of 24 /24
Catechese van de weg Catechese van de weg La catéchèse de cheminement Pédagogie pastorale pour mener la transition en paroisse Luc Aerens

Catechese Van De Weg

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie van Luc Aerens op het IPB-Forum in 2009 over de overgang naar een nieuw model van catechese

Citation preview

Page 1: Catechese Van De Weg

Catechese van de wegCatechese van de weg

La catéchèse de cheminementPédagogie pastorale pour mener la transition en paroisse

Luc Aerens

Page 2: Catechese Van De Weg

Hoe zullen we de overgang maken?Hoe zullen we de overgang maken?

• Een overgang en geen breuk• Daarom een drievoudige analyse:

– Hoe het nu (meestal) is– Hoe het zal zijn wanneer het nieuwe model in

praktijk wordt gebracht– Welke elementen er nu zijn die als hefboom

voor de overgang gebruikt kunnen worden

Page 3: Catechese Van De Weg

7 invalshoeken voor de overgang7 invalshoeken voor de overgang

1. Van een catechese voor kinderen naar een catechese voor allen

2. Van een catechese per leeftijdsgroep naar een catechese over de generaties heen

3. Van een sacramentencatechese naar een catechese als permanente vorming

4. Van een catechese door uitleg naar een catechese door deelname (mystagogisch)

Page 4: Catechese Van De Weg

1. Van een thematische catechese naar een geïntegreerde catechese

2. Van een catechese door catechisten naar een catechese door de gemeenschap

3. Van een verplichte catechese na inschrijving naar een permanente vrijwillige catechese met keuzemogelijkheden

Page 5: Catechese Van De Weg

11Van een catechese voor Van een catechese voor

kinderen naar een catechese kinderen naar een catechese voor allenvoor allen

Page 6: Catechese Van De Weg

Huidige situatieHuidige situatie

• Catechese = kinderen• +13 = post-catechese

Page 7: Catechese Van De Weg

Groeiperspectief Groeiperspectief

Opdracht van de catechese• de Blijde Boodschap doorgeven en

verdiepen• een ervaring van gemeenschap

aanbieden• aan mensen van alle leeftijden

Page 8: Catechese Van De Weg

Hefbomen Hefbomen

• Catechese voor allen betekent niet dat catechese voor kinderen verlaten moet worden

• Ons bewust worden dat er al heel wat catechese gebeurt voor volwassenen

• Ook plusserswerking en postcatechese zijn vormen van catechese

Page 9: Catechese Van De Weg

22 Van een catechese per Van een catechese per

leeftijdsgroep naar een catechese leeftijdsgroep naar een catechese over de generaties heenover de generaties heen

Page 10: Catechese Van De Weg

Huidige situatieHuidige situatie

• Bijna alle catechese gebeurt per leeftijd

• Probleem voor wie later wil instappen

Page 11: Catechese Van De Weg

GroeiperspectiefGroeiperspectief

• Ons geloof groeit levenslang door nieuwe ervaringen en inzichten

• Intergenerationele initiatie (zoals in Duitsland, Engeland, Verenigde Staten)

Page 12: Catechese Van De Weg

HefbomenHefbomen

• Volwassenen mee uitnodigen voor de kindercatechese: familiecatechese

• Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook naar de catechese komen

• Alle parochianen zijn welkom voor een aantal activiteiten

• Intergenerationele activiteiten in het jaarprogramma opnemen

Page 13: Catechese Van De Weg

33 Van een sacramentencatechese Van een sacramentencatechese

naar een catechese als naar een catechese als permanente vormingpermanente vorming

Page 14: Catechese Van De Weg

Huidige situatieHuidige situatie

Catechese wordt enkel gezien als voorbereiding op een van de

sacramenten

Page 15: Catechese Van De Weg

GroeiperspectiefGroeiperspectief

• Permanente vorming tot geloofsleven met intensere momenten als directe voorbereiding op een sacrament

• Inbedding van doop, eerste communie, vormsel in de geloofsgemeenschap

• Eucharistie en liturgische feesten als vormende elementen voor iedereen

Page 16: Catechese Van De Weg

HefbomenHefbomen

• Parochiale betrokkenheid bij de sacramentencatechese

• Catechetische activiteiten organiseren voor iedereen waarbij bepaalde groep(en) zeker verwacht worden

• Planning voor én na het toedienen van de sacramenten; jaarplanning geënt op liturgisch jaar

Page 17: Catechese Van De Weg

4 4 Van een catechese door uitleg Van een catechese door uitleg

naar een catechese door naar een catechese door deelname (mystagogisch)deelname (mystagogisch)

Page 18: Catechese Van De Weg

Huidige situatieHuidige situatie

• Catechese = uitleg geven over het geloof

• Zeer veel didactisch materiaal beschikbaar om het geloof voor te stellen

Page 19: Catechese Van De Weg

Groeiperspectief Groeiperspectief

• De ervaring gaat vooraf aan de uitleg. ‘Je wordt niet ingewijd in het Mysterie maar door het Mysterie’ (kardinaal Danneels)

• Mensen stellen zich vragen bij wat ze meemaken

• Wisselwerking tussen ervaring en reflectie: catechese kan de ervaring duiden en verdiepen

Page 20: Catechese Van De Weg

HefbomenHefbomen

Op grote sacramentele en andere gemeenschapsmomenten

ontmoeting en uitwisseling laten volgen

Page 21: Catechese Van De Weg

66 Van een catechese door Van een catechese door

catechisten naar een catechese catechisten naar een catechese door de gemeenschapdoor de gemeenschap

Page 22: Catechese Van De Weg

Huidige situatieHuidige situatie

• Catechist(e) met groepje kinderen• Catechisten samen vormen een groep• Andere parochianen niet betrokken• Schaarste aan catechisten

Page 23: Catechese Van De Weg

Groeiperspectief Groeiperspectief

• Vaticanum II: ‘de christelijke initiatie moet niet alleen door catechisten of priesters maar door heel de gemeenschap van gelovigen worden verzorgd.’ (Ad Gentes 14)

• Samen verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeenschap

• Plaatselijke catechetische animatiegroep die betrokkenheid van iedereen stimuleert

Page 24: Catechese Van De Weg

HefbomenHefbomen

• Nagaan welke bijdrage door wie kan gedaan worden: getuigenis, onthaal, gebed, logistiek… om tot een catechetische gemeenschap te groeien

• Eigen inbreng van groepen en personen stimuleren en coördineren