Transcript
 • KOLACIVAS PONOS

  IZABRANI REGEPTI

  DR. OElKER PODRAVKA

  o

  KOPRIVNI.CA

 • PREDGOVOR

  Prtpremiti dobre i jeftine kolace - brzo, jednostavno i bez rizika da neceuspjetl, zelja je svake dornacice.Prod vama je knjiga u ko]o] je sakupljeno gotovo osamdesetqodlsn]e iskustvoi masta za pripremanje kolaca, koja je u raznim varijantama obisla cijelu[vropu. Francuskinje, Italijanke, Austrijanke, Norvezanke, Oankinje, 8ve-danke i naravno, Nijernlce peku kolace po receptima Ora Oetkera (Etker),koji su posebno prilagodeni svakoj nacionalnoj kuhinji.lrnc Ora Oetkera, koji s pravom nosi titulu doktor za kolace. nije novo inepoznato nasim domacicama. Proizvodi pod tim imenom vee su odavnostekli popularnost kod nas. Pa cak ovo nije prva knjiga recepata namijenjenanasim dornacicarna. Prva rnnogo skrornnija knjlzlca starnpana je prije viseod trideset godina i jos ima sacuvanih primjeraka.Kvaliteta i popularnost proizvoda Ora Oetkera potakli su Podravku- da stupiu poslovnu suradnju s ovom renomiranom firmom i kao rezultat toga pojavilisu se kod nas krajem 1967. g. prasak za pecivo i vanilin secer proizvedeni policenci i recepturi Ora Oetkera.Asortiman ovih proizvoda svaki dan se prosiru]e i potrosaci ih sa zadovolj-stvom sve vise trose.Nadamo se da eete uz pornoc ovih recepata i proizvoda Dr. Oetker-Podravkas lakocorn peel kolace i pripremati slastice, jer smo prije svakog poglavljadali opsirne i ilustrirane upute, tako da ce yam ovaj po sao biti pravo zado-voljstvo, a vase obitelji uzlvat ce u odltcnim kolacima.Radi bolje preglednosti i snalazen]a poglavlja se razlikuju po bojama, a foto-grafije u boji najpopularnijih kolaca pornocl ee vam kod izbora da pripremiteone sto zelite.Lelimo yam mnogo uspjeha i dobar tek.

  Dr. Oetker-Podravka

 • Opcenita pravila za pecen]ePribor:Za mjerenje sastojaka kod prired'ivanja ko-laca, potrebno je imati vagu iii posudu za mje-renje od plastlcne mase iii porculana, na kojo]su oznacene rnjere za tekuce sastojke i one uprahu. Samo prtdrzavanjem uputa i tacnlrn mje-renjem dobit cete onakve kolace kakve viditena nasirn slikama.U receptima je kolicina praska za pecivo cestonavedena u malim (cajnim) zlicama. Ravnazlica praska za pecivo DR.OETKER" sadrzl3 g.Mijesana i biskvitna tijesta najbolje se pripre-maju u posudama od porculana iii plasticnemase s oblim dnom. Posude od emajla i alu-minija se ne prepcrucaju (emajl se lako oste-cu]e, a od aluminija tijesto postaje sivo). Dase posuda pri mijesanju ne bi micala staviteispod nje vlaznu krpu.7.0 prired'ivanje mijesanih tijesta sluztte se ku-hacorn (preporucarno kuhacu s rupom), a zalzradu biskvitnih tijesta je potrebna metlica20 snijeg iii mikser.Za sljan]e brasna trebate sito. Vrlo prakticnaJC i kartica od celuloida iii plastike. S njornmozete lako skupiti ostatke tijesta i poravnatitljcsto u lirnu. Svi obllci (modli) i limovi trebada 5e dobro operu i osuse poslije upotrebe.Sastojci za pripremanje kolaca moraju bitiprvorazredne kval itete. Lost. sastojci (kao uze-'IIi rnaslac), mogu da pokvare OkU5 kolaea.I~rosno treba da bude suho i bez grudica. Ako1.()lile sacuvatl vee otvoreni prasak za pecivo,.navlte g8 U metalnu kutiju i herrneticki za-IVOI ile da ne bi postao vlazan.Idj(l koja upotrebljavate rnoraju biti svjeza iiidobro cuvana na hladnom. Treba ih razbijatiIhld sallcorn jedno po jedno i uvjeriti se da suIIvjl)io.I lnuouto nekuhanog rnlljeka mozete upotrijebitiI III omljesano kiselo mlijeko.AI, f) upotrebljavate kravlji sir, pazite da budeItvlpl i dobro ocijed'en.

  IlIlIellI tijesta1'1111 III ndivanja tijesta drzite se tacno uputaIII jlCllociinc vrste tijesta, koje se nalaze na11111"11\11 nvakog poglavlja.I "I III VI !lIe lijesta oznacene su slljedecim bo-III ff 1111IIIIIIf'IIIIIO ujoeto = plavo1111 rI' II 1111";[0 = ruzicastoIll'll 1/11,,0 i'lcslo = iutoIlillIlIlll l)l\c":cno tijesto = zeleno111111111 umcdo

  Temperatura i vrijeme peceniaPored pravilne izrade tijesta, potrebno je ob-ratiti painju na temperaturu i vrijeme pecen]a.Oni su razlicitl za svaku vrstu tljesta.Pecnicu uvijek najprije zagrijte.Zapamtite (zaptslte) sat i minutu kada ste sta-viii kolac na pecen]e, da bi mogli kontrolirativrijeme pecenja. Vrijeme naznaceno u recep-tim a je samo radi orijentacije. Kada upoznatevas stednjak rnoci cete vrijeme pecenja od-rediti vastrn iskustvom.Kod stavljanja oblika iii lima u pecnlcu paziteda stoje vodoravno da se tijesto ne slije najednu stranu. Sve kolace stavljajte u pecntcl naresetku, da sa peku u sredini pecnice da nezagore. Pripazite da kolac bude zaista na pra-vllnoj visini u pecnici (na resetki). Ako jeprevisoka, resetku treba malo spustiti.Prije nego sto kolac izvadite iz pecnice na-pravite probu da Ii je tijesto peceno i to takoda iglu za pletenje iii cackalicu ubodete u ko-lac. Ako na igli iii cackalici ne ostaje tijesto,kolac je pecan.

  Postupanje s kolacima poslije pecenjaKada pecete kolace u oblicima (kao mramornikolac, srnecl hrbat i slicno), poslije pecenjaostavite ih da stoje desetak minuta, pa tekonda ih izvadite iz oblika. Punjene kolace iz-vadite odmah i ostavite da se ohlade.Kolace koji mogu dulje stajati stavite u kutijukoja se dobro zatvara.

 • lzrada i pecen]e tijesta

  Sastojke koji su navedeni u receptima pripremajtealtledeclm redom u cdredenlrn kolicinarna:

  mas lac III margarln.secer,vanilin secer "DR. OETKER".jaja.sol.mirodije (klinclc. cimet itd.),brasno, kakao.-Gustin- (jestlvi skrob) "OR.OETKER".prasak za pecivo DR. OETKER.mlijeko,voce (qrozdlce, Ijesnjaci. badem).

  MIJESANO TIJESTO

  9

 • III

  Potrebne pripreme

  1. Pomlje sajte brasno s praskorn za pecivo.Ako prema receptu trebate upotrijeblti I -Gustiniii kakao pornljesajte ih takoder s brasnorn (izu-zevsi za mramornl kolac).

  2. Prosijte brasno s praskorn za pecivo.Na taj nacin brasno i prasak za pecivo bit ceravnomjerno pornijesani, kolac ce se bolje iujednacenije dici.

  3. Priredite voce na sltledeci nacm:a) Grozdice ope rite u mlakoj vodi, ostavite da seOcijede i obrlstte ih suhom krpom.b) Ljesnjake prema receptu rezlte u listlce, przlteiii sameljite.c) Bademe oljustlte. Stavite ih u vrelu vodu (2do 3 minute). Ocijedite ih, skinite kozicu I na-reztte,d) Kandirano voce izrezlte na rezance III kockice.

  4. Za mljesano tijesto namazite lim (oblik) mekimmaslacem iii margarinom, te posipajte mrvicama.Cetvrtaste oblike oblozfte masnim papirom, jerse kolac lakse vadi. Utinite to na slljedecl na-tin: na papir nacrtajte dno oblika u kojem cetepeel tijesto i lzrezite gao Dno oblika i stranicenamazlte dobro maslacem iii margarinom, polo-zlte na masno dno papir, prijedlte rukom prekonjega tako da na njemu ostane sloj masnoce.Narnasten papir izvadite iz oblika, te ga preokre-nite i ponovo poloiite u oblik tako da masnastrana papira bude okrenuta prema tijestu.

 • Izrada tijesta

  Maslae (margarin) mljesajte dok se ne zapjeni,postepeno dodajte secer, vanilin secer, jaja, soli mirodije. Brasno pomijesano s praskorn za pe-eivo umijesajte naizmjenee s mlijekom. Dodajtesamo toliko mlijeka da dobijete ttjesto koje setesko skida s kuhace. Priredeno voce dodajtetljestu posljednJe, lagano rnijesajuct. Tijestom pu-nlte oblik.

  pjeni ... "1. -Maslac (margarin) mijesajte dok se ne za-

  Vazno je da maslae ne bude prevtse mekan, a niprevise tvrd. Ako je maslae tvrd, rnijesajte ga uposudi koju ste isprali toplom vodom. Za rnije-sanje najbolje je uzeti kuhacu 5 rupom. Drztte jesto je rnoquce nize da bi lakse mijesall. Mijesajteu posudi s oblim dnom okrecucl na lijevu stranu.Maslae je dobro lzrnijesan kada na kuhaci ostajukornadici maslaca u obliku siljaka.

  'J ..... postepeno dodajte secer, vanilin secer ... "l'lnnosto lzrnljesanorn maslaeu dodajte zlieu po>11(;usecera i vanilin secera. Mljesajte dok masa1111 postane [ednollcna. Preporucljlvo je upotrije-1,111'litniji secer.

  IlVlll\() [aje razbijte ned sallcom i provjerite da Ii10 Ilvl"/C. Masi dodajte jedno po jed no, a ne sva11111 odlodanput. Treba dobro izmijesatl masu od1111 m.mluca, secera i jaja da postane glatka i daI[ 11 1l10jkristallcl secera vise ne osjete.

  , 11

 • 4. " ... sol i mirodije .Poslije jaja umtjescjro 801 I nih ocnjc.

  5. -Brasno pomijesano 5 praskom za pecivo urni-lesalte naizmjence 5 mlijekom ..Kad urntjesate 2-3 fliee brasna dodajte malomlijeka. Tako einite dok ne utrosite eijelu koll-clnu brasna.

  6. -Dodajte samo toliko mlljeka, da dobijete tijestokoje se tesko skida 5 kuhace.Koliclna mlijeka se ne rnoze tacno naznaclti jerovisi 0 velicini jaja. Tijesto je dobro kada setesko skida s kuhace. Ako tijestu dodate pre-vise mlijeka rnoze se desitl da prilikom pecenjasjedne. lzuzetak , su kolacl s mnogo maslaea ijaja, a s malo iii bez tekucine, Ta tijesta mogubiti meksa, jer [aja ne dozvoljavaju da za vrijemepecenja tijesto sjedne.

  1. -Prlredeno voce dodajte tijesfu posljednje, la-I1Imo mlloiajuci."

 • 8. Tijestom punite prireden obllk.Tijesto izgladite viljuskorn iii nozern. Oblik ukojem se tijesto pece treba da bude do 2/3 pun.

  Pecen]e mllesanlh tijesta

  Pri pecenju rntjesanlh tijesta drztte se uputa ureceptima. Pecite ih u unaprijed zagrijanoj pee-nici. Prije nego sto izvadite kolac iz peen iceprovjerite da li je pecen pomo6u cackallce ili igleza pletenje, koja se ubode u kolac. Cackalica iiiIgla za pletenje moraju biti poslije provjeravanjaclste, bez ostataka tijesta. Kolac najpriJe odvojitenozern od ruba, a zatim ga izvadite.

 • Tijesto:250 9 brasna.250 9 meda50 9 secera50 9 maslaca (margarina)

  2 jaja1 vre6ica vanilin secera

  DR.OETKERsok i korica od 1/2 limuna

  2 male zlice cimeta1 mala zlica samljevenih

  klincica3 male zlice

  praska za pecivo"DR. OETKER"

  2 velike zllce mlijeka

  Nadjev:4 vel ike zlice marmelade

  od kajeija

  Za posipavanje:50 9 strugane cokolade

  Krema od maslaca:vre6ica praska za puding"DR.OETKERokusa vanilin

  100 9 secera1/2 1 mlijeka

  200 9 maslaca

  Tijesto:100 g maslaea iii margarina150 9 secera

  1 vre6iea vanilin secera"DR. OETKER"

  2 laja?OO {I brn~na" ""1111 illoo praska za

  1""lvII .1)1l 01 TKER"I vulll III 1111II "'III"I~1l

  II I lI!liI( VIIlII" 11'11111111\11

  II Ij

  Valentin torta

  Med, secer i maslae polako rastopite i stavite u zdjelu da se ohladi.Hladnoj masi dodajte sok i koru od '/2 limuna i mirodije. Brasno po-rnijesajte s praskorn za pecivo i postepeno dodajte priredeno] masi.Ako je tijesto previse gusto urntjesajte jos malo mlijeka, ali samotoliko da se tijesto tesko cdva]a od zlice. Tijesto stavite u narnastenloblik za tortu (promjera 24 em). oblozen pergamentnim papirom.Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 45-50 minuta. a u elek-tricnom stednjaku na temperaturi od 180 do 2000 C. 35-40 minuta.Pecenu tortu prereztte, donji dlo premazlte marmeladom od kajsija,pa preko marmelade prevucite polovicu priredene kreme od maslaca.

  Priredivanje kreme

  Skuhajte puding s 1/2 I mlijeka i 100 9 secera. Stavite ga da seohladi. Prije nego se puding sasvim ohladi dodajte pjenasto umu6enimaslac (da bi krema uspjela ne smiju ni mas lac ni puding biti pre-hladnll). Sve dobro izmijesajte. Preostalom polovicom kreme pre- -maztte tortu izvana i posipajte struganom cokoladorn.

  Vijenac s Ijesnjacima

  Mijesajte maslac (margarin) dok se ne zapjeni, postepeno dodajtesecer, vanilin secer i jaja. Brasno prosijte s praskorn za pecivo, teurnijesajte zlicu po zltcu naizmjence s mlijekom priredeno] masi.Upotrijebite samo toliko mlijeka da dobijete tijesto koje se teskoorlvaja od zltce. Na kraju urnijesajte samljevene Ijesnjake. TijestomII111HIIlIto prstenasti oblik.I'll, III' II rl'Oclllltll~u na srednjoj temperaturi oko 50 minuta, a u elek-III, """1 f1\n""II1IHI 1\0-45 minuta na temperaturi od 200 do 2200 C.I~I , "II I "llIllrllIlI 1\()lrt

 • Tijesto:. 120 9 maslaca (ili margarina)150 9 secera

  1 vrecica vanilin secera"DR. OETKER"

  i 3 jaja,2009 brasna50 9 -Gustlna-

  "DR. OETKER ..4 male zliee

  praska za peeivo"DR. OETKER..

  4 vel ike zliee mlijeka. 100 9 neoljustenoq badema100 9 samljevenih ljesnjaka

  Za punjenje:4 velike zlice marmelade

  od kajsija

  Za premazivanje:2 vel ike zlice marmelade

  od kajsija

  Za ukrasavanler60 9 samljevenih ljesnjaka1/4 I vrhnja

  1 vrhom puna i.liea seceramalo ervene marmelade

  Tijesto:250 9 maslaea (margarina)250 9 secera

  3 jaja2 vel Ike i.liee ruma

  hOO n bmlma1 vrnclon

  111111'11\11 ItI poclvo 1111 01 11

 • Tijesto:100 9 maslaca (margarina)200 9 secera

  1 vanilin secerDR. OETKER

  3 jaja1 iliciea eimeta

  sok od pola limuna200 9 samljevenog maka200 9 brasna

  1 prasak za pecivoDR. OETKER

  '/8 I mlijekaNadjev:4-5 zliea

  marmelade od ribizaGlazura:200 9 secera u prahu2-3 zllce limunovog soka

  malo vrele vode

  Tijesto:(za oblik promjera 24 em)150 9 maslaea iii margarina150 9 secera

  1 vrecica vanilin secera"DR.OETKER ..

  " iumanjka1tiD" eokolade~ll"lJII>rrli'lllllI I I 'J llle lOll prn1'lko za peeivo

  111\ 01 11(1 n..I 11111 III II I1I1IJol

 • TijestQ:1'00 9 mastaca Hi margarina150' 9 secera

  3 ja1a150 9 brasna50 9 Gustlna DR.OETKER

  2 zlice praska za pecivoDR. OETKER"

  1 vrecica vanilin seceraDR.OETKER

  Za natopiti:6 :tlica vode6 z,lica ruma

  50 9 secera

  Za punjem:je i ukrasavanje:3 Nice marmelade od

  kaJsija2 del siatkog vrhnja

  2 zlJe,e seceramalo ervene marmelade

  Tijesto:250 9 maslaca ill margarina250 9 secera

  2 jaJa', sok i kora od pola[imams

  4 z'l:lce samlj.evenogelrrreta

  1 zlica samljevenih klinci6a500 g. br.asna

  1 vreclca praska ' zapecivo "DR. OETKER"

  1 del mlijeka.300 9 qrozdica

  Tijesto:206 9 maslaca (margarina)120 9 secera

  1 vre6ica vanilin secera'DR OETKER"

  150 9 bresna150 g, Gustlna-

  DR. OETKER"100 9 Ijustenog

  i samljevenog badema

  .Glazurer100 g. secera u prahu20 9 kakaa1-2 zlice vrele vode50 9 rastopljenog rnaslaca

  20

  Vijenac s rumom

  Mijesajte mas lac (margarin) dok se ne zapjeni, postepeno dodajtesecer, vanilin se6er i jaja. Brasno prosijte s -Gustlnorn- i praskornza pecivo i malo-pomalo dodajte priredenoj rnasi. Tijesto pecite uprstenastom obliku koji ste prethodno namazali i posulf brasnorn.Pecite u stednjaku oko 45 minuta na srednjoj temperaturi, a u elek-tricnorn stednjaku 40 minuta na temperaturi od 2000 C.Peceni kolac izvadite Iz oblika te ga okrenite tako da raspueanastrana dode gore. Vodu I secer kuhajte, ohladite i ohladenoj tekuclntdodajte rum, Polovinom tekuclne natopite kolac, Da biste ga laksenatopili, probodite ga na vise mjesta drvenom iglom. ,Ostatak ruma ostavite poklopljen. Sada ohladeni kolac okrenite iprerezite. Gornju polovinu natopite preostalim rumom. Donji dlovijenca namazite marmeladom i jednorn treclnorn cvrsto tucenoqvrhnja, Poklopite ga gornjim dijelom i prernaztte ostatkom vrhnja.Ukrasite crvenom marmeladom.

  Engleski kolac s mirodijama

  Mijesajte mas lac (margarin) dok se ne zapjeni, postepeno dodajtesecer, limunov sok, mirodije i jaja. Brasno prosijte s praskorn zapecivo, ,te urnijesajte zlicu po zlicu naizmjence s mlijekom u pri-redenu masu.Upotrijebite samo toliko mlijeka da dobijete tijesto koje se teskoodvaja od :tlice. Na kraju umijesajte oprane grozdice i pecite unarnastenom i brasnorn posutom cetvrtastom obliku. Pecite u sted-njaku na srednjoj temperaturi oko 70 minuta, a u elektrtcnom sted-njaku na temperaturi od 2000 C 60 rnlnuta.

  Poljupci s bademom

  Maslac mijesajte dok se ne zapjeni postepenv dodaju6i secer I va-nilin secer. -Gustin- i brasno prosijte i dodajte mast. Na kraju umije- ,sajte badem. Tijesto stavite u vrecicu za obllkovanje i istiskujterazllclte oblike na narnasten i brasnorn posut lim.Se6er, kakao i vodu mijesajte dok masa ne postane glatka. Dodajterastopljen maslac jOs topao, sve dobro tzrnijesajte. Dio kolaclcaprelijte priredenom glazurom.Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 10-15 minuta, a u elek-trlcnorn stednjaku na ternperaturi od 180 do 2000 C 10 minuta.

 • Tijesto:200 9 maslaca (rnarqarina)200 9 ~eGera

  1 vanilin secer"OR.OETKER"

  4 zumanjka1-2 iliee ruma200 9 brasna

  .2 ilice praska za pecivoDR. OETKER

  4 bjelanjka

  Krema:1 pudlng "DR. OETKER"

  okusa cokolade20 9 kakaa150 9 secera

  1/2 I mlijeka250 9 maslaca (margarlna)

  Krokant:300 9 secera,

  Tijesto:250 9 maslaca (margarlna)200 9 secera

  1 vrecica vanilin secera"OR.OETKER

  4 [aja, sok i kora odjednog limuna

  500 9 brasna1 vrecica praska za

  pecivo "DR. OETKER1/8 I mlijeka

  250 9 qrozdlca

  Tijesto:200 9 maslaca (margarina),150 9 secera

  1 vrecica vanilin secera"DR. OETKER"

  1 jaje150 9 brasna1tiO 0 ..Gusttna-

  -DR.OETKER.110 II 1llIl)I()nlh

  I 1IIIIIIIIClvonih badema

  Dobos tortaMaslae mijesajte dok se ne zapjeni I dodajte postepeno secer. va-nilin secer, iumanjke I rum. U tu smjesu urnijesajte ilieu po zlicubrasno prosijano s praskorn za peclvo I na kraju veoma opreznoi cvrstl snljeg. Ispecite na srednjo] temperaturi (vrijeme pecen]a:10 mlnuta) pojedinacno 7 listova za tortu, stavljajuci za svaki list nadno oblika po 3 ilice prlpremljenog tljesta.

  Krema:Prasek za puding, kakao I secer porntjesajte sa 6 iliea mlljeka, aostalo mlijeko neka zavri. Skinite ga sa stednjaka, ulljte otopljenlprasak za pudlng I stavlte da jOs jedanput zavri. Pustite da se pudlngohladi, ali ga cesce promiiesajte. Ohladen puding umijesajte ilicupo zltcu u pjenasto tzrnljesan mas lac (margarin), all pazlte da maslaeI puding ne budu prehladni, jer se onda zqrusaju.Svakl list narnaztte kremom I sastavite tortu. Jedan list ostavite zagornji.

  Krokant:Secer rastopite u prozirnu zutu tekucinu kojorn naglo prelljte gornjilist torte. Odmah noiem izrezite 12 [ednakih dijelova I stavite ihjedan po jedan na tortu. Noz prlje rezanja namastite iii zarezlte \ulimun.

  Kuglof s grozdicama

  Maslac mijesajte dok se ne zapjenl, postepeno dcdavajuci secer,vanilln secer, jaja, sok I koru llrnuna. Brasno prosljte s praskorn zapeclvo, te 9a dodajte prlredenoj masi zllcu po zlicu naizmjence srnlijekorn. Najzad dodajte oprane i osusene groidiee. Stavlte masuu narnasten oblik za kuglof. Tijesto pecite u stednjaku na vise]temperaturi oko 50 mlnuta, a u elektricnorn stednjaku 45-50 minutana temperaturl od 2200 C.

  Medvede sape

  Maslae mljesajte dok se ne zapjenl, dodajte secer. vanilin secer ijaje, zatim malo-pomalo brasno prosljano s Gustlnom-. Na krajuurnijesajte badem. VreCicu za obllkovanje tijesta (s izrezanim na-stavkom) napunite I na namasteni, brasnorn posuti lim nanesite tijestou obliku medvedih sapa.Peclte u stednjaku na vise] temperaturi oko 10-15 rnlnuta, a u elek-tricnorn stednjaku 10-12 minuta na temperaturi od 200 do 2200 C.Kakao s prosljanim secerorn u prahu I s vodom miiesajte dok masano postane glatka.'"inpu pi cmazite marmeladom od kajsija i spojite dvije po dvi]e. Sa,.1,111111 provuctte priredenom glazurom.

 • Tijesto:

  200 9 maslaea (margarina)150 9 secera

  1 vreclca vanilin secera"DR.OETKER

  2 jajasok i kora ad polelimunazlica ruma

  350 9 brasna1 vrecica ,

  praska za peelvoDR.OETKER"

  150 9 -GustinaDR.OETKER", oko

  1/8 I mlijeka250 9 qrozdica

  lijesto:100 9 maslaca (margarine)150 9 secera

  4 jaja100 9 cokolade (rtbane)50 9 brasna

  2 vrecice praska za pudlng"DR.OETKER okus cokolade

  1 1'/2 mala ilieapraska za peeivo.DR. OETKER, oko

  ? illco mlijeka/1)" hndomn

  (1II1IlltJ1Wf1i samljevenog)

  IIIII

  III " villi" vodoIII 111111111111111'

  1111

  ,I ,

  Kraljevski kolac

  Maslac mljesajte dok se ne zapjeni, dodajte postepeno secer, vanilinsecer, Jaja i mirodije.Brasno, "Gustin i prasak za peeivo prosijte I naizmjenee s mlijekomdodajte priredeno] masi. Mlijeka dodajte toliko da dobijete tijestokoje se tesko odvaja od illee.Na kraju umljesajte groidiee i napunite tljestorn cetvrtastt oblik, kojiste namastili i posuli mrvieama.Tijesto peeite u stednjaku na vise] temperaturl 80-90 minuta, a uelektricnorn stednjaku na temperaturi od .200-2200 C 50-60 minuta.

  Srnecl hrbat

  Maslae mijesajte dok se ne zapjeni, dodajte secer, jaja i cokoladu.Brasrto, prasak za peeivo, te prasak za cokcladnl pudlng prosijtoI postepeno umijesajte u masu.Mlijeka stavite toliko da se tijesto tesko odvaja od iliee. Na kra]udodajte badem. Tljesto stavite u rebrasti oblik za kolace koji stonamazali.Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturl 60 minute, a u elektricnorustednjaku 50 minuta na temperaturi od 200 do 2200 C.70 qlazuru mijesajte kakao i secer s vodom dok masa ne postan!lIIO'" i glatka, zatim dodajte rastopljeni vruc: maslae. Ohladen kolrPllllllil/itc tanko marmeladom.1'1111\11 mnrmclade prelijte glazuru i ukrasite bademom.

 • Porodicna torta

  Mucsajte maslae (margarin) dok se ne zapjeni. Postepeno dodajte',I'cer, vanilin secer i jaja. Brasno prosijte s -Gustlnorn-, praskorn'I pecivo i kakaom, te dodajte naizmjenee s mlljekom priredenojIII.lSi. Upotrijebite samo toliko mlijeka da dobijete tijesto koje se1(";1(0 odvaja od iliee.I 'nclte u narnastenorn obliku za tortu u srednje toplom stednjakuIII\() 45 minuta. Ohladeni kolac prereiite, namaiite marmeladom iI'w,ipojte secerorn.II oloktricnorn stednjaku peeite 35--40 minuta na temperaturi 2000 C.

  ojni kolac

  1'1 (III II q.u ln) rnijesajte dok se ne zapjeni, dodajte secer, vanilinI' I tI, I 1II Iiodije. Prasek za puding, brasno, prasak za pecivo i

  I t I HIli 1/IIIljP'IIljte, te dodajte priredenoj masi zajedno s mlijekom.III It I IVII" LI narnesten oblik. Peeite u stednjaku na srednjojI IIIJI 1 ,Iltll III II GOminuta, a u elektricnorn stednjaku 45-50 minuta

  I 11111111 111111 0

 • Tijesto:1509 maslaea iii margarina300 9 secera

  1 vre61ea vanilln seceraDR.OETKER

  4 [aja2 male iliee

  samljevenog eimetamala illeasamljevenlh kllncica

  100 9 cokolade300 9 brasna100.g -Gustina

  "DR.OETKER"2 male iliee

  praska za peeivoDR.OETKER

  6 veliklh zlica mlljeka

  Tijesto:250 9 maslaea (margarlna)200 9 secera

  1 vreclca vanilin seceraDR.OETKER"

  4 jaja1-2 zllce ruma2009 brasna50 9 Gustina DR.OETKER

  1 mala zlieapraska za peelvoDR.OETKER

  150g Ijustenog samljevenogbaderna

  1009 sitno rezane cokolade

  Tijesto:6 jaja

  200 9 secera1 vre6ica vanilin secera

  ,.DR.OETKER250 9 ljesnjaka50 9 "Gustina

  DR.OETKER50 9 brasna

  1 ravna mala ilieapraska za peelvoDR.OETKER

  Za punjenje:4-5 velikih zliea marmeladeZa ukrasavanle:2 del slatkog vrhnja

  1 vreclca vanllin seceraDR.OETKER"

  100 9 ribane cokolade

  26

  Cokoladni kolac

  Maslae (margarin) mijesajte dok se ne zapjenl, postepeno dodajtesecer, jaja I mirodije. Umljesajte u masu razmeksanu cokoladu. Pra-sak za peeivo, -Custtn- i brasno prosljte I dodajte malo-pomalo prlre-denoj masi naizmjenee S mlijekom. Upotrijebite samo tollko mlijekada se tljesto tesko odvaja od illee. Peeite u narnastenorn oblikuza tortu (promjera 24 em) koji ste posuli brasnorn. Prije pecenjatljesto poravnajte nozern iii zllcom narnocenorn u hladnoj vodi.Peeite u stednjaku na vlso] temperaturi 40-50 minuta, a u elektric-nom stednjaku na temperaturi od 200 Co 40-45 minuta.

  Otilia

  Maslae (margarln) rnljesajte dok se ne zapjeni. Postepeno dodajtesecer, vanilin secer, jaja i rum. Gustin. prasak za peelvo I brasnoprosljte i dcdajte zlleu po zlicu masi. Na kraju umijesajte badem Icokoladu. Tijesto peelte u cetvrtaatorn obliku narnastenorn I posutommrvieama.Peelte u stednjaku na srednjoj temperaturl oko 80 minuta, a u elek-trlcnorn stednjaku 50-60 minuta na temperaturi od 2200 C.

  Torta od Ijesnjaka s vrhnjem

  Jaja rnljesajte dok S9 ne zapjene metlleom za snljeg I dodajte po-stepeno secer i vanilin secer. "Gustin". brasno, prasak za peeivo,I ljesnjake izrnijesajte I dodajte prtredeno] masi I,JZ lagano rnljesanjo.Tijesto peeite u narnastenorn I mrvieama posutom obliku za tortupromjera 24 em.Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi 60-70 mlnuta, a u eloktricnorn stednjaku 50-60 minuta na temperaturi od 2000 C.Tortu razrezite 2 puta i punite marmeladom. Rub i povrslnu nama7.ll:ucvrsto tucenirn vrhnjem s vanllin se6erom I posipajte cokoladomStavlte je na hladno mjesto.

  .Ananas torta" - reeept na stranicl IIfl

 • DIZANO TIJESTO

  28

  Izrada pecen]e tijesta

  Prije pripremanja tijesta rasporedite sastojke u ko-licinarna navedenim u receptima, sltjedeclm redom:

  mlijekokvasac DI-GObrasnosolmas lac (margarin)seeervanilin secer DR. OETKERjajalimunova koricarumgrozdice

  Prethodne pripreme

  Kvasac s jed nom zlicicom seGera otopite u 5 zlicamlakog mlijeka i ostavite na toplom mjestu 15 mi-nuta.Brasno prosijte u zdjelu, dodajte sol, otopljeni ma-slac (margarin), secer, vanilin secer, jaja razrnucenas mlijekom, naribanu limunovu koricu, rum i kvasac.Sve dobro tzrnljesalte kuhacorn i tucite dok se' natijestu ne pojave mjehurlcl. Sada umijesite grozdiceako to recept trazt. Dno zdjele pobrasnite i zdjelupokrijte krpom. Ostavite tijesto da se dize na top 10mmjestu oko 50 minuta. Svako dizano tijesto mora senajmanje dvaput dici. Kad je dovoljno dignuto, pre-bacite ga na dasku za rnijesenje i dalje postupiteprema receptu.

 • I , I VII 110 8 jednom ilicom secera otopite u 5111111 IIlhlkog mlijeka ... IllIlplllo u mlakom mlijeku otopite secer, a","1,1 rlodajte suhi kvasac -di-qo-. Za vrijeme", lutlll prornljesajte ga nekoliko puta.Iljlllllljoblte uvijek onu koliclnu kvasca koja je'''I'IIII~ona u receptu. Od prevelike kollcineI "11111)11 tljesto naglo raste i dizanje se ne rnozeIIlInlllvltl ni u pecnlcl.

  " . I ostavite na toplom mjestu 15 mlnuta.Nfl toplom mjestu (od 200 C) kvasceve gljivice110 brze aktiviraju.

  ~I)Brasno prosijte u zdjelu.Neposredno prlje pripremanja tijesta prosijtebrasno, jer sijanjem u brasno dode zrak kojipospjesuje dizanje.

  4) dodalte sol, otopljeni mas lac (margarin).I slatka dizana tijesta trebate posoliti. Paziteda mas lac ne dode Izravno u dodir s kvascom,jer mast sprecava djelovanje kvascevlh gljivica.

  '--7fi..29

 • 30

  5) -[aja razrnucena s mIiJokom ...Za dizana tijesta potrobnn jo tr-kuclnn. pa seuzlrna mlijeko. Nemojto u/oll VI{H) Jl1Ja ncgo stoje navedeno u receptu, lor od jnjn je tijestosuho.

  6) naribanu Iimunovu koricu, rum i kvasac.Limunova korica tijestu daje aromu, a rum 9aprorahljuje jer se iz njega dlzu pare.

  7) Sve dobro lzmljasajte kuhacorn, zatim tucitedok se na tijestu ne pojave mjehurici .Dobro tuceno tijesto mora izbacivati rnjehunceI odvajati se ad kuhace.

  8) Sada umijesite groidice ako to recept traii. ..Od grozaica tijesto posta]e slvo, pa ih morateumijesiti u posljednji cas.

 • 9) -Dno zdjele pobrasnite i zdjelu pokrijte krporn.Zdjelu pobrasnite da se tijesto ne primi za dno,pokriva se da bi se brze j ujednacenije diglo.

  10) Ostavite da se tijesto diie na topJom mjestuoko 50 rninuta.Mjesto na kojem se kolacl dlzu mora biti umje-reno toplo, ne prevru6e i ne na propuhu.

  Svako dlzano tllesto mora se najmanje dvaputdici.

  -Kad [e dovoljno dignuto prebacite ga na daskuza mijesenje j dalje postupite prema receptu.

  11,1 III dizani kolacl uspjell, treba ih znati dobroIIII'tll I. Pc6nicu zagrijte unaprijed. Ako odozdo pre-1111IJ lH'eC, stavite lim s kolacern na crijep iii okre-1111111 IIiVU za pecenje. Ako je, naprotiv. gornje grija-liJ" 1,1(u. pokrijte kolac pergamentnim papirom.1'1 viii :'() minuta pecen]a ne otvarajte pecnicu. I ka-111111'1 I/bJegavajte precesto otvaranje. Vrijeme pe-11111111 ovlsl 0 debljlni kolaca.1'111 11111 kolnc (iuto zazaren) odmah izvadite iz limaI l")tlllhilto sscerorn. Svjeze peceni dizani kolaciIIIM\I) 110 rezu.

  P ccnje dizanih tijesta

 • Tijesto:1 vre6iea "Ol-GO" suhog

  kvasea (30 9 svjezeq)150 9 maslaea (margarina)70 9 secera

  1 vanilin secer,.OR.OETKER"

  1 eijelo jaje4 zumanjka

  2-3 iliee ruma, ribana korajednog limuna

  500 9 brasna, malo soli1/4 I mlijeka

  150-200 9 qrozdica

  Tijesto:1 vrectca ,.Ol-GO" suhog

  kvasea iii20 9 svjezeg kvasea

  400 9 brasna, malo soli50 9 seceral/S I mlijeka

  2 jaja80 9 rastopljenog maslaca

  (margarina), koriea odpola limuna

  Nadjev:200 9 samljevenog maka100 9 secera

  1 vanilln seter"DR. OETKER

  2 iliee meda1/2 zliciee eimeta

  ribana kora od jednoglimuna

  1/16 I mlijeka50 9 qrozdica

  32

  Kuglof

  Sadrza] vrecice -di-qo- kvasca i 1 zllclcu ~ec()1'11 oroplto u 5 ilicamlakog mlijeka i ostavite na toplom mjestu 15 mlnutu.Maslae (margarin) mijesajte dok se ne zapjenl I dcdajto postepcnosecer, vanilin secer, jaje, zumanjke, rum i narlbanu koru od limuna.Na tu rnjesavinu prosijte soljeno brasno, dodajte kvasac I potrebnomlijeko. Tucite tijesto kuhacorn dok se na njemu ne pojave mjehuri6i.Zatim ga pokrijte i stavite na toplo mjesto da se digne (50 minuta).Jos jedanput istueite tijesto, dodajte qrozdice i stavite ga u narnasteni nabrasnjen oblik za kuglof. Umjesto brasna rnozete uzeti mrvieeiii samljevene orahe. Pustite tijesto da se digne do 3/4 oblika i peeiteu stednjaku na vise] temperaturi 55-60 minuta, a u elektricnomstednjaku 50-55 minuta na temperaturi od 200 do 2200 C.Pecent kolac posipajte secerom.

  Makovnjaca

  Sadriaj vre6ice -di-qo- kvasea i 1 zlicicu se6era otopite u 5 zltcamlakog mlijeka i ostavite na top 10m rnjestu 15 minuta. -Brasno pro-sijte u zdjelu, dodajte sol, ostale sastojke i kvasac, dobro izrnijesajtei tucite kuhacorn dok se ne pojave mjehurici, Tijesto pokrijte i osta-vite da stojl na top 10m mjestu 50 minuta. Kad je dovoljno dignutoprebaeite 9a na dasku i dobro izvaljajte 1/2 em debljine. narnazltenadjevom. zavijte, poloiite na narnasten lim i ostavite jos 10 minutada se dize. Narnazite jajem i peclte u stednjaku na vlsoj ternperaturl40-50 minuta, a u elektricnorn stsdnjaku na temperaturi od 200 do2200 C 40-50 minuta.

  Nadjev:lzmijesajte mak, secer, vanilin secer, rned, cimet i ribanu limunovukoru s vrelim mlijekom u gustu masu. Tada dodajte grozaice. Ohla-denim nadjevom punite tijesto.

 • Tijesto:kao za rnakovnjacu

  Nadjev:250 9 sira20 9 qrozdlca'/2 dl vrhnja

  1 zumanjak50 9 maslaca50 9 seeera

  1 vanilin secerOFt OETKER"malo soli

  Za premazjvanje:1 jaje

  malo mlijeka

  Tijesto:1 vrecica Ol-GO suhog

  kvasca iii25 9 svjezeq

  500 9 brasna, malo soli60 9 seeera1/4 I mlijeka

  2 laja80 9 maslaea (margarina),

  ribana kora jednoglimuna

  Nadjev:15-20 9 marmelade

  Tijesto:kao za rnakovnjacu

  Nadjev:4 zurnanika

  100 9 secera, /a I rnlljeka

  250 9 samljevenlh oraha2 ploclce narlbane

  cokolade, malo kline ca,eimeta, limunove kor ee,vre6ica vanilin se6eraOR. OETKER,malo ruma

  34

  Jastuclci sa sirom

  Tijesto tanka izvaljajte, izrezite kvadrate 12 X 12 em. U sredinu sta-vite nadjev, kojl(pripremite na slijedeci nacin: lzmljesajte mas lac sasecerorn i vanilin secerom, dodajte zurnanjak, pasirani sir, qrozdicei vrhnje.Vrhove kvadrata skupite u sredini. Sada [astucice naslazite na na-rnasten lim, pustite ih da se malo dignu, premazlte jajern i peeiteu stednjaku na vlso] temperaturi 40--45 minuta, a u elektricnornstednjaku na temperaturi od 200 do 2200 C 35-40 minuta.

  SaceSadrza] vrecice di-qo- kvasea i 1 zliclcu secera otopite u 5 zlleamlakog mlijeka i ostavite na toplom mjestu 15 minuta.Brasno prosljte u zdjelu, dodajte sol, ostale sastojke I kvasac, svedobro izrnijesajte i tueite kuhacorn dok se ne pojave rnjehurlci. Tijestopokrijte i ostavite da sto]i na toplorn mjestu 50 minuta. Kad je do-voljno dignuto prebaeite ga na dasku, promijesite i naclntte valjakdebeo 4-5 em. Hezlte komade stroke 1'/2 em, stavljajte u sredinumalo marmelade i stisnite rubove. Mazlte ih rnascu, slaiite u lim ipustite da se malo dignu. Peeite u stednjaku na vise] temperaturi40-50 minuta, a u elektrlcnorn stednjaku na temperaturl od 200do 2200 C 40-50 minuta. Pecene kolace razdvojite i posipajtesecerorn.

  Orehnjaca

  Mijesajte zumanjke za secerorn. Dodajte mlijeko, klincic, cirnet,limunove koriee, rum, cokoladu i samljevene orahe.Kad je tijesto dovoljno dignuto prebaeite ga na dasku, lzvaljajte1/2 em debljine, namaiite nadjevom, zavijte i polozite . na narnastenlim i ostavite [os 10 minuta da se dize. Namaiite jajem i peeite ustednjaku na vlso] temperaturi 40-50 minuta, a u elektricnorn sted-njaku na temperaturi od 200 do 2200 C 40-50 minuta.

 • .PRHKO TIJESTO

  36

  Pripremanje pecen]e tijesta

  Sastojcl navedeni u receptu moraju bit! priredenisujedecrm redom:

  brasno (kakao),prasak za peclvo DR. OETKER,vanilln secer DR. OETKERc,sol.mirodije (kltncic], cimet),jaja,mlijeko iii voda (prema receptu),maslac (margarin),voce (prema receptu: grozdice, ljesnjac}, badem)

 • Potrebne pripreme1. Maslac treba da bude tvrd, zato 9a Izvjesno vri-

  jeme prije rada stavite na hladno.

  2. Voce priredite prema uputama za rnijesano ti-jesto.

  3. Za prhko tijesto oblcno se ne trebaju mazatioblici i limovi. Izuzetak cine posebno vlazna (mli- .[ecna) tijesta.

  Pripremanje tijestaBrasno s praskorn za pecivo prosijte na dasku zarnljesenje tijesta. U sredinu utisnite udubljenje, sta-vite unutra secer, vanilin secer, sol i mirodije, jajai tekuclnu, ako to traii recept, i viljuskorn pomije-sajte s toliko brasna da dobijete gustu rnasu. Smjesidodajte komadice hladnog maslaca, kao i voce, po-krijte ih brasnorn i sve umijesite. Napravite iz tijestavaljak. Ako se lijepi stavite 9a na hladno iii dodajtemalo brasna,

  1. -Brasno s praskom za pecivo prosijte na daskuza mijesenje tllesta.Sljanjern se cestice brasna i praska za pecivoravnornjerno pornljesaju, Ako je u receptu na-vodena upotreba kakaa, dodajte ga brasnu.

  lJ nredlnu utisnite udubljenje,I'Wl106u ilice iii rukom utisnite udubljenje cije""'1 noka ostane pokriveno slojem brasna.

  III

 • 38

  3. '".. stavite unutra seter, vanllln seter, sol i rni-rodije, jaja i tekucinu. ako to trail recept ... "Sastojte stavlte navedenlrn redorn. JDJa prije upo-trebe pojedinacno razbljte u soltcu da bi provje-rili jesu II svjeza. Ako moroto upotrijebiti teku-cinu, dodajte ju na secer.

  4. '",., i viliuskom pornijesajte s toIiko brasna dadobijete gustu masu.

  5. Smjeal dodajte komadlce hladnog maslaca (mar-garina), kao i voce,Potrebno je da mas lac bude hladan i cvrst akohocerno dobiti dobro lzradeno tijesto. Od previsemekanog rnaslaca tijesto postaje Ijepljivo, teskose s njime radi. Masna tijesta se mrve ako seuzme vise brasna nego je navedeno, a kolacostane tvrd. Prije upotrebe razrezite mas lac nakornadice. Ako treba dodati voce, stavite ga namas lac.

  6, ,... pokrijte ih brasnom.,.Prije mijesenja mas lac pokrijte brasnorn da bi gastitill od topline ruke.

 • 7. " ... i sve urnijesite.Da bi sastojke sto .bolje medusobno povezali,umijesite ih u kuglu.

  8. Sam proces mijesenja sastoji se iz tri dijela:dizanja tijesta, pritiskivanja tijesta i okretanja.

  a) Dizanje tijestaUhvatite tijesto odozdo, pod ignite ga i okrenitena drugu stranu. Vazno je da tijesto laqano drzlterukama da se nepotrebno ne grije.

  b) Pritiskivanje tijesta'J ljcsto mijesite samo dlanovima ruku da ne po-:oI;lne mekano.

  I ) Okretanje tijesta()I,,('nite ga na nabrasnjen dio daske za rnije-'It!fljll. Tljesto se na taj nacln nece lijepiti..II Ovoko mijesite tako dugo dok tijesto ne po-IIIIIIH' glatko. Brasno povremeno sakupite ispod111"11111,tako da se rnijesenjern utrosi cijela koli-, 11111 brasna.

  I' )

 • 40

  9. -Napravite iz tliesta valjak. Ako se Jijept stavitega na hladno iIi dodajte malo brasna.Tijesto se lakse razvalja ako lz njega napravitevaljak. Masno tijesto se nece lijepiti ako ga sta-vlte na hladno. Tijestu koje ste radlll s rnlljekorndodajte brasna,

  10. PriJe nego sto tijesto razvaljate odstranite sdaske sve ostatke od rnljesenja i posipajte jeravnornjerno brasnorn.

  11. i 12 a Ne razvaljajte vel ike komade tijesta (na-roc ito ne za male kolace), jer se pri ponovnornmljesenju i valjanju rnoze promijeniti kvaliteta tl-jesta. Valjak se mora lagano okretati prekotijesta (ne pritiskujte previse).

 • 12. Prhko tijesto za kolace s vocern pecite u obli-cima za tortu iii limovima. Za oblik za torturazvaljajte u vellcln: njenog dna 2/3 tijesta, a izostatka napravite valjak debljine prsta. Stavitega uokolo dna oblika i pritisnite prstima uzstraniee tako da dobijete rub visok otprilike3 em. Tijesto izbodite viljuskorn da se ne bipravili rnjehurlci.

  Pecenle prhkog tijestaPrhko tijesto pecitc prema uputama u receptimau unaprijed zagrijanoj pecnlct. Kad je kolac pe-cen izvadite ga iz lima i poloztte na resetku zatortu da se ohladl.

  II I

 • Tijesto:150 9 brasna150 g Gustlna

  ,.DR. .OETKER1 jaje1 zurrtenjak

  2em g rnaslaca (margarina)Za premazivanjet

  1 bjelaoj'ak

  ];J.jestQ~preagna

  42

  Cajni staplcl

  Brasno pornijesajte s -Gustlnorn- i prosijte na dasku za rnljesen]e,Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite jaje i zumanjak, pa mije-site s toliko brasna da dobijete gustu masu. Dodajte kornadlce hlad-nog maslaea (margarina), umijesite glatko tijesto. Ako se tijestolijepi, ostavite ga da se ohladi.Razvaljajte tijesto 3 mm debljine, izrezlte u komade od 2 em slrlnei 8 em duzine, namazite ih snijegom od bjelanjka i posipajte secerorni vanilin secerorn. \Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi 10--15 minuta, a u elek-tricnom stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180-2000 C.

  Delikatni S

  Brasno pornijesajte s -Gustlnorn i praskorn za peeivo i prosijte nadasku za mijesenje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavitesecer, vanilin secer, jaje i zurnanjak i pornijesajte s toliko brasna dadobijete gustu masu. Masi dodajte komadi6e hladnog maslaea (mar-garina), pa umijesite glatko tijesto. Ako se tijesto lljepl, ostavite gada se ohladi. .Napravite duge trake debljine olovke i lzrezite u komade duge 10em.Urnocite ih u bjelanjak i ljesnjake, dajte im oblik slova "S" i stavitena narnasteni lim. .Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi 15-20 minuta, a u elek-tricnorn stednjaku 10-12 minuta na temperaturi od 180-200 C.

 • Tijesto:200 9 brasna50 9 -Gustina-

  -DR.OETKER ..2 male zlieepraska za peeivo"DR. OETKER"

  100 9 secera1 vre6ica vanilin secera

  DR.OETKER"sok od pola limuna

  1 jaje120 9 maslaca (margarina)

  Za punjenjeoko 3 vel ike zlicecrvene marmelade

  Za posipavanje:malo secera u prahu

  Tijesto:250 9 brasna

  3 zlicice praska za peclvo.DR. OETKER

  60 9 secera u prahu1 vanilin secer.DR. OETKER..

  1 zumanjak1 zlica mlijeka

  100 9 maslaca iii margarina

  Glazura:120 9 secera u prahu

  1 bjelanjak1 zlicica limunovog soka1 zllca vrele vode ako jepotrebno

  r 44

  lslerl (tirolski kclacici)

  Brasno, ...Gustin- i prasak za peclvo pornljesajte i prosijte na daskuza rrujesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u ko]e stavite secer,vanilin secer, Iimunov sok i jaje. Porntjesajte s toliko brasna dadobijete gustu masu. Dodajte kornadice hladnog maslaca (marga-rina), te umijesite glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi, ostavite 9ada se ohladi.Tijesto razvaljajte tanka i lzrezlte okruglim oblikom (promjer 8 em)kolute. Odvojite pola koluta i tz svakog izrezite 3 kolutica. Kolutepeeite u stednjaku na srednjoj temperaturi 10-12 minuta, a u elek-tricnom stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180-2000 C. Kad supecenl eijele koiute narnazlte marmeladom i poklopite kolutima sotvorima, te posipajte secerorn.

  Slatke zvjezdice

  Brasno i prasak za pecivo pomijesajte i prosijte na dasku za mije-senje, U sredinu utisnite udubljenje u koje stavite secer, vanilinsecer, zumanjak, mlijeko i s jednim dijelom brasna naclnite gustusmjesu. Sada dodajte kornadice hladnog maslaea (margarina), po-krijte preostalim brasnorn i brzo umijesite glatko tijesto. Ako setijesto lijepi, pustite da se ohladi. lzvaljajte 9a tanko, izrezite obli-kom za zvjezdice i naslazite na lim. Pecite u stednjaku na vlso]temperaturi 25-30 mlnuta, a u elektricnorn stednjaku na temperaturiod 200 do 2200C 15-20 minuta.Za glazuru pomijesajte prosijan secer s toliko bjelanjka, soka odIimuna i ako je potrebno vrele vode, da dobijete gustu smjesu. Njomeprevucite ohladene zvjezdice.

 • Tijesto:150 9 brasna

  1 mala zlieapraska za pecivo"DR.OETKER"

  100 9 secera1 vrecica vanilin secera

  "DR. OETKER"1 jaje

  50 9 maslaca (margar!'n)Za premazivanje:2-3 velike iliee marmelade

  od kajsija

  Krema:100 9 maslaea (margarina)100 9 secera

  1 vre6iea vanilin secera"DR. OETKER"

  2 velike iliee mlijeka100 9 samljevenih Ijesnjaka100 9 grubo rezanih ljesnjaka

  Glazura:100 9 secera u prahu

  2 male pune ilice kakaa1 mala zlica

  rastopljenog maslaeaoko

  2-3 velike iliee vrele vode

  Tijesto:200 9 brasna50 9 -Gustlna-

  .DR. OETKER"1 mala iliea praska za

  peeivo ,.DR.OETKERc50 9 secera

  1 vrecica vanilin secera,.DR.OETKER

  1 velika zltca kiselogvrhnja

  150 9 maslaea (margarina)

  Krema:1 vrecica pudinga -Flana-

  okusa cokolade50 9 secera

  4 velike iliee hladnogmlijeka za umuclvan]e

  '/4 I mlijeka150 9 maslaea (margarina)

  Glazura:100 9 secera u prahu,20 9 kakaa1-2 vel ike iliee vrele vode20-30 9 rastopljenog

  maslaea (margarina)

  46

  Trokuti 5 Ijesnjacima

  Brasno pornijesajte s praskorn za peeivo i prosijte na dasku za mije-sen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite secer, vanilinsecer, jaja i pomijeSajte s toliko brasna da dobijete gustu masu.Dodajte komadi6e hladnog maslaca (margarina) i umljeslte glatkotijesto. Ako se lijepi, ostavlte da se ohlad1. Razvaljajte tljesto veliclne30X 22 em, stavite na lim oblozen papirom i namasten. namailtemarmeladom.Za kremu mljesajte maslae, secer, vanilin secer s mlijekom, staviteda zavri i urnijesajte samljevene i narezane ljesnjake. Sve stavite nahladno. Rashladenom masorn premazite tijesto prekriveno marme-ladom.Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko 25-30 minuta, a uelektrlcnom stednjaku 15-20 minuta na temperaturl od 1800 C.Kolac poslije pecenja malo rashladite, zatim reiite u kvadrate od6X6 em i podijelite svaki u 2 trokuta.Za glazuru mijesajte kakao sa secerorn u prahu, rastopljenim rna-slaeem i s toliko vrele vode da dobijete gustu glatku masu. Obaostra kuta kolaclca namaiite priredenom glazurom.

  Flana tortice "L

  Brasno pornijesajte s -Gustinom- i praskorn za pecivo i prosijte nadasku za mijeSenje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavitesecer, vanilin secer i kiselo vrhnje i nacinite s jednim dijelom brasnagustu masu. Dodajte kornadice hladnog maslaca (margarina) i urnl-jesite glatko tijesto. Aka se tijesto lijepi ostavite da se oh ladi. Raz-valjajte ga 3 mm debljine i izrezite okruglim oblikom tortiee.Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 10-12 minuta, a u elek-tricnorn stednjaku 10 minuta na temperaturi od 1800 C.-Flanu- okusa cokolade izrnijesajte sa 4 iliee hladnog mlijeka.Ostalo mlijeko stavite da zavri, pa skinite sa stednjaka, umijesajte-Flanu- i stavite da ponovno zavri. Ovu rnjesavinu ulljte' u jednuzdjelu da se ohladi i promljesajte nekoliko puta za vrijeme hladenja.Maslac rnljesajte dok se ne zapjeni i dodajte ilicu po ilicu ohladenoj..Flanl.Za glazuru rnljesajte kakao i prosijani secer u prahu s toliko vodeda dobijete gustu masu: Tome dodajte topao maslac.Tortieu namaiite kremom, poklopite drugom tortlcom, premaiiteglazurom i ukrasite s malo kreme.

 • Tijest,,;80 9 maslaoa iii marqartna50 9 secera

  1 vrecica vanilin secera'DR. OETKER it

  1 jaja150 g' brasna50 9 Gustlna-

  "DR. OETKER1 ilicica praska za peclvo

  ..DR. OETKER

  Nadjev:liOO 9 sarnljevenlh oraha50 9 secera

  3 zlice vodeGlazura:80:9 secera u prahu

  1 zlica soka od llmunamalo vrele vode

  Za ukrasavanje:nekoliko oraha

  Tijesto:250 9 brasna

  1 mala zlicapraska za peclvo,.DR. OETKER",

  100'9 secera1 vrecica vanllin secera

  OR. OETKER1 jaje

  120 9 maslaca iii rnarqartna

  Nadjev:200 9 neoljustenoq

  samljevenog badema150 9 secera

  rlbana kora od1-2 narandzesok od narandze

  1 illita rurna

  Glazura:70,9 secera u prahu

  1 zlica soka od narandze

  48

  Ladice S oraslma

  Maslac mijasajte dok se ne zapjeni sa seeerom, jajern i vanlllnsecerorn. Dodajte brasna koje ste prosijali s -Gustinom- i pra-skorn za peeivo. Umijesite tijesto koje treba da bude glatko, raz-valjajte ga na debljinu od 2 em, te izrezite oblikom za ladice, stavitena narnasten i brasnorn posut lim.Tljesto pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 20--25 minuta, au elektricnorn stednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.Pecene ladice premazlte orasima izrnljesanim sa secerr=n i vodom.Spojite dvije po dvije.Za glazuru rnijesajte prosijani secer u prahu sa sokom od lirnuna ' is toliko vode da mjesavina postane gusta. Prevucite time ladicei ukrasite orasima.

  Ploske s narandiama

  Brasno prosijte s praskorn za pecivo na dasku za mijesen]e.U sredinu utisnite udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer,jaje i umijesite gustu masu. Dodajle kornadice maslaca iii margarinai mijesite dok ne dobijete glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi ostaviteda se ohladi.

  Nadjev:Pomijesajte samljevene bademe sa secerom i rumom, korom 1 na-randze i s toliko narandzrncq soka da se dobije maziva masa.Tijesto razvaljajte na dva jednaka dijela velicine 30 X 25 em. Jednim'dljelom prekrijte dno lima u kojem cete peel. Prernazite ga nadje-vorn, prekrijte drugom polovinom i pritisnite rubove. Nekoliko putaprobodite tijesto viljuskorn.Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 25 minuta, a u elektricnornstednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.Za glazuru rnljesajte secer u prahu s toliko soka od narandze dadobijete gustu tekuclnu. Peceno tijesto jos toplo prernazlte glazuromrezite ploske 1X 4 em.

 • Cokoladne tortice

  Brasno i prasak za pecivo prosijte na dasku za rnijesen]e. U sredinurukom utisnite udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer i mlijeko.Umljesite glatko tljesto dcdajucl komadlce hladnog maslaca (marga-rina) I toliko brasna da masa postane gusta. Razvaljajte ga, tzrezrteokruglim oblikom kolutlce (promjera 6 cm).Peeite ih na narnastenorn limu u stednjaku na srednjoj temperaturioko 10-15 minuta, a u elektricnom stednjaku 10-12 minuta natemperaturi od 180 do 2500 C.

  Nadjev:Rastopite na pari cokoladu. umijesajte u nju mas lac i rum i ostaviteda se ta krema ohladl da bi se mogla mazati. Pecene tortiee pre-mazite I spojite dvije po dvije.Glazura: Rastopite cokoladu i maslac, umijesajte secer i toliko vode dadobijete gustu, jednolicnu masu, premaztte tortice i posipajte ih bade-mom.

  Kolac s makom

  Brasno i prasak za peeivo prosijte na dasku za mljesenie, u sredinurukorn utisnite udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer i maslaclvrozan na kornadice. Iz priredene mase umijesite glatko tijesto.'/:. tljcsta razvaljajte i stavite u narnasten i brasnorn posut oblik za1()l11i prornjera 24 em; tljesto izbodite viljuskorn r peclte ga tako dabudo ctsto svijetle boje.II outntka tijesta oblikujte valjak kojim oblozite strane rashladenogohllk.: !i pccenorn podlogom u vlsini od 3 em.Mlj,!';.ljlo dok se ne zapjene 4 zumanjka, secer i vodu, tome dodajte(:VI nto iuccn snljeg iz bjelanjaka, cimet, sok i koru limuna. Na to

 • liijesto:200 9 brasna50 9 -Gustlna-

  "OR.OETKERc3 vel ike zliee

  praska za peeivo"OR.OETKERc

  1 mala zllca soU1 zurnanjak

  g :3 velike zlice vogef 120 9 maslaea (matgarifla9c

  Za premazivanje:1 bjelanjak

  Za posipavanje:malo' kumina, makaribanog sira iii sof

  Tiiesto:!,i 200 9 brasna

  3 male zllcepraska za peeivo"DR. OETKERcmalo soli

  1 [aje100 9 maslaea (margarina)

  \ 100 9 ribanog sirs

  Za premazivanje:malo mlijeka

  I Za posipavanje:oko .

  30 9 ribanog sira (parmezana)

  Ttlesto.~5,0 9 brasna

  ~ vre6ica praska za pe~J0"DR. OE'fKERc ') "

  malo soli1 zumanjak

  1/2 bjelanjka1 velika zliea vode1 velika zllca oeta

  120 9 maslaea (margarina)

  Nadjev:200 ~ nekuhane sunke

  1 kuhano J,aje1 bje:lanjak

  Za ,premazivanje:1/2 bjelanjka1 zumanjak1 mala zliea mlijeka

  50

  Siani kolacl

  Brasno pomijesajte s Custinorn- i praskorn za peeivo i prosijte nadasku za rnijesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite sol,zurnanjak, vodu i s jednim dijelom brasna nacinite gustu masu. 00-dajte kornadice maslaea (margarina), te umiJesite glatko tijesto. Akose iijepi, ostavite da se ohladi. Tijesto tanka izvaljajte, izreztteokruglim obllkom (3-4 em promjera), te stavite na lim. Namazitebjelanjkorn i posipajte kuminom, makom, sirom iii solju.Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a uelektrlcnorn stednjaku 1.0minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

  Stapici sa sirom

  Brasno pcrnijesajte s praskorn za peeivo 1 prosijte na dasku za mije-sen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite sol i jaje. Nacinlte5 jednim dijelom brasna gustu masu.Oodajte kornadice hladnog maslaea (margarina) i ribani sir, te urnl-jesite 91atko tijesto. Ako se lijepi, ostavlte da se ohladi.Izvaljajte tijesto oko 3 mm debljine, rezite u trake siroke 1 em, aduge 7 em, narnazite ih mlijekom i posipajte sirom.Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a uelektricnorn stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180-2000 C.

  Poqaclce sa sunkom

  Brasno pom ljesajte . s praskorn za peeivo i prosijte na dasku zarntjesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u ko]e stavite sol, zurnanjak,'/2 bjelanjka, oeat i vodu. S jednim dijelom brasna nacinlte gustumasu. Dodajte kornadice hladnog maslaea (margarina), te umijesiteglatko tljesto. Ako se lljepl, ostavite da se ohladi.~unku i jaja izreztte u male koekiee i pornljesajte s bjelanjkom. Ti-jesto tanko izvaljajte, razdijelite na dva dijela. Na jednu polovinustavljajte u razmaku od 5 em po jednu malu zltcu nadjeva. Okonadjeva prernazlte bjelanjkom. Pokrijte drugom polovinom tijesta, pri-tisnite dobro rubove i lzrezite okruglim oblikom (promjer 5 em) po-qaclce tako da nadjev dode u sredinu. Poqaclce premazite rnjesa-vinom mlijeka i zumanjka i naslazite na narnasten lim.Peeite u stednjaku na srednjoj temoeraturt oko 15-20 minuta, a uelektricnorn stednjaku 10-15 minuta na temperaturi od 180 do2000 C.

 • f,Tijesto:100 9 svjezeg slra

  3 vel ike zliee ulja4 vellke. zliee mlijeka1 jaje1 vreclca vanilin secera

  ,.DR. OETKERcvrecica praska za peeivo,.DR. OETKERc

  200 9 brasna, maio soli

  Nadjev:1 kg jabuka

  1 vreclca vanilin secera"OR.OETKERc

  100 9 groidiea1-2 zliciee eimeta100g secera

  Za posipavanjei premazivanje:1509 na listice

  rezanog badema80 9 maslaca50 9 secera

  1 vreclca vanilin secera

  TIjesto:'50 9 dobro ocijedenog sira

  5 ilica mlijeka1 zumanjak6 iliea ulja

  80 9 secera1 vreclca praska za pecivo

  "DR. OETKER cmalo soli

  300 9 brasna1 vreclca vanilin se6era

  -OR.OETKER ..

  Za premazivanje:1 bjelanjak

  Nadjev:50 9 se6era

  1 vreclca vanilin secera150 9 groidiea

  I 50 9 oguljenih sitno narezanihbadema

  52

  .l

  Pita ad jabuka

  Sir pornijesajte 5 mlijekom, jajem, uljem, solju i vanilin secerorn.Prosijte brasno s praskom za peeivo i umijesite s masom od sira.Jabuke ogulite, oclstite od kostica. narezite na kornadice i skuhajtesa secerorn, vanilln secerom, eimetom j opranim groidieama. Paziteda se jabuke ne raskuhaju. Kad su kuhane ostavite ih da se ohlade.Polovinu tijesta razvaljajte u veliclnl lima na kojem cete peel kolac,stavite ga na lim, naslaztte ohladene jabuke tako da sa strane ostanerub od 1/2 em. Orugom polovieom razvaljanog tijesta prekrijte jabuke.Tijesto prernazlte sa 80 9 rastopljenog maslaea izmijesanog sa 50 9secera, 1 paketicern vanilin secera i posipajte sa 150 9 na Ilsnceizrezanog badema.Peelte u stednjaku na srednjoj temperaturi 25-30 minuta, a u elek-trlcnorn stednjaku 20-25 minuta na temperaturi od 180-200 C.

  Puzevl

  Sir postepeno pornljesajte s mlljekom, zurnanjkorn, uljern. i:iecerom,vanllin secerorn i solju. U priredenu masu umtjesajte brasno izrnlje-sano s praskorn za peeivo. Mijesite dok masa ne bude glatka. Akose tijesto lijepi dodajte JOS brasna.Tijesto razvaljajte u velicini 45 X 20 em, prernaztte bjelanjkom i po-Sipajte mjesavlnorn secera, vanilin secera, opranih qrozdica i sitnoizrezanog badema. Tijesto savijte sa duze strane i rezite kolutestroke 1,5em.Peeite ih na narnastenorn limu u stednjaku na srednjoj temperaturi25-30 minuta, a u elektricnom stednjaku na temperaturi od 1800C20-25 minuta.

 • Siani kolaci punjeni sirom

  Brasno pornrjesajte s -Gustinom- i praskorn za peeivo i prosijte nadasku za rnljesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u ko]e stavite sol,bjeJanjak, 1/2 zumanjka i vodu (mlijeko) i s jednim dijeJom brasnanacinite gustu masu. Oodajte kornadlce hladnog maslaca (margarina)i umijesite u glatko tijesto. Ako se lijepi ostavite da se ohladi. Tijestorazvaljajte tanko i izrezite na kvadrate velicine 4 X 4 Gin, naslazttena lim, premazite razrnucenim zumanjkom i mlijekom i posipajte siromI kurninorn.Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a uclektrlcncm stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180 do 200 C.Maslac mljesajte ' dok se ne zapjeni, umijesajte sir, sol i papriku iprcmazite jedan kvadrat priredenim nadjevom, pa poklopite drugimkvadratorn.

  Iloscici sa sunkom

  11111 ~1I11 pOlllijeSajte s praskorn za peeivo i prosijte na dasku za111111 1111111" I Jtisrute u sredinu udubljenje u ko]e stavite sol, zumanjak1"IIIh, I 1101, 'nile s jednim dije!om brasna gustu masu. Oodajte korna-till II 11111111111'1 maslaca (margarina), te umijesite glatko tljesto. Ako1111 11111111, 1I'IItlvilo ga da se ohladl.~11111111 I 111/1111 II kockice i pomijesajte s paprikom, solju, paprorn, iII'" 11111 vII,lllplli Tijesto razvaljajte tanko i lzrezite okrugle ploce uVIti" ltil "lid Inlll' Podijelite ih na osam dijelova. Na kracu stranu11111111111 r 1,'VIIIlJlu nadjov I zavijte ih u roscice.II 11111110"""" 11111 nuslazrte roscrce, prernazite ih bjelanjkom, peeite u

  11,,111111111 lid '1lI'dnjoj temperntun 15-20 minuta, a u elektricnorn~'I!IIIIIIIII II) l~) mlnuto no teruperuturi od 180 do 2000C.

  Tljesto:200 9 brasna50 9 -Gusttna-

  ,.OR.OETKERmala zlica praska zapeeivo ,.OR.OETKER"1 mala zliea solibjelanjak

  1/2 zurnanjka2 vel ike zliee mlijeka

  iii vode100 9 maslaea (margarina)

  Za premazivanje:1/2 zumanjka1 velika zliea mlijeka

  Za posipavanje:malo ribanog sirakumina

  Nadjev:50 9 maslaea50 9 mljevenog sira

  malo soli i paprike

  Tijesto:200 9 brasna

  2 male zlicepraska za peclvo",OR.OETKERcmalo soli1 iumanjak3 vel ike ilice vode

  100 9 maslaea (margarina)

  Nadjev:100 9 kuhane sunke

  malo soli i papra50 9 fino rezane

  ervene paprike1 velika zltca

  kiselog vrhnja

  Za premazivanje:1 bjelanjak

  53

 • Tijesto:150 9 svjezeg sire

  4 velike zlice mlijeka1 jaje4 velike illce ulja

  250 9 brasna1 vreclca praska za pecivo

  ,.DR. OETKERcNadjev:150 9 strove slj1ilke~

  (tanko narezarne9100 9 ernentaler alra

  (tanko narezanoq)Za premazivanje:

  malo rnlljeka

  TIjesto:150 9 svjezeg siree

  4 iiHce mn1e~~1 zuman):als

  V2 bjelan,jk~4 ilice u[ja1 ifiea soli

  250 9 brasna1 vre6ica praska za pecivo

  DR. OET~ER"Za punjenje:

  12 hrenovklZa premazivanje:

  malo mliJeka 11/2, blelar:tjka,

  TIjesto:150 9 svjezeg sire

  4 vel ike ilJoe mUjeka1 iurnanjak

  1/2 bjelanjka4 ilice ulja1 mala iNca soli

  250 9 brasna1 vrecica praska za pecivo

  ...DR. OEtI(ER ..Nadjev:

  c 100 g' SiJ0~e umke100 9 kuhame' ,,$UAB:e

  2 mala klsela krastavca1 kuhano jaje

  Za premaziy,anje:malo mli~eka

  54

  Zalogaj za gurmane

  ...

  Pomljesajte sir s mlijekom, jajem i uljern. Brasno prosijte s praskornza pecivo, te polovinu brasna pornijesajte sa sirom, mlijekom, uljemi jajem, a s drugom polovinom umijesite tijesto,Tijesto razvaljajte u list velicine otpriJike 36X 36, iz njega rezitekvadrate 9 em vel ike, Na izrezano tijesto stavite kornadic sunke Ikomadi6 sira, savljte u obliku valjka. Rubove dobro pritisnite. Po-lozrte tako priredeno tijesto na lim za pecenje, premaztte ga mlijekom.Pecite u stednjaku na viso] temperaturi 15-20 minuta, a u elek-trlcnorn stednjaku na temperaturi od 200-220 C 10-15 minuta.

  Hrenovke u tijestu

  Svjezi sir pornljesajte s mlijekom, zumanjkom, 1/2 bjelanjka, uljem,solju i polovinom brasna, koje ste prosljali s praskorn za pecivo.S ostatkom brasna umijesite iz ove mase tijesto. Tljesto razvaljajte nadebljinu od 3 mm, lzreztte 12 komada veliclne 16X 10. Cijelu hrenovkuzavljte u tijesto, premazite mlijekom, a sa strane bjelanjkom. Peciteu narnastenorn limu u stednjaku na srednjoj temperaturi oko .20 rnl-nuta, a u elektrlcnorn stednjaku 15 minuta na temperaturi od 180 do2000,C,

  Siani kolaclci sa sunkom

  Svjez! sir pornljesajte s mlijekom, zurnanjkorn, '/2 bjelanjka, uljem,solju i dcdajte postepeno brasno izrnljesano s praskorn za pecivo,te umijesite tijesto .Tijesto razvaljajte i lzrezite na velicinu 7X 14em, te premazlte bje-lanjkom.

  Nadjev:Sitno izrezite sunku, krastavce i jaja. Na svaki komadi6 tijesta sta-vite malo nadjeva. Napunjeno tijesto savijte s krace strane, te po-lozlte na narnasten lim i premazite mlijekom.Peelte u stednjaku na srednjoj temperaturi 25-30 minuta, a u elek-tricnorn stednjaku oko 20 minuta na temperaturi od 180C.

 • Tijesto:200 9 brasna50 9 Gustlna c

  ,.DR.OETKER1 mala zllca

  praska za peeivo-DR.OETKER

  100 9 secera1 vreclca vanilin secera

  ..DR.OETKER1 velika zllca mlijeka

  50 9 neljustenoqsamJjevenog badema

  200 9 maslaea (margarina)

  Za ukrasavanle:100 9 oljustenoq badema

  Tilesto:, 200 9 brasna

  1 mala ilieapraska za peeivo,.DR.OETKER

  1509 seeera1 vrecica vanilin secera

  ,.DR. OETKER1/2 iliee samljevenih

  klincica1 mala zliea

  samljevenog eimeta1 jaje

  150 g maslaea (margarina)1509 neljustenoq

  samljevenog badema

  Za punjenje: \100-150 9 marmeladeZa premazivanje:

  1 zurnanjak1 mala zlica mlijeka

  56

  - Trokuti s bademom

  Brasno pomljasajte s -Gustinorn- i praskorn za pee iva I prosijte nodasku za rnljesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite secer,vanilin secer i mlijeko, te nacinlte s jednim dijelom brasna gusturnasu. Dodajte kornadlce hladnog maslaea (margarina) i badem, toumijesite u glatko tijesto. Razvaljajte 4 valjka debljine 2 em, rastanjitoih na 3 em strtne i 1 em debljine i stavite na hladno tako dugo dokse tljesto ne stvrdne. Zatim ga rezlte u trokute, pritisnlte na svakljedan badem I naslaztte na lim.Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi 15-20 minuta, a u elek-trlcnorn stednjaku 10-15 m inuta na temperaturi od 1800C.

  Lincer torta

  Brasno pornljesajte s praskorn za peeivo i prosijte na dasku za rnije-senje. Utisnite u sredinu udubljenje u ko]e stavite secer, mirodije,vanilin secer i jaje, te naclnite s jednim dijeJom brasna gustu rnasu.Dodajte kornadlce hladnog maslaea (margarlna) i badem, te umijesiteglatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite ga da se ohladi.Skoro polovinu tijesta razvaljajte okrugJo (promjera 24 em) I lzrezite16-20 traka Iste strtne. Ostalo tijesto razvaljajte na dno oblika zatortu, narnazite marmeladom ostavljajuc! rub od 1 em. Na to ukrstenonaslazite trake i namazlte lh razmucenim zurnanjkorn.Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 30-35 minuta, a u elek-tricnorn stednjaku 20-25 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

 • Dukati

  [ II Ii 1111l pornijesajte s praskorn za peeivo i prosijte na dasku za mije-1'1111" Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite secer, vanilinf' 'I 1.1)0 i mlijeko i nacinite s jednim dijelom brasna gustu masu.

  I" ..L!Jlp kornadice hladnog maslaea (margarina) i umijesite u glatkoIII' II" Ako se lijepi, ostavlte da se ohladi. Tijesto razvaljajte tanko,I I' I'" kolutove (od 4 em prornjera) i naslaztte lh na narnasten lim.I 't I lin II :itcdnjaku na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a u, II I II" 110m stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.I " ul,llv mijesajte maslae dok se ne zapjeni, dodajte malo-pomalo

  II, ut , v.uulln secer, kakao ] naposljetku rum. Tom srnjesom namaiiteIIJIIIIIIVO lwei su pecenl i spojite ih dva po dva.

  II 'II I Ifill mljesajte secer u prahu s kakaorn i s toliko vode da do-Itil' I" qu-itu I glatku mjesavinu. Njome prernazlte pola svakog koluta.

  Kolocici S orasima

  1\11 1111flllllllJIlIllllte s praskom za peclvo i prosljte na dasku za mlje-nllill" I) III1,dIIlU utisnito udubljenje u koje stavite secer, vanilin~(lr '11. 1101, zunmnjke i mlijeko i sve pornllesajte s jednim dijelomIII !lAllI' 1111 Itl

 • Tijesto:

  400 g brasna200 9 svjeieg sira

  3 velike illce mlljeka1 jaje1 bjelanjak

  1/2 zumanjkal/S I ulja80 9 secera

  1 vrecica i2 male zlice

  praska za pecivo"OR.OETKER.

  Nadjev:100 g oljustenoq badema200 9 grozoica50 g secera

  1 vrecica vanilin secera,.DR. OETKER.

  1 mala ilica cimeta50 9 razrneksanoq maslaca

  (margarina)

  Za premazivanje:1 mala zlica mlijeka

  TIjesto:150 9 dobro ocljedenoq

  svjezeg sira3 vel ike iliee mlijeka

  -, 1 }a}e6 veltkth iliea ulja

  80 9 secera1 vreclca vanilin secera

  ,.OR.OETKER"300 9 brasna

  1 vreclca praska za pecivo"DR. OETKER c

  Nadjev:200 9 samljevenih ljesnjaka

  iii oraha100 9 secera1-2 ilice ruma

  1 bjelanjak4-5 iliea vode

  Za premazivanje:1 iumanjak1 iliea mlijeka

  58

  Ruska pletenica

  Svjezi sir pornijesajte postepeno s mlijekom, bjelanjkom, 1/2 zu-manjka, uljem, 1 cijelim jajem, secerorn i solju. 2/3 brasna pomije-sajte s praskom za pecivo I dodajte postepeno u priredenu masu.Mijesite dok tijesto ne bude glatko. Ako se ti}esto lijepi dodajte malobrasna.Za nadjev pornijesajte badem s groiaicama, secerorn, vanilin sete-rom i cimetom.Tijesto razvaljajte tako da bude za 10 em dulje od lima, premazltega rastopljenim maslaeem I prtredenlrn nadjevom. Savijte ga s duzestrane. Prereiite ga po dufinl na dva dijela i prepletite tako da jeprerezana strana okrenuta uvijek prema gore. Prepleteni kolac pre-rnazlte rnjesavinorn zumanjka i mlijeka.Pecite ga u narnastenorn limu u stednjaku na vise] temperaturl 45 do50 rnlnuta, a u elektricnorn stednjaku na temperaturi od 200 do 2200 C40-45 minute.

  Roscici s orasima

  Svjezl sir rnljesajte s mlijekom, jajem, uljem, secerom, vanilin se-cerorn i sol]u. 2/3 brasna prosijte s praskorn za pecivo i dodajtepostepeno priredenoj masi. Umijesite glatko tijesto s ostatkombrasna, Ako se tiiesto lljepi, dodajte jOs brasna.Za nadjev mijesajte esnjake iii orahe sa secerorn. rumom i bje-lanjkom, dodajte malo vode dok masa ne postane maziva.Tijesto podijelite na 3 dijela. Svaki dio razvaljajte u velicini oblikaza tortu. Hazrezite ga na 4, pa zatim na osam dijelova. U osminestavite prireden nadjev. Savijte u obliku rosclca. Gotove roscicepremazlte mjesavtnorn iumanjka I mlijeka.Pecite u stednjaku na vlso] temperaturi 25-30 minuta, a u elektric-nom stednjaku na temperaturi od 2000 C 20-25 minuta.

 • Tijesto:200 9 brasna

  2 male illeepraska za peelvo,.DR.OETKER

  100 9 seeera1 vrecica vanilin secera

  "DR.OETKER"1 zumanjak

  1/2 bjelanjka100 9 maslaea iii rnarqarfna

  Za premazivanje:'/2 bjelanjka

  Za posipavanje:100 9 ljustenih i po duzln!

  izrezanih bademaNadjev:

  3 velike zllce marmeladeod kajsija

  Glazura:50 9 secera u prahu

  1 mala iliea kakaa1 velika iliea vrele vode

  Tijesto:200 9 brasna

  2 male ilieepraska za peeivo"DR. OETKER"

  50 9 secera1 vrecica vanilin secera

  ,.DR. OETKER ..kora od pola Iimuna

  1 bjelanjak'/2 zumanjka

  2-3 iliee mlijeka50 9 maslaea iii margarina

  Nadjev:1 kg jabuka

  100 9 secera80 9 groidiea

  Za premazivanje:, /2 zumanjka1 mala zltca mlljeka

  60

  Cokoladni stapici

  Brasno I prasax za peeivo pornijesajte i prosijte na dasku za mije-sen]e. Utisnite u sredlnu udubljenje, stavite secer, vanilin secer,iumanjak I '/2 bjelanjka i mtjesajte s toliko brasna, da dobijete gustumasu. Na to dodajte komadlce hladnog maslaea (margarina) i umlje-site glatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite ga da se ohladi. Tijestotanko razvaljajte, rezite u stapice 2 em slrtne i 8 em duzine, premaiiteih bjelanjkom i posipajte bademom.Peeite u narnastenom limu na srednjoj temperaturi 10--15 minuta,a u elektrlcnorn stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180--200 C.Pecene staplce premaiitemarmeladom.tespojltedvapodva.Zaglazuru mijesajte prosljanl secer u prahu i kakao s toliko vrele vodeda dobljete gusti prellv. Njime premaiite stapice sa strane.

  Kolac s jabukama

  Brasno pomljesajte 5 praskom za peeivo i prosijte na dasku za mije-sen]e. Utisnite u sredinu udubljenje, stavite unutra secer, vanilinsecer, koru od limuna, bjelanjak, '/2 zumanjka, mlijeko i mtjesajtes toliko brasna da dobijete gustu masu. Dodajte kornadice hladnogmaslaea (margarina), brasno i umijeslte glatko tijesto. Ako se tijestolijepi dodajte jOs malo brasna.Oljustite jabuke, odstranite kostice, izrezite ih u komadice, skuhajtesa secerorn i ostavite da se ohlade. Tijesto razdijelite na dva dijeJai razvaljajte ga u dva lista vellclne oblika za tortu. Jedan list stavitena narnasteno dno oblika tako da ostane rub od '/2 em. Pokrijte gaohladenim jabukama I groidieama, pa zatlm drugim listom. Namaiitepovrsinu rnjesavlnorn zurnanjka i mlijeka i probodite nekoliko putaviljuskorn.Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi 30 rnlnuta, a u elektncnornstednjaku 20--25 minuta na temperaturi od 2000 C.

 • I k I b idornom

  k u

  12 rnlnuta. 01 u180 do 2000 C.

  IJ nJ olmn

  "'flAil!! 1"1"11111"'11111 n .( 1111111111111 111111"'11111 ill pur lvo I proaljtc na.11' ,I.. II "",11/\1111111 IllInlllln II 111111111111 111111111101110 U ko]o stavitef I! I, 11111111 rll"~III.JII",nllll,1 I ,,,llIulu. 1 II )nd"lm dlllliom brasna

  11111 '1111. 11111.111 IlI11UII I )lIIlrqlo 1'1111"11111 II 11I.ld1100 mnslnca (marga-11111), II IInljl VIlIIIl 11111'\"1111\11 I '1",,,1, lei 1111111,,"111'n,.1lko tijcsto. Ako'". 111"1'1, ,1.111 III" dll 110 0111,,111 III1/VIIIIIIIIII IJII '/1 em dcbclo. lzrezite1IIIIIUlifti ,.1,111"'11 (', em) II 1\0It II II' CI I IIdlll.',Tllo III no narnasteni lim.I'llt Ilu II I"lldllllll", 1111 '11odnlo] 1""11)(11,11111 1 25 mlnuta. a u elektric-111f11l 1'11"""1111\11 ,II) 1IIIIIIIIn nu tumpu: "hili od 180 do 2000 C.1 1'1' 111111111\1111111111 ""lioq 1,II~ocvrst dn zarez noza u njemu ostanevltlillv, 1111111"111111'1 hoc!'1 zllcu po "ieu I napunite njime vreclcu zaIII" n(lnvlIlIl1I V,lII"1I kolutloo promoiltc marmeladom i ukrasite sni-II 1111111

  Tijesto:150 9 brasna

  '/2 male zlieepraska za peeivo"DR. OETKER

  100 9 secera1 vrecica vanilin secera

  "DR. OETKER"1 zurnanjak1 velika zlica rnlijeka

  100 9 maslaca (rnargarina)Za premazivanje:

  1 bjelanjakZa ukrasavanje:

  oko50 9 oljustenoq i

  raspolovljenog baderna

  TlloBto;~OO9 brasnabO 9 -Gustina ..

  OR. OETKERcmala zlleapraska za pecivo-OR.OETKERc

  100 9 aecera1 vrecica vanilin secera

  "OR.OETKERc2 iumanjka

  150 9 maslaea (margarina)Krema od badema:

  2 bjelanjka100 9 secera1so 9 neljustenog

  (pola samljevenogpola narezanog,) badema

  Tijesto:300 9 brasna50 9 -Gustlna-

  "DR.OETKER3 male zllce praska z:a

  peeivo "DR. OETKER ..200 9 secera

  1 vreclca vanilin seceraOR. OETKER~

  3 velike ince rnlijeka,100 9 maslaca (margarina).150 9 samljevenih ljesnjaka

  1 mala zltca eimetaZa ukrasavanje:

  2 bjelanjka100 9 seceraZa premazivanje:

  oko 4 vel ike zliceervene marmelade

  61

 • -,- r ~

  r"l ...... ,- -t - '" fa ' __62

  _ \ 1::::-.. , ,f'..:::: t, '. !

  o

  Izrada i pecenje tijesta

  Pripremlte ih navedenim redom i prema odredenimkollclnarna.

  jaja,voda,secer,vanilin secer "OR.OETKER,mirodije, .brasno i kakao,-Gustln- (jestivi skrob) OR. OETKER",prasak za pecivo "OR.OETKER.,Ijesnjacl III bademi prema receptu.

 • I'ttll hue pt IPI'( mo

  I 11'111,,111 I IlIldlllll11 pi II ndllo prornn IIPlIl1 70 ml-1'1 1111111 1111HlII'

  1 11hll 111111 1111111111 pili 1111 It ohllchnn III IIII\()vII1111""III I 1'111111 I 1111111 11111111 pltpll om

  1Iltili III 11111 IIlelll 11111111 1IIIlIHIori 1lI1('ln'

  III 1111111 III 11111 IIlelll II lII'ltl\ Inllllil filII III 111111'"11 ,,1,llIn III 1111111 PII Itlil II" uu 11111 II1ImirH 11111 III111t1llllllllllllll (11111 ,I, 111,,,,,11"11111 , IIln I) 111111 11I11t!III I,ld,111 111'11111111 'III' ,III

  , ) 1"'I'It "llIvllo Iltl 1I11111r1~1()llo dno I priliekivanjem11[1111111'110 Uti ulotrun mnunoco. NlIll1(1{)lon paplrIII 1111111" I 11111110()lllo~ll.u ohlll< III 11m,tnko do mesneII fUill pllplill budo okronuta promo ujcetu.

  I ruin tijesta

  IIII II. ruotllcorn za snije9 zumanjke i toplu vodu"III In 1111 I lin postepeno 213 secera i vanilin secer,dill, 1111 rlobllcte kremu. Umijesajte mirodije.I "11111111101,[1lstuclte cvrst snijeg i dodajte mu zliculilt lie" ontutak secera nastavljajuci tUG!. Snijeg11111111hili tnko cvrst de se u njemu vidi zarez no-tltlll : )llllo{J stnvlto na kremastu masu od zurna-IIlrlhll, 1111 nlogA prosljte brasno s praskorn za pecivoI t ruuttnom-. Pomljesajte sve veoma lagano i1'11111 '110 (no vrtact). Tijestom punite oblik (lim) na-111111111111 I pnplrorn oblozen.

  I"

 • I,.~I01l11lltti ('w6ur I 111111 II tollko vrolov ,tI" tI" d" tll"llI U~IIIIII I oilltl(ll 1l1l1t1U. -lor lieu pr omoznc krornom,I" 'III" II dlllUClll1 tortlcout, to pruvuclto glazurom, ukraslte bademom.

  Blskvit-ploskeI 'lit "111 biskvit jos topao istresite na papir koji ste posuli secerorn,II I'"JlII 11.1 kojem se biskvit pekao oprezno skinite.11111111- 1l1ijesajte sa secerorn i sa 6 ilica mlijeka, a ostatak mlijeka,II,lvllq tid zavri. Skinite zavrelo mlijeko sa stednjaka, dodajte urnu-1'11111 Pfll!l.ll( za ..Flanu- i stavite da jOs jednom zavri. Smjesu ulijteII lrillll"

 • r i tn +

  Tijesto:3 jaja

  200 9 secera1 vrecica vanllin secera

  -OR.OETKER1-2 vel Ike iliee ruma

  1 mala illca clmeta1 mala ilica klincica

  samljevenog kardamoma200 9 brasna

  na vrhu noza praskaza pecivoOR.OETKERc..

  Tijesto:

  3 bjelanjka250 9 secera

  1 vrecica vanilin secera"DR. OETKER.

  30'g kakaa250 9 oljustenoq i grubo

  rezanog bademarTijesto:

  2 jaja, 100 9 seceraI 1 vreclca vanilin

  "OR.OETKER70 9 brasna40 g

  secera

  -Gustina-OR.OETKER.

  1/2 male zlice praska zapeeivo -OR.OETKERc

  20 9 rastopljenog maslaca(margarina)

  Krema:vreclca praska zapuding OR.OETKER.okusa cokolade

  150-200 9 secera3/8 I mlijeka

  150 9 maslaca (margarina)

  Za posipavanje rubova:100-120 9 ribane cokolade

  72

  I_.L ~

  Keksi s mirodijama

  Jaja tucite dok se ne zapjene metlicom za snijeg dodajuci malo-po-malo secer, vanilin secer i mirodije. Tucite tako dugo dok ne do-bijete kremu. Kremi dodajte brasno prosijano s praskorn za pecivolaqano rnljesajuci. Tijestom ravnomjerno ispunite namasteni lim.Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 15-20 minuta, a u elek-tricnorn stednjaku na temperaturi od 2000 C 15 minuta.Nakon 10 minuta pecenja razreztte tijesto u velicini od 2,5 X 6 em.Pustite da se dalje pece.Pecene kekse izvadite iz lima jos tople, jer se hladni keksi lome.

  Osja gnijezdaIz bjelanjaka istueite cvrstl snijeg (tako da zarez noza ostane vidljiv),dodajte nastavljajuci tuci secer i vanilin secer ilicu po zlicu. Namasu prosijte kakao, te lagano prornijesajte. Na kraju umijesajtebadem.Pornocu 2 male ilice oblikujte osja gnijezda i stavljajte ih na na-masten lim posut brasnorn. Pecite (susite) u stednjaku na nizo]temperaturt od 1600 C 30-40 minuta.

  Biskvit 5 eokoladnorn kremom

  Jaja tucite dok se ne zapjene rnetlicom za snijeg. Oodajte postepenosecer i vanilin secer i nastavite tuci dok ne dobijete krernu. Sadadodajte brasno prosijano s - Gusrmcm- i praskorn za pecivo uz la-gano rnijesanje zajedno s rastopljenim maslacem. Cetvrtast oblikprernazite m~scu i posipajte mrvicama, te napurute tijestom.Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 30 minuta. a u elektricnomstednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.Za kremu pornijesajte prasak za puding sa 6 iliea hladnog mlijekai secerorn, a ostalo rnlijeko neka zavri. Skinite rnlijeko sa stednjaka,ulijte polako prasak i stavite da jos jedanput zavri. Smjesu pustitede se ohladi u jednoj zdjeli, ali prornijesajte cp.sce da se na povrsinlne nacini kozica.Maslac (margarin) rnljesajte dok se ne zapjenl i dodajte ga zlicupo ilicu pudingu. Oa bi se dobila glatka krerna ni mas lac ni pudingkad ih rnijesate ne smiju biti potpuno hladni.Oobro ohladeni biskvit prerezite; napunite polovinom kreme i po-klopite. Ostalom kremom prevucite citav kolac i ukrasite ga, a sostrane posipajte ribanom cokoladorn.

 • I 01 ..~Iclod III IJogo1 1110111111111" lilt 1111 ,'vllIll IInlllltl (t'(liln 11111 Ifll(() t:v,ol do zarez noza" 1111111111 filii 'Ii III vldillv) cillclnllf,\1 III vt ljumu IIIC 1111111 nocor ilicu poIII II

  II II ""lrUIIII "111"11111 " ,illlll,lI I1pll filII (hllliit IIIlIII 1111 111111111(1101) IIII ,11'11111111 111111111 11111 I I'llnllfi II ~1()dIIJIII\l1 IHI 11I/1l1 111111111111111111 10 DO11111111111, fl " Id"ld, Ii IHlJlllilCllinllllw (lO 11111111111 "" 11111111111ItlllI I od 10011 C.

  , 011111111111Iltll 111i1" 1\tI11I(,I

 • 74

  TORTE

  Punjenje torte1. Biskvit izvadite na papir tako da gornja strann

  bude okrenuta prema dolje. Hazreztte ga u Iistovocvrstim koneem iii dugim nozern. Da bi debljlnnlistova bila podjednaka, prije rezanja naclnltcvrhom noza na rubu biskvita zarez 1 em dubok.

  2. Ako ste u zarcz stavili jak konac, krajeve koncaukrstite i stcgnitc tako da orereze biskvit.

  3. Da se prerezani list ne bi prelomio pod njegauvueite papir tako kako pokazuje slika.

  4. Dignite gornji list pornocu papira.

 • 11 "I" hlu] vII III 11111 1111'"11" olllll! 1101 morn bilillilill 1111 I", I 1111

  11 /" 1"""'''illI II IlIltll 1,,11 "dllllil 1\11111111 111111111111111 III 1"111111111 1 >11 01 11(1 II. ill 111111111111,,t lI!!i list namazite kremomlr-uom

  prekrijte trecirn

  75

 • Ukrasavanje torte kremom od maslaca

  1. Rub i povrsinu torte prernazite kremorn od rna-slaea.

  2. Rub rnozete ukraslti cokoladnlrn mrvleama, Iju-stenlrn rezanirn iii usttnjenlm przenirn bademomiii ljesniacima.Ljesnjake iii bade me stavite na papir na kojemse nalazi torta i dizanjem papira posipajte je sastrane.

  3. Prije nego ukrasite tortu, razdijelite gomji diokoncem iii nozern na jednake dijeJove. (Tortu od24 em promjera na 12 do 16 dijelova.)

  4. Prj ukrasavanju torte vrecrcu za ukrasavanjedrzite okomito iznad torte. Pazlte da se vre6icaod ruke ne ugrije previse, jar 6e krema postatitekuca.

  5. Tortu stavite na posebni ravnl tanjur.

 • N. I ulll\!) pl'llllJ( ruI! nl,lnUnV HlJe tnrle

  111111111111 11111(111" 1111 1" ..111"11111 Ilflt',lrlO liI(I'IlIIlIl lortu.lit 11"'11 It" 1111" ell! II I(lliln loil I1t!VJtll'lltl IWlll" 11"'111111111 II 1'111111111 (Ill 1,'lIllIplitl.11111'''''0'1 III I filii 1111VtilJIII~1 otllllJul1l:

  "v-Ifl illl~'Villi." II " III" IIlinvtllllo cil'ItO Illwlltll'(I I.wlld1111111 11""'11"" 1111\11111 In 11111111111111 I 11011111111111 1~IJ11

  '1" "It 1\ d,,1 Iii" >"IInllll v"III~lilllt 'I'IHIII II1IllninIllIlill Iii 1111,111 '111111101111111 11"IIMn vl)IIl~IIH' 1\1,"I"tlil II II 11111111' 11111111111 1,,11\111)111 III IHIVlllhl1 III,,,11111111111,11111111111111 111I,11t't1i11 11I11fl,

  ~ Iluvllo ortol tnvnlm ortnmo ukraalto eljelu tortu iii samo sre-dlnu U obtlku t'oootke, Meduprostore rnozete1I1,,'lIultlzvjczdtcumc, uoe6erenlm vocem iii ko-111'I(Jl61mo foloo,

  I. VnloviVolovlto ukrasite rub i sredinu. Valovi su naro-(':11:0 Iljepi ako reljefno stoje na torti.

  4. Prelomljene crte:Ako valove razrnaknete dobit tete elk-oak crtu.Upotrtjeblte ju za ukrasavanje ruba torte.

  Il

  I

  I~

  77I I

  II ., I

 • -l~t.

  5. Prelomljene crte sa zvjezdicamaNacirute jednu zvjezdicu na svakom vrhu cik-cakcrte.

  6. RuiieeVrecicu za ukrasavanje drzite okomito, pritisnite,rukom naclnlte mali krug i podignite vrecicu.

  7. Lukovl I splraleVeoma lljep ukras za rub su lukovi kojima do-dajemo male uzlove. Ako ih zbijemo jednog dodrugog, onda nastaju splrale. Njih rnozete okre-nuti 5 desne strane nalijevo iii obratno.

  8. PuzeviOva kruzica stavite jedan na drugi, produziteoblom crtom i napravlte opet jedan puz.

  9. Crta s ruzarnaPocnite u sredini, nacinlte dva do tri koluta jedanoko drugog, produzite crtu i napravite opet jednuruzu,

 • ,i, uvl.t:. IIjt) lot Ie qln711romI'rll' III II" 1,ltI 1III IIII nln 1111111 qlll 11111111. proma-

  1111 1'1 1111'1111' hlllllill dn fI(I III" 11111 1111 hi Ilpllo! IIId Ii vii II 1""11111 IVIlitllI 11'1111111 ql1111\11 1111111111'I plil, l]fqllllill lid 111111,,11, II

  If I, 11111 IH"IJlII 1111 111111111111 1III11I

  , II" '11111/1111 III 1)1III vnllklm 11010m tako da se pro-IlIflvfI IlIlllw 11I1lo. Noi dl/llo koso i pritisniteuunvhu luku I numnllo

 • Tijesto:4 jaja

  150 9 secera~ vreclca vanilin secera

  "OR.OETKER ..100 9 bras a50 9 "Gustlna

  "DR. OETKER ..'/2 male zlice

  praska za peeivo"OR.OETKER ..

  30 9 rastopljenog maslaea(margarina) ,

  Tijesto:

  4 zumanjka100 9 secera

  1 vrecica vanilln"DR. OETKERc

  2 bjelanjka100 9 brasna

  '/2 male zlieepraska za peeivo..OR.OETKERc

  80

  Biskvit za torte s kremom I.(za obllk promjera 24 em)

  laja tueite metlicom za snijeg dodavajuci postepeno secer i vanillnsecer, dok iz mase ne postane pjenasta krema. -Gustln-, brasno Iprasak za pecivo prosijte, te dodajte priredenoj kremi uz laganomljesanje, Naizmjenee s brasnorn dodajte i rastopljeni maslac (mar-garin).Tljestom napunite oblik za tortu s narnastenlm i nsbrasnlenim dnom.Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko 30 minuta, a u elek-trlcnorn stednjaku 20 min uta na temperaturi od 180 do 2000 C.

  o

  +~d~Biskvit za torte s kremom II.(za oblik promjera 24 em)

  Zumanjke tueite dok se ne zapjene metlicom za snlJeg. Oodajte malo-pomalo 2/3 secera i vanilin secer i tucite dalje dok ne dobijete kremu.Iz bjelanjaka istucite cvrsti snijeg kojem dodajte uz stalno mijesanjeostatak secera. Snljeg dodajte kremi, na njega prosljte brasno po-tnljesano s praskom za pecivo. Lagano prornljesajte sve zajedno.Tijesto stavite U obllk za rasklapanje koji ste namazali rnascu i po-suli brasnom, , ,Peeite u stednjak~ na 'srednjoj temperaturi 25-30 minuta, a u elek-trlcnorn stednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

 • III kvlt _, torto s kremom III.I. 1Iltlih 11111111111111:1.4 (III)

  1 1Qljl'lI'I,,111 1111111II" t VI nil 1111'11111(Oil 1110111 11111 l,tI~n (',vrnt on zarez1111 n 111'11111111 vl.Hltv). clllllniin III IIlnlllo 1111.111"1111111 illlllJ po ilicuIII fll, 111111111 "11I'1l! I 111111111111\11. 1011111 d(l(lnll'l 111111'11111 j)l'olllllino o

  Il41f 111111111 I 1111111111111 1\ pOllvo I IlIonWI !lVII It""dlll) 1/111111)~lljlo.III III I II' '111 " 011111, III 1111111 Iwll 1'111 """'1111111 IlIIlMIi I penultIt 11I1f1lII IIIf II .1111111111" lUI 11111(1"1111 11111111111111",1 11111 III 111111111(1, (\ II 0101

 • I ,-JII

  I

  Tijesto:slijedite uputu za biskvit zatorte III

  Za nadjev i ukrasavanje:500 9 jagodaSOdo100 9 secera1/2 I slatkog vrhnja

  1 vrecica vanilin secera"DR. OETKER

 • ..Tllesto:

  Slijedlt~ uputu za blskvit zatorte III

  Krema:1 vreclca praska za puding

  .DR. OETKER.okusa cokolade

  150do200 9 secera. 3/8 I mlijeka200 9 maslaca (margarina)Za ukrasavanje:

  svjecicecokoladne mrvice

  ~.

  I

  Tijesto:

  slijedite uputu za biskvit zatorte IIItKrema ad kave:

  It'" I

  50-60 9 mljevene kave1/41 vode

  3,5 dcl mlijeka1 vrectca vanllin pudinga

  ..DR. OETKER.200 9 maslaca (margarine)150 9 secsra

  Za ukrasavan]e:100 9 ribane cokolads

  Rodendanska tortaPrnsak za puding pomijesajte sa secerorn i sa 6 ilica hladnog rnll-joke, a ostalo mlijeko stavite da zakuha. Hazmucenl prasak zapuding pomijesajte sa zakuhanim mlijekom, stavlte na vatru da josjed nom zavri. Masu ulijte u zdjelu I ostavite da se ohladi, ali pro-mljesajte cesce da se na povrslnl ne nacini koiica.Maslac (margarin) mljesajte dok se ne zapjeni, dodajte ga ilicu poilicu u puding, ali ne posve rashladen. Sve dobro izrnljesajte.Blskvit dvaput prereztte. donju plocu namazite sa 1/" kreme i po-klopite drugim dijelom. Ponovno premaztte kremom i pokrijte tre6imdijelom. Prevucite cijelu tortu natanko kremom. Strane i dva centi-metra povrsine torte od ruba prema sredini posipajte cokoladnimmrvicama. Ravnomjerno poredajte svje6ice i ukrasite tortu preosta-10m kremom.

  Torta s kremom od kaveMljevenu kavu prelijte vrelom vodom i ostavite da stoji 5 minuta.Izmjerite kavu i dopunite do 1/2 I mlijekom. Prasak za puding po-miiesajte sa secerorn i 6 zlica kaye kojoj ste dodali mlijeko. Ostalutekuclnu stavite da zavri. Zavrelu kavu maknlte sa stednjaka, ulijtepolako razmu6eni prasak za pudfng I pustite da jos jednom zavri.Ovu smjesu stavite u zdjelu da se ohladl, ali cesce promtjesajte dase ne bi na povrslnl nacinila kozlca.Maslac (margarin) rnljesajte dok se ne zapjenl I dodajte pudinguillcu po zllcu. Da bl krema bila glatka, puding ne smije blti sasvlmhladan kad ga mijesate 5 kremom od maslaca.Biskvlt prereilte na 3 dijela, namazlte donji dio sa 1/4 kreme I po-klopite drugim dijelom koji namailte polovinom ostale kreme i po-kloplte trecim dljelom. Citavu tortu premaiite preostalom kremomJ posipajte cokoladom.

 • KOLACI IZ KUHANO -PECENOG TIJESTA

  ,~,..#- .

  .* J:f~

 • I' HI' luu prlprome

  I'fllllllill I",\I)IHI

  Jllllltjlllli llil 11I"!1I10 prozraci postane rahlo.

  I I(uh.mo tijesto pecite na lako narnastenorn i bras-1111111 posutom limu.

  01) l~ri1sno stavite na jednu stranu lima (po du-IJ 1111).

  II) Oa bi se brasno jednako rasporedilo po limuudnrite drugom stranom lima po stolu.

  lzruda tijesta

  Vorlu, mnslac (margarin) i sol stavite u jedan lonacdll IIIVI II Sklnite sa stednjaka, nasipajte odjedanputnvu hi "rlllO I rnijcsajte (kao igance!) dok ne do-hllnlo Olllllw rnnsu koja se odvaja od lonca. Stavite!'"flllVII 1101 vatru i kuhajte jos jednu minutu nepre-IIllllln fllllolJOjUCI. Vruce tijesto istresite u zdjelu teIIrIlIJIIIIIIJIIl Jnjn, jcdno po [edno. Ako se tijesto jakoIIJIIII. " prj nktdnn]u so kuhace nastaju siljci, nemojtevlflll cJodflvull jojJ. U ohladcnu rnasu urnijesajte1" 1111111\ 'n POr-IVD.

  87

 • 1. ..Vodu, rnaslac (margarln) I sol stavite u jedanlonac da zavru. Skinite sa stedniaka i nasipajteodjedanput sve brasno ...Vaino je da pri kuhanju ne nastanu grudice odbrasna, a da bi to izbjegli upotrijebite kipucuvodu i nasipajte sve brasno odjedanput.

  2. I mijesajte (kao 19ancel) dek ne dobijeteglatku masu koja se odvaja od lonca ...eim ste naslpali brasno u vodu morate brzo rnl-[esatt dok ne dobijete glatku masu koja se odvajaod lonca.

  3... Stavite ponovo na vatru I kuhajte jos 1 minutuneprestano mijesajuci.Ponovnim kuhanjem tljesto postaje cvrsce, Kaoznak da je tijesto dovoljno kuhano, na dnu loncace se pojaviti kozica.

  4. Vruce tijesto istresite u zdjelu .....U zdjelu se stavlja da se brie ohladi.

  5...... te umijesajte jaja, jedno po [edno.Jaja dodajte vrucern tijestu jedno po jedno jer selakse umijesaju. Nernojte prestati mtjesatt takodugo dok ne dobijete glatku i gustu masu.

 • II AI II nM "Jullto [ako sjaji, a pri skidanju sa ku-'I II I IIl1l1tl1lu t1l1jcl, nemojte vise dodavati [aja,I III IIIt I lill 1111 juju razlicite velicine isprobajteI I' III II IIjo:1111 prlje nego cete staviti posljednjeI 'I"AlII Uri 11j":;lo tcsko odvaja sa iliee, jaje ne trebadlldlill III llvluc mekano tijesto nece se dici.

  , U ohladenu masu umijesajte prasak za pecivo.It'i.1Sak za peeivo d o d a j t e hladnoj111 .. s i. A k 0 gad 0 d ate tap I a m t i j est u,I II' 10 vat e e pre ran a.

  II III Izradu kolacica upotrijebite 2 male zliee iiivroclcu za ukrasavanje i oblikujte ih na limu.I\I\() zelite tljesto peel oa ulju, stavljajte ih naIJI'IHoment paplr, pa tek onda na vrucu mast iiiul]u,

  I tl (~C !lio kuhano-pecenoq tijesta

  1(,IIHII1I1 1l!IC1'1I0 I.ijosta peeite prema uputama u1t111'I'"IlId II unuprljod zagrijanoj pecnict. Tek pred11111ItClI'lIlljl1 oprozno otvorite pecnicu taka da ko-1111 I 1111 111(1111111, l'u6nicu no otvorajte prvih 20 minuta.AI " 1111':010 IHI ulju (rnastl), onda go dobro zagrijteInl " till l\oln(;1 no uplju previae rnasnoce.

  89

 • Tijesto:1/6 I vode50 9 maslaca IIi margarine

  malo soli150 9 brasna3-4 [aja

  1 mala ilicapraska za pecivoOR.OETKERc

  Za premazivanje:malo mlijeka

  Za posipavanje:malo makakumina i paprike

  Nadjev:majoneza od 1 iumanjka

  1-2 male zlice gorcice(senfa), malo solimala illca seceramala ilica soka odlimuna iii octa

  l/S I ulja109 -Gustlna-

  "OR.OETKERcl/sl vode

  150 9 sitno rezanekuhane sunke

  1-2 sitno rezanakisela krastavca

  1 sitno izrezana jabuka50do100 9 kuhanog graska

  90

  Pikantni ustipci

  Vodu, sol i mas[ac zagrijte do vrenja u loncu. Zatim maknite lonaes peel, dcdajte odjednom sve brasno. Masu mijesajte dok ne budeglatka (ne smije imati grudice) i prokuhajte jOs 1 minutu. Vruce tijestostavite u jednu posudu i urntjesajte jaja (jedno po jedno). Pustite dase ohladi, pa umijesajte prasak za pecivo. S dvije male zlice iii vre-clcorn za oblikovanje tijesta naclnite hrpice u vellclni oraha i stav-Ijajte na narnasten i brasnorn posut lim. Sada te hrpice tijesta pre-rnazite mlijekom i posipajte makom, kuminom iii paprikom.Tijesto pecite u stednjaku na vlso] tcmperaturi 30-40 minuta, a uelektricnorn stednjaku 25-30 minuta na temperaturi od 2200 c.Za vrijeme pecon]a no otvarujtc pc6nicu prvih 20 minuta da tijestone sjedne. Kado jo peccno prerezite kolacice iznad polovine.

  Majoneza za nadjev:zumanjak, qorcicu (senf), sol, ocat iii sok od limuna i secer staviteu zdjelu i tucite metlicom za snijeg (iii upotrijebite mikser) dok masane postane gusta. Zatim polagano (kap po kap), uz neprestanotucenje, dodavajte ulje. -Gustln- razrijedite s vodom i ugrijte ga dovrenja neprestano rnijesajuci. Dobivenu masu jOs dok je vrucaumijesajte u majonezu.Sunku, kisele krastavce, jabuku (sitno izrezane) i grasak takoderdodajte majonezi, te time nadjenite kolacice i poklopite ih.

 • ,Tijesto:'/4 I vode50 9 maslaea iii margarina

  malo soli1809 brasna4-6 jaja

  1 ravna mala flieapraska za peeivo.DR. OETKERc

  Nadjev:'/2 kg Jagoda iii ananasa

  1 vrecica vanilin secera.DR.OETKERc

  2 del slatkog vrhnja10do20 9 secera u prahu

  Tijesto:

  '/4 I vode50 9 maslaea iii margarina

  malo soli1509 brasna30 9 Gustina c

  OR. OETKERc4-6 jaja

  1 iliciea praska za pecivo"DR.OETKERc

  Cokoladna krema:1 vreclca pudinga ..Flana-

  "OR.OETKERcokusa cokolade

  50 9 secera1-2 iliee kakaa4 del mlijeka4 del slatkog vrhnja

  Glazura:1009 secera u prahu200 9 kakaa1-2 fliee vrele vode

  92

  Kolutici s jagodama

  Vodu, mas lac i sol zagrijte do vrenja u loneu. Zatim maknite lonaos peel i dodajte odjednorn brasno. Masu rnilesajte dok ne budoglatka i prokuhajte (1 minutu) dok se tijesto ne pocne odvajati odlonea. Vruce tljesto stavtte u jednu posudu i dodajte jaja jed nopo jedno. U ohladeno tl]esto umijesajte prasak za peeivo. S vre61com za oblikovanje tijesta naCinite kolutice promjera 10em. Pecllou stednjaku na visokoj temperaturi 30-40 minuta, a u elektricnornstedniaku na temperaturi od 2200 C 25-30 minuta.Ne otvarajte pe6nleu prvih 20 minuta da kolac ne sjedne. Pecenokolutice prereiite. Cvrsto tueite 2 del slatkog vrhnja sa 10-200seeera u prahu i vanllln se6erom. Tucenirn vrhnjem napunite koluttcs.Na vrhnje stavite jagode iii kornadlce ananasa. Izvana kolutlce po-sipajte secerom u prahu.

  -Flana: desert

  Vodu, maslae, sol zagrljte u loneu do vrenja. Lonae skinite 5 vatreI dodajte odjednom s -Gustlnorn- prosijano brasno uz stalno mlje-sanle. Kuhajte dok se masa ne poena odvajati od lonea (oko 1 min.) .U vruce tijesto urnljesajte [aja. Masa mora biti sjajna i glatka. Tijestoohladite i tada dodajte prasak za pecivo. S vre6ieom za oblikovanjetijesta iii pornocu male iliee nacinite kolace u veliclni manjeg oraha.Peeite na namazanom i brasnorn posutom limu u dobro zagrijanojpecntcl u stednjaku na vlso] temperaturi 30-40 minuta, a u elek-trtc