Click here to load reader

Afgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapport

  • View
    555

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Afgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapport

  • 1. Energirenovering af tidstypiske 60er parcelhuse med prfabrikerede elementer - Teknisk rapportIngenirhjskolen i rhus Maj 2013 Afgangsprojekt B7BAC - B7BAM Gruppe B7

2. Energirenovering med prfabrikerede elementer - Teknisk rapportTitelblad Teknisk rapportAntal anslag:85.209 uden tabeller og figurerAntal normal sider:35,5 + tabeller og figurerAntal sider:74Vejledere Arne [email protected] [email protected] Lund [email protected] [email protected]: Figur 1 Luftfoto af Flintager parcelhus efter renoveringenUnderskrift 3. Energirenovering med prfabrikerede elementer - Teknisk rapport1Forord(ALD, SIG) Dette projekt forelgges for Ingenirhjskolen i rhus, rhus Universitet, som en opfyldelse af kravene til afgangsprojektet p diplomingeniruddannelsen i studieretningerne bygningsteknik og bygningsdesign. Projektet i nrvrende rapport er udarbejdet p 7. semester i forret 2013 og er vejledt af Lektor Arne Frland-Larsen fra Ingenirhjskolen i rhus. Vi vil gerne udtrykke vores tak til Arne for god og konstruktiv vejledning. Projektet indeholder nrvrende rapport, bilagsrapport inkl. USB-stick, forbrugerbrochure samt en elektronisk aflevering p dvd. Vi vil sige specielt tak til Sren Gang og Ximena Caro, fra referencehuset Flintager 55, Albertslund, for deres store velvilje og hjlp til at dele deres erfaringer med os vedrrende deres omfattende energirenovering. Desuden skal lyde en tak til de mennesker, der har hjulpet os med indhentning af prisdata og tekniske specifikationer; her iblandt Morten Nyse fra Rockwool, Karsten Bro fra Connovate og Christian Ladefoged Hedegaard og Ole Bech-Lisberg fra Danfoss. Til sidst en tak til Steffen Gandrup fra EDC i Ebeltoft for hjlp til vurdering af den forventede prisstigning p et hus ved forskellige energioptimeringer.Forordi 4. Energirenovering med prfabrikerede elementer - Teknisk rapport2Resume(ALD, SIG) Danmark har igennem de sidste 30 r forpligtet sig til at reducere CO2 udslippet for at imdekomme den menneskeskabte klimaforandring. Energien til opvarmning af parcelhuse udgr en stor del af Danmarks energiforbrug og er derved et godt begyndelsespunkt for at nedbringe Danmarks samlede energiforbrug. I 60erne og 70erne, hvor det store byggeboom kom, blev der opfrt omkring 450.000 typehuse som i dag str over for en gennemgribende energirenovering. Der er mange udfordringer for en parcelhusejer der str over for valget om huset skal energirenoveres eller ej. Det er ikke gennemskueligt at finde den rette energioptimering som bde er energieffektiv og samtidig kan gres enkelt, let og billigt. En lsning p at fremme energirenoveringer er at bruge renoveringsmetoder, der er enkle og lette, hvilket kunne gres med nye systemlsninger i form af prfabrikerede produkter. I dette projekt er rentabiliteten i prfabrikerede produkter til renovering af et tidstypisk parcelhus fra 60erne undersgt. P baggrund af denne rapport er der udarbejdet en forbrugerbrochure som skal hjlpe boligejere med at danne et overblik over hvorvidt en eventuelt forestende energirenovering br udfres med prfabrikerede metoder eller traditionelle renoveringsvrktjer. Udgangspunktet for denne rapport er et referencehus fra renoveringsforsget Albertslund Konceptet. Desuden er der benyttet en prfabrikeret taglsning, Solar solution, som er brugt p et andet hus i Albertslund Konceptet. Solar solution bliver sammenlignet med en traditionel renoveringsmetode ved at holde alle de aktive og passive tiltag brugt i Solar solution op mod en renovering p traditionel vis med samme tiltag. Disse tiltag er merisolering, tagudskiftning, mekanisk ventilation, solceller, solfanger og evt. en varmepumpe. Desuden er et prfabrikeret facadeprodukt fra Connovate undersgt og sammenlignet med en traditionel renoveringsmetode fra Rockwool. Rapporten sluttes af med, at kombinere de forskellige tiltag og sammenligne den prfabrikerede metode med de traditionelle lsninger ved brug af et vgtningssystem. For at undersge kvaliteten i de forskellige lsninger er BE101 brugt til beregninger af energibesparelser og BSim2 er brugt til at sikre et godt indeklima efter en energioptimering. P det konomiske er der brugt to modeller til sammenligning af tiltagene; simpel tilbagebetalingstid og NU-vrdi. Konklusionen blev, at hvis man har installeret fjernvarme som varmekilde, er der ikke mange energirenoveringstiltag der er konomisk rentable, da prisen p fjernvarme ikke kan opvejes af vedvarende energimetoder. I disse tilflde er det indeklimaet og slid p bygningen der som oftest bestemmer om der skal renoveres eller ej. Hvis man derimod har installeret en oliekedel, kan der vre store konomiske gevinster ved at energirenovere og skifte til mere vedvarende energikilder ssom en varmepumpe.1 2Bygningers Energibehov, Version 5, 11, 3, 4 Building simulation, Version 7.12.9.4Resumeii 5. Energirenovering med prfabrikerede elementer - Teknisk rapport3Abstract(ALD, SIG) Over the past 30 years, Denmark has been committed to reducing CO2 emissions in response to human induced climate change. The energy used for heating a single domestic dwelling constitutes a significant proportion of the total energy used in Denmark (31 %). This paper examines viable options for reducing domestic energy consumption. The building boom of the 1960s and 1970s saw around 450,000 standard domestic dwellings erected. These dwellings now need a major energy retrofit to make them more energy efficient, but there are many factors an owner must consider before undertaking an energy renovation. For example, which type of energy retrofit is the most efficient, the least expensive, and the simplest and easiest to install? A way to promote energy retrofit is to address these issues through the development of new system solutions such as prefabricated products. This project examines the cost effectiveness of prefabricated products used in the renovation of a single domestic dwelling from the 1960s. On the basis of this report, a consumer booklet has been prepared to help homeowners decide whether or not to embark on a retrofit using prefabricated methods or traditional renovation tools. The report is based on a reference house in Albertslund Konceptet that has been part of a renovation trial. A prefabricated roof solution (solar solution) used on another house in Albertslund Konceptet is also examined for comparison. The solar solution method is compared with a traditional renovation method by evaluating both active and passive measures. These measures include the use of additional insulation, renewal of the roof, mechanical ventilation, solar cells, solar panels and possibly a heat pump. Furthermore, a prefabricated faade element from Connovate has been evaluated and compared with a traditional renovation method from Rockwool. At the end of the report, a ranking system is used that enables comparisons to be made between the prefabricated method and the traditional solutions. To determine the energy efficiency of the different solutions, the programs BE103, calculates energy savings, and BSim4, checks the indoor temperature, were used. To determine the cost effectiveness of the initiatives, two models were used: simple payback and present value. The report concludes that if district heating is the heat source supplied to the domestic dwelling, energy retrofitting is not very cost effective due to the low price of district heating. In such dwellings, it is the indoor climate and the wear and tear on the building that generally determines whether or not a retrofit is necessary. On the other hand, if an oil boiler is the dwellings main heat source, there may be significant economic benefits from energy retrofitting, as well as switching to more renewable energy sources, such as solar solutions and heat pumps.3 4Bygningers Energibehov, Version 5, 11, 3, 4 Building simulation, Version 7.12.9.4Abstractiii 6. Energirenovering med prfabrikerede elementer - Teknisk rapportIndholdsfortegnelse 1Forordi2Resumeii3Abstractiii4Indledning ..................................................................................................................................... 1 4.1Baggrund ................................................................................................................................ 14.1.1Dansk klima- og energipolitik ........................................................................................... 14.1.2Byggeriet ............................................................................................................................24.1.3Udfordringer ved renovering ............................................................................................34.2Problemformulering ..............................................................................................................44.3Afgrnsning ........................................................................................................................... 54.4Vgtning ................................................................................................................................ 54.5Lsevejledning.......................................................................................................................64.5.1 5Rapportens opbygning ......................................................................................................6Renoveringsstrategier ................................................................................................................... 7 5.1 5.26Renovering med prfabrikerede elementer ......................................................................... 8 Renovering med traditionelle metoder ................................................................................. 8Hvad er "Albertslund konceptet" ..................................................................................................9 6.17Flintager ..................................................

Search related