Click here to load reader

Intro til pd afgangsprojekt gammel studieordning efteråret 2011-2

  • View
    383

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jørgen Lyhne præsenterer glæder og forventninger ved at skrive afgangsprojekt til pædagogisk diplomuddannelse.

Text of Intro til pd afgangsprojekt gammel studieordning efteråret 2011-2

  • 1. INTROMDE - PD Afgangsprojekt VIA efterret 2011

2. Det handler om at fastholde det storeperspektiv 3. Velkommen og prsentation Formalia Hvad er vigtigt at vide: Studieordning og bekendtgrelse Lringsudbytte og lringsml fortolkning? Indhold, krav, vidensformer?? Analyse og kritisk vurdering er det nu et krav? Forlbet fra Id til eksamenKom godt i gang med afgangsprojektetVejledning og vejlederForlbet fra Id til eksamen Emne og problemformulering Problemformulering det umuliges kunst? Det gode undersgelsessprgsml Styringen af opgaven EmpirienKrav eller mulighed?Hvad forstr vi ved empiri? 4. Studieordning (Studieordning gammel)Afgangsprojektet udgr det afsluttende modul i den pdagogiske diplomuddannelse.Den studerende formulerer et emne eller en problemstilling med tilknytning til det obligatoriske modul og de fire faglige moduler, som den studerende har gennemfrt og bestet.VIA godkender emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgr hvilken pdagogisk diplomuddannelsesretning den studerende ved gennemfrelsen af afgangsprojektet fr eksamensbevis for.For at opn diplom i n uddannelsesretning skal mindst to af de faglige moduler og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og forml. De to resterende faglige moduler kan vlges fra andre pdagogiske uddannelsesretninger og / eller fra rkken af de flles faglige moduler. Vlges der moduler fra fire forskellige uddannelsesretninger og flles faglige moduler, udstedes diplombevis uden retningsangivelse. 5. Lringsml - 1/2 (Studieordning gammel)Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt hvor enbegrundet central afgrnsning af uddannelsesretningens lringsudbyttedokumenteres ved en afsluttende prve. Projektet binder uddannelsenshovedelementer sammen med udgangspunkt i den valgte afgrnsningindenfor uddannelsesretningens kundskabsomrde og beskrevnelringsudbytte.Med udgangspunkt i den godkendte afgrnsning og problemformuleringindenfor uddannelsesretningens kundskabsomrde, skal den studerendegennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering f:Viden demonstrere indsigt i og forstelse af professionsrelevanteteorier, metoder og forskning ved at kombinerepraksisviden, forskningsviden og udviklingsviden, reflektere over, diskutere og vurdere professionsrelevante udviklings- oghandlingsmuligheder, der kan udledes af det valgte teorigrundlag , identificere, formulere og differentiere relevante praksisnreproblemstillinger. 6. Lringsml 2/2 (Studieordning gammel)Frdigheder mestre formidling af komplekse problemstillinger, skriftligtsvel som mundtligt, anvende relevante metoder til undersgelse, beskrivelse oganalyse af disse, udvlge, analysere, diskutere og vurdere de udvalgteteoriers, strategiers og metoders konsistens og relevans irelation til belysning af den valgte problemstilling, anlgge et helhedsperspektiv p relevansen af modulernesindhold i relation til behandling af de valgte problemstillinger.Kompetencer hndtere teorier og metoder med henblik p udvikling afpdagogisk praksis i forhold til at generere udviklingsviden iforhold til konkrete professionsorienterede problemstillinger, demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnrekompetencer. 7. Emne og problemformulering (Studieordning gammel) Der arbejdes med et selvvalgt emne ogproblemformulering, der skal godkendes af uddannelses-institutionen. Emnet skal svel med hensyn tilkundskabsomrder som til metoder og teorier knytte sigtil den studerendes afsluttede fem moduler, medhovedvgten lagt p de faglige moduler, som denstuderende erhverver sit diplom i. Hvor der er tale ompdagogisk diplom uden retningsangivelse knytteremnet sig desuden til de hovedelementer, som kan vreformuleret i en personlig uddannelsesplan. Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egenpraksis, egne undersgelser, analyser af relevanteforskningsresultater og formidling af egne fagligtbegrundede opfattelser med henblik p at udvikle praksis.Afgangsprojektet rummer p denne mde en syntese afpraksisviden, forskningsviden og udviklingsviden. 8. Tildeling af vejleder 1/2 Tildeling af vejleder foretages af PD koordinator Jrgen Lyhne. Du bedes udfylde og aflevere vedlagte skema. Skemaet kan afleveres /sendes pr mail fr intromdet, ved intromdet eller hurtigst muligt efter. Skemaet er tilgngeligt i word-format p VIA Studienet og kan sledesgemmes p egen pc, udfyldes og vedhftes en mail til Jrgen Lyhne:[email protected] Udfyld gerne rubrikken forslag til vejleder. Skriv gerne mere end et forslag(i prioriteret rkkeflge). Ved tildeling af vejleder vil der i videst muligtomfang blive taget hensyn til den studerendes forslag. Det er ikke sikkert at alle nsker kan opfyldes! 9. Tildeling af vejleder 2/2 Du m gerne helt uformelt tage kontakt til en mulig nsket vejleder ogforesprge, men det er PD koordinatoren, der foretager den formelletildeling af vejleder. Vr opmrksom p at vejleder skal vre en af VIAsundervisere. Mske synes du at det er alt for tidligt i forlbet at lgge sig fast omkringemne og problemformulering / problemstilling? Der er dog ingen grund til bekymring. I frste omgang bruges skemaetblot i forbindelse med tildeling af vejleder. Bemrk derfor at oplysningerom forslag til emne samt problemformulering / problemstilling alenebetragtes som forelbige overvejelser. Er du endnu ikke net s langt idine overvejelser at du er klar til at udfylde rubrikkenproblemstilling, kan du blot lade den st tom. I samarbejde med den tildelte vejleder udarbejdes endelig formulering afsvel emne, som problemformulering / problemstilling. 10. DiverseVigtige datoer: Se Tidsplan for afgangsprojektmodulerne i: Brev til afgangsprojektstuderendeAlmindelifge formalia ang udfrdigelse af eksamensopgaver skal selvflgelig overholdes (noter og litteraturlister, argumentation, anslag, forside etc.)Mundtlig eksamen p baggrund af en skriftlig opgave (afgangsprojektet).Bedmmelse foregr som en samlet bedmmelse, hvori bde den mundtlige og den skriftlige prstation indgr.Omfang individuel opgave / gruppeopgave: 1 studerende max 25 sider (65000 typografiske enheder) 2 studerende max 32 sider (83200 typografiske enheder) 3 studerende max 40 sider (104000 typografiske enheder) 11. Velkommen og prsentation Formalia Hvad er vigtigt at vide: Studieordning og bekendtgrelse Lringsudbytte og lringsml fortolkning? Indhold, krav, vidensformer?? Analyse og kritisk vurdering er det nu et krav? Forlbet fra Id til eksamenKom godt i gang med afgangsprojektetVejledning og vejlederForlbet fra Id til eksamen Emne og problemformulering Problemformulering det umuliges kunst? Det gode undersgelsessprgsml Styringen af opgaven EmpirienKrav eller mulighed?Hvad forstr vi ved empiri? 12. Forlbet fra Id til eksamen Kom godt i gang med afgangsprojektet Vejledning og vejleder Forlbet fra Id til eksamenEmne og problemformulering Problemformulering det umuliges kunst? Det gode undersgelsessprgsml Styring af opgaven Fra id til problemformulering til konklusion Hvordan undersger man problemet? Opgavens proces, valg afarbejdssprgsml, metodevalg, afgrnsning Udfolde problemfeltets dilemmaer og fastholde detproblemorienterede perspektiv gennem hele opgaven hvordan? 13. Emne og problemformulering (alle studieordninger)Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige omrde og formuleres af den studerende i tilknytning til de obligatoriske moduler, retningsspecifikke moduler og valgfrie moduler, som den studerende har gennemfrt.Den studerende formulerer et emne med tilknytning til de moduler, som den studerende har gennemfrt og bestet.Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik p at udvikle praksis. Afgangsprojektet rummer p denne mde en syntese af praksisviden og viden fra forskning og udviklingsarbejde. 14. Velkommen og prsentation Formalia Hvad er vigtigt at vide: Studieordning og bekendtgrelse Lringsudbytte og lringsml fortolkning? Indhold, krav, vidensformer?? Analyse og kritisk vurdering er det nu et krav? Forlbet fra Id til eksamenKom godt i gang med afgangsprojektetVejledning og vejlederForlbet fra Id til eksamen Emne og problemformulering Problemformulering det umuliges kunst? Det gode undersgelsessprgsml Styringen af opgaven EmpirienKrav eller mulighed?Hvad forstr vi ved empiri? 15. EmpiriEmpiriens status i afgangsprojektet en mulighed, ikke et krav.Brug af andres empiri eller undersgelserEmpiriske metoder: o Kvantitative / kvalitative metoder o Videnskabelighedskriterier o Samtale / interview og herunder fokusgruppe interviews. o Survey sprgeskema o Brug af sgemaskiner / webressourcer 16. Koordinator: Jrgen LyhneProducer:Orla Nielsen

Search related