ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  1/16

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  2/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  3/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 3 van 16

  Inhoudsopgave

  Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16

  Managementsamenvatting Pagina 5 / 16

  Themarapport Opdrachten en tarieven

  Marktontwikkeling en verwachting Pagina 6 / 16

  Acquisitie, netwerken en (online) platforms Pagina 7 / 16

  Tarieven en tariefstelling Pagina 11 / 16

  Verantwoording Pagina 15 / 16

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  4/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 4 van 16

  Voorwoord Opdrachten en tarieven

  Beste lezer,

  Met gepaste trots presenteren wij jou hierbij het kwartaalrapport van de ZZP

  Barometer het structureel zzponderzoek met als thema Opdrachten en tarieven,genspireerd op de zogenaamde triple dip. Heeft deze ook invloed op de (z)zpers en

  freelancers of zien we juist een opleving in de tarieven en gemiddelde omzet? Ditkwartaal is het onderzoek afgenomen onder 1.673 zelfstandig professionals, freelancers

  en eenmanszaken in Nederland. ZZP Barometer is een initiatief van Victor Mundi en

  heeft met zijn medeinitiatiefnemers ikwordzzper.nl, ITStaffing, MarktEffect, NRCMedia, NUzakelijk, ZiPconomy en ZZPnodig.nl als doel het onafhankelijk en structureel

  onderzoeken van de zzper en het inzichtelijk maken van markt enbenchmarkinformatie over/voor de zzper. Met veel vreugde presenteren wij u in deze

  editie twee nieuwe sponsors van de ZZP Barometer: Freelancehouse en Opdrachten.nl.

  Opdrachten en tarieven

  Dit keer staat de ZZP Barometer in het teken van de opdrachten en tarieven van(z)zpers, freelancers en eenmanszaken. Door de aanhoudende crises is de algemene

  verwachting dat er de negatieve trend zich zal doortrekken. Denken (z)zpers,freelancers en eenmanszaken er echter ook zo over? In dit rapport zal duidelijk worden

  wat de gemiddelde tarieven zijn waar zelfstandigen in Nederland te maken hebben. Lees

  verder voor enkele opzienbarende resultaten die jou meer inzicht verschaffen in dewijze waarop (mede)zzpers en ondernemers in Nederland denken over het

  onderzochte thema Opdrachten en tarieven.

  Ben jij zzper en heb je (nog) niet deelgenomen aan het onderzoek? Ga dan naar

  www.zzpbarometer.nl en voeg je bij het zzppanel. Ben je wel aangesloten bij de ZZPBarometer en heb je deelgenomen aan ons onderzoek: hartelijk dank daarvoor!

  Suggesties voor nieuwe, actuele themas zijn ook welkom en door te geven via

  [email protected] Nieuwe partners en/of sponsoren zijn bovendien altijd welkomen kunnen op eenzelfde wijze contact opnemen. Veel plezier bij het lezen van het ZZP

  Barometerrapport!

  Ondernemende groet,

  ZZP BarometerJeroen Sakkers

  Initiatiefnemer

  Jeroen Sakkers (1987) is samen met Robbie Sakkers (1989) oprichter van

  Victor Mundi: het digitale kantoor bestaande uit marketing-, sales-,

  administratie- en officetools waarmee ondernemers 100% in de cloud

  kunnen werken. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de ZZP Barometer.

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  5/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 5 van 16

  Managementsamenvatting

  Marktontwikkeling en verwachting

  Zzpers hadden in 2012 gemiddeld 19 opdrachten en verwachten er in 2013 gemiddeld

  n meer. Het aantal opdrachtgevers zal naar verwachting stabiel blijven op 3,0.Bovendien werd 64,3% van de opdrachten in 2012 door de zzper zelf binnengehaald,

  zonder tussenpersoon. Voor 2013 is de verwachting dat 3% meer opdrachten viaderden onder andere bemiddelingsbureaus zullen worden binnengehaald. Zzpers

  verwachten echter dat hun omzet in 2013 met 9,3% zal dalen, voornamelijk omdat ze

  verwachten minder facturabele uren te kunnen draaien. Het gemiddelde uurtarief blijftnagenoeg gelijk, maar daalde wel met 9,1% ten opzichte van 2011.

  Acquisitie, netwerken en (online) platforms

  Zzpers komen voornamelijk offline via hun opdrachten. Slechts 20,2% van deopdrachten wordt online binnengehaald: via bemiddelingssites, digitale netwerken of de

  website van de opdrachtgever. De top3 wordt gevormd door mondtotmondreclame

  (23,1%), het fysieke, zakelijk netwerk (17,5%) en bemiddelingsbureaus (16,3%).Zzpers zijn zakelijk het actiefst op LinkedIn (88,0%), daarna op Freelance.nl (27,6%),

  Twitter (26,2%) en Facebook (19,6%). Een grote meerderheid (66,7%) is het erovereens dat het gebruik van sociale netwerken in de werving toeneemt.

  Tarieven en tariefstelling

  De meerderheid van de zzpers (57,8%) werkt met een vast tarief voor al hun

  opdrachten, maar 49,1% van hen zegt een (te) lage prijs per uur te vragen om deconcurrentie de baas te (kunnen) zijn. 6,5% van de zzpers weet zelfs niet welk uurtarief

  ze nodig hebben om rond van te kunnen komen. Van alle zzpers werk 69,6% op basisvan een afgesproken uurtarief, waarvan 40,6% zonder een vooraf afgesproken

  maximaal aantal uren. Slechts 6,0% legt het risico bij zichzelf door op basis van een

  prestatieloon percentage opslag bij succes, op basis van output of op basis van no cure,no pay. 19,5% van de zzpers spreekt een vast bedrag af per opdracht, de zogenaamde

  fixed feeconstructie.

  Volgens 53,1% van de zzpers lijkt het tarief momenteel zwaarwegender dan de

  opgedane kennis en kunde, wellicht dankzij de ontwikkeling van online marktplaatsendie (steeds meer) transparantie in onder meer de tariefstelling van concurrerendezzpers bieden. Desondanks vindt 49,8% van hen dat een goede opleiding en

  certificeringen belangrijker dan vijf jaar geleden zijn in het binnenhalen van eenopdracht. Tenslotte denkt 68,9% van de zzpers het eigen tarief in 2013 op peil te

  kunnen houden. Wel zijn er omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het uurtariefof bedrag per opdracht lager kan liggen dan normaal: door de lengte van de opdracht

  (64%), omdat de opdrachtgever een langdurige (netwerk)relatie is (48%), een concreet

  vooruitzicht op (een) vervolgopdracht(en) (46%), interessante inhoud van de opdracht(45%) en een korte reisafstand/tijd (43%).

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  6/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 6 van 16

  Themarapport Opdrachten en tarieven

  Marktontwikkeling en verwachting

  Zzpers hadden in 2012 gemiddeld 19 opdrachten en verwachten er in 2013 gemiddeld

  iets meer, namelijk 20. Ze hadden in 2012 bovendien gemiddeld 3,0 opdrachtgevers enverwachting het aankomend jaar gemiddeld exact even zoveel opdrachtgevers te zullen

  hebben.

  64,3% van de opdrachten werd in 2012 door zzpers zelf binnengehaald de

  zogenaamde directe opdrachten, zonder tussenpersoon. In 2013 verwachten zzpers datdit percentage licht zal teruglopen (tot 63%). De zzper verwacht juist iets meer

  opdrachten te werven via derden, waaronder bemiddelingsbureaus: 37% tegenover35,7% in 2012.

  Zzpers verwachten dat hun omzet in 2013 licht zal dalen (9,3%), voornamelijk omdatze minder facturabele uren verwachten te kunnen draaien. Het verwachte tarief blijft

  echter nagenoeg gelijk: er is sprake van een lichte daling van 81,57 naar 81,42

  gemiddeld per uur (0,2%).

  In vergelijking met 2011 zijn zzpers er aardig op achteruit gegaan: in dat jaar bedroeghun gemiddelde omzet 5,4% meer dan in het afgelopen jaar (2012). Deze dalende trend

  is grotendeels toe te wijzen aan het dalende, gemiddelde tarief: het gemiddelde tarief

  daalde van 89,69 naar 81,57: met maar liefst 9,1%.

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  7/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 7 van 16

  Acquisitie, netwerken en (online) platforms

  Adverteren: 1,4%

  Bemiddelingsbureaus: 16,3%

  Bemiddelingssites: 7,5%Benaderen opdrachtgevers: 11,9%Detacheerders: 6,8%

  Digitale netwerken: 10,4%

  Fysiek zakelijk netwerk: 17,5%Mondtotmondreclame: 23,1%

  Website van klant/opdrachtgever: 1,7%Anders: 3,5%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  8/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 8 van 16

  Bemiddelingsbureau: 23,3%Detacheerder: 12,4%

  Inhuursite/desk (profitsector): 5,8%Inhuursite/desk (overheid en publieke sector): 7,4%

  LinkedIngroep: 18,5%

  Marktplaats voor opdrachten: 10,1%Mobiele applicatie: 0,9%

  Online community: 5,1%Z(z)ppool: 2,9%

  Anders: 13,5%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  9/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 9 van 16

  Facebook: 19,6% Freelance.nl: 27,6%

  Google+: 9,3% LinkedIn: 88,0%

  Pinterest: 1,5% Twitter: 26,2%Anders: 11,3%

  Volledig eens: 21,8% Gedeeltelijk eens: 44,9%

  Geen mening: 23,8% Gedeeltelijk oneens: 5,3%Volledig oneens: 4,2%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  10/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 10 van 16

  Prestatiebeloning: % opslag bij succes: 2,1%

  Prestatiebeloning: op basis van output: 1,6%

  Prestatiebeloning: no cure, no pay: 2,3%Uurtarief zonder maximaal aantal uren: 40,6%

  Uurtarief met maximaal aantal uren: 29,0%

  Vast bedrag per opdracht (fixed fee): 19,5%Anders: 4,9%

 • 7/29/2019 ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven"

  11/16

  Maart 2013

  ZZP Barometer 2013 Pagina 11 van 16

  Tarieven en tariefstelling

  Volledig eens:

Search related