Click here to load reader

Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyano

  • View
    903

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang asyano

1. Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang Asyano Mga bayani at babaing mandirigma 2. Kalagayan ng mga babae sa lipunang hindu .Noon itinuturing na Diyosa Bumaba ang tingin sa babae sa kaisipan man o kaalaman Ibinibilang sa ari-arian o bagay. Sa bahay lamang at sumusunod sa kagustuhan ng asawa Makasalanan ang mga babae 3. Ang babaeng hindi nagasawa ay kasumpa-sumpa. Ang tiratirang pagkain ng asawa ang kanyang pagkain. Ipakasal ang babae kahit 5 o 6 na taong gulang pa lamang. Dote o Dowry Sinusunog ang biyuda na namatay ang asawa. Ramayana-isang literature Hindi maaaring magkaroon ng ari-arian 4. Kalagayan ng kababaihan salipunang buddhist o Binago ni Buddha ang kalagayan ng mga babae o Binigyan ng karapatan sa larangan ng relihiyon o Pinangaralan ang kababaihan na sila ang susi ng pagkakaroon ng mabuting samahan sa pamilya. o Inalis ang mga sinaunang pamahiin at mga ritwal panrelihiyon o Ang isang babae ay tinuruang magpasakop sa kapangyarihan ng kanyang asawa. o .Mahalagang tungkulin ng babae na dalhin sa kanyang sinapupunan ang kanilang anak. 5. o Foot binding- pagbabalot sa paa upang hindi ito lumaki bilang tanda ng pagiging maharlika o Lotus feet o lily feet pagsuot ng mga sapatos na bakal upang hindi makalayo at makalakad sa marahang hakbang lamang. o Malas ang pagkakaroon ng anak na babae dahil mahina,pabigat sa pamilya at madalas magkamali 6. Kalagayan ng mga kababaihan sa lipunang islam Muhammad Karapatan ng kababaihan sa pagaasawa,edukasyon,diborsyo,ari-arian. Paghihigpit sa mga kilos at Gawain ng mga babae. Hindi nakakahawak ng pera ng pamilya ang babaeng Muslim. Ang responsibilidad sa pagbuhay ng pamilya ay nasa lalaki. Hindi nagmamana ng mga ari-arian ang babae. 7. Magkahiwalay sa pagsamba ang babae at lalaki Kailangan mag-suot ng purdah ang mga babae upang takpan ang buhok at mukha. Nagtamasa ng ilang kaluwagan sa ilalim ng Islam Pinahintulutang dumalo sa gawaing pormal sa mga moske at madrasah. Edukasyon Nakapagtuturo at maaaring magnegosyo 8. Mga babaing pinuno at mandirigma Zenobia-asawa ni Odenathus hari ng palmya El-khansa-isang makata sa panahon ni Muhammad Ghaliyya al Wahhabiyya-Kilusang military sa Saudi Arabia Khutulun- pamangkin ni Kublai Khan Ki Ran Lakshmibai reyna ng Jhansi,India Prinsesa Urduja-Pangasinan Heneral Tome-Kabalyera ng Japan 9. Inihanda ni:Neliza laurenio Enero 12,2015