PRISTOP K PO KODOVANCU V m.mf.uni-lj.si/media-library/2014/05/d3b126c52546c2fe58b709c9f0c4e... 

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRISTOP K PO KODOVANCU V...

 • PRISTOP K POKODOVANCU V

  PREDBOLNININEM OKOLJU

  Mateja kufca Sterle, dr.med., spec.dru.med.

  SNMP, PHE Ljubljana

 • Vsebina

  Pristop na kraj intervencije Pregled pokodovanca na kraju nesree Ocena stanja in zaetna oskrba

  pokodovanca v predbolnininem okolju

 • Prehospital / hospital

  tevilne posebnosti, s katerimi se v bolninici ne bodo sreali!

  Ekipa NMP: vir informacij iz terena (mehanizem nesree, deformacije vozil..)

 • PREIVETJE TEKO POKODOVANIH

  pokodbe as (od nastanka pokodbe do dokonne

  oskrbe pokodovanca)

  kvaliteta oskrbe ob pristopu

 • Zato ni vseeno, kaj na terenu ponemo, kako to ponemo in koliko asa porabimo.

 • Na terenu ne moremo dokonno oskrbeti teko pokodovane osebe.

  Vse kar ponemo na terenu, ima za cilj zveanje monosti preivetja.

  Izogibamo se vsemu, kar ne povea monosti preivetja in zgolj povea nepotrebno izgubo asa na terenu.

 • KAJ TOREJ MORAMO NA TERENU NAREDITI?

  identificirati pokodovanca, ki je ivljenjsko ogroen (pregled pokodovanca, mehanizem nesree)

  nujni posegi in postopki priprava na transport in prevoz

 • PROTOKOL ITLS PREGLEDA

  ITLS pregled pokodovanca sestavljajo:

  1. PRIMARNI PREGLED2. SEKUNDARNI PREGLED3. KONTROLNI PREGLEDI

 • PRIMARNI PREGLED: identifikacija stanj, ki ogroajo ivljenje in jih je potrebno oskrbeti na terenu

  SEKUNDARNI PREGLED: natanen pregled in ugotavljanje vseh pokodb

  KONTROLNI PREGLED: spremljanje stanja pokodovanca med transportom

 • Primarni pregled

  OCENA KRAJA NESREE:

  osebna zaita? nevarnosti? tevilo

  pokodovancev?

  dodatna oprema ali ekipe?

  mehanizem nesree?

 • Primarni pregled

  OCENA KRAJA NESREE:osebna zaita?nevarnosti?tevilo pokodovancev?dodatna oprema ali ekipe?mehanizem nesree?

 • Policija-streljanje

 • Eksplozija vozila je nekaj, kar vidimo le v amerikih filmih.

  Dejstvo pa je, da vozilo lahko gori, in sicer zelo hitro.

 • OCENA KRAJA NESREE:

  osebna zaita? nevarnosti? tevilo

  pokodovancev?

  dodatna oprema ali ekipe?

  mehanizem nesree?

 • OCENA KRAJA NESREE:

  osebna zaita? nevarnosti? tevilo

  pokodovancev?

  dodatna oprema ali ekipe?

  mehanizem nesree?

 • OCENA KRAJA NESREE:

  osebna zaita? nevarnosti? tevilo

  pokodovancev?

  dodatna oprema ali ekipe?

  mehanizem nesree?

 • OCENA KRAJA NESREE:

  osebna zaita? nevarnosti? tevilo

  pokodovancev?

  dodatna oprema ali ekipe?

  mehanizem nesree?

  Generaliziran

  Lokaliziran

 • Primarni pregled

  ZAETNA OCENA STANJA POKODOVANCA:

  zavest prvi vtis A-airway B-dihanje C-cirkulacija

 • ZAETNA OCENA STANJA POKODOVANCA:

  zavest (AVPU) prvi vtis A-airway B-dihanje C-cirkulacija

 • ZAETNA OCENA STANJA POKODOVANCA:

  zavest prvi vtis A-airway B-dihanje C-cirkulacija

  Pogovarja se Smri (sprostitev

  dihalne poti)

  Grgra (aspiracija) Nezavest (sprostitev

  dih.poti, dihanje?)

 • ZAETNA OCENA STANJA POKODOVANCA:

  zavest prvi vtis A-airway B-dihanje+kisik C-cirkulacija

 • ZAETNA OCENA STANJA POKODOVANCA:

  zavest prvi vtis A-airway B-dihanje C-cirkulacija

 • Primarni pregled

  HITRI TRAVMA PREGLED

  USMERJEN PREGLED

 • Generaliziran mehanizem nesree, nezavest, nejasen mehanizem-hitri travma pregled celega telesa

  Zanesljivo lokaliziran mehanizem nesree-usmerjen pregled

 • HITRI TRAVMA PREGLED

  Glava Vrat+vratna opornica Prsni ko Trebuh Medenica Okonine hrbet

 • HITRI TRAVMA PREGLED Glava Vrat Prsni ko Trebuh Medenica Okonine hrbet

 • HITRI TRAVMA PREGLED Glava Vrat Prsni ko Trebuh Medenica Okonine hrbet

 • HITRI TRAVMA PREGLED Glava Vrat Prsni ko Trebuh Medenica Okonine hrbet

 • HITRI TRAVMA PREGLED Glava Vrat Prsni ko Trebuh Medenica Okonine hrbet

 • e ugotovimo nestabilno medenico, pregleda ne ponavljamo (niti na terenu niti v bolninici)!

 • HITRI TRAVMA PREGLED Glava Vrat Prsni ko Trebuh Medenica Okonine hrbet

 • HITRI TRAVMA PREGLED Glava Vrat Prsni ko Trebuh Medenica Okonine hrbet

 • Nestabilna medenica, obojestranski zlom stegnenic NE OBRAAMO V OSI, temve pokodovanca zajemamo ali pa ga dvignemo v osi

  Pokodba hrbtenice z nevrolokimi izpadi

 • Nestabilna medenica: Hude krvavitve Medenini pas Improvizacija

 • Vitalni znaki (pulz, fr. dihanja, tlak) Kratek nevroloki pregled (v primeru

  motnje zavesti): GCS, zenici, znaki cerebralne herniacije.

  Glukoza in drugi dejavniki, ki vplivajo na zavest!

 • e gre za kritinega pacienta,je potreben im hitreji prevoz v

  bolninico.

 • S.A.M.P.L.E. anamneza

  S = simptomi

  A = alergije

  M = zdravila

  P = predhodno zdravstveno stanje

  L = as zadnjega obroka

  E = zadnji dogodek, ki se ga pokodovanec spomni pred pokodbo

 • Transport

  Obveanje ekip v bolninici

 • Kritini postopki postopki, ki jih je treba opraviti na mestu nesree

  sprostitev dihalne poti

  pomo pri dihanju/umetno

  dihanje

  kisik

  zaetek oivljanja

  vratna opornica in

  imobilizacija pokodovanca na zajemalna nosila/dolgo desko

  zaustavljanje velikih

  krvavitev

  oskrba odprte rane prsnega

  koa

  stabilizacija nestabilnega

  prsnega koa

  igelna torakocenteza

  tenzijskega pnevmotoraksa

  stabilizacija zabodenih

  predmetov

 • TIMSKO DELO

  vodja ekipe izvaja pregled drugi lan ekipe: dihalna pot, varovanje

  vratne hrbtenice

  ostali lani: drugo

 • Kritine postopke opravi 3. lan ekipe na ukaz tistega, ki dela pregled in ugotovi stanja/pokodbe, ki te postopke zahtevajo.

 • PREKINITEV PREGLEDA

  nevarnosti na kraju nesree obstrukcija dihalne poti kardiopulmonalni zastoj

 • ITLS pregled pokodovanca klju uspene oskrbe pokodovanca

  sistematien, enostaven

  hiter

  Ostanite mirni! primerna organiziranost in timsko delo

 • Imobilizacijska sredstva

  Vratna opornica Zajemalna nosila Pripomoek za imobilizacijo sedeega

  pokodovanca

  Hitra ekstrikacija pokodovanca Nujno reevanje

 • Vratna opornica

 • KED

 • Zajemalna nosila

 • Nujno reevanje - iznos

 • Hitra ekstrikacija

 • 69

  Vpraanja?

Related documents