58
I ~! ae 00

Domaci posni kolaci

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kolaci

Citation preview

Page 1: Domaci posni kolaci

I

~!ae00

Page 2: Domaci posni kolaci

3

DOMACI POSNT KOLACI,pile. torte i ostale poslnsitcc

t. \ 1"(""",,, s I:f\·";l I prnznik». IJa.._~(.· S{I Cf/)t'XC: III ck pun«: Ttl su

r"7.I1:1pd('nj:1. pcasec: iii j:lglljr.:c':I. P'lC sa 11/(""nm, strom iiiinbutcnnn. jJlilllle, sirevi, sosovi. prclivt. toru-, "ol,,{:;. . Ali.

btl" dO//ll dnnt /)05W. Il:ls{;Ije problem pouotovo ':1 pus/asci.elfln:I, .~Ul,'ij)I'(:lniti ove godinc, ,In budc I)()SI)C), dckoriuivno

i UkUS/10. a (/:1 I)e ponovimo sve cnll) ()(II)I'():'~/(' JJ()(Jjn(~?i\1i

lIam dajcmo neke nd idr]«.I f)l'l)/U ialunju llaliC /)0111;1((' kuhmic /)r;'''''('IHil; ~nl0\laJll

d(),,", rcccput« Z.1 posne ioru-, kU/:I('C, kttlice, bnmbicc.kugticc i ,::I:lIIgli('c, pile, zelee i ().,I:l1t: povtnsuc«. Tu jc: i ncko-

liko rt'('cpllla za "laue:pitc, tek toliko da \':1111 ~<'tuuiu pri ruci.(:;11; 1I:11U sc dn liZ 0' u tnah» PC)fUOC tmiu« IU(lftU(;no~t d«

tH'CJ... budeu: novi ; ucponovljivi. jos »ko 1.1 svuki rt·c(:p/Utrl(";':l((! ,. mulo svok: sopstvene Il):t-i/(n'i/():,ci , kreiuiv nosti,

uspcl, i (J""li~l}je Uf)lt-:<'U domtuiicc 0(1 S(I"':JlI{'~O~ftJu slgurno

ncic irostnti.((1l1,g:1s"r/f'%i prcko dvestotinc rcccpurn /C! S1I10 s~Jj"rni(/11 ccte

11,,(1/);11'/)".~/() SIU zudovoliuvn 1I;1,~ Ilk"" ; kriterijumc Vllseg(/()/u:J(:Jnsta. K()IHbin:lcijOJll infbl'lu:H'ijc i ')J:I.~rc,znnnj« i

isk ustvn, ie/ie dn j scbi j druginui j)I'(J%;/(' vrhunsk! ui,rak.,"'}!Url)O tete l)rC)n:t(i ncku SCI'.1/)U iIi ncki rcccpt.

koji Cc od siul« btu ':'t;1l))(J \':),;"1

.\:ul:ullc} '(' ,..tO~~;1(/:1 C-!('ll1Q \':In) I Ol·().~.1/>111.1 bu» ()U POll)OCi

I dn (,('1" /,1 »premunic postusticu za povnc "I:I't, inu mnogoprijlr(,lIIlj"lIlli. lilk(x/<-. i d:lfl} postu UL /)I (. kol:loo: mogu

11U)C),QO ugodniic da proticu.

Page 3: Domaci posni kolaci

4

l'OSIl i kol:I('i 5

SadrZaj:

1'()'~Il(" torte ]4

Sitni posni ko}ai:i 19

I'OSI}(' "OCIlC poslasricc

SI:l11e POSIlC pite

8/;1(/«(' posuc pice:

00m.atI po$.'¥ kotaQ:. torte. pote iestate po5'3SCIOOIzelavac: i\RTe1.4A

UrcdUjc i pl'lprema: ljt~a('.aAtseniie·Jic.~panovitFott:lg((ltje~~,tlao A;senirevu: .

PtOdtl,<:I: Nenad \~1if.osa';ljevic. 063177"11-073,e"'too: 0111 3343-769

Page 4: Domaci posni kolaci

5

POSNI KOLACIPosni ko/aCi S3 grizom i orzsimaP,)/Tt'/JUO .!ill g 1t,/c.,"',uh (Jr.Jh.J. .!W g~I'u", .!""IfJ J.: ,cot (·r.1 II pr.thu. S (II lx-lognil". I Jo.:,'tJ.c· IIlj.l. 11.;,..," .. IJr:I.::n3, 1A..,\,J..:1 :,(Jc/(-/>If",ld)ollc. t mu .»kumi ()r;l..~/(.I }..~;;U:;I \ ,11I1I':','('('r.,

Prtprcrna: pomcsnu mlcvcnc orahe.prnh ~CCCI'.An!.. ka;,k\l brasna, 4 ka$ik<:ulj:t i sudu btkarbonu. Na"tfugarimuskam i ()I·lt.~(:j~. pa sVC,,' zamcsu i xnpola litre h(·k:..g Villa i\lasli ujedJ)a~ili.r'tch pOdn'l:l/:\lIul'(..'1l1 i posuri hr:l~n('Hn.pa pdpr<.'ll1ljCtHJ masu ravnomcrno""I}:lIi i fl~l;"'lli pola sara d:1"(,' odmara.1;1(!;1 Kutac I)('ll 11;l Ilhuj ,,-;uri dck ncporumcm ......( en I prohl.ld':l1 kol~e~(_-Ci

It)l'n:ul,' \1\ .lljal' u prah ~e(c(":I'.:II"IlIn....ru \.Inilunl

Posnt ko/a(5/ s« grizom i suvimgrozaem"(Jln:h/IU, ,i '''(ll/c.' (~.I ',(."U k:l/il) 8:'j:".I,! ~oll;' ". ,/,"n.', J M)ljc.' ,(,de. /,5 "oli:' nlj:'f,} ';011;1 ,""<';('t':I, I ,~(lli.t ol"!lh;1. 100 g :q/"'(;~:

nro7l!,I, I pI ,I""k ~.II"'('H'U. I I;liul,:;'c(_'('t'

IlfipJ'(:lll:t pOIIl(. ......u! hfaSIl( I <:;;, praskom/.:l p.'O\'O, dod,ul ~l'il i orahc (n:ljholjc'pohl nlJI,.'\.;,h· pola <vckanc}, ,"U\'O~ro;i.d(... (11)<1:1(1 'c;{'cr pa :.\t: /~tI))e$iti\othun I ul,c:nl 1)0<1.\11 \,.11111'-c:C1.'f, ,\t~'tldODro .:l.n1(.·'UI I ""p.1U U plt'h pod-ffiXl'_-'ln 1 11('''UI hr .... noln_ .....--<i U (t_'nli

.l:lgrc:,;,nlll f);' oLe) lOU .,tt:P(:I)I. 1.3 10\Tl:01t.· ...lu\ ..cl ...,rup (l(l -\ "'ulit' ,,(.'cera i.!.:\uljc \(l1Ic.: d.l hud" t-:u.., k.IO la ,talJ..u'Iop.lo "'ul,I(' pu.'lul ...l..ll\.UliJll. :-'lrUp0rll CO~I:1\ ill (b \11-"1<':

Posni ko/aCi od oraha1'(I/n_·J>nu .!iI) j.; 1.""." "{'«·r.t _i (1/ hhkJ"e\ll(/t', Li(J I: I>T.lh 'c.·c.·Co ru. ~}(J 8 nr:'''Il.'1. SOO# Illft'n!"llll}(.,t", I kJ"ti'tt,J ..r1<Ic,·tutur-IJeIIIC:,t k.t",l.t· viI.' J \,ulll""'(l"', musicuni0""[1(:. L -it.1fl!:',· tc'"d,Ilfc..' cilkol.I(lt:. So): odIX1/.l/uuu/l.t "f(Hjt,Hlrt /;'or;C,J orl ex'lo!!timunu

Pripfcln:l: 2';0 g krt~lal ~(;(;t.'I'a r;~sropili" ~(>I'pi n:, ~I'OI·(.;CU I<:tda dobiic ztamuh()ju, ~kloniti g:l i dod:l(i pola litrehlndnc vodc, pn In .....u In(.:~a(l dok sest'CCI' ~:l~\'Hn!'I(.' OlOI)i. Ir ohladcnu0):1:-.11 zatim dod.ru ,nh'\'enc ora he.;l·t·cr u prahu, hLI"'I1U. '()(h..1bikarbonui uljv. pa ..., " clohru i/lnc.,.:.a_li. 1\).(0111

dodari I n:udolf" oracctc, re-ndanupo....nu i't)knl,t(!u. '4lk, !..;OfIc.U luuuna pasve npL'( dobro i:tr.l<!ul Ph..'h podmazariI pu"'\Ui b(,;'':;O(lIll. IH.'''I'' '/nltiu II nicgaI pc..'ci n.l j:\(I)J \'.url

Brzi ko/a(5i"<Jlrt'/>lIO: 1;,0//(' /)1;"/1 ••• I .':'01;,1 ,"('('Cl'.'1. J!~(llm I'v(/e. fJo/.r ...01;<' (l1t.1, I kC"ic.J />£:1 ... 1..'.'1

%.1 pi;civu, 1'01:, ,,,0//(' ,"III"IJ~ j!t'()).(/:f. po/a:::o/j(.' ,..('(.'1.;11,,11 (11',tll" I ;"",,;,':1 1~lrJj} .~c:('t!r:I,

'5 /'::I,"ik:l pc,_·k"tc.·/:, (J(/ ;',I/>ilj,l: 7,1 gl:l~Uru:---f n'hr.1 (~"J..fil.It(" /;( JOII.utjt'. ~ J.":,,,jkl·~C!("t:I':I, k(,,~l..'l" hllIJJ(IJI HI.lrJ!,.Jrin,J, -i-I k"I>itill,"PriprCfn:l. hr.I ...,,!) pro"cj.ltt. 1)4,)llh.'Sati ~apl.\!'oknln /.t ptX'I\() 1)<)(1;111'e(-.:r. ~(k:a~nt' nrahc:. 'U\C) \.tru/d(.· \ilnil s<:cer ipc:kl'llt·t.. p .• III (1UI110<.: \o(1t' I utj3li':tH(· ....IU nl"'lI d., hI/tit' hOIIlOJ.,'eIYol. I)lehpodnl,,:t;l(l I PU"titt br""no,n. iziitlrtl;\...." I pel I U (crni ;t,~lgl't'J:lUOJna oko11lU Sl<:PCIH "",tela J\' gutov iZ\'adiri iOSI:hUI da "'1..' nl.lIu p,ohl:lt.it. Za to

''l'c..'JlH: ra:OHopit i <'l)kolaou na lag:tnoj

Page 5: Domaci posni kolaci

6

vatri, dodan ~\~(·cr.par k<lpi ulja i kock-leu margarlna. iI:I1H:~:Hf. pa kada jemasa PC)lPUIlO kompnkma ~kloHi(1 savatrc GI.U-UfOf'll Pl('hll kol:.(· j osravirida "it: J)OtPUI10 oh'.u ih a glazuf3 sregoeSt'o n.r rnan]c kockc

Posni ko/aci od ~arg-.ucpePOln'htlo: Z \tlIJ(.· rnl'w/c._· k,Jft' hnl~n3J .~JJj.lnl/c'\ ('flih Ot.,h:f. I ,o/j:t rt'Il(t:Jo('

,';,11"8.111'/"', J,): 'll/j:1 ..t·C:~,..J. I pr.'1':IJ,; y;~

J>'~co\'o+ I J.t'\I(lt \ ,"u', \('(:(:1',1, 1 ,':olj:1 voac.I .~(Jli:l ulj:J, H)lI10 1,<,:J.,nr.'.t:l iii IU;lrtH('!,1tit'.

jo.\ 50 U ()I1t'l'('()l/t OJ ,,11.1. 'U'U,1FlIl,I k()rir.1(I(II>tJJ.1 UfUII/),l

Pnpf(;I));l.pom, '~;-\(Ihra'"v ~a praskomza pccivo. 1),)d:l(j tn!c.·\l'IH.' orahc, ~(:'<~er,vnml '<"(-":1', rcndonu ;,ug~\I(':PI.I i koriculununa pa uz PUIUot lIi1ft 1vodc Z.U'n(:Sj4Ii tcsro, Ph'h pu(.hll",.au i IX':'lU(1hl':.l~nOIIi I/"I("UI tc...In i PC\;j U zagre-

JllI()J rernt I\,tcno I Ill,do pn:)hl;uj(.'noprcnl'l/;t(imlcv c I) 1I"l)

kockc.

IlllUllu:latlOI1I I posuriur.''''IIU;1 ....CCI na manjc

KolaCi sajabukama i otusimu1'01/'('/)/10, , ...ol'\·/)r,'MI .r. I, ') ,.>I/,I,';("(\'f:I,

pol:1 ..;, >IJ(,' 1"~'l·. po/•• \()/jt' U/j.-I, I /.;('.:.i<"Hpr.d/.:.1 /,.1 f)t'{'il'I}, ~. I J •• b(lkt' ....r('c/llj('

1'~/itin('. ~(}IJ.I ,"('i J..lfHh (}/;,I,;t /.:t jt/.l/,UJ'lI: ,.;

H.'hl':( coku/.u/(· :1.,1 J.1I1'Jlllj(·, .$ k;t"kt-· ;~C(·r;i.

J.•.I)(.'kIC.1 1)l1,lJoB Itl.tI'g;ll'itl:t, />;tl "~ll" UIj:IPrtprcma: hl','~no JH·t}:-.eplliI P(.U11l'5::uisa J)ra~kOfn 1:1 pl'(I\,o l)od.Hi scckane()TaJu,:I ~l'('cr f):1 IZln('~;1Il, ,1abt.fkeoprari, oei:o.lili I Il;tl't·nd.,u pa occdiu 0<1

~J.::L OOd.H. prctbodnoj nl;~t. 1.::\1111\I1,<.'nl t \"OdOI1:\ po 1)()(rt'iJl p~l umc ... ilizirko h~lC) \t'.'lI I/lIlt U uljc-o) f)()(,t,tll:1/-an I br.I'I'lOnl pr.'Iotil pit'h 1 rx:(1 n;t

tcnlpC~rt,lri od oko 200 'tepeni cct(de-.,(·f:tk Hlinuta Kolac /.atinl 1/."\';1(IIu izrefilL' i 0.:-.1:1\'111d.l ~c In,llo prohladi, Za

It) \'1'l'nlt.' na lat-!:tnoj V;Hfi l-as(opi{l ('oko-

Iadu, nodal! ~(:(:crpa kada se I 01) otopidodau ufjc i m:ll'g.1nn Oobro i7JUc::':ni.skJoniri ,:'I \'311'(.' I ):,I;v.uroln P(t~1111kolacK:lda ~l' ohl:tdi ...,"('1 ua Ill:lIlI(.· kockc i.,Juijti.

Medcnc kockePtJln'/)ll., Z$O J: 1t.,:(/." ..,Ifltl ~ "t'O'r.t

1"0 J.: (,r.;Jh.t ;! -;:dl "HIt. J.,o J! br.t."il.l.poI.1 kt'''K"(' (".,,-,,:".1 /.1 f)"\"", ,,..,/0 "Iro,g:lrlC 11J"(lIt('~'(· /"0"', IIlO)! (ok"I./(/t.' /';1

.c,,'(Htlll/('. kt-cf..'(·,1 /)lI,ooj; I~I.I(]!,'riIU I~t.'lo"t)-

liko ,~.Il)r (1":1

I'riprcma. 11,1 lag,u1ul \'iHfi rasropu,Il)('d, f)o(i:'Ui ~CCt..-·I', rcndanu linuu« » 1.,1koricu i .lOO g mlcvumh o)'ah;t, I/nll.·~a(ipa masu (lod;ui 1I bra~llo pOIYH:Sal")(Isapl'.,;koln ,;:;1 ptl'h'( I N;1pra\'iri I_(::~((J,

i%f'ut'iu g:1 U po(.hn,ll"h' i brnsneuu PO!'oIl(plcb i pcci II lein i I\a 200 ,''If.:'pt,_'ni(iot()\' koLu" ...,'l;i II~I krx-ke. umaknn u1'2:o.(()pIJt:1111 eokcladu i mlcvcne (~r:lht'(prcostalih SO~)

Ko/ao sa mcdomP()lrc'hno 1$0 g 'c,'(,'r,I, I. -; <II ul/J_ I,., dJbt'lnJ~ l)I),1. II.;hl(H.'" 'W'(/c.'/)Jk ••r/Jl)tu·, jk.J.';ikr fl)('(f;) 0;"" iOO J.: 1Jr-.l'u.tPI'ipl'(~tll:l; pOfllC.:':'.UI 'c«."r !'i;\ h\:I in)\·inoln. dod:Ht uJ,(' j t;1....{()pll<;n n)t'U.Z;Uil)\ ~odtl blk.u'!>onu pa zarnc:-iri

Page 6: Domaci posni kolaci

7

hl':I:'.non) l kuhkCl ,e' potrcbno dodau'o~ 1''I):l:lohr;,"'n,. l.an1"· ..."11 ~Ipati u plchpodrnazan I J)(l'lll bra-nom. ()Sla'lll da'\(" odl'l1ol'1 o".l(h:-.cl.lk mmuta pa pt.--ciurvnn /..AnrC:lanoi 1);1oko JOO stepesu~(I na ku( t..t'

Kohli! od krompiral'orrt'''')(J [/..fl J..nu,,(uf'.1 SaO I! 5(:t~(·!":,upr.Jhu, -t'S"o}.! 01':111.1, I nl"f"/!,'"0. 3 rebrsi'ako/:ld(_'; /It ).:/:'/II,.H: .; n:h,.i ~uk.(JI:t(It· 7;;

klll'.lni<.', 2 ~ /..1111,(11"" 1.0('l.t(..t J~J;ltF;lr;Il:1

l'fipl'('I)\:I; kl't)It'lI)II' Ol'u.'11 i obari{i uijus('i. Skuvnn ()li\l~{11i I dobro propasir-arl, \1~I(g;tI'ill dobro i;;r:tiho\':lti. 1.J%;

POS((.'I')<:I1(1 dodavanjl' ,:;":CCl'a 1,,1 prahu.Kadn 1''1\:11\:' budc pnlpUn() pcnasroUlntlt'c'"" O(l(I.UI i"'pa, u-an kromprr Id:tl, v, nlUtlli. ZdlHI1 dodau mk-ve-ncorahc. Dobro umoccuu IIl'L'" podcluina C.h:1dt'LI l redan <I,,'() dodau rasio ..pljcl)U ('ukoll(h.1 .. dl lilt) (l.'l~nIIibco. Xnudgo',Ir.IIlIc..u (;'lenu "'I,n"l! prvo U "1(h.1

kor(.' dco ...n (;()kol;ldulTl .t prcko nj~~af";!"I:~njill hc:h d('u I'relul gtacurcm od~okoJ:\clt· n,l I.l~.U)nJ varrr rastopu! .3rcbra I ~)kOl.ld4:, do(i;u I 2 k;l.Slkc Sccr-m,kncl.I(:u In,\I'1-t:lI'Ht:1 1 2'5 kapi ulja\h,:.':;;-ui da !'ot' 1':'''iIOpi. skloruu !'oavatrc j

datj<: I1)Uliup.1pn:ltli h.ola .....

KoJacJsa. beJJrovinomI)Olll-IJJltJ, J~fi J! n'!t'!'(:fuh nr"h_r, 25iJ ,f;

I.;(ht;l! .....(t'r.t • .1. '$ (11 h('iH~ illl.l. / i..:t'J<.'('_'

(';O.CI;(, /HI/.l J"",,; t' PI ,j .. f,J /.;.1 ",'('in). 250 ~prO"4..1,UICI)lhr.I~".f /.1 J.!/.vuru lSI} gkri".d ..,-"((_'r.,.nul" \(1(/" 1 k,t':'ik.l "II;,PnprC.·Ol;' 1"0n1(·...1I1 nlk:\Cn..: c)r:lhc ..akn..,tal ...c(c'rurn d()(i;Ui 1110110c.Oleta papfchl. hchm \ InCllll I/O'"">.tli. 1>;1: dod:"Y;UI br.t'''u PUT1I<;'.lno ":1 pr;, ..kotn za

PL·CI\U. \la ..u duhlo Ulllutl(1 I 5ip:ui uple:h pod ..n:tz:ln I pO.....I( bc:.l.'tnolll f't'ci un::1"111:l.agn ..'Jano, 11:1 nkn 200 ~t<:p<:ni. i'.:,

glazunl u,plnnVatl ,,,·c(..'r ".1malo vode.Kada posrane dovolrnc gust ff.kJonitisavatre i dodan ka,iku ul)3, \tuliti dok seHe: prohladi p.l prehn kolac. Ostavmkolac da M_' .:tlJ'U ra "1t:SIl("pa soo nak()('kt~I "Iui.ill

Obtandc sajabuk:unllPotn'/)(u,. 500 ~ Il,lI"ht·/ifl j,Jlu.tI..;~, ~(Jki..rnJl.!,1I1:t t-ore (lei 1 btUHn". p.ll..et obl:Jruli,scccr IX, 1)11((\'/)1

PL'j prcmn. "'PII\O\\I(I kao :ta slatko polakilognunn opranth, o('H(.\·pih i naren-danih iabuka. 1\'1(":111riot '.tI ri rlok sc neelobtic gll~l:l 111.1"':',dn ~\·a \0<.1:1ispan.Na kraju d(I<I.1I1 ,,\;1\ I n-ndanu koricuJio)1Ina 1';1 jn(i l1)alo 11l1'''~lj\lCj kll\"~Hi I);)

'lilt), \';111'; ()hJadc'norll masom rllovauobtandc. ~.lhl()\'.'n{· oblundc pnll~nuli((:--linl prl··dllll·lnnl i u"I;I\'ili daPfi'"llt'X\'

CokoJadne obJ:mdeJ'()I(.>buo LOOJl i'rn..ol.u/c_' ;.1 l.u'JIJ/c. 2(J()g hiljnu,t: ".,uj:,u·/n,1 ..!(_If~r. 't'l-(:,I';:" lUi) tf

(H/(_,~'t-'()ih "r,t/"" It.;I,"l 0,;",,,<11 'Prtprcmn. U pc»cbmm posudarnalag:\f)u 1':r-,loplo l'okobclll r margarin.Z:tgn~jjlrll' 'pojih i I/'ll(.",lli. dod:'lli:-c~('(;r i Inl<:\'('''(' f)",1hl,..~,1>:1 .'~\ c dobroiznlc£-ali K:ul:l "'I.' Illa"',l ul:th) pruhJacji(i 10\,<11i ()hl:ltH.I~· ,I put< IIIl lh pritisnlltinekilH 1(.'1101 p1t>dlllt'(OIH (':'("f»OOl) io:-I;t\'I(i <I:I ., ....,)1)(\.

Obla.nde sa badcmimaPmr"I>()(t iOO ~ h,u!("UJ if.' t..: ;:"~c,-'t'3....ok(Hi I II/nUll.,. In",,) 1...11>..,,-,.,c:1.,"'lr.tkt nulinc.p.1ktl' :Ill It· • -1>1.11)(1,

Priprc--o,J. u duh4ir ..ud 'la, Itl 'l"<cr, pre·htl!! .. "a ch.'t.: ":\"(' "udc,,' dodati ~anllt_"'t'ni oiju ...c«.,_'uh.l(k'm 10.;\0 I 't1k ocJ Iinluna.t.)\"t_,IZI1\(';:\(1 i In;\ ..u k\n.ui na tihoj ";ltridok ,"~ PO..,t:Ul(.' \:I,,,irn ~~I~t;t. GOtOVn:H.h;vsklonili ";l \'.urc,,·pa p(xl<.:liri 1)3 cd

Page 7: Domaci posni kolaci

8

ObJ.andc $;l

b..cll:tniJn:l

d("'I:l. t ' icdnn sl:"'i1i kakao, II druglckstraki od I'')~tlint' !I tl'('('i O!((i\viti bojcbadcma. ()hI3Ud(' nild<:\';1Unn -;I("oe(tinatiu: n;. 1)""U ..;t:l\lli (il:-.a kakaoom. nadnl~u Of ", .n,llioOtu I na frecli ncobo-jcni fil. Prckrtu ('C'I\,"UI11 oblandom. I)".!oblande pnll'IlUII ncknu ((.'zilu pred-mennu dol. ",' 'H,' 'ICSIlU i ne pnbt,lk

Oblsndc sa mtlukom i /esnJkomP(Jln:hIU), p.lk()I.tl)/c' Ub!Jlrlc/', 150 ~

~eCt:I·:/. J;:;;{) R 1',1(111#:,',JOIl II h·,"ik;l. 1I1.~I/()l'(Jd~

Prtprcma: rnfluk bc~kiUi u I(,"~nlk 'naloprop rjjri I s:,n1h'11.~\,·t(;I· prt;'lhi sa 'Halovodc pa u.~~)inl)\'ali(Ill budc malo red,nf'g() 1';\ !'I1;Hk~->. Dodrut iseckau ratluk,mlcvcnc Jc~nlkt' i Ill:l::.lJ dohro lZtllcsati.SkJooili :-3 \,:\(1'1;' pOI kada budc mlakofilC)\':~11obl.mdc. 1'l'llbJ'HJli rh uektm[(.'ZII1) prednu-rom 1 OSHt\'I[I do,ulrd(l:ln ~c.:ci n:, 'tanJ.l,li('C' t :-.Iui:i(t,

Oblande sa coko/adom i JeSnJd-rnaPOlrc/)no: J{}i) I: ('v/..o/"(/(" /,' kU1/;uI/<;. ZO()

g 1(,,':'n;k,l. 100 J~btlJnoR !tfJ,,,llog lu;,rg,rrifl:l.tHO f', ':'('({'I':l " r>n,lau. p:tk()V;lIljC' ohbrloi

PrrprCfn:l;u scrplcu ~la\'iti 200 g coko-lade Z.1kuvnnje i 200 g pO~llog rnargari-03. Staviri na plomu. na 1.1£,aOII vatru dasc I~topi K3cJJ. '{. I:"IIHI)I 1 u,cdnaCidodati J)t:lh weer t I)r.icnc i samlevene1t"~IHkc,,4DOOR) 1/.In'''''.UI 1 ~klonlli savarrc. Kadn "". 11I.I~a ",.110 pmhladl titc-\ aft oblande "ritj,null mknu H:zlmprcdmcrom i 0,,(.1\1111(.1;1sc srcgnu •osusc. Pre-~llI;'(,:nj;\ Socci 11:\i-t:tngll'-'t,'

Oblande sa smolrnuml Il»o(,·cbU(J.' j,O ;.:..nlok,lvU, 2')0 J; bi/jilO).:n):lrr.;~d/lj, 2iO It S(·':C'I'.I, ,..ok 0(1pot«pomorona)«. ; ,,,,III/C' ohl,ltu/('. , ,.,(:,,)(:le<'oknbdc :.'.il kUI,fn/e, m.no 1'11(/(',p3." k:Jpi tllj,t

Prtprcrua ~l'(vr u'pil1o'",l(j sa mn 10vode, da -c napravr J,tU'l :-.il"up,Dodat!sok od pola pornul ;,f;I\(t;,(,_-' oosccnc isamlcvcnc :-111()1o.\(' k,tu, p••kef izrajbo.vanog hIIJl1UJ.:, In.It')!.lrlll;I we dohroi2fne-,:uli kU\':J11 <Ink nc ~\etfi .\Iasu...kloni(i ,a_ varrc 1 J')(ohl:.I(hll pa nJonlc,,~nadcvari oblande (lurn,.1 -e nc pre ..mazuic. l>rll1"ItIU II.tr,lo\"tnc,,' oblandencklm tczinl prcdmcrom i C1:-.ta\lli c.I:I soOhl;{(.H, N:t lagHI)oj V:Hfll:""toPlli..:t rebrancmasnc {,()k~)I:td(,', {Iud;-Iti kasiku.sccef:i i par- kapi uljn. 'y.I)lt.=~atii skloniti:;:1 V:HI'(.', Jo~ Il'l:llo t'll(:'~-ali po' OVOI)1

glat.LI rom prcflt j 01"1bd~'nt;: obkl ude.Osraviu <1~1 -,,' ,g1:1%~II.' "'l,-'~nt' (naibolic<10 Slltl';ld:1I1) P,I "cci Ita ~Iang.h('t:. jSlllZiti

Obtsnde sa smo.l-vama IIPmr("ooo- 500 ~ ""OJ..I"" IJ.tkofoOlnie()ht:lImi xl{) I: 'l'(("'.f. n:ntL"IJ kur.. 0<1 J1)()f)U)(".lft(};('. i, l~IJr.' ('okol.«/e. p.'1r k.Jpi{llj.l, k~f';iCi(;1bll'f1~1J:tll;lrll.tr;lI,J

Pripr('lll;'t' :'fllUk\c oCI~t,tjod pl:ll:ljki isanllcli n:i tl:l:I!.ini I,t 111(,''1) ,~t·~(.'f'pn:lili$;) l));"O V()<.i('", <.1:1 (lgl'l'J.llI:, p.t SHl\'i(j na

Page 8: Domaci posni kolaci

j)( )~:'\ I l\.()J ..\(.19

~PO(l'1 I kuvan dok 'C_' ru- dobt!c gusr".rul) £)tHlali '.'Illl(..'\'(..'I)( vmokvc I

ku'·.ui 'Ialnu nu- ...I'Uc-' dok ~ nc dohijck()l'np~11..111., 111:1'01 I)od:.ui zanm rcu-danu konru pC)'llnr::'t,dJo(_'. pnJnlC.;;.ali pa.;;klufull ':1 ..,)t)I'(;Col \t~llo prohladin, pnfilu' ..11nbl:UUlc. ,., r~').t.lno; v.rtrt rasto-pili cokul.ldu. clud;"1 rnargartn i koju~:IP IIIFI, .l po ictil i ka~iktl-(h~'"-ecera,""(' dobro i/r'lH""';ul p;t :-.klolliti sa vatrc..\lC:':Hl in... IH.do pa pr~lii.i oblaude( ),I;n'i(l dn ,t kpla..: 'H,:gnc' I IH,()~U~i,pa1'1'<,: :-.Jux<.:nj;l vee! not ~tallv.IIC.:<':

Oblsrule sa smokvarna i orssimsp()/t'(,/)/1H $tJO f.l \I/\'I}, \/uol- ...J"'. "'on1!or.lh3 ';0"): J.Jt"",1 ':tT(T,J. .s 0"'1."10(;

j')'iJ)tCIU3 ;'\Inuk"c.: oCI'titi i snmleu.SClt'r )In·h n (.,'-cUll vodc, ~1;J.".h n;!\:110.1 I ku\ad J,:U"I ,in1r). K3d:\ budczelj(.:'ne gu ..unc. d\l(I.l.1I 11lk,',\,,\'neorahc i-mokvc. i/.tYh"'.UI I'''' :-.J..lonitisa vatre.P(ohl:,clcnuln m ....nm natllo~;,uit)hJ:lfHI~', prulvnuu nckim tczrm pred-f'llc:tOlll I n't.l\'tti da -c pn),"I.I.'ij Pre~Itl.lt.:n,a ~4,"('1):\ ~tan({11( v-.

AnJcln koJacI'()(r('/)t)()· .' l,{,(I,."Ihll/u:. I k:l.~jJ.-1Iwuf('b,k./r/)()J)(·, I .\,....1 ~t'('<"I':(. , (':";1 ulj:J.1,; t:,;.., IJr"\l1.II)nprl'nla iah\l~\'Clpl;UI, ot:I"titi t narc!)·d:ui, 00d:111 '(Id1l1uk,lfbonu, ;<"('('1'. uljl'i hLI'UCI r.l "c,,' d().j)fO ;/1I)t· ....:111 '1~"1I'ip.lll \J I.....Jlhl1:1./:1U1 hr:t';nonl fJ'O,UIill<:h i J)\'( I 1 I jtR·I.lft( I fe(O!,

Ciganski ko1:l(-i~!Hn,j)IJ~" 1,1~ "'''H,I f',I,'.IIIX!C I

'~l';.j ~.'<'('f.), 1",,'.1 I,t't ;:rl].1. ~ k.i':i..,' 1i/('/lI,'

:":1/0 (1I1)('/:J I p',I'.U ../,1 /),·.·ilO I /..;I:'u.i(.~k,If..,I(>.(

r.-ipn,:fll<l: pOllu.::'all hra ..nv "':' JH'<l"koln

1::1 pCCI\'O, J)cl(I.lli :o.\l~ O'ldlt "t!'ttOj.')k<.· 1

masu me-...IIUli ui(.·dn.u.':iti. ~lpali u pod-!H:t ...:tn I hr.l,noll) l>tl'UI ph:h 1 pc._-Ci uza~((.:'j.:1.llojn:f',u 10·1 S tmnuta

KoJac sa isbuksm«I~Jrr(_htJ(.) "j "II,,,t...1 ~rc_'(/"Jc.· 'c:Itt.'IuC',/ ~()'J"j.!rl/;I, 1, oS 'Hlj.4 b,...,oIn., 1 -.o1J1{_,(, (xl(Ole A.;rI~ HI,;" poi" t..C·\I("(.' pr.,~k3 /.,J j}('ci.10_ \, )/,,1 "!l-('r,l, I(}O F "('C·/"_'II,ih (lJ-:d,;I' L:I

~!;t/tI,.u. ,re''''''1 (\oJ.o/.lde: /..1 f..Ul(llIj(;"..! k;I,:'lk(' ,"c',:(.·r,l, 1 /".I\jJ ...1 uti;1k.J•.,jl~/(';' fllltq.::lrtH,'

Pripl'('1l11l: jahukc opratt. u{'i:-'Iitl i narcu-d:lli J)()d:ui gl'i% I »la';'IIO plnllc~ano sapraskoru z..a pcovo. Il:ln<:!'ati pa dodatiuljc, ....t·(\'1· i ,(."\'k.II1(.' or.ihc. Akt> JepOlrcbnu dodan In;,I\) ki,<:It;" "0<-1<:\1~..u dobro j/lnt"~III, d.1budc Zilka iSiP31i u Ilh'h »1)(.h11",1',\1) i pO~'U1bf:l~fK)lll Pc,'''_'U 1'.1,J.:fc...·Jolnojrcrm (,kO"'C)minura CioUl\ knlolt prehu t:13/.\lrornnd eokoladc (.,..tOPICI cokotadu na1:II!~noj varrt, P:II'C,'e,"'IdOl nc zagor].00<l.U1 ;Cl cr, u1,c" I .tkCl Ie..' porrcbnoka;'iJ...u \uth: \lc...'~.l{i p.l ...1.;Ionj(i~,l \:tlr(."

Tada lIh;u:hi IH.Hlt.u·in, l}\t'.,;1(1 da eco(opi pa prcttu 1<01;1('. ,s;I\,C_'kati da scglaZllr:l "tcglll' p:1 "c'cl n:, kockl:.

Komlsbrol od jabuka1}(I(J'l'hno: I '011.1 ,\rn'l~"')//) I:~l>(lk<l (~,

hiJ(()JU). 1,';'0//;' hr,'"H,I. I 't)":~l'I.:C/..:;Ulih()';Ih;~, pol. 1 ~()I/('\IHH_H j!H1/(1.1.(;ol~r J .~'k(H) J lunulI,t. J /",h.(\fr.1 "uti,,' h./..:.un(JIIC:.pol;, ""lit, '" ('('/'.1

P'npr"_'1l1:l' n.ltc,..·ll(l.U\(: JJ.hukt,_-' pvml-sati

"'3 i"L'CI..:lninl ell ,1'ln.t '\'c...·ro'n. l)o(lari".1\1) !!l)/dc,' "01.. 11\.ln:ndallu ).;;oo\.u <.0

I 111un;l I..:IU I hr.I'llu ponlf.:".,IOO 53

.,t 'Ionl u....:rh. 'n(lrn '\C 1.l.111c-..ui ;{ aku,c.: IlfHrehno dod.lll '11.110!Ill" l(;,,,to',p:ui II 1I....ttl pic..'h p<tdUl.v.ln i postJ[hr .....llt1Ill I P<.'ll na UrlH'n'nOJ tt'lnpl:'ra'{uri

Page 9: Domaci posni kolaci

10

KomisbrotI'~Jtrchn(): !(X' g n,/c'n:f"h or;z_f1~,.1508~(.-rk.lnjh ()r.Jfl:l. ZOOg ~y.c:r:l• .! (II uti:!.151)g pt:knlc-;,.;J 1 elllx'/08 n'n.1, l)r.~(U po

potr(-bi. poI.l J..(r~,('(. pr.'''k., /,,1 {)(-r;\YJ

Pripren ..a pomc ...:aCI mteveae I seckaneor-the, dodan uljc. \'1f10 I pckmcz, padohro iZlnc;';l(i. %:llnc:-.ilt braknompomesanun sn prn-kom /~1J)t'C1VO. I\Jd~1jc (CStO dobro uradcno clpati ga u uzanipleh, prethoduo 5)O(ll1lal':lll

pobrasn;cn. 1'c,:(11.1 "Cl'oi zagr(.'janoj na200 srcpcni, oko xu vrcmcna.

Coko/adtll kolaci~JI~;)fre"no: INf)J: ",.,I.':u,r. '.10~ bjJjl101! 111:11'-

Q.ll'ill:l, SO Il ,'~c'('(·r.l•...oJ.: 0(/ I /XJHuu',(nd}.(',

'HO .~ o!';,fI.-l. J ,,(} jl ('oko/.{(/(· /.,{ ku~~ItJjr.nl:"o vodc. In:,/" ulj.1l)fiprl'O'l:\' braeno prO'CI:t1i pa U njcgarlOc1:UI 1'1:1li'Ui-( 11:.1.,,-'('('1'10 -0 ~biljl'lo~Ol.Irgann.. ~ml"U l/t;uJili pa dodati;.etcr J)OJ)i":kao ..oLol1' ott pomorandze ,Dodau v.unn ,.In,k,-\CIU; orahe I 111('_"11l

{cS(O, llrco"'IJlrh -U ~ hllJno~ ntatg_arin:t11:1l:tgJn(l1 \,lIn r,'''''opHI p .. dC.){j~IU{("SIU, ~\t{. dobrn umc'Hi i Z:Uinl t(:StO

:-'I:lvill u tn.t:ltl~·l n.I pol:1 :-.;ua N:lkOI1 ll>~"fCt))(._"na 1(:'(0 ii'\';l<htL J',lzvni oklagijol11

i S('CI 03 kvadrancc iii pravougaonikc.Kol:lCitl-- I*('d~11 U UI,\;,111podmazan I

brasnom PO"'UI plch i Iwci 113 urncrcnoiremperaruri Z:. JlI"I" r"'IOI)lli na}ag.1nof \';U(I iokol;tdu ,.;( nckoukoK:t."ikt vode I p31 J,..I"I ul)J K.lda [e QII)--

ptjcno ,IHUl1o.:-c:nn -klomn ....t vatrc i jo:i(nato o'lulil1 dok nc POCIlC cia seZg_~I"I1I:\\,:1 ()VUIIl urawun prchtr Pl'C:'c.'nckolacici.: i jo~ In~,I(ivnnili u rcrnu da scpre-hv o:">u:-.i

PijallC lopttce1'f1/(cb('lo' I kg I}t',btllr, ., 'ol/it (' <,d ll'll('

k:(/c- pil'fi •.... olih (' It/J.t 2/)1,1"/..;1 ;r;l /)(:(.1\ V,l.('(:('( IJ T'f:lhu /"" ()OU('/)I. (I/('fn

Pnprcma. ))1'(""):\11(1 1)':J'Il() ponu-sausa pr;I'::kon1 /.1 pl',"·(_! p.t .I;UIl(.4..1{l1.11,t:mj pivom ·'<':,(0 "'1(",1, du" nl' pococ daSC Od\'3j3 od (uJ,.U, ()d dnhil4.:I'Iog testaohliko\':UIIUpllt" l1.tpr,I\111ucluhIJt'f)Jt~u -ecduu I \1 'Y.I~(l ".,\-,Il k;",k\1 dtc:nl:!,Lopuc v· pl'ci u podnl,I/.tnOnl plebu. agoiovc kolaeicl' 1)C)'\lU pruh ~ccrom

Kokos kif/Ice S:I pivon: IP(1If<!hIlO, -00 ~ 1)1';,':'/1,/. , ':'o/;hc u/",. L

.~()IJjct' In,':I, I pr.j,..,(J.. /.I/Il·'/I·~': ,.;, pn:IJt"<i{)d ,t: .~t:(:(.·r:l,$ dl \'tttlt.:. /"0/.;0.' po 1)0(l'cl;"

Prfprcma: II PI'O:\I',.III(l I-'I,'a;,)o dod;!liprasak za 1)<"'('1\'0 i l~nH.·S..t(i. zuttm dodauulje i pi\'o p:'I :t;l,"C:"lli lC..to. OdlJnl<:;:l~IU)~~1("':1 c)hllko\,~lIi kiffiee- i p(,t~i11 podmazanorn pfchu l I1lC.·UP,J\Tt'*

me-nu napravh i $ttl'l :-iruJ) od scccra ivode Kuvau dok 111,;J)(l'lJnl" ~1I'1() k:IQza sla(lo ~irup prohladtn, pl. u njcgaOll1.3k.1I1 Pl'(-""" 1..,lh('\· ...... ulln rh u\-;1I*jati u koko..:o\'O hfOl'J\U

Kokos ki11icc sa pil'()m JlP()(rc:bl)(), (, 'o/jh,' o<f c,rlt(_'~it'C,; ((Ii"",;01,(.'(.' /)",.1, .! }.,c:..,r"/)t" ..I.." ~;, I'l't.",,·a.hr,I.'H,~ po f,ouc·h,. /.j I)t('/h ')uo f! .:'CC(.'f"

Page 10: Domaci posni kolaci

J)():-'~I K()LACI

'~,I'.{ \.)(h·;",if tllU.IJ..HJj(- /';0 J.: kokoeovoghr.I'n,)Pr)pn.·lll;t· naB,>r..: C)Of) ).! brasna pro ..eJ:Ui

I I)OOlc...1I1 '.1 pravkom za pcctvo.Jl(Mlll":1C1 PI\.' i uti,-, "pau u brasno pazamc ...tri (C"IC). I)(~I.(\-.u; hr.I~II;! d:Lij<:

koli!..:" J'- porrcbno doJ-c rc....to dohro.l.:tl11(,·'1 Odv ...tj.lti ,ufkc.' r.lZ\uci ih c.1klag'uom nn d~'hIJII1U p,'''{:l "'('1,,:, nozcm nap(lIrehnc tk'hn'c i nblikov:ui kifii(.'(.'I<U1icl: ,,~,cf:u1 " J)udll):v.al\ i brasnompO!'oU(pk-h t pv·<,:i, Za 1(. Vn.'1l1(' scct!l'pl'{·1tli ~:I,(l'" vock- i kuvati da se dnbijt:gu,t "'iJ'UI), V,'II('lIn ~jj'upnfn prt'Ji{ipcccnc kilii(t' I tl\"tli~ui ih u kokosovobrnvno.

Kiilice sa orssim«1'0(1'("/)"0, J()() ~ ,u/('\ ('I lib U,.,111.1, 250){hi1J'~"J.: IU,IIJ.:.lrill., ill";.: /)r.,';u3, II.';_L'':U.',

;\ k.",(,(.l; "'('C IT ••, \,1111/ ""'(,('T, ,'('('t'r II

pr,lhu J)lf pt"rc'I"'i 100 C ,11'('ln,I iii('H-:',n('L.,

Pnpn.'ln.l In .",h r.l..toplli u nll~koi\'f~h Ik~tlll "("\cr 1.lpuo vnu';:';\(i •chl_" ill d" n.lde)(k \1;1q!.lnn i't't.~in••,i'"rl' zamc ..1I1 -, 1 bra-nom \ft: ...lti do!..bra';'l)o 'h' UfHIC.''\U Ill;l-.tUlCU, Z:unn \_I

tu)\c.· .. (.'rlO tc,.·.. lo "'l)i)[1 !l.uio":". !<S';'l.:-RC p'ldaljf.: 1'I)(' .."i dok. -.(." lie" r1obij<.· }{J;nkoI('SIO It;,t<) 1',:1(111)okl.tgijoln )':Ii'.vl.,l(i na

11

dcbljinu p r:o.I.l J bcci na kvadratc. ;'\laS\<lkl J..,"·:ldf":llIr 'Iil\ 111 malo ozeola Imlcvcnih oraha i obhkovau kiflicu.Pnprvmhcnc ~IJlc(t 1'c:<.Iati U podmaz...anpleh I 1').:<"·'1,:1 un1c.·rcnu, (C,."ltl(X'raruri

€I!))" nt: pOnln\l'nl" (ah nc.' previse, kao\:lIlIlict-) p"( ":IIC,." ktfhcc u\,:'tIJ.ui unlC~;l\ inu "'("(,:(,1 u prahu I vatu! eccera.

Trougllci ad §arg;uepe/-'olrt'hHt): ';(J(J J: 'IU":;(I'(.'I"" ~')() f! bdjobsIIJ:(,.~:(ritl,1 (,1)0I: 111,(,\/1,1. 1'('k,)1,,';'- po )'(.~Jji,pc d:1 k('"h'f' 1)(fl'I..,~/.1 /)('111'0, J)t~'h ,"~':('rP(' 1'011'('}';,

Pripremn- ';',tl'g:U"'rHI I){'''llti i o:1r<!l'Idati

na ...11no, IlI\hIlO P(llIll,,".U i !'oaPI"I~kllnlI'~I pcclvo, dod.ltl ....lr~.ln pu 1 dobroizrajbl1\:\1l 11I,II'H,lrin , UIlIl,.·..l(l (C.'SIO,

Old:t};I)Olll ('.'\"(1 h.....IH Ukoru dchljineP(5.(;1 '\.c:1" i I(uu,gh( to I n.-d:Ul U pod.mazan pJe.:h Pc,'" u n'1"I1I /.\~r(,',anoJ nalO{) -rcpcm I'" ch.1 PoC':CC:O:.l(1'{H.lgli(-a

Sp:IJ.HI PC:~f't'l·.I0IU , (l\,tIJ.lI' u prah

-ccer

Pogacice .5:1 bademimaIJOln'nno' .lOO g "r.'...It,I. 1(10 Co Il,IIIIC)/.! 'U~Jr-

K·l.-"U 801: h.lth ,tI ••, 80 F '1'('('1.1. pekuu:'z!'I<J ),('111 OJ'.,II '('('t., pH I,()(n'''i

t'ripnm.r- hl'.l~nl) J)1't1"'(;,I,Hia margartudobro i:.lf.tjho\ ,II i l)o<i,tU mu '(:'c(.:r imlcvcnc h:ld('I1H: 1'.1 Z:1IUc,,:SI(J sapnpf'c.ull('IHIl' h r.,-.ncun DobroUIUt'';'l'''U H:-'Uj I'J./\ III okl,lgijonl uadt'hlJlnu pola ....IHIIIUc,.·[r.l (iii. lanle) imodlom II. r:lk."J..;UIlI t;I'u;om vadiripog:ltl(,'(' Porcdan Ih II pf~uljc..:opleh iI)t'I,,·1 dilk hI.I~() n..' ('NN'UnlCnt~ P(''<:t'ne:A'adl(i, " ..(,,\1(1 d., '(' Illa10 prohlade j

SP;\1:1I1 flt'''O'4,:J:(),l) po ,he, Z.l(ifn u\'al·;;1(1 li ~c.'ct:[' 1.1f)l.lhH J:.lnlu·i ....lll \'J.llllonl i

rc<l:ui 11:1 r;I{HlI Ii' 'llIl.l~r1J':

Page 11: Domaci posni kolaci

12

Baklava sa ptvomP()lrchlt()~ 1 kJ: t.Jl1k,h kor:" Z,j dl ph~. Jpl'3.,.\2k /.;J {>C'CH"O, 1.5 ell Vl}:l, oan..popmrcbi. -00 J: «'Ccr.l I I \nd~Priprema. ra,IOplll pI"'.I'-:akI"_;a pecrvo umesavuu psva I uhi' Od\'Ojjli .:( kore,svaku prcmazau ovom SIIIt:'("Qtn apostedmu ({el"rlll) dobro po-ur:mlcvcnim orastrna. l. \ iti II rolnu. lake)uradit i sa v,(:llilH "nr:illI:I aolnc isc:cina komadc I 1)(:CiU %!lgrcjatloj rcrni dokne POfUlllCI'lC, t ' nH'((U\'rc:IIlt:II~1 skuvau

gust sirup od kn"'l.tI ~l'(:cra i vodc. pavructru strupcm PI'(.:lili probladeou.isp<.:ccnu baklnvu,

Posne vanilla: IPotrebno. 100 IJ 1>,.1"/1.1 };O ~ hiJ;nngIn;l~M"l;(. I Su J.: .. ,'(.'(.'r.,_ 1 I',."'''.lk za

}X"('nu... 01. od Jt (fu~lJ.!'''''U1I.f. d/'~/n <tC!k3j ...iia, weer IIp,.,huPI'lP!"eI'Il:l. fn:lr}t;lnn doh") Il'r.I,bcn·ati sa'>f:t~c:rtlln Pc)nH,"'" hr-.,...no '<t praskom£.1 pecrvo. dOO.llI Izr.l,bo,.tn marganu isok od Irmuna. p.L lIlUC."1(1 te...IOR:t-.(11)jill g;l O!..I:Lj.tl,t)Il\ un deblnnupr~(:ll C:1...nxuu \,1<"11 fH)g.I(:I(,:(.', Porcdatiill 1I podmaz.m i hl"I'1l0tll po-cn ph-h ipcci na 01":0 .tOO '(\'P<'I". Pl.'(I,·Ut'

P()g:I~H'(_'"p:l,:lIi <1/,\'1)1(111) I ~1\,:lh~Hiup~:lhS~:('l'r

Posne vanilla: 11POl!'('bno: 50fJ Il br.' ..'l.l, I SO 11Jul!ol,t/.$(·Ccfil. ZOO.t: ()(;,/I,I, J ~>J,H.'.t uIJJ._ 1(14) s;cx'ler.l u pr~"u. I kc''-h J 'JUII ~('r.J, ZfXJ gdL~/n:r Off k:'j"t;:r

Priprema- pomesau mlcvcnc orahc.prosciano bracno i krl"'I:t1'ct(·r. dodanufje pa 1.:1I1U,':-'11I "':-.tn 'llIt."C:OO U,'_"(O

1':1/\'10 okl"l~;IO(n i '.l'ICOnl \'.tlliti vanili-C<: Rcdaci 1I podmnzun i hl,l"H<1111 posvuph.:h 1 l)l>(~1 n:~ :o.r("'cill,(IJ rcurpcratur» Podvc PCCl:Il(.· \,:uHI icc 'I-,>.lj:ni dzcmom iuvaljau \1 prah ~c'c:r p()IncAan sa vanilsCCCrOJlL

Verine vzniltceP()(r('hoo I 'if) # ,,,;,tll,, J"tOJ.; l<:"'IIA,', jOOg S('(C't;1 U j)lol/tU, XO J: h,J,ov).! 1J<'''/Jt_)j{ filar·

g.,}OO;1. «,OJ. , n,Ir('od;'UI,1 J.,fll';( Il<nuor"n(ik.~.k I tlOlr(..../ld;Il.d S.I n';' I""U/LI. 1 \.I_;;I.ll#,k

fukol~dc'./~,lou. :lUI'. fI.e, cJ 1>11 {>Of,,"",Prtprcma Ic..·...nilo.: J)ml'rl:lh pa <amlcn.Dodati mu 1~U ~ 1)("h .....'cera. rcndnnukoricu Oll":.lOd:it, I I() ~ hllln()~ rnargart-O:l koji JC ,I;'J;\O Ilil 'ohllOI te-mperaturtDobro 111)11,.' ...111 «: ...to til PClI1H)C .:-oOk.,odpomorandzc. n.t(lnu plo(:u posuukfbtal ccccrom pa CIt! ovc ma-e naprav-[li koru dcbfilnc PI':o.I:t, P poscbnornsudu POllh,.,:Hi fl\h'\('Il(' o ••alu- :-.:, ISO v:prah '(;'I.,{'r:\. dod:ui .0): 11I.1I1!~lrjna

...obne !C'lnpl.·'·'uut'{,;. I'c,,'ndallu kOfJCUlimuna. orophcnu povnu cokoladu pasvc rzmr-..:UI. Pc}lIIlJ(~U "Uk~i ud InuunaI'.:\nlt..·~ltl 1{·...'0 f u(1 0\ t,' IU"....• r~ll\iU

koru na da~cl 1)()",U1ClJkr''''l,ll '4-"«"oln.Karla !'o.f." (1,lx' J..un: 111;.110pnr-1L'ot'. rdkl·,....kl)1I1 l;l ..i(,:{)lll '.Itln. 'J,"h(.c: Punlt.ci

"lc:da :,pa;nli po th c .\\(JStll"'C 'p.\j:ui IX)d\e hr.,on, IX' ,I\c,,' I\He: .It d.I hudt'~:-ln.;rl1jt'. J""dn,l hl'",,)n a dru!!.l zuta \ ..,ni)·iea.

Page 12: Domaci posni kolaci

P()SNI K<)I.A(.I13

Pijani kalaCiPulr<VIlt) I ~fI.~1I1i«.\l'IJI}J or.lh.l 100 ~",,"(i.,all" "r.,II.' .!';o J.! /tr,lYl.l I kc:;;r(';{

f>l~."A..t./.1/,. ..."., "J;.f/u lUU"}.':lIllf>j!

Of>4'\.4.I(..I, .. cll,)H.f .;n J! l~,kcN.ffk· /3 kuvm-tc. /'.1 II,u/(O, 2"''',~wcera. nJ.II" Hide. I()(J1: "l'tA,fI"" f 'f"h". 1-;0); Il,I("l{'flth Il"I)lk2.I J..( "'('.1 1.'1111.' "('\ crs. "Ii) ~ Cnkol.locf(· Col

/"U\;UI/('

Priprerna: bra-..no P()111(.'';~Hisa pr;I:o:.kon)Z;l PC('I\'O dod,lli ul'alll ..' (scckane I

Inl{.'\'L·IH,·). i/l\'ud:lIlI ..1 coknl;tdll. narcn-dan! Ol': ..~(\i(' j ;I:IIH(;,;II pu'om Tcsropod ..-uu na <lV:1<1t·1:. I I~pcci dye korc. uPOciO):\;:;HIOIH , hJ':l~I)OIIl POStHOfl)

plc'ht! %:1 III lI;'pil'uvati ~(;C(~,·!,a malovndc (' ",11"0 skuv.m SII"tlP dodariInlt'\'('ni lc...:.n'" 1 "'l~('kanc orahe. kao i\anil'cl.-c"" K:ul.1 'C: -oc 0(011" ,kloniii:,,'2

varre. clod:!11 n'o.lrf.tarif~, i.l111c'~atiiOSl.1\~'(i da sc J)rt)hl:uh '.lOlo\all koJ;Ic pa gaistuu IItO"l JlrCn\~/AII , odozgo i POSUlikrupno n·nd.,I,uIU cokoladom

Medeni koJaCiP,llf-(-hf'" ~O()~ br."11.1 1oo}{ u,:u'g3rina,f $tIl! "II.:lI;I. 11.1\ r/J n";,1 '{1(/e: iJikJrnonl',n.I(·'U/;III;1 /"url{',' "d I flltHII),'

Pfipl'c'·fll.l hl':'l:o.no prf)''''j:ui pn muoodaei sodu !Ul....ll·!>OI1I,1,olllek'i;lii mar-g:uil) I r.I~(I)pll<:n 1l1Cc.IPo:-.u(i rcndanukoru-u JUHlIn:1 i til n...shi glatko 1<:$10.

Pk-h plI(hn:I'l;:1I1 I po!"uli i>1':l:i.IlC)Jl1 pa

~(a"ilj tc-ro r';I/\'Url'lh) 1):1ck-bljmu odpol:t :-..;IIHtllll.·, ....l Pl'ci U 1'('1'111zagrcjano]Il:l 200 ""I.'I)I.'I"Ii.dok 11(: dohi;c i:l;llrlU

hOIl.'

Page 13: Domaci posni kolaci

POSNE TORTE

Posna torts sa orastmarouebno. 1-50 J: ,,,/,,, t:/ull u(.,II" .l5Q g'C'Ct"fil u pr;l/Ju, 2, i dllx'log vtru J...J:jrl'icOlcimvuc J..-:A"Ji./(.':C ;"(J<I(' IJlJ...lfhofl(·, .liO J;bnl'II;(

Priprc.."nla; p(1lll\.'~.Hi mk-vc-ne orahC' j

prah ;cCtl'. :t.:IIH~:~l(j I;~g;tn() be limVi1)O!'H, dodau ctmct. l'(OUU bikarbonu ibrasno. pn svc dobro tl}('dna(\ih. Ph-hpodmazrui 1 l')O!'>uti hl'a'II(Jln, nUlSU

1I..,uli i fl~'fiU lagl'(,'j:Uioj n..-rnt. Karla scI$pt:cc:n\t tort.t ohladi, pJ'(~JlIi J~glazurom od .,('("('(':1, <1.J budc: potpunohel a.

Posns rozen 10tT3 JPOln:/~,o; J()() J: hr"'n.r. 15(, j: pr.lh ~('"W.-(·n.

~Ip ulJ;t I J1r.t ...,k 1.1 1'It.'("'Y).m.l/o kl"<·h.~vodc, c.r III )()O fl Jo.r,,\,.u '::cc.:er.l. jI)O ,r.fll!C\'("rlih nr;lh:t I ~OJ: IJr-.Jh .i(:(.'cC'a, -II

J.":J,~ikrrii('lll.1, 1)('J..ol,J..t) h:tpI' cbtr.Jkt:l (H!n';Jlifu' iii j:Ji:O(/C:

Prlprcma. beMno r>1,(,..t:j;lli, pOlnc5:lti sapraskom 1:1 dodati ~CCC::J'u

prnhu. pa <iO"c-i'l.mC':';"Ifl. ()OctHI ul,(.~:,poporrd)i <l1)(1;1\';lU1 kbctu vodu i dobrozamc ..in tcsto Poo("lui g_.l na 9·10 delo-va. pa od :-,\:ike.~ r,,/.\ HI kuru I peel naprevmutom plvhu Za III I"Iajprc tI.~plno·'1-Hi krista! ~Cc.(CI' ..a IIl:1!t) vode I kuvatida se dobijc ~u"( ~i.·v". nod.lei I"I,ICVCl)l'orahe f UZCOl, dobro iZI)H'~all i tJVlIlInadcvom f lovru i .....IIV. 'Ibna Sl" odozgoprcmaxuje gla/u I"(.)IH ko,,, sc pravi takosio s- 1 SO g prah ~CCCI":' dohro umun :-':1

malo vrc!c "ode I <1ocl:1 ev ue-kollko kaplckstral ..aa od rnalint' IJobro szrncsau idobijenorn glazurom prcmazau (OtIU.

Posna rozen torte 11l'ofreiJno: oko liO glH" ....n.1 I 'oQI)I(<I. ulJ.'l.1 k>ijlce r.Jkiit'. , k;l;ik(' it'~('r"'. poi.,ka{,cice .'o()(/t! blk:"h",u.'. po/oJ k(''(Ir(' 1--'nilscCef".J:.('3 fil. JOO J: ,..,,·,'ct'";J . .J~()If nJlt"'('tl;h

nmh:l. poln .\c ..,f.·(· vmnl ;4.'f.;c:r;t,fll.I/O "od(".kock;c., tn'U)~;'lJ·1I1.' /.1 f:,I,'/uru. 120F.~c:t.(;r:!H pr:lhll, /:>:11 J.npt -ovte I'vdc:, p;trk:,pi ckstrakm o(/Iunlln .•Priprcma: po rn{:~:ui "I,t. rakhu, sodubikarbonu, :-.,,'(,\:1' I ":Inll ~ccer padod;IV;tjUCl brasno po P("')U'chizamesuirnckse tcsto. I'oduliu ~:l II:L 6·7 jufkk-a.Od svake razv lIt'l kOl"u , P('·~IIe: na pre-vrnutorn plchu. xn nadev sccer nalni san1:11ovodc pa ~:l t"'pino\~Ht cJJ se dobr-je gusl ~Inlp Oud.uJ Illlc\'cnc orahc i\-anil s<..-CC't. ()f'2h,' malo .I..;,kU\'3ti 1':15klOl'lili :'-:\\' •.are rh.u,;lu kuc:kicu marga-nna. iznlC~lIi da ..c nH)J)1 P·.1 O:-Ia,ill ciase fil malo prohl:adl I..nun nadcvalikO('t". sl:tZtlci jc:dnu prcko drllge. Zaglazuru i,cf-el" u pr:lIHI f)l'("IiIJ ''hl malo\'rele vode i (nc~alida ~c ~cfcl" po-{pun(~ otOpi i (t:l ~c dobl,<,., POlPlH10 gla·

Page 14: Domaci posni kolaci

15

Ik:l ma-n Dodan pier k,tPI cksrrakra (,)0malina. (.1;1 hi ~I.v.ur::l dub.la lcpu (0:'.('"

hoJu t)rcnl.\/.III tortu glov.uroJ)'\ i (l~t:t.\·I·ri d:t ...t' ohl.I<11 I 't<.')tnc

Torta od orsb« i jabuk:tPOffl'bno' I';Q,: WI ..t.t1 ~C·f·(·r.I. 'i (II vode.1'0/.1 k(',,(,(_· 111.1,"$..., /.1 pc·n\t~./ :)oljl(.";l utjs

:H10 g /)1',1~1I;1. /:1 ,,;u/('l" .1;08 J..n,,,I<tJ,';"(\':',1 ; II"I.., ...:h_'/.,I1ul..(' ...n:d/~Jt·'clil'inc.I Of) g ':(:CI..1/1I1I or:ilt.'J. k.J';".,1 In:l1:~;~r;n:l: 7.1

gl.'1~lInl' 'I 1'('/)1',1 ,"'o/..'t,l.u/(' Y:l kU\':lllic:, p.ll'

k:'p/uljn, J,.'}f,'k''';l 1l1,'1?!.lrin:t, J k;t!;d'.~1.;':(:('(:":1

Pripf("I)\:l. ~l'{\'I' :-tl:lviti II serpicu ipJ'()J)l'~.ili nn, da h11(1(- v.larnc boje.Dodau zaum p;l:i.I,IV(l pola Iitrc vode ipllslili eta pro\'1'i .:--klonili sa vatrc i05(:h Iii cI:1 '4,' ohl:,di ;.0..111111 d(.)(j:ui ulic j

hr.t .. no lX)tnC~aflo :-o.:l prackom 1I.a 11<"('1'

\'0 l'koliko~' pOIn:bno dod3li)'O, matobrasna, ()(lU"IJ 1"fX.'Cl ';'c:-t kora 1.1 pod.mnzauom I h"'J~nonl pO~tlt()m plchu.Zn fil u'PU'O~;\U~\:(~"r~a malo vode.lnbukc 0(>(';\(1 f (\o{'I"Utt, narcndau p~.th:;t;\\iti ()C,'d<"fl(,: \,1 ~c:ct:(ni ....l r-up, :"-la!okuvan (1:1 ,ahukc f'ldtll('kru t pa <10(1;,\1i~(-~'k;tncoraln-, II.UI<:~<Hi i skloniri ";;1vatrc, 1)(Jel:tli Ill:lI'J.!a.t'in. iZlllt.';':\li i pusti-{i da ~f' Ill:tlo l"tcgn(', I:ilov;~tj k<>fC an(joz)!(} Jlt·(..'lili ~1:t/'tll'O'H 00 <()koJ:~d(',Zit gJ:1ZIIl'U l'a""IOpiti cokol:tdu, dodatikasiku "~'~:'(_'ra,p.lr k:1pi 111J:I i kockicuIl):t"'h~lnna, ,\'tc~all, ..kIVJ1lti ~<t \',l1re, p:1k~tda~(_,In:1.loprohladi pfclili torU.1

Orab corm sa peJanezomod k:tjsijaPOfrt.·hJld: ] til JX'h,# \ InJ Wj., ()(I bt:kk;,!C ~,-<,('(,l. ; /...IIc:",- ~"IJt('(: ulj.? 2 klk (Xii'Jt'/c k..ll'" b,.'''U:t, I J"".,ir.J pra{J.,a Z3 PCC;\'o,

11:lrcnd;U),tt /..one',t (JI/ I luutln.1. 2 ~OIJ;(.'f~odCrJU' J.;,/c /..I"'-/(' '''r>d(', I /...8(lk .• k:rk:Jo:r, 200g ())/C'It'/uh Of.I/t:., ,,:, H:'tft'\'. 2')0 g io·('(:,:}~"'.

U1,IJU I·O(f('. lOt) K fJl/uJ..;, 100 j! ,t:c.·k.'fnihor.lh:t, 100 J: ,U/l'll'tub '''~lh~l.pcknu.:x odk.l)"';J;kPnprelna pOnlC:"~1I1 ,(.'Cef sa behmvmom i 111"".111dok .......nc olopr Dodauuljt.' Jl;l 1';t~lI~tlihr .l..nom po.nc<i;aoil'n ,:..3,

praskom /'.1 1)<.'(.1\0, Drxlau narendanu}..o(uIUUUIl.t. fnl4..·\t"'IC'orahe ikakao, pa)..:i,,<,,'1001 \O(iOfll ra/redh;ui da 't' dobijcn.xtc ("'~lO L I-..l)U"" Jl" pouvbno dodanjO'; [cdnu ::'(',Iji< II \·oc,!f.· Zitl-.u masu peciII cctil'i korc /:1 iii u::'plnov:tli £;<"CC"sa<::'::;0111 vodc U:uluk .,itno na:\(~¢ipa$l:lviti II xkuvnn :-.II'Up, ~1(..~atlJ~~ikuvatid:l.tjc dok M': r.uhrk .'Ie OIOpi Dodariorahc dobro i.-:""."::',lIi pa :-:kfonili savatre. Ovim 1".dl"·Ol)l filn\,:Hi tortu ,Odozgo pl'(:n1;V';ui p.:knl(~",cHll od kajsi-ja i po-ut! tnlc\c"I'1I1)\ ur;""11,I.

Tortn sa dicmocnP(JfrtbtHJ .ilN) Il'''-'',J ..u." ,,«) J! oin'c'rJ, loo ghjlJl,ol! 1',;lf$:.,rtll.l. In,,1n "(HI, 100 g Ir'illiJ.-;t,25 g .,u..'I't'1: 1..l.1'o(.1 III'{'/n u<I J..~lJ~'J;l

Priprcma. oknl).du modlu precniJ',a 23CIt) prt.'nl.~z.ui l'tl:lr~,'rrllonl I posurlbmsnom. nr:l~nt) prosejari, dodartrazmuccn kv: .... u.:, ~C,.'CC:f. mato soh. nali:\ti(~c t>cccn ,n;I,'p,:U'1I11 pomocu malovodc ·t;.ullcsiri le:':lc) ()~t;lVHi s:u vre(ne-ua da I);"tt':'l<;(:\. pn ga t:uJa t:1nkn "a~tal1jj-

Ii i SCltj 1\a pt'"votJg~I(lIlik(> ;cdnakc\'cfi('IIl(;', Svaki J,,,,vvol'H",onik prCIl13Z;:Ui<1%.(.')1100). 1)(J:"olili Inlc\"cninl lesnl('inl~\ iufol:ul, p:t \I'pra,',)() fc(lali u pleh, KadaS(."('t'o plch popunl IOrtu ISIx::ci u rernizag.fejal)oj nA 220 "I-lcpcni,

Nepccena posna cormP/)frt!hnn: ]sn J! "c.·tC!r.t• .It;O g nl/('1-'('/l,h

ur.lh;J 3 r('bt';l c.¥>J..Q/.lde~J k,I\".-,ojc, 100 f!.:<>Hl'(l;ggroid."t, b .." ~'O(Ic.'•... "uganl tllusk:ll-nj of"':l\ti(;, kocktf,'I fn.11'~:.rrin.'f: y~tgi:v.ttru: "rr.br.? (r)kt)/;ufe ~:I klHilO/(', p,lr k:tpt U/j:l,(1).110 IHar1::lru1,f,/('(/lIil f..,I,:'ik;( ..t'(.:eril

Page 15: Domaci posni kolaci

16 _

Pnprerna- ~(.·(cr pn:lili C~Oln vode paSkUV31i gust ';I'Up. Dodali mlevencorahe, :-lrtl)!~Ull o~"c:ic i rcndanu eok04

Iadu Ku\';.'ui d:t.ijc na 1:lf:.iloOJ vats-i da scmasa zgu-ne Zatirn dodau opranc ioct;.ct:'nt SU\'\: g(oi'dice i In"'ill da ru;t:.;tio.~jcdnom J)ro~IJue;l,SkJoniti sa varrc.dodati kockicu margannn, il:lnt'~;ul paosravnl cia :,(' ohl:ldl Od mnsc naravnom t:ln,irl.llli laCI"Iioblikovati rortu)l'apf:tvili gl:1".\1I1J 0(1 ., rcbra (okoladcza kuvnnjc, par k"pl lIl,U. kai7iikc scccra 1k:t~i(icc I)uu'gal'il):\' (;!:tZllf'U ku\';ui 0;1

laganoj \'311'i, ,klonlcl lc. jOt. maloI'n(:s:lli p:1 !)I'l'lll! tortu. ():'la"jli da ~cosusi i sll'g:nc, pa iortu :\Iu%ili.

tiro tort«POlf'("bfH) 1;0,: IIt(.'(/.1. s.~<II pil'J. dOOs;ri(:1'.:1 ;;,~ I! '.,,1",,;1. .4;'-'.(..1 ~xlc: bik,lr·hent·; /..3 iii' ';()O r. (H"/J,t. iQrl II "(_'(_'('r.l.

J ')(1g 1."111711()1: nrh'~('rn'1! /,(;;. "l1..(_~I('t"

t':lllil.;etct:r. 111.,/"In'hk.Jf/lQ1! or~CJ(:otPriprcrna- pOITIc"ali (nc:ci, p"'n, dodausodu btkarbonu, pro:-.t'I:tIl{) brasno.secer I ;":\11)\.';0.111 (~~,.., Uobro umcsunoeesto zntun podclul na cc:tU'j jednakadcla i eel s\'ako~ I~P('~i kuru. l.t pod,InaZ:U\(lln i 1)I':'''''h)UI PUSUtOll1 plchu.i'.:l(II ''1alpn.: od ;:'i(.'(:CI'U j l (~l.~Cv()d~~ku·"ali sirup. dod:Hi IHlcvl:nt' orahc: I

I))ic\'cflt) !'.ku\':u'l() 1.110.v:lIlIl s(.'~c:r ifn:dn ,)("ug:tll()'~ ()ra~{'ie.l. S\'c dobJ'oujednacili i j)l'cnla/i\':ltl kol'c', POfoJednjl.lprel))~l:all nlu,n obllno posutiInlcyenrrn I)r;, ...hn.l

Kesren rorraPOl((.~b,H) Il/: J..(·"(e" ,un·, •. It;.(1r. .it("("("r.l,

I dl '(Hie. 2 n-h,.;, I')(I....n(· c"·,11.;')/.t(k· 180~b,ijllo.t: '''''t''#:lt'JI1.I, J J..(·'Ir(· l,,,,il ';c'c('(a;..!.:t prelh': 2 rchr.I ('okol.I(/(· 7.1!..tn,tll/t',

2 b,;,k(: ...kU'~IO{·}:J;'(.' ('rn(.· J.,~((_'.30 ghi/juoK H?:''1:;rrio.t, 1..1"1." (llj.'?Pci p,·crn:1., kCSlCIl plrc izrn<':sR(j s~,

Domaci posni kolatl, PIlC, IClI'I(' I o..talc I~

SeC(~I'OI1),dodau "anil '(;(\::1 j ra-ro-pljcnu (~(_)kol:l(ht;\';'f):.<tnn dobro Izra-,00\:'IU 1>:1 dod.lli pr(:lhodnoJ "'llC"~I./ .••Ui01 ,.\t.' !'Iol:'!.'III 11:1b.!t-'flU v.uru i umu-lili d:1 -c doo'J(.,· l,ull'uno kompakmnmasa Knda '1J))':-'.1 pro ....'I\ ....klonlli Ic sa\~ur('. Inalo pnlhl.l<.lnl I ...Ipau U o\laZt'Ukalup za (()((U, Z:t prl'h\ 1':"IOpltl coko·lndu, dod:lIl rn:lfJtilnn i kafu pa S\('dobro lznl<.:;:ui cia ~c I"ll)!>, i uJ<:dl1~~('j,Sklonin !'Io;l\:lU't', dl)d;tll I.II,e. iznlC:;~lIj iprcbt l iortu. i'.atitn «mu ~Ia\'ill II

fnzidt..'r io:;'l:"tvil i !lH ~l C10hl'1) "hl:~dl preShl$:Cl)j:!.

Posna torts sa rum om1'(Irrehnt): iiI) J! kr.\"tI ..I·j ("ii, 1'1(1/;1J;.;I!;.f<''''C~:0.1)1/,-'[,Jk.lr/)(Jllc, J -.nl"tl· tll)~(,'I, S:.oll'c~l" ..(_,tt· 1'{)(/". n,II'e·,ul.ln., "or;J ad J/JU1UI)J.. '" /.;.••~iJ..~ br~"IJ.' ( Iii In.,I" ,....(-,popolf(_·bi). I J.. .... ,1u J....ILJo,J, /.1 11.I(W,· . .1 ...(1 _g<i(oC('f'')muto uxle:, lSQ J! ,,,k,,t'(uh nr.Jlu11'310""113. S,;hilA 'U.Jf':.I(rUJ. I k"""(_.ft":lniJ ~d~(_'!:l

Priprcma: hC'J,n(1 flfU'c""HI, (lcx.la(, sodubikarbonu, ,~~.(tc"I'.nnrvnd.mu kortcuIimuna, p:1 uhcm i vodom Zanl(::-itiIt..'!'{O. '«:SCO podcfiti " U'I dc-ln, p:1 PI;.'('I

{fi kore ,;; lift) ,(u '<.' tI icd,u" dudaj<:k:l';'ik, k:rk:uxi da ~c dobljl,.'bra{)ll bOj~l,ROn: pt..'ci \1 pndnl:l/:uHllll i hl'a~n(),nPosu{o.-n plchu, if,a fil'l~ljpl'(' ""-«,,'1'prt..··liti S:\ n):llu \'ud(' I tl~plnovali LI gUSt~irtJP' Dod:ul '11I<:\'(.·n<: o(':;&h(.' I 2 ka;ikc'rurn:t, jo; t,,:t1u k11\':\11 pa 'klunlti ~aV;I(I,\-;. O()(i;ui j(.""(];11l ',Inll ~t(,,'r i k<Gikun1arganna. proI1H,:'-J.li dA ....:~'(' oro», p;-{0513\111 d:t ...(,_' rll J)fuhtldi Korcpop~k;l(i nlmOOl pOl Cllo\ .UI. !'o (lin s.rohr:ton kor:t ide II 'f('dilitl

10m! ad krusiliPQ{fcbno' - ,('(rho In'ltl, J.ru ..;(J..~ J k;I.;ikt'S(;C('('J, J J.,'I:orke /)' .... ":1, / k.l~rk., Uri/:Jr)(~k(J/iko kil_,;I.~Jt!/t/tll.l, ,u.,/o (IIIJ,'I.J. IU~J/()

Page 16: Domaci posni kolaci

r'()~NE T()ln E.:.:;_-- 17

ull,t. f),1 l'rh !JI)I'.I PI,t .."J.. /.J 1)('('(10. Z rebrsc·"J,;o},t(Ic ;'" J.tll,ltl/C, J J..J.;;kt, flll}};c

Jltiprt"I1t;' ktu;'kc 01'1;111. oljustili f

o(I'lranlli In) kn"IH I.: I",('.'ci na koo);I(.k·pa !ool~\\III II -crpu. IX)'\lIi ~('('t.:",nni pre.hll \'1)(1(11)1,vtaviu 11;l1.'~lnli vatru da 5t:-kuvaju. ()nll'k,.,h,.· kruxkc dohro ocediuod vodc, '''pa''ir.ui I po-un cunctom.Br:1!.no i ~d;._ ponlc,",Hi 'a p(a."ko(u zapccivo P;I ,jp;ui \1 bp:a:-iJ';l1)t: kruskc.Duuro iznH:s:\u p;' POIl'\,1I1\1 nHISC stp::tliU podmnza» plc'h. ttcrnu zagn;:jao na200 ;,,>(~p('ni I umsu p"'l~i dn bude dopola pcccna. Iz\'a<.iui, prcmazau(I~(.'nl().n i pl'(:lili d"lIgonl P()IOVlI1Qlnicsm p:l '1':Hlli U rerun dot ,"l~ dOIX-C(.',(;0(1)\'11 10.'CU 11.\'ttdlli i O:-t:lVHi da S(:

pl'()hladi l'rohJ:1(f{',)u tOJ'lU prcltn rasro-phcnom ~(')t..nl...cl()nl pUnlC£';}J)U')l sad\ c kl.'iLt' nun.t

Torte sa viTlomPn,r('b')IJ l~() /llu/c',r/u/l OI"'Jb.r_2"j() g,'cc~t~r:t,.1, ") dl1J~:Iu;: ,'III", I J..,I."'(I(<I (Ulk'I:J.,

1 k,l.,u'jt ~ ~l)cI('b,l.~rl)(II'(" 25() J.! br-.J,'{03,IUi~JU ull:J... ,',('r II (u,Jhu P" (Jo/n'hiPt-lprcma J)Ol'llC':':1I1 Inl(.'\·(.'n..:- oruhe sscccrom dOd:l1i (fI)let j sodu bikar-bonu, /:ltiUI UIlH•.'$:ttj i bracno j uzpntHo{' hl;J(.lg \'lntl unH',"lli H."';lO,Ako jepO(I'l;bn<> dod:ui lll:du IIlja Plch pO\JJji,,'j ; pO:'-tlti hl'~,~1l01l' pa u njeg:1 ~!lltipripfc.nljl'llll "n-I<':"\I, Pc<"iu /.:tg-r(."anoifcrni. I)t·(.'(.'nu l()fCU pl'oh);u..li{; i pos\Jli~I..'('t'ron)U f)J':lhu J),,"' "Iull'nj:l,

Tona sa medom i orasunaPc}fu:"lJu(J ;;lIn J: nH'(I.. J (,~J pil';J, 2J.'3';1('fc(· .,.u.(II'/)/k,Jrbou(_' . .,()() K br.L;;ILI· 7:0n,ldl' i()() J.l ;''C ('''.1. ';00 J; Oro.'Ll, .! lu:,_"';c:c''':lI),I ..(.'('c'r.l ->0I: nl""~,/t1"'" 1I1:slt) OJnJ,4

Pripn.:rH"; "lcd I.'~,II\C) /,,)!n:j:ui. sklOlU-u "a \:Un' I tlltllill "n~ nc polx:1t I)oda[ipivo, Il.nlc.':lI1. pa dodatt htasC)opOln,,:S:l.I)(} :0:1 !'>odOI1) htl..:lrbonOln,

I)nbl'l) umcsiu Ic!>.IOipOdell1l na iufkiceroko (, kC)f'!I.Hla) Od ...vake jul'klCC:

fV',\'lJci kuru .,:1 PC<'I 1'I:l szvruutomplchu /,.:1 n:1(ll" u'p.no,\'au M:CCT $3

malo \ nti{' tla 'C duhllc ne '''nogo gust~U1.1PDod:lIi mlc'\('II\' orabc. margarini vanil ~('i('r, I/n,c,.ui i sklorun ~a vatre.Kada .:;(.'nadcv m.do pruhladi i sregneprcmnzivru j kon- Pr(.' filovanja svakukoru popr ...k.ul Svccrnuu -u-upom kornejc dodaro In:1I1) 1'\IIU;l,

Torts sa medom ii5okoJadomPcnrcboo- Suo ~ '''''(1", I (."I~!lT)">;"

k,l,~U·j('.J"(Itlt· /)1/,:,,1)(11)(' /)r,l...,l,1/)0 potrc-

bt: Y.:IIUd('~ JiU jl.'-('('C'I'l.' I r('l>f'a iok().l.~((/t:. TOO r. or:.1h:t t ...0 ~ h,ll/('nJ.l, 30 J;Ju.1t"!~-;jrin::l, n',IJ" 'Uln.t, /,1 ;:IJ/unl -r f'(;'br.l

fuJ.c.,I:Jdc: /../ ""I "'tI/(', J.,;Uollt(" ''''''8-11'111-:1, JI..,:,,;,k;l ..('tc'n, po.r u/)l uf/"Priprcmn- mcd r.v.'Hl·"',1(1 pa mu(itidugo. dok nc puh,'" Dud.Hiplvo isodubrkarbonu, III /:1rl\,,"1I1 br.l"nOOl, <I;. 'C;

dobhc nc 1I1110':U rvrdo (C:<>tQ, IC.s(Opodcliu ua ~,S juOif:1. ()<I :<>\'ak(' razvirikoru 1 Pt.'" i tl pu(Jrl1;IZanOn) ipobrasnrcnom plt:hll I.a III u5pill()\';'t1lSCCl.'f S;\ tH:'!Io vodc. d()d~u i ~(>koladu,nl:l.f~:lI·ill, nlk,'v<"nc ot:,hc i h:ldenlC, $v('ixn)('~:lIi i :-;klooici ,..:t \,;lIIX', S"aKu kOf'\Jp(lpr~k:ui f\JOll)1l11 (ilovatr prohladenill1k.f(.·ololn. Za gl.ll'lIl'\.l I);t 1:lgallOJ '· ...trirn....topiu cC)l\oladu, <ioci:1l1ulJ<; i ~cc(.'r j

1))1.111(1<.la "l' ...\'C ()tOPI I'olonl sklonili sa

\'au'(._', <10<1311 In;II~.tnn. pOl ;o{, rn;do0l<:.":lll ()\'on) J.:1J../UI'OJlI pr<.'nlazatilonu "iJ s\ih ~I"-,UI,I

Sarena torraf'otr-r.hno' .1'50 J.: J..r''''.d """C'rr". 4 \0/,.('('-bt:/()~,in,~, 1wl,u'c ul}J, ,..ok; n••r(.'l)daUdkar:J 0(/ I('dlll.)~ Ittnun", I k('''i('U p"'J~k.:-' /.:1

(Jccit·o, 'Z kil~tJ.:Jo..(r~,)!"r.,,~n.1 [kR."k;t

Page 17: Domaci posni kolaci

'6

k:Jk:I():,. Ilckoh/..() k.II" (·k ...tr.,J.r:r od 1I)~rlinc;Y':J (i/; 150 Il An ..,.'11 ,'1-("( C'r.I, msto vode. lCK}I; Ink·'l.~l"hor.,',,,. 'SO jl ...."("St.:""/, /(._~nik:l, 2r("/)('.1<vJ.uI.ll!C· ......1 J.II'·""/(.' .l M"lkcfX'kJ»t'/~1 eNI L..IJ'J/.l· ....., ~l;t/u,u. 150 g';«(_'r2 u 1.)r;Ilul, p.rr s. ..p, tunun ... !,;IT k.lpi,(('Ie \(Xle'

Pnprcma. ,.,(0'(',3(1 hrucno i POI1)<:"-:Ulga sa pravkom /J pccivo. Po."'(.·huoemu-Ihi <\<:("<.'1" sa \'inUtll dod.Hi ulic. sok I

narcndanu k(lrk~1 0<.1 1 limuna. SvcllU'::':Hi d(.lk tll:l ..a ru- pobch pa dodatipripn.;n)ljcl)() hr'a'l1!) Ako jc: pcnrcbnodod:Hl jl)A 2· ~ kastkc hraxna CmcsiritCS(O pn ga pocf\'lili 11:1(1'1 deln Icdano:n:lvili bco, (1I'tI}.t(lIHdodati kakao. :)

rrCCt'll"l par k:lpi ckxtrakta 0<.1mahnc.Svaku koru pn'c··hno Ix:('i u plchu pod-mazanom I fXJ'UIOnl hl"3'I\Ufll / ...'1. fit\lspjnov:ui "'ccor '.1 In.tln vode <fa (it...

clohijf: $:U'I '.fUp l)od.lIl mlevencorahe. eeckane l.o,,,lk(,'. n.lrcndaoucokol:ulu I pckmcx. S\C iZHh'!"I:JU.10$malo prokuvml p-:l :-klolliu :0" vatrc. L'prohladouo dod.ur k.teiku margnrma.l/'IT)f;'~ali da sc oropl p;' »Ioval! korc.Rcdnti rcdom P" /cljl . bela. braon.rozc .. \lulili ~CCCI'~I prnhu !-i:t P;II' kapivrele vodc i par k:lJli ~I)ka (It! lhuuna.SV(._· dok SC 11(' doblJl' potpuno gl:.ukamasa. Ovom glal'ul'orn pn'ln:lz;ui tortu

Page 18: Domaci posni kolaci

~ITNI l'{ )!-i!\l 1\<)1. \(.t- --_ --- 19

SITNI POSNI KOLAeI

Kuglice od budemal'oll't'llr)lI, ./.'';0 g ~(·(_c:r.t I) 1., ... ,/.", In(/(_',

2Hf)}: h:,d,,·nl,l. 8 /..jI(_'J.., .":c'('C',,1. 3 k,/{.J.f;

kuv.on- C,'II'(' J.."h', I, ~ ,":t;rn/:I,t c,·o/.:ol,u!('Pnprt'fHa, ~"U\,uj ~U~( 'iU'lIJl od l~O g:\c'('\'l'a i ') k.1411~a'I)(k'. K:l(i;l J(: gOtO\',

...kinuti ':1 Va(n' I clod'Hi l~O g obarcnih()JiU,tc'l1ih i I,~'c kanlh bark-m.r ()d doblicnc I1la,I..' PI;l\ iti I))a)(' kughc(,:. pf)~c:hnopl"c ,k\1\ .HI S kcx.'k, '-t~(\'r~l:-;1 :" k::toiH..e,kll\'.ll'h:: ,'rnl..· k:lf,' , I.'" 'tal}!!IOnl \'okn-1:I<.k', 1)3 ,\ .Ik" f,..uAIr( \1 ultlot'ni u dol».jl'nu ..nu-vu .1J'~ulln J(,' U\al)';HI u kmpoorcndanu \(lk()l.ldu

Kuglice od lesnikaI'otr<'!>fl()' J.!O J: 1,''''''1.;.#_ I jf) g c,tlJ..a/.I(!c' ;";1

kUI.lui'· .lIN; 11 "(_'(en. H pr.11J1J 1 H) f.!hil,it){)j(..PO,"'h '): "'.I~'''",.tf-'rip1'(,lll:'I' 1(.'~l)ikc' j'pt'ti II r('lUI P<~ndv()jili 2~,O ('('flh jl'/.g:~ra. OstatakIc';nika oJju:-lili i S~1I1Ih,:tj. (:l")kulauunnrc-ndar! I P()(lH';'ati s.r mlcvcnimlcvmkom, l)od;Hi ptah ';\:C(.", , j}osniIHarga, in p.l 1.1111(·...111(I..·..tu. l'ft'thoLllll.)

odvon-n ..' 1(."lllk<: plc'poIOViti. ()d

Un)t':-,("nc.- n1:1,(· pl\l\'ili kugJicc 1 u -cred-inu ,\ 31.:,· U""',Hllj polovuru jC.:f.gr:t

'(,-;nik;f Pu'chuc) U':"puun;\li 100 g~e:lc:·r.! ....a IH;I'U \'()dc ~adJ. ....irup bude:rlO\'OljI1C) ~1I't ,'dunlll J!il '" \ lIn: i Inatu,prohl:tdlll l prohl.Hh:n lJfn:lk~(i

n:tpl.l\'I,t.·nt· j..u,!I.tc .ll',It,nl ih U\'j!ljati u11lk'Vl'I)P I )raht." (),,;n Hi da :-~ pro$u.::-cpa ih n.:d.ni U p:lpirfl;lh'" korpil' .....

Posni mcdenjaci 1Pt~tr'(.'''no' lOO ;: /)/,.hfl!l, ~(I,J! pt"lll ';'i'(I(.~.r.~.

rn;r/o '(){h' fnJ..',lrhllfl(, 111.110 1.1I11("I.l. Ill:J/Ok:u:ot/Uit·,r ... oJ.. I kUII\u od J Ibnutl:I, )"0.1.;

!u/t.·I·l'(JilJ rlt:IIJ,I • .! ~,'~II..(' IUc'(./,I. /..1 ."'irtlJ)

10D {: .~"<"I"r~1 CI,"," \'.(/(.' \,Inil ,....'Ct·1": iIi 7.1

/.:,1/;.(" 1'''''11\, 1';0.1.: 'i', (',d. t'.{~.1 voo«. 5() gk.d•.IO.(

Pripr ('II 1.1' P()lIl(',.IO br. ....I1P • PI';l" ;(.'(c1',dl)d:Ui vodu hlk"rhlH1U, rrmc karan-hh(; sol.. t I-,OtlJ ,~I I tununa. 'nJc\f.,...ncorahc I n1t.'tl. P,t ..., c,,' dubrn v.ln(."~ili,Je'tu '~I.l\ill d,1 '(' U(irn,lra oko pola....3(:1 '.tku.) It))! \ rt'llh'U,l rc....(O r.JZ\"Ucio!.l:I~(;on) ;dl ne l)hll)~'() l.lnku \'t'e rako(I:. "t,. 1/ flJ(_,J;:.1 IUU,J!lI \ ..dUi malepos:a{l(, (C;l'I('UHl 1ft k.t.luporn),PO,~~l('I('(' 1'(.'<1:111fI.t ph:h I P("(I 1I /.;Ign:-

j'\I''!oj n:rnj dok oc Pll'l Ul1L'n~:. "("(ene,po j/hol'll. Ilh);,.tll 'l.' prcmazau;'('(<:fnolfl Iii J,.:,k"o l(_tl/lirOIn. Za,':':(;CCI'!)11 ~I:I:t,tll'U ...k\ly,ul gt..I~( 'i1l'IIP od20() ~ ,'('('cr:" 1':,,(., \,Odl' ivanile. JlI..'(,'\'nepoga('j(c: lH'(,.'lll:IJ:.UI ovuu gU:\cilfi-irupom. pa \'1':11111 III.do U rvr'n u <.1:1..cgla%lIl';'l PI'O"'''I, /,1 r)l~'It\ od kakaoa(!"('h;1 ukuv.m II gu-, 'Irup )')0 R ceccra:.3 ('.t~()IU ,·ode. 1)(')<.I,ni ~CJ J.t kakaoara.'l\ort,'nuf.,t u ,n.tlu \(J(h .. pol POII1(."'·;ui$:1 ...kuv.inun ...1(UPOIIl \1:' ....u POIOiH...1<1(1111(1 ",f \ 3((t,' I ,nc:'.ui \ .11l.te001 dok.:'C" ~':I/u(a Ht ..tc.~n\ ~\ ..ku P(~lt·iClJpr('fn~:1h cn'Oln~1:I/lIrnln , (I"I.l"iti d;t!o(.' P(O,u;:;',

Page 19: Domaci posni kolaci

20

PosnJmedenjec: lJPo1t'(;bOQ.'300 ~ />r:I'n.1. ,too g bi/inn[_! n)~r ..g.-,rin:t, ISO J! nu'clJ, IJ~ ~7'"1I0i.1 .;00('bik3tboru-. J..Onc.Iad 1 tnnunsPrtprcma. pornc-,.Ih ht;',nu "'a sodombiknrbonom \1.l'l!iltin dohro l,r:tjlx)4\'ati Pomc-;;ui br,l,no ~;l IUOlrganno,u.dodati nnrendnnu 11I1H.IIlO\1J koricu imed , dobro urncsln Ic:,tO. Uradcnotesto zaum razvtrl (Jkla~i)oll' na 1.5 CIUdchljine I r:t~i(l)IU IIi okruglum 11)0(1-

tom \':ldiu pog:IClcc·ll1cdt:njakl-:. I'(,_~(i urcrru l..agJ'cj:lIH)j na ..lOU :-1(·Pt~ll1+

Posni mcdenjaci IllPotsrbno. 300/1 "t·( rr.t 10(1 J:. hr.I,"Il;i. 50 ~JJ1It"~lJih ur.lh .• J J..J .. il..(· IU(.'d.l .....of.. i kasi-(,;,od I IirlJun.I. ] k('''I('" \.11,;1 ';'c,:(:(-r.f. '''''/0Ctfn~l:j. ,n.110..,uk- 1)l1...lrl-.oIlC,·Priprema- p(unc, ..,III zoo )! braena !\3. 50g kti.~(;t'...cit'r:a J )()c;J;t11 '()tlt, blknrbonu,cimer, -.(Ik I U;lf(,,'nc.t,nu koncu limuna Idohro I/U'"'~:llt / ....m dodnn mle-veneoraln- med. p.l pOOU,"O 11l:ISlilIjcdnaciti () ..taV1[1 (t. Od"o" oko polasara. Zarim (~~...hl 1,I;lSU(."1 okla..l!i~oo) nil<ic:hl,il)u 0"0 I <:111.\lodJoll) iii ",~a;~)I))~t:-1Jl'Il(: vl."II{'IIH,; \aditi Illt'<h'lllak<;

Rl"'dau ih 1I POdIH;~/itn pll'h i Pt.'CI CUI

llnH.;n:uoj l(.'lnp<'raturi ~I(lk Of:POfUI))l'I)(' J}ol-. 'I' 1IH.:dt.'l1l.lt'j p(.'ku up0:-t:hJ)u 'l'II)ll'lI '''lvi" ~')O g ~c<':t:I':'I,u31iu C-;'';'(Hn vodl,..'. dod.ttl \ ;inil 't:(·c.~r i,ku"~uiJ;:t1,( "11'\11''1 l"l.:t (,"11(' Jll(,uc.'njakcprcm:v_'ul 0\ lin '('( c.'fnll1) 'irUPOlll. paih \ ratlu U f(.'rnu d.l '-C pru ...u';'t~ ..,IU7iu,-u£(;ld.ln.

Posne gurabijeI>tJtn"hno: ;O~IJ: "~'( ('r,t II J)t,llrU . ., <II ufl;t.IU',L','I,1 IU) ,,/Jtrt'/l,'Pr'ipn ...'IH:t; I"t :-udu p()ln<'';'~lIi ::'1.;:(\'1' upr:lhu ):1 uljt'ln I d(ld;UI bfa~l\() {oliko

koliko jl,.' pcrn-bno d., ec liJlnl,. ......1 leporcsro. Od IlJlU,..,'1I0,t (C'I,t pravui

kuglit"c" I '\'dkoJ n.tpf<l\ ii, U .!'otedlilludubljcn]c. Ku~Ji(\' u·tt ..11 u plch i proU Y..lgtCPllOJ t'\'rn" dok ne porumcne.

JeZiciPO((t,'bu(I,li() ~ 1.""",1 "('('('1".1 'iO J.! cako-f:tdl.' /.:1J.Ul ,ltJf~' .li(J}t ....( "'.IIJ1it tlr;~":t.;n;lio ul,.. I",JI(~ nul('!)ri prcma ~l.;t~C" II;'PIIIIl\ at I ':t malovortc. dn :"1(' ctohll(' ~:u'q sh-up Sklonu isa I·ingle. d(Hlnl i ncmusnu rl)l~nl;l<III ~:Ikuvanjc, scckaue ()I'~d)t, I k:l~iku.d,,<.:ulja. Svc dt)hro i/')H'::';ui pa nnvlazcnomk:l,';'iticom ".,diu hOll1bi<'C i Il"da£1 natafllir U ..t,l\·lli d:, vc n:o.UM'~pl'ohk.dc._' paih onda r~d:11I II ."II>.,'O;lh.' korpecc

KolaciCi ad smokav~i bsdemsP(.{t'I:bnn J N: ""k,J..I\~'. ii'll}): 1.;.1"".11

~-C(·r.J "Hl. 'J(J It:C(UUj: 111111111.1, 'ill(} 8 ~.I(k·.n!••. ,'lrll!!.ul.t l.H,,(., (l(1 Jt'C"k~ tnnuns1x·1;, f:J.I7.lJt',' otl ~(:'-('("Pripfc..'llla ... nlol-.\\' (I, "'lill od t\'C:"lihpcteljki, p:l III ".lItllt,,'(i n.l nKl~ini ;;:1m ........) .'i:lnlh:\·(.'IH..' 'UIH<:..ui". I od ruthnapravlt! dvc In:II)IC' ,','(\ I't;I:o.lc..' korcOnsku zu 1l')t':'\'IIJ" IH)'uti krisi.llsC~('r()I)) PI'l,'I\ll kl»);a (1'(,'1>:-1nv;\'\)\ i «>v(_'

k(.)rt: n;i dtl>ljll)u 2.5 II '11 h Illi.:t raPo,(:bno '(~l\Jli ~I 'l'l pu 1'1)1:1kllqgr:unakri:'ot:tl ;'I'(VI.I 11.11111~!,I '.1 Inotl(J \odl,_', pal..t1\,:UI 'Inlp ",10 1;1 ,1.111..1), Katl.. It.' 'ITUpsku\,:cn, d()d~1I 1I1U ,uk , 'lnlganukontll ud JI,.'dlluJ;: Illnun.t. ",le) I pol3kil<~ranll t,h;trt'nlh ul,u'll'nih,P(05.U~f'lb 1 ...lInl"'\l'fllh bactcfna.X..c.lC'· lItc:dn.l(·ili. 1".1"IIIUC' 1)n,.'lll;I/;tUjcdllu koru ~MI'tlll)t....1\.1 Prt,,:klopui dru,gVUl koru'H. flfCku knJC' Ill'h,l prt'\UCIhelu glx/tlru l)d 'l'll.'r'.l l'rohladcnkolac ,(_.(j n.l I)),\lc (-·"'l\n;l.'H· ku"iac._'c I

slat'ljali 1I "1>1'1>1<"(_' I.l :-Iui.cnjc,

Page 20: Domaci posni kolaci

21

Wne puslice sa orsstmaP(lflciJH(I, lin J: \I"(C"""'. '50 J!. ondu. 200!!1)( •..no}: "J:II):'Jnn." .; "';A"~"C:o.t.:.(J/:ut(:.n):lln \1)(/(' I 1.("".1 lJIIl/ ...rcrru

Prrprvma- 'Ct:"'1 pr('hll "OdOOl daQgft'ZOC p-:t 'IA\ 1(1 na \.Ufil I kuvansirup. ()r.thc.,' (KI'ltti i u/thJ/ I'-(.'C" Kada')lrtlP budc do\ol)lh,' g~l~tinc. dodauIscccm- (11';111(.'i vkuvau ih u sirup,/.:111111 -c klooili sn l'ingh: i ostavili dn schladc. t'o-cbno "I1:lv1(i (okol:\d\J II

scrpicu da malo omc ksa. .\l;~q:plrindobro i/I·:Hhovati. dorlru i ("okoladu j

tnt.''?':Hl da sc dobtjc pc-rurxra masa.l)od;ul UkUV.ll'Colalll' I dohro lzmesaii.Kadasc mn..:l/HII'I14.;' I prohladi. ~1:!\'IJali

it' u fi':"cl...I 11.1 podrn.izanoi pudloziiSli"k'\'211pu ..114:«.' .·c)!-II}~uiIh "'lnl~~HlonlCt)knt:ulun, I ()~I.l\ iu ":I "t.o ohlade iJ)m"'II~\." pr(.· ,Iu"eni.t

Kesten kugJicePo((.'h'UJ -tN) 1: 1.,..../(.".,. ~5(J}: 'Jr../Jol•.sot:v<l JXIJ~( IUlJun.J .!rH) It ~(_·II.(·r"./.;, ;.:I:v.unl:')·6 1.:1 .... 1.." ~(..'('(-t~r, os r(·h.lf.t ~rJk(IJ;uft., 7.,1

1\11\';"'/", -'0 ~ hUJIII'/r H)"t)::lt HI:'

Prf nrcma: kC:o'll'll (')1>:11')11, 'U~tj(j i sam-

leu . .s(~Ct'ru'plnO\,~l1j'a malo "ode pakada "it' dohl,c dovolmo gU"01 srrup,dodan :\00 g n,ll°\'cTUh oraba, kesren j

"<)k 0<1 IImun2 I)nhro 1J;.ncsaii padodan 1 SO g 'cckOlnlh oraba )tasuujcdn:u'ifi 1),1,klunnf ";1 varre I ~13\'itida ..c prohl:ull Z.l J!ldZuru lL'PUlO\'3l1,::'(,_''':t.'r '.1 kl,ikolno<hl code pa kadabudc dovolino AlI"lU clod.tll cokolndu iIl'lc:::':ui <1:1 'l' OtOp1, %:.uinl uh:ll itl i mar-g:Lrin pa OPt" ItH':;au da sc 111:l$;\ujed-1):1('1. !'\klonlti :-.:l \1:1(1\', ()d mnsc sakcsu.nom pl':lvlll l\u!~licr i umakati ih uglazufll 1)<1 (ul'(Ib(h' R<._'dalina menu IIjtnnjir I oSI:tVlli d.l ...t· <1ohl'(1 C)~USC, Presluzc.:nj:t LlI~II(:(' o.;l,l\Ij,HI LI paplrnatck·)(PICl:,

Kuglice od jilbuktt IPOltc:I.JI.U. J l): 11.,1.",,/,1, I.l/)(,k.t. SOt)~~(""r.? 1,lf1"Han",Vr ill g h,,<h'UI;1Priprema jnbukc upr.ui. "IJU"lll I narc.nei311 1';1 Ih 'I~l\ 'Ii u cfuhlJI '\.1(1 Dodaupola kilog""l'll ...t·(~:r.t I 1I1.I'li na Jagano,varrt kuvati 11(lk ,\'.l \t)d.l nc b-pari. IJkuvanu rn:I;o..1I dod.lti ...trug~lll\l k()1'1.1 i~of... od c!\'(..' pf)llH~I"lndl',I', l\i;I!'oll i dalickuvatl nn laganoj van't. dok nc budetolrko ~\I~I:' cl;. 't' lid nj c· nh)gLl pta"'likuglicc. i',p,II~ilHn~1 masu :-.kinuli ~asPOJ'('l:l i <lod:lCi ~O ){ oburenih ,OIIIl!'>lcnih i lIzdu;; i';~'(\'III"hadcma. Od/~Hn(·~l.'lll.' mnsc pr,l\ III kUj.!Jicc, u\'3ljallih u J..li;o..I:l1 :0.('(1.;1' i 1'(.'(I,t11 ~I J...oJ'piC'e

KugJlce od jabulat lJP"lll'blle). (.(1(1J: ,)'11."('11" /.lbllkoJ jl)Q gtnkll.-nih ')f':.Jh;,. #~() It 't."t(:'r.l. -.ok od poIaIiJUUn3

Priprclna; ,.tbukc.,o oprau. olju;CiU.0<1$1r:'lnlU Inl ku,ticc I narc:ndati.Poprskarj :-'OktHll od Illnuna ~ccer pre-liri (,~l,(lrllvode: i kU\'~Uj dok St! l'Ie dobi-jl..' gusl :-.i(up, I)(ld:lll lIarcndanc jabuke

Page 21: Domaci posni kolaci

vatri da sc zgusru- i (0 rako d.. s'"a vodai~pali ()T:1hc· (Kj""tjll I :-,,;ullicil pa dodauUkU'":U10j ;3~~'n.·r)l '''t' IZlnl~S:ui i"klollill ..;, vatr c• (_>d obladene IlIa ...."

obliko\:tli kuglill' U\J· lr,Hi III u krrsralM:ccr I O"(3\'Il! d.1 '(.. d(mro O"'ll~ Cd:.n"dvuj. Po :i.clji mogu :O>l'u\-aIjati i umtcvenc orahc.

22 _______________ .::f)Q""0lll:=C:::i"po""'s"ni.::..:k:::o"l:::al!11riu', lunl,.' I (J~l:\k p<n-l:lSlicc

i ku\':ui dok skoro :;"<1 veda ne ispan.Dodari 1'Illc\,CI'\'" orabe. jo~ malo kuvau,da ncma nunalo vodc. pa !I'klollili savarrc. ()-.;ra\ Iii da '\(-' pn.lhlath. Zatimobttkovan kUJ,!II«'" i u\'al;ali ih umlcvcnc orabe iii kn."ioI;11-ecer Osravitida se dobro <»u~c p., rvdau u papirnan-korpicc.

Kuglice od Jllbuka IIII'Oln.'bllo: } A.'$fn,Ikh'c'/ih i:,hllJ..:t, 250 i!,{e(,{t~r:',,~l)IF! 1'(Jcl(', / k,I;;U,:,1 krU;)/..(Hft';t.

100 h !>c(~k,lJllh 01',111,". 10('1: l1th'lft'tU'/)

Ol';!))/I, J.n~/;" ,::I,!('c't'1'0 IJOfJ'f'bi

Prtprcma: fubukc opnui. nIIU;lill, CICI:,;li-ri 0<.1 kocrtrn p:1 1I.1I·~·II(.I<Hi ~(:ct:(u~pin()\:l(1 ,:1 \\"()I)I vodc pa kada budec1(.)\"oIJou HlI~( dodau narcudane- ioccdcnc rnbukc. l)OOAII orahckruskova« i .l\;, ...u kU,".HI n;t 1a.!_!3.lloj\":lltl. \1.1" '1:11,,0 mccaruc. dok sva(('(no",. nc· "p;lrt 'lad •• OiikIOI)III.'3 \,:iln: I

osravtu da <c ohtuh. ()(t uhl;td..-nto mascforOlir:ui kugh<."·, "\'.II"IU th 1I kristal;CCL"t I 0:'>1;1\,111 (.tl .. e,: (,.)'u~cdan-dva preupotrcbe.

Kuglicc od ~arg-.lf'(:pePOll'i'hIlO; -soo 8 ,~,j(~:"f<"/)<', .z"'Q g ~ccel'<f..JOO g ()r,'flJ:I, />.11' k:,p; UlltUII(lW1g !I.()k:tPI"Jpl'(.'ln:l' ~:tI'!!:II'CpU Opriu i. ()('i!'1itl i~1(no narc:nd:ui. I'<hllli J<..: :-'(;'(.'TOJll ilil)"\uno\,jlll :-;OkC)lII, 1/f\1(.'':';tti pa ~V(;

j\t~l"lI ku\,.ui na l:Jg;lnUJ

Cokoledne rum kug/icePotrchno- .100g ('~lko/,'I(/" .I.., kU\',fnj(', I-I{)g hi!jfJog. /)()";')Ojf U),'II).:.'It'JI.,I, so g prub,~clt7r:I, 1>.71'k,J/); ~OA.II41(1J'olt,or;lIul7.", "-$.;k:',~ik('nun:" A.rJ~ral ~('( (.'1' 1>" IJPll'('biPripf(.'n):l~ ('ol(ol,ulu 'Ia kuvanje narcn-da-ti. .\f:lrg:lnn 1)(,:n,"((1 umutn i xa$t"'c",:I'(".nl II prnbu. p:t dnd:ui 11,11'(;,(1<.1;ln\1cokoladu. run) I :0-0).;od narandzc.Dobro j.t.:JlI(:,'1I1 pa (,J,bhko\;.ui kugfice.1\-:dJ:l11 rb u kri'IJI ceccr i re-dan 1I kor-PI<:(" od h'lflljC.

Kuglice od dunja 1Potn-hno' I Ar. ChillI'" t;.t}()}l cecera ....ok ot(// Ii/nun:, IlIJ~'.,·,)( O("~I1'0 '''Oll't:/Jt, IJI,lJO

\()(./~

Pnprcrna: dunic ()rl'~ui.nl,u",iu 1 narc ..ndari. Stnvitt ill 11 chll>ljl sud. n:tliti ~.t

malo vode I din"(:ttl kao zn :,I;lrkn. Kadaon)t;k~:ljt.t, propasjc'tui ih, d<)d:lIi !;<:ccr isok od Iin,ull:1 p:'l kllV:H i rlok $\'tl H.'enOSlnc isp:lt'j, K:ld:l :0-\'"',Is;t pl'ohJ~di, odva.j:lI j k(un~l(.li(·<.' i pra\'il i bonli)I(:<:.13olnbj(.'(.' z:Hiln U\.lIJ.tll 1I Inlevcnt'orahc j ')~I;h 1(1ct,l .....dobn,_) PI'05U~(:(J-2 dan:!) Pru!ou;'''''llt: r ...xJau u L()l'pl('C

Kuglice od dunja IIPor(t'b,)(l J (/11111<-',,,'(/"/(' \1'/;,';1)(' -;"1() t.:J.,(I"l;J/ ';('(.:,·r.I. I /.,""1" j.J/)uk.1 ..rn.. od {X)/.'llilllUll;.t. 100;.: or.,/,.,Pripn::ma~~~(.:..:.. pft'llIi ",I IHalo \'ode.; paSkUV3li gU"1 ....rup l)ul1jc i iahukuo(IS(lU i l1'u'(.'ocl:ui. Kad;, JC \"c(('·l'nifjil'up t.lovoljn(.· gu""ul1c :o-klonili ga sa

Page 22: Domaci posni kolaci

_____ 23

vatrc j dodal' J'( ...nd~lIIC dunic i j;lbuku.IZlHc·,;ui dod::'!!! hmunov ..ok pa opetI/Inc:';'ali d« ...v "'C duh r .., ~jcditu Kadasc m:\,;t pfuhl;uh obliko\;ul kuglice I

u\,,:,I,all ih U lulc.:vcnc orahe

Kuglice od urmiPOfrehlJo.' '/-;0 # U('(U' • .I ,'>(Jljt:kornl1('i<sll.J J..:I~ik(· tU<',(/;I, A..",k.1 '''1'';':<lrtn ••, J.":lsikl"0/...1 ac//llnIH)U

J'ripfCll'l:l; kOl'nOck·, j urmc samlcti iiZlne~;llt, Dod:H. 1':I~lt)plj"';I'" 111(':<.1i rua-rgarm, "ok 0(1 lnuunu p:1 umesiri resro.()bliko\,:tll I,uglh:t' i uvnljaf i ih u prah~<.:c<.:t,

Kuglicc od smokav-.tPotrrhna- iO() It vuvih "Ull ,A'H'.I. 100 I!fl)/C\('IU/r or.,h,I, .till} J(. ",,,ul! sroatx. 200 J!h;uf(.'u':f. 3tio J: ..t't(_'r.:l• ..! I.:(·"'l(~ ,.1I1I( ~,(.,'3

Jlrilln:rl1;" 'lllUJ,.,c,," oei'lill 0<.1 6~lihl)etcljki i ..iUH) nJ'C,."(i 'f;lk<tdi.: nn-cckat!,'0",,'0 g(o:id(' I badcnu-. Sc:CC( prchn $3malo \()(h ... u"'pinu\.llI kao za ~':l{ko,Kadn J~' do\olJllu gu~t. dodun scckancsmokvc SU\ C) K" )/dc I badcmc. kao I

mlcvcnc ol:th(,' .....ip.ui vnrul ecccr, svcdohro 1/'IIH:~aliI ,Idonni ;-':1 vatrc.Osravnl <.1:1 :O:cn\,I;-':' pruhla<li p:I obhko-\':lIi kllgIJ('c.:, ll\'.tIJaU ih u kri:--t:d £;ccel' i~I,"l:'vj(i d~l ,(' P"()~lIi.(· i);lr jl'd;tn dart,f"'l' ')Ju%('I\ja kup.li{'(' pon,.'d:ui II papje-n:\I(' ki)rl)I<.'("

Posne orab kuglicel'OI£(1)II(J, ,!i(J 1: "(."('t'r.r. J{}O I! t>r.fI'J, ...;

t'l'br-.;t (l.,l;(J/,I(!(', IOf) ~ ,u,,'i1J ..tl,O'k;.lt,;t ,...0111,

C3 '"()(/t', lun1( (' Old(,,1..,,1;.1,1(- rJ kut:loj('

Ptlpr<.:nl'I' 'C( c:r pr\'hti 'cJIJI(''Onl \'ode p:,...~pino\:ul l.t<.:u .!()C)).!('f.th3. O;.'-L'll{j ibi i:-,~('k;l{I p.l 'IJ\I(I II ';'tTl'rnl slnlp

OO(klu i/(III1'll'nll ('oL.uJadli I Oll';-';HI d~'C (HOP' 'tid., du<Jah 1<..1'\ lOO gtnt<'\'cnih orah,t i IfHI 1-1. .. a:nh·....cnih"IJ1lok:"';l [)ubl'u 'Jl'('IiIlHI 111a"\1 i skln!)l-

II ')a \';\1((' ",1(.1 .. "'t' malo pl'uhladiobli ....ovau kur::.1ht.· Po lelj, th U\'a_lj:HIkn')lal ~t:,1:1 III 01(\ I( ( od cokol:llk I

osraviti d,. ~ U"'U'4.· I C)hlad~,

Glazirane lruglicePOlrr"hnn' I Sf) J.: n'/('H,'ull, or",h.l. 50 g,u/""t'nih ft~,"IIJli,I. ,.10~ ,"('(cr.'In:,I() Illlll:" .t.' gl.,;lIU" }f}() 8 f.~okn/;tdt::~;, 1oIH":I(lj(:,SO J.: hllJtlo~ ''''''8,'1';'1;"S,b k:l~iI.;tiN"," ,~('('(""PripcCrn;'l: ':;'ctc.:r u~piIlOV:Hi ~~, malovode. Kadil ;-." (iohijc..- ~UI'I(~it-lIP, dodaumlc-vcnc or:.h... i rllh~vl,,-n(.' JC~'like ikasiku·c!v(' ruma (po :OClji. ;)iI i nc11101':1), I{)~ 111:lln i;ln"c.,~.lti J):J skloniu sa-::111"(' i ()Sla\ iii cI:1 :<><.: pruhl:I(Ji PosebnoIJ~p'no\':tJi 5,('1 k.,;;iJ.:'! M.:'("t,'r.l:.-a k:J~It;;on),dvc vru!e- p.1 LU\J.II da '-C dohljc pol.PUi)e) gU'1 virup l)od311 cokoladu inl,~ali dol -c OIUI)1 l)od.;}U margarm.P<.InO\'O Ill' '.u, d,. "C I IIl.lfJ;'.trio vtopi1>;' "kloolll .... v.urc. Oo<J.Ui 1-3 k;lp. ul;ai nlc.:~~111<.1:1'C In:lln pn)hlach, Od mase:O;~lomvuna i 1c.·'llu,:hn.1 prJ\'ltl kuglice,svaku nnbadnn un {;,cJ..:lhcu • umakml upriprcmlic-nu ntvuru. ()~{:l\ili t.la sckuglrce 1):o..U;:'(.· fl,l ih ,'(':dati u korpicc.

Krem badem kugliceP(Jrrt"/)fU)' IO(J;: /)l1hlt'}~ 1I1,'1t):.,In'a,I, lOt) J.:J)1":lh ,'('(\'1":'1, I it) 8 ('uJ.,j/,ld~' /.:, kllt~1/)/(~'

1 k.a,',k.( 111:('(';1 (I(} purU,,, ,II'I(}/.(', 1'(1"11(:

1~(_)J..oJ:/(If)(' ,'HI" t(.'c.'. J ~() I: h,l(/l/u.r

PnprCl11:1 tn:t'l!.u'in dohrtt izrajh()\-:Hi.POSI<:P",'IIU do<l:.l.\ ,IJ:U:' ;"""CCI u pr:thu,(:oknJ;IdU 11:, 1.11!.tllnj \ ;llrr otopilJ pa

dodali m:lll!;lrlllll ~II~UIk..l'ikU-d\'(." lik ..eta flcl p<JlllUI:Uldl"(." ! dobl ...) '.£nlC~ah,

(1;1 nla~:l hutit.' OCI1:.l,':t ObliJ..O\·3(1ku,gli«. \I\.ll,..ui 11'1 U po,nc cokvl.adn<.:1))1"\'1('(.' (IIi (t'I)(Janu <okol:ldu c.l kU'o"afi'Ie), B:ld('lll prob;lnll, olju"titi _g.;; I napulo,'tnt: pn:';-.c'( I :\a '\JL\I kuglicu pri.UtinUll pOIO\'1J1Uh;l(h'lll.1

Page 23: Domaci posni kolaci

Krem orsh kugllcePouvbno. 1{)() J.: hlljno}! 1l1;U).!.U'II':1

(po"llOft). I{)(J J.! ,'uSool.l(/(· /.1 kU'"Jn/C. 100I!~*r.J u pr.Jhu. I(N}B nrdh:,Pnprcma- n13tg.1rll1 pC,_'n;I...(O untuli(i u/posrepeno do<tt\·anJc.; -ccc ru u prahu.Ood;ui o(opljcllu fol..ul.ldll i dohroiZ01Cf.:ui. ()r.lh(,; cu:: ... uli <unonasecka« Od p(('thuettl(· 111:1-:<..' obliko-vatl kuglice J uva lJ.ll' th U ,"C{'k;Ul('

orahe.

Kuglice ad kokosaPOla'/)fJn' :;.00 j; .:('(('1'.1. I (0 t: }"f)J..(~IJW)}.~

hr:t:':u!I, ! ({I \I,./t', 1(/0 j! 111/(-\"1'/1111 (11'«1);,

t'riprema. '~'c'('r pl'(.'1ill \tuthnn I ~kUV;HIsirup. \1.tio J.!.l pl'ohl:hllll P,{ dodarikoko-ovo bfa,!)u i nlh:"c-nc.' orahe 1

nlc:;':ui duJ... 'c,' ,"c,,' dobro nc '(>(1-JI OddobIJ('I1(' In ....v l)r,l\ III kug,h,'(" I (.~{a\·ili

Ih (b ~ o'\u'<;

Rum kuglice sa orzsime.P"rf'('hllll ,J;;OI: (".,".1, J.!O ,S( '(.('(.,.. .. 0'pcstvn, ~-;:',,/),.,1 ,o/"o/.I,Jc: /.1 J..U~-.II)/{· <ms-g:lll.l k(11'i1 ,J od I /1011.1:1.1, .( k.I,'U,'f' (Unl~l,

kn,c:rl ,.,c',vr po p-url'. '/)1Priprcrnn- nntlH' lI( l'lh, I c.unlctl Lzcti200 g ~"':Ct'l'!ll pl<'lltl :-.;t In:do "ode i Uk~I'V;1(i 11 vi-lo ~lI."1 vtrup I(:hl;l ~Hld(;'

devoljnc gU.-:tII'IC uluu II i i mlcvcncorahc POlth::':H'It' .,:. prl,;'o:-.talirn St:c.cfofn1I prnhu i IIkU\;1I1 rh 'iklon!u :-.:1 vatro I

pr()hladlli l)od:Hi muc-nduuu cokoladuza kU\;'fljC. nun I I\',,<..I:I"U kortcu limn-tla. Zan~"'1l1 ",nc"u ()d dc toi)'It'ne maSol,'

oblik~'a(i kugh",' \I\"JI,.U' ih u kri.,tal;et~c-r I n:(I;"1 n.' 1.I(n\1

Raduk kugJice Sil icsnikomPOlfeiJU(), l;(i ~ I'fI/(" 1'.lllv/"", ion ,t:koJ..o.,:,. 1(J() C (,<'lIh /I..'''H/J.:1I)cip(cnt:t: r:lIluk lInu..'~t(i :,a l,)O gkoko~a,:\-Ie...iu lagal10 i ougo da tt'~{O

bude honl(J~;l'no t(_·"nl~ proprziti.L'zlln~l(i po pattln(l' tcvta. U svako51;\\ iri 1)0 t<.'d.lll IC'I~ik (lit pv polal iobavni gJ Ic,(uill (lei r;nluka I kokosa.()hliLt)\;ul ku)!I.(c I U\~I'A.II lit II kl)k~Ih pr.lh .;.c(L'C,

Kuglice sa kiuom 1Pn!r<'htla- ; tj~'J".. /.1).(' ,ken.flU' (me I..;t/c.,50,~ hi/ino1: ,)1.lr~,,,'n., .!{U J.: "'('(;('r., II

pr:f/,u, I k.I'il..c· 1"").4 -c f(''''''-.I c.. k(,Uf/f~ /.i

J..(II''''J'·' cutu/,ut"c' nu\«- ..· ,,,o ..'W)

Pnpr(_·nl.l .nl"l4.U 11\ duhR' •.-r.I,bO\;ui,dC)<.iajuci p:I):I)1\ 0 ' ..•..·t· .. u prahu l)Od:UI

rum i emu k. '1 .. ".10 • u(uplJcnll coko-ladu :t:t ku\~'nJt.' \t.I"" dohro UT;lt!1t1 dahud(" k(llnlxlJ.an.t. (> .... ,t\ III (1:1 "t' malo${(.'gn(: p~1 ohhl\(I\,111 kus.:licc !'i\;tI .cu

uva';:Hi u {'(lk(ll.ldn~; 1l11"\"l"Ci :-.I;t\ If;tI I \Iknrpu'c'

Kuglice sa kntom JJI'au l!iJno: 1::'0 J: .','n'I ,I I(lO}1 (I( ;(IJ, ••

kc-icu 1,ifIll ,:::(":"I',t,tn"I" 'od(', /.1 pl:l/.uru'H hOC-I.; ,;c'(:('r,t, J 1.,,';'/1.,(' 1.'1.(' ,f..ll1,'J)(.' U',){'

k.1fc, 2 1"('1,,;1 ('O_~'ol.lI/c /,IJ..'IH.tn/f._'

Priprcma- 'l'(C( prchu :-;3 11);)10 vodedodati \'":iI'1I1 ,t',-..', 1 ..ku\.11I gu ..t ~it"llPl)oc:i:ul 1111<"\'c,;n(."or.lhe. 1/IU"'4111 p3.skJonHi ....1 \ 3(1t "".lclo4 " .... pr()hladiohlik(,\ 311kunlc(_'... /.l ~I;Vllru 'l'eel prt'~Ihi -q n1"lo \'()c!c.·. U"U\.iI C "Inlp, dod-;uicokol:lChl I I~ll,al(,'rlll,J '-.t(u !',(.' iZJnt"';t(1

d:l ~c.~dobi,<,: kOOl('l;t....IIl.1 llla,,;' Kuglicl.:lunak:ui II O\U !!la/l.lrtJ i o<:'(:l'''l{td~l :iCOSlISC.'

Page 24: Domaci posni kolaci

Sf'l"NI P{):-',\'I K( HACI

Krompir-kuglice 1!'()(f('hno: .l(NI I: ).uuul'zr.l. !iO P. 'U\'(~

ftft.>/.(/;', 1 iO J! "'f,"('TtrJ u pr.Jhu, 50 KnJlt'u'nih UI.dIJ, 1(It I g '("(h/Jlh (N"3h:l,

n}:Iln fUr":I. j(1 I: (H..oI.tdt: /'.1 klll',lnje

rriprt·lll.l· krullIplr opnui pa obarin.Sku\':tl1()g olju", ,It I dobro ispasirar].Dodan oorano i ()(bt'\'flO SU\'O ~iozdc.prah ,('6.'1', orahe (1\1I(:'\,\·n.: i seckarw) irum. ()«I O\'C n1,1:-'(' UI1I\'::.iti {CShJ (nko [cporrchno docbu i malo ul,a) i obtlkovaubombice \'l:h(hl\' oraha. fh nnblcc za+imlIv:1Jj:l(i u 1'('lId;UHI ~()kola(h." ostaviti d;t

se pro....u;c 1):1 n'd:lli U papirnntc kor-pice,

Krompir kugl/cc IIP/lU'(,J>Ut" 2 kr",upII., "1'(,(111;(, 't'/,( IU(!,

250 ~ ":t·(-.'r,l, 1(/) /t or..lh••• / W f! /(.>o"lJik.t.50 K -.ull,;: ~fl"(/" ((.'U(1.II1.1 ko('31)(NIlOr.UIt~". nt.'/(, "xJt.~.7.'1gl;uunl: .-i r(,/>,..I {,0/..01.1(11' 7:1 S"I1,III!(!,

koc',c-.J IJJ:I'8:"""'. I I..,,"'ik., ,\c'c,'£;;r

Prlprcma kr(hnrllr opran I obarlu u

liusci n /'~"hn).:nnlJll:O-lil1 t dobro 1,"p~l$ir-

au. Sc(\:r 11;11111'" malo \,OU\' i u,Ot.pino-\,~I(i xadn hud ...· duvolnu- gU.!>liol' dodanmlevcnc orahc I 1)l1(."'cnc It·SIHk.c opra-no j otgcc,:no SU\'C') fV"):ldc kao i n:'IJ'<,'O'

danu I..nn('l1 J')olllCJI':lnd/,l' :"'la..,u maloprokU\,:lfi 1);1,..'douiti Ml Y;lIl'\'" O~I;lVi!i

(I:) 'it' ohl:uli p,1 pr.lvlli hOlllbi(.'(:, if..::t

gla/,lIru r:L"i10f)illtokol:lOU. Of}oall ~c:c<:ri :lko Ie polrchl'lO Sc;t,l_ku "(J!dt;. \1c.·sarj

d:l s.e 111;,:-.;\ u;<:clna(, Il.t !oldonil' ...:t \'3lr(.·,

Dod:1:I1rn.tll:Jtin. I/nlt"~li da se otopipa kact:t ..c,,' AI:I.lur.t 111alu I)rohladi 5\ 3kubomhi('u uln;lk.ui Rt)ll1lncc prC\1.1('t'UCglanll'onl rc.·{I;ut n:t (3n,lf I O~(a\ili cI~,~glaztlf:l (l·"ll"l t ..(cgl1 ...• T;tda bOlllhi(:(:

st<t\'lj:lti II p.lP'l"fl!lIC: kO'·PI(.'",

25

Krompir kuglice U1l'ofrri)lUI; Z "'(fmJ/)II~' H'c'dnlt' \(!/KVnC

250 k IIlh'l'«-n,h uT.th." J'SIJ 1! wcera, J(I g~U'01: Jl_rn)(/,l 1..-:J ..d••1 runu, "'UIJ.:-lIJa kl)(,,;)

pol)K)r:lm/i(' /.J ~/.I/unl _i rc:br., t."ukolld(_',J.ocl.l(::1 nl.'1q:..Jr""'./).,r A.,p' ul}.1

Pnprcma. '(.·( ..-r- prclui ".l m.do vode IXl.ukuvan J,!lI't sU'up f)ou.tti mlevene ora-he. oCi~c:-cno,oprano ...u vo grozdc. ,11IH

i p<>'llor-;llldzlnll koru Oubro i_ZI'lu:~:_nL

Krompir obnrlu, olj\l~liti. dolJru ispasir-ali pa t1od:ui ('H'Oj smesl. lZ111e.s:HL;o\kJollili~:l \':lU'C i 1IIHc,.·:o-ilida masa budckompnktna. ()bhkuv:ui kllgllC:c. ZagbZUl"u sr:lviu rz-lomlicnu ~o_koJadtl u';t:rpJcu. dod;,,1 11\:\1'1:(.11'1" pa na lagano;varri tOPHI. \1% ('1:1I1l() JllcSanje. Sklorutizarirn ....;t ';1(1',., Initio prohladui i 1.I ovugl;l/uru Ilfll:I~.HI J:>rlJ}r,"nllJcnc kuglire.Rcdari rh n:l t;tCllu <fa .......O"USC. a n;,kontoga u p.lpirn:u ....J.:orp'\'C:

Rum kuglice sa orastmsP(){I'(_'b,KI 6i(J I! 111,.,/1";. , k.l.~'"'-t.'""11.1,

25(1 /: ~e(ft.·r:J J !(·br.1. {t)f..C)/.ul(· /.1 ~U''ifllje.fTl.1/0 sl,11f...~ otld,.ln/,J

Priprcm« ,' c ccr U:o-pillO\'.ui :-3 malovode, pa kat! '(' (IeIbijc dovolmo gustSir~IP dod:ui {okol:tdu. 1\1c.;:;':ltlda seotopl pa dt)da(i 'Son S mlevcruh i 150 gscckanih ornhn kao l rum. Dobroi%t)l(~~:!1i ... kl, 111it, ~:t \"';HI'C i pl'I_)hladiti.()d I)"l' Jll:l!oo(' l,.'<t\'iti Inp(u,'c "clicineo~tha, l' !oo\';tku lorHit U "(:1\ IU po ;\#dlluvi!\nju !II l(l'~nju 1/; ..Idlka i ohllko\o'aljkuglicu, ()"I:hlll da '(.' 1'f'O!'ou'-e; sluiifiu papil'llliu "Oq)ICJI11J.

Kugllcc od sumg vo6IP'Hr('hnu' {IN);.: "n,o&;." ••, ,lOt) y IJJ/c,-cnlh'''':In.,. 2(N) J.! 'till)}; ;.:rrv<'." 100 J( h:Jcicl}t'.t,JIXJ S 'C('t:r., 1 1..«' .. " (' ,.,n,] '~("CraP(ipfl'l)la "nlol...,(.: I 'U\'() grozcle ~llnol~...·tl Badeln« )lJ.u'jli. OCI"itlll , takodt'nas(:l:k:lll, Sc<':CI' tl.~J'UlO\';Hi :o-a 1t~alc

Page 25: Domaci posni kolaci

26

vodc. P" kad '" dobi)c dovotlno gustsirup dod:'l; scckane vmokve, badem iSU\'O StOute. \':1nil \.eccr kilo I nllC\>~el1(,"

orahe .. \1a!iiudobro u,edna(iti i knda scprohladi od nJc pr:I\'I(, kughee Kuglicezarim U\'3ljlll u krf~ta_1 ~e-~r I OSI;.}.\ iti dase prcsuse,loptice od koroDeksaPorf'('bIlO. klllijJ J.oruflc·k,:I, lOO (:~eouo-f,·ult· i','t J..tll':rnje [flO J.i '('(.'t:r, J posm 111:,r.S:JriH. 2·3 1.·:I~/f..t.·IIICX'.'

I'l'lpn."nla: II (Iuhl;u ~'~II)lI Stav;11 mar.g:lrin, meet, ~C:~CI' I i,dolnljellu coko-ladu, SI~-lvitJsvc lIa laganu vutru d;~ se010Pi. Pustili da izhij<, dva-rri kljuca.Sklontti .~:'1 v;urc; f).t tlodati kornflcks j

iZlTICS:\tl. Pu·qju eta :.:c malo prubladi pakasit:u'Onl y:\(1111lopncc. HC....U;Hi na (bliJui osravsu da Sc o!\U~i I ohJadj

Loptice od btulem«r(J(rc:/)/~()' l20)l /),1(/('11)/1, J so 8 1r:.~')lk;L200 ~ cokol.1d" /_;t kll~'.IIIJ(:. -0 1! 1"<.:(<«(;1

Prip~(.'I'I):L badcm obartrt, ...oJ,u;titi inarezau na li,ll\t\., lc;nlk proprliti i $3-mlen. Pi..t:u·c -kno '\4\'l"(i. f:okoladusta\'ili 11icrpicu i 1t;1'''Jt.1noJ \-;:lIri ocop»(i, L ra~lnpIJt.·nu tokol ..du ctod;ttipiSt3ce. IHlc,'(:oi Ic:'olk i b:"deme.1>01:1kOiln)C~:Ut da ~c In.. ~a sjeduli.Skloniri' $:1 ringle i "l;,lo pr"ohladiti,K·l.'~icicon\ ""cliu lopticc, O~l.t\'ili da ~t:

(IrJbl'o ():\,"I~l' p!l ,'ccl:lli u papi"I):tu; kOf.pice,

Korpice sa vt§njama.Pouvbno J10 It /}I/jltl'}( nt.l"',Jnn:l, (, SGi".gli iok(JJ;uh' /..1 J.U',lIlj(' """IC' i/. ~/.'l1J..3,mato 1~1r'/)(,nli>()tI'

Pripr(>lh:l' ,n:trg,lnn r:1'IO[lltJ na lag;1nojvatri fSnschno OIOpll. cokol:a.du pa sie-dtniri S:l rna'l=aril\on\, f)ohro IZmC5.atl ikasiCi('orn puruu p~pil'l'l;tu: korpicc: Usvaku stavul po vi\l)ju 1/ ~Ia(ka I p;til;ivoporavn.u i, Ukra., .. i scckanlm zcJc bom-bonnma.

Ksramel kOI])Jce/)Qtrr:b/)(J; L(}r) g ~('t{'I',I, / SOI! (JI'.,h,I, 200 g111:/1'£:<1"11:1, I/}0 I: ';I.~(·r,.H f)I,~l1l1, 100 J!.('okU/:I(/c' /,1 1.,,\.U1JC', UI.I/(l ulJ,1

Priprcma. ,c..'C:(.'r 'I~\'UIU \CI)")It-U i prxiukao za karamel. KaU,t porUl'nCl"'I1 ~L;1\'1I1

1SO f! oeF.C(._'IHhoraha. J'"olllcsau iarutul U pripn ..'rnl,cl) vud premazanutjcm Ohl-::uI('IIU nl:l'U I'tUCOlUu nvanuill samlet! 11;1rna'-ul. za I11C'O. I, poscb-nom sudu P(:O;"IO Uilludti nlar!~I"in sa100 g ;('(,\'r:a II pr.dHI p.l tu dod.Ui LO() gi:'copIJt'u<: t:of...ul;ul<: 1)(lhro iZllle:i.:ul.dodan ISlu<::lI'H prz(.'oi '(.'('(.'1', opctpl'Orlll;sari dn ev rn:l~a lu;tlo Uil:dllaci iI.opl(') SiP;,lU\1 pflpn',"IJ(_'nc kOl'pi(,(: odpuplra ( po porrel» malo premazanculicm iii In:,..,~aJ'hH"HJ,

Tortice od orah«I'(')lt'('liuo: 30a J! /)",I,'n,l • .too): JU,Jf'.8,lr;');l.

100 g "'(_·C.~r.'f u pI.lllu, IOf} Il HI<th,I -eru-g:un kOO'(,3 od J Juulln_" },..I1I;l(/~1'. 1$11gorata. ')C"(_!"rpo UJ..II~U. In"I" 'U</t' • .IJ.:3.i.#..;crunl3 04(1 lOt)}: na./nll,_·I.uk·, npr('lil2()().(! t''(,knl.lck' /;1 J..U',lIlJC', I()O}{ '<.....(_.,.... upr.thu. 2,j 1..,1("1.,, ,.,tlt', J..""A.t,<b'(· ulpt,kocku::( IU,lrj:tlftH,I, (Jr;"J;.o'\"' Hf..r.J';,H,JOje"

Pripl'{:ftl:l: pro:'>cj:Hi 300 S bl';~na I);)oOdati na li~Hi(' c j'C':CIl I)la~aril'l~ I)odad

Page 26: Domaci posni kolaci

SITNI P()SNI K()!J-.C\"<:,,I _

s£:f~'r i mlcvcne ()1~lhc..· kao J struganubmunovu kuru pa umcsnt Ic;;SCO,Ha!'o.l:tnJII' H: ..U, Okl.l);IJOlll, 113 (\;uiI('OOliiimodlom vndm J>0ltai:ic(', Rcdali ih upodm3L.tn I 1)()hr-J"nJc:nplch I pc:ci uz:t,gn'J.lnoi f(..rlll dok 11(' dobijublcdozUIU IlUIli %:1nadev najpre oraheoei...llli xamlcn i pnll1c';ali sa ';cc:c:roln IIprahu, po uku"Iu, )0:' oko 70 g seceranaJiti ...;1 malo \,o<h' 1 ukuvari. pa tudodan pfiprt',nljl,,'IH,: orahe, Dodari 111:110

rurua i ul\.lIv:tll oralu-. l.g(.1snunl masu:-;klol)ih ...;, ':;p()n'l~l i ()'(:lvili da Sl,,~hJadj,

TonlccodcraM.

27

Pcccne rorucc 111't111.lZh'31i slojcmmarmclade, prcku kC)I~':-c: "(;\\'I;a $fO,nadcva od oraba 1.4.'1)10zatim J)() dve 10--

nice (kao \,:.1nihCt·),/."..prehv O{opni 200g ('.'okolad(' 1:.1 kU\"'Zln,tr'. dodati .\.CC:'Cf U

prahu, \OOU i ul~_ p_I 1l1e"':IUda S(: j

~ecer POIPUtiO otopt. x.rdn provoskloniri sn vatrc. dod,iu mnrgartn iIlleSati da $C Illa..:. 19l1!'lJl~l prohladr.Spojcnc rcrtlcc uma-kan u prip"(:l'nfjcoprcfiv i rl'd:ui n:l r;lV'~,nlanjir da se suse.Svnku [Ol'li('11 ukrasiti polovtnom ih('el"l'[if101''I1 jl'z~"a ornha, iii Po :I,eljikrupno ribnnom ill')kol;,dolll za kuvan]c.Karl:l se rontce ('l/'>u~(..·I sregnu, redati ih1'1:1 t~I(...nu za pt),luz'lvanjc.!.

Stanglice od oralia i llmuna 1Potrebno. fO(} ft urJII". 3'SOl!kn~tal~~·lt.:r,'lI()()J: />r.l/J "c.:t.('r.t 1kJ~:I ~ od1"lJun;, mato 'fXIc-Prrprcma. u';"plnO\J.1I 280 S ;CCt:r.l samate \od(_', Kuvat! n,l uho, vurrt, dok 5C

nc rlobiJ(.' sirup gu:-t k~IO 13 :-Iatko, Csirup dodau tul~"'c,:nc: (")I"aht·. jos "):110Il)t'~;Hi pn sklonu! :-.l v;llrc: Kada l)(.'

malo p,'oliladl, oct dnhit(_'nc n1~1."Ieformi-faci U/:1I1U konl dc:bljilh" 1,5cfn,Pt'eo,"';lhh 70 g :-'('(1,."'" '~Ikodt: prchri $:'0):1 lo vodc i pl'oku\':u i (:I:. !if: rnopi.Sklonili ....:1 ":lli'(,.· i tl'll'/,>;UI da -c prohladi.IJO~(I·:Pl'I)~' dl)<i;l \':U i pra h !o('CCI',

ncpre-kidno me-..:l,lI(1 U,l -c dobtic kom-pnktna 01:'"1':-',1 bc!c hOJI,:" 'Iada dodanlilntJno\ ..ok, j>ft)lU('''.tCi i do1)1J("'nonlsme ..om prcmazau kuru 0<1 oraha .. J(a(t3

..e malo P"J'lI'l. "Ct1 1:lnk(" 'Ianghcc.' jOSI:t\lh d.1 'C J)UIPIUl<' ovu ...c.

St:lngJice od orsbe i limuna IIPOlrt:hfl,,: ";"f) M Clr,I" .• 2So J: kri,o,!,JI

,~(·..(;r.l J J.(.· .. /n· ',lOft o,(_'C'c;,r.I,/..J J!I:I/.Ul'U:

2;() g ~('&~r.lU {'t./flu, IIt'kohl.a 1."/'1 U/;:I,k:J':Hk:~ Illulltuu'n{: '''!...I

Page 27: Domaci posni kolaci

26

Prtprema, kri~r:ll ~c:t(;"r u~piJ)Ovati kaoz..a slarko, Kada je dohij(:'11 dovoljno f,,'Usrsirup, sklonirl ~1\ ..ire. dodau mlcvcneorahe i ''ani' ..ec.:cr pa c100T() izOl'e:S:lli

Dobhenu n,;"u ra;t\ If I na da."<'iposlnojkri~t:\1kCC(Onl u koru dchlJln(." prsra a';Innt' oko 5·6 ....Inlimt·lara i 0,'\(:\\'." dasc pl"ohl;I{(J. Z:t. gla./I"lru 5-c\·c.~r1I prahupOfne';;l[i ''':11)1;,11) \'(xlc dod,lJuci kap pokap vrctc c(.'tno~li. dok ec 11(, dobticguSt;) 1I1:I"a, I)od:ui k.ip po kap ulja i1i1))tllluvOg ~()k:l p:l dobro uruuttti dn sedobiic ghuk:l :I Hu:;r:t IUtlS;t, Ovom sme-SOn1 PI'CI)I:l'l:lIi kuru 00 oraha i osravirida sc (l...u~i, ~cei1);1 llt:ln,uli(x'.

St3nglice od orsh« I

Potn:hno: i:OO ): ,u/(""('",h Or.,h3, 500 #khr.t.. i.l{;.jo uJ(/~. I.:r"I("OI '.("il ~ -oc.·r.tPriprema- weer pn,:lili c.J..'om vode,dod;Ui vanil :'('ttc;r I skuvau gUSt sirup.

Odvojni mnlo :olrupa III stranu, a U

osratak :o;ipau nlIC\f('U(' orahc i dobrouic:cll'l::ti"ili In:I$I,I. ();o.I:lvl(i cia ....t;' ohladi.pa iZl'ui':iti nn d:l ..ku i oblik«)vat; korusil'ine "uel'l) a vislnc oku 1·1.5 ernJ>reliti prclhodnu odvUjt."Ulll sccernirnsiruponl i o~t;l\'lti eta ~c: dohl'o O$ll~LSccj n:-l ~I~tngllc(·.

Porrtbno: J AI.; .~I,,·HI o:,ul>k.H';I. 1;0 g

.iecc·rot u J)r::.llu • .lSQ J: kri..r.11 ~,,<'ic'·rd.J krsi'C.1 ,':11),1x"(_~·r.t 1~ /:'lJ/c·, ...·o,I' ora/J:l. jI) gI»ljfK1!: nJ3fl:2r,n.J. /.1 /:1.vuflJ } rt!br.lpoilU: ('Qkot.uJc: • .1 k.J~,k(· "c,"ttra, nltlle)

"()(It:,kock.('3bll/flol! n'~ ..nlJ.J

Pnpren):l! ~1'nok\'C()CiSlill od pc[el.kj j

s~Lnllcri. %anu::o:oih Ih ~:l sc(~en.)m upl'::thu Oohijcllu nH1SUpoc.l<:li(j na dvadela, Pl'vi «.Ico I':lsl:,nliti oklagijOlll na 1.

1.5 em cJc..·bljin\', i'cccbno u~pjnovallkn~l:ll kCf'r ..it nl:tlo \vde_ dodau "ani!kcer j kuvari <13 ...... cJc"j)ijc: gu ..t sirup.Z:Uilil dodan mlcvcne (u-ahe I 50 gdobro IIn,u(.~(..-n~ m.trg:afll1;1 Sveizmci:lll ..Jdonitl ".' '.Itrc I prohladh].0, lin nadevom pr"('lnaI'Ju r.l.';;(3I1Jt:OU

koru. Orugt rh-o H,"LI Ott vrnokava(;lkodt.' razvln okl;Ij.!JI()ll\ i p,.t,.'knti prekonadcvcnc prvc- korc f'I'lti!lnllti plcbom iosravui <1:1St· :-'1l~1\10 .slltr~ul:II). Za glazu.fU na 1:lg:-1I10j \ all'l prnkuvau ~(.'CCI' Sa

mato vodc, <10<.1;1(1 (ukol:ldu i mcsuu da.se oropi. Z:lIirn ~kr",'ili "a vatre. dodatikockicu hiljn()~ In.u'f.;:anna i ruunti doksc 1)(' prohl:lcli i uj<.'dnal'1 Glazuromzarim pr<,'li(i kul;,(, 1(,1d;):-.t: glazura SICJ!-

1\(" sc:ci I):l "JIls:,lic('

Scanglice sa SUvilll grcrJ.dem

Porr(-h'IO. 2;0 It ...", OJ: Hnvd.r. Z50 J.: .~t:C(-ra.250 g br.'t."":I. Z dllJ(.·/(}J.: viru. ZOO ~ Or.Jh.lPriprenm- suvo s.trozdc.· Opl':lO I ocisriuod pctel,ki. l)~,",'O g.l occdtn. paporncsarl sa pro .....-janlm ht:l~norn.DI.)(J~lti InJ(·\'(.."I<: Ol':lh{' 1 bcliol \'inUnl%;_In\'~i(ireste), 1\Ola"iu1I;~·<ltI:tC:iCi.ra:O:lanjl'ti na podnl:tzallOfH ph,.'hll i p~c:i tI zag"c'-:-j:tno; fC1'1)1 dV:ld<.:~(·t:tk Ininllia do pola:O:;;U;l PeCCflC) ~tci n:l ;1.HlI11 icc.

St3nglice sa m~anim suvim~uCem

Povebno: 250 I! 'l,fI'Jh ...nH)4.1'3. ~5()CorJh;I. 200 [! urn". J'S(I J! 1c,·~I1,/Q.,,00 I!selc:r.l., :3 reb'-.Il()/':o/~d(' /.1 kU,...rtljc". 1kC$iC3 l'ani! .~(-I·(.·r.J

PI"iprerna: od\'Qjltl 1-;08 :o('cc:ra.nalili sam:!lo "ode j Sk\H';ui g,U:-.l~"..up. l)odau,uh:;"cni IC$I)lk i \':\I''1il "'c..'ter,. p:1 ffla:;u

Page 28: Domaci posni kolaci

.fl!.I.()VNII( 7.\ I'()~NU TI1PI!;t..~Il:_ _29

Jelovnikza posn u trpezu

Posna pogacaPotreono: l kg o§trOI1 vr8ona. 20 g kvee-ca. k,nleo8 soJ;icI1 ulJa, maio soliPriorema: bra~no nalpre oroseiau istavm u vnnglu za meserue. OodatikV(lSllC. I.Ilje I SO. 1)8 sve 7.atnestitimtakom vooom, Teslo rnesiti da ouceni moko 11j tvrdo, sve c!ol{ nc oocnedo se odvaJo od ruku. Plch poomaza-li 01j0111.stswtl u njaga testa pa Injega premazatl ulJem i izbosu ·,iljo.skom, da bl se revnomerno podizalo.POIOIn ostavlu testa de uskistle de-setak mlnuts. Rer~ dobro zagrejati I5t""itl pogacu de se oeee. Kada 50ulwati ICpa k()(lca. pagacu prekfitimasnom hartijom. da se cera paga<:aoooro 15peee.

Kuvano tltoPotrebna: bOO IJ p4CIlicQ, 600 g oran». 200 R $vvog groidc. 1 keslclI vallI! secere,(He'O soko ad h'l1vntJ. !;(:ccr (J pra))u po ootrebi. 100 If b8tfe/Hn

Pnprema: psenlcu oetsuu. oprntt, nalitihtadnom vooom i Stavill da sa kuva. Ku-van t.5·2 h. Sklonlti sa vatre, poklopltlI uviti u pesklrc iii krpe, toxo zamotanlonac sa psemcorn OSUIVtI oa odSIOjldosutradao. Tada ga Isprati Illadnom YO-dom i ocoro oced.tl. Kuvanu pScnlcu zs-tim samletr. Oodau 500 g mlevenlh O~na, SeCcf u prahu. SUVO !!fOlde. vanilSater I malo Ilmunovog soka, pa izme.satl ca masa postane kompaktna. 00dobijene mase oblikovatl okrugli IIleb.Posuti mtcvenim ora SIMa i secerorn upranu a lIkrasltl obarerum i oljustenimbadermma,

Page 29: Domaci posni kolaci

30 ________ -"l!U)VNIK;t.A 1'()SNlJ TR.r.ZlJ

Salata oa tunjevine i cveklePotte-boo: 1 kMlCfVD (U(lJOwne. 2 SoIje na reinjei'C scCene Mr.'antJ Ct/eI<Je. 1 (nan;aI1t11'ica cmog 1Uk1l. 1 I<a~ secl<anog ~g lista. SOl< oa poIa IImvna. l>ibcr. soPriprema: tunJevonu .zgn)eQti vilju-Skom. dOClat. secenu cveklU. sitooseckanu glavlCU emog luka I Inne·san. Prelit. llmunOvim soko", • uljemiz konzcrvc tunJe\'ine. cosonn i pot»beriti po ukusu pa sve dobro rzme-sati. Posuti suno seckanimnovlm hSIOm , rashladlt].

Salata oa /ignji sakrampiromPoueboo: 5()() If /1fJfl1.. 5()() g kromp'ro.3 _c "",$!tog SNOOtS. 3 lif<n'ireCrf1.011 kfl<a. list JoIbcflf, ooer: vlje. SoPriprema: IIgnje oprall, ocistltl I pro-kuvati u siano) vocl, sa ustom lorberaI vlnsklm strcetorn. Poseono skuvatioljusten kromplr u Siano) vodl. I krorn-

plr I lignie Isecl no "'ar)je komaoe, oonau isecxen crni luk. l8c,nltl vlnsklm sirce-tam i uhem, posolltl i pabiberltl po ukusu. Sve Inllano Izme$all I tsShladlti presluienja.

Posne ro/nicePOIfebno: 200 Iltankih kOla (POSIlIi'). 250 g Sampinjcna. 6 SIMOvs pr8l>lvka. 200 gkukUfl.ll1' SeCeIC8.200 g sveie Hi za"~te paprike. /reCap. uljc. t)()I, 1»I>ef. soPriprema: praziluk oprat •. oe;sliti, iseckati I na ktalJ<o prokUV3ti u siano; klpuCojvooi. Zagrejati maIO Ul18pa prodlnstati oa listiee ,seckanc sampilljooe. na xooI<ice seeenu papr,ku I dodati ocecen Il(aziluk. Ilodsti prcthodno prooaren kuku.(u2. POSOllti I poblbcrltl pa fll malo prohtadlti. $Yaku kOtu ise~j na 4 cera pasvakl dec filovati sa PO 2 kaslke naoeva I koru witl u rolniCu. Sastav kore malopokvaslti mlako," vodonl da se rotnice ne odviju. ROlnice zanrn propriiti navrcrcm uljll. 0& po(umene sa svih strana.

Page 30: Domaci posni kolaci

Jlil.OVNIK Z" I'()$NU ·ml"(~Z:.::.l,,-I -- 31

Rib/ja coroaPr>I'elmo: j I<IJ "",$line realC (100. vez« ztf/cf>i. 3 klupr>tJs paf8(J8/za (di 4 MsrkeP;l1'MB;z """Ill. 1 f><IpliIca (po ielj; /juts). 3 Ce"<l IJeIog IukS. 1 iPlNiCa cmog Iui</i. 1hS! /CJt.tNil. 1 kO!;~ IJ/Oef'a u zmu. ,'ins/(o sirCe. u!Ie. ziJCNI C. _a papnka. S()

"",peemo: ribu ooeau, oostiti i iseCi na komade. U lonac stllVll1 komade nbe.oeiStenu. opeanu i na kolutove 1$eCe,.., zeten. ol)U'sten i iseekan paradajz i sve neveoene zaclnc. Crniluk isecr popreko na polo. prepe¢i na ringll I dodatiu lonac. Naliti vodom i kuvati dok nba i oovrce neomeksesu. Izvaditi nekoliko krupnih kOmada nbe i ocistiti oc kostfju. Ostatak orococnt i propaslratt, vratitiu cornu ociscene komace rlbe, PO ukusu zacinitialevom paprikom i zacinom C. puStlti da jos jednornprovo i Sluzjti.

Pastnnka sa vinomPOlrebno: 4 lJ)8fli'e f)8SlJmlce. 2 ve(:e glar..1ceC£r1Og Mea. 70 /I u/JII. 5 til SINOf! belOg ..me.ftUdO IUnIJllfinllP(,prema: paSltmke octsuu, oprati iPOSUSiti. Cmi luk snoo nasecxen, Uvallo·stalnom suou zagrejati ulje. dodatiCrm luk I proprlili ga na laganoj vatn daporumenl, a zatim preko njega poredatipastrrnke, POSOhU. pobibefili, prelitivinom, staviti grane:icc ruzmarlna i pee;nepokloplJeno eke 3.5·20 mlnuta u rernizagrcJanoj I1S 200 stcperu,

Potreono: Satan od oko 2 I<IJ. /lJ(}in C. 2·3belog vins, 34 rena tmO(/lukB. u/iePriprema: sarana cprau, oClStiti i namesta narezatl sa strane. Posuti ganom C Spoil" i ill1U!f8. S,1nO iscckati beliluk i stavl)at' ga u tazreze I u unuuaSntestribe. Stavrti priprcmlj<lnog sarana u dugu[-jasti ,allostalni sud. prellh uljem i vmcmi staviu u rernu da se cecc. Tokornpecenja jOs po neki pul prellti sa malovina, Pe6i na titlOj vatn oko 1..5 sat.

- .-

Page 31: Domaci posni kolaci

32 - ~J"'EC!:I·9vNIK I',J\. )I()SNIJ TIU>EZU

Bombice sa usecerenom korom pomorandiePotrebn(): 150 11u~",ne kore (JOmOfB1"1f1ie,250 g suv.h SmokaV6. 250 g "rmi.200 g "_m6. 200 g Of<lha.250 SUV()IJ grotda, 200 If ~r6. mlllO VO<Ie. Imstalkeel po pottCOr, tokotada za kuv<lt"ge po ielpPriprema: svo vOCe sem oraha oCistiti. opratii sitoo nascckau. U tetpk;u staviti SeCer. naf.iti ga sa mala \'Ode i sk\Jllau oe se dobijegust sirup. Kada bude dovoJ,ne gustine co-dati mlevenc or<1he i Ilme~ati. Zatirn dodatisec-kane suva srnokve. urmc, badem. SUVOgroi(!c i uSecerenu koru oomcrsnoze. tzme-sati. sklonitt sa veuc i malo prohladiti. oomase ODIiI<oVlltl boml)ice iwaljati ih u kristalseeer IIi narOncftll1l1 COk()lii(,!U. Ostaviti oa scproscso pa lh (eaaU u papi(nate korpice zaslu7.Cl1jc.

Kuglice od jabukaroueo»: 1 kg MklSeI,h jabuka. 250 g SeCera. Sci,,, vooe. 1 k~!lJk9 Im;Skol'ca.1.00 11SCCk/Wh OtMS. 100 g nllevenih c.ws. ~.tistalSeCer oo po~biPrlprema: 18buke opratt. ol)ul\lili. octsnu Cd koSticapa natendatl. seeer usplflOIfati sa caSom vade paksoa bude dOVOI)JlOgust dadati narendane i oeede-ne jOOo.,ke.Oodall Ofal1e I kruSkovac I masu kINatlna lageno) 'SIll. U1stalno mesanje, dok sva tecnostne ispafl. Tada Sklon,lo sa vatrc IOSla'liti da sa onradi. Od ohladone mase formirati kuguce. uvz:;ati ill uknst"' secsr I ostavlti da se osuse cao-ova preupotrebe.

Pita od meda i orahaPotICDoO: 1 I'J1 tMl<lh I<om.500 g mron. 400 g aralla. 100 II s,,""t IlfOitln, OkO2 dl uUaPriprema: mod lagrejati da orneksa. Orahe samleti, sovo gratae ocrsuu I

oprati a ulje zagrejatl na lagsnoj vatri. Upodmazan pleh stavltl koru. poprskati jetopnm uljem. pr.krill drugom kororn, te-kooe POprskati top"m ulJom, POsuti mte-venirn orasima i swim grot<lem. pa pre-liti kaS,koll>{!ve meda. Na taj naon sio-iitl eelu pitu, ZavrSav8 se sa eve kore.Go((~a 50 premazuje mesa.lIlom toplogmeda ponteSanog sa malo 10Pt<: vade.SloienJ pltu isecl na kocke , peci u remizagrejanoj na 200 stcperu. Po zelji sepita moie pre HI' !;ecernlm sirupom.

Page 32: Domaci posni kolaci

srl'f\! ~K()J,ACI~~--------------------dobro i/nlC~:\CI,SkJonili Sl vairc, ostavi-ti dn 't' J)rt)hl.ldi pa od mase razvucikoru cJcbljln(' I ern. Not das('i PQSUlojkrisl:1f ;":4.CR)IH Lak\J\;a1l 'o~ je<.Jnom1-1j() g. ..edera ':l IfIOlio vode I opel ~ku\'3(i~l"1 'trup ~I)lc)k\'c i urmc oC-i~lti pa!I>;untc'o L (')\~l,,'.fllp do<.l:u; mlevcnesmokv« i urme. kao i ~;\nllt,'\'cnt" orahc.Dohro i/nlCf..:lll, ...klr)nicr sa van-e pal":l7.\'\I('" prcko l« In.: od It::£'nlka. Zn glazu-I'll I)fC(),lal ih 100 g ~<'.'(Cfa ualiri sa ;:H:·1l0vodc, sku,,;ul (Ii, !,>(J dubij{: gust slrup pade,dati col« ilndu. :\1(~;"li cia ~c:cokol~.daOtOp11 sklonici ,"'a vall't: !\Jc;ati I dalie dnsc dobijc ~U!'>I k.....-m. ,>v(:'dok l:lgano nepoe''lt't._1:1 -«: f'h·I.(', U"OIH !~);.llUr(")l pre-

liti kolat' I o'lIJ"iu ':t S1:ohl:I(Ji i sh:gnc:St>(~1n:\ ~r,ln1!li(e

Stang/Icc sa .~uvtm voecm isemenlc:una suncokretaP()l,·,'IJlu>. ,..,1) It "u",11 ,.,nkJk.ll:J. J S() g."U,'()f, }:ru)'(I.1 ISO}: <uvih k;lj";j,J )fJ() ~

o''''cr)jh f):liJuljlC'.t, / 'I)l: n(':'('l:I1()g scntansr

-uncokrcru. 100/: IHc:cI,l meto rt:n~:J;tn('"urh" 11I1h/", I, melo t._un,'I,J

t'riPft.:JH:I: ()cbtlli ,~I,I"()\'(H..~"", pa g:~:jitlloIHIS(.·(t, i Izn\(':(~III,1)0<1;111 Z~Hifl)o"~('n('

p:)hllljjc<.'. ('ljU~ICI10 '<:111(.' !'>lIll(okn.:ta i...lrUJ.t:lI'lH k{.u'ic~1 hrllUn:1, j\'led I)"l:'dllzagrcj:lli, I):' i IIJ("ga dndau pn:lhu<.1nojsn'll~~i \1:\10 po:o>uli ('huet:, I ,"Vl' dohI'()j/nlC;:UI, '\;1 pJotu (ra\'ftU lacotJ I $I,)n\Z\'\J(.t,od dobljc.:nc In;.I~C:kOfu dt'btjine1').5 CO'l ()'i(~\'111 <I.I s<: clobro PfO~USI

pa pn.' ..lu;c:nJ:I ,(,.'(, n:1 'langliC'c.:>.

Stanglice sa bademomP(Iln-boo; .iSO Jf IJ,(!CIJ1.1. Z50 J; urI)),. 15f) g,..u\·ih .OI()I.,H .J. 2{)(} g 'c..'ccr.l. j r('br'<. ,~ok(}oI:u«' ;-:1 kIH:U'/C', n.trcud30:t korjC~J{KJI1}ur;uu 1/.('

PriprCI1);t: b~ldt,,'IH oh:1('lli. oJju.-ili(l iS;UH.

33

len t 'n'l": I sn)ok"c iakodc o('iStiti isamlct! Ponlc.'3.11 badcm, urme i...mokvc, dodau narcndanu koncuponlnr.lnd.i:c, L ,<:rpic.·. vkuvari SITUPod150 ~ '-ci\"r,1 I malo vode. pOIkad bude

dO\'oljl'lc) gu" "b.l("U' .,arnlc,·cno voce(1")1.' }t_'IJidod;!u f IOO)t ...cckanih oraha).PrOOlc.::,:t11 ..klOIlHt '.I. vurre i lead:'! S<.:

malo prohl:ldi ubltk()\ ati kuru deblilncI (.rn na d:\~t..', J)()!'>IICOjkrtstnl ~eCCI'Qln.

Pn.'o~t:dih 50 ~ .~t,,'(,:<..'-ri\ Il;dici sa malo"ode • ukuvart. l)od:ui ('okol;ldu iIn(:~;)ti da !'>l' OtoJ)i. Sklunili ~;) varre,daljl' f)H:,:;:llu(, svc dok masa Ill' pocneda sc Sil'/t·, ,In.'lill kola, , o'l<l"iri da scosu;i I !-ll'g''1C, 1"'l' ,luL.(·J)Ja~(.'6 na ~t'.tn.gliC<'

St:Ulglice sa lUlaJlilSOmPOl~b(M'; lit) J! I,"~"I. ••• llXJ 8 '''In ..11...nlOA.h3, IOi) f! 'UHI}: Rro/(/ ... LiQ g."":J');b.l. lOS(l,.: ..~6-r.,."OJ. (1(/ pola IlInufU,

3 f("br:, (~f)'''/,,(/(..'

Priprema- ~(!"(.. -r 'la\ iu u -crpicu, nalitivndom cia OJ,t(CI.IH: I kU\'a1 i cia !I>(;dobijcgU~1sirup Kndn jl' dovoljno gust,dodali InICVCI'lt".. I<:~nikl', ~"I\'() gro2dc i.,>1Ino :-1(:.("k:HH.' !'>Il\'(,' ~nl("Jkvt".'. I ct;\lj('Inl\';ui 11:1 I:,.;nn~" ,·:ltri. tI~ sla(o()nlc';al'li~:, Krtd:l hudc dl)\"oljno S~JSto..~kl()njlj :-;:1 "-:UI (.", pl'ohJ:uJiti i odpolovin(.· Il'l:l'l" obliko\':1l1 kol'u. ll;t das('iPOSUIOJ kri~r:d '<"('<:1'0111. r\nan3:. dobrooCt_-di(i 0(1 ,oka. ' .. un na'('c._'1 J ra."pored.ill po pnfll'(.·nlljc.·no, kori (,()(lili "ltOgora~IJ";t da "('nla ....}"~.da J)(),f(' nc btcut\~O) I'rcl.nu kOI"OClI napra\"t,C:OOlU00 dr\lnt:" poll)\·ln<: :o-k\I\..,nc Inase.Prili.snutl nc:kinl tC;.Ilnl prf..'(.lnlC(Ofll da'Ie kolac dobru 'f'lOJI ~UII":ldaH n:\jlr:t\"I'

r( glal.lIl'll <.ltI (;oknla<i<.:, pfclitt kola?: pakada ~c.::glal.llI".1 ~tcJ.tnl· i ohhl(.1l, koJa~scci n;. ~(:lJ'_gh<..:4.-i ~Iui.i(l,

Page 33: Domaci posni kolaci

34

Stanglice od §argarepe I

______________ _:Do"""Ul="Ci"-"p"'o"'snik()lll~l. r)ltt:, I\)nt' I ., .."Ik po:-I .....llcc:

P{}lf("bno 8(J() J.: \.l"ll"t'('/X .. 500 ft .~-Cc·r.l.150 f: ~'k3nl" (H".l/);,. SQ): 1I1hon'nihonh:l. fl1:rln'~nil 'c'''C('l':'l. 1 ohi:ln(kPnprema- .i:trg.lrcpU ~1~Uti. opr:ui pasimo n::trcnd:ui. Po,UU it: SCCerOfl) paSlal'iri na 1:lp;;u'\I vatru KU\:111dok ncPO;SI:lfl(' potpuno g,,,'t;,\ ruasa i ....varecnosr nc lsp:u i St:llno nlci;:ui. Dodativanil st:(\'r i ISf) ~ !'>Ct'k;lIdil oraha pair.n)e~:ui Sktonht S:l vall'{.' i ostavut da semalo prohlndt. J~'<ln\l oblandu pre-IH;)%;tri polovil1oul (,JV(.' III lake 11l:~~(".

posuri mlcve-uhn ur:n"irna. p:1 1';I!>(:~nji(jjdrugt <1(:0 muse. Pn'kl'ili drugornoblnudom. prhi~n\l(i uekuu u.·~in)1'('1.:<1.merom i oSI:tlili da :-0(.' (lhJ"di i p"u:-'~I;:jPre slu;l(.·nja St.·, I n,l "1.tnnlicc,

8tanglice od dunjaPoue/XII', HtXI)! f~ 1'(', "II, (lutlj.J (,()() g.).c(~l"ra,lOt) J: 'COt 4.u"h (Ir.l"~f, 'HI8n'!c.'\('ruh or.lll.J 'oJ.. 1'(llflU""., ;:rc.·h,J«lcoJiuJ:ui<._' /,1 ;,:tH,ltlj(.', ,,,.I/(J uti,' k<1(i..u••rblljllC»)! 1IJ."y.lfitl,J, r'..... 1 1(1(lc'

l'riprcmn. dunj<.:Oti:;liti i i:-t'(,;1 nn kockc.St'lvili u ~c'I'Ptl,pl'<:lici \UdOIIl kchko uangr.::/'IH,I pa ..I;lvi(i 1):1 V:'O:\I, KUV;Hi dokne on)(.·k.s:1j\L i'.:Hilll ()(,'(.'dlti i propasrr-an. Scccr pl'{:liti ,':1,,,,00)vodc I ]("\<:'(1 cJa

sc dobijc gil ...' :O:II'UP,Doc1:ul propasir-af'lC dllnJ(.', :o:ok od I)ol.l litl)una i ku\':uic1aIJc", dok ,"':l \'()(I.t Ht: I~pari. DO<1:His(.'ckaoc or:lh(.· I/nll",;\ci i ..kl()ntll sa

\'3lre. 0"'1;,\,"1 da '{.. 111,110 prohladi pa

~r:uljHi kuru na <1"hIJII1\1 od oko I Cln,

CokoJadu i'IOptu nil la~anoj \'.uri.dodah p:lr kapi Ul;.l , ll);u')(Jnn, dohl'oi/.I1It"':"<lCI I ..kloniri ".1 nt1J_!Ic.'.• \lC';'~lli jrn.malo p:\ prt"" i pn,:ko kon..: 0'1I d\lnj.lP05iHIi lulL'vcnlnl (")t':l"llina 1(.)!'ta\·iti da st"ohladi i :\I<.:gllt', S,'('i 0:_ ~t.tn!llic("

sWlglice sa isbukam«t bsdemimsP(')J('('/)fW_I kg ~""k:J. 1')(1Jl h.u/c·nld,

;ou g ~-Cc.'(;t ..ok u,l J 1""un.l_ '<H. (1(1oJ IXNlJnt:.lnd)c.', .! }..I)rc· t,/)/.rndi I "'i.llIglei:okol:ldt:Pnprcma: k(""r pn:lul -okom ud hmu-na i pOfiloralld/t pa ~t.t\·iu nu toplunnglu da j'>,'oku\.t. Jahuke opratr.oljl.lS{I(i i n:tI'CIld:ui p:t lh, ()cc<I(;IIC: 0<.1

sok« dodatl pl'oku\,:,IOIU 'C('<':(\.I. Dodae!rcndanu n:lr:tndltlll\,lI{(lllI,db:;lIH.I coko-Iadu i 1):·ldc.~111<':1prcrhodn« olxucnc.C)lju~1c:OCi ~:lInl~'\'('n(.' I)obro i;':ln(~~lti i

kuvati dok sav ..()~ 11(' I'parl, Skfoniti ':::1

V3.1l'l", 111:110 prohladtn p:1 macu I'<'SL'lllji.

r; fl"3 jcdnoJ oblandr. 1)I'(--'k"111 drugomoblandom i prlli'nu,i nekrrn 1(:';ln1

I)I"("'(hl1("1001 ()_..r:1\ III dJ "-(,.'():!.u5.i I .:o.t=<'·1

03 :;.r:tngh(·(,' pre ,JU.it.·I1J.J.

Sranglice sa ie!ebombonarnaPom-tmo J~/).t: IJo,,"oJ: 1II"f'1~,lllJt;f, 2<O() ~

n:lc\'Cnih 0'-,1/),1, 2)0 ~ ,..(_'.._'C'(ll u l'l'.rln.,.250 g 1':r;:H()/Joi1tlh 1"'/(' I)OlU/JU(I,{. 250,t{:.;tIl'oK ,r;fOY(/,I. 2,j J.,I.~/~('1'11111.'

Pripfc'·rn:l. lll:lrg:ll'ln dobro i~I;ljl)(I\':Hi.

posicpcno 111u d()<'aHI(1 ~(.'ccr U prahu.

Kada 11l.l~.1 hudc 1>('1\'("(0 umuccna,Qno:l(' fnl<:\'(.'nc C)r.lh~~ I '/In(.·,.ni. SU\'O

~ro%cf\;'opr,llI i OC':'Illi. pa prclilirumOll1, R;./nol)ujnc..· 1C.'It.: honlboncis(_"('k-:ni, Poul(·';'.ni 'ad.\ 1..:)(' ht)1l1hon(.·

~ sU\,l1H gn).l.(h.'Il' I',t unl('''-lli u ,na"'\1 ....nl~lrga(if)onl S\,(.o dnhN11£rndill t ("J ....I;tn.

Jiu nJ. d:t....cl 1)()'Ult)1 kn ...t~ll '4,·,'t'rOtll

O::'t~p,:ili da :o.c.~ :o.u..., n;, h(.tdnOIl'l !lu--...IU(ne u frii.:idt:l'u} f ...,,;('1 n,l 'l.tngll('(;' pn,,.up()ln:bl'.

Page 34: Domaci posni kolaci

'{(TNI P()$f\I( f\(JI,J-\{:, _

Rombovi od orsb«

fotn-l)llt~' I s.~"(_'(~·r.l, j()Q 1-: InlC:1c:njhOr-d'3, 1':;0 J.: It,J.'u}.,dc.'. "/Jk OQ J IIIIIU03

Pnprcma '<.,'C:c,.'( 'tip.llt u krpu I naliti samalo \'(,dt· kuliko da OJ.!rcznt" Ku'--atizanm kao "a -Luko. K;.d.. ;<: dovolinogU"'1 ,klonili ....a vatrc i malo prohladtn.latinl ,;, jcdrum dt"OOI ovog 5i(upa;-anlCStli 1I1k'vCI'lC orahc i od dobijcnemuse raz\u"i kcru dChlJlllt· od pola san.ril'J)c..·(r;c(;ol«)I:t<h"c ra~topi(l. dodari ,0;iakodc redan dl:() skuvanog sirupa idobro i~r",('~:ul. ()":lkO prtpremljcnucok('JI:c(lll pl'<.:li(i prcko kore 0<1 oraha. IIposlcdn], d ..-o .,"'IIP:' <l00:H1 sok 00limuun il)"Iulcd dobro (10k ~c.'nc zgusnc.pa J)r("II" prcko dcla 00 cok(lJ:~dt,O"I.t"ili eta -c kuhl" ohl:..di i !OO1~J!n('.pa~(~, n:l mak- rf)lnbo\~ I ...JuZili

Ksrzmel minjonl

P()(,t1J1ul.: lfN) Jt b.tch'/H., ; n'l,r.l mkokfdex:,)kUl:IIIJ", .fiJlI J: 't(,"t·e·,. u, "I~,lu nul ...'. 1k;I;,J.;1 Ifl.trtn"':u/t, Ixl k.,j"Ij:I. "j;ni(' ti' -tu-k.l, }O.. IJ/..O /O;O}~ krr,t.tI"(.'I_'c.:r;rPriprcmn. h.uk-eu obarut, ollusru: j sam-leu. P(1)lt· ....lli !ota...a rend.mom coko-ladorn ~c.:c.t'C' gll~l() uk"v;ui:-,a \'1'10malovod..: pa kadll hlld<: <lo\'(llj"'" gushnt:~ldonifi fla i pl'ohl:cditi U ~t..:('t·I·tli sirup(;)d;t dod:ui h:uh:cnc PUI'lH.'$ant: ~a i"oko.ladorn. dodtll i I cHarl"n~bdli od k;}j~l;aJ):t n"l:t...u (lobi'(_) 11.1I1("l(i Karla ~l' nlasa

0):110I>rohl:lul I ZgU!'IfH:. od nj(' obLiko.''a(i kUJ!hc<:, l ',ak\l ....'.glit·u :o-tavilcpojcdnu-(h'e '\·i~njt· ./ ..lalka. Kn~1al ~c:crra!'o(opifi (he/' "ode) 11,1 lag_anoJ \":u.ri daSt.' dobij(' n'~ ...l hOJt" mC(hl Svaktl....·ughcu nahChIl fl.t cJ.c";lht·u i lllllak~lti ukar:\fllC;'1 ;c;:(t=L Hotubic(: J::ltim rcclati na,'Iaznu d;l~ku i u!otOlvili lh dok Sckararnel 11<.: f.):\u~i j He: 'lcgnt;', 11lda('!)injoIlC ;oit:lvfjrui1I I'apirn:th' k<)rpjcc,

OraSaciPOlt't~bIJU, 'SoC) ft ",/M,,'nil, Or.lll:l. jlJ ('I<JIo-,i1l.1 )~Lgr.l {)1"~hJ SilO}: ,("(''''ra_ IflO gtokol;f(h~/.1 J.;UI"")r

Prrprvma: ,~cc:r nahu ~ malo \ ode,samo til ogrcznc, p;.~kuvari 8"'>' sirup,kao l:t .;;kuko. I\J.d.l ,e dovoljno gu~(dodati 1l)1\'vcnc orahe, dobro C'llnt'saripa sklonltl so.vntre. ,Jos toplo oblikovatiu pogacice PI'(.:cl'Iika oku 3 em i Usvakuuusnuu po jednu POIOVIIH.I jczgraOI':1h:'l.J'rcko ~\'''k(:)g ()I':I"(I(:a pl'CliljI;.;t~iku(:t~lopl,ene ~ukul:tdc. Osravlu dasc pfohl:cdi 1porcrtau u paph'natc korpice.

Dugrnicil'otr"l)no 2$01: po,.nog II,.Irg.l0·na. 2Sf) g'UljIJ sn)(,J."~.,, .liO p n,le\f!lIih or.tb<l..25() .f; ;C(I'r.1 II 1"·3hu. -i j n:brJ roJ.oIadc7.'1 kU\';flljf'

Priprcma- nllt}:.:lrin dohro l:uajbo\-:Itipa mu po-u-pcno dlxla\,ni seeer uprahu. ~ttluti dok se uc dobije penastamasa. SltlOJ...'VC nt ....'ICI od peteljkr, sam-Icti I dod:ui nmrgarfnu. tlmcsau imlevenc oraln-, svc dcbro lzrnditi j ras-I:!njiri II kuru clChljlnt' prsta (ako jepou-ebno prcko kristal ;::cccr-a).(:a~i<:or'll vad it i <JlIgr'llitc i rcdat i uar:\\'nu taCl)u. (~Ok()I:I<.111raslopHi naI:tgano; v;\(I'1 !")i\ pn.:-liv::uf dug'nlice.()s(~lvil' da sc tokuh1da ~Icg:nc: i da seoUHllliej dobl'tl os:u~c pte .:-Iuzel)ja.

Punjene unne 1Potn:bnn: j()(J I: urnu 100 jt /,.uk,·tlt:l. 100[!prall ;~t""'(·t';J.,".,,;, pNnOr.llwJL(· I iO gJ..fJSl;,I.~r.C('r.,

Priprc.·n13: II' utm, I~.ljprc .t:\'aditi"koStice. Badcm ob.tnli. oljU~lllf, OSllSilfpa sanll<:(i. St:H'hi sa u krpu, dQti-a(iprah ~ecc.'ri H.f, doda\anje ~oka odpon1oral'ld/.e kU\,~lli na ~r<:dnjo, v;nrincprekidno cne~aju(i. ria $<: dohij~

Page 35: Domaci posni kolaci

36

kompakrna O):'I ...a (,OIOVU :"111('$1,1skloru-Ii sa vatrc I probladtu, pa njomc j)lJniliurnrc KrI~I;l1~·(~l·t1~IOpili i dodarikasiku ul/;1 (IIi bthuog margarina).Iztne;-_;au Pfeh p<,<hlJ.lZ3Ii tltJenl.porcdari Un)lc..' I 11;' '\;I"U \1.IVlti ka.~ikuka(ameh.r.o\'~'n()~ i~\" t'rJ Ohtadene ,urrne rcdati U J);)I)lrn.ltc kOlp,,:t.'

Punjene urme 11POf('/)1l0: '" IUnl(' 50 ~ ,"('Ck,lIl1h b:ldeln:l,2 k:,;iA,# IU:II",/('I,I(I(, ud k.ljslj.J. ,~('tc.·'Pdpren)lt; urmc Or;" i(l od I<ni.ll(';l i rscciPI) dtlZirli. BadCIH i.'il·l~"a,i pa gaPOJlH:;';lll :.a marmctadorn 0<1 kaJ,'>tja.Ovom IU:l\()l'n 1">llIliu urmc .l zathn ihu\':IIFlti u kristal '('(,'4.;r.

Urine od suvog vo61P(J1rel'IIt)· {-;,n J! urn" • .l$() I: fll_,h.l. L$() g",noLl",I, J~"I! ,(.,t,,'r ... ./ /"('hr.' t...n..<JI.l<ic' Y.3

1.'111':1"/(\ .r.11't:n</.J(r.f kfl"'.ll MN.: rrc./ IPOtl)(}(';lI ,41;('

Priprema- odvoiru 250 J! UflUI pa Imizv;..du! kosticc: ~n,uk\'(.' (lll~tUj ad("(vf~tih pt:lo,,;ljki. !'iitmIC(1 urme I smokvc,dodari 11I1(,vc:nc ol"ah<: i sok odporllor:'lldZ(,:. Sc<.\·" I":t~l{)piti 0<1laganojvarrl sa 1)1:t10 \'Ocil: dodau narcndanu,:okoladu I lilcs;l(i I)a tiho] vatrl dokmasa IlC PO('IH; d:l sc !\It;'Il.· Sklonit i .....~I

vaire i j()~lupin Pc)III<"'~:I(1~a pn,~lhodI10pl'iprcnlljl:I\(Jll) IH;''''Oll1 00 \'0<';:' ~lasudobro 1:l.I':ldI111uti njl' PI,'Vlll koli\cic\; t)

ohliku urnli, , ~\ aki utbnuli Jt:'dnu(OCI;Cl'n.U) 0<1 prc.-o,t.l'lh (,\:,hh urH)i,Kol:tcit'c (.,..,t;I\'ul (t1 '-4,-' prohladc i O;'ol.~c

pn.: ~'ulC'nJ~

Bombice od su~enih bjsijaP(_)tr~'hn() lOf)): ""'('lIth 1...'1"1/,', /(H) gkoko ..fU'O{: 61','';'',', ,i", J.,J\'I..(-' pr;rJr ';C'c(.'I'a.

lJ:irctuf:ltl.l k(Jt.l/XUt)ot.lltd/"" ,",tlO .\r,,(,:aod Ii01Ur)U, kn.\f,,1 ~(.,(" I'ol1oln'hiPfij)"('1l1:l' $lI~C"I.· k:i,sIJc :o;all:llt"ti pa ih

pOnH."S:3ti ;0.:1 k()ko~(l\ lin brasnom.Dodari prah 'Ct vr • uarcndanu korupomorandz«, I,,"unu\ -..()kP;I svc dohroIZOh:,ill ()<I 0\\' In.I,\' pr.\\·ili bOJ'llh'ct: iUV:d):'Hi ih u kn"',11 'c."Cl'f"

Botnbice sa visnjamaPorrCIJtlH_' .!iN) r. LtlJ..u/.utt, /..f J..(I\'lO/C. LOOg mtcvvnth n("JIl;l, 6 1..,'~/k.1 ';('(,'r;i u pr:rhll,"n/.: '1(.12 pOltln(,lH(I;,', \1\/1/(';/ \;,\I1}t'I/:rC(',

j()S ';0 g l'{'ni/,I/1(: (~)k(J/,/(fr' /.t kll~';IH/(_'

Prfprcma: <'Ok<'lladu ,1Jl'(;'.uJad il)olnc:=>~li ~:I mtcvcnhu ornxlmn. Dod,u!secel' II prahu pa rn:ISII umvsitl POH10('Usol,a od n:II·:II)(l/.,·, Pra\'ili hOlillu((.' i U

<vnku sl:lvili pc (l(j~"cllu "'$flltl i~"i:=>n;«,_'v:l(\'. l \'a1f"li U rvndauu cokoladui 1'c(l;1I1 It paplrnnn kurpk .c' 1:.1.s11l/-A,.'J1tC,

Bombice sa orzsimaPoflc..iJt"'J. L'ifJ J: ..('tt'r.I, .lIlt'l! of.,h.,. jrt-h,.._, (T~OJ.l(ff· /.1 J..,UJIJ/t·. I k.l"d,., k;ll..;wprah:J ,il;,ro \ nth,

Priprerua: -,..:CC(nuhn vodom, kolit..Odaogtt'Z'H: Ku\,';.uin:1 umercno] '~Urt (I" S<."

<lobljl..' gusl !\irup ()(ah(' OC:I!\IIII pa .lOOg ssvcknti I d(ld.UI u u~pinO\';Ul ;;CCt"'1'.

Z;uirll <lodau i il'lolllljt"llu cokol:ldll ;I';'

kuvan]c. kakao i 100~; 1l)1c,;v(:nihoraha5:\'(. 1%IlH':;:1I i, kU\,:1I1 10:; '1'1:.10 nn "rio1:lg:lIlOj \:),ri p.l sl<iJHlli ....1 ~p()r(,:t:t IoSl";ni!i (1:1 sc- pl'oh'~di J"'':l\'iti bn.nhl(_'ei O~(:l."lti d:-. :-,,' '",tlc.) pro!\u!\l.' prellfHltn:bc.

Posne bombice sa su§eflim bjsi-jamaPOlrc.4>'"H11'i0;.: \u"(',hh J...AI\J,;I,2:;(} 1:(>r.lh.l, 25() ~ IN/jnt¥: flJ.U}:,lrll,;I. _"XI J:~,:t:r.t u 1,r.II". I ZnJ! (,,1..,,/.1(/(' /,1 I.UI .An~,:rr;.f/r.)/ikt.-r.l/)(f /..,1''''1.'Pripfefl1:1 fll.ll'g,uill tlohr() j/.raJht.l"i.lU,

P<..l!\(<<,_'pl:n() 1'(111 d()<I~"ajiH I ~l.'c(.'r upr:-llnl t '111(."!iiltt~.I ":1 II1II..'\,(,:I1U11 (Jr;r,....-

Page 36: Domaci posni kolaci

sn'f\ll'():-'~l K()IA(.1 ,,7

rna, dodmi /;1l1111 narendauu (ok(.)ladu/& kuv.euc I '\(.' 1I1~"1HI'a k.ra.judodari KvadradCl od smoksvs~111l()"4.·rk~llh.' :o.u';'cnc k"j"ijc i 2-3 k:l~ikchkcra od J\J,J"iJ.l. ~Ia..u dobro umcsul,obliko\';,ui f')I)ll1hl('c; I rc:dali ih na 1:\(111.1

Kvadratici od suvog voca IPtllfe/uro . .!.,O J.: "IJOJ..H.J. lit) J.! b:Hfctn,;..lit) g "UI (.IJ! un vil,I, ..!~Ofl urmt. 150l-!1~1:lfI;,J(H) J.t \('('('''.1, 'if)}-i d~;lll;:r j/ ...I:ukaPI'ipll'III,l: :o.IH<)k\'(: ()Ci:-'lili od ("\,r:.>Uhpc.:{cljkl »:1 ih ,"11110n:l\(,t.'i t!nnc: OCi:'li,ti od kO;lic:l pa 1olih nascck.ui. Takcxk-l\a~l·('J..a(l \ lSII jl<:<"<t!ln() gl'< ~%d<:I badcm.p.1 ~\'O voce iXltl(;\ati S,--'<.\'r~ia"'hj samalo vqde: nn lihu \ «rn .• 1):.1 kuvrui da .~l"'

dohije ~U'I '11"\1j) /..;.Uio) mu dodaul)ll';'\'I,:I\\.' Or,thl' I o,t:llo I"t'(k ..no voce,\ttlo promc ...UI. ,klnllHI SOl \";U(C 1);1Ina ..u duh, u ",l'tllflltl Od dohij4.·{:1,'n13't· .I.~IlIlU nblikcnali male kV:l.dr:3U(:(:

Ut..I":I,'11iIh I-!uun im ukr J"lIn~1 ()('I posnccoknl,l<i\.· i rcd,u! nu t.lcnu da scpro: ...usc. 1)1\,' .. hl/t·nJ-' :'>ta\'(jali ih IIp:lpil"l'I:lh' k(lrph ..('·.

KvadraLicl od suvog mea 11I'Hfl"(.hll() • .!~fJ It II)/{'\ ('11,11vt.,h.l, L;f) g,"111'('8 J:f'I);It!.I. JSO;; "(lllItH'.r. 1':;0 J.! (.t/l';.lottO j.! .10(.,((,,.,1, •.; 1'1'/)('./ rol."I.I(f(" ~,1J..U\':I..njc'Pl'ipfc.n:l; "IIi( '''Vt: i :'U\ 0 p_lo]'d(""'('>(-i~litiod pctcl,ki I 01'1 :"I{I. 1 1"111(.' oCi:.>titi odko';lic-a S:lI'nl,'11 urnll', ~L1\"Ogl"()%d~ I"mok\"l.:'. dud.1l1 1111<:\ (.:l1l· ol'ahc pa .s\·c!/nu.·~all (.ul..ul.l(Iu /;. ku\·.\nJl' r3.!-lopill0:1 l:lg:IIlOJ \.lIrl pOI.<1(")(I;.ui ~U\'onl\..xll.

Se<.~~rprc:liu '3 (n~1I0 \ndt· p:.1 ...ku\'<\ti dapo'(.lnc ,)()tpuHC) J!u", sirup. Oodaupr('chodnoj nl:, ...i i UIHt''''11 H.·..t(.) $m<:suzalinl t:l:-I:tl)jlli n;1 d"'(i PO~lI(oj kns(:).1.;e.(.:erOlll I O:o.t.I\"l(j tla 'e o~u.sL PreSlUl:l'llja .';l'Ci na luaJl' kvad(';uic('. Pozcljl ukr-a~lli \·()~(.'Ill i7 ~Ialk<t.

Potrebno: ~OO~ 'U\ Ih vtuokava, 1')0 g,\.,cc:ra U prahu. lC;O)t kn ..tal ~(:<t;ra..!50g InIC\~'nlhcrah, I~) ~ hllJl\c~posnog 1t1.lr)!.lrlll;1, za gl.V.UIII IUO g5(·<,~t'r.,u pruhu. -ok otl 1 hmunaPriprerna: Sfl'l(")).,\l· n('I~lul 0<.1 p(;l~Iilo.1 p:l.ih :O;::lInl(,li P()lll<;.':Ui ~aprah ~t.'(;t'ronl I

/.:)nu.;~iti lc::o.IO Od ovnko dobiicnogt<...~{:t r:t:-ltanjili <he kOI'<:, dcbliiuc L ern,Krjsr:ll,~l'('('" \I~phl('l\'-;Hi~l' 111:,10\ ode p:~kadu "L' (.1< Ihlj(" do\'oljnu gU~1sirup.dod:ill mlevcnc oralu-, proJl1<::::ati.-klontu sa \'J,II'\.· I O"(:1\',(i C.hl sv ohladi.,\Iargatin dohn, i/I...tjbovatl pa <iod:Jlipfohl:ul(.'I\(ll rn,," I/nlC.'.ui da postancpcnpuno kOlnp.IL:Uloi. "13 .....1 pa tzrucitin;1 koru od "1n<)k.l\ a Prt'kritl drugomkorom Za gfazuru u prab 'etCf" sipaneok ott limnua I (tuhn) umceau. dokmasa tic J"K):\t;lnt:potpuuo homogenaPrclui kol:a{" O\'()tH ~1:vllrOlll i t)!o,Ci!\lll da::;(. f)'1 "litre ,,11.I/l:nIJ :-C:ll (1.1 male

k\"~tdr'lliec: .

Page 37: Domaci posni kolaci

38 _

KvatiradCJ od ombeP()lrcbIlO. 2$(1 F ,nit" ell'" orslw; 50 J; cof.'l.:rnih or.l/J:J, ~HO ft '(,('("'(.1. ) w/)f;t IXJ. !lc:

('vkt)/:t(fc, t':J':J luck', tJc·S.ohJ.o k.1Pl :'I()k3od Jll'fJIOr.lnd)('

l'riprclua' q-Ct" prchu \ odom koltko ((:'I

0gr(-I"nc. SI:t\IU n.' plo(nu I kU\"311dokHe: J)()('tUl' da 'C: 7gU';'uj.t'"a Oodallmlcvcnc j ~t {'kane C)rahc:. par kani soka00 pOIUol·;tnd':-c I n""u dooro i%HI(.'$-:tti.USt:!\ it. <fa :0;(' p"ohl;ldi P,l l'a~l<tn;i(i nan:lv!:lzcflu r.rvnu (~Icnu+ <fa hudcd(:hljiJ)c oko I ou Cnkoladu 1':l~I()pirina htgalloj "alri I I'>J ....:liti knl:H'. Osraviuda se doh ro o...tI~1pre- ...Itlz~·nj;\,

Roiu: ad .~moJmIlllIorshal'<.lln:l>n()' ';00 I! "'1\ 1/1 \,uof..,rl.1. I()() ~,n!en'nf/l 1),.;"1.1, In();: "'f"f 1..1/,,11 "r.lll.f.100 ~ kri ..t:ll '('Ccr:.• ",,11(1 l.MJ(~

Pnprc:nl:l. 'n1<-)k,,' U(i'lill i ";llul<:ti.KnSIJ.1 ""'(:cr Zlktl\ .1(; ':. ,"_Iu vodc i:okUl";lh da bud,' J.~U" ',nlp Uod;ui park:t;ik:. ohla<h'llog 'HUp;t II -amlevenesmokvc, koliku j(:' 1)()Ir...-bno <.fahi sv.l'lI1H.',ila I r.lZ\'il;, kora (,·S J..~L"ika).Koru f':lJ'\'itf ":1 d,t"('1 pnp";I~<.:ooj~l."c<':foln U £)1':lhu, i\·I1{'\'l*n...:I "t:ck..1n<:ofalh.' p()fn\.'~alj, J)a ill ,')t!l\'ill LI lOj):lO~('·Ct:fnj sil'lIp «)J(I) 6,' 1,:INlka). Ztlku~uin:~ (oploj I'jll~li, P:I ,..,kf()I~llj i pJ'ohJ;tdili.Ovjn) J);Rlcvorll pn ..'lu:lz:ui pfjpr<:tllljl.:nukO!~11uti ~1l)C)kilV:\ i "VI! j II tol.n,

Rolilt od badema IPOtt"('})I)O .• ~(K) ~ h.ul"ln" .150 g J.,'l!>t.J./:.I.:c·t·1';JJ kt·..ir-.l "ulIl ~("\(·l.;(. tu:kf)hko k3p;e/......'lr.lI..lJ (.)cl (U)IIIII·. J rc:'i)r-J i-oS..'OI.,tlc /41

kU''3Il/t". k:l:'I1.,,#:II.II):,'f'lrJ"

Pripr('ol::t· h:'<it"nl oh:lrl1l_ nIJ\I:;liIJ p.tI-<unl<:t;' ~'C:cr pft'llu In~do \'()dc,dodan kl..''''lc.:u \',11111 ..,," , , pa "'''n'ili 1)"

'':ltru KU\:iCI, 11l'· ...lJt.I(i cia ..(.' ciobijcHU"t ..,i!'up kao J';i ,I:uko "-ad;) 1<:':"1I1JPz(:lj('n(: ,1,rtl'flll(.' 'l:l\'11I n,h:\t·llt' badf>I)'I(.',

kuvau JOs knjl mlnut pot !<Ikloniti ~:I

vatr-c I)oda" k.t':'il\u mnrgarma.l~n'l:_~al1 pa J)(,dc..'liu 03 <.1\a It-dnak:.dcl:1 L jt~t;ln dt·() ",\\-111 narcndanu6.>kol:u1u za ",1\ anjc. 'J'fnc.>~alf da seotupi pa U,(;I\ 1(. <I .., "c,,_' uhlJ(h l d(u!o!ideo dod:lu p.rr kJ.pl ,-,k"',r3kfOi odmalin« Iln)('';;;UI cl., clohijc (lnu rozeboju pa l:lkodc,: u,.,,:tVItI cta :-'''-'pre Iftladi.Na d;lSCI J';L ,nc:.,4,_'lllC 1':1:"I(:1I1Iili prvo rOZt:

den, pr<.:ko IIjc.'~"f:t,l,\'it, oralio dco sac(')kol:ldolll, Ilr:1vtl:tti lvk v, ';"'ic; u rolari Ukrnsln ))01\11k:IfH~t h:ull·llla. Ostavh j

<.fa~(: osu:-;j <I:II1'<h:1 P"<: vpOlrt'b<:

Rolet ad badcm« II'·oll't'hn()· ~OO,:.:h,lc/l HI,', ,if);; '('("'1': .t . .ircbru (o/;()/,u/,' /_I 4tH .lfl/(', ..uJ. od / 1,,1)(1'

na. l.'k:-lr.1kt ()tI'Jl"/III(' ,II /.I}:(Hie

Pnprema- U "'I)1t ..I;" II, ~()() ~ -cC('I"J..dod:ul Inalo \udc: ..uk 0<.1 linlun:\ i naun)(:f\~noj ,':Urt k\I\.lh (Iuk -c lit' dobIJc._~gust srrup. Rad<.'n\ pl)J).lrill. (,JhJ'till isamk-n. p:1 g.t "fucl;ul U vcverru "in,pKu\':ui d:lIJt' dok ..(' tHo' doinJ(,.· porponogus,a ,)1:1 ..,:1, Sklouul '.' \,.ur,,-· Pl'ohtldiriIXI podehn 11:1eh'.1 dcfu. t j cO:Ht <-1(:0~ta"jti ('ks(r:d" (Id 1\1:'\" 11'-' drugl osta"jlibeo. H;ts(:1J)jifi hc.:li<ll'O Il:t d:t.,('i PO!iUlflf

SC(~(~!'()n). pn'I':<l nl(·~:t "~Ia\'iri <,'rv(..'lli ,1(:0

p~%:t\'iti "ol:u. PI'c.·o"l~tljh I~o,g :h:('cranahli s:, !"Halo \,o{l(.', pa ,ku\"l-tll gUSt

Page 38: Domaci posni kolaci

SITNI I'OSNI KOI:.;""'<;::.I • _ 39

sirup. K:td:t i" prl krtuu kuvanja dodailfuk()I;ldu. m,,·~.tlj da cc 0101)' 1>3skloni-ti ~I vatrc i d"llj(" 11\,·...IJuc:i dok masa nepocne cl;t ,(,' 'Ie/c.' I'rclil; rolat ovomg';t/1.1runl I ("'la, Itl da * prohJ:ldi i sreg-nc 'iet'; 11:'1 "'11114,(;

Rolsu od badcm« J suvih smoksvsPo.'rchtIO' J'io;.: ",IIOJ...I\','_ In'h,';! coso-1.lde /,1 klll':III/(', i'50 l: h.lderll .•, J 00 .~;;(."C}('I',t. ,,)HI(J \'(H/(', I J..:"'jl.tI n,,~);(. 1 kt·....ic:J\':11)11 '''{.'(.~lT.1

Pfipf<':ln:,: _..'Hoi,,,(_,'ncb1iti i s.unleu, papOln(;':11 i '.t u'j rcbra nal'(~nd:)11(;, (:oko~Jade' z:t kuvanlc ::;C(\~'I'POIiI(:~:lli::;a vanil~<"('ron)t r:'I(I1'1\ Il;thll malo vodc i sku-vari gU:OOl'"'UI' l)OCI.Hi ,·5 ka~ik:tprohl:1<h·I)I).: '(" ..c..·fflng -,if\JJ)3 :-.nU:~1 od'tnok:I\',l i ;':;lnlC,ilt It'....'C) r)34u za

rnt·:;t'nj<.· I)(ll')",k.llt Iurmrm pa fa7.\'\Jn

kuru, Badcm ,,a');,'"11 nl.",':;Uti i samleri,dodari I.'; k;I'lk'l prip(ct'nlj("nu!~sc:~cr"()}:"rup,1 I rn.t'..u umcsiu. Pr~Yllciprt:~() korl' od "l1n"a"a I cavan rolar,Preosra!u ~l.ln~lu ~'l)k(lladt' /'~~kuvanjc,ako(.l<: nru ....'I'Id:UI P;l I'olat u, ..dj:ui u nju.()~Ia\'ili d:\ ~(' ~~J}i dan-dva preII p()II'ch~:.

SaJamlca od smokavaPOlf'r'btlo ZSO I: W(c'r.t li(J C. 'l/uh'imok.1\~.200 Il 'I/UIJ: 8m;d., '50 J! ~eck·3!1ih 0(;11):1

Priprema- M.-C::cru'j)lno\:!u '~I1 dl vodc.da SC' dohijc {tu...t ...srup Snlok\ c OCI"UUoct ~"~uh pcrcliki. pa rh ';lInlt:(i $U\'O

grozdc malo na...evkau, kao i orahe.Zarim prtprcmljcne ~ln()I..\'t.". orahc i"'U\'O groy.dc.~ Ullu':SilU u Scccrni sirup.l'romesau, da sc nla~:l ujt:t.!n:l(f. pa.sklOtlni s.i vrurc i n~l;h'ili da sc maloprohladi. Od dOilljtlH;; muse oblikovansnlamk-u, posuci [c malo mb-verumol':lsilna i 1\:1<1:,:<0<..' prosuxi, ....<:(:i na tankc;in he.

Radina salemic« sa SttlokvamaP<xn:nno: iO') /: "'H,/I 'UkAA:.'\<I. 200 spr.llt x."():'r., \1(UIl;Jt),1 I.or., , '4:Jk oel If)OJ')()r.J"eJj(.'. t.n\':lf "("(,,,'T IN po/rem. 3(chr-.t ioko/:Klto /.1 kU\.tIl/(·. 1r.Q(A.1(';I hlljflogm,lrg_:)(II".1

Priprema -smokvc oCl"'CIlI od petc:I,1ti i:-.:tlulc..:ti l)Odati prah :O.oe;:tcr. rcndanukoru i sok 0(' I pomorandzc pa ~vs:dobro \10'1.· .. 1( i Od dobijeue srncscobtikovnu snlamlcu na podlozt odkrbt~I.;;cC(.'f:), l: ~el'pl('1 l1a I'\gano; varnr;tstopiLi cokclla(lu, dotlati kockicu ,flat'·

garin:l i UI<:~a(i,SkJ()flili ;0;:\ V:Un;:,oaljcn)('~:l1i da ;':(.' ..nalo Z~lISI1C:. Salanlicupr<,'li[i J':t\IC)I)ljt'no", cokoladon'lOSI:l,ill d.. '\(.'"'I(.'gnc,

Raduk saJamJcafotn·bm>: i)/JtJ J: (U~(_·II, t.n ~nog 1'211111.'3.

100 g l<e,k.O"2 2~OJ: r.vlloblllllih 7,4,'/(:bolnhi.m.2l>riprCfll:l falluk ornc)ciJ.ti i ruk3nl:tUt\)t''''11i Ponlc',UI '.' 350 g kokosa iunll.'sili )..01'11.N,l da'k\1 posu(i 11):\10koko~" i prcko njcH!1 ",L,...I :l!lJIIl konl odratluka Pl'cko kore po.:>uti~i{no ,<;,('k·:If)(~ ~l_/n()hoil'l(" ~~'I~'hfHnbon.:: j llviti

Page 39: Domaci posni kolaci

40 -'D:::.::O:.:ffi.::a:.:u""(lOSni kola~, JlII~·.'nn,,.' I 1)~I.lk p<,...I:h'I(-(:

salanucu, PO:-OUIl kokcsovtm brasuom iOSl3VltI d;t '";110 OOl.,lo,i $<;(, na tanke~nitic(:

Sslsmics:od bedeauPOfrc:bJJ{)~ lfKJ g b.1dent., I(JO If or:li1;l

.100 g ')c:'( "1"'.1 "'Jlol..U.ltJlil"'.,, .!";() C ((.lko-Jade-~:J ku,-:toj<', 'W'}. oa I IUllun., it...·('1

Pnprcma. !,)I'If)rt'IU1lc,.'n badcm I or,the:samlcri i porne-eut, ~CCl:r' p"t,:ilu c:l:~o(n\'0<1«: j skuvatl gU!\1 ~1I·l1p. Skl(J1I III $.1

V~H(·. d()d:lti ~ok()I;".lui Inc~a(i da scoropi (:tko ,c.: pOII'chllO mnlo \'nlliti naI:~g::tnll "lUCU). 1(:I<I:I:oic....vc OIOpi, do(jaumtcvcnc h:1<i"llh' i orahc. ixtuenn kara-nfilie i ..(It... (Id lrrnuna. 1'uu-slt! kompa-kinu lH:I:-.lI. oblif.. 1\:1(, JC' u salamicu iuvahan \.I kd'I;J -ccer. iii PC)_'t.Hibadcmima ..('i,,'Ulill ua ","11(\' Pre..JuzenJ;J ()..';t\'iti d.\ ..c pn.'\I" Sc:c; naS,llill("('

Salsunicu od dunjaPfHrrIJJJf): Saf] I: nc.I,(l,',,,h dun;,l, ~I)()J;!

~t.·t,-er"•. i kJ,jJ,;c' I'1ItU.t. J JO ~ ar'JhlPdpn.:rna' dU(lJ\' (lc.\I..tHi i nnrcudau.Prt'fiei ~C:(:Cfl)lH I rumom. nuhu {':l~Otnvodc (kobko d.t ogl'c:GnU) I kuvau dolinc (lfll ...-ksaiu. 'I'r~h.l du "(: dohljc gU::;I:-l

111:1$:1ir. kOjc i<.· .,1..01'0 :-:va H':~OOSI I$p;!ri~

la. (_)..:thc 0(·, ..,111 i I i:-;<.'('k:ui p:I dod:njSI(UV;)l)OJ Il1a'il ott dUlija Kada j~do\Oljllo gUSH)..}dClilill:-';! \'aln: i O~(j,\'i,(I d:t ~c lnail) )lrohI<lth, Z;lIIU) 1l'1,ISll

obJiko\:ui u ....tl:unicu. na pudlozi posu,to, kn~Ltl 'cC<"Mlll l' alJ.ui ;c ...a ~\'fh",rana u kn't.ll '(."(,,·r I 0512\'HI da scdohro O'\"'~(d\;t In d,u, ..)

SaJamica od suvog voCaP()lt"{'hllo 200 jl"cn'UI ..1,,,,;1. zon g unn;.150 r. ""HI) ,..Jtluk;I'.I. 1(10 r. ~U"V){~n)7(f:J15n g (1(";111;;. ~ f'C..'br,. c'(,J,;(ll.1dc /.d kU\':Jfli<.'

"1 kl$lk(' I"IUII:" "0 I! Jr.1I1diti1lJl: kon:pOIl)o,~uld/.t'. 11)0I: tJlI.:(/.1

I)JiprCI)\;1 -,,'0 \'On: opratt. or-isilli f

'1111.0 naseci. SI.Hltl 11 dubln '~Jd pa nalaganu vatru l.)udJli 111<:<.1p.\ In c-;'all tI;i

Sf: masa ,jt·cllllI. l)udJli (t>kt)l;u.lu zakuvan]« I rum KadA J(' 111;\'.t gOIO\asklomn tc 'l '1)(""' t.1 I.lruen; na ,1;,,'-:upos utu '-:'I"lal ccccrom 1 lI\·.lIj:ui uohliku -nlnmc ()'t.I\I{, dol "t, O"'U~Ipit

pn ..· 'ILlz~ni:t :-t'( In:, 'nitiCl.',

Dragunin« .~t!lamaPotn'huo: ~I)() ~ 'N·.I/I.I, 1(11)!~b,Hh..·H';'.15(J .~ .'('('t'r:" i 1'(.'bl',1 (\(,,,"0/.1(1(.' ..;;t J..U\,uli,',

Jlur/v hlll(',}Jl, '.1: J.,'II'.'lflfi/i( ". IH.Ili) <.';111('1;1.SI("III;'",(I.1 konc:t InHHlI'f

Priprcma: .sl'«('1' prc.'hli 'a ,na'o Vf)('k- iukuvati U l-tU...( .,'(til'> Dodall mlcvcncorahe I obarcm-, olju'I{'l\l' , Iscckaneba(!(.·n1C: Dodnri .....11111\ ( ..-ttdanu (~ko-1:I(..Iu, (inl,·" l.;:tr.,uOh( I III\1Ul)r)\·1.1 koru.Svc iZll'h.~,':1I1 d,l -c ul(."dll;lt I, p.1 ,kJonilisa varre. lti.:Jd:, "C 01:\10 pn,hl ..di od ruaseohhk(.n.ltI ....rlamu n~ d;' ........i pn"UIOJ prah.£.ct~r()ln. ()sI."l\111d.1 ' ...~.tlanl-a ~U'I l-jc.I~lna pre !'>cl·(·n,.1

Salamica od tokoJadeP()I{'('ht)p !,O j.: c\oJ..tll.I(/(· /.! kU\',lUi<' 1()()

[.:pr./it .;(:c(~(:~,100 R WI'()}~ru ,,'d,"i. iO.~nllt'n'nilt It'\oik:t, k,!.~/J.,l ('lItH:1 J.·.."'J..·,'I.,uc/r..'. loa g ~('l J.,!flllt h·'"IJ:,J ..( 1.,1"/...(;'ut.'<'(h'aih \'i.';,lIliri 1.1,"/:111.."

Page 40: Domaci posni kolaci

SI'rNI P()~I\J 1\(;,;)"",:..:':.;(:;:.1_, _

Priprcma: I'll I.IJlaI)O; varrr ulopili {'oko-ladu. ()(1~I;HjkfL'lku "ode I nll'Sati. lpOSt'hnnnl ~u<1u'.t malo \-0(1('napravhiJ:tko J!,U,I '11'11) C,_)(f':'t~<.'C,_'r.11'()1ItC,_'~a(i dee0135;\', ,,;1 d(_Klau M:ck;tno '\1\'0 gtoid<:."'C('k;u'i I n11\'\"111 IC-'l1lk -eckane- \,I~ni(:

1/ -lark«, run, j'\~1~\'t' dohltl I/m<:sali dat)):l,;t PO't:tlh' kCUllPJ.!...IIl,t ~"Jl)nlFf sa

vntrc j d:lI,(" IHc'aJII('i da sc masa

:lgu~Il(' Kada 't' 111:\(0 pl'oh1adi mnsui~""("I(( na d:l'ku J)O:-;U'II kJ"llJ)IIO reo-

dauom cul"Ilntil)ll1 I ~'\':llj'lIi ealamu.()~(a\'Jci da -c dnhl'o :'lcgn(' I osus] p:t~ccJ 11:1~I1Hict.:clc:hl,i(lC pot! sarulmeu-a)10/.(' -c ukl':I:..1I1....l nckohko yjs:tnj;t iz,I:-uka

Salamlca od orsb«P()ln'hnct .!~().: ,u/t·\(,tulJ (lr,IIJ,•. 100;::,(·(·I..ltlih 41('.,1.:1. J4iOI! '«'('r.".i I(-iJr.it 0.'.(0'

l::td(' /.t kIH,Ul}t'. "n.. I J..ur;I tKJ I hmuns,ru..lo \odc' '('C(" III,r.J/", jlu IXlln:h,Pripn.'III.t: ~,~, r P((.'lill ...." In..tlo vodc.kollko d:~ U)!(..'/U(· p.l u!'of)ui()\,;ui U:l

1:\£.:11\0' vmn. ",ld.l '" dohhc (I()\'()'jl)o~lI~t 'Ir\lp <10<1:111 Illlc\l:II(.' i '<:rJ,.;;tl<.:

orahc, 1\:II'C,_'n<.t.lrlllc'(,kol,hhl, nac<.:dt;,osok i »arcndanu kcrlcu od ;cdnng ltrnu-na. Svc f/'nl(.'~ali. jr)~1l};Ho~h~::Itjna plot,1)11':( skfClnitl, l<'ld:1 ,....: prohl:ldl i 111:=-10

':'leg,I)(' na dn,ci 1,1 IlH.:,(·ujc PtJPI':I~(.'nojprah ;'1,.'(\'rrUH U\'I(I t;.Il:lllllJ l:kl'-;t~iti:'I,"'(.'kaniln ora,una

Sa.reni kolaCioP(Jlr(-b,lt, •. JilJ ,J! ,,,I,,'j e:.u/J fN~th~.;lI g"'/(,'\'1),1, I(;'''n/l.~,.Jsn ~ --c'C "'.1 u pr.lhu,'iI}R c'"s,o.J.ut" /.J J.U'JIlj(· pcJiJ kt*<»ia' ;;uJil"'·C(·r,l. '>(IJ..0(/ I f)fJIUo,t'.JIl(!/(.·

Pl'ipn,'lll:t I)OII":.',UI nllc;\·(.'I1C nr.ml: i'(.'C(;J' tl pr;thu, dud.tu foool..od porno-(:lncl/.(' i l:tI"h',ill U.."I() Pod<.:hli ga na<Iva <1(;1:1p:t u j(~d,ln dod;ul r;l.'topljelluc()koladu :l II dl'ugi nlalC) \';lnil ~c:('<:ra i

mlevcn! h:,nlk ,'\,,"0 Ie: potrcbno u drug!dco <.IOd;111 J()~ malo soka odpomorandze Od (M>.. dcla r;jt~(aJ1ji(jkore dt'bljinc pol.1 '.IIlIUl1(.'{nt . ..,12\·Uj

jednu pr('ko dn.r8(.· , '<ci ill k;lIU(>Olllvadiri k\,;ldrnll({' II! '>oRatt('\" Ostav iii z..3 dana cia ,(.' provu-;c 1);1onda sh.l.titi.

Posne bajudere IPOlfciJn(): 500 # '''/cTt'IUIi or ••Il.I, 'lOO ,~kl';st:d :ic,('C(;I, 100 g "r.IIl \(.'t.t:I',I, I k(~,..tea1'fl,)1/ ,\I'C"(\I, I 1.,1.-..11.. :1 IIIHUIIU\lJ1J <'Ok;l

Pnprcma: ,,;pillo\,.ui jOO ~ ~t:tCr.:1 samalo vod ...·, do< lru i mlcvc-ne orahe ijznle,~:ui, I)OhIJI,.'11Urna -,U oblikovan uuxanu k01't1 dchl,inc,: oko ].5en1.Prcostnli ,r:(:c:(' prok\.I\'dli sa .)Ia!O vode,OSI:l\ ill da ;-..,. prohkldl 1 LIZ :-.Ialno!ll\·~:tnjc duti.I\,;,tli "4.'"<'~T~J prahu. Kad scdobtic helot rna ..a dodAh "()k 0<1 hrnuna.dobro ;/.,In(......111I Unll,.' ptt·It1.tr.tti k01"\1

od oraha flo(':'l\tlJU nOZ,·1t1I ()s(a\ill dasc ctobro pnhU~1 \eel na uzane ';'30-gbcv

"""""-_)

/

Page 41: Domaci posni kolaci

42

Posne bajadere nPOlr('/"lO 3S0 Jt H'l,'r.l .!(I(J /1 cll;,th .....

n:b.1~J (oJ;o/:u/{'" /., ku,."lj," i~I";'\(N./I.:'. p.lrk.1pI lifl)Un(JHJ}o: "-4'Ji.t

Prtprcma: PUIt)\'IIHI "'(,.'(Cf..l ph'liEl samalo vodc p.1 u'pjrHl\ .\U d;1 ,(.' c.k~iicg\l!-l "nip 1)<)(.I.tUluk"('IU' or.thl" i rsto-

pljenu Cnknl.ldu. ,tl)hn, i/")("~lIi pa..klon;(i "'J. vntrv. l pU-.c:bOOIH suetuu~pino\ 'a ti P'\'(),c.ll, 'cc"'r <n malo "exit"KU\'ati dnl n~; p<,'CJ.I14.' ~;l_'\..m J!;U5l.Laflin ,..klunill ~d vatrc. clod;Hi par kapiliIHUIlO\'(lJ.,: ..oka i/It1~"~1I1 I o ..,.lvici cia ...ehl:'ldi I)ugulj:l" k:llup n.1\lai.in vodom

1);:1 It rucgn "I;t\ rn 1>010\ inu nla,t... -a

ora ...ima Itl"lan,111 l '!>"10'''Uli :l.ccel'knjt -e hl.\(111)t)lll)\(1 me ....ui dok 't;" pet-punu Ill" :ritu ..rtc 'lp.1I1 !t•• preko mac-eod unh.t I'(.-kllrl c1ru),:um pohHIIHHn..lIH:......· od Clt.th .• t 1...·1')(' I/rol' II;I{I (hla\-jtida X" pOlpunt) 'h')(llc:

PosnJ krompirieiP,'(r(_,(JUO .. <00 J: h,ICll'/II,l. ,/"'to!~ '1..'(_("l';t. !\ Cl.1 krtuupir., H).flu J..f.t.O.I, I I..c"la 1;10;/

,"C(:Cr.I. tOO g ,(nJ..O'(H·tl)~hr."I1,J • .2 1(,1,,';1

('(·/,,1/.111(' 7.1 l..11\<l1/}(·

Priprcma: :'(.'(\"1' "'I,I\'hi U iiC:l'p'(,I', ll:lfjOvodom <1:1 ngl'('I,IH: i ,,""\,;IU kao Zl

:-o1:"!:lko 1:1. \ (cHh' I,u\ allja ...Iudall pcnuI)\;l \ (.,(":1 L:f'l)lt11)U'.l 0P'''II' i "PL'Cj urent! /,llllll Ih prohl"dhi. OIJU ....1111 iduh(u l:-op:l"r.ni 1').11'01.1,,11 \I wccrm"nlp 1)0<.1:1(1 1';U l! ,.1011v·\I: ..lIh bade-In.L 1l.1Iend:IH.t • (c.·hla (·ttkul.a.dt· zakU\;IHIC.' I kc-c icu vam! 'l-\c.'ra ~\t: dnhmu'mc",lh. :-oklnnlll ".' \ .urc I pu,Cttl da -cInal" uhl.:!(h Cltt n1.......· pr.t\lCi bomb« ..x-,u\':~IJ~ltj ih 1I knk(p...o\'u hr:.t"tlo 1 I~UUscckanlm b.tdcmum «H.l p(t'n'(~llih50gJ':\nl~)

Page 42: Domaci posni kolaci

~SNE VOI.NI· I'(I~I.AS·I'II;I;~----------------

POSNE VOCNE POSLASTICE

Pecene jabuke 1Po{n'!>tIO' .f.,' 11"J..h,·I,h j:l/)uJ..':" Lao gI)l/(','<:njh HI.dt.. J 10 H p"ll; .';I·(!(·l·:~.

U)/I/(' ul}:1

Priprcma: Opr:l(1 j.lhllkt". oljusliri i <red-IIlU jZdllhiti. !'valHt mttlo U .'I'<:<lini prefi-ri Uljl'''1 (1.IO)('!">II, \.I1;a n)()/c: sc kOJ'iStilrhililli n)nf'~ldn hcz Inl<::kOl)pa napumusmcsom n,II,r.l\ ln-num or! rnlcvcnihoraha I '("'<..or:.. IAhukc porl:d:ui u pleh i£){·tl dvadc ...t_· • .Ik minuta u \TUC:0J rcmi,

Peccne iabukc IIf1utrc'fmu iI ".Ik'~c·"hJJiJUk.f, 8 /.o;(;)lk:, ...L'?d.;.t <xl ~i'.lnJ.t. H s.j~II.., ,uten'Olll (.Jr.,il3I)t,~lt) ul/"

Prrprcma, j:'h~lkc.:oprun. O(;i!!>lillI code-bici im "'1'(:\llInl I)ollu:~all slatko 0<'1vi~:lnj:l ~a Inl('\'(.'IlII)) nr.l~lnla i tornma-,om punill rabuk«, l)or(._'d~lIiih ~Hil'nnn POdf'lll)'I.:·11) ptch i p(._.(:; 1I i'.;tgn:;anoj.rcrn! PI't' sluxct\j:1 o"'la"ili da sc ohtad«,

Tuizbt]« Jt'om-bno- " ('('(' /"huJ.t soo J! ~·(.:c-r:f,po'J" tc...,';U .. ,llu/(·u·nlh 41/"IIJ. h.l(/"_',U3. iIduik.l ·t·'; !.,I"lk., '''"",., iT. kOU1POt3 iii.:J:uk:! 11....•..1(.1 ,.IIJ1/"("((·r ... I lnnunPripfcnl:1 "tbukc' oprah, oljusfir.prt.:!'>(~(·' n:a I)ol.t I izdubui ~1"("dil1u,Slaviri dl pt'(.)ku\':t \oda sa 01310s<.-Ccr;liSO!...OI)' ()d Bruun•• p.l :-pu~tJt; pl'iprenll ..jc:nl.' j;lhu!...(' dOl 11",1(1 oUlt'k.";aju. z..'uil'n ihiZ\':ldHi, (.l<':cclill 0(1 "ocit> I pOl'edati t.pleh. U v(ldu 11 kOlui SU !it' ku\'ah:'

j:-ihuk<: <10<1:10 .:'cccr I 1l.lpr;1\ ill gu~cixtrup. f)()~c,.'b"o ponlc:c.;111 mlcveneornlu-, le\.liJ..t\ budcm I "ani! seccr itom SClh'SUUl llit(!<'\,:ul [abuke Zaum ihpf(:lili ~(.'c...'rnitn slrupeun i zapeci 1,1

J'el'r)i Pl'CCn(' prcltu sa po k:l~ikonl\,I~anj:l i~:oLuk;l iii kmupom, OSt;\\,iti dasc prohl;ld. I slu.liu,

Tufallije IIPo(n:hn()~ 'S \ I."t til /.1"111.,1. J~J8 N:(._:.erJ.

'50~ IIJ/en'n,h c1rJIJ." Sf) ~ It'/("l-('ntb

!('~n,/..:" J("(ln.1 ',,( ...1.'.1. In.llo {'itllt'I.l

Ilripn'nl;l' j:lhuk(' ()I'U··J.II,OljuSlici I ixdu-bin l' duhl,u 'Crpu """(1 vodu, dod-alimalo ~ct(.·r.1 p.. prnkll\,,;ui, Spusrari,:tbuk(' u ccrpu I ~u':I(,d~1omcknu,Zarhn th vndiu, occdln nel "ode i redauII plch. I' ,·o<.!u U ktnOl ~1I sc kuvaleiabukc (lo<.l:l(i ~c('('r I xkuvrul gl,l$t sirup.P()n·u...~:.(j ,nl<.:\t'lll' or.rhe i h.:~njkci tinH..'napuoitj Inn':\IIC: j,lbuk(', Pn:liti ih zatlmskuvanirn ~(.'6..n'nim "'"'lIpOln i :t:apc:(:i urcrni. P<','C:l'!lc" pO ...uli (.'il"lll:lolll j ukrasiukf'i;k;lnl:t ZI'('''' brcskvc,

Pecena bundcvaPotrebno. ')(:1,1}>I)ndc"", ",.,k,ulj:l.!'n'ah ~-f'r_ ';11111 ..("(,,,(

Pnprcma- bumlc\ u (.(I'ltli od semcna iiscci na kom:l(l\'. Plch prt'llI;Clati ulj¢m.por(.'dari kOIUoldc h'lflth:'\'c i peci uza~r(:J:lnOJ rt..'rni Pc~<.:nc J...Oln.ldc isec_ipn:rna zCIJi. POf'('d31l u cini]u zaslulcoje pa oblll1u pO~l.Iti si(oinlse(,~CI'onlPOlll<.'saninl :-,:,vnnilorn,

Page 43: Domaci posni kolaci

Pecene krusk« /(ruske sa ookoladllimPotrelJrn); i" iru",lkol.. 111.1/0VI);l11t hi1ifl(1f! prelivomIUtlrg:lnn:l, tn,l}ol,,,tC·I.I, -OJ! "U\'I')g gr{)~(/if

Pnprcrna. "n.,kc; oprau, ulJU51ili. t)(-l:-tj.

(i od semena i J)c.:lcIJki p;t 1')(.-0 1'13-

kri~kc: ZagrCJ3U ul.c,· .Ii hll,lIl rnargarm.pa 5\':' k'1.1 kn'r.:u .":1, nbc: 51 ...1nc: matepmpr.iHi PI'~Cllt·porcdall nn tanjir;posuu Cill'lCtl)111 I 'U\IJU ~~roidiC;).ItI<l

Pecene §Ijlve('otrt!nno; ·,00 J.: \111 lh ...lill,'1. jt'Yf_!t':f oruhnkottko hurt kf"UU(,.I.~rJII·l', o/,'t/o 111/:1,,?cccrPnprcma: SIIVC.' ~Ijh'l.,' 11:ljpn: skuvati daonlcksaj'" Z:uiln ill (l("(,.'di(j ()d vode,ohl::uh(i 1):1 Ill) iY"iIO;ri kostice ,Prepotovin :"0\ aku N:'I Inl'~lO k(l.~(l«_·:>I<I"ili potovmu IIi ((,:I\,rtinu J('~lgraoraha PUI'C..'dati ..1"\,(,, u ph'h poprskanuljem ':'l.hc 1:ILcx,I(,' malo popfs.kariul)'t'n\ I p<..c, U rvrm - K IUUlut., IZ\"·.1dni.po·.u(i 'cC('rolll I 101'1(",,1\l7I1i

Pecene rre§lljeP(uft'hun J k,.: "«,(,,,,;1, fI,/R.·n<J,lll:1 koc:rC)(/ J Iinllll),j, ("''',' ~.unp,III!(:.1. ,~(,(\.(' IU;Jlo

('lIl1C:C:I. I1ckoflko 4(U,1 /",I,.:tIlIUi<~'Pnprcm«. u'I,.'~nic,: opr.ut. ocisuu odpcic-ljki I k()~(ic:l.()c4.·diti ih od vodc parasporcdtr i n:l allUl1jl1i;lIJn~kt.1 Iofiju.Po:o;uliih st:(\:I·otn. prclili vtnom. posuucuncrom, uar ....ndanoiu litnulh)\'OOl

koricom i smviu karnnfihr-. Folfjuzat\'ori(i sa ~\tih '1I'.lIl,1 i I:~tl)t'cjtr<"snje It

rel'o;. ()~I~l\ill d,l 'C ohl:ldc.' i sluziri.

P<)!r;:-/)tJU 'j /t't·lth kru',J$ ..f .. rc..'dll~n,'!i(',iU:, J rr-/)r-J /"""1'(' (~l.nf.I(I'_'._i I..hlkekOfl}:.lk;r, -"" 1..1..,1.." .., .. (·r.1

Prrprcma kru,kl' opr;lll, prc!'(~(1poduzllu I o(j"ltll ud ,,,'Inc,,',, I'orecl;ui usud. po-uu 'C( (','OIH i pCt..;j ~I rcrnid,,:-I(.h=>CI:IJ.. 1l)II'IUt:l, ,\) rxnrcbi dofitimalo vodc. (,01(1\'<: Il.vadlli pa kada ~(~prohlad» ~r~t\'fi;\tlpo dvc polovmckruskc na /.:t.",~'bl)(,.'l~tI'iil'i("(,' za ;-.Iu~(~nj,:,koii I'll: tfeha <1:'1 budu S:l:-,VIIH plitki,(:()knla<!tl t':I:-.lopitl na lagalloi \ au-i.dodari konlnk j 1:l~::tl1c) jZJll(~;:'~Uj NaS\':\ki dco kl'u:ik(.· "1.~\'IJ'l(i po kojukasiku (,'OJ;;OI:ld(' "~IkonlaJ..UIiI \1o:i.c:-o("IIkra"lIi (t)knl;ldnin\ 11"'\ ",:.un:t.

We od Jagodasa rumomPotrc.w'f). 300 I: "rut)tll/. /'t-l,II 1"J:.,'()(!;l.20() J: kri"'31 "'TC.·r." .!(,}: /(·I"'UII.I, .:! <IIvodc. 3 ''elik,' J.;'~ll.c n,nl.l, ..,,1.: 0<1I timu-ll:l

Pripre-ma: p~)ln~'t:lu lOO g ;\t.'c('.'l'aS~I 2dt'cjli(l':t \()(t.,; I kuv .....li 11:1~p(Jrc{u <..1(.'»(."

tak muuua. N:'l:"cln (Ott \1,'UH;I1<lU »iruplInl(.·~:tli jOO ~~ O"I':IUlh, oci';c<:nih iPI'op:'l.siranih 1=1p,l)tiaI m.ou skloutu sa

~pon:ra, ))Odali ~(.)kcul Iuuuna, 1'a sveprocediu krox J..:,u'tO slto. :i,tl:llin Opr:HI

u hladnoJ vodi, Jl:.t H!1 lvtopiu u polac1cCililra \.'"utc' \'ode i ,0;" Ic.JPlo~ :,ipali uproc('dl'n sol, ,\1"'lI I/mc.:'all. dodal!rum p3 ~lp:1(1II "JIUI) l'piahnul hl;uj.nOn1 "ocm!" k.llup 'o.l 0'\'0111 1l1a_",,()t\)

Z3liln 'l,I\'l(i 11:11('(1 dJ 'IOJI I ....1{ Pte.sluzcoja. k;dup n:t J..r.uJ..u J:.lfllOCic. (llOl.r.

a\,llo da sc /t")~ nc ..."" .L"') U ~crpu .$~

vrelo!n \'oidOtH. d,1 hi ~\: lak~c..·odvojiood j\'t(,:l, 11.(uCI[; 1'f.,.'1t: n:l I:H1Jlr -:(,:1

sft1z;,,·nj(~.

Page 44: Domaci posni kolaci

1'()SNH\'( )<-',~I':1'()~I.J\:-,'n('l~ _

We od suvih sJjivaPotrcbmr 'SOO)!"U\ III '-Ijj~'a, I /I..,_r3 /.c:huJna,J zo g "OJ (''''oJ ... ,ro;:.",,, $oQ('I('" (Xl J IitnUI).,Pnprcrn:1 ,IJ'\'<: 0(')1.111~I~\'ili U $erpu i0:'11111 vodom. I);' kuvan dok neom(:k~:lju, '-Iok dohijt'n kuvanjem pro-ccdu I I II njcmu r.l\lOpili liSIO\'\,'zclati-n:t KU\":l(h,' ,I,i\"e prt'lpa:)u':lti kroz suo.dodnu 1t11:<occ:crra In-<,:-u dobro umuriri.%;UUH docl.tli -vuuanu korlcu limunn ilchnit), ,\1:1'\.1lIj(.'dn;I<.'lIi i sipan II kaluppr(·(ho·dno u\'l:lh.:n hladmun vodom.()nd:. kntu fl SC:I\'ili I):, Icd eta sc z<:lc::>(cgJ'C, (;ott)v i%f'U(\iu na pluak lanjir i=,h)~ili

1.ele od msndurin«P(}lrc'hll() l50 ~ .~j'("("~1 V pr.,bu, ,O,git:l:uilJ.1u h..tHIIU.,. Ii rU;lIKJ.lrio3, 2p(JnJ(,r:II')(/;(_' .! (.•';'f('ltI ..('IJ f)(/

fN'IJHlr.llyt/c· IIr IUIU,f. muk» ~ul(lir3()("/.:0((' INNJWN'.IIJfl/(.

Prrprcmn. 1'('1:11111 "pU:<ollll U hladnu\'U('(U dn omckva I/. m"ndanl1:! i

45

pOfl1oraIH..Ii'1 i,C'(.'clill 'uk p., g..t proccdl-(I kroz gazu III gu:<o(O ~i(o Sok ~1J);tll uncku luarvku p()"uclu, <Sodall hkcr ad1')()1l1orand/,.\.' p.1 vodom dopuni(j c!uzapremme od J lilro. 1ccnoS( PO{OOl~ip3U u ccrpu. d()('I.Hi -\cCt;r I kU\<1li II:!

uhoj vnrn, \II :01J.II)o IlH."anjc, dok ncpo{uc: dn \ n. Skloniti ~a vntre. doclarioccdcn z('lautl i nlc~:ui dok sc POlpt.IOOnc olopi 1\1;\"\1/.Hint (J~(;h'ili cia sepf'ohladi 1):1 ~1J);1ti u kalup po ~(:Iji(zapn.:!HIII(.' II) i (")~I:I"ltj II frizit,!t,., u:, sedobro ohhlch i :':(.·).I.nc, Pn,;' sJuzenj;=tkalup ua k,';uko ~PU"lj'i u toplu vodu iz(:lc okl'('ulIli na I:Ul,i,', Ukrasiri kandira-nom k(U'OOl p(lIl'l()l'.tndzc,

Zele od ananasal'o/('(>/)lUI. t totll't:n.f ;JIJJn" ...i , ..t:il'nog n'3

1:011110\('. IHJI:z C ",,·''t'/u,I: nlt-l, 'i k;tiikt'~:icr.,.6 li~ttH.1 /"'1..,,,,.1Prips-ema- :111:111;'\ uCt'dill od soka.tsccdcn M)k pomc ....II' ".1 vtnom. dodati_Se(~('t· i nal...,":'t!'>.(_'Ul'Ii,to\c 1'(;.'I:llina. Svezagrejnu do klju("UlJ.t pl sklonltl savatrc i 0:0;.1:1\ itl da sc pl'ohla.di, l' posu-dice /';1 '411~'('I'IJ"~l:l,lj:t(i ovedcnc kolu-(O\·C' :l1I;{oa:O::1 i :t.alh"lti ih .i.clconl.()Stavici <la S(' ':-lc~nc I nhl:adi

Zele 0<1 krussk«!>()/f'(;bu(J; -()() I: kru':'"k,l, "oht (\.t."~ l'Ode.pO!:1 <'-:1.::<" hc'Jog I H,;t, tn.tlo (tlH(_'l;l, 5 k,J,ikt>~·(ir:l • .1 1.(''''(',' 1.1I1t!';('(!t'I.,. J k",-,k;;l"u''Hggro./(/;,. b/i ..rc)','I1'(/;,tItIl., msto wksod l.i~.1n",Pripre-ma P()I'I')t·...Ut \'l>du. 1,...10 \',no,::>t.'CC(. In;tln ~11)"'1,1 , \':tnil .:.<::cc:r.

l/nH:,ui p:1 II III ,1)'\."'\1 I';I-!otopiti}.elalllLt\.u ..k<: ()Pf~1I1 u("lili I .t.nik."ali padod:ul pn:thc:,dllo, "nc."" ()u<i:ltii o(1ra,no i fl-C","CCtlO ",,1\ 0 gl'o~de, k:(O i fnalosok:l od \'i~a''1j:" Slp:ui nla:r,u LI ':as<.' za~{;tdol(.:cIi o~la\'ici da ,0;(" ~tcgn(; iohtadi.

Page 45: Domaci posni kolaci

46

iele ad pomordIldiePOlrC'"/)IlO' - S ell ..()I;.l (lei p0/unral)dk.-J k.,.~;lit·(·/c'I,UIIJ:I U I,r.l/lllPnprcma /..e'3111l "{.I\ IIi U (h'oIIIJ~hUposudu, prclui "O~Oliiod polnorandzeI lZOl(.';ati. ()',;l\,U da ocl'{uJI oko ') ruin-uta. \1;'1)\1 zanm ",':1\'1" na umerenuvatru i kll\;ui lit ..ralno 01(':\;HIJC.dok St:

zchuin .":I'\'Hn uc 1')I<IIlI \odili I'a{-un~ldn nc prov rl )(,'J' -c 7.cl:uin onda nccesrcgnu«. Sklollili 'i:1 \,;lIrl ..' i o-:-ta\"ili <1:1~<:pl'ohbdi !'IiP:HI II 1";llup z(.;ljt:n()~ obllkaio c~(avili du ~c-·:-.I\'gnc. PJ'e ,...hl/..t'n;a xcl('izv(nuti na I:U';llll,

Salata od JagodafOirebrtt); J;OI)(I{: "'I-~I'(/,J I (Nlf)Jor.UKI21,

J kb'C:l Io-":loilx·6:r... 1 k('\iCJ Onlc(:J.1 SU/X'n.l J;.:.I'>JI.:I1"'.~,...1f1(I,rci.11J/:l.lj!r'.tnl'ic(' Il;Jnc

Priprcmn. I>onlornndi:u oprau, OljU~lih.Iseckau na k()('k'fC.' a sok OO\'Olili U

poscbou tIOIIICI.I, tl:<II(,C nane oprau,OSl.l~illI ..itno b('('k:ul (ot-13\'ili lI('kolikoCelih Zll <ieko''''J.clju), lagod<.: oci~ti(i.

ppr:HI, P:l occclitl od v(.ldc. :l ~alinlih

if.("{i Il.i pohninc.; III (CI\flll:C: I"<.:ckaneia~od(' ,I;t\'hi u t,'IIl'JU /3 ..hl/t:nIC.

<!c)(l.tti \,tnil weer ('1I1h'l n;l-..ccl.;af"..'pomor .tnd.lc I 1I'lu' c: nane. Pn:litisolon1 od I)()lnor.lnd..lc I hkcrom odIr(.'.:.anj:l. ta.).!;,on 1401(·-. 1(1 I ukrasiu cebmli.;;lIoln:t nane l',I/I,I\'o prt'knu ti:,fiJolll iohl:tdili U Il'Iild<,·nJ. n:III1I'I",<': l. '\;11:1

Voce 1I lubeniciPOlrchr)l) I Ittlx-1I1r ,j "t'(/lI/t' \,C'/i<'iI1l', 25Ug bC'log !!f'.,/.(I:I, .!i())1 j'(J!o(/.1 t!i 111,1111):1, IP(J!l10!'.ln(ii'.1 J H).fI)(I:II 111,1,J h;llIfUU:. I

k;/sik:! w~k{l (I(/ItIlUUI,t, J jtl/>llk(·. 5 kt,;;ik".;(.'{(,J':f

Priprcma luh(',"(,U pn,·:"It'(.~in;i pola iI/dubiti, Sn'(' lul"("''1j('t~ ()(:i:;titi odkosuca I I~t'li na )\('I( ku:(.· lJ:lI)~lIlUo'ju~lIli I ;'(:ci n.' )..01.._110\'<.' pa Oc.hllabpopn,k;ui JiOlUIH')\"ln -okom, da ncpocrni .una g.m.i.d.1 C)(.h-ojih (xt pctclj.kt. ):Igodc 01)r:11I1 Uc:,..nu. a \-(.'{1; pn..-sc6na pota. Pomot"Jnd"u I mandarm»olju';'(iti I hc,:C' na J...t)('f"I('C.'(po ,)O(I1.'!J1

od~II'aluu 'it.:lllcnk~·) Jubukc (Ipr.lti iolju;(iti pa isc~i 11:1 kockicc. S\'o ovakcpripn.·lllljcllo V(l~(.' iZln~'!'o:lIi, posuuscccrom 1 etnvin \) fl'l/,1tlt:r da sc dobroohl:l(h. Izduhlj<:nu 1-..01'\1 lubcnice ocedr-ri p:l lilkodc ~1:l\lIi "I t'1"i:lidt:1' (po 7(..'ljiivi(.'(: iscci nn (,:Ik·c:tk). 1',." sluzcniaizdubljcnu kr)ru tuhcu i('C: napu niIIpriprcmljenlm VO(em I "uilli. J'o z..:ljipoprskari konJakuol

Vote u ananasuPouvbno: I ",",,".'" Jon I! 11'("'n/3. in gJ:If.,-'tX/3, :1 k.l...,I.l.· "c'(c·r., tI P'oI/tU, ~,k odpol;, !inuul;l, J 4.'__",kc' kC1nj<,L,Prtprcma ananav pn'!'o\"(:l na pnl:t Io~lrim !lozel)) i/dubit .. Koru ;lllanasaiZllu(l':t popr!'ok;Ui k(lnj:lkoltl i P<)$Uli:;t:t<:ronl u pr:lh~1 ./.\ ;tc((.',H. "'rt'dinuan:,n:t.':1 Is(.o(.:f 0:1 I«I(,"I(I,.~, 'll'csnje opnlti

Page 46: Domaci posni kolaci

POSI\H V()(~NI-: ')( )~L"'!'>TICE~==~-------------

j i:t,\':'tdlll lin kC)SII(.·C.J3godc oprati,O~I!'!o(jl(. \'l'('(.· ht:C:I (1 <'In;ii pomcsanl~ck3n .'"!1n:I'. tr<:,u.c: i iagc)(j(.·, posurig.... -«(.'mlll 1 koruakcm. i.lnlc.~a(ipanapumu '.I-<.iuhl,l'IH dco ananasa. Sr;t\tiliu (riiid,'r da sc dobro obtad..

Pijsn« salataP()u'eiJlI(): ;/ ~1'(..'/f· rn c ..I.'1·(· "reUnj<' wttctru-.l()O)! IH.IIIIl.,. IOf} P. nlJl/./i. 1kit.iik(· 5ec:r:r,JII prshu. J t.'h(: ,..I.IIJ..,()J.l v;Il:~

Priprcmn: Svo vo('o(: oprrul j ocedm 0<1vodc, OI'(.·~kVl·(.)Jju~lIti, izvaditi im~t)~lI(.'c i ':;c,i na keu-klce. Pt)1HCSalibrcskve sa Ol:I"Il~lIna i rlblzlnma. p.n::;uti,'OCt.'pl':lh ~(·C(.'t'OIHj Il:'llili vlnoru. Staviusvc II frizich~r dit :->(' dobm ohladi. SluzitiU ciniJIC;ln'l:1: lit ;lrf)kill1 ca.,'alua,

Salata od jabukaPlIlrc'l)llO. ; i~bul.:.,. SO J! ~Ul"QCJ.!I"tIY.c/J..100 J: or.,h~ Z J..t';J.c llte(/.J nUl/u IitllUtI:J

Pripr\.'nlJ.. j:lbukc oprart. oJJI,I~titi i narc-ndatl, pa p()J)~k:ul luuunovun sokom.Doclnu 0pr:U)<:, I OCi'C.\"lO xuvo gro::i:dc-,

s('t.'kaf'lc urah(' i Il"'d Sve laganoiZJ)lCSUli i o~(a\'iu da ,..e dohro ohladi.

Pre slui.cnj3 posun suuo seckanimorastma.

Sarena zlmska sahtaPtHrroIW: .1 ~\.'(,'t' }.lbukr:. J nl..tJKI::rn·flC'.1 pcJf)Wr.lfKl,(". I nl;"nll (·r/('r. 1()(1g ~U'T'I:

g£02(I:I, 150 Jl (H",",h:J W g KrOIJJ $(-Cet:J.

so« ott I J)iJ/rJotn/ld;(O

Prlprcmn j:thukc ()PI'<lti. oljustiti i

ntbtiu. pn h.c(', na kocklce. Prctiupolo\;inorn sokn ()et n:'r:tlldZ:c. Celcrol,u:ititi, malo pl'obarili 1':' nnrendau,P()llll'$illl ...:1 1«()l"'l,iC;'I"lllliabukc. Oodauoprano I l)~lih'eIlO ~lIVI) gl'o:;'dc i seck-ane oralu- POlll()'f(lnd',u i mandarineoJjU~[ill. OC;,tlll od kOSlIC;} i ise('i nakockicc. Dodau pl'cth(l(jno prlprcmt-jcnorn vocu, I)ftprsk.ui l'ol;.-CcrOlu. svelallC.';lll pa l')rc..'II1'dn'lrorn polovinomSOJ...30<1 narandse. PokJoplli i ~ra"(i u(rinder (I;, '\c dubro nhl;ldi.

ZimsJd sanPotrehfl() ~oog J..'v':.,k.I. I J..i...(,/ .., j.tbuk:t.f 20 g k()tlJ{)or:. ()(I tl'C'.\,Jflj.I. "u 8 kn"t;J],'('C('!';I.In.l/o <.:ilJl('tn, n. ,. (/1 J..rU;kol":li:e.50 g (Jr:.h,"

J'riprcma: kl'~l~kc ('pl':ui: (')~I!"(iti i btc;11,1 sunc- koddC"I,'.)llhldn, opr:ni, olillSlil1j takodc ..uno na:-;c.:(.pa pomesau sakn.l~killlla l)oclatJ kOIl'lPUl oct lrcS<lI'ljaP(')I;.. c:t~t· vode PI'OklJV~ti sa malo('hnc"'l~t j kri~tal ~t'c(,'rorn ;\:apraviti~cct'ni sirup, proht ..adui ga pa njiluc:prtlili \()(.t: Pr('hll /;;ui.u knl':;'ko"a.COOl Ilag:3rtO i.l.fnt·';ui 'tl."ojke. Pc.lSuti ~H.l)Oscckamm Or.a'")13

Punjene breskvePotn-bnc. i ~'(·ltt..t! I>fl.-"k,W:. 2 ..oIJt! ixlogvi,,:, j k,I.\;k(, kO/I),Jk.l, 1008 ook(J/Jc/(' Z;JkUV:'/l/l:. k;,~U... , '''/('\'('1),11 h.J(/('ltI,t

Page 47: Domaci posni kolaci

48

Pripr("l1:t· brcsk\i(' Opl':'\l1 c.l(:-ISli[i. pre-polo, ill I In;lr,nlf,lIj u mevavrru bclogvtnn i 2 k;l"kc. .. kun,;lka oko 45 nunura,Cokoladu nruplll dodau hac1c:tnc: iL:a,tku kon,:lk~l. pa nlUUU da <;;t" oJX"{malo /~U"lC.· ()\j,n kr('fnnm plIn!librcskve ocedenc 00 111:tlinadc: Uhladili1 .. luzlti

Breskve u likcruP'Jil't.'IJ".J, J ~'r'('I', /t('h: })'Y,_'~kn'POt))Ol';tI)(/J..I, -"'" J.f)~j,it.1 .,(;(~(',..l. k,I,:'jk:thiljll(J1! '1)'U),::.t'III,I, I (II iik~',';((ldPOItU)fll(ul;('

Prtprcma. hrv ...kvc {)11\1~li(i. pn.':;('ci n:tpola da hi sc i/\,;Idlla kO~UC:1pa nas ..-(:-;03 polllkI1'j!O"t,., (1)(' umkc) L' (ig:U)J')1:1\'ilj m~IJ.t.II'iI1. I';lgrcjatj !ta pa dodarikocke "t't'cr:t N;l I.I!!aI1U, vatri karameb-zovari :"onl':'", dodau prrprcmhcnehrc,k\'(., i l)r('II" eokom odpoJlU)l':lnd)c.' ",-" .ttl p:lr" mmuta da !-e

sok nlJln /.~\J'I\" I);' pre.itl hkeromSklonin ,;, ,'.I(rC. PI"Uhtl(.hti i srpari ufllliji(·(.' /:\ ..lu;.c,:Il,c,·

Voce u belom vinuP()(t ..·bllo. 'if) Jr ,.t}:t)(/u . .IOO fi IH:":(t:l.dO!) R l'ii::tllJ:t. '!lJO~: .~('r.,,(:,";l .. ..,ok ,)d j tbnu-U:I. I (II be/o].: 1'/".1Priprcmn voc<.:l)PI':lIi, oClstili i siavili uclublju {·UlljU. I'(',"UII SC.'CC.·fOJ\l. prcliuluuunovim ..okou I bclim vmom P"Sla"ili U (I i/ldcr 11:L t}('kuhko 'l-ali. PRosJu;i.('uj;t l,tg;U10 i/IHt",;t(1

TIclnje u vinuP(Jlrt'})(J<': -()II I! Ir(· ..,JIJj., ,.!fJO I! ..t:tl'r.l," kJ"lkt' {)I;/';I))('/,l U(J I..Jj ..ij:l ..tlj. udPOUU"Jr.lIUV(O,u.lltl",.lr., ..kill.f. i <if rnXr,1

Pnprcma. crc..nrc <llleu. I OC;Stili odko ...II(':1 "'ili,viti Ib U "(.·rplI, pr<..Jjri \'Hl('Hll.

posliri ;t'{('rOlll i pruku\,;ltl na (ihoj\'~lIl'i. 1.1 po"chnOllt !-lldll ....jt:(lIniti

pckmc» ..3 ...okorn od pnJl1cu·andic.dodan 11'1:110\'(""c.' i "U\~(I J<,lda proku-'\';1 'ikIUIIIII ...;, \.l(r(.". pnx.c.."(hli I dodautrc--,nl~rn., Dod.us v.mm manuskruo.1/'_I)H..~ni i C~(.l\ 111d.l '0-(.' nhl ..ldl • pr\'u na...obnoi ICn)jll..'r.uun .1 v.uun u In/ide:ru."Iuzi S...: I)(up"no htadnn_

Suvc s!jivC u vinuPt)1rcbno. J SO}! 'IH II, ~'/J\'I, L J.ul(t(:( lnnu-ns, ;. kn/u(:f /)()/II()f'llth!/t', I (';I.~;l('rI)(J{:

\'Ultl

Priprema: ~lI"C ~Ijj,~· nr,r,lti. naliu hla-Of'l<)IH \'0001'11 i 0:.1:'\'1(1 c.la o(h«lj(.' dok11(.'nabubrc. %.uiln lh ~U\all IJ , ..tol Yo(h

oko pola l\:H;1 '-I.f...IOI'HI :.:. v.urc pa kad:lse prohladc dc)(l.ui kolulO\\' hmuua ipomorandze, n.IU(. \ tmnn I dobro ohla-dili u Ini'td(.'n.l

Sljive u rumuPotn,hn,,. soo ~ I..rupf)Ih ,1,H,j. IOtl!r.~c:(:(·r:1 t;.t~.if \ (H/". t.I~I('.'tl"",f.

100 g 1);1(/t'(It"

Pripn';rna: ~Ijht' opr.llI: jzvadlll Ir

"

Page 48: Domaci posni kolaci

POSNE V\)(:NH I'(!:)S!!I.A:!!:!S'!CI'I~C:!;~:.. _ 49

koguce pa 1I !'I\ aku :.IJI\,u umesro kosnccstavui badcrn Zatinl "jive porcdati uph':"1 C:ini,u. Sl'('c,'r H••lui vodom iskuvari~jrup gll'-t k;,u i:a ...1:1(,,"0.O~.;'\·l(i da seohl:u,hpa u nj~'~~'IJ):U; rum. Izmc.~tipa prchu ..,III\\" \Io/'c ()(1Ul:fh da scslu/".

Krem od Jagoda j griz«1'<)(n:iJno: .ISO /: FtJ4(Jci.t, 'So I! grl/.;" 150 _g;c-(:(.'r.l .. -.ok 0(/ I "'HUll,'

f'ripn:nul: U '(,I'P" ~a pola lilr(' vodcsipati .~(·C{·I'.PI' sravtt! cI:l provn. taganoukuvau f.{ri/, ui' ...1:1101} mcsanic. KUV;Hidok gn;t, nt· budc g(llO\. Skloniu sa.vatrc, malo pl'ohL.\Clitl, do(l:i!i sok odlimuna i IllUltti (nH....C()Ul !>\'c, dok lll:l..-..:t

ne polx·Jj i I'I'I~,I()..e- nc 19t.I"nt~. DodanJ~lgocl<: i muuu uukscrom ,0; nekoltkomimna. d;l ~. dohljc hOI1M'Jgc:n-:tmasa.Krcm 1:•• 11111 "1'01.(1 U (1I1IJIce , 'i[;t\i(i ufri...ider <.I" ...c dohru 'Ic.·got:'

K,'W' od~~

Kretn od jabukaPOI{'(,:IJ"(I, ~()O)!. k, ..,'1I1t Juhuk;l, k"gikaI,,,a(':t It'ctlll(', IIJU J: ~(>(('r:l, 5f) ~ pi.;r.~(:a.

,..ak: od J /lItHUJ.l

Priprema- rabukc op,·.ui olju-i.liti, oCl:iti·(I ocJ ko~,j(J i),1 IO\C:CI r1a knnl:td(_" Prciiliih \-OCI0I11 dJ. Clgh.-'/llU • poklopljenc:ku\'au do~ Il'" onlc:k.~aiu. Pred krajdodali ,:t,l"<'t:'rK,;,da ...u ~OIO\·C.·occdilidodau :o.ok od lin",n;t i nliks.t.·roll1 rnun.Ii dok !\I! Hc.' ptC(\'1((' u be-Ii kreol.l·n\e ....;\li 'c.-ekan(· h,I,(e n:1I''1(.......('t:kan<:pist-ace i lag:lllo f'lnc~:ui. 1'.1krcn) sipaliU slakl<:nc..·cinijit\' i uhladili.

Krem od orsh« 1Potrebno. lflO 8 bl/JItU1l ,n;,q.:~fIO:l, J(}().~.$t_'«rJ. l()f) 8 IJ,/(.'\-c/ult t)r,Jh~,:] Aa~,kt>sku'<U)C I"kt" one A.lfr:Pnprcma, cna~nn dobl'o I.lr.1Jbo\.';ni sasceerom Dodau mtevcnc orahe i emukafu, pa !)\.(' dobro iz.n\e~li. Sipau ucinijicc I O~t,.v'lida ,~~ohladi l'krasiuseckamru oravtma.

Krem od orsh« II/>()(r'(;.'IHIO;10;0}: bd/l)Ok "Wrpjlrill;~, 80 gSc..:~(,I'<1(( pr;./IIJ, I If) ,~orrll"" 2 ka,~lk(' j;rk(:/..tl\':IIJI! erne k.tlc,

Priprt-ma. 'llaf)t:u.u dobro izrnjbcvatlHI' postcpcno do,d,l\jlnjc prah ~(.-Ccra.t·pcnasro urnuccnu rna-u dodanmtcve-ue omhc I katu 'I,dno lneC">:ljucitrlll.lCCn krCIU '1»,1(1 U (inIJ'C'(' 1~Ia\.'i[i ufriLidcr dol '(. d(lhru ohb.dl pre sluienja.

Bola od jaCociaP('fn'iJH"· ~(I(t I! ',IIo-Of ',1, 1.10 f! ~,-c.'t'r.IuI'f'Jhu, t"~J J.,fXII.,/o.a, I," 11)t.'ltJ~nO.1, J I~·ln)p"'1/(:;'Prirr(~rll.~ "'Audt' o('j'liti. oprau jnaseckan. pn rh ,,'uti u po-udu u kojojc,.·Csc 0\"0 PI(~C;' ~ltll..'li. I·e"",, th ~C(<"(o!'n,prcliukonjnkom i dud:Hi pola litre vmaOstavnl II r.·iiid(',. na uckollko :o.:IIi. Tadaivvaditt. dofi(j prccvrnlo vil)e) l dobroi:tIl1(,;S3Ii. ve.ntu u f,ll.id";l" a peedsJu:i.cuj<;; c,.lp<i.Ui hliHl.l11 ;:uupanjac.

Jagode u vinuPOlJ'l'bIlO • .!~o ~ 1.I."xl.4 ~til ('mog 'ulot. ldl d}JIIJ. 1 ,·antl ..(."((·r. I..oc:l.:r· }(-d;t

Pnprc.'nl,\. ia~(ldC' ope"U i O<i.slraniti in)~(clikC'. :...(.,,,)uu ,ud, I,n:lil; \'inom id~jnonl L.1gano'/IHt'",;ui i dodall \·.milst'(t'r, ()hlacJlll l t;'l~('~I:l\ 111kockc ledea pn:ku nlih ohl:ui(:n<.· jag-ode.

Page 49: Domaci posni kolaci

so

Voena selsts sa vcnnutomI'<>lrt'bno: ~O()J: I.'Jj ..,j',f, ~/J()g j.lbuk;l. Z(J()f!bl't!".lJ...'J. JOO j: ".., (,or.I, (';.1,-,<,.., '(....,nOI01.100 1: "u'"OI: ftfO/tJ;.I

Pnprcma. \'O(t' npr.Ui. Oljll'lIli. 0051.(1od k<l'ltC' p.r ""'t'k.HI II~Ik(~kl(,:t.· Po'uli~cCt.·ronl i ovtavm d,l Illalo (Ki~tO;L 5u\'0gro:idc oprnn, O(.I ...un p:1 nallil vermn-lorn I 0.-.t:l\11I (1;, n.rhubrl \'~,_I~,:(.',:-.t'l"i,t urriYidt.'r da 'c,' mato prohl:tdi pa prcd:-;Iu:i.~n)(· POI\H''':I(1 Pi iptt'IHlj\'l\n voo- S:1

~Cl~c~rt)Jn';1 ...uvhn ~1'o),cI('111 u vcnuuru

Vocna salata sa beJim vinomP(Jtn.'/.>uo .! /f('l(' J.ru'/..(', .!~n'/(' j.lbuke.50 j:. b,ulc..'II):'. 1(10 JI. /l'h: /)orlliJolI.l. »ok ()(/llunult,l. > 1.:,,,.).,, ,,(,(".'1;1 U "r~/ltu.i·;l:~'"IX'J~ '111.1

Priprcma "-I'\I ...kc 1 j:,huf..c oIIU::'llli,.oi'i':;'lill I I'-<'~I n.1 "-ex 11.'('(' Pnpr-,kah"",,"nlll od IIIUUII,. 1 1)(,,,,,,(1 'l--C:t'n..,nl uprahu H,l(h.·nl (th.lnll ullU':'lIti P;;I krup-no n:''-;(',i Il;!l' bUrllhotll' takode krup-mjc n.l'e:{"i pa i ,c:dnn i druJ;(' dodauprtprcmtjcucm \0(1.&. I'rl'tiu vinom ipromc-nu.

Sareno VO~Cu ielatinu!'nll'cho(l' )0/: jtlJ:otl.1 >;O}1;r('i;:II)j,l, ,)0 g~rl).th"/og ;:,.,,:1(([1 J 1I('/"r/l";(1(", jt) .!! ~lJ\'o)f~

gro},d.J, 3, ') ell h,'/I.g \ I'"" (I'!/!itlg.,), ':oJ.. 0(1

Ili,HU/l;J IXtJ ,I: tn.,/) "('n,"I,l "J..,,,j/"(_·!i}:-(_,/~f 0(/ hH''',I/o.../, I k\''',(,1 ;('/;11I1l,1 od 'In {;

PriptC:fn:l LI ecrpu :-1:.\\HI \ inu, limunov:o.()J.. I .. ,'(_(', 1')l0111'· ....1U pa ,-[;1,\ Iii t1:l:

I,,),!;rnu '.un, tlA ..,' "\(.' 0'.)1" \klnllilt 'a\:\((l.'. dotf:,ui hLc.:r I /\·I.lun \)"'(d'-Iti d3nd"loji 0"0 " Illinut.l. pol \.LUlli n:t';porl" I /.l).:,fl,!.UI tf. "\_' /l'I.HII~ Heup' •• Iii\ u<l1(i r;tt:lln .. d., n,,: rro"lju\:.l. l'ono\-o!'ol..lc)llllj ",l \;111(' I o't:l\111 da '\l' ohl:ldl,

Un.:!>k"l: opr.ltl, {IIJI,I"uu 1 I/\adiu tnlk(l.,(I(:('. ()\ F.(·~·l\t' hH"k,\l' i...<-:ci n~\ l:-lllkt:

listovc, ,Jagadc, erc~l,jc: i zrna gtoZdaOpr:111 i n,' ...nu, 11'\.aOIII ""'Int'ukc j

ko~K.'C: P.1I'l·(1 n;t IlC.lu\,lnc:, l -,ire: ca,'(.·.staviri red \ U(3 ,lot prchu kuvanim~.eI:ulI'Oln. () ...t.}\ 10 \I 'rll'l(1er dOl '>(." m~1I0$lL"'l!nc: Ond.1 '1.1\ III ...It:dc(( rl'(] \uta, papOI\O\O prctiu .iC);ui'lOln, ()pCI "'13\lli

<.1:1~I.: 'tt'~~nc, po' t.lku !"c.-dun1 dok ~t' '.~\'

matcrtjal nc UII'~}'I ~'lpunjcn<: cas{:ohludin, p:l kadn sc .....-vtm h-po sregncllkl':I-till ...n\iul,l 'H\'(IJ,t 1~1(I/d:t, JH'l·thIU'I-

no ol'r:,nitn I (ld"'l:ljalh,'I tJ rumu

Mcntol sladoledronvtvno. J ~() ~ ~I'(;('r;l ~ (11"0(/(', _'IUIIUIl.l,

(, k,'1,,,jk;1 tHC'tlt(JIIIJ"l.'r.1 .!, cll".lIUPOJU/(_'d

Priprema. I)ll,)\\·"ui '('\t', va \oO'HI).

dodan ...ok od JUHun.t I "'U\."I "rup rtabg.lnUJ \-_un K,HI.t pnl\ n ..klomu ' annJ!'l' t <JodiUI h",c,'r 1 ....1111p.111).1(;'I>oorn171l\e:'lli ,ip ..U4 U J... ..uupc pa kada -cprohtadi ",<\\itl U 1'.,n1("/I\.l<:' <fa -e poc: ..puno :')(<':1-:')<; Ku~lc "t.ldnh:da vadiu ka-;'i('Il~()nl ... I.H"J;UI U ceuuc ..a ...ladolcd I

ukrnvru h!'oIl(·1I11:lilH nu-.

Page 50: Domaci posni kolaci

f'()SN I! \'()(~NE 1)( )':.;'.:.:IJ~'~,,-"!:n~C~T,-' _

LimWI slado/ed('Ulrc'l>l1o Jfl() ~ \c"C'er.t, ~.(}J.: i U;II'Ci)d3n:t

J..(>nc.-,O(I! IUIJutlJ .1." <11\'O(Jc', :1 dl tonika.6 1:.1'i14 (/1'1,.;.1.rH,.l.o/,lt) J..oIuux';1lunUII2 7..3(kklJr."1(>'JU, ,ur /"'1(";.1 '\('L(_' IJJnc.'

Pnprcma. "(·l ..-r prclill vodom i kuvatida I)U'(."'", ....,nlp. Dodau narendanukoru od jcctllo~ I sok od 1 llmunaKuvan ol..o ; mtnuut. Ihl·:jajuci. Skioruu:'ill \':UI'I.: l O.,I;tvHi da 't· prohlacli,I>Orl1('i;;ui d:iil1. HHlik j .. J...UV;1I1t ohlark-n,it'll!) od fUHUna. Sipali 1));'1;:.\1 II

pravoujuronu pl:l':':II~'HIcilliju. p.1Sl<lvi[(

1I (I'i~.,K:tda fH)hc'lI. I/\'"diu i promcsnri,p;t opct \ ,';\1111 U (!'iI', l'o:..ltlpak ponovlri,) .•, PUI:l, J('I' 6.' 'C 11:-1(~Ij nacin dobin\ :lZdU:i:I" nlC"al1 ,tldolt:d Pre,hIZCII,;f ,.,.\:lditi l..ul~lc:"lad()lt"c.iau cini-jlC(' Iii ~a<i.c.ukr~I'lll kolulO\lIna Iimunai h"lI(-irna In("\I\'

51

Lubenice sa belim vinom!'olf'elnuJ: uko SOl)J: 0<""«,,,,- luht·nlO:. ldl rum3 21....,11..(· '1"(·,...". 1 (11be",,!! , IUtl

Priprcma: lul)(l'nlcu OC"I.Ci od koSCI(':t ,Rtcei o:a koeku:c PO..UII 'cccrOIlI prclilirumom i tagnno 1:1nu.....;l1 I Sta\'jli u(ri~id(.:rda 'It' dobro oht,dl \ rno tnkaxk-<-101)1'0r:t)hl,lditi. P"c,:d ...Iuzcn,<: u ~arokeC~I~t" stavili b.()(.'kc luhelll(,l' i prelruhbdnitn br-lim vlnom.

Hlsdni desert 0(/ JagodaPouvbno- 600 )l/.lllt)du. N/f... (x/ J InHUIi,'l,2 til voac, iOI)~ ';N!('r.1

Priprcma: ;C:(-("I' prcliti \0c10Tll pa kuvatida S(, dOhlJt· J;!\I\t ;-.i,.'11> Kada budcdovoline g:U"III'IC ,ldorHti :-a ~p()rc:la iosraviu (1:1 <c ohl;hh J.1Aode oprau iOCi~llh. prclili "UL.tHl1 ad hmuna 1):1dohr() i-zmlk'JU taurn 0"0, masi od;agoda <lOd.I\':111 l:lft:lnO. »ratuonlC:'-Ajuci, 0111;,<1<'.'11 :OC:Ccrni <irtrp

Ljcdn:h in 111.l"U.~iP;HIu (:iniji(,t~ II! casei zan)(""/.llUli

Page 51: Domaci posni kolaci

52

POSNE PITE

Slane posne pltenta sa kupusom j pirinceml'tH,'ch,HI -li'(J}: IIr.",);r, ulle. I kg ,.,1.11.(;08kUplI ...t, l J:f.ll'ic'(· (lOt,}: JuJ.;.~. 110.~pjrill{::I. bihc-r '0

I'ripn.:rn:t: hf':l~no pl'n:'~'j:l(i 1):1d:\~c:i/,~I

nl('~('lIjt.· I )odatf 11'\;11<1~oli. ka::'iku tllj;~ ihladnom \'oct!)l)) 1::lIn~!'>111 I 'n-H::;'<:OO

It.-Sin l)o(1(.·hli n.l 2·.i jufJ,.,<", pn.~lnA/'<l1i

uljem I O ...I:C\III d\'.ldc,"~(.'U\k minura 0:'1.odsrox- )lnttun kUH r~I/\,,(-, not(i"tinl,"lulnJ:I('un.. utt..II'Ilill in) kraievc kOlt'rrcba U~I:l\ III .Ikn 't_' 1'(:'11IU':' kora odIIlih R:.:t\'Ut! ' " t..nrc (po .leftl) 101'1;1\1-

Ii ih da ...to pnl''''''· Z.e In vrcrnc i..cckarikiloJ,:r:un kupu ..., I rx.~'hll ga l.nkt)~I:-.lItl, 'uno 1I:1'c..·c·, I propr/'iti notmaloulia Dodntl pOloln (J{'(.'d"1l J,.uptl~. pa j

d:l.IJ(· pl~/ill, da kupu:> pOIUn)~"II.P()S<:hlh), II :-1;11l(lj, kipu(oj. poulicno]vodi, obarltl I)il'inat. pa nj<:g:1

l)(lflH.':\:\1I '.1 P"-/('·IIII" kupu-om \l;.~!,uposolit]. J)()hih,'IIU I uhtHhtl. Pn):>'II'('IH:kor .... p.-<:ft):\,..u; l,l~r"_'j,lIlilll uljr-m p:l

prt"ko {·c lc p(lvl'iilni,.·-r.ou! n.tdc\: Korc.'i:)\'ili Pl)I()I)) 1U"t'1l1:l "" ..II(,:ini J11t:ha. uvitlkao :-;:,vijltcli i ....:cliui 1I pudfrl:li::)l) ple-h.S;L\,jFU~1I(HI(l/HO popl':-Ik.ui ulicm j pcciU zilgt't';anoj rcrni

Pic:! od koprivuJ)()I/'('1>Il(J~ i()(J J! /)r.hll.t ul/{' l")fJ ~ 11)/;(.lc

kl)PlllL-. 2"') ~ plrlnc· .• \4")

tJri('lrl'lna hr~\~nt" III0" ,;111, dodauk,"lku ul;a i hl.ldnunl \UC,I<uu 1";\I)l~'IIl,t'lllC·-..c'1I0 (("In IX)(.h.'llii 11.1 I ~ jufkica,

S\~'-.'U pI'Ctn;l.ljll \l1)\"H I ()'t,l\'1I1 da .;,.._.odmori d\ ;tdc'clak nunuta Pouun 0<1~\·.!kl· ;ufkc r.lAl,l\:1koru. kojoJ odmahIn'b-:I (llklilUll ~r;,jl'\'(,.· "on ..' rrcba zarimpl"().'U,~l1i '\1I;.<lu koprtvu oprau. octsuui obnritl 1I ~1:11)c)'kiptu'o, \0(.1. a gotovudohro occdul 0« vodc Z:I"'('hnv obarttiopran i o~ii:ccll plI'ina". potom gal:tkodc.: o('cditi ott \!ud<: i p()n)c::;~Hi S;\

ocedc-mru t ",·(.'k.111lrn koprtvama.1)0d:ui malo ul,:, I 'olt po ukusu. panndcv i:t.ITlt',:lIl. S\,.tku n.Ir>I',\vll(.'nu korui~eti prema , ..Iu IIH f)lc.:ha, 1';1 I'ed~tipi(u \J J)O<hn:\/an pk-h '" nku kuru 1';(;'4

mazau zagrcj.uum 1..I11('lnPJ (lud;I ..,I:I\,Unadcv (,urnju ~(lr'! ,t.I' III 1,,;110

na\.JazC'I\U I o;;a,,:u.I\..,nu PU(OIIl plillpoor-karl uticm. plc,· ...nu I"'~ , na t.;o(·k4

icc,: j pee! u z:tJ.tH.'I,IIlO'rc,'ul, !\.u.L. ,C: PI(:I

go(n"l. popr '~:I(I J~' lul;,'-.n," \ «domprckrir: iiston, ,:\I\'('(OIH I 0'(;1\ HI d~lgornia kOI':) olnt.'~':1 SIIIIIIIIOpili

Page 52: Domaci posni kolaci

Pita od praziJukR IPotn.·hllu: I k),:",.., .." ••. uhc.3 n'x,: pl'32i/u.ka. 2.,0 g I>irini ... ')lI>cr. ~oPnprcma. n:IJI>rl' proscja« kilogramhr:l~II:1 dod"u malo !)uh I k.,siku ulja,pa nllaL.clIl'I \(I(IOIU zamcsm resro..\It·,,11 :.\c dok nc P()('11t,"da v: odvaia odruku, 'I:ttla t('!'oit) podcllu na <f jufkc.1"'aZ\'\I(1 evaku nu \CHe1l1l1 ramfra i pre-IH;i.laU 1.;tg,'('J:l111111 UliCH1. OS(:lvJ(i

<.h:ld('S('I:lk nunurn. da se odruorc.Xakou loga 1<::'<10 1':1i',VU('! ua Ci:'>lOIl1 srol-njaku KI'a;~~\'t' (ltkinllti i PI'~IHCSjtj.

pOI)oviti P(I:-.il"lp;\k i!:\ prcmazrvanlcmuhcm i Odl''Il;lr:lI)h'Il), p,.aziluk oprari,c)('I!>tlliI ocl:-('(\, IllU zvlcni dco. Bt;:1i dcois(.'ck:ui i pl"C.pr/ili na malo ul,:! i'irinacocisilli upr:tu i ohnl'ili u ,,1;lnOIkipucoj\'odi Potom lot;l ('I(·l'(.hti i pomcsan sal)rjA'niln 1)r.t/llukC)rn l'o'iolill I pobrbcr-itl, Kurt, ..Iagoni n.t ,clinnu pleha. pre-Ill:U.:1l1 uljcm pa ";""111 u.rdev PosluI)a!..ponovln dok lin:, kora i nadcva. PII\!odozgo pr('u1:t/;}U \IJ;c:m I pei-I U .I-3){.f<>

iano] rcrru.

Pita od osttc«POlrt:bIU>, J k/: (hltt!:t, 2 ):1.td(-(· vrnog hd <n,';0-0 J.: I'('('{I1,...,kn, '70U j!. tun"",,, kOf":1 uljc: poPO(fc/)j, k,',,,c'I:, l'()tlfl. ~(I,hi/J('rPI'II)!'('ln:t' o~Ii~:' l)rb(ui P;l oharili II

Sl:'llloj \'odi. (\1:l.lo 1),'Ohladi(i pa O{i~Htiod kozc j kl)sli;u i ~:ul1l(;ti 11:1 111<lsini .za1))("'....0. I uk Ol'I;;UII, SIIIlO n:1sc:ckati paprodinSI:ui na In,llo ulja. Svf: d()k ncpO~lal)(~ I'ol;,klalt.l PeClJlk{:"opr;u, i ()eisti.If. I:o.c..-cin:t Ii",u{(: 1':' dodali 1Idln~l;fn

luk. J)il''I'':IU )0' dok -.ok lie u\.Ti padf)(l:tu It.:llnlc\l·lIlI nbu. l'o$0lil1pobihcriu. t/,flu:'.lti i pirj3nill )O~ S min ..ul:a til po\'rcnlCllO Hl4.,:$;lflJ(.· Sipati 2 dlUl;il LI~cl'pi(,lIll'~'):fc:ia'icl;lhudcllllako.t: I')ouljen pleh !'ol:lv,tl kon!. popl'sk;u;rnlakhn Ulj("IH II ,~cJ'picc. ,(;,du drug-ukoru lIa kOju o;~. "1:t\'I,<l (II 00 I"ibe 1

52

pecuraka. Na (,Ij n.tt,n I'oJO/'llIcelu pitu.Sloi.t:nu piru Pl"(' I>t"tc:nj;, i,cci na kockci prehr! Ulc....t\.·inonl ,oljicl!' (oploJ; ulia iSoljic<.: ksscfe '00,,' Pcci U rcrni /.l~re-janoj III 200 stcpcm. Pecenu pirupopr...kau ki'clnln vodom i prekrmcrstom kuh1r\;I'kom krpom O~t;l\'i(i dasc ohladi pre (iIU:}CllJ:I

Pita 511 sampinjOnimll Il'o(t'(.'h,lO' I kJ.t (,lnkU, J)osllJh kors, 500 f..::':ItHJ,i,ll01l:I, ;00 ~ rU·,f%i1l1J..,f • .:,(),/ub,·r, uljc.PCiPI'l'l1l:\'pr,udJul{ ur-isli('j, oprari ; iseci1):- koh.uicc.. -. 1"):1i%.dln"'ca(i na malo uljaS~unpiflil)n(' o~I:'llll. oprau, u poscb-nom sudu prodlnsrau, pa ponlcsa(i sarra.dlukoll'l rOI'oOIIII. pobibcriuI~fn("s~ui. Odv.uau l)f) u-i kore. Svakupoprskan '.1 malo ulla I mtake vode. aIt~lll nadl:,~ui file}1!}I '\(.' urol:ui. Hcd:auIf podmazan 1,lt'h I {lCCi u rcmi zagrc-J~noi na 200 -n-pcm (iolo\ 0 poprskauuljcm i vodorn, pa pfc~n" b.)lOnl salve-tom I ():o.1t1\11i dl -e prlJhl.;,(.h

Pita sa samplnjonima IIJ'ulrchIlO: <1fOO J: (;IIIJ.tll /(01'.1.3SI) g ;~lJnfJi.H/OII;I. L 81.1\tee ('('I If)}.! luk;l, tunlo I)osiljk;t.k;l.,)jk;l pn·/,/r·, ll)il10 ~:I<',i,,:t {;. ,"0. biiwr.1I1je !)() ]>t)tr"t'/>iPflpr(;rua' cfI\i IlIk f)(i$l.iti i ~i{llo nascci(>:1 ~:t j7.din~I:l1i na ulju, S:1lllpinjoncocislili. Opraci i ..;itl)OIl:'t",t:(i p:I uoda[i \J

Juk. z\'fasu po~uli 1;.l('IIl()ln ( .... po~olili~pobjbcl"ili i i.lH1C;":Hf.Ood:ui /..alifl1 pre-LIe, t)():..iIJ;!k(....U\· iii !'I\'l:z) I ",·c dinslaliJUS d(.-~clak 11111,,".;1. Plch 1)()(hn;)~ltiUljCfll. red.ut po d\c korc: lakodcIlOpr~kanc UljC01, J 11,1 )\-ak--u dtugusla\,ljali nad(.-, od pc:(uraka OdozgopitH pr(.'nlolz;;ui ulJ(JtU R~rnu zagrej::uina 200 ~[{'P~'IU I PHUpcci uko 40 nlinu.l;L G<.H()\·U Impr,J..:1ll 'Hlakonl \0001'1).pr<:kl'itj i'i,IOII1 kuhinj~"onl krpoln j

oSI;l\'iu da sc f)I'ohladl.

.._.,-. '

Page 53: Domaci posni kolaci

Domaci yo..:;ni k()l:;t~l, tHI(", lutU' t O\l,l!t- P~'::.I..:.'I~(I'------Slatke posne pite

Pita sa vtSnjama IP,,(n'hllo' iutJ J: bcu ..n.l u/j~' -'Jl) g l~"'ni,l:.cr(·T, prt'/k' n,~lo""uiPriprcma. rrO'~'J:lll 1)r.1~1l0,dodan maloul,:t malo M,h 1 hl.tdnorn \"Q(IOtl1 L'..rmc-'Siti tcsto Kadn PO('llt' da sc tld\'aj-:t ()(I

ruku, u;tpr:.\tll ch<.,' J\lI"1\I.:, 1'.I/\'l.Il:1 III n;t

\'«.:ltcinll tanlil',\. pl'l'ln:tz,ui uljcm j

o~ra\ili dn ..c 1')01:1 ..:II.t cuhnuraju. ()nd:tnn ('i"!OIIl ~lolnj:lku ",1/.\'1.1(-1 korc. otk-inuu uu kr.ucvc (ko,i ,.,c.' 1110gU ponovoprcmcxiti, ':lIno .naln \hl~C moraiu d:t~t.: 1)<11'11;11:I)~I) I n~t,l\'111 dn 'C: kv!'('prosuvc flit;! ,(,' u:l(,h.'v,1 n.t ~It.'(.k·(:inatin' pro ..u~l.'nl.'kore prcmaznti vrclimulicm. 1)(U't'<I:1 II npl am-. ()ci5.( cnc\,1'UJI.', Pl}!IoUU 'l""'''0111 po uku-u. p:tP:) ..uu i pr<.:llun, t / flVn1tlC <.\1......,,"3..~l\'itj phu \I ,..11.11 pol )4: 'I;t\i{; u pod-mazan plt,_.h 1'10 u('ulili i ~ drugomkorom 1>...°(1 l)ilU \I /.J.gl't'FU).UJrerru.P(·«."nu I"'il ";1 "")"1:1(11.' I P()'t.11I,':'ct-crofll u pr.rhu

Pi'" "'Yi!ej3lTla-~

Pita sa vtSnjama IIPoff'(-b,}o 'i'H)!! ,.".1"'./)("")1" J.OI'3, I f.,'!!\1.::.111;;( bc..'/ J.(.),I'('ot '(II til,;,. ';0 J! plt:zh.J ;"l~K.''-'' \.:u),1 "("('('r,,. .!f'NJ J! I.n"(o'lj "'l't:ff.tPr-rprt"tn.. ul,t' ,n,II() /.l)!rt:J;UI f).t:-tnkote: ptCnla7.~HI uIJ<.:n\, pOi na CCf\TIU

-.1;1\111 \1""1(' p~I'UII III "'(;"c:~'rornpon\c::i-:tnin\ ....l l kC'J<.'onl \',lnil scccrap~l pOp"",k:tl. i (>1'(.'/I(lIll. l \111 l'ol:H j

.:;ttlvi{i U po<l11l:L4I;:ln pLch Na taj n~l{:in na

pJ';l'.iti ,-)., ":I\lja(\' i PC(1 ih It rerniz;lgrclallo, na uku 200 'c<,.'p(.'nixad pua1)()'.I:I.'1,' .I.1:Uf1()./.III:1 I/\.lchll Jt' 1 posuu

drugom kl....rcom \ .u1I1 '(..'(-('r.1 pa vraunu rernu da 'c dopc.'t'c.I)cccnu posun'(,,(OrntH u pr.thu

Pica sa tre~nj:unll}")(I ci>1}(J, 'i00.f.! (."llt. ,II 1.0',1, "1)0 t (((;'~:lIli,1

150,t.i '{'(:"n" J dl (./". 1 tlll..t,c/(.' lode II)()j! f!t';/.,I, pJ';Jit -ccr-r. \;11111 '('It"

I)I'IPI'{'I)I;I' II'I,,;,,j(' opr:n i (I('I,..t It i c)(1))l·l«.:,ljki I ko~ti<:j' I ()('('dhi l'/c:o koru.poprskrui j<.: ufjcm I ktsclom vodom p:lprcko ni(' :'>I:\\,iti d,tlKU kosu. Xa o"Udrugu pon:d:lli Irt""Jt', 1'0'1111 ihS('_,CC:f(_)fll. ~ta\'i(l i In.lIo ~1'I/'1 1 (:hnl.·la, p.tkore Ut'ul:lIi, :\,1 {)\,tl nucin nadcvati i(_),t~tl," ~UJ'(' ";;1\11;1\ U I)0l\'cl;". u podrua-zan pk-h , PC{1 U rC'rru /~'Jt"".trl01 n;,lOI) 'Icpt'ni (,UII)\'U ptru pUp"k.lli

vodom i prckrifl i"ulIu ....lhclonl K.lda,'t: prohladi, ..t..'C1 n;1 k(ll\l;\dl.· i posuripr.th ..,,'(~('rC)n"

Pita $:1 kuplnamaP<un:hJlCi, :'00 Jl btu ..n,. U/,('. tll;t/(· '(_lII.','u</:r, ~(J()p, "ll"UI,' '1,4,(,'( 1)"t?I~'Pnpn:III,,· hl',,{no l'I'ln'cjatl, <J(.ld:tllk.rsfku ulja. malo :"oolii hladnom \'0<1<''111)

i'.~lI))(:shi Lt:'H), Ocl uI1H.':;enog testa1'I:lj)r;}dli d't' jull(t', )1H'Il\a/,all ih IIIJt:ln iosmvru da sc odnlilr;IJU, (.1-.(1 (h:l(It;:..t.~:tkllliolll,l. I.:nhn f,l)'\ Ili }.:Ol'(.'n;' Ci~\Onl,(olnj::Jl.:l1. OlkllHlli ;In kl-:lll'\t: J u"l::t.\iti(.):1, '(. pro'u"c l.Ulni !t.;or(.·popro.kauulicffi. pOfcd~\u n;t n,ih opranc itX'L...tt:-nl.' kliPUIl' J'("UU ~t't'\'(,(lIn I pr(",

zlom p-.l U\',U \I (01.1t l.tkn tlr.ldiU I ~tirugof'll lunUl\, p.. ....t\ II;l(:C ...(a\·lIi upodnl,lz.," pleh 1 pc"" \1 /,I).;O:J;II101

I't:frli. PCCt:nu pUll f1()p(~kau hladno(1l"o<..lon1 pf<:krltl ~1"'lt)ln ,;.I\,t;'toIH I

o:q":H'ici da ~t: ()hl:uJi. l'hu z.ninl i:;cei nak('H.'kc:,Jl~):\UII..1(111111",,'(\'1"«)111 I shl~1(1.

Page 54: Domaci posni kolaci

SIArKE I'OSNE 1'1'I'l'.

Pita sa hjSijamaPotrmll()' Sf){) Jl ,.illl",/1 S,O;'<.1 za. pnu, 800 g()«(;..c'rllih 1.,1''''1.'. I(}Ol: .'(.·{t'r.t. 1_'5 (/1 vIp..I kf.-...ir.l '.11)1/ '("('t:,.... i("<'t', U fJr.thu poIX.Hn·hi

Pril>r('I1I:1 k'I,~ijc oprau. OCiSlitI octkO:;(lc:, I)J "CCI nn 1r"lItt" Lzc(i Cellrikorc. "I\;l"U p()pl'~k.tti uljC:1Ha na trecu ,tf'(vrtu POl'C:<I:1I1 ka,sijt: I posuti ill:;ccc.'nuu C('ol:ui (>I(U j ~(;\\ili u pod.rnazan plch fhko tll':lcji(J j sa ostatkomIHa«:J'iJ~da. I<.lda :oU :0.\'(.' rolne PHe:j)()I'('d;tIlC \I pleh, p()pr:>k~lIj ill uljcm j

peel ~I1'('I'nl "':I~n'j:lIll)j na 2()() stcpcniduk uc P(H'UIHl',d 'I~ld;'l ii'.\.juJili iz rerm-j 1)~I;I"itl da '(' IHalo pn)llladi Ilosuliprah ",Ct C'!'OIl) j)f)lnl':o.;II1Hll ...a kesrcom"~11l11~t'C.·Ct.l

Pita sa jsbuksms. IPOlrc-/>l1f) I ~ 11I'_'-.JJ., "IJc:. 111.,1" -:cll" 1 1."{51I~L."I·lil,;',bul..t, "('(1'1', (-11'",:1. "n ..../.k· ,Jj

If).do /:rl/..1 '."lll "c,:('t'l'

f'npn:nl:l' pn):~t'J.lli kilogr:uu beasea.dod;ul ....I'I""U tll,;1 malo !'loll. pa

mlnkorn V(H(UIII 'l..UH(.·...ICI II.:$tO. Kadapuce-uc..'d,l ,'1(,' u(h.tJ.t od ruku, poc"l<:liti Wina;; jull..,·l..o,C u·..·h.' 1':I/.vl.,I(i nn rcli(':inllI:Hljtra, pl'(~rn:l/:lcl UljCI11 I o~l;tvili dn ,~('odmon- <.!\,.I<!t,',''i('L:lKnunutn. 1'I'('ko srola

-staviri ('i:-'I stof nluk 1 "~lz\'lIci kon:,()dn);lh jill ()(klllliti krajc\'(', kojl "lOgud:l ~c prc..'I'Il<.;S\· I PO!'ll' pOIl(JvnogOUn):lf:H)J:t, oP("'Cr:I.j',\llku u kOf(;, Pfehpc..l(jlllaz:lIi. :o.{:I\',O l>ro"'u:-'l'l)ll koru i prt",Ina/.;l1i jc..' ulj('IU Prc..'ko kor;1 por(.'dali(cl\(i;ul(" iii ..hne) n;L'C'('r.ne kisclcjabuke, I)()'UU Ih ~('«:-ronl, CinlCIQrn igruoln. I)J P<"lup.lk pouQ\'iti dok IIllaknr,l i j.1hul..:1 Sto7c..·nu pilll poprsk:uiUIJ{'11l j '\(aVilj u /.'~rc,.';'lnu tt:rnu d-a ~e

pe("'!:',P".'i:c:nu pr, () flrohladiti p;t JC: fs~-cioa ko<.:J,occ: i po,., I..Hi prah <;eCCl'oln.I.:llnir'b:lllifll ''.tnil(")ln,

55

Pica sa jabukama I1POI£('bOO. I kg l>rol"f,." uIJ(o. msto "0/1, I, j

kg f)aJa.'~.(~Jjh/:t/)us. ... ZOO~ omha. J{J() gS(U'tJg g(n}<I.1.

Priprerua- bt2.~"O pro--e,.ui, dodau maloIIIJ:\, malo ...011 I dobro '"nl~i{i resroLmcscno, podclici na 6 iufki. Svakuju(ku razvIrl oldagi;oln, prcruazaritopltm Ulj{:ll) I ostavln <I;t ()d~{oji dvnde-sera], mmura. Nnkon tog vrerucnaf:lzvll~j 1\01'(.;, (l(kIUlHi 11)1 kl':tJt'vc: kojeodmah tJ'('l>:1 pl'c,.'ln(,'~ili i u-tactu da scndmorc %:) :-.h.:(,.1(:('ckorc. Kon: pro~lI~hi,)ahukl! up",ni, O(;:;';UII i narcnrtau, "H ih1)(' cedu! I'Ich n;ItIl:lz,tCi ulJ<"I"'U,, u njcga...I;tvl"Hi !..on' I,c,.'('cnc I):' njcgovu\'c..·liclllU. PJ'\'u kuru j)ol,,,k.lti uljem.$Ia\ iii dnlJ:u 1..0(11, 1)1)110\'0 1'11:110ulja.zanm n:ln:nd.:tn,· ,.I1>'-lkc:. cccer. orabc ihlu sovog ~IU/d;l /.J.linl It\.o{v koru,ul)(· I\:O(U, u;ult,.'\ I lJ.kn n:dom, Pitan-cba da hlld(' '.I'lil\ IJt:ll.J ()(.I naimanjedvanacsr lor.. ()dt)/,l-tc I Pill' prcmazanufjcm I pC(' U 7.;1!(I\'J.U10J rcrm Peccnupopl!'>k;ui \'O((UIH I prckriu cistomkrporu do!.. "l' 11(.' PI'OhJ;Hh, Zatlm pituI~c,,'('i nn kOt'Il:ldl.; f po~ull pl\th i;<:'C(:f()!~L

Pita ss jabuknm« i visnjem«1)0(('('1>1)0' -00 J: kOl',r ~,I /)Illl, -00 gn;rkiiit'lih j.I/)uk,j, -00 g \J"'~lIf/d, I kt"..j( ...~

c;nl,·t:t, "tt((,I', 111.'/0 gn/,( 1I1,I/o,..(_"('k2Ilfh

or.lh:r, uIJ(_'/H) J>(,,((.JJI

Pripn:,l\:l. j:lbukc: n,,"':III, (Jo(:-Il'otiti i flare,,,,ncl;ll,i, 1',1 ponll~'.I1l ",f (inlC10ln, \ I::'nj('

opraH i oil-..II.. od ko'lil"a I Pl~tctjki~LZc..'(i d\e kun,.·. 1')('pr..k;ul Ih uljcnl, ~(he korc, nl'l'l popr ..k:u, ulJcm,Pon.:da(i 'l.:ui'll "Ihu"'c i \I:o.n,c:, p()5;ufiSCCeI'OIH. griz:onl i 'c..'(k'lnIJTI ()~ilna:p;t tI\'iti u tl)lnu HuJnu zatun :-ta\iti \J

po{hn:t;.o::111 pl('!h ;-"1;11:-'11naciJ'l PO!';tupiti

Page 55: Domaci posni kolaci

56

i ~ ()~I:IJiJn Ill.Uc.'rl,,,lof'll. J'J e pt'cell]:,!

sve rolnv J)Op",k:u I \II,cl» , puu pc-ci urc:rni na lOO -tcpcm. I'CC-.:Oll pilt!prohl:ldili. 'oCt I J'" (>'.,...UII pr.1h 'C:<-t'rnnl

Pita sa bundevom IPOfn-hllo. :;'N)}: lor., /,' plru 1.2 kg (1.1.

rrndaru "tllufc'\c', ilX) g ~c.'(·t·r,t. J /...c:~R'a\'3rtil.';-c"('c''', "1"iI, "It't'I,1 ull<:' -ccer HPfil/H4 (.)1.1 /)11" t'bl

J'rtprcma: u plt'h 1'('<':111 dvc kore.p()p...~k:lti IIl,l'llL 1)I'IJg'J pO~Llli rcn-tl:tI~(lnl buudcvom, ;C:CCfO'H

p(.HnCS:llhl1l S:I vnuuom. i cimei om.Oaljc: Opel l'-l:tviCi dve korc. uljern illpoprskar]. 'tl:lvlli nach-v I 1,,1\0. redomdok :<ol' ... :1\ IH;lh"'IFII 11~utro~j. Kora1I't'h;, cI:1 hudc- ()(.IHI'~() Slozcnu pirupnp",k.UI uljcm i pcc", U rcrni aagre-j:lnoj na lUU ..tcpcru, (,OI(l\U f)Op~k:uimlakeeu '''cl<tul11. o-.l,\\1l1 dol:')(" prohl:'tdlpa jc po..lui "\~l'l om u prahu.

Pitasa bundevom IfPortrhnf): o;na J: "rlt.J / ••111ft" ....f)0 J.!hUHd,,\ t-, ,;(]() }l ~('( t'I.1 , /,II)(tJ..t"nJ.7/O cinwn tlllC'

PnprCln:,: bundevu oljuAli{i i nnrcndatipa jc: pt'odlnsl:tli na malo ulja. Dodati~i.,ccr, :t:Uhll 1'1'1:11(1 CII'l<.~,a i 11:1 krnjunaI'Cn(hll'lt j:1huI<c.:, Svc uio~l:lti jo~Ininut,\1v:l, p.1 ~kh_Ul111 ~;I \'atrc L' {CPS!'

jtJ r('<'I~lipo Iri kol'<: ,\'aku popfskaLiulj('nl .• 1 I'):l (I'''''(lI '1."lj;Ui Il<}ch;\ Rcd:tll

doJ.. Sc ,":lIt·d,.11 11\' I1lru~, 'I""t'nu pinJ1}()lu....kao ul,\:'n1 I rnl.ll\onl ,'(>0001 i peciU laJ,!rc.';;,oo, rc:mi dnk ne 1)(11UI!Ic"HI,

i"\:Cc:Il:U i ptnhl;adt·nu pn /t_'IJI 1)()'o.~I{I

!'o~·(t>rUIIl U pnhuBundcv-.uaParrc'hnn' ~(JlI J: "CU'" ;0" fll(U, ...<;O,~()('L~n'ne huo(}t,\" .?iV ~ ';;c.-C.,:r;t kc:-i(':rCnlJ(,'(,J, "'i~'p. t pnet('l)i

Prrprcma hUl'ld(.', u uej'llli i nan'(H1:UI,Na radnu plocu '1,,,,11 prvu koru.1)(lpr!'ok.IU JC..' uljcm, /.lIlIll -raviu dru~ukoru. takodc 1)t)I)"k.1f1 \11,1'111.. IU In.-'(,~I

prcko IIlr:' ..t," lit rendanu bundcvu.posuu Jc.: '-c._'(.'c.'nlfHI ctmcrorn pa p(c~ri(i

i C~(\ nOln J...C)Hlfn, I'UI\(I\U u1;,lo 1,1i),(,

hUI)c!('\:l ,,(.'('('r, (.lItlc:( Ovako ..lozcnuPH!.I 1I\'Hi u rolnt I ,t"'''t u poulicn plch.[sli'H pO,·;tur"Olll n;tpl';I\'lti , 0,1<11..;- ...1\'"

j:"C'l', Svc pun:d:ICI 1I plcb. poprskruiuljl!IU I pc(', u "'.·I'Il' z,lgrl'janoj na oko200,220 :O[(.'I)(:fli, l·c~cl'u pilu poprskatikisclom vodom I (I ..tavui <I;) ,':t' ohl;uh.

Pits sa ptrincemJ'olndJuP, -()a J.: I.",.,. /.1 (nlll . .;.n/;;, plnfll~,l.

21)() of! ,~t'(:,'r.r. .lOr, J.l IIIIC'\('"j/1 or:lh.L Wj.lu/j:t "'IIe'lId.lIl;I "un(';1 I'cltllor.ln(/xt', Z1(...;;('f· ,:u)/I ",',(~",

Pnprcma- J>lrln:u~ oCl'uli i oprati u ,iSt.''"Cx!:l~ pa g.1 ,ku\ ~ui U '-.lJu(;.t1ol, poul.jcnoj 'Lxii (iUIU' ploct:(htl pa dc)(hUI

ccccr. narcudanu "01 i, U .:Mutlor.tnd/t' 1

"".1.1111~C'·1. ':"t'I)l1.IIIH'~_;UI l /~II " kore.

sv nku J)llpr ..k:1I1 UIJ("lll POSI,,'IiIltlt'\'("uitn t )r:'''lIn:, i ~c(cl·onl. ~I c<:{\'S'(\1

pn:nl:'i':ui prcrhcdno pripn.:f'f'llj{;l'Ii11'1

pirlnccrn. Korc ";1(1111urohui i rcckui upodmazan plch bli I)( ...(up:\k pOllo\'iclS:l O~t:lIkOIl) tll:lh'I'I,;l!a Slo>-.:n.: piu;POPl'Sklii trl,I'11l I Inl;tI~()111 \'0..10111. pol

IX<I II !'crnl l,l~.I·I.'I.ln()j n;l oko 200 :,,((',pcni. dok Il~ I)UI'u,'1u'nl,

Pita sa medomPQlI\'I)lIU 'ilJf1}! IN""",,. '''. HxU, lOll ghot<k'U;l /H:lh ",'I ",. {II/(' ..:~O,~ 111,'"(1,1, _·"okoJ /(.'(/:,o~tHulln,;. 1C""",1 ,.,,111 ~('c·c'r.l

Pnpr,'rn:l: hr""llo prO'f".'ld(l d(ldalik.:_l';tktt \l1J:\. '"Jln ,uh I lulO1I...OI11\OdOi"ll

;c._llnc~ill Ic:-.h) t Il\t_',,"'t!(lpCJdc:ll11n.l (h'C:

JlIlkl.'". o ..(a\,i(l d.1 '<'; OdlHOfl p.t f:,z\,uci

Page 56: Domaci posni kolaci

SlxrKE f'OS~" PilE=.!..!.!.!:----dve rankc korc, kojtma treba OtklllUU

ml('\'c t o"I3.\'iti Ih da sc prosuse. Kada!">4.~ pro!'ou",c. kore poprskan zagrejanlrnufjcru. pC)!Oouti rnteventm bademoru iprah 'C(Cm1l1 po z<:Jji 1)3 uvit! II rob" Up0(."'n:1Z311 plch staviri ovako ~avljl, ..nupitu i p...,j jc 1I ~.;lgrciaooj I'el'ni G010\'Upitu prohladili pa ise(j na jcclnnkckomade ko]c rrcba .slozili II dub1jl sud.tr Serpu SC~l\i'i "ICd. dorlari lHHUn(\V :'IokI vaotl ...ct(·r pa masu lagano pfuku,'.uif'<lto,n \ rUC;lnl medom prcliu kOIIl ••depilt: i ...Iuilli kada M." malo prohladl

Dul picaI'OfJ1:bno' S()() J: l>r:J.':'n;1, ulte. IIJ3/0 ,"0/1.J50 U HI!t·\ (.'/lth or.lh:J, 100 # .,>u,'o8l:r'f);d".SOOIf kn\lId ,';e(','r:t, kcsics vuntt j{'(cnt.

:.ok or{ 1')111:1 IJ'UIU/l:1

PI'If)I'<:U'I:t od pn)~t..jal\og brasna. ulju ,:-'011 I t'lll:lk(' vodc :%:tfll(.',iti h.~"'CO

()(.h'ojili jufke. osraviri <.1:1 sc edmore p.,razvuci kurt: ~t:lIo ih pmS-lJ~1(1 P;1'\-dKU ...A\ IH sa sve (,(.~tiri S{f'aOC;" dol "'C

dobue "'anl le-tova Pop~k;ltl vrchmuhc. po",uli IlIh,"\'c..'ninl Ot"a$II11a i ~UVIIH

groldc..'n'l Nadcvcuu kuru \.1 I'e.1~111ravnonu-rno i p::'~ljl\'t) scci o~(l'ilnnO~l'n\ n:l k001:'lde-~irokc niH) 5·6 (:In,:n:p:-..jll 1'1:111\:-':'.:111 vreiin) ulj<.:O'1. ptl1"e:(Jatii!'ic~(!ne korn"de lako da :-'C(l'I1:1

!'ilrana dO(lc na cll)o tt'psijc ~1dl'"llgascccll:a ...tr:,na bude okrcnl1l3 I)a ~orc.S\ 310" kUlnad pi((: zaliri "n:lim ulJent IJX.-Ci u ):~'J:rcjanoj rt.!nll, dok oe P(}t\l'

nlcnl. \ ;c;rJlu !\f~I\'ili pola kllogrnn'l:l~l-:-cer;\ i pr{"hfi ga \'"(')<101)1koliko d:)(.lgrczl1('_ Oodali \t;!niJ s(,_'ccr i sok odpol:1 IhlH.1I1a j I:1g:if)O kuvati Ina.:,u, dok$<;: 11<.:dc)hijc:' sirup I<oji, jt' gUSl kOlIJ Y.:,s):ttko. Svaki kOlll:tcJ pcccne pitt: j)rcliti\l"eHlu ~CCCl'lllln sirupoll'l

57

Pica sa sul'im sIjivamaPtHrcbno: 500 g kor.l "•• VII", -~I g 5Ullh!}//I\'::J., 250 g lu/el"enih Qr...tu. '''tlll ~-a-r.t.1"CJljicr Ulp. nrj!o ki)("it: '0<1("t'riprema. suvc ~111\'c (IOhrO oprari.Ot\jSti(i od kostic-a, posur! sa dvc kasik('-scrcra i prodjn~l:ui nil l'll:lICJ vodc.Z:uinl dodari jos 1 <II vode i daljc dill':a;tej da SJjiv(' omcksaju. Rcchui t r-i korc,svaku podmazarl uljcm i poprskarlkrsclom \'OOOln. poreclau ~ljl\,C, posuumlcventm orasima ik(:cruol pa urolari.Plch podrnazau ulJen1. H.-d.II' 1I(OI3n~1pnu i pcci lJ eenu zagl'(',;.I.110Jna 200 sre-p(.'oi. dck nc porumeru. (;()rovu pirupl"ellll ~iruponl kOJI1<..'O~I:IOod kuvanja,I",,;,

rita sa svezim §ljivamn/'Olt,(,/)t)o: ;()O,g ,I;(")t';1/.,'r pjrll, HOl) RolN(l('/1/h ,{/jiva. 1.5 (1/ «fFI, 100 r. 'l.'lc'r.~r,ke"il',J ,:t/111 .4:cc:ro, pl'.l/) ~(!(_C·I'. {1I.rlo prc!Lk.)riprcffi:l:: ~IJh'e oprau. uljl,lo\lili I l./\";tdi.

Ii im k~tlce. pa ih l'e(1 n;\ 1t'(IC<: Czc(ile(in korc. 5' aku popr..k.ul uhcru :1 naU-(.·('"\I i cervnu POI"Cd..111 ,Ioj 'iccC"luh

iljiva. posuu ih sCCt.~Hnn I I,)I',,-,:zlolll pauvn! kore u rolnu. Rofnu 'I:lVlli u pod-mnzan plch. l~lU lIcillll' • ~:, osrathnkoranllt i ~Ij iV:llna. ~1()~<"llu Pl{lIp()p.-skal i ulj<.:tn i I )~('I u I\.:rnl ..-;agrc·j:1I)()j na 200 .)tt'p<.:ni ()k~')pol:, S:1(:-1.Pc(:-c.~nLl pitll prohladita Jl:l posu(i pr;'th~i.."ccrol't)poolc;alli1l1 ;0..;' \,.telll !'Icc~rom.

Suv.a pica IPOlrehllO: 1 kg !,r:s.'tI:l, nr.J!n ,oli. "'i~.j()()J: or3ha. ZOO g ,'111'0& ,crol"d." (IInCI, ;e(_~r.k(.)rj'~'1od 1 lirnun:J, I,o/a J.'I/OJJ!r-.llt):f {('"cera,2·3 ko/uf:1 Ib1Jun:J, kf,',u:/t \ .lIul ~C'(l('r;1

l'I'ipl'en);t: bra..~n()PI'ol'lcjali, ctod:lti nlaloulja i In"'lo suH, pa 1)llakOlll VOdOI'Mz:1nlcsili l<.:st(), Tcslu podcliti 11:1ju£kc,r:ls(anji(i ih oklus,jon, i ostaviti daods(oj~ 15·20 olinlila. :'\:,kon log vrc·

Page 57: Domaci posni kolaci

mlcvcnih oraha, l\t·~t·J.1 i l\uvog gro~.o;ti''';UlIll OI}l:1 fcd.ul J 'S kora. r)()pr~ka(i ihuljcm, ftJ i ':lku r,'dull'. "..1\,,111 korama.Pitu uvpcccnu "4,.."(.1 notkockc, poprskar!Uljl-nl i pc:c:i nl Uk(l .lOO ""It'pt-nl dok nc:d()hije rUln,'''U tXt,,,, l nwduvrcmcnunapr~,\'ju prchv od ~CC"'d, vodv. lut'd;-:rikolurova limunn 1,(}'t' prokuva I zatimprt:li't' prcko pcccnc 1 malo prohlarlcnepuc.

58

rncna fai';'vuci kcre, odmuh tm orkmuukr:J,c\'c: kojc u·cb,. pn,'nll'siti iosrav ill <1;1malo duze ud,toj..: <13 hI ..e i od n,iftnapr.J\l!t· kOf(-' Pluh n;101;'7...Ul zagrejau-un uljc:m. a osuccnc kore ~l'(1prcma\'clicini pl(~h:l Sio/II, tn kurt' POP(Skat1C/:.grt'J.lnun uhcru .•1n.t trccu "'or" "':1\'"It nadev od Illlc\l'rhh (Irah.l, rondanekorlee IUl1una mnlo cuncra. cuvoggrozda I ;cccra, Zarim Opt'l nlu trw korcna ko]c ~t'':lllIU o;;l;tvIF'/a~f(.'ian('l ul]c. ann trc.·('\1 OPC;1 uadcv 0<1 navedcnih sns-roiaka. Knrla ~t' pun :-;h):t.i. llt:J)I;'«'n-U jctrcba i~l'<'i 1':1 f'f)nlhllldl:' n07,(.'I11koji sc-.'~l:'i")() IIln:'('l' II vl'clo ullc. Z:l1iOl piruISPC:C;na lihoj \':HI'i, Dok S("pua occe.priprcmui :'<irUI)nd !'i(,t"_'r:l:pola ktlo-grama 'l'{t'r:1 P''•.·lui ',I 6 kastkn vodc.dexl;UI kolurovc Hmuua. \'anll :;cee. ikuvau ',rup kno I.;' vlatko. Pt·(lt:nu puuprclili \(clinl ",,,upon, 1 cr..\2I\'lll da piL1.upije ....rrup.

SUv:l pit« 11Potrc·hno,' .(/0 j: 1.II,k,h J"flf.J Z{)()~rulevetnh (_Jr.''':1 1(10J.C ":Ul-O,1.t [:I'ai(la, 50 g~("(.~t'r.1,k.1I'rc'U,·; J(,HJ):. .';t'(~t'r.J, L (/1 'ode, Jk;${~k;t 1l)(!(/.I, 1)(.'J.'(J)'ko 1..:o/uIO.':;1 IitHU:I;1

Pr"'l,'cIH:I: plt:h podn1:'1Z:t(i. !'taviti 4·;kora, ~vaku f)()pr:-.J.:ati uljenl an:·) pnsle,~njll s(;-)vili (it n:IJ')I':lvlj~-:1I oc,l nlC:~~I\'i'nl'

...-"') .--A;';;'_'_ .-~/

Posna bsklsv«POI/'('htH}: '5(J() I? 1,1I)~ih j)rI,,,);h kuj';(. 2, 'i <IIuI1:1, 1">0 g ()I'"II,I loa.l: ~U\'(}j!l:I'(J7<lfI.(J/U,k:lfHI or;/,,,(\Ic: /,1 ~1l'1I/)' ;00 [: .';t;('/';l.

5 d'l'O(/~, I \',ItJ/" 'c,~'r, '0": or{ , Iillu,InaPrtprc-ma- pl(.'h fHtjpl'C': putlJ,iLI paporcdau 'i-~ kora S\O:l":lSt' poprskaioplim UIJC~1I1 P,.,h·(htju ,loi't·n\1 koruJ)():-'1.11I ,nl(.'\'(.',1IO, ()r;1'U1l3, suvim

gr07dc:n1 i narcrtdarum muvkarmmor:t~ic(.'nl Tako ...10';-1(, celu baktavu.Prckriti jc sa .-S kora he/ 113CI('\-a (,-'unopoprskane toptun \11,,-111) l\:I"".I\'\1 (adabt"ci 11:\r(Ullho\\' 1),,·\·I,e.:\J fl'fni zagrc-Fino, nn .2(10~u.:p(;ni Za vrcmc dok sebaklava pc.,ce.: u~f)II\(,\.lIi !"C'~t'f 1I pulalirra vode (dodan r \;lIul '(;'\'t'r), K~lda:;<:dobij\: HIIl\1:-II'UP dod:tli j sok od linlll-na pa \,.·ucil'n :-.h'upOnl pn.:liti PCCCl1tl

bakla\'u. .'.I

-

Page 58: Domaci posni kolaci

:za soaku PJAiliku

preko 250 recepata96 strana sa 16 strana u boji

Pileca salatasa kikirikijemPotrebno je: 2 bela I/I('~a.4-5 kiselihkrastavcica. 3 jaja. IOO!! pei'ellogkikirikija, kesica majoncza,malo masliuovog ul]a. so. biber

.Priprerna: pilccc meso obariri iiscckari na tanke rezancc. Krasravciceiseckati na koluli6c i pomesati sabelirn mcsom. Dodmi iseckanakuvana jaja, kikiriki, uljc.so i biller.Sve lagano izmcsaii. Na kraju dodatimajoncz i jos jednom polako masuujednaeiri. Ukrasiti pccenimkikirikijcm.

Knjige mozete poruciti na tel: 011/3343-769, Plaean]e pouzecemcena: 250 din + PTT troskovi

Za narucene 2 knjige, postarina besplatna!