan dalam penggunaan bahasa Melayu juga dapat dilihat dari sudut sintaksis. Kesilapan ayat berlaku apabila pengguna tidak mematuhi peraturan-peraturan yang tersedia ada dalam bahasa itu. Kesalahan ayat dalam bahasa Melayu kerap berlaku pada ayat inti, ayat tanya, ayat pasif dan kesalahan semantik. Subjek dan predikat Setiap pengguna mestilah menguasai bahagian subjek dan predikat sesuatu ayat. Apabila mereka menguasai bahagian tersebut, mereka akan dapat mengenali kedudukan subjek dan predikat sesuatu ayat, sama ada ayat itu dalam susunan biasa atau susunan songsang. Jika mereka tidak menguasai binaan, ayat yang dibina 12. 12 kemungkinan akan menjadi ayat yang tergantung. Ayat yang tergantung ialah ayat yang tidak mempunyai binaan subjek atau binaan predikat. 1. *Untuk menyiapkan kerja itu memerlukan perbelanjaan yang besar. Ayat ini tidak mempunyai subjek. Klausa untuk menyiapkan kerja itu merupakan keterangan predikat, manakala frasa memerlukan perbelanjaan yang besar ialah frasa kerja yang menjadi binaan predikat. Ayat tersebut menjadi gramatis sekiranya subjek yang terdiri daripada frasa nama dimasukkan, seperti ayat 1a. 1a. Untuk menyiapkan kerja itu, kita memerlukan perbelanjaan yang besar. Dalam ayat 1a, kita ialah subjek yang terdiri daripada frasa nama. Ragam ayat Apakah yang dimaksudkan ragam ayat? Ragam ayat sebenarnya dapat dilihat dan dikenal pasti dari segi aktif dan pasif. Dalam bahasa Melayu, terdapat dua ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Menurut Nik Safiah Karim et al. (Tatabahasa Dewan Edisi ketiga : 2011), mentakrifkan ayat aktif sebagai ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ada dua jenis ayat aktif berdasarkan kehadiran kata kerja dalam predikat ayat, iaitu: Ayat aktif transitif Ayat aktif tak transitif Menurut Arbak Othman dalam bukunya, Tatabahasa Bahasa Malaysia (1981), ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif, iaitu kata kerja yang memerlukan objek selepasnya. Ayat aktif tak transitif pula mengandungi kata kerja tak transitif. Nik Safiah et al. (2011) menyatakan bahawa ayat aktif tak transitif mempunyai kata kerja tak transitif yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Ayat yang berikut mengandungi kesalahan bahasa dari segi frasa kerja transitif dan frasa kerja tak transitif yang lazimnya dilakukan oleh pengguna bahasa dan juga pelajar. Abu belum pernah menghadiahkan emak saudaranya jam tangan. salah betul menghadiahkan menghadaihi 13. 13 Penceramah sedang memperkatakan tentang masalah inflasi. salah betul Memperkatakan tentang Memperkatakan masalah Kuang Shie amat suka dengan Fei Wei yang tampan itu. salah betul suka dengan suka akan/menyukai Mereka berdua bersepakat ingin mempermain-mainkan Raja Gopal yang dikatakan dungu itu. salah betul bersepakat ingin bersepakat untuk Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja dalam ragam pasif, iaitu objek mendahului kata kerja dan subjek. Ayat pasif meliputi pasif jati, pasif semu, imbuhan pasif dan kata kena. Pasif jati ialah pasif yang melibatkan kata ganti diri orang ketiga atau pihak yang diperkatakan oleh seseorang. Antara kesalahan yang sering ditemukan dalam ragam pasif ini adalah seperti yang berikut: Tindakan yang mereka ambil akan merugikan bangsa dan negara. salah betul mereka ambil diambil oleh mereka Penerapan nilai murni yang telah kerajaan uar-uarkan sewajarnya disokong. salah betul kerajaan uar-uarkan diuar-uarkan kerajaan Pasif semu, ialah ayat pasif yang melibatkan kata ganti diri orang pertama dan orang kedua. Bagi ayat pasif ini, hukum aneksi persona hendaklah dikenakan, iaitu subjek atau pesona harus dirapatkan dengan kata kerja pasif. Sebagai contohnya, buku itu saya baca. Kata ganti diri orang pertama saya dirapatkan dengan kata kerja pasif baca. Jika terdapat sebarang kata yang memisahkan kedua- 14. 14 dua unsur tersebut, kesempurnaan binaan ayat terjejas. Sila lihat kesalahan ayat contoh yang berikut: Pokok itu ditebang oleh awak. salah betul ditebang oleh awak awak tebang Kemudahan tersebut kami telah gunakan sejak beberapa tahun yang dahulu. salah betul kami telah gunakan telah kami gunakan Perkara yang diperkatakan oleh saya ini seharusnya diberikan perhatian. salah betul diperkatakan oleh saya saya perkatakan Ayat pasif yang berimbuhan mencakup imbuhan teR, ke-...-an, dan beR-. Bagi kata kerja pasif dengan imbuhan teR-, kehadiran sendi nama oleh diwajibkan. Sila lihat ayat contoh yang berikut: 1. Batu itu terangkat oleh Ali. 2. Batu itu terangkat Ali. Ayat 2 tidak logik kerana seolah-olah membawa maksud batu itu berupaya mengangkat Ali. Maka, kehadiran oleh dapat membezakan ayat aktif daripada ayat pasif. Sila lihat contoh ayat yang berikut: 3. Ahmad terlanggar Abu. 4. Ahmad terlanggar oleh Abu. Ayat 3 merupakan ayat aktif yang bermaksud Ahmad melanggar Abu dengan tidak sengaja. Sebaliknya, ayat 4 ialah ayat pasif yang membawa makna Ahmad dilanggar oleh Abu secara tidak sengaja. KESALAHAN UMUM DALAM STRUKTURAYAT Kata-kata sahaja belum bererti bahasa jika kata-kata itu tidak tersusun dalam bentuk ayat. Apabila kata-kata tidak betul susunannya, maka bentuk bahasa menjadi 15. 15 salah atau tidak baku, seperti: (a) Ini hari Azizah tidak datang. (b) Yang melukis gambar ini Zainallah. (c) Itu pen dakwat sudah habis. (d) Majalah itu saya tidak menyimpannya. (e) Buku ini saya tidak mahu membaca. (f) Yang memukul awak siapakah? (g) Nora dan Nani baik berkawan. Ayat Gabungan Ayat gabungan terbentuk daripada dua atau beberapa ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Contoh: Nani dan Nora ke perpustakaan. Nurul bukan saja pandai tetapi juga pemurah. Kesalahan dalam pembentukan ayat gabungan berlaku apabila ayat-ayat tunggal yang membentuk ayat gabungan tidak digabungkan dengan betul. Sebagai contoh: salah betul 1. Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau Pulau Langkawi? 2. Saya tidak pasti sama ada Nani tinggal di Relang atau Jelai. 3. Baik yang kaya atau miskin datang ke rumahnya. 4. Hadiah ini untuk Izzat bukan Hazwan. 1a) Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau ke Pulau Langkawi? 2a) Saya tidak pasti sama ada Nani tinggal di Relang atau di Jelai. 3a) Baik yang kaya atau yang miskin datang ke rumahnya. 4a) Hadiah ini untuk Izzat bukan untuk Hazwan. 5a) Jangankan membeli kereta, membeli 16. 16 5. Jangankan membeli kereta, motosikal pun saya tak mampu. motosikal pun saya tak mampu. Ayat Pancangan Ayat pancangan ialah ayat yang asalanya ialah dua ayat tunggal yang salah satunya dipancangkan pada ayat yang satu lagi. Sebagai contoh: a) Kereta Pak Leh itu terbabas. b) Walaupun miskin keluarga Mak Piah bahagia. Ayat (a) terbit daripada dua ayat, iaitu: i. Kereta itu terbabas. ii. Kereta itu kereta Pak Leh. Ayat (b) terbit daripada dua ayat yang berikut: i. Keluarga Mak Piah miskin ii. Keluarga Mak Piah bahagia. Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku juga apabila unsur penerang dalam ayat tersebut salah strukturnya. Sebagai Contohnya: salah betul 1. Rumah itu di atas bukit tidak ada penghuninya. 1a) Rumah di atas bukit itu tidak ada penghuninya. 17. 17 2. Bangunan itu yang tinggi Menara Kembar Petronas. 2a) Bangunan yang tinggi itu Menara Kembar Petronas. Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku juga kerana tidak ada kata hubung pancangan yang menghubungkan klausa bawahan dengan klausa utama. Sebagai contoh: salah betul 1. Kami berdoa kamu berjaya. 2. Semua orang tahu dia anak Pak Hamid. 1a) Kami berdoa agar kamu berjaya. 2a) Semua orang tahu bahawa dia anak Pak Hamid. Ayat Tergantung Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat. Dalam susunan ayat biasa, kedudukan subjek di hadapan dan kedudukan predikat di belakang. Contoh: Budak itu / menangis. Dalam susunan ayat songsang, kedudukan subjek di belakang dan kedudukan predikat di hadapan. Contoh: Siapakah / gadis itu. Itulah / teman saya. Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjek atau predikat disebut sebagai ayat tergantung. Ayat tergantung terjadi apabila ujaran itu bermula dengan kata 18. 18 sendi, kata hubung, kata kerja dan kerana penggunaan kata yang salah, dan sebagainya. Teliti contoh-contoh ayat di bawah. 1. Di seluruh negara mengalami banjir. (S) 1a. Seluruh negara mengalami banjir. (B) 2. Kerana hal itu akan dibincangkan. (S) 2a. Hal itu akan dibincangkan. (B) 3. Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini. (S) 3a. Kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini. (B) 4. Banyak pelajar lulus dengan baik. (S) 4a. Banyak pelajar yang lulus dengan baik. (B) 5. Ada pihak membangkang cadangan itu. (S) 5a. Ada pihak yang membangkang cadangan itu. (B) 6. Dia yang datang kelmarin. (S) 6a. Dia datang kelmarin. (B) 7. Mengetahui hal itu saya membatalkan rancangan. (S) 7a. Setelah mengetahui hal itu saya membatalkan rancangan. (B) 8. Kesan kemelesetan ekonomi, pengangguran meningkat. (S) 8a. Sebagai kesan kemelesetan ekonomi, pengangguran meningkat. (B) 19. 19 9. Turut menghadiri majlis itu ialah Menteri Besar. (S) 9a. Yang turut menghadiri majlis itu ialah Menteri Besar. (B) 10. Apakah perlu kita lakukan sekarang? (S) 10a. Apakah yang perlu kita lakukan sekarang? (B) 11. Siapa kata saya berbohong? (S) 11a. Siapakah yang mengatakan bahawa saya berbohong? (B) 12. Peserta-peserta yang lulus saja akan dipilih. (S) 12a. Peserta-peserta yang lulus saja yang akan dipilih. (B) 13. Bukti-bukti ini jelas menunjukkan dia bersalah. (S) 13a. Daripada bukti-bukti ini jelas menunjukkan bahawa dia bersalah. (B) 14. Mengikut beliau menyatakan bahawa perompak senjata api sudah itu tumpas. (S) 14a. Beliau mengatakan bahawa perompak senjata api itu sudah tumpas. (B) 15. Yang manakah betul? (S) 15a. Yang manakah yang betul? (B) Oleh hal yang demikian, penguasaan ayat dalam bahasa Melayu amat penting jika seseorang ingin menguasai bahasa itu dengan baiknya, terutamanya aspek penulisan. Sebagai pengguna bahasa Melayu, seseorang itu perlu menguasai aspek bahasa Melayu yang berkaitan dengan ayat sekurang-kurangnya empat perkara, iaitu bahagian subjek dan predikat, jenis ayat, ragam ayat, dan susunan ayat. Namun demikian sebelum empat perkara itu dikuasai, mereka mestilah menguasai kata, 20. 20 frasa, dan klausa. Apabila semua perkara tersebut dikuasai, pengguna bahasa Melayu akan dapat menghasilkan penulisan yang baik dan menggunakan bahasa Melayu secara persis. TUTORIAL Tutorial (Perbincangan) Kesan kesilapan yang berlaku dalam situasi yang berikut: Situasi 1 Dalam suatu majlis rasmi di sekolah, Cikgu Y telah diberi tanggungjawab sebagai pengacara majlis. Sewaktu mengacarakan majlis bekenaan, seorang guru lain, Cikgu Z telah dapat mengesan sesuatu pengucapan yang menurut fikirannya, tidak betul. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengetua di atas ucapan beliau tadi Situasi 2 Cikgu M ialah Setiausaha PIBG sekolahnya. Dalam minit mesyuarat PIBG yang baru diadakan pada minggu lepas, dia mencatatkan ayat berikut: Mesyuarat bersetuju sebulat suara supaya ibubapa menyumbangkan derma ikhlas masing-masing sebagai tanda sokongan serta galakkan kepada anak-anak mereka. Situasi 3 Jalil ialah seorang penuntut baru di sebuah kolej swasta. Pada suatu hari, sewaktu menyertai suatu seminar anjuran universitinya, dia terdengar seorang pembentang kertas kerja melafazkan ayat berikut: Kita sekarang berada dalam era IT di mana kita tidak dapat mengelak daripada dilanda arus globalisasi yang mana kanak-kanak pun turut mengalami keadaan ini. 21. 21 Latihan 1 1. Tulis bentuk apitan yang betul pada lajur yang ketiga. kecantikkan kecantikan pembiakan pembiakkan kebanyakkan kebanyakan pertunjukan pertunjukkan mencantikan mencantikkan membiakkan membiakan membanyakan membanyakkan menunjukan menunjukkan 2. Garisi perkataan yang betul dari segi penggunaan imbuhan diper-, di-...- kan atau diper-...-kan. a) Bangunan diperbesarkan/dibesarkan/diperbesar b) Usaha dipertingkatkan/dipertingkat/ditingkatkan c) Ilmu dipergunakan/digunakan/diperguna d) Bahasa diperkasa/diperkasakan/dikasakan... e) Isteri diperolehi/diperoleh/dioleh... 3. Cuba kenal pasti dan betulkan kesalahan ejaan yang terdapat dalam ayat yang berikut. Setiap ayat mengandungi dua kesalahan ejaan. a. Kebanyakkan masyarakat pada era ke21 ini sudah pandai menggunakan komputer sebagai medium komunikasi dan perhubungan. 22. 22 b. Pada pendapat anda, sejauhmanakah lirik lagu yang berunsurkan moral mampu memberi kesan kepada perobahan diri sesorang remaja? c. Basikal Pak Andeh yang telah mengalami kerosakkan itu telah di jual oleh Mak Andeh semasa ketiadaannya di rumah. d. Usaha mengintergrasikan masyarakat berbilang kaum di Malaysia bukan satu tugas yang mudah memandangkan setiap kaum mempunyai agama, budaya dan bahasa yang berbeza. e. Kerajaan telah memperuntukan kos sebanyak RM 17 juta bagi menyediakan perkhidmatan yang komprehensip untuk golongan orang kurang upaya. Latihan 2 LATIHAN MENGENAL PASTI AYAT YANG PERSIS Tandakan () pada ayat yang betul. 1. Sepak takraw adalah sukan yang akan dipertandingkan dalam Sukma yang akan datang. 2. Beliau ialah orang yang pertama membiakkan ikan baka baharu. 3. Kaum wanita adalah elemen terpenting dalam pembangunan negara. 4. Negara kita kini memiliki warga yang sejumlah besarnya adalah berpendidikan sekurang-kurangnya pada peringkat menengah. 5. Institut itu adalah merupakan sebuah institut penyelidikan. 6. Kursus ini adalah untuk menerangkan konsep tatabahasa. 7. Pilihan raya ialah detik bersejarah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat. 8. Kenyataan itu ialah benar. 9. Dunia ini ialah fana. 23. 23 10. Keputusan panel hakim adalah muktamad. 11. Adalah dimaklumkan bahawa sekolah akan bercuti selama seminggu. 12. Adalah diumumkan bahawa peperiksaan ulangan akan diadakan pada minggu hadapan. 13. Adalah diharapkan bahawa masalah perparitan dapat diatasi dengan kadar yang segera. 14. Adalah dengan ini diberitahu bahawa pihak institut akan menjalani proses pengauditan selama seminggu. 15. Hal inilah di antara hal yang mesti difahami oleh semua pelajar. 16. Kita melihat pertentangan di antara pihak di seberang dengan pihak kita berhubung dengan isu kemasukan pekerja asing. 17. Kini banyak di antara mereka telah mempelajari ilmu bantu. 18. Perkara ini di antara persoalan penting yang harus diketahui umum. 19. Di antara penerbitan yang berkualiti dengan penerbitan yang sebaliknya perlu kita bezakan. 20. Tambak Johor terletak antara Johor Bahru dengan Singapura. 21. Di antara Johor Bahru dengan Singapura, banyak perbezaannya. 22. Lif itu terhenti antara tingkat dua dengan tingkat tiga. 23. Di antara tingkat dua dengan tingkat tiga, tingkat tiga lebih teratur pejabatnya. 24. 24 24. Amelia duduk antara Halijah dengan Hasnah. 25. Banyak persamaan di antara Ab. Rahim dengan Mohamad. 26. Kedai baharu itu terletak antara pasar raya A dengan pasar raya B. 27. Yang manakah lebih awal dibina di antara pangsapuri A dengan pangsapuri B. 28. Perdebatan itu berlangsung di antara pihak kerajaan dengan pihak pembangkang. 29. Di antara pihak penyokong kerajaan dengan pihak penyokong pembangkang, banyak perbezaannya. 30. Hubungan politik, ekonomi, dan kebudayaan wujud di antara wilayah-wilayah ini. 31. Di antara lagu persembahan artis baharu itu ialah lagu Separuh Jiwaku Pergi. 32. Di antara jurnal yang diterbitkan oleh universiti itu ialah Jurnal Psikologi dan Jurnal Kemanusiaan. 33. Antara nama yang disebut dalam pertuduhan itu ialah nama seorang tokoh korporat. 34. Blog adalah di antara sumber tidak rasmi yang perlu diteliti kebenarannya. G. LATIHAN LANJUTAN Betulkan unsur bahasa yang salah dalam ayat yang berikut. 25. 25 1. Pengarah menghadiahkan staf sokongan sijil kepujian. 1a. 2. Bangunan yang tersergam itu terbina pekerja yang mahir. 2a. 3. Seluruh peserta kem motivasi berkehujanan sepanjang malam. 3a. 4. Tugasan itu saya telah sempurnakan sejak seminggu yang lalu. 4a. 5. Tindakannya menolong kami amat kami menyanjung tinggi. 5a. 6. Pegawai itu pecat majikannya kerana salah laku yang serius. 6a. 7. Bila berkursus di sini, kita mestilah bersungguh-sungguh. 7a. 26. 26 8. Calon itu menang dengan cemerlang dia begitu berpuas hati. 8a. 9. Pemerhati asing itu merumuskan perjalanan pilihan raya telus. 9a. 10. Krisis menjadi bertambah rumit kerana kedegilan kedua pihak. 10a. 11. Jejaka itu kecewa kerana disebabkan lamarannya ditolak. 11a. 12. Keterangan saksi itu berbelit-belit hingga mengelirukan hadirin. 12a. 13. Hasrat anak-anak kita pasti tercapai bila mereka disokong. 13a. 14. Bidang industri ditumpukan, dan pertanian terus mendapat perhatian 27. 27 pemerintah. 14a. 15. Kita kena ubah agar hasilnya kelak untungkan generasi kita. 15a. 16. Pelbagai usaha dilakukan oleh pihak berkuasa demi untuk kesejahteraan rakyat. 16a. 17. Sungguh lama dia meninggal kampung, alih-alih dia muncul sebagai jutawan. 17a. 18. Kata orang, bagaimanakah acuan begitulah kuih yang akan terhasil. 18a. 19. Sedang bah kapal tak hanyut, inikan pula kemarau panjang! 19a. 20. Meskipun persembahan orkestra itu dikatakan hebat, saya merasakan demikian. 20a. 28. 28 BIBLIOGRAFI (Mengikut Format APA) Abdullah Hassan .(2004). Sintaksis: Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS. Abdullah Hassan .(2006). Morfologi: Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS. Abdullah Hassan .(2007). Linguistik Am: Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Bhd. Awang Sariyan (2002). Tuntunan Bahasa. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Awang Sariyan (2003). Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana. Dewan Bahasa dan Pustaka (2001). Citra Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Dahaman (1997). Bahasa Kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan dan Pustaka. Lee Lai Foon dan Raja Masittah Raja Ariffin (2005). Petunjuk Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim (2007). Liku-liku Bahasa: Ke Arah Penggunaan Bahasa yang Baik, Betul, dan Indah. Shah Alam: K Publications Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et. al. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985). Kajian Bahasa. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran Malaysia (1992). Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. IKON 29. 29 Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir