ZNANSTVENI PRISTOP K BOGATENJU

 • View
  424

 • Download
  55

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wallace D. WattlesZNANSTVENI PRISTOP K BOGATENJUZnova predstavila Rebecca Fine

Text of ZNANSTVENI PRISTOP K BOGATENJU

 • 1

  Brezasna modrost in praktien, korak-za-korakom,

  program napredka iz pozabljenega klasinega dela iz leta 1910.

  Wallace D. Wattles

  ZNANSTVENI PRISTOP K BOGATENJUZnova predstavila Rebecca Fine

  www.scienceofgettingrich.net

  Geslo poslanstva

  Navdihovati, hrabriti, ponazoriti miljenje obilja in moan ut samozavesti za vse ljudi dobre voljepovsod po svetu.

 • 2

  VSEBINA

  1.Kazalo

  2.Predstavitev

  3.Predgovor

  4.poglavje: Pravica, biti bogat

  5.poglavje: Znanstveni pristop k pridobivanju bogastva obstaja

  6.poglavje: Je prilonost monopolizirana?

  7.poglavje: Prvi princip znanstvenega pristopa k pridobivanju bogastva

  8.poglavje: Pomnoitev ivljenja

  9.poglavje: Kako bogastvo pride k tebi?

  10.poglavje: Hvalenost

  11.poglavje: Razmiljanje na doloen nain

  12.poglavje: Kako uporabiti voljo

  13.poglavje: Nadaljnja uporaba volje

  14.poglavje: Delovanje na doloen nain

  15.poglavje: Uinkovita aktivnost

  16.poglavje: Biti v pravem poslu

  17.poglavje: Vtis rasti

  18.poglavje: Napredujoa osebnost

  19.poglavje: Nekatera opozorila in zakljune ugotovitve

  20.poglavje: Povzetek znanstvenega pristopa k pridobivanju bogastva

 • 3

  Predstavitev

  PRED PRIBLINO OSEMNAJSTIMI MESECI mi je moki, ki ga nikoli nisem sreala, poslal knjigo, okateri nikoli nisem sliala, avtorja, ki je pokojni e skoraj 90 let.

  Ta majhna knjiga je spremenila moje celotno ivljenje. Ko sem praktino preskusila principe, okaterih boste brali v tej knjigi, so bili rezultati neverjetni zaeli so se takoj in se nadaljujejo vse dodanes.

  Ko je knjiga Znanstveni pristop k pridobivanju bogastva tistega dne popoldne prispela v moj potninabiralnik, sem takoj strgala ovoj, sedla in jo prebrala z odprtim razumom najve zato, ker je bilnaslov tako mikaven.

  eprav moram priznati, da sem naletela na starinski (arhaini) jezik in so bile v prvem delunekatere ideje dokaj nejasne, je bilo tam nekaj, kar me je prisililo, da sem dvakrat ali trikratprebrala te majhne nejasne odseke, dokler nisem razumela!

  Ko sem enkrat naredila to, nisem mogla prenehati z branjem knjige, dokler je nisem cele prebrala!

  Takoj sem zaela praktino preskuati to, kar knjiga opisuje ... in vse se je zaelo spreminjati.

  "Nakljuja" so se dogajala srena, ki so vodila k poznanstvom z ljudmi ... to je vodilo k e vepoznanstvom ... to je povzroilo dotekanje denarja v moji smeri v vedno vejih zneskih in izrazlinih virov, vkljuujo iz novih in nepriakovanih.

  eprav je spreminjanje obiajnega osebnega razmiljanja teko in e nisem tako dobra, kotnameravam biti, je moj posel zael "tiktakati", prihodki so se podvojili, nato potrojili in e vednonaraajo ... moje utesnjeno mestno stanovanje sem zamenjala za prostorno hio na obali ...vzpostavila sem koristne nove odnose z mnogimi plemenitimi, uspenimi, premonimi ljudmi ... inprilonosti biti, poeti, imeti in dajati ve, vedno znova trkajo na moja vrata, skoraj dnevno.

  Osupljivo je in udovito. Dokler ni prispela ta knjiga, mi ni, karkoli sem pred tem prebrala, nitako jasno razloilo, da obstajajo univerzalni zakoni, kar se tie bogastva in uspeha in da bodo, ese le ravnam po teh zakonih plavati s tokom namesto proti njemu (navadno nezavedno) rezultati, ki jih elim dosei, prili do mene.

  e bom znanstveno ustvarila vzroke bogastva, bom vedno ustvarjala rezultate.

  Avtor Wallace D. Wattles nemudoma pove, da namesto, da se sprauje, kako ti principi delujejo,jih mora preprosto sprejeti in zaeti uporabljati v praksi. Torej sem naredila tako, pa eprav semse ob branju ujela, kako se od asa do asa upiram in mislim "No, s tem pa ne vem, e se lahkostrinjam." Vendar sem se e odloila, da sprejmem (vsaj zaasno) vsako trditev, kot da bi dejanskopopolnoma verjela vanjo.

  Do takrat, ko sem zakljuila s knjigo, sem e razumela, zakaj je vkljuil to opozorilo. Vedite, dabodo nekatere stvari, o katerih boste brali ali jih sliali, najverjetneje nasprotovale nekaterimvaim prejnjim razmiljanjem. To, kot kae, velja za veino ljudi. Vendar nadaljujte in kmalu bostevideli, kako g. Watlles lepo gradi vsako poglavje na tistem, kar je predstavil v predhodnem poglavju.Mislim, da boste preseneeni izrekli kot sem jaz in mnogi drugi "Oh, zdaj vidim, zakaj je prejrekel to. Zdaj vidim, kako se vse prilega skupaj."

  Verjamem tudi, da vas bo razveselilo spoznanje, da je bistveno za obogatitev po metodi, kot jeopisana tukaj, da privzamete in prakticirate to, kar vsi poznamo kot Zlato pravilo ... da je dnevno

 • 4

  prakticiranje hvalenosti ena izmed poti, da bo bogastvo prilo k vam ... in da boste z izpolnitvijosvojih finannih sanj skozi to metodo obogatili vsakega, ki bo priel v stik z vami.

  Dale od jadikovanja pes-psa-pore, izboriti si svojo pot do vrha, mentalitete karkoli za kovanec,kar mnogi verjamejo, da je edina pot do bogastva.

  Pozorno prisluhnite sporoilu te knjige z odprtim razumom. Pridobite si brezplano kopijo celotneangleke razliice , na spletni strani The Science of Getting Rich Network www.scienceofgettingrich.net in jo preberite. (Razliico, prevedeno v slovenski jezik, najdete nanaslovu www.bogastvo.com.)

  Natisnite jo in jo podarite svojim prijateljem. Lahko jo ponujate na svoji spletni strani, e elite.Pridruite se mrei in dobili boste brezplaen tedenski elektronski asopis, kjer lani delijo svojevpoglede in osupljive izkunje. Ves as se osredotoajte na svojo lastno vizijo in jo delite z drugimienako misleimi ljudmi, ki ponejo isto.

  www.Razmerje.com jo predstavlja na svoji strani.

  Stran, kjer prijatelji razmiljajo o partnerstvu za na as, odnosih vseh vrst, bogatimo ivljenjesebi in drugemu, analiziramo sanje in simbole. Podzavest ima svojo teo, podpre zavest s temsi ohranjamo zdravje in dobro poutje, delovni elan in sposobnost iti zdravi v korak z izzivi. Hitropridemo nazaj v ravnoteje po taki ali drugani preizkunji. (Nace@razmerje.com).

  VIDELI boste rezultate.

  e zdaj imate v sebi vse, kar potrebujete, da lahko spremenite svoje sanje v realnost. Vi steneskonno dragocena oseba z edinstvenimi monostmi. etudi o sebi ne mislite kot o ustvarjalniosebnosti in tudi e ste e kdaj doiveli neuspeh, pa tudi e mislite, da ste poskusili e vse, odpritesvoj razum tej knjigi.

  Verjetno ste e sliali rek: "Ko je tudent pripravljen, pride uitelj." To je vsekakor dralo zame inmnoge, mnoge druge in morda ste tudi vi pripravljeni prav zdaj. e na podroju dobika inosebnega uspeha ta trenutek niste tam, kjer bi radi bili, morda problem ni toliko v tem, kajponete, ampak v tem, kako to ponete. In to se prine pri tem, kako razmiljate. e elitespremeniti svoje ivljenje, morate morda spremeniti samo svoje razmiljanje.

  Rebecca Fine

  Olympia, WA

  November, 1999

  http://www.scienceofgettingrich.net

  Malo sem uredila 90 let star rokopis, da ga im bolj prilagodim modernim bralcem. al se vanglekem jeziku e vedno ni mono elegantno izogniti popolni uporabi mokega spola zapredstavljanje vseh ljudi, e posebej, kadar dela s tako staro knjigo.

  Na sreo pa imamo enske obilo izkuenj s tem, da se znamo razbrati ravno tako, kot smo senauile plesati vzvratno! Kjer ne ovira lepote pisanja, sem spremenilamo v oseba,moje v ljudjeinmoki rod v lovetvo. V ast g. Wattlesu, eprav je pisal takoj po prehodu v 20.-to stoletje, sluijasna opredelitev, da velja Znanstveni pristop k pridobivanju bogastva enako za moke in enske.

 • 5

  Predgovor

  TA KNJIGA JE PRAGMATINA, NE FILOZOFSKA praktini prironik, ne razprava po teoretskihizhodiih. Namenjena je mokim in enskam, katerih najbolj nujna potreba je denar, tistim, kielijo najprej obogateti in ele potem filozofirati. Je za tiste, ki hoejo rezultate in so pripravljenisprejeti znanstvene ugotovitve kot osnovo za dejavnost, brez da bi morali skozi procese, ki sopripeljali do teh ugotovitev.

  Priakuje se, da bo bralec zaupal temeljnim trditvam, prav tako kot bi sprejel izjave, ki se nanaajona fizikalne zakone o elektriki, e bi jih oznanila Marconi ali Edison, in da bo zaupal trditvam, takoda bo dokazal njihovo resninost z aktivnostjo, naravnano po njih, brez strahu ali obotavljanja.Vsak moki ali enska, ki bi storila to, bosta zanesljivo postala bogata, ker je tukaj uporabljenaznanost natanna znanost in je neuspeh nemogo.

  Pri pisanju te knjige sem rtvoval vse ostale premisleke za jasnost in enostavnost sloga, da ga lahkovsi razumejo. Nart aktivnosti, ki je razgrnjen tukaj, je bil izveden iz ugotovitev filozofije. Temeljitoje bil preskuen in prinaa najviji test praktinega eksperimenta: Deluje.

 • 6

  1. poglavje: Pravica, biti bogat

  KARKOLI JE POVEDANEGA V POVELIEVANJE SIROMATVA, dejstvo ostaja, da ni mono ivetiresnino dovrenega in uspenega ivljenja, razen e si bogat. Nihe se ne more dvigniti donajveje mone viine v talentu ali duhovnem razvoju, razen e nima veliko denarja, saj mora zarazvoj duha in talenta posedovati stvari za uporabo, teh stvari pa ne more imeti, e nima denarja,da bi jih kupil.

  lovek se razvije v razumu, duhu in telesu z uporabo stvari, druba pa je organizirana tako, dalovek mora imeti denar, da lahko postane lastnik stvari. Torej mora biti osnova vsega napredkaznanstveni pristop k pridobivanju bogastva.

  Predmet vsega ivljenja je razvoj in vse kar ivi, ima neodtujljivo pravico do vsega razvoja, ki ga jezmono dosei.

  Pravica vsakega posameznika do ivljenja pomeni pravico imeti prosto in neomejeno monostuporabe vseh stvari, ki so morda nujne za njegov polni mentalni, duevni in fizini razvoj; ali zdrugimi besedami, njegova pravica biti bogat.

  V tej knjigi o bogastvu ne bom govoril na simbolien nain. Biti resnino bogat ne pomeni bitizadovoljen z malo. Sploh nihe ne bi smel biti zadovoljen z malo, e je sposoben uporabiti inuivati v ve. Smisel narave je napredek in razvoj ivljenja in vsakdo naj