of 25 /25
PRHKO TIJESTO J Pripremanie i Pe6enie tiiesta Sastojci navedeni u receptu moraju biti priredeni slijedecim redom: bra6no (kakao), praSak za pecivo "DR. OETKER"' vanilin Secer "DR. OETKER", sol, mirodije (klinciii, cimet), jaja, hrlilet o ili voda (prema receptu), ma-slac (margarin), vo6e (prema receptu: groZdice, ljeSnjqci, badem) t:\ 1, .#6

Kolaci vas ponos prhko testo

Embed Size (px)

Text of Kolaci vas ponos prhko testo

Page 1: Kolaci vas ponos prhko testo

PRHKO TIJESTO

JPripremanie i Pe6enie tiiesta

Sastojci navedeni u receptu moraju biti priredeni

slijedecim redom:

bra6no (kakao),praSak za pecivo "DR. OETKER"'vanilin Secer "DR. OETKER",sol,mirodije (klinciii, cimet),jaja,hrlilet o ili voda (prema receptu),ma-slac (margarin),vo6e (prema receptu: groZdice, ljeSnjqci, badem)

t:\ 1,

.#6

Page 2: Kolaci vas ponos prhko testo

Potrebne pripreme

l. Maslac treba da bude tvrd, zato ga izvjesno vri-jeme prije rada stavite na hladno.

2. Vo6e priredite prema uputama za mije5ano ti-jesto.

3. 7a prhko tijesto obidno se ne trebaju mazatioblici i limovi. lzuzetak 6ine posebno vlaZna (mli-jedna) tijesta.

Pripremanie tiiestaBraSno s praSkom za pecivo prosijte na dasku za

mijeSenje tijesta. U sredinu utisnite udubljenje, sta-vite unutra 5e6er, vanilin Secer, sol i mirodije, jajai tekucinu, ako to traZi recept, i viljuSkom pomije-Sajte s toliko braSna da dobijete gustu masu. Smjesidodajte komadi6e hladnog maslaca, kao i vo6e, po-krijte ih braSnom i sve umijesite. Napravite iz tijestavaljak. Ako se lijepi stavite ga na hladno ili dodajtemalo bra5na.

l. .Bra5no s praSkom za pecivo prosijte na daskuza miieSenie tiiesta..Sijanjem se cestice bra5na i praSka za pecivoravnomjerno pomije5aju. Ako je u receptu na-vedena upotreba kakaa, dodajte ga bra5nu.

2. -U sredinu utisnite udubljenje,.Pomo6u Zlice ili rukom utisnite udubljenje 6ijedno neka ostane pokriveno slojem bra5na.

Page 3: Kolaci vas ponos prhko testo

t. .. . . stavite unutra 5e6er, vanilin 5e6er, sol i mi-rodije, jaia i tekudinu, ako to traZi recept. . ..Sastojte stavite navedenim redom. Jaja prije upo-trebe pojedinadno razbijte u Salicu'da bi provje-rili jesu li svje2a. Ako morate^upotrijebiti teku-cinu, dodajte ju na 5ecer.

l. -... i viliuSkom pomije5aite s toliko braSna dadobijete gustu masu.-

5. .Smiesidodajte komadi6e hladnog maslaca (mar-garina), kao i vode,.Potrebno je da maslac bude hladan i dvrst akoho6emo dobiti dobro izradeno tijesto. Od previ5emekanog maslaca tijesto postaje ljepljivo, te5kose s njime radi. Masna tijesta se mrye ako seuzme viSe braSna nego je navedeno, a kolacostane tvrd. Prije upotrebe razreZite maslac nakomadice. Ako treba dodati voce, stavite ga namaslac.

$. .. .. pokrijte ih bra5nom . . ..Prije mije5enja maslac pokrijte bra5nom da bi gaStitili od topline ruke.

Page 4: Kolaci vas ponos prhko testo

9. -Napravite iz tijesta valjak. Ako se lijepi stavitega na hladno ili dodaite malo bra5na..Tijesto se lakSe razvalia ako iz njega napravitevaljak. Masno tijesto se ne6e lijepiti ako ga sta-vite na hladno. Tijestu koje ste radili s mlijekomdodajte braina.

:\il rrNN

::it:: l li:

t0. Prije nego Sto tijestodaske sve ostatke odravnomjerno bra5nom.

razvaljate odstranite smije5enja i posipajte je

1l. a lza Ne razvaljajte velike komade tijesta (na-rodito ne za male kolade), jer se pri ponovnommijeSenju i valjanju moZe promijeniti kvaliteta ti-jesta. Valjak se mora lagano okretati prekotijesta (ne pritiskujte previ5e).

ir!:+:

G)i"R

d

1111

$-!*

I ;+.

;; ii-;

Page 5: Kolaci vas ponos prhko testo

12. Prhko tijesto za kola6e s vo6em pecite u obli-cima za tortu ili limovima. Za oblik za torturazvaljajte u velidini njenog dna 213 tijesta, a izostatka napravite valjak debljine prsta:' Stavitega uokolo dna oblika i pritisnite prstima uzstranice tako da dobijete rub visok otprilike3 cm. Tijesto izbodite vilju5kom da se ne bipravili mjehuri6i.

Pedenje prhkog tijestaPrhko tijesto pecite prema uputama u receptimau unaprijed zagrijanoj pecnici. Kad je kolad pe-cen izvadite ga iz lima i poloZite na reietku zatortu da se ohladi.

Page 6: Kolaci vas ponos prhko testo

eaini Stapi6i

Bra5no p6iriie5ajte s "Gustiflorn. i prosijte na dasku za mije5enje.Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite jaje iZumanlak, pa-mije-site's toliko braSna da dobijete gustu masu. Dodajte komadide hlad-nog maslaca (margarina), umijesite glatko tijesto. Ako se tijestolijepi, ostavite ga da se ohladi.Razvaljajte tijesto 3 mm debljine, izrelite u komade od 2 cm Birinei 8 cm du2ine, namaiite ih snijegom od bjelanjka i posipajte Se6eromi vanilin 5e6erom. 'Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 1O-lS minuta, a u elek-tridnom Stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180-2000 C.

Delikatni ,,$..

Bra5no pomijeSajte s "Gustinom" i pra6kom za pecivo i prosijte nadasku za mije5enje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite'5e6er, vanilin Seder, jaje i Zumanjak i pomijeSajte s toliko braSna dadobijete gustu masu. Masi dodajte komadi6e hladnog maslaca (ma,r-garina), [a rimijesfte glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi, ostavite gada se ohladi.Napravite duge trake debljine olovke i izrelite u komade dlge 10 cm.Umodite ih u-bjelanjak i lje5njake, dajte im oblik slova 'S. i stavitena nama5teni lim.Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 1$-20 minuta, a u_elek-tri6nom Stednjlku 10-12 minuta na temperaturi od 180-2000C.

Page 7: Kolaci vas ponos prhko testo

$ii

..

:'.'-,iit

_*@

+i%)

W"

t*d"sd

r*wWW"

Page 8: Kolaci vas ponos prhko testo

Tijesto:200 g bra5na50 g 'Gustina"

"DR. OETKER"2 male Zlice

lSleri (tirolski kolacici)

Bra5no, "Gustin" i pra5ak za pecivo pomijeSajte i prosijte na daskuza mijeSenje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite 5ecer,vanilin Secer, limunov sok i jaje. PomijeSajte s toliko bra6na dadobijete gustu masu. Dodajte komadice hladnog maslaca (marga-rina), te umijesite glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi, ostavite ga

da se ohladi.Tijesto razvaljajte tanko i izrelite okruglim oblikom (promjer B cm)kolute. Odvojite pola koluta i iz svakog izrelite 3 kolutica. Kolutepecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 10-12 minuta, a u elek-tricnom Stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180-2000 C. Kad supeceni cijele kolute namaZite marmeladom i poklopite kolutima sotvorima, te posipajte Secerom.

Slatke zvjezdice

Bra6no i praSak za pecivo pomije5ajte i prosijte na dasku za mije-5enje. U sredinu utisnite udubljenje u koje stavite 5eier, vanilinSeier, iumanjak, mlijeko i s jednim dijelom bra5na nacinite gustusmjesu. Sada dodajte komadice hladnog maslaca (margarina), po-krijte preostalim braSnom i brzo umijesite glatko tijesto. Ako setijesto lijepi, pustite da se ohladi. lzvaljajte ga tanko, izreZite obli-kom za zvjezdice i naslaZite na lim. Pecite u Stednjaku na vi5ojtemperaturi 25-30 minuta, a u elektricnom Stednjaku na temperaturiod 200 do 2200 C 15-20 minuta.

Za glazuru pomije5ajte prosijan Secer s toliko bjelanjka, soka odlimuna i ako je potrebno vrele vode, da dobilete gustu smjesu. Njomeprevucite ohladene zvjezdice.

'l'00 g'1

pra5ka za pecivo"DR. OETKER"seceravreiica vanilin Secera

"DR. OETKER"

t 'tt::

od Pola limuna

,|20 g maslaca (margarina)

Za punienje

oko 3 velike ilicecrvene marmelade

Za posipavanje:malo Secera u prahu

IIi'n'";,,"u""3 ilidice praSka za pecivo

'DR. OETKER*60g Secera u prahu

1 vanilin Secer

"DR. OETKEB"1 iumanjak1 2lica mlijeka

100 g maslaca ili margarina

Glazura:1209 Secera u prahu

I bjelanjak1 ili6ica Iimunovog soka1 ilica vrele vode ako je

potrebno

44

Page 9: Kolaci vas ponos prhko testo

v

,{ts #4' t;'

tr ,. s--

a

h

lW*

_{-"p

......

{.:

?e

Page 10: Kolaci vas ponos prhko testo

:j .;t;:ri:l: i:"":,;"', ..:'i'r,

l;ltt;:r i :..i'';;. '.' "',

ffir;i .t,: ,il , . rrokuti s tieiniacima

#+rlg'g;sr*; i'*lll,li*-ffi;**f i";**::l*;**,;;i,'; .

'4*iffifif;ffi;;;i;;r'-": Brasno pomijesajte s praskom za pecivo i prosijte na dasku za mije-';:^-":-"ba klisiia.-.1, "'*:.., '';',. ." Senje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite Seier, vanilin";. ;--.- -]-i-r,:,,--,""".;-,,,-"-", Seder, jaja i pomije5ajte s toliko bra5na da dobijete gustu masu.:r{j*4d1.,,.--:=;=-.;,.;*.a;-,=,."'" Dodaite komadice'hladnog maslaca (margarina) i'umij-esite glatko

i,&$:Sl-#"fl -Ti?lilil

-f :: ibli?,iI: ff"lf5'';"ili'""3ffi:""[k5?k1"1,:*:u1fi'"":;i:?;l:

-::-l l#"8ti$tlffl:"',. 2:?:';i"fii;"u";," masrac, 5e6er, vanirin seier s mrijekom, stavite

!qs-f {ffii:e [i+ii{l'l,:,', fli";il:'AJ#,:T:*T,"'"#i'."J;^;J"}T,:i3";j*,T'iisi.'"'""":'T}:#_luq g*gp39""re:alfn_.:rJ:sll"aKa.."' ladom.Jitazuiat. .'; .-. l; ".'" "'i ,", , i "', -' Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi oko 25-30 minuta, a u

-t OO tr, gbeerA" u"rpiahu ":" ',"" ." ' " . elektri6nom Stednjaku 15-:20 minuta na temperaturi od 1 800 C.*;*I.mdte.prrre'":tice""t<itab.' Kola6 poslije pecenja malo'rashladite, zatim reiite u kvadrate od"- : 1-.mati"itiCa" " ".,'"'. ',

'*;*'* rastoptienOg.'md$laad: '"," Za glazuru mije6ajte kakao sa Sederom u prahu, rastopljenim ma-

;.Iil#1 f#i:";::-*#,'r^,1i"i::ffi1"nn"":t""fla'iku

masu oba

f33i=!fr?1,il;; '' I "";-;i:;?f;" 9'['J5ffgin,;']''

.

__^ ._g"gioo",PR"OEIXqB." . "

"r?:flri:trli ;.'" i;r;;i " ",

"":t-; ;.fnil;9-F#:T[:ijb ..' .". Brasno pomijeiajte s 'Gustinom. i pradk om za pecivo i prosijte na

_--_'".""jhrtja"'" "".-, ,'- -,

,.-','1", dasku za mije5enje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite15Sg'mbslaba'::(margdfina).'" .", '. Secer, vanilin Secer i kiselo vrhnje i nadinite s jednim dijelom bra5na***,*_:-"

, -*,-"" .,*: ;. " l='".. " ,": ,,"'; :- . gustu masu. Dodajte komadi6e hladnog maslaca (margarina) i umi-tt"Sui.-t-:;*:,.*;*--:,,ir*:-":-;- iesite glatko tijesto. Ako se tijesto lijeii ostavite da sJ ohlabi. Raz-

;"=*.t'.]i.Lflff*!,!jjL9l;*1.--l?=+3'f .; valjajti sa 3 mm debljine i izrelite oi<ruslim oblikom tortice.

:i6"q.gq.: :Tlff::;,'= [i."i:",",i:"r1]i*",T';i;ji:"1"'TnJ:::il,l%J'ir&'Hta'aue'|ek-:*#"*1-!j1,$-.|Ii5.11?913*;':;--": "Flanu" okusa dokolade izmije5ajte sa 4 2lice htadnog mlijeka.*, ,=TjlllH-.5".u,m.-Y,91"Y,13J€,"-., Ostalo mlijeko stavite da zavrl, pa skinite sa Stednjaka, -umije5ajte

.F6-d"Hil-#:;"iii;#+t l.:t ;5j:l};"'.""'xl:.il ,?:L:ft"",,?'"tiS,ll ili,""'z'i".,,:lllr,[J:i;::,qleiuia{'--'.-"" -. 1*.','"1"-"'.'":"*,; Maslac mije5ajte dok se ne zapjeni idodajte Zlicu po 2licu ohladenojJoo g-gdEdia"""u.'prahri,'." " ". "*"-*' "Flani".

%Qg lcksp.-- '.- r"";" 'u'.'*.--*t Za glazuru mije5ajte kakao i prosijani 5e6er u prahu s toliko vode*t;?-velike""i,{ips"viele. npde. ,';" da dobijete gustu masu. Tome dodajte topao maslac.!6u-36fg-e_'st$tp$bnng"";"" ""'"-.' :" Torticu namaZite kremom, poklopite drugom torticom, premaiite

glazurom i ukrasite s malo kreme.

Page 11: Kolaci vas ponos prhko testo

i&eAg@ n4a. bry rc

F*,*t*:v

rL, ?.v{r

{

tct!

Vt

..%7af&k; *

{ {?.{t

r.**ii'*ot' l>{

{{

lh{

Page 12: Kolaci vas ponos prhko testo

Ladice s orasima

Maslac mijeSajte dok se ne zapjeni sa Seierom, jajem i vanilinSecerom. Dodajte bra5na koje ste prosijali s 'Gustinom. i pra-Skom za pecivo. Umijesite tijesto koje treba da bude glatko, raz-valjajte ga na debljinu od 2 cm, te izre2ite oblikom za ladice, stavitena nama5ten i braSnom posut lim.Tijesto pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 20-25 minuta, au elektridnom Stednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000C.Pe6ene ladice premaZite orasima izmijeSanim sa Seierom i vodom.Spojite dvije po dvije.Za glazuru mije6ajte prosijani 5e6er u prahu sa sokom od limuna is toliko vode da mje6dvina postane gusta. Prevucite time ladicei ukrasite orasima.

PloSke s narandiama

Bra5no prosijte s praSkom za pecivo na dasku za mije6enje.

U sredinu utisnite udubljenje u koje stavite 5e6er, vanilin 5e6er,jaje i umijesite gustu masu. Dodajte komadi6e maslaca ili margarinai mijesite dok ne dobijete glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi ostaviteda se ohladi.

Nadjev:Pomije6ajte samljevene bademe sa Se6erom i rumom, korom 1 na-randle i s toliko narandZinog soka da se dobije maziva masa.Tijesto razvaljajte na dva jednaka dijela velidine 30X25 cm. Jednimdijelom prekrijte dno lima u kojem 6ete pe6i. PremaZite ga nadje-vom, prekrijte drugom polovinom i pritisnite rubove. Nekoliko putaprobodite tijesto vilju6kom.Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 25 minuta, a u elektridnomStednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.Za glazuru mije6ajte 5e6er u prahu s toliko soka od narandie dadobijete gustu teku6inu. Pedeno tijesto jo5 toplo premaZite glazuromi re2ite plo6ke 1 X4 cm.

ru

ffi ffi*ffiu;a;;;-;$%_-S*.EJ*

ffiS#+{-*gffi

;y-_;aJ-;J"-.1i-JJ-Jl*J

+'**ffiffiffi## ;:J;S*;;#

Page 13: Kolaci vas ponos prhko testo

eokoladne tortice

Bra5no i pra6ak za pecivo prosijte na dasku za mijeSenje. U sredinurukom utisnite udubljenje u koje stavite 5e6er, vanilin Secer i mlijeko.Umijesite glatko tijesto dodajuci komadi6e hladnog maslaca (marga-rina) i toliko braSna da masa postane gusta. Razvaljajte ga, izreZiteokruglim oblikom koluti6e (promjera 6 cm).Pecite ih na namaStenom limu u Stednjaku na srednjoj temperaturioko 10-15 minuta, a u elektridnom Stednjaku 10-12 minuta natemperaturi od 180 do 2500 C.

Nadjev:Rastopite na pari dokoladu, umije5ajte u nju maslac i rum i ostaviteda se ta krema ohladi da bi se mogla mazati. Pecene tortice pre-maZite i spojite dvije po dvije.Glazura: Rastopite dokoladu i maslac, unije5ajte Secer itpliko vode dadobijete gustu, jednolidnu masu, premaZite tortice i posipbjte ih bade-mom.

Kolad s makom

Bra5no i pra5ak za pecivo prosijte na dasku za mije5enje, u sredinurukom utisnite udubljenje u koje stavite 5ecer, vanilin Secer i maslacizrezan na komadice. lz priredene mase umijesite glatko tijesto.2/3 ti.lesta razvaljajte i stavite u nama5ten i bra5nom posut oblik zatortu promjera 24 cm; tijesto izbodite viljuSkom i pecite ga tako dabude cisto svijetle boje.lz ostatka tijesta oblikujte valjak kojim obloZite strane rashladenogoblika s pedenom podlogom u visini od 3 cm.

MijeSajte dok se ne zapjene 4 Zumanjka, 5e6er i vodu, tome dodajtedvrsto tuden snijeg iz bjelanjaka, cimet, sok i koru limuna. Na tododajte "Gustin", groZdice i mak lagano mije6aju6i. Masu stavitena pedenu podlogu obloZenu preostalim tijestom, poravnajte i svezajedno pecite u Stednjaku 30-35 minuta na srednjoj temperaturi,u elektridnom Stednjaku 25-30 minuta na temperaturi od 180 do2000 c.

Page 14: Kolaci vas ponos prhko testo

"***-'% * %; # t?; aq*ls+6*-.*"-*+*16,f *3--*%:.\".qL%-."L._"*--ffi

Slani koladi

BraSno pomijesajte s "Gustinom" i praskom za pecivo i prosijte na

dasku za mijesenje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite sol,Zumanjak, vodu i s jednim dijelom bra5na nadinite gustu masu. Do-dajte komadice maslaca (margarina), te umijesite glatko tijesto. Akose lijepi, ostavite da se ohladi. Tijesto tanko izvaljajte, izreziteokruglim oblikom (3--+ cm promjera), te stavite na lim. Nama2iteblelanikom i posipajte kuminom, makom, sirom ili solju.

Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a u

elektridnom Stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

Stapi6i sa siromt.

Bra6no pomijeSajte s praSkom za pecivo i prosijte na dasku .z.a mije-5enje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite sol i jaje. Na6inites jednim dijelom braSna gusttl masu.

Dodajte komadice hladnog maslaca (margarina) i ribani sir, te umi-jesite glatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite da se ohladi.

lzvaljajte tijesto oko 3 mm debljine, re2ite u trake Siroke 1 cm, aduge 7 cm, namaZite ih mlijekom i posipajte sirom-

Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a uelektricnom Stedniaku 10 minuta na temperaturi od 180-2000 C.

Pogadice sa Sunkom

BraSno pomije6ajte s pra6kom za pecivo i prosijte na dasku zamije6enje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite sol, Zumanjak,l/2 bjelanlka, ocat i vodu. S jednim dijelom bra5na nadinite gustumasu. Dodajte komadiie hladnog maslaca (margarina), te umijesiteglatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite da se ohladi.Sunku i jajd izrelite u male kockice i pomije6ajte s bjelanjkom. Ti-jesto tanko izvaljajte, razdijelite na dva dijela. Na jednu polovinustavljajte u razmaku od 5 cm po jednu malu Zlicu nadjeva. Okonadjeva premaiite bjelanjkom. Pokrijte drugom polovinom tijesta, pri-tisnite dobro rubove i izreiite okruglim oblikom (promjer 5 cm) po-gadice tako da nadjev dode u sredinu. Pogadice premaiite mje5a-vinom mlijeka i Zumanjka i naslaZite na nama6ten lim.Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi oko 15-20 minuta, a uelektri6nom Stednjaku 10-15 minuta na temperaturi od 180 do2000 c.

Page 15: Kolaci vas ponos prhko testo

fF"* 'h \

,". il,

,#.i#ui

-W-;

,"..*"**'%*, ,i-

,'ffi"r,s!d {"ge

, .-_

Page 16: Kolaci vas ponos prhko testo

%,%E:*gX

EHh%ss.s

i.R

€di

Pita od jabuka

Sir pomije5ajte s mlijekom, jajem, uljem, sollu i vanilin Secerom.Prosijte bra6no s pra5kom za pecivo i umijesite s masom od sira'Jabuke ogulite, o6istite od ko5tica, nareZite na komadice i skuhajtesa Secerom, vanilin Secerom, cimetom i opranim groZdicama. Paziteda se jabuke ne raskuhaju. Kad su kuhane ostavite ih da se ohlade.Polovinu tijesta razvaljajte u velidini lima na kojem cete peii kolad,stavite ga na lim, naslaZite ohladene jabuke tako da sa strane ostanerub od 1lzcm. Drugom polovicom razvaljanog tijesta prekrijte jabuke.Tijesto premaZite sa B0 g rastopljenog maslaca izmijeSanog sa 50 gSeiera, 1 paketicem vanilin 5e6era i posipajte sa 150 g na listiceizrezanog badema.Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 25-30 minuta, a u elek-tridnom Stednjaku 20-25 minuta na temperaturi od 180-2000 C.'

%E

s,\qsY".(

'ffi

Puievi

Sir postepeno pomije6ajte s mlijekom, Zumanjkom, uljem, 5e6erom,vanilin Seierom i solju. U priredenu masu umije5ajte bra5no izmije-Sano s praSkom za pecivo. Mijesite dok masa ne burle glatka. Akose tijesto lijepi dodajte jo5 braSna.

Tijesto razvaljajte u velidini 45X20cm, premaZite bjelanjkom i po-sipajte mje5avinom 5e6era, vanilin Secera, opranih groZdica i sitnoizrezanog badema. Tijesto savijte sa duZe strane i re2ite koluteSiroke 1,5 cm.Pecite ih na nama5tenom limu u Stednjaku na srednjoj temperaturi25-30 minuta, a u elektridnom Stednjaku na temperaturi od tB00 C20-25 minuta.

&HY*

%saqs

Page 17: Kolaci vas ponos prhko testo

BraSno pomije_Sajte s."Gustinom" i praskom za pecivo i prosijte na,99:ku.za mijesenje. utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite sol,ojelanjak' I12 iumanjka i vodu (mrijeko) i s jednim dilerom brasnanadinite gustu masu. Dodajte komad-iie htaonog maslaca lmurguirnuji umijesite u glatko !ijesjo. Ako se rijepi ostavit6 da se ohiadi. iilest6razvaljajte tanko i izreZite na kvadrate velicine 4X4 Cm, nasl-a2itena lim, premazite razmuienim zumanjkom i mlijekom i'posipa;te siromi kuminom.Pecite,u Stednjaku .na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a uelektricnom Stednjaku 10 mihuta na temperaturi od rab'oo zoboc.Maslac mijesajte dok se ne zapjeni, umijesajte sir, sor.i papriku ipremazite jedan kvadrat priredenim nadjevom, pa pokropite drugimkvadratom.

Slani koladi punieni sirom

Ro5di6i sa Sunkom

Blgs-no pomijesajte s praskom za pecivo i prosijte na dasku zamijesenje. utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite sot, zumanlaliy:dy,i nadinite s jednim dijelom braina gusiu masu. Dodajte ko,na-orce hracrnog maslaca. (margarina), te umijesite glatko tilesto. Akose lijepi, ostavite ga da se ohladi.Sunku izreliLe u kockice i pomije6ajte s paprikom, solju, paprom i

Ii:gliT v,rhnjgm, Tijesto r.azxa.tja'jte t'anko 'i ir."Zii"'ot--!r" ptoce uvelieini dna torte. Podijelite ih na osam dijelova. Na kiacu' stranuosmina stavljajte nadjev i zavijte ih u roidice.U nama6ten lim nas.laiite rosci6e, prema2ite ih bjelanjkom, pecite uStednjaku na srednjoj temperaturi' 15-20 minuti, a'u-elektridnomStednjaku l0-15 minuta na temperaturi od 1g0 do 2OOob.

Page 18: Kolaci vas ponos prhko testo

ffi-{*Zalogai za gurmane

PomijeSajte sir s mlijekom, jajem i uljem. Bra5no prosijte s pra5komza pecivo, te polovinu bra6na pomije5ajte sa sirom, mlijekom, uljemi jajem, a s drugom polovinom umijesite tijesto.Tijesto razvaljajte u list veli6ine otpril'ike 36X36, iz njega reZitekvadrate 9 cm velike. Na izrezano tijesto stavite komadii Sunke i

komadic sira, savijte u obliku valjka. Rubove dobro pritisnite. Po-loZite tako priredeno tijesto na lim za pedenje, premaZite ga mlijekom.Pecite u Stednjaku na vi5oj temperaturi 15-20 minuta, a u elek-tricnom Stednjaku na temperaturi od 20C_l2200 C 10-15 minuta.

Hrenovke u tijestu

SvjeZi sir pomije5ajte s mlilekom, iumanjkom, l/2 blelanjka, uljem,solju i polovinom braSna, ko]e ste prosijali s pra5kom za pecivo.S ostatkom braSna umijesite iz ove mase tijesto. Tijesto razvaljajte nadebljinu od 3 mm, izrelite 12 komada velicine 16X 10. Cilelu hrenovkuzavijte u tijesto, premaZite mlijekom, a sa strane bjelanjkom. Peciteu namadtenom limu u Stednjaku na srednjoj tem-peraturi oko 20 mi-nuta, a u elektricnom Stednjaku 15 minuta na temperaturi od 180 do2000 c.

Slani kola6i6i sa Sunkom

Svjeii sir pomije5ajte s mlijekom, 2umanjkom, l/2 blelanjka, uljem,solju i dodajte postepeno bra6no izmijeSano s pra5kom za pecivo,te um_ijesite tijesto.fijesto razvaljajte i izreZite na velidinu 7Y.14 cm, te premaiite bje-lanjkom.

Nadjev:Sitno izreZite 5unku, krastavce i jaja. Na svaki komadi6 tijesta sta-vite malo nadjeva. Napunjeno tijesto savijte s kra6e strane, te po-loZite na namaSten lim i premaiite mlijekom.Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 25-30 minuta, a u elek-tricnom Stednjaku oko 20 minuta na temperaturi od 1800 C.

Page 19: Kolaci vas ponos prhko testo

&wffi.ffiffi]T'F

!ru*** :W

\ilr*ril

,l.f

,it '

,-*"*'-'*ffi*.:@tuf ,ild:

J-*

Page 20: Kolaci vas ponos prhko testo

&*#*'"{l

s"#

Trokuti s bademom

Bra5no pomije5ajte s ,Gustinom. i pra5kom za pecivo i prosijte na

dasku za mije$enje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite $eier,vanilin Secer i mlijeko, te nadinite s jednim dijelom braSna gustumasu. Dodajte komadi6e hladnog maslaca (margarina) i badem, teumijesite u glatko tijesto. Razvaljajte 4 valjka debljine 2 cm, rastanjiteih na 3 cm Sirine i 1 cm debljine i stavite na hladno tako dugo dokse tijesto ne stvrdne. Zatim ga reZite u trokute, pritisnite na svakijedan badem i naslaiite na lim.

Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 15-20 minuta, a u elek-tridnom Stednjiku 1O-15 minuta na temperaturi od 1800 C.

Lincer torta

Brasno pomijesajte s praskom za pecivo i prosijte na dasku za mije-senje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite secer, mirodije,vanilin Secer i jaje, te nadinite s jednim dijelom bragna gustu ma-su.

Dodajte komadice hladnog maslaca (margarina) i badem, te umijesiteglatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite ga da se ohladi.

Skoro polovinu tijesta razvaljajte okruglo (promjera 24 cm) i. izreZite16-20 traka iste. Sirine. ostalo tijesto razvaljajte na dno oblika za

tortu, namazite marmeladom ostavljajufi rub od 1 cm. Na to ukr$tenonaslaZite trake i nama2ite ih razmucenim Zumanjkom.

Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 3O-35 minuta, a u elek-tri6nom Stednjiku 2C-l25 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

ffiffi#ffifsfi#

Page 21: Kolaci vas ponos prhko testo

ffiDukati

Bra6no pomije5ajte s pra6kom za pecivo i prosijte na dasku za mije-$enje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite 5e6er, vanilin5eibr, jaje i mlijeko i nadinite s jednim dijelom bra5na gustu masu.

Dodajte komadide hladnog maslaca (margarina) i umijesite u glatkotijesto. Ako se lijepi, ostavite da se ohladi. Tijesto razvaljajte tanko,izre2ite kolutove (od 4 cm promjera) i naslaZite ih na nama$ten lim.

Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a u

elektridnom Stednlaku 10 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.Za nadjev mijeSajte maslac dok se ne zapjeni, dodajte malo-pomalo5e6er, vanilin-Seder, kakao'i naposljetku rum, Tom smjesqm namaZitekolutove kad su pedeni i spojite ih dva po dva.

Za glazuru, mije5ajte Seder u prahu s kakaom i s toliko vode da do-bijete gustu i glatku mje5avinu. Njome premaZite pola svakog koluta.

Kola6i6i s orasima

BraSno pomijeSajte s praSkom za pecivo i prosijte na dasku za mije-5enje. U sredinu utisnite udubljenje u koje stavite seder, vanilinSecer, sol, Zumanjke i mlijeko i sve pomije5ajte s jednim dijelombra5na da bi dobili gustu smjesu. Na nju stavite komadiie hladnogmaslaca (margarina) i samljevene orahe, pokrijte preostalimbra6nom i brzo umijesite glatko tijesto. Ako se lijepi stavite ga nahladno. To tijesto izvaljajte llzcm debelo, izre2ite okruglim oblikom(promjera 5 cm) kolutice i naslaZite ih na nama5ten lim.

Pecite u Stednjaku na vi5oj temperaturi 15-20 minuta, a u elektrid-nom Stednjaku na temperaturi od 200 do2200 C oko 10 do l5 minuta.lz bjelanjaka istucite dvrst snijeg (da zarez noZem ostane vidljiv).$eier utucite 2licu po 2licu u snijeg.JoS vruie kolutiie namaZite marmeladom i ukrasite snijegom pomoiuvrecice za ukraSavanje.Stavite u,'Stednjak da se snijeg su6i l0-15 minuta na veoma blagojtemperatu'ri.

dr*T

,%\ %d hq#SirSii.NT

bii-s

rqh%

;q+J

qHFi

[email protected]+Fl

@ s

Page 22: Kolaci vas ponos prhko testo

Ruska pletenica

SvjeZi sir pomije6ajte postepeno s mlijekom, bjelanjkom, 112 2u-manjka, uljem, 1 cijelim jajem, Seierom i solju. 2/3 bra5na pomije-Sajie s praSkom za pecivo i dodajte postepeno u priredenu masu.Mijesite dok tijesto ne bude glatko. Ako se tijesto lijepi dodajte malobraSna.Za nadjev pomije5ajte badem s groiilicama, Seierom, vanilin SeCe-rom i cimetom.Tijesto razvaljajte tako da bude za 10 cm dulje od lima, premaZitega rastopljenim maslacem i priredenim nadjevom. Savijte ga s duiestrane. PrereZite ga po duiini na dva dijela i prepletite tako da jeprerezana strana okrenuta uvijek prema gore. Prepleteni kola6 pre-maZite mjeSavinom Zumanjka i mlijeka.Pecite ga u nama5tenom limu u Stednjaku na vi6oj temperaturi 45 do50 minula, a u elektridnom S[ednjaku na temperaturi od 200 do2200,C40-J.S minuta.

Ro5iidi s orasima

Svje2i sir mije5ajte s mlijekom, jajem, uljem, Seierom, vanilin 5e-ierom i solju. 2/3 bra5na prosijte s praSkom za pecivo i dodajtepostepeno priredenoj masi. Umijesite glatko tijesto s ostatkombra5na. Ako se tiiesto lijepi, dodajte jo5 braSna.

Za nadjev mije6ajte eSnjake ili orahe sa Sederom, rumom i bje-fanjkom, dodajte malo vode dok masa ne postane maziva.

Tijesto podijelite na 3 dijela. Svaki dio razvaljajte u velidini oblikaza tortu. RazreZite ga na 4, pa zatim na osam dijelova. U osminestavite prireden nadjev. Savijte u obliku ro56ica. Gotove ro5diiepremaZite mje5avinom Zumanjka i mlijeka.Pecite u Stednjaku na vi6oj temperaturi 25-30 minuta, a u elektrid-nom Stednjaku na temperaturi od 2000 C 2f25 minuta.

Page 23: Kolaci vas ponos prhko testo
Page 24: Kolaci vas ponos prhko testo

-il*^%-se

*:eil) sq$-r%%q%W"H

ry#

ftry-i

;'*#_":;

.]# "@l

eokoladni Stapi6i

Bra6no i praSak za pecivo pomije6ajte i prosijte na dasku za mije-Benje. Utisnite u sredinu udubljenje, stavite Seier, vanilin 5e6er,Zumanjak i l/z bjelanjka i mijeSajte s toliko bra6na, da dobijete gustumasu. Na to dodajte komadi6e hladnog maslaca (margarina) i umije-site glatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite ga da se ohladi. Tijestotanko razvaljajte, reZite u Stapi6e 2 cm Sirine i I cm duiine, premaZiteih bjelanjkom i posipajte bademom.

Pecite u nama5tenom limu na srednjoj temperaturi 10-15 minuta,a u elektridnom Stednjaku 10 minuta ha temperaturi od 180-2000 C.Pedene Stapi6e premaZiti marmeladom, te spojite dva po dva. Zaglazuru mije5ajte prosijani 5e6er u prahu i kakao s toliko vrele vodeda dobijete gusti preliv. Njime premaZite Stapice sa strane.

Kola6 s jabukama

BraSno pomije5ajte s praSkom za pecivo i prosijte na dasku za mije-$enje. Utisnite u sredinu udubljenje, stavite unutra $eder, vanilinseier, koru od limuna, bjelanjak, l/2 Zumanjka, mlijeko i mijesajtes toliko brasna da dobijefe gustu masu. Dodajte komadice hladnogmaslaca (margarina), brasno i umijesite glatko tijesto. Ako se tijestolijepi dodajte jo5 malo bra6na.

Ofiu6tite jabuke, odstranite ko5tice, izrelite ih u komadi6e, skuhajtesa Secerom i ostavite da se ohlade. Tijesto razdijelite na dva dijelai razvaljajte ga u dva lista velidine oblika za tortu. Jedan list stavitena nami5ten6 dno oblika tako da ostane rub od l/z cm. Pokrijte ga

ohladenim jabukama i grozdicama, pa zatim drugim listom. Nama2itepovrsinu mjeSavinom iumanjka i mlijeka i probodite nekoliko putaviljuSkom.Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 30 minuta, a u elektridnomStednjaku 2V25 minuta na temperaturi od 2000 C.

*4

;ffi#.S;v*tq*1t;u

l-_1;"J;q%%kt

ffi L;1-*F;.%;*JJ-i

Page 25: Kolaci vas ponos prhko testo

Keksi s bademom

Bra5no pomijeSajte s pra6kom za pecivo i prosijte na dasku za mije-5enje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite 5e6er, vanilinSecbr, Zumanjak i mlijeko, te pomijeSajte s toliko bra6na da dobijetegustu masu. Masi dodajte komadice hladnog maslaca (marga.rina),pa umijesite glatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite ga da se ohladi.iilesto tanko -razvallajte i izrelite kekse veli6ine 4X6 cm, nasla2iteih na lim, namaZite bjelanjkom i stavite na svaki pola badema.

Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 10-12 minuta, a u elek-tridnom Stednjiku 10 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

Desert za kavu

Bra5no pomije6ajte s 'Gustinom. i pra5kom za pecivo i prosijte nadasku za mile5enje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje staviteSecer, vanilin Seder i 2umanjak, i pomije5ajte s toliko bra5na dadobijete gustu masu. Dodajte komadice hladnog maslaca (margarina)te umijesite glatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite ga da se bhladi.Razvaljajte tijesto 3 mm debelo i izreZite okruglim oblikom koluti6epromjera 34 cm.lz bjelanjaka tucite snijeg dok ne postane 6vrst da zarez noZem unjemu ostane vidljiv i dodajte Zlicu po Zlicu 5e6er i badem. KolutidenamaZite ovom masom i naslaZite na lim.

Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi oko 1(u-.12 minuta, a u

elektridnom Stednlaku 1O minuta na temperaturi od 180 do 2000C.

Kola6i6i s ljeSnjacima

Bra5no pomijeSajte s 'Gustinom. i pra6kom za pecivo i prosijte nadasku za mijeSenje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite5e6er, vanilin 5e6er, iumanjke i mlijeko i s jednim dijelom braSnanacinite gustu masu. Dodajte komadide hladnog maslaca (marga-rina), samljevene lje5njake i cimet, te umijesite glatko tijesto. Akose lijepi, ostavite da se ohladi. Bazvaljajte 9a rlzcm debelo, izreliteokruglim oblikom (5 cm) u koluti6e i nasla2ite ih na nama6teni lim.Pecite u Stednjaku na srednjoj temperaturi 25 minuta, a u elektrid-nom Stednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

lz bjefanjaka tucite snijeg tako cvrst da zarez noZa u njemu ostanevidljiv, umije5ajte Seier Zlicu po Zlicu i napunite njime vredicu zaukra6avanje. Vru6e kolutiie premaZite marmeladom i ukrasite sni-jegom.